Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү   

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 122              Кара-Дыйкан айылы                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                        Жазы айыл өкмөтүнүн

                                                                                         2024-жылга    жергиликтүү                                                                        

                                                                                         бюджетин бекитүү  жана 2025-2026-

                                                                                         жылдарга болжолдуу

                                                                                         долбоорун бекитуу жөнүндө

 

                 Бириккен    Жазы  айылдык кенешинин уюштуруу сессиясынын 

№ 1 ТОКТОМУ

 

   2024-жылдын 21- февралы                                                           Кара-Дыйкан айылы 

 

Бириккен     Жазы айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду бекитүү жөнүндө 

 

 

                 Бириккен    Жазы  айылдык кенешинин уюштуруу сессиясынын 

№ 1 ТОКТОМУ 

 

   2024-жылдын 21- февралы                                                           Кара-Дыйкан айылы 

 

Бириккен     Жазы айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду бекитүү жөнүндө 

 

 “Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы №370 Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жѳнүндѳ Убактылуу жобону жетекчиликке алып,  

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

               1. Бириккен  Жазы айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2024-жылдын 21-февралындагы №1 протоколу бекитилсин.                2. Зергерайылдык кеңеши, Кызыл-Тоо айылдык кеңеши 14 депутаты менен  Жазы  айылдык кеңешинин бириккен    Жазы айыл аймагынын         Жазы айылдык кеңешинин Камчибеков Колдош Абдуллатович шайланган төрагасы деп таанылсын.                3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

 

 

            ТӨРАГА                                                                          К.Камчибеков      

 

 

 

 

 

      Бириккен    Жазы  айылдык кенешинин уюштуруу сессиясынын

 

№ 2 ТОКТОМУ 

 

2024-жылдын 21- февралы                                               Кара-Дыйкан айылы 

 

Бириккен   Жазы айылдык кеңешинин төрагасынын орун басарларынын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду бекитүү жөнүндө 

 

 “Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы №370 Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жѳнүндѳ Убактылуу жобону жетекчиликке алып,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

               1. Бириккен  Жазы айылдык кеңешинин төрагасынын орун басарларын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2024-жылдын 21-февралындагы №2 протоколу бекитилсин.                2. Зергер, Жазы  айылдык кеңешинин бириккен    Жазы айыл аймагынын         Жазы айылдык кеңешинин  шайланган Султаназаров Арсланбек жана Темиралиев Тынчтык төраганын орун басары деп таанылышсын.                3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

 

 

            ТӨРАГА                                                                          К.Камчибеков        

 

 

 

Бириккен Жазы айылдык кенешинин уюштуруу сессиясынын

 

№ 3 ТОКТОМУ

 

21- февраль 2024-жыл                                             Кара-Дыйкан  айылы.

 

 « Жазы  айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемеси

Айылдык кеңешин түзүү жөнүндө

          “Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы №370 Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жѳнүндѳ” убактылуу жобону жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы №178 токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып, Жазы айылдык  кенеши токтом кылат:

 

 1. «Жазы айылдык кеңеши» мекемеси жана «Зергер айылдык  кеңеши»  мекемеси, «Кызыл-Тоо айылдык  кеңешинин» 14 депутатын бириктирип,  «Жазы айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемеси болуп кайра түзүлсүн.

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Жазы айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Айылный кенеш Жазынского айылного аймака"                                               

Кыскартылган фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: « Жазы айыл аймагынын айылдык кеңеши» М-и.

- Расмий тилде: У-е "Айылный кенеш Жазынского айылного аймака".

 1. «Жазы айыл аймагынын айылдык кеңешинин» мекемесинин Жобосу бекитилсин.
 2. «Жазы айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемесинин юридикалык дареги болуп, Кыргыз Республикасы, Ош областы, Өзгөн району, Жазы айыл аймагы, Кара-Дыйкан айылы, М.Ахматов көчөсү №1а болуп аныкталсын.
 3. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

 

«Жазы» айылдык кеңешинин төрагасы                                             К.Камчибеков

 

 

 

“Жазы айыл аймагынын айылдык кеңеши” мекемесинин 2024-жылдын

21-февралындагы  №3 токтому менен бекитилген

 

Айылдык кенештин убактылуу типтүү жобосу

 1. Жалпы жоболор
 2. Айылдык кеңештин ушул Убактылуу типтүү жобосу юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда айылдык кеңешти юридикалык жак катары каттоодо колдонуу үчүн иштелип чыккан жана айылдык кеңештин ишин жөнгө салат.
 3. Айылдык кеңеш– өз ишин коллегиялык негизде жүзөгө ашырган, пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформа мезгилинде 56 айылдык кеңештин депутаттарынан турган (бириктирген), Жазы айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун өкүлчүлүктүү органы.
 4. Айылдык кеңеш юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, белгиленген үлгүдөгү штамптары, фирмалык бланктары жана башка атрибуттары болот.

Айылдык кеңештин расмий аталышы:

 • мамлекеттик тилде – "Жазы айыл аймагынын айылдык кеңеши”;
 • расмий тилде «Айылный кенеш Жазынского айылного аймака».

Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ошоблусу, Өзгөн району, Кара-Дыйкан айылы, М.Ахматов көчөсү №1а

 1. Айылдык кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, ”Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.
 2. Айылдык кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте муниципалитеттер аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырат.

 

                      Айылдык кеңештин ишинин укуктук жана уюштуруучулук

негиздери

 1. Айылдык кеңештин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы - сессия болуп саналат. Сессияларды өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, ошондой эле айылдык кеңештин регламенти менен аныкталат.
 2. Айылдык кеңештин компетенциясы, айылдык кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо жана кызматтан бошотуу тартиби, айылдык кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын укуктары жана милдеттери, айылдык кеңештин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана айылдык кеңештин регламенти менен жөнгө салынат.

Пилоттук режимде администрациялык-аймактык реформаларды жүргүзүү мезгилинде айылдык кеңештин кошумча компетенциялары Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы

№24 Жарлыгы менен бекитилген Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө Убактылуу жободо аныкталган.

 

2.     Айылдык кеңештин чечимдери

 1. Айылдык кеңештин чечимдери токтом жана буйрук түрүндө чыгарылат, ага айылдык кеңештин төрагасы, ал эми ал жок болгон учурда айылдык кеңештин төрагасынын орун басары кол коет.
 2. Айылдык кеңештердин ченемдик укуктук актылары токтом түрүндө, ал эми башка актылары - буйрук түрүндө кабыл алынат. Кабыл алынган актылар тиешелүү аймакта милдеттүү юридикалык күчкө ээ.

Айылдык кеңештердин ченемдик укуктук актылары “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте күчүнө кирет.

Айылдык кеңештин башка актылары, эгерде актынын өзүндө башкача каралбаса, алар кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 1. Айылдык кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган чечимдерин айылдык кеңештин төрагасынын буйругу түрүндө жеке өзү кабыл алат.

Айылдык кеңештин төрагасынын буйруктары, эгерде актылардын өздөрүндө башкасы каралбаса, алар кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 1. Айылдык кеңештердин чечимдери алар кабыл алынган тартипте жокко чыгарылышы же күчүн жоготту деп табылышы мүмкүн.

 

3.  Айылдык кеңешке келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик

 1. Айылдык кеңештин мүлкүнө келтирген зыян үчүн ишканалар (бирикмелер), уюмдар жана мекемелер, жарандар айылдык кеңештин алдында мүлктүк жоопкерчилик тартышат.
 2. Айылдык кеңештин мыйзамдуу кызыкчылыктары сот тартибинде корголот.

4.  Корутунду жоболор

 1. Айылдык кеңештин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен ишке ашырылат.
 2. Айылдык кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган учурларда мүлктүн жана документтердин сакталышы үчүн жоопкерчилик айыл өкмөтүнүн башчысына жүктөлөт. Айылдык кеңештин документтери “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамга ылайык сакталат.

 

 

 

 

 

 

            21.02.2024-жыл                                                                 Кара-Дыйкан айылы    

                    Жазы айылдык  Кенешинин  жетинчи чакырылышындагы   1-сессиясынын   

 № 4 ТОКТОМУ

 «Жазы  айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемеси

айыл өкмөтүн түзүү жөнүндө

      Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы № 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24 "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесин жана “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын жетекчиликке алып, Жазы айылдык  кенеши                                                                           

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 1. Жазы, Зергер айыл аймактарын, Кызыл-Тоо айыл аймагынын Кызыл-Тоо, Ак-Кыя, Доңуз-Тоо айылдарын бириктирип Кара-Дыйкан айылын администртивдик борбор деп аныктоо менен “Жазы айыл аймагынын айыл өкмөтү”  болуп кайра түзүлсүн.

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Жазы айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Айыл окмот  Жазынского айылного аймака"                                               

Кыскартылган фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Жазы айыл аймагынын айыл өкмөтү» М-и.

- Расмий тилде: У-е "Айыл окмот  Жазынского айылного аймака".

 1. «Жазы айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемесинин Жобосу бекитилсин
 2. 3. «Жазы айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемесинин юридикалык дареги Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Өзгөн району, Кара-Дыйкан айылы, М.Ахматов көчөсү №1а  болуп аныкталсын.
 3. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

Төрага                                                                                         К.Камчибеков

 

 

 

                                                                                     “Жазы  айыл аймагынын  айылдык                             

                                                                                    кеңеши” мекемесинин 2024-жылдын

                                                                                    21-февралындагы № 4 токтому менен

                                                                                    бекитилген

 

                                        Айыл өкмөтүнүн убактылуу жобосу

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Айыл өкмөтүнүн ушул Убактылуу типтүү жобосу аны юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда юридикалык жак катары каттоодо колдонуу үчүн иштелип чыккан жана айыл өкмөтүнүн ишин регламенттейт.
 3. Айыл өкмөтү тиешелүү айылдык аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу органы болуп эсептелет жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.
 4. Айыл өкмөтү юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, белгиленген үлгүдөгү штамптары, фирмалык бланктары жана башка атрибуттары, банк мекемелеринде алыш-бериш жана башка эсептери болот.

Айыл өкмөтүнүн расмий аталышы:

мамлекеттик тилде: “Жазы айыл аймагынын айыл өкмөтү”.

расмий тилде: «Айыл окмот Жазынского айылного аймака».

Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы,  Ошоблусу, Өзгөн району, Кара-Дыйкан айылы, М.Ахматов  көчөсү, №1а.

         4.Айыл өкмөтү өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

 1. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине жана “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, айыл өкмөтү өзүнүн атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарды сатып алууга жана ишке ашырууга, өз мүлкүнө ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө, ошондой эле келишим түзүүгө, мүлктү сатып алууга, ижарага алууга жана ээликтен ажыратууга, сотто доогер жана жоопкер болууга укуктуу. Айыл өкмөтүнүн мүлктүк укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык корголууга тийиш
 2. Айыл өкмөтү кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген тартипте муниципалитеттер аралык кызматташтыкты жузөгө ашырат.

              2.Айыл өкмөтүнүн ишинин укуктук жана уюштуруучулук негиздери

 1. Айыл өкмөтүнүн компетенциясы, айыл өкмөтүнүн башчысын кызмат ордуна дайындоонун жана кызмат ордунан бошотуунун тартиби, айыл өкмөтүнүн ишинин финансылык-экономикалык негиздери жана башка уюштуруу, укуктук, финансылык жана мүлктүк маселелер “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелери жөнүндө кодекси жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.
 2. Айыл өкмөтүнүн түзүмү жана штаттык расписаниеси Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен типтүү түзүмдүн жана штаттык расписаниенин негизинде айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан бекитилет.
 3. Айыл өкмөтү айылдык кеңештин депутаттарына өздөрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда, шайлоочулардын алдында отчетторду даярдоодо жана өткөрүүдө көмөк көрсөтөт.
 4. Айыл өкмөтү өз ишинде айылдык кеңешке, ал эми берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча - тиешелүү мамлекеттик органдарга отчет берет.
 5. Документтер менен иштөөнү уюштуруу жана айыл өкмөтүнүн аппаратындагы ишти документтик жактан камсыз кылуу боюнча эрежелер архив мыйзамдарынын жана документтик иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мыйзамдардын негизинде айыл өкмөтүнүн регламенти менен белгиленет.

 

 1. Айыл өкмөтүнүн актыларынын милдеттүүлүгү

 

 1. Айыл өкмөтүнүн атынан актыларды (чечимдерди) айыл өкмөтүнүн башчысы токтом жана буйрук формасында чыгарат, эгерде актылардын өзүндө башкача каралбаса, алар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.
 2. Токтомдор Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын негизинде жана аларды аткаруу максатында чыгарылат. Тескемелер ыкчам, уюштуруу жана кадр маселелери боюнча чыгарылат.
 3. Чыгарылган актылар өзгөртүлүшү, толукталышы, жокко чыгарылышы же күчүн жоготту деп табылышы мүмкүн.
 4. Айыл өкмөтүнүн чечимдери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына карама-каршы келбөөгө тийиш.
 5. Айыл өкмөтүнүн чечимдери тиешелүү аймакта милдеттүү юридикалык күчкө ээ.

 

 1. Айыл өкмөтүнө келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик

 

          17.Айыл өкмөтүнүн мүлкүнө келтирген зыян үчүн ишканалар (бирикмелер), уюмдаржана мекемелер, жарандар айыл өкмөтүнүн алдында мүлктүк жоопкерчилик тартышат.

          18.Айыл өкмөтүнүн мыйзамдуу кызыкчылыктары сот тартибинде корголот.

 

 1. Корутунду жоболор

 

     19.Убактылуу жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор айыл өкмөтүнүн башчысынын чечими менен киргизилет.

 

 

 

 

 

 

 

            21.02.2024-жыл                                                                 Кара-Дыйкан айылы    

           Бириккен   Жазы айылдык кеңешинин  жетинчи чакырылышынын

1-сессиясынын  №5 токтому

 

Зергер айыл өкмөтү мекемеси, Кызыл -Тоо айыл өкмөтүнүн  Кызыл-Тоо, Ак-Кыя, Доңуз -Тоо айылдары Жазы айыл өкмөтүнө кошулуу жөнүндө

      Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы № 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24 "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесин жана “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын жетекчиликке алып, Жазы айылдык  кенеши  

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.Зергер айыл өкмөтү мекемеси, Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн  Кызыл-Тоо, Ак-Кыя,Доңуз -Тоо айылдары Жазы айыл өкмөтү мекемесин бириктирүү жолу менен “Жазы айыл аймагынын   айыл өкмөтү” болуп кайра түзүүгө макулдук берилсин.

2.Мекемелердин мүлкүн  инвентаризацилоо  жана өткөрүп берүү  актысына кол коюу жагы “Жазы айыл өкмөтү мекемесинин” башчысына жүктөлсүн.

3.Ушул токтомдун аткарылышы боюнча көзөмөлдөөнү  өзүмө калтырамын.

 

 

Төрага                                                                                 К.Камчибеков

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                      

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү   

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 122              Кара-Дыйкан айылы   

 

 

                                                                                        Жазы айыл өкмөтүнүн

                                                                                         2024-жылга    жергиликтүү                                                                        

                                                                                         бюджетин бекитүү  жана 2025-2026-

                                                                                         жылдарга болжолдуу

                                                                                         долбоорун бекитуу жөнүндө

 

       Жазы айыл өкмөтүнүн 2024-жылга айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү жана 2025-2026-жылдарга болжолдуу долбоорун кароо жөнүндө маселе Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик Кодексинин 99- беренесинин 2-пунктуна жана ушул эле кодекстин 102-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик админиистрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары  жөнүндө”

 мыйзамынын негизинде финансы экономика боюнча коммиссияда каралып, алардын талкуусунда негизинде тузулгондугун эске алып, Жазы айылдык Кенеши

 

                                         Т О К Т О М    К Ы Л А Т:  

 

 1. 2024-жылга Жазы айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгү -37630,4 миң сомго жана чыгаша бөлүгү – 37630,4 аткарылгандыгы белгиленсин.
 2. Айыл өкмөтүнүн 2024-2025-жылдарга жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрү №1 тиркемеге ылайык бекитилсин жана ар бир так мезгилде аларды кабыл алууда такталууга жатаары белгиленсин.
 3. Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктарынын негизги принциптери жөнүндө Мыйзамынын 21-беренесине ылайык айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 3763,4 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
 4. Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдарына 2025-2026-жылдарга жергиликтүү бюджеттердин чыгашаларын каржылоо биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер(эмгек акы,социалдык фондко чегерүү багытталсын. 
 1. Тамак-аш, дары-дармек жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерүүлөр), коммуналдык кызматтар(электр энергия,комүр,суу) боюнча жүзөгө ашыруу сунушталсын.
 2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары теңдөөчү гранттарды биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды толук каржылоого багытталсын. 

 

 1. Республикалык бюджеттен теңдөөчү гранттардын эсебинен Коммуналдык чыгашаларды толук каржылоого багытталсын.
 2. Бюджеттик мекемелер,чарба жүргүзүүчү субьектер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан максаттуу багытталышы боюнча пайдаланбаган Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттин каражаттары тиешелүү бюджеттерге өндүрүлүп алынаары белгиленсин.
 3. Казына системасын четтеп өтүү менен атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулганга атайын каражаттын 100% Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин кирешесине алынаары белгиленсин.
 4. Айланма кассалык калдык (оборотная кассовая наличность) айыл өкмөтүнүн бюджети боюнча жүргүзүлгөн накталай акча каражаты 2024-жылдын 1-январына карата 100,0 мин сом өлчөмүндө белгиленсин.
 5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы айылдык Кеңештин бюджет,экономика жана муниципиалдык менчик боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                К.Камчибеков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макулдашылды

 

 

 

 

Бекитемин

Жазы а/к төрагасы

   

Жазы а/о башчысы

            _К.Камчибеков

   

________А.И. Жолоев

"_____"___________2024-жыл

 

"___"_____2024-жыл

           

Жазы айыл өкмөтүнүн 2024-2025-жылдарга кирешелер бөлүмүнүн долбоору

   
           
           

Кирешелердин аталышы

берене

 

 

   

 

 

2025

2026

   

1

2

4

5

   

Кирешелер

1

25 726,30

28 008,30

   

Кирешелер салыгы

11

18 516,10

20 798,10

   

Кирешеден жана пайдадан алынуучу салыктар

111

18 516,10

20 798,10

   

Кирешеден жана пайдадан алынуучу салыктар

1111

18 516,10

20 798,10

   

Кыргыз Республикасынын резиденттеринен алынган киреше салыгы

11111

 

 

   

Салык кармоочу агент тарабынан төлөөнүчү киреше бөлгү

11111100

15 211,00

17 493,00

   

Өзгөчө режимдеги салыктар

1112

570

570

   

Бириктүү салыктык дүмүрчөктөр

11121

0

0

   

Чакан-Бизнес юридикалык жактар чүн бирдиктүү салык

11121100

0

0

   

Патентке негизделген салык

11122

570

570

   

Милдеттүү патенке негизделген салык

11122100

570

570

   

Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык

11122200

570

570

   

Мүлк салыктары

113

2 735,10

2 735,10

   

Мүлк салыгы

1131

1 146,20

1 146,20

   

Кыймылсыз мүлк салыгы

11311

50

50

   

Ишкердик үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык

11311100

50

50

   

Ишкердик ишмердүулүк үчүн колдонулган кыймылсыз мүлккө салык

11311200

0

 

   

Жеке мүлк салыгы

11312

1 096,20

1 096,20

   

Унаа салыгы

113121

1 096,20

1 096,20

   

Жер салыгы

1132

1 588,90

1 588,90

   

Жер салыгы

11321

1 588,90

1 588,90

   

Жеке жана бакча участокторун пайдалангандыгы үчүн жер салыгы

11321100

326,6

326,6

   

Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы

11321200

786,3

786,3

   

Калк жашаган пунктардын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалангандыгы үчун жер салыгы

11321300

476

476

   

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө

114

0

0

   

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө

1141

0

0

   

Сатуудан салык

11412

0

0

   

Сатуудан салык

11412100

 

 

   

Жер казынасын пайдалануу салыктары

1144

0

0

   

Роялти

11442

 

 

   

Расмий траснферттер алынды

13

14 259,40

14 259,40

   

Жалпы мамлекеттик трансферттер

133

14 259,40

14 259,40

   

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

1331

14 259,40

14 259,40

   

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

13311

14 259,40

14 259,40

   

Тендештирүүчү гранттар

13311200

14 259,40

14 259,40

   

Салыктык эмес кирешелер

14

7 210,20

7 210,20

   

Ижарага алуу

1415

3 071,40

3 071,40

   

Лицензияны сактоо үчүн төлөм

14151200

0

0

   

Жаратылыш ресурстарын пайдалангандыгы үчүн төлөм

14151200

0

0

   

Жайыт ижарасы

14152120

300

300

   

Калктуу конуштарда жерди ижарага алуу үчүн  төлөм

14152100

27

27

   

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүү үчүн төлөм

14152600

2 744,40

2 744,40

   

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн түшкөн киреше

142

4138,8

4138,8

   

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр

1422

250,00

250,00

   

Алымдар жана төлөмдөр

14221

250

250

   

Таштандыларды чогултуу акысы

14221700

250

250

   

Акы төлөнүүчү  кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн каражаттар

1423

3 888,80

3 888,80

   

 

 

 

 

   
           
           

ФЭБнун башчысы:                                                                                                                                               

                                А.Токторбаева

       

 

 

 

                                                                          

    Жазы айылдык Кеңешинин (VII- чакырылышынын)   кезектеги жыйырма экинчи сессиясынын

ТОКТОМУ

18.01.2024                                                 №22/123                     Кара-Дыйкан айылы

 

 Мамлекеттик салык кызматынын Өзгөн району боюнча башкармалыгынын 29.11.2022 жылы №07.3/11273, 02.12.2022 жылы №07-3/11317 көрсөтмөсүн кароо жөнүндө

            Жазы айылдык Кеңешинин (VII- чакырылышынын) депутаттарынын  кезектеги жыйырма экинчи сессиясынын отуруму күн тартибине киргизилген маселени карап талкуулап Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 34-беренесинин 5-пунктун жетекчилике алып , айылдык Кеңешинин бюджет, эканомика, муниципиалдык  менчик боюнча туруктуу комиссииясында  каралып, алардын сунуштарынын негизинде Жазы айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Жазы айыл аймаганын эканомикалык-пландоонун аймактык каеффиценти “К” 1,2ге барабар деп кабыл алынсын.

2.Айыл чарба багытында эмес жер салыгын эсептөө жана кыймылсыз мүлктүн 1-2-3 топтогу обьектилерине салык чегүү 2023-жылдын 17-январынан тартып күчүнө кирсин.

3.Жазы айыл өкмөтүнүн аймагындагы мүлк салыктары жергиликтүү бюджеттин эсебинде калтырылсын.

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык Кеңешинин бюджет, эканомика, муниципиалдык  менчик боюнча туруктуу комиссииясы жана айыл өкмөт башчыга милдеттендирилсин.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                         К.Камчибеков

 

 

 

                                                     

 

                        

                                                      

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 124            Кара-Дыйкан айылы

 

 

                                                                         “Абдулат- Ата”дыйкан(фермер)чарбасынын

                                                                           Уставын  бекитүү жөнүндө

 

“Абдулат -Ата” дыйкан(фермер) чарбасынын  мамлекеттик каттоо(түзүү) жөнүндөгү 2023-жылдын 08-декабрындагы жалпы жыйыда  бекитилген Уставын жана жобосу менен  аанышып жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

                                 Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

1.”Абдулат -Ата” дыйкн(фермер) чарбасынын Уставы жобосу менен бекитилсин жана каттоого алынсын. 

2.Токтомду КР  Мыйзам талаптарына ылайык  аткаруу жагы “Абдулат-Ата” дыйкан(фермер) чарбасынын жетекчиси Молдош уулу Улукмырзага жүктөлсүн. 

Ушу токомдун аткарылыын   көзөмөлдөө айыл кеңешинин жер жана  айыл чарба маселелер   боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                                                        К.Камчибеков

                                                                      

 

 

 

 

 

«Абдулат-Ата» дыйкан (фермер) чарбасын мамлекеттик каттоо (тузуу) женунде №1 чечими менен 2023-жылдын 3-апрели «Бекитилген»

 

«Абдулат-Ата»

дыйкан (фермер) чарбасынын
УСТАВЫ

 

2023-жыл.

 

1.   Жалпы жоболор

 

 

1.1 Дыйкан чарбанын мамлекеттик тилде толук фирмалык аталышы: «Абдулат-Ата» дыйкан (фермер) чарбасы.

Дыйкан чарбанын расмий тилде толук фирмалык аталышы:

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Абдулат-Ата».

Дыйкан чарбанын мамлекеттик тилде кыскартылган фирмалык аталышы: «Абдулат-Ата» ДЧ.

Дыйкан чарбанын расмий тилде кыскартылган фирмалык аталышы:

КХ «Абдулат-Ата».

1.2.    «Абдулат-Ата» дыйкан (фермер) чарбасы (мындан ары - дыйкан чарба) өз ишин базар экономикасынын принциптеринде жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана ушул Уставга ылайык аракеттенет.

1.3.    Дыйкан чарбанын жайгашкан жери: Ош облусу, Өзгөн району, Жазы айылдык аймагы, Кызыл-Дыйкан айылы.

1.4.    Дыйкан чарба Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн мезгилден тарта юридикалык жак болуп саналат.

1.5.    Дыйкан чарба - дыйкан чарба түрүндө түзүлгөн коммерциялык уюм болот, анын иши көбүнчө айыл чарба продукциясын чогуу өндүрүшкөн бир үй- бүлөнүнн мүчлорүнүн, туугандардын жана башка адамдардын эмгегине негизделет, ал дыйкан чарбанын мүчөлөрүнө менчик укугунда таандык болгон же пайдаланууга (ижарага) алынган жер участоктун жана башка мулктун негизинде тузулөт.

Дыйкан чарбасында жалданып иштеген, дыйкан чарбасы менен эмгектик мамилелери Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси менен жөнгө салынчу жарандар дыйкан чарбанын курамына кирбейт.

Дыйкан чарбанын иштөө мөөнөтү - чектелбейт.

1.6.    Дыйкан чарба мамлекеттик каттоодон өткөн мезгилден тарта иштин мыйзамда тыюу салынбаган түрлөрүн жүргүзүү үчүн зарыл граждандык укуктарды жана милдеттерди алат. Ал уюштуруу документтерине ылайык бүтүмдөрдү түзүү укугуна ээ болот. Дыйкан чарба дыйкан чарбанын аракетке жөндөмдүү мүчөлөрүнун жалпы чогулушунда бекитилген ушул уставдын жана дыйкан чарбаны түзүүнүн тартибин жана анын жалпы мүлкүн бөлүштүрүүнүн тартибин аныктаган келишимдин негизинде аракеттенет.

1.7.    Дыйкан чарба өзүнүн милдеттенмелери боюнча мүлктүк жоопкерчиликти дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда аныкталган тартипте өзүнүн мүлкү аркылуу тартат.

1.8.    Дыйкан чарба фирмалык аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде тушурулген тегерек мөөргө жана штамптарга ээ.

2.   Дыйкан чарбанын укуктары жана милдеттери

2.1.     Дыйкан чарба төмөнкүлөргө укуктуу:

-   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка иштердин бардык түрлөрүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда белгиленген тартипте жүргүзүүгө;

-   чарбалык ишти өз алдынча уюштурууга анын багытын жана түрлөрүн аныктоого;

 

-   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана уставда белгиленген тартипте жана шарттарда мүлктү менчикке, сатып алууга же башка турде алууга, сатууга, курөөгө коюуга жана башка мүлктүк укуктарды ишке ашырууга;

-   эгилген айыл чарба өсүмдүктөрүн, кеп жылдык меме-жемиш, декорациялык жана башка өсүмдүктөрдү, турак-жайды, өндуруштук, маданий-турмуш тиричиликтик жана башка курулуштар менен курулмаларды менчктөөгө;

-   буүтүмдөрдү түзүүго, ошондой эле уставда белгиленген максаттарга жетуу учун керектуу бардык укуктарын ишке ашырууга;

-   карызга каражат алууга;

-   кеңири таралган пайдалуу казындылардын жер участогундагы майда кендерин, суу объекттерин чарбалык керектеөөлөрү учун жалпы негизде пайдаланууга, ошондой эле жердин башка пайдалуу касиеттерин пайдаланууга;

-   жер участогунун максаттуу багытына карты келбеген имараттарды жана курулуштарды Кыргыз Республикасынын жер жөнүндө мыйзамдарын, архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) аткаруу менен курууга;

-   өндүргөн продукцияны жана аны сатуудан алынган кирешени өз алдынча

тескөөгө,

-   белгиленген тартипте көмөкчү иштерди жүргүзүүгө жана айыл чарба продукциясын иштетүүгө;

-   мыйзамда тыюу салынбаган кооперативдерди жана ассоциацияларды, бирикмелерди, кошуундарды түзүүгө катышууга жана аларга карата өзүнүн укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырууга;

-   дыйкан чарбанын резервдик жана башка фондуларын түзүүгө, каражаттарды банктарга жана кредиттик мекемелерге, баалуу кагаздарга жана башка мүлккө салууга;

-   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тышкы экономикалык иш жургузүүгө;

-   дыйкан чарбаны өзгөртүп кайра түзүүгө же жоюуга;

-   дыйкан чарбанын максаттарына жетуу учун зарыл болгон, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

2.2.    Дыйкан чарбанын милдеттери:

-   жерди анын максаттуу багытына ылайык натыйжалуу пайдалануу, кыртыштын күрдүүлүгүн жогорулатуу, айыл чарба өндурушунун заманбап технологиясын чарбалык ишинин натыйжасы менен экологиялык абалды начарлатпоо, жерди коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу;

-   жер салыгын же жер учун ижара акысын өз убагында төлөө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөп туруу;

жанаша жер участоктордун менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын укуктарын бузбоо;

-   жер участогунда курулуш курууда колдонуудагы архитектуралык- пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо;

 

-  жер, токой, суу жана башка жаратылыштык ресурстарды пайдалануунун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартибин сактоо.

3.   Дыйкан чарбанын ишинин предмети жана максаты

3.1.    Дыйкан чарбасы киреше алуу максатын көздөйт. Анын негизги ишинин предмети ар кыл айыл чарба продукциясын өндүрүү болот.

3.2.    Дыйкан чарба иштин төмөнкүдөй түрлөрүн жүргүзөт:

-   малчылык, мал багуу;

-   эт жана сут продукция өндүрүү;

-   айыл чарба продукциясын иштетуу жана сатуу;

-   талаачылык, айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү;

-  калкка акы алып көрсөтүлчү кызматтардын номенклатурасын жана сапатын кеңейтүү, келечектеги суроо-талапты изилдөө;

-   калкка турмуш-тиричилик кызматтарынын айрым түрлөрүн көрсөтүү;

-   көмөкчү чарба жүргүзүү;

-  азык-тулук жана азык-тулук эмес товарларды сатуу боюнча чекене соода туйуну;

-   аукциондорду, жарманкелерди, кергезме-сатыктарды уюштуруу;

-   чарбалык коммерциялык иштин мыйзамда тыюу салынбаган башка түрлөрү.

3.3.   Иштин ушул уставдын 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн, уруксат талап кылынган түрлөрү боюнча өз ишин дыйкан чарба Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык тиешелуу министрликтер жана ведомстволор тарабынан берилчу лицензиялардын негизинде жүргүзөт.

4.   Дыйкан чарбанын жер участогу, менчиги жөнүндө

маалыматтар

4.1.    Эгерде алардын ортосундагы келишимде башкача белгиленбесе, дыйкан чарбанын мулку анын мүчөлөрүнө мүлктүк үлүшүн көрсөтүү менен жалпы биргелешкен менчик укугунда таандык болот.

4.2.   Дыйкан жер участокторун, турак үйлөрдү, чарбалык курулуштарды, жер участогундагы дарактарды, продукт берүүчү жана жумушчу малды, канаттууларды, айыл чарба техникасын жана шаймандарды, транспорт каражаттарын жана анын мүчөлөрү тарабынан келишимдин негизинде берилген башка мулкту, ошондой эле чарба учун анын мүчөлөрүнүн жалпы каражаттарына сатып алынган башка мүлктү менчиктей алат.

4.3.   Дыйкан чарба өзүндө өндүрүлгөн продукцияга, ошондой эле аны сатуудан түшкөн кирешеге карата менчик укугуна ээ болот, ал аларды өз каалоосу боюнча пайдаланат.

4.4.   Дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн жеке эмгектик кирешелери жана топтогон каражаттары, ошондой эле алар өз каражаттарына сатып алышкан же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка негиздер боюнча алышкан жана чарбанын менчигине өткөрүлүп берилбеген мүлкү ошол адамдын менчиги болот.

4.5.   Дыйкан чарбанын мүлкү мыйзам боюнча же керээзде көрсөтүлген мурасчылар болуп эсептелген адамдарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте мураска кетет.

 

4.6.  Дыйкан чарбанын уставында жер участогу жана башка мүлкү жөнүндө маалыматтар камтылат (маалыматтар укук беруучу жана укугун ырастоочу документтер боюнча керсетулет).

4.7.  Дыйкан чарбанын жер участогуна болгон укук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда токтотулат.

5.   Башкаруу органдары, чечимдерди кабыл алуу тартиби

5.1.    Дыйкан чарбанын башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр эсептелинет:

5.1.1.     Башкаруунун жогорку органы дыйкан чарбанын мүчөлорунун жалпы чогулушу болот, чогулуш дыйкан чарбанын ишине байланышкан бардык маселелерди чечет. Дыйкан чарбанын жалпы чогулушу жылдык же кезексиз болушу мумкун.

Жалпы чогулуштун гана компетенциясына кирген маселелер дыйкан чарбанын аткаруучу органына тапшырылышы мумкун эмес. Дыйкан чарбанын жалпы чогулушу эгерде ага анын мүчөлөрүнүн 2/3 кем эмеси катышса укуктуу болот.

5.1.2.     Аткаруу органы - Дыйкан чарбанын Директору. Дыйкан чарбанын жалпы чогулушунун гана компетенциясына киргенден башка бардык маселелерди чечуу дыйкан чарбанын башчысынын ыйгарым укугуна кирет.

5.2.        Дыйкан чарбанын мучелерунун жалпы чогулушунун гана компетенциясындагы маселелерге төмөнкүлөр кирет:

- дыйкан чарбанын уставын бекитуу, ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизуу;

-   дыйкан чарбаны өзгөртуп тузүү;

- дыйкан чарбаны жоюу, жоюу комиссиясын дайындоо жана мезгилдер аралык жана биротоло жоюу баланстарын бекитүү;

- дыйкан чарбанын башкаруу органдарынын курамы, компетенциясы жөнүндө жоболорду бекитуу;

- дыйкан чарбанын мүчөлөрү келишимге ылайык өткөрүп беришкен мулкту кабыл алуу тартиби;

- дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн жалпы каражаттарына чарба учун мүлк сатып алуунун тартиби;

алынган продукцияны өткөрүүдөн түшкөн кирешени бөлүштүрүү маселелери;

-   дыйкан чарбанын чыгашаларына байланыштуу маселелерди кароо;

-                 аткаруу органын - дыйкан чарбанын башчысын шайлоо, анын ыйгарым укуктарын өөнетүнөн мурда токтотуу, дыйкан чарбанын жетекчисинин материалдык баалуулуктарды (финансылык каражаттарды жана башка өндуруштук каражаттарды) тескөөгө ыйгарым укуктарын же укуктарын аныктоо жана чектөө;

-  дыйкан чарбанын жылдык отчетторун, бухгалтердик баланстарын, киреше жана чыгаша эсеп-кысаптарын бекитуу, анын кирешелерин жана чыгашаларын белуштурүү;

- дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн чогулушунда ири бүтүм түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган күнгө карата дыйкан чарбанын активдеринин баланстык наркынын 50 процентинен ашкан мулк предмети болгон ири бүтүм түзүү;

 

~ кооперативдерди жана ассоциацияларды (кошуундарды) түзүүгө катышуу жана аларга карата өз укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жургузүү;

- жерди, ошондой эле дыйкан чарбага жалпы биргелешкен менчик укугунда таандык болгон башка өндурүштүк каражаттарды сатып алууга, тескөөгө (сатуу же ижарага берүүгө) байланышкан маселелерди чечүү;

- дыйкан чарбанын уставында аныкталган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка маселелерди чечуу.

5.3.  Дыйкан чарбанын мүчөлөрунун жалпы чогулушунун компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдер дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн жалпы санынын 2/3 добушу менен кабыл алынат.

5.4.  Дыйкан чарбанын мүчөлөрүнун жалпы чогулушунда кабыл алынган чечимдер ушул чогулушка катышкан да, катышпаган да бардык мучөлөрү үчун милдеттуу болот.

5.5.  Дыйкан чарбанын мүчөлөрунун ортосундагы талаш-тартыштар кызыкдар тараптардын өкулдөрунөн турган комиссия тарабынан, ал эми пикир келишпестиктер болгон учурда соттук же арбитраждык тартипте чечилет. Эгерде мыйзамдын, уставдын талаптары бузулса, ошондой эле эгер ал чогулушка катышпаган же ушундай чечимдин кабыл алынышына каршы болгон болсо жана аталган чечим менен анын укуктары жана мыйзамдуу таламдары бузулган болсо дыйкан чарбанын кайсы мүчөсу болсо да дыйкан чарбанын мучөлөрунун чогулушунда кабыл алынган чечим боюнча сотко даттанууга акылуу.

5.6.  Дыйкан чарбанын мучөлөрунун жалпы чогулушу алардын катышуусунда гана өткөрүлөт. Дыйкан чарбанын жалпы чогулушу жылдык же кезексиз болушу мумкун;

Жалпы чогулуш каалаган убакта, дыйкан чарбанын мучөлөрунун 10 проценттен ашыгынын демилгеси боюнча, ал маселе көтөрүлгөн учурдан тартып 10 кундун ичинде чакырылышы мумкун.

5.7.   Жалпы чогулуштун иш тартиби негизинен дыйкан чарбанын мучөлөру жана мучөлөрдүн сунушу боюнча дыйкан чарбанын башчысы тарабынан тузулет. Дыйкан чарбанын жалпы чогулушунун кун тартиби боюнча сунуштар жазуу түрүндө киргизилет.

5.8.  Дыйкан чарбанын башчысынын кызматына кандидатты керсетуу женунде сунуштарды киргизууде, анын ичинде, езун керсеткен учурда талапкердин аты, фамилиясы, атасынын аты, иш тажрыйбасы, квалификациясы ж.б. көрсөтүлөт.

Көрсөтүлгөн кандидат аткаруучу органга шайлоо учун добуш беруу учун талапкерлердин тизмесине киргизилгендей эле, дыйкан чарбанын мүчөсү сунуш кылган маселе да кун тартибине киргизилүүгө тийиш.

5.9.   Дыйкан чарбанын башчысынын маселени кун тартибине же кандидатты аткаруу органына шайлоо боюнча добуш беруу учун тизмеге киргизууден баш тартуу женунде негизделген чечими маселени койгон же сунуш киргизген мучөсүнө ал чечим кабыл алынгандан уч кундөн кечиктирбестен жөнөтүөт. Ал чечим боюнча сотко даттанууга болот.

5.10.     Дыйкан чарбанын Директору - аткаруучу орган.

5.10.1.     Кыргыз Республикасынын 16 жашка чыккан, аракетке жарактуу кайсы жараны болсо да дыйкан чарбага башчы боло алат. Дыйкан чарбанын башчысы дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда 2 жылдан ашпаган мөөнөткө, кийин кайра шайлануу укугу менен шайланат.

5.10.2.     Дыйкан чарбанын башчысы:

 

-  граждандар, юридикалык жактар жана мамлекеттик органдар менен болгон мамиледе дыйкан чарбанын таламынын атынан чыгат;

-   чарбанын ишин уюштурат;

-  дыйкан чарбанын атынан белгиленген суммалардын чегинде бүтүмдөрдү түзөт;

-   ишеним кат берет;

-  дыйкан чарбанын мулкун жана каражаттарын тескейт, ошондой эле дыйкан чарбанын ишине байланыштуу башка юридикалык иштерди жургузет:

-  дыйкан чарбанын бухгалтердик эсебинин бухгалтердик эсептин кыргыз стандарттарына теп келишин камсыз кылат;

-   айыл чарба продукциясын өндурууну уюштурат;

-  дыйкан чарбада иштөөчүлөрдү жалдайт жана кызматкерлерине, дыйкан чарбада жалданып иштегендерге эмгек акы төлөйт;

-   дыйкан чарбанын техникалык өнугүүсүн камсыз кылат;

-  өндүрүлгөн продукциянын баасын, сатып өткөрулушун жана маркетингди аныктайт;

-   негизги жана жүгүртүүдөгуү капиталдын инвестициялык саясатын жургузөт;

-  дыйкан чарбанын мүчөлөрунун жалпы чогулушунун кароосуна киргизүү үчүн жылдык отчетторду, кирешелердин жана чыгашалардын балансын жана эсеп- кысабын даярдайт жана дыйкан чарбанын мүчөлөрүнө маалымат берет;

-  жылдык жана кезексиз жалпы чогулуштун чакырылышын камсыз кылууга, дыйкан чарбанын жалпы чогулушуна катышууга милдеттуу жана жалпы чогулушта чыгып сүйлөөгө укуктуу;

-   дыйкан чарбанын жалпы чогулушу учун күн тартибин түзөт;

5.10.3.    Дыйкан чарбанын мүчөөрүнүн жалпы чогулушу жыл сайын дыйкан чарбанын башчысынын эмгек акысын жана дедгээлин аныктайт;

5.10.4.    Дыйкан чарбанын башчысы эмгек акыны эки жол менен алса болот: дыйкан чарбанын мучөлөрүнүн жалпы чогулушунда белгиленген жылдык эмгек акы же аткарган ишинин жыиынтыгы боюнча акы төлөо.

Экинчи жол продукцияны сатып өткөрүүгө, өндуруштун өсушунө, кирешеге жана аткарылган иштин башка көрсөткүчтөрүнө жараша болушу жана акчалай, товар жана кызмат көрсөтуу түрүндө алынышы мумкун;

5.10.5.    Дыйкан чарбанын башчысы дыйкан чарбанын биргелешкен мүлкүн ак ниет башкарылышы учун дыйкан чарбанын башка мүөлөрүнүн алдында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жоопкерчиликте болот.

5.10.6.    Дыйкан чарбанын башчысы чарбаны башкаруу боюнча милдеттерин аткара албаган учурда же милдеттерин аткарууга андан ары мумкунчулугу болбосо дыйкан чарбанын аракетке жарамдуу мүчөлөрунун жалпы чогулушунун чечими боюнча милдетин аткаруудан бошотулушу мумкун.

5.10.7.     Дыйкан чарбанын башчысы өлгөн учурда чарба жургузүүгө укук дыйкан чарбанын мучөлөрүнүн жалпы чогулушунда добуш беруу аркылуу чарбанын мүчөлөрүнүн бирине берилет.

5.10.8.    Дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн ортосунда дыйкан чарбаны андан ары жетектөөгө артыкчылык укугу боюнча талаш-тартыштар алардын ар биринин дыйкан чарбаны өнуктүрүүгө кошкон салымын, ошондой эле дыйкан чарбаны жургүзүүгө жөндөмүн (эмгекке жарактуулугун, кесиптик даярдыгын жана башка жагдайларды) эске алуу менен сот аркылуу чечилет.

 

Кызмат адамы (дыйкан чарбанын башчысы) ушул уставдын талаптарын аткарбастан түзүлгөн келишимден келип чыккан милдеттенмелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

6.   Дыйкан чарбанын мучөлөрү жөнүндө маалыматтар

-  Молдош уулу Улукмырза, паспортунун сериясы: ID2774584, 13.05.2022- жылы МКК 216062 тарабынан берилген, жашаган дареги: Ош облусу, Өзгөн району, Кызыл-Дыйкан айылы.

7.   Дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн укуктары жана

милдеттери

7.1.     Дыйкан чарбанын мүчөлөрү төмөнкүдөй мулктук укуктарга ээ:

-  дыйкан чарбанын мүчөсү дыйкан чарбанын курамынан анын уставында каралган тартипте тоскоолдуксуз чыгууга;

-  дыйкан чарбанын ишинен тушкен кирешеден өзунун улушунө пропорциялуу бөлүгүн алууга;

-  дыйкан чарба жоюлганда кредиторлордун талаптары аткарылгандан кийин жалпы биргелешкен менчиктеги дыйкан чарбанын калган активдеринен өзүнүн үлүшүне пропорциялуу белугун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алууга;

-  ез улушун (жер жана мулктук) жеке адамдарга жана юридикалык жактарга сатууга, мураска калтырууга же башкача жол менен берүүгө;

-  улуштун мыйзамдуу ээлеринен мулкту (мулктун бөлугун) алууга же менчикке алууга;

-  дыйкан чарбанын мучесу анын калган катышуучуларынын макулдугу менен дыйкан чарбанын мулкундөгу өзунун улушун өткөрүп берүүгө укуктуу;

-  орток мүлктөгү үлүштү (үлүштүн бөлугун) башка адамга өтөрүп бергенде, өз улушун (улушунун бөлугун) өткөрүп берген катышуучуга таандык укук толугу менен же тиешелүү бөлугу ага өтөт. Улүш (улуштун белугу) өткөрүп берилген адам келишимге ылайык дыйкан чарбанын милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик тартат;

-   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарга ээ.

7.2.    Дыйкан чарбанын мүчөлөрунун мулктук эмес укуктары:

-   добуш беруу укугу менен чогулуштарга катышуу;

-  дыйкан чарбанын жалпы чогулушунун кун тартибиндеги бардык маселелер боюнча чыгып сүйлөө;

-  дыйкан чарбанын жалпы чогулушунун кун тартибине кирген бардык маселелер боюнча добуш берууну сунуш кылуу;

-  дыйкан чарбанын жалпы чогулушунда добушка коюлган бардык маселелер боюнча добуш беруу;

-  дыйкан чарбанын жалпы чогулушунда добуш беруу укугун өз өкүлүнө ишеним кат менен өткөрүп берүү;

-  жазуу жүзүндө маалымдоо менен дыйкан чарбанын кезексиз жалпы чогулушун чакырууну талап кылуу;

-  эгерде жалпы чогулуш өткөрүү жөнүндө талап коюлгандан кийин жыйырма кун ичинде аны чакыруу жөнүндө жарыяланбаса, жалпы чогулушту өз алдынча чакыруу;

-   дыйкан чарбанын бир мүчөсү - бир добуш принциби боюнча добуш беруу;

 

-  жалпы чогулуштун кайсы жыйынында болсо да каршы пикирин билдируу, түшүндүрмө бер жана сунуш киргизүү;

-   ушул уставга ылайык дыйкан чарбаны башкарууга катышуу;

-  ишеним кат боюнча өзунун өкүлдөрүнө жалпы чогулуштун жыйындарына катышууну тапшыруу;

-  жалпы чогулуштун жыйынына ишеним каттын негизинде жалпы өкулдү жиберүү максатында биригүү;

-  эгерде ушундай талап жөнүндө кат жузундөгү билдируу жалпы чогулуш өткөрүлгөнгө чейин 15 иш кундөн кем эмес мурдатан дыйкан чарбанын башчысына берилген болсо, дыйкан чарбанын ишине байланышкан каалаган маселени дыйкан чарбанын жалпы чогулушунун кун тартибине киргизүүнү талап кылууга акылуу;

-  дыйкан чарбанын кайсы жалпы чогулушунда болсо да дыйкан чарбанын иши жөнүндө туура маалымат алуу, анын ичинде анын жыйындарынын протоколдорун жана бухгалтердик отчетторду жана башка документтерди

текшерүү;

-  дыйкан чарбанын финансылык жана экономикалык ишине көз каранды эмес аудитин жургузууну талап кылуу;

-  уюштуруу документтерине же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген учурларда дыйкан чарбанын жалпы чогулушу кабыл алынган чечимдер боюнча сот тартибинде талашуу.

7.3.    Дыйкан чарбанын мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

-  Дыйкан чарбанын уюштуруу документтеринин, анын ичинде ушул уставдын жана дыйкан чарбанын ишин жөнгө салган башка бардык документтердин жоболорун сактоого;

-  дыйкан чарбанын иши жөнундө дыйкан чарбанын мүчөлөрү болгондуктан билген коммерциялык сырды жана жашырын маалыматты таркатпоого;

-  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, жалпы чогулуштун чечимдерине ылайык башка милдеттерди аткарууга.

Дыйкан чарбанын мучелеру дыйкан чарбанын милдеттенмелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

8.   Дыйкан чарбанын жады мүчөлөрүнүн кабыл алуу жол-

жобосу

8.1.    Дыйкан чарбанын жады мүчөсү жалпы чогулушта добуш беруу менен кабыл алынат.

9.   Кирешелерди жана чыгашаларды белуштүрүү

9.1.    Таза киреше бардык салыктар теленгенден кийин дыйкан чарбанын карамагында калат жана мүчөлөрдүн арасында дыйкан чарбанын жалпы чогулушунун чечими менен бөлүнөт.

9.2.   Дыйкан чарбанын таза кирешесин пайдалануу боюнча чечим дыйкан чарбанын жалпы чогулушунда кабыл алынууга тийиш. Андай чечим кабыл алынганга чейин дыйкан чарбанын башчысы дыйкан чарбанын жылдык отчетун, балансын, кирешелеринин жана чыгашаларынын эсеп-кысабын дыйкан чарбанын жалпы чогулушунда бекитүүгө беруугө тийиш. Дыйкан чарбанын башчысы жалпы чогулушка ошондой эле дыйкан чарбанын кирешесин пайдалануу жаатында сунушун айтууга, ушул сунуш финансылык натыйжалары жана дыйкан чарбанын

 

кредиторлорго жана мучелерге милдеттенмелери жагынан өзүн актаарын ырастоого тийиш.

Эгерде дыйкан чарбанын жалпы чогулушу кабыл алган чечим дыйкан чарбанын кредиторлорго береселерин мөөнөүнө жараша төлөө мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизсе, анда мыйзамсыз белуштүрүлгөн киреше дыйкан чарбасына анын мүчөлөрү тарабынан ордуна коюлушу керек.

10.   Дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн анын курамынан чыгышынын тартиби жана шарттары

10.1.     Дыйкан чарбанын мүчөсү өз каалоосуна жараша дыйкан чарбадан чыгууга акылуу. Мындай учурда ага улуштун наркы кайра берилиши же анын үлүшүнө барабар мүлк берилиши, ошондой эле келишимде каралган башка төлөөлөр жүргүзлүшү керек. Эгерде келишимде дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн дыйкан чарбанын жалпы мүлкүндөгү үлүштөру аныкталбаса, алардын улуштөру бирдей деп табылат.

Келишимде анын үлүшүнүн наркын натуралай же акчалай телеп беруу каралышы мумкун. Улуштун өлчөмдөрү жана телеп беруу тартиби женунде талаштар сот аркылуу чечилет.

10.2.    Дыйкан чарбадан мүчөлүктөн чыгууда жер участогуна болгон менчик укугу же аны пайдалануу (ижарага алуу) укугу менчик ээсине кайтат.

10.3.    Дыйкан чарбанын чыгып жаткан мучөсүнө улуш жана башка мүлк финансылык жыл аяктагандан жана бухгалтердик баланс дыйкан чарбанын мүчөлерүнүн жалпы чогулушунда бекитилгенден кийин берилет.

10.4.    Дыйкан чарбанын мүчөсү дыйкан чарбадан анын уставы менен ага жүктөлгөн милдеттерди аткарбаган же тийиштуу түрдө аткарбаган учурда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда жалпы чогулуштун чечими боюнча чыгарылышы мумкун.

Дыйкан чарбадан чыгарылган мучө анын үлүшунун наркын же анын улушунө барабар мүлктү алууга, ошондой эле келишимде каралган башка төлөмдөрдү алууга жана дыйкан чарбанын жалпы мүлкүнө кошкон жер участогуна ээлик кылуу жана пайдалануу укугунун кайра алууга акылуу.

10.5.    Дыйкан чарбанын мүчөсү өлгөн учурда анын мураскерлери дыйкан чарбага мүчө болуп кабыл алынышы мумкун. Дыйкан чарбанын өлгөн мүчөсүнүн дыйкан чарбага мүчөлүккө алынбаган жана чарбага кируу ниетин билдирбеген мурасчыларына өлгөн мүчөнүн мүлкүнүн наркы төлөп берилет жана мураскерлер жерге менчик укугу жөнүндө күбөлүк кайра берилет.

11.    Дыйкан чарбанын мүчөлөрүнүн чарбанын милдеттенмелери боюнча жоопкерчилиги жөнүндө жобо

11.1.      Дыйкан чарбанын юридикалык жактар менен өз ара мамилеси келишим негизинде түзүлөт.

11.2.     Келишимдик милдеттенмелер аткарылбаган учурда дыйкан чарба Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте мүлктүк жоопкерчилик тартат.

11.3.     Юридикалык жактар жана жеке адамдар дыйкан чарбага анын укуктарынын бузууга жана чарбалык ишин жургузүүсү чектөөгө байланыштуу келтирилген зыяндар жоопкерчилик тартышат. Дыйкан чарбасына келтирилген зыяндар толук көлөмдө (анын ичинде алынбай калган пайданы кошуу менен) төлөнөт. Бул маселе боюнча чыккан талаштар сотто чечилет.

 

12.    Ишти токтотуунун тартиби жана шарттары

 

12.1.     Дыйкан чарбанын иши ал жоюлган же өзгөртүп түзулгөн учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча токтотулат.

12.2.     Дыйкан чарбаны өзгөртүп түзүү (биригуу, кошуу, белуу, бөлунуп чыгуу, өзгөртүп түзүү) Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларына жана ушул уставга ылайык жүргүзүлөт.

12.3.    Дыйкан чарбаны өзгөртүп түзүү жөнүндө чечим дыйкан чарбанын жалпы чогулушунда кабыл алынат, анда өзгөртүп түзүүнүн тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.

12.4.     Дыйкан чарба төмөнкүдөй учурларда жоюлушу мумкун:

а)   дыйкан чарбанын жалпы чогулушунун чечими боюнча;

б)   мыйзам актыларында каралган учурларда соттун чечими боюнча.

12.5.     Жоюлуп жаткан дыйкан чарбанын кредиторлорунун талаптарын канааттандыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган кезекте жүргузүлөт.

12.6.    Дыйкан чарба ыктыярдуу жоюлган учурда жоюу комиссиясы дыйкан чарбанын жалпы чогулушунда, ал эми соттун токтому боюнча жоюлган учурда - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте дайындалат.

12.7.     Дыйкан чарбанын ишинин токтотулушун каттоо датасы болуп каттоочу

Органдын тиешелүү буйругу чыккан дата эсептелет.    "          

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 125          Кара-Дыйкан айылы

 

                                                                                      “Бекполотов Мамадалы” айыл чарба

                                                                                       комерциялык кооперативинин Уставын

                                                                                       бекитүү жөнүндө

 

“Бекполотов Мамадалы”  айыл чарба комерциялык кооперативинин                                                  

мамлекеттик каттоо(түзүү) жөнүндөгү 2023-жылдын 11-декабрындагы жалпы жыйында  бекитилген Уставын жана жобосу менен  таанышып жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

 

                                                     Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

1.”Бекполотов Мамадалы”айыл чарба комерциялык  кооперативинин Уставы жобосу менен бекитилсин жана каттоого алынсын. 

2.Токтомду КР  Мыйзам талаптарына ылайык  аткаруу жагы.”Бекполотов Мамадалы”айыл чарба комерциялык  кооперативинин жетекчиси Бекполотов Мамадалыга  жүктөлсүн. 

Ушу токомдун аткарылыын   көзөмөлдөө айылдык  кеңешинин жер жана  айыл чарба маселелер   боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                                                             К.Камчибеков

                                                                            

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.11.2023-ж____________

Уюштуруучулардын чогулушунун

Чечими менен

«Бекитилген»

 

 

«Бекполотов Мамадалы» айыл чарба коммерциялык кооперативинин

УСТАВЫ

 

 

 

 1. Жалпы жоболор

1.1. Кооперативдин толук фирмалык аталышы:

Мамлекеттик тилде: «Бекполотов Мамадалы» айыл чарба коммерциялык кооперативи.

Расмий тилде: Сельскохозяйственный коммерческий кооператив «Бекполотов Мамадалы»

       Кооперативдин кыскартылган фирмалык аталышы:

Мамлекеттик тилде: «Бекполотов Мамадалы» АЧКК.

Расмий тилде: СХКК «Бекполотов Мамадалы»

1.2. «Бекполотов Мамадалы» айыл чарба коммерциялык кооперативи (мындан ары – кооператив) өз ишин Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, “Кооперативдер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына жана ушул уставга ылайык жүргүзөт.

1.3. Кооперативдин жайгашкан жери (юридикалык дареги): Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Ъзгън району, Жазы айыл аймагы, Жээренчи айылы, 35-\й.

1.4. Кооперативдин иштөө мөөнөтү чектелбейт.

1.5. Кооператив Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өткөн мезгилден тарта юридикалык жак болуп саналат.

1.6. Кооператив коммерциялык уюм болуп саналат.

1.7. Кооператив менчигинде өзүнчө мүлккө ээ жана өзүнүн милдеттенмелери боюнча ушул мүлк менен жооп берет, өзүнүн атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктарды жана милдеттенмелерди алышы жана ишке ашыра, сотто доочу жана жоопкер боло алат.

Кооперативде өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган тегерек мөөрү жана штамптары болот.

1.8. Кооперативдин уюштуруучулары жеке адамдар да, юридикалык жактар да болушу мүмкүн.

 1. Кооперативдин ишинин предмети жана максаттары

 

2.1. Кооперативдин негизги максаты болуп киреше алуу эсептелет.

2.2. Бул максатына жетүү үчүн кооператив Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган иштерди жүргүзөт.

Кооператив уруксат талап кылынган иштердин түрлөрү боюнча ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык министрликтер жана ведомстволор тарабынан берилчү лицензиялардын негизинде жүргүзөт.

 

 1. Кооперативдин мүчөлөрү

3.1. 18 жашка чыккан жеке адамдар жана юридикалык жактар кооперативдин мүчөлөрү боло алышат.

3.2. Кооперативдин мүчөсү болуп саналган юридикалык жактын кызыкчылыгынын атынан кооперативде юридикалык ыйгарым укуктуу жак чыгат.

3.3. Кооперативдин мүчөлөрү бир эле мезгилде башка кооперативдердин мүчөлөрү боло алышат.

3.4. Кооперативдин мүчөлөрүнүн саны жетиден кем эмес болууга тийиш.

 

 1. Кооперативге мүчө болуп кирүүнүн тартиби

4.1. Кооперативге мүчө болууну каалаган жеке адамдар же юридикалык жактар ал мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин кооперативдин башкармасына кооперативге мүчөлүккө кабыл алуу жөнүндө арыз берет. Арызда ушул Уставдын жана кооперативдин башка ички документтеринин талаптарын аткаруу жөнүндө милдеттенме, ошондой эле аталган пайлык акыны төгүү жөнүндө милдеттенме болууга тийиш.

4.2. Башкарма арыз түшкөн күндөн тартып төрт аптанын ичинде кабыл алуу жөнүндө чечим чыгарат.

4.3. Кабыл алуу жөнүндө чечим кооперативдин мүчөлөрүнүн кезектеги жалпы чогулушунда бекитилет.

4.4. Кооперативдин мүчөсүнө мүчөлүк китепче берилип, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) фамилиясы, аты, атасынын аты жана дареги, туулган күнү, кооперативге кирген күнү;

2) билдирилген жана кошулган пайларынын саны жана алар төгүлгөн күн;

3) кошумча пайлардын саны жана алар төгүлгөн күн;

4) кооперативдик төлөмдөрдүн, анын ичинде пайлык акыларга чегерилген төлөмдөрдүн суммасы жана алардын кириштелген күнү;

5) пайлык төлөмдөрдүн наркынан төлөмдөрдүн суммасы жана ушул төлөмдөр төгүлгөн күн;

6) төлөнгөн дивиденддердин суммасы жана алар берилген күн.

4.5. Кооператив кооперативдин мүчөлөрүнүн реестрин өз алдынча жүргүзөт жана сактайт жана анын жүргүзүлүшү үчүн жоопкерчиликти кооперативдин башкармасы тартат.

 

 1. Кооперативде мүчөлүктү токтотуу тартиби

5.1. Кооперативге мүчөлүк төмөнкү учурларда токтотулат:

- кооперативден өз ыктыяры менен чыкканда;

- кооперативдин мүчөсү өлгөндө;

- кооперативден чыгарылганда;

- кооперативдин мүчөсү болуп саналган юридикалык жак жоюлганда.

5.2. Кооперативдин ар бир мүчөсү ушул уставда аныкталган тартипте өзүнүн кооперативдеги мүчөлүгүн токтотуу укугуна ээ.

5.3. Кооперативдин мүчөсү кооперативден чыгаардан 12 айдан кем эмес мурда анын башкармасына жазуу жүзүндө арыз берүү менен кооперативден өзүнүн каалоосу боюнча чыгууга укуктуу.

5.4. Кооперативдин мүчөсү андан төмөнкүдөй негиздер боюнча чыгарылышы мүмкүн:

- эгерде “Кооперативдер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана кооперативдин уставында каралган милдеттерин аткарбаса;

- эгерде анын ишинин (аракетсиздигинин) натыйжасында кооперативге зыян келтирилсе.

5.5. Кооперативдин кеңеши кооперативге мүчөлүктөн чыгаруу жөнүндө чечим чыгарууга укуктуу, ал чечим кооперативдин мүчөлөрүнүн кийинки жалпы чогулушунда бекитилүүгө тийиш.

5.6. Кооперативдин кеңешинин мүчөлөрү, кооперативдин башкармасынын мүчөлөрү кооперативге мүчөлүктөн кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими боюнча гана чыгарылышы мүмкүн.

5.7. Кооперативдин башкармасы кооперативдин мүчөсүн чыгаруу жөнүндө маселе каралары тууралу ага кат жүзүндө маалымдоого тийиш.

5.8. Кооперативден чыгаруу жөнүндө чечим андан чыгарылган жакка кооперативдин башкармасы чечим кабыл алгандан кийин 2 аптадан кечиктирбестен билдирилүүгө тийиш. Кооперативге мүчөлүк кооперативдин кеңеши жакты кооперативге мүчөлүктөн чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган учурдан баштап токтотулат.

5.9. Кооперативден мүчөлүктөн чыгарылган жак жалпы чогулуштун чечими боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте сотко даттанууга укуктуу.

5.10. Кооперативдин андан чыгарылган мүчөсүнө пайлык акысын кайра берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставга ылайык ишке ашырылат.

5.11. Кооперативдин мүчөсү өлгөн учурда анын мураскерлери кооперативдин мүчөсү өлгөн күндөн тарта эки айдын ичинде ушул уставдын 3 жана 4-бөлүмдөрүнүн талаптарына ылайык кооперативге кабыл алынышы мүмкүн. Кооперативдин өлгөн мүчөсүнүн ага мүчөлүккө кабыл алынбаган жана эки айлык мөөнөт ичинде кооперативге мүчөлүккө өтүүгө ниетин билдирбеген мураскерлерине өлгөн адамдын пайлык акысынын наркы төлөп берилет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставга ылайык башка төлөмдөр берилет.

 

 1. Кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

6.1. Кооперативдин мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

- кооперативден Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда каралган тартипте эркин чыгуу;

- мүчөлөр ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон кирешенин бир бөлүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда каралган тартипте алуу;

- кооперативди башкарууга катышуу, кооперативдин уставына ылайык кооперативди башкаруу жана текшерүү органдарына шайлоо жана шайлануу, кооперативдин иши менен байланышкан сунуштарды киргизүү;

- кооперативдин уставында анын мүчөлөрү үчүн аныкталган жеңилдиктерден жана артыкчылыктардан пайдалануу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда каралган тартипте кооперативдин финансылык-чарбалык ишинин документтери менен таанышуу;

6.2. Кооперативдин мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

- кирүү жана пайлык акыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда каралган тартипте төлөө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, кооперативдин уставын жана башка ички актыларын сактоо.

 

 1. Кооперативдин мүлкү жана капиталы

7.1. Кооператив ага мүчөлөрү пайлык акы катары кошкон мүлктүн жана кооперативдин ишинин процессинде өндүрүлгөн жана алынган мүлктөрдүн менчик ээси болуп эсептелет.

7.2. Кооперативдин капиталы кооперативдин мүчөлөрүнүн пайлык төгүмдөрүнөн, түзүлө турган фонддорунан жана бөлүштүрүлө элек кирешелеринен турат.

7.3. Пайлык фонд кооперативдин мүчөлөрү кошуучу милдеттүү жана кошумча пайлардын эсебинен түзүлөт.

7.4. Кооперативдин капиталынын наркы кооперативдин активдеринин реалдуу наркы менен милдеттенмелеринин ортосундагы айырма катары бухгалтердик эсептин маалыматтарынын негизинде аныкталат.

7.5. Кооператив өз милдеттенмелери боюнча өзүнө менчик укугунда таандык бардык мүлкү менен жооп берет жана анын мүчөлөрүнүн милдеттенмелери үчүн жооп бербейт.

7.6. Кооперативдин мүчөлөрү кооперативдин милдеттенмелери үчүн жооп беришпейт жана кооперативдин иши менен байланышкан чыгымдарда кошкон пайлык төгүмдөрүнүн чегинде тобокелдик тартышат.

7.7. Кооперативдин милдеттүү пайлык төгүмдөрүн толук төгүшпөгөн мүчөлөрү кооперативдин ар бир мүчөсүнүн милдеттүү төгүмүнүн (үлүшүнүн) төлөнө элек бөлүгүнүн наркынын чегинде кооперативдин милдеттенмелери боюнча бирдей жоопкерчилик тартышат.

7.8. Ушул кооперативдин мүчөлөрүнүн күнөөсү боюнча келтирилген зыяндар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте ордуна коюлат.

7.9. Эгерде кооперативдин мүлкү жана каражаттары кредиторлордун талаптарын канааттандыруу үчүн жетишсиз болсо, кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими боюнча кооперативдин мүчөлөрү тарабынан кошумча төгүмдөрдү төгүү каралышы мүмкүн. Кошумча төгүмдөрдүн өлчөмү милдеттүү үлүшкө пропорциялуу же кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими менен аныкталган башка тартипте аныкталат.

Бул маселе боюнча чечим кооперативдин бардык мүчөлөрүнүн үчтөн экиден кем эмесинин добушу менен кабыл алынат.

7.10. Кооперативдин мүчөсүнүн өз карыздары боюнча анын үлүштүк төгүмүн өндүрүп алуу үчүн чегерүүгө анда ушундай карыздарды жоюу үчүн башка мүлк жетишсиз болгон учурда гана, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда каралган тартипте жана мөөнөттө жол берилет.

 

 1. Кооперативдин мүчөлөрүнүн үлүштүк төгүмдөрү

8.1. Кирүүдөгү жана милдеттүү пайдын өлчөмү кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда аныкталат.

8.2. Пайлык фонддун жалпы өлчөмү 1000 сомду түзөт. Кооперативде милдеттүү пайлар бирдей өлчөмдө аныкталат жана кооперативдин ар бир мүчөсү үчүн 2000 сомду түзөт.

8.3. Үлүштүк төгүмдөрдүн эсеби кооператив тарабынан акчалай түрдө жүргүзүлөт.

8.4. Кооперативдин мүчөсү милдеттүү үлүштүн 25 пайыздан кем эмесин кооператив мамлекеттик каттоодон өткөн же кооперативге кирген учурда, ал эми милдеттүү төгүмдүн калган бөлүгүн кооператив мамлекеттик каттоодон өткөндөн же кооперативге киргенден тартып бир жыл ичинде төлөөгө милдеттүү.

8.5. Кооперативге кирген адам үлүштүк төгүм катары мүлктү кошкон учурда үлүштүк төгүмдү акчалай баалоо кооперативдин башкармасы тарабынан жүргүзүлөт жана кооперативдин кеңеши бекитет. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу өткөрүп берилген мүлктү акчалай баалоонун усулун беките алат жана ушул усулдун негизинде мүлктү акчалай баалоо боюнча ишти уюштурууну кооперативдин башкармасына тапшыра алат. Мүлктү баалоо боюнча талаш маселелер кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун кароосуна коюлат. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими боюнча үлүштүк төгүмдөрдү акчалай баалоо аудитордук же эксперттик текшерүүгө коюлушу мүмкүн.

8.6. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими менен кооперативдин үлүштүк фондунун наркы кооперативдин экономикалык абалына ылайык көбөйтүлүшү же азайтылышы мүмкүн.

8.7. Үлүштүк фонддун наркын көбөйтүү кошумча үлүштөрдү кошуу же кооперативдин төлөмдөрүнүн эсебинен үлүштүк төгүмдөрдүн наркын көбөйтүү жолу менен ишке ашырылат.

8.8. Кооперативдин үлүштүк фондунун өлчөмү азайган учурда анын кредиторлору аталган өзгөртүүлөр киргизилгенден тартып бир ай ичинде ушул туурасында кат жүзүндө кабарланууга тийиш. Үлүштүк фонддун өлчөмү азайтылганы жөнүндө билдирүү жарыялангандан кийин 6 айдын ичинде кооперативге талап коюшкан кредиторлордун дооматтары канааттандырылууга тийиш.

 

 1. Кооперативге мүчөлүк токтогондо кооперативдин

мүчөлөрүнө пайлык акыларын (үлүштөрдү) берүүнүн

мөөнөтү жана тартиби

9.1. Кооперативге мүчөлүк токтотулган учурда кооперативдин мүчөсүнө үлүштүн наркы кайтарылат же анын үлүшүнө барабар мүлк берилет, ошондой эле ага тиешелүү башка төлөмдөр берилет, бирок бул анын кооперативге мүчөлүгү токтотулган финансылык жыл аяктагандан кийин үч айдан кечиктирбестен ишке ашырылат. Мында, эгерде үлүштүк төгүмдү өткөрүп берүү жөнүндө келишимде башкача каралбаса кооперативге мүчөлүгүн токтоткон жак үлүштүк төгүм катары өзү кошкон мүлктүк объектини берүүнү талап кылууга акысы жок.

9.2. Үлүштүк төгүмдү кооперативдин мүчөсү болбогон адамга өткөрүп берүүгө кооперативдин макулдугу менен гана жол берилет. Мындай учурда кооперативдин мүчөлөрү ушул үлүштүк төгүмдү сатып алууга артыкчылык укугунан пайдаланышат. Өзүнүн үлүштүк төгүмүн кооперативдин башка мүчөсүнө өткөрүп берген кооперативдин мүчөсү арыз жазгандан тарта 12 ай мөөнөт өткөнгө чейин өзүнүн мүчөлүгүн токтотууга укуктуу.

9.3. Кооператив өзүнөн чыгып жаткан мүчөсү менен эсептешүүдө ушул адамга төлөнө турган суммадан кооперативдин аласаларын кармап калууга укуктуу.

 

 1. Кооперативдин кирешелерин жана чыгашаларын бөлүштүрүү

10.1. Кооперативдин таза кирешеси бардык салыктар төлөнгөндөн кийин кооперативдин карамагында калат жана кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими менен бөлүштүрүлөт.

10.2. Кооперативдин кирешесин бөлүштүрүү тартиби аткаруучу орган тарабынан сунушталууга жана финансылык жыл аяктагандан кийин 3 айдын ичинде кооперативдин жылдык жалпы чогулушунда бекитилүүгө тийиш.

10.3. Кооперативдин таза кирешесин пайдалануу жөнүндө чечим кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда кабыл алынышы керек. Андай чечим кабыл алынганга чейин башкарма кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун бекитүүсүнө кооперативдин жылдык отчетун, балансын, кирешелердин жана чыгашалардын эсеп-кысабын берүүгө тийиш. Башкарма ошондой эле жалпы чогулушка кооперативдин кирешесин пайдалануу боюнча сунушун бериши, ушул сунуш финансылык натыйжасы жана кооперативдин кредиторлордун жана мүчөлөрдүн алдындагы милдеттенмелери жагынан өзүн актаарын ырастоого тийиш.

10.4. Эгерде кооперативдин жалпы чогулушу тарабынан кабыл алынган чечим кооперативдин кредиторлорго береселерди мөөнөтү келгенине жараша төлөө жөндөмүнө таасирин тийгизсе, анда мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн киреше кооперативге алардын мүчөлөрү тарабынан кайра берилүүгө тийиш.

10.5. Кооперативдин иш процессинде пайда болгон чыгымдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда каралган тартипте кооперативдин каражаттарынын эсебинен орду толтурулат.

 

 1. Кооперативдин фонддорун түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби

11.1. Кооперативдин бөлүнгүс фондун түзүү жөнүндө чечим кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда анда катышкан мүчөлөрдүн үчтөн экиден кеми эмесинин добушу менен кабыл алынат.

11.2. Таза кирешенин эсебинен төмөнкүдөй фонддор түзүлөт:

- өндүрүштү өнүктүрүү;

- социалдык камсыздандыруу;

- өзгөчө кырдаалдар үчүн;

- резервдик;

- бөлүнгүс;

- мыйзамда тыюу салынбаган башка фонддор.

11.3. Өндүрүштү өнүктүрүү фонду өндүрүлгөн продукциянын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) атаандаштык жөндөмдүүлүгүн, өндүрүштүк-айыл чарбалык өсүшүнүн келечегин, капиталдык салымдардын натыйжалуулугун жана кооперативдин кирешелүүлүгү өсүшүн камсыздоо үчүн пайдаланылат.

11.4. Социалдык камсыздандыруу фонду кооперативдин ишке жарактуулугунан убактылуу ажыраган кызматкерлерине мыйзамда каралгандан тышкары кошумча төлөө, санаторийлерге жана дарылоо-ден соолукту чыңдоо мекемелерине жолдомолорду төлөп берүү, кооперативдин мүчөлөрүнүн өмүрүн жана ден соолугун кошумча камсыздандыруу максатында түзүлөт.

11.5. Өзгөчө кырдаалдар үчүн фонд өзгөчө кырдаалдарда тарткан зыянды жабууга арналган.

11.6. Резервдик фонддун каражаты өзгөчө кырдаалдарда тарткан зыянды жабуудан тышкары кооперативдин башка муктаждыктарын камсыздоого жумшалат.

11.7. Кооперативдин бөлүнгүс фонду болушу мүмкүн. Бөлүнгүс фонд кооперативдин мүлкүнүн белгилүү бөлүгү, ал кооперативдин мүчөлөрүнүн пайларына киргизилбейт.

 1. Кооперативдин башкаруу органдары

12.1. Кооперативдин башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр саналат:

- жалпы чогулуш;

- кооперативдин кеңеши (эгер кооперативдин мүчөлөрүнүн саны 50дөн ашса милдеттүү түрдө түзүлөт);

- башкарма;

- текшерүү комиссиясы.

 

 1. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу

13.1. Кооперативдин жалпы чогулушу кооперативди башкаруунун жогорку органы болот жана кооперативдин ишине байланышкан бардык маселелерди чечүүгө, анын ичинде кооперативдин кеңешинин жана башкармасынын чечимдерин бекитүүгө же жокко чыгарууга укуктуу.

13.2. Төмөнкү маселелер кооперативдин жалпы чогулушунун гана компетенциясына кирет:

1) кооперативдин уставын бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү;

2) кооперативдин кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо жана түшүрүү, алардын иши жөнүндө отчетторду угуу жана алардын ыйгарым укуктарын токтотуу;

3) кооперативдин аткаруу органын түзүү жана бошотуу;

4) кооперативдин текшерүү комиссиясын шайлоо;

5) кооперативди өнүктүрүү программаларын, жылдык отчетторун жана бухгалтердик баланстарын бекитүү, кирешелерди бөлүштүрүү жана кооперативдин чыгымдарына байланыштуу маселелерди кароо;

6) кооперативдин мүчөлөрү төгүүчү үлүштүк төгүмдөрдүн жана башка төлөмдөрдүн курамын, өлчөмүн жана аларды төлөөнүн тартибин аныктоо;

7) кооперативдин мүчөлөрүнө акча каражаттарды карызга берүүнүн өлчөмүн жана тартибин бекитүү;

8) кооперативдин кыймылсыз мүлкүн кооперативдин уставында аныкталган нарктан ашык нарк боюнча башка жактарга берүү маселесин чечүү;

9) кооперативдин фондун түзүү, алардын түрлөрүн, өлчөмүн жана түзүү шарттарын аныктоо;

10) кооперативди өзгөртүп түзүү жана жоюу;

11) кооперативдин башка кооперативдерге, чарбалык шериктештиктерге жана коомдорго, кошундарга, ассоциацияларга кирүүсү, ошондой эле алардан чыгуусу;

12) кооперативдин өкүлчүлүктөрүн жана филиалдарын түзүү жана жоюу;

13) кооперативдин мүчөлөрүн кабыл алуу же чыгаруу жөнүндө акыркы чечим;

14) кооперативдин уставында каралган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка маселелер.

13.3. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу эгерде ага кооперативдин мүчөлөрүнүн үчтөн экиден кем эмеси катышса мыйзамдуу болот. Эгер жалпы чогулушка кооперативдин мүчөлөрүнүн зарыл саны катышпаган болсо, ал чогулуш биринчи чакырылган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө кайра чакырылат. Кайра чакырылган чогулушта кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы санынын теңинен аз эмеси катышса мыйзамдуу болуп эсептелет.

13.4. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда добуш берүү “кооперативдин бир мүчөсү – бир добуш” принциби боюнча жүрөт.

13.5. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун гана компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдер Кыргыз Республикасынын “Кооперативдер жөнүндө” Мыйзамында жана ушул уставда каралган тартипте кабыл алынат.

13.6. Добуш берүүдө добуштарды эсептөө үчүн кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу кооперативдин мүчөлөрүнүн ичинен эсептөө комиссиясын шайлайт.

13.7. Эгерде кооперативдин үлүшү бир нече жактын жалпы үлүштүк менчигинде болсо, анда кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда добуш берүү ыйгарым укугу алардын ылайык көрүүсү боюнча жалпы үлүштүк менчиктин катышуучуларынын бири же алардын жалпы өкүлү тарабынан жүргүзүлөт. Көрсөтүлгөн адамдардын ар биринин ыйгарым укуктары тийиштүү түрдө таризделиши керек.

13.8. Кооперативдин мүчөлөрүнүн кезектеги жалпы чогулушу кооперативдин башкармасы тарабынан чакырылат жана жыл сайын анын ички актыларында аныкталган мөөнөттө, бирок финансылык жыл аяктагандан кийин 3 айдан кечиктирбестен чакырылат.

13.9. Кооперативдин мүчөлөрүнүн кезексиз жалпы чогулушу төмөнкү учурларда чакырылат:

- кооперативдин башкармасы (төрагасы) тарабынан өз демилгеси боюнча;

- кооперативдин кеңешинин чечими боюнча;

- кооперативдин текшерүү комиссиясынын талабы боюнча;

- кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы санынын 10 пайыздан кем эмесинин талабы боюнча.

13.10. Кооперативдин мүчөлөрүнүн кезексиз жалпы чогулушу кооперативдин башкармасы (төрагасы) тарабынан ушундай талап билдирилген же кооперативдин кеңешинин чечими түшкөн күндөн тартып 20 күндүн ичинде чакырылууга тийиш.

Мындай болбогон учурда ушундай талапты билдиришкен кооперативдин кеңеши, кооперативдин текшерүү комиссиясы же кооперативдин мүчөлөрү кооперативдин мүчөлөрүнүн кезексиз жалпы чогулушун өз алдынча чакырууга укуктуу.

13.11. Кооперативдин бардык мүчөлөрү кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу өткөрүлчү күнгө 15 күн калгандан кечиктирбестен кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун компетенциясына кирген маселелердин алдыда каралаары жөнүндө милдеттүү түрдө кабарланат.

Бул талап бузулган учурда кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими мыйзамсыз болуп эсептелет.

13.12. Кооперативдин ар бир мүчөсү чогулушта өзү же ишеним каты бар өкүлү аркылуу катышууга укуктуу. Эгерде кооперативде мүчөлөрдүн саны 20га чейин болсо, бир өкүл бир мүчөдөн ашык жактын кызыкчылыгынын атынан чыга албайт, эгерде кооперативдин мүчөлөрү 20дан ашса, бир өкүл кооперативдин мүчөлөрүнүн 3төн ашыгынын кызыкчылыгынын атынан чыга албайт. Кооперативдин мүчөсү гана өкүл боло алат.

13.13. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле кооперативдин уставын бузуу менен кабыл алынган кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте сотко даттанууга болот.

13.14. Чогулуштун күн тартибиндеги маселелер боюнча кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда добуш берүү үчүн бюллетендер аркылуу жүргүзүлөт.

13.15. Добуш берүү бюллетенинин мазмунун кооперативдин кеңеши же аткаруучу орган бекитет (эгер кооператив ишин кооперативдин кеңешин түзбөстөн жүргүзсө). Добуш берүү бюллетени кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушуна катышуу үчүн катталган кооперативдин мүчөсүнө (анын өкүлүнө) берилет;

13.16. Добуш берүү бюллетени төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- кооперативдин аталышы;

- кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу өткөрүлө турган жер, күн жана убактысы;

- добушка коюлган ар бир маселенин баяндалышы жана алардын каралыш кезеги;

- добушка коюлган ар бир маселе боюнча “макул”, “каршы” жана “добуш берген жок” туюнтмалары менен билдирилген добуш берүү варианттары.

Кооперативдин кеңешинин, аткаруу органынын же текшерүү комиссиясынын мүчөсүн шайлоо жөнүндө маселе боюнча добуш берилген учурда добуш берүү үчүн бюллетенде талапкердин (талапкерлердин) фамилиясы, аты, атасынын аты көрсөтүлүү менен ал жөнүндө маалыматтар көрсөтүлүүгө тийиш.

13.17. Күн тартибине коюлган ар бир маселе боюнча добуш берүү үчүн өзүнчө бюллетень пайдаланылат, ал эсептөө комиссиясына эсептөө үчүн тапшырылат. Добуш берүүчү тарабынан добуш берүүнүн мүмкүн болгон варианттарынын бири гана калтырылган добуштар жарактуу деп эсептелет. Жогоруда айтылган талапты бузуу менен толтурулган бюллетендер жараксыз деп эсептелет жана аларда көрсөтүлгөн маселелер боюнча берилген добуштар эсепке алынбайт.

 

 1. Кооперативдин кеңеши

14.1. Кооперативдин кеңеши жалпы чогулуш тарабынан шайланган кооперативдин үчтөн кем эмес мүчөсүнөн турууга тийиш.

14.2. Кооперативдин кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары жалпы чогулуштун чечими боюнча жана алар шайланган мөөнөт бүтө электе да токтотулушу мүмкүн.

14.3. Кооперативдин кеңеши кооперативдин аткаруу органынын ишин контролдойт.

14.4. Кооперативдин кеңешинин жыйындары зарылчылыкка жараша, бирок 3 айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт жана анын мүчөлөрүнүн үчтөн экиден аз эмеси катышканда чечим кабыл алууга укуктуу.

14.5. Кеңештин жыйындарында чечимдер ушул уставдын 14.6-пунктунун 3-пунктчасында аталган жана чечими кеңештин катышкан мүчөлөрүнүн үчтөн экиден кем эмесинин добушу менен кабыл алынчу маселелерден башкасында көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

14.6. Кооперативдин кеңешинин компетенциясына төмөнкү маселелерди кароо жана алар боюнча чечимдерди кабыл алуу кирет:

1) үлүштүк төгүмдөрдүн акчалай баасын бекитүү;

2) кооперативге мүчөлүккө кабыл алуу жана кооперативге мүчөлүктөн чыгуу жөнүндө арыздар боюнча корутундуларды берүү;

3) кооператив тарабынан бүтүмдөрдү бекитүү жөнүндө чечим кабыл алынган күнгө карата кооперативдин активдеринин баланстык наркынын өлчөмүнөн ашык нарктагы кыймылсыз мүлкүнө тиешелүү (күрөөгө коюу, ижарага берүү, башкаруу ишенимин артуу ж.б.) бүтүмдөрдү бекитүү.

14.7. Кооперативдин кеңешинин мүчөлөрүнө кооперативдин ишинин алкагында өз иш милдеттерин аткарганы үчүн кандайдыр бир акы алууга тыюу салынат.

Сметада каралбаган жана өзүнүн милдеттерин аткарууда тарткан чыгымдар кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечиминин негизинде орду толтурулат.

14.8. Кооперативдин кеңешинин мүчөсү башкарманын мүчөсү же текшерүү комиссиясынын мүчөсү боло албайт.

 

 1. Кооперативдин кеңешинин компетенциялары

15.1. Кооперативдин кеңеши кооперативдин аткаруу органынан анын иши жөнүндө отчет талап кылууга, ошондой эле кооперативдин документтери менен таанышууга, кооперативдин кассасынын абалын текшерүүгө, инвентаризация жүргүзүүгө, ошондой эле кооперативдин уставында жана ички актыларында аныкталган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырууга укуктуу.

15.2. Кооперативдин кеңеши бухгалтердик баланстын, жылдык отчеттун, кооперативдин жылдык кирешесин бөлүштүрүү же жылдык дефицитти жабуу чаралары жөнүндө сунуштар боюнча корутундулардын текшерилишине жооптуу.

Текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө кооперативдин кеңеши бухгалтердик баланс кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда бекитилгенге чейин кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушуна билдирүүгө милдеттүү.

15.3. Кооперативдин кеңеши кооперативдин ишине аудитордук текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө чечим чыгарууга укуктуу.

15.4. Кооперативдин кеңешинин мүчөлөрү өздөрүнүн ыйгарым укуктарын башка адамдарга өткөрүп берүүгө укуксуз.

15.5. Кооператив тарабынан кеңештин мүчөлөрүнө доо талаптар коюлган учурда кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу менен ыйгарым укук берилген адам кооперативдин таламдарынан чыга алат.

15.6. Кеңештин мүчөлөрү өз милдеттерин аткарбагандыктан же талаптагыдай аткарабагандыктан, мыйзамсыз бүтүмдөрдү жасагандыгынан, ошондой эле алар уставды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыктан келтирилген зыяндар алар тарабынан сот тартибинде ордуна коюлат.

 

 1. Кооперативдин аткаруу органы

16.1. Кооперативдин башкармасы кооперативдин учурдагы ишин жүргүзгөн жана чарбалык жана башка мамилелерде анын атынан чыккан аткаруу органы болот.

Башкарма кооперативдин кеңешине жана кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушуна отчет берет.

16.2. Кооперативдин аткаруу органын түзүү жана чакырып алуу кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу аркылуу ишке ашырылат. Мүчөлөрүнүн саны 50гө чейин болгон кооперативдерде башкарманын мүчөлөрү үчтөн кем болбошу, мүчөлөрүнүн саны 50дөн ашкан кооперативдерде башкарманын мүчөлөрү жетиден ашпашы керек.

16.3. Кооперативдин башкармасынын мүчөлөрү кайсы мезгилде болбосун кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда же кеңешинин жыйынында ушул уставдын 16.2-пунктунун талаптарына ылайык өз милдеттерин аткаруудан четтетилиши мүмкүн.

16.4. Башкарманы кооперативдин башкармасынын төрагасы жетектейт.

16.5. Кооперативдин мүчөлөрү болбогон адамдар деле башкарманын төрагасы жана мүчөлөрү боло алышы мүмкүн.

16.6. Кооперативдин ишин оперативдүү жетектөө, кооперативдин башкармасынын мүчөлөрүн жана (же) төрагасын шайлоо (дайындоо) жана иш милдеттерин аткаруудан четтетүү, башкарманын курамын өзгөртүү, ыйгарым укуктар, шайлоо мөөнөтү, башкарманын мүчөлөрүнүн жана анын төрагасынын милдеттери жаатындагы маселелер кооперативдин уставы жана анын ички документтери аркылуу аныкталат.

16.7. Кооператив тарабынан башкарманын мүчөлөрүнө доо коюлган учурда кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу ыйгарым укук берген адам кооперативдин кызыкчылыгынан чыга алат.

 

 1. Кооперативдин ишин ревизиялык текшерүү

17.1. Кооперативдин финансылык жана чарбалык ишин контролдоо үчүн кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу кооперативдин эки мүчөсүнөн кем эмес курамдагы ревизия комиссиясын шайлайт. Кооперативдин ревизия комиссиясынын мүчөлөрү кооперативдин кеңешинин жана аткаруу органынын мүчөлөрү боло алышпайт.

17.2. Уурулук кылганы, пара алганы жана башка өз пайдакечтик кылмыштары үчүн соттолгондугу мыйзамда аныкталган тартипте алып салынбаган (же жоюла элек) адамдар кооперативдин ревизия комиссиясынын курамына кире алышпайт, ошондой эле материалдык жоопкерчилиги бар башка кызматтарды ээлей алышпайт.

17.3. Ревизия комиссиясы (ревизор) кооперативдин мүчөлөрүнүн таламдарын кысууга, кооперативдин ишинин начарлашына же анын банкроттугуна алып келиши мүмкүн болуучу мыйзам бузуулардын алдын-алуу максатында кооперативдин финансылык-чарбалык ишин текшерет, ошондой эле кооперативдин бүткүл ишинин ченемдик укуктук актыларга ылайыктыгын текшерет. Ревизия комиссиясы текшерүүгө квалификациялуу адисти тартууга укуктуу.

17.4. Кооперативдин ревизия комиссиясы (ревизор) кооперативдин финансылык жылдагы иштин жыйынтыгы боюнча финансылык абалын текшерет, кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун, кооперативдин кеңешинин тапшырмасы же кооперативдин мүчөлөрүнүн он пайызынан кем эмесинин талабы, ошондой эле өз демилгеси боюнча кооперативдин финансылык-чарбалык ишин текшерет.

17.5. Кооперативдин ревизия комиссиясынын мүчөлөрү (ревизор) кооперативдин кызмат адамдарынан текшерүү үчүн зарыл документтерди берүүнү талап кылууга укуктуу.

17.6. Кооперативдин ревизия комиссиясы (ревизор) текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кооперативдин башкармасына жана кооперативдин кеңешине кат жүзүндө корутунду берет.

17.7. Кооперативдин ишин ревизиялык текшерүүнүн жыйынтыгы 7 күндүн ичинде кооперативдин башкармасынын биргелешкен жыйынында каралат, андан кийин кооперативдин мүчөлөрүнүн кезексиз же кезектеги жалпы чогулушунда каралат.

 

 1. Эсеп-кысап жана отчет

18.1. Кооператив тиешелүү тартипте бухгалтердик отчетту, ошондой эле кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулуштарынын, башкарманын жана кеңештин жыйындарынын протоколдорун жүргүзүүгө милдеттүү. Кооператив ар бир мүчөсүнө төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен жеке эсепти жүргүзүүгө тийиш: кооперативге мүчө жеке адамдар үчүн – фамилиясы, аты, атасынын аты, жашаган жери, паспорттук маалыматтары, өзүнүн колу жана үлүштүк төгүмдөрүнүн өлчөмү; кооперативге мүчө юридикалык жактар үчүн – алардын аталыштары, жайгашкан жери, банктык реквизиттери ж.б.

18.2. Кооператив жылдык отчетто жана бухгалтердик баланста камтылган маалыматтардын тууралыгы үчүн, ошондой эле мамлекеттик органдарга, кооперативдин мүчөлөрүнө берилчү жана расмий басма органдарга жарыяланчу маалыматтардын тууралыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартат.

18.3. Кооператив бухгалтериялык жана операциялык-эксплуатациялык отчетторду, ошондой эле статистикалык эсеп жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында талап кылынган документтерди тиешелүү мамлекеттик органдарга белгиленген тартипте берет.

18.4. Финансылык жыл кооператив мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып башталат жана ошол календарлык жылдын 31-декабрында бүтөт. Кийинки финансылык жылдар календарлык жылга туура келет.

18.5. Кооперативдин ишинин эсеп-кысабы кооперативдин максаттарына жана милдеттерине ылайык жүргүзүлөт.

18.6. Башкарманын төрагасы, башкы бухгалтер бухгалтердик эсептин жана отчеттун жүргүзүлүшү жана тууралыгы үчүн жеке жоопкерчиликте болушат.

 

 1. Кооперативди өзгөртүп түзүүнүн жана жоюунун тартиби жана шарттары

19.1. Кооперативдин иши ал жоюлган же өзгөртүп түзүлгөн учурларда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздерде токтотулат.

19.2. Кооперативди өзгөртүп түзүү (биригүү, кошуу, бөлүү, бөлүнүп чыгуу, өзгөртүп түзүү) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставга ылайык жүргүзүлөт.

19.3. Кооперативди өзгөртүп түзүү жөнүндө чечим кооперативдин жалпы чогулушунда кабыл алынат, анда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзгөртүп түзүүнүн тартиби жана мөөнөттөрү аныкталат.

19.4. Кооператив төмөнкүдөй учурларда жоюлушу мүмкүн:

а) кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими боюнча;

б) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда соттун чечими боюнча.

19.5. Жоюлуп жаткан кооперативдин кредиторлорунун талаптарын канааттандыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган кезекте жүргүзүлөт.

19.6. Кооператив ыктыярдуу жоюлган учурда жоюу комиссиясы кооперативдин жалпы мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда, ал эми соттун чечими боюнча жоюлган учурда – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте дайындалат.

19.7. Кооперативдин иши токтотулганын каттоо датасы болуп каттоочу органдын тиешелүү буйругу чыккан дата эсептелет.

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 126          Кара-Дыйкан айылы 

 

                                                                                      “Апышев”дыйкан(фермер)чарбасынын 

                                                                                        Уставын  бекитүү жөнүндө

 

“Апышев”  дыйкан(фермер) чарбасын   мамлекеттик каттоо(түзүү) жөнүндөгү 2023-жылдын 11-декабрындагы жалпы жыйында  бекитилген Уставын жана жобосу менен  таанышып жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

 

                                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

1.”Апышев”дыйан(фермер) чарбасынын  Уставы жобосу менен бекитилсин жана каттоого алынсын. 

2.Токтомду КР  Мыйзам талаптарына ылайык  аткаруу жагы.”Апышев”  дыйкан(фермер) чарбасынын  жетекчиси Абдикадыров   Абдикаримге  жүктөлсүн. 

Ушу токомдун аткарылыын   көзөмөлдөө айыл кеңешинин жер жана  айыл чарба маселелер   боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                                                                      К.Камчибеков

                                                                            

 

 

 

 

 

     

"БЕКИЛДИ"

уюштуруучунун чечими

К(Ф)Х "Апышев"

2023-жылдын 5-декабрынан баштап

 

 

Устав

Дыйкан (фермер) чарбасы

«Апышев»

 

 

2023

 1. «Апышев» К(Ф)Хнын жалпы жоболору

1.1. Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык түзүлгөн "Апышев" дыйкан (фермердик) ишканасы (мындан ары - К(Ф)Х "Апышев") "Дыйкан (фермердик) чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары жана ушул Устав.

1.2. К(Ф)Х "Апышев" расмий фирмалык аталышы:

кыргыз тилинде: «Апышев» дыйкан чарбасы;

орус тилинде: «Апышев» Дыйкан (ферма) фермасы;

Кыскартылган фирмалык аталышы:

кыргыз тилинде: «Апышев» Д(Ф)Ч;

орус тилинде: К(Ф)Х «Апышев»;

1.3. "Апышев" К(Ф)Х жайгашкан жери (юридикалык дареги): Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Өзгөн району, Жазы айыл аймагы, Кызыл-Дыйкан айылы, көч. Орозова, 11-үй.

1.4. К(Ф)Х "Апышев" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак болуп саналат жана каттоодон өткөн учурдан тартып анын бардык укуктарына ээ болот.

Мыйзамда белгиленген тартипте өз алдынча балансы бар, эсептешүү жана башка

банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги счёттор, бланктар, штамптар фирмалык аталышы менен кыргыз жана орус тилдеринде.

1.3. К(Ф)Х «Апышев» өзунче менчик жана бул мүлк менен өз милдеттенмелери боюнча жооп берет, өз атынан сатып ала алат жана мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарды жана милдеттерди ишке ашырат, болот Кыргыз Республикасынын сотторунда доогер жана жоопкер.

1.4. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укугу жок «Апышев» К(Ф)Хнын чарбалык, финансылык жана башка иштерине кийлигишүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда

Республика.

1.5. Кыргыз Республикасы укуктарды жана мыйзамдуу кызыкчылыктарды сактоого кепилдик берет

К(Ф)Х «Апышев» жана анын мучелеру.

1.6. «Апышев» К(Ф)Х ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү чексиз.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Хнын темасы, ырлары жана ишмердүүлүгү

2.1. К(Ф)Х “Апышев” үй-бүлөнүн бакубаттуулугун камсыз кылуу максатында түзүлгөн, катары коомдун маанилүү курамдык бөлүгү, белгиленген жылы алынган пайдалануу аркылуу асыл тукум мал, өстүрүү, кайра иштетүү жана жер участокторунун тартиби ар турдуу айыл чарба продуктыларын сатуу, ошондой эле камсыз кылуу «Апышев» К(Ф)Н мучелеру жана учунчу жактар учун жумуштардын жана кызмат-тардын кенири спектри.

Өзүңүздүн керектөөңүз үчүн продуктуну өндүрүү жана калыптанууга катышуу менен

республиканын азык-тулук фондусу жана сырьё ресурстары К(Ф)Х «Апышев»

уй-буленун жана коомдун байлыгын кебейтет жана кебейтет.

2.2. Бул максаттарды ишке ашырууда К(Ф)Х «Апышев» генералы бар

укук жөндөмдүүлүгүн, чарбалык жана сооданын бардык түрлөрүн жүзөгө ашырат

Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында тыюу салынгандан башка иш-аракеттер

Республика.

2.3. «Апышев» К(Ф)Хнын негизги ишмердүүлүгү:

 • айыл чарба өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча кызматтарды көрсөтүү;
 • мал чарбасы менен айкалыштырып өстүрүү;
 • өсүмдүк өстүрүү жаатында башка кызматтарды көрсөтүү;
 • башка жаныбарларды көбөйтүү;
 • асыл тукум мал;
 • жылкыларды, качырларды, бугуларды жана төөлөрдү өстүрүү;
 • кой-эчкилерди асылдандыруу;
 • жер семирткичтерди жана азот кошулмаларын өндүрүү;
 • химиялык продукциянын дүң жана чекене соодасы;
 • өнөр жай-техникалык химикаттарды, жер семирткичтерди жана агрохимикаттарды дүңүнөн сатуу боюнча агенттердин иши;
 • балык өстүрүү жана даяр продукцияны кайра иштетүү жана сатуу (консерваланган, кайнатылган, кургатылган ж.б.);
 • көмүр брикеттерин даярдоо жана кайра иштетүү;
 • күнөскана чарбасы;
 • айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана сатуу;
 • эт жана сүт азыктарын өндүрүү;
 • талаачылык, айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү;
 • калкка көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын спектрин жана сапатын кеңейтүү, келечектеги суроо-талапты изилдөө;
 • калкка турмуш-тиричилик кызматынын айрым түрлөрүн көрсөтүү;
 • дыйканчылык;
 • мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн отургузуу материалын өстүрүү (уруктар, түп тамырлар, мөмө-жемиш помасынын көчөттөрү, таш жемиштер, мөмө өсүмдүктөрү).
 • отургузуу же декоративдик максаттар үчүн өсүмдүктөрдү, анын ичинде трансплантациялоо үчүн чөптөрдү өстүрүү;
 • алма, алмурут, кара өрүк, цитрус жемиштерин, өрүк, мөмө, алча, кулпунай, малина, карагат, карышкыр, шабдалы, банан, курма ж.б. өстүрүү;
 • үстөл жана шарап жүзүмдөрүн өстүрүү;
 • өз жүзүмүнөн шарап өндүрүү;
 • мунай өндүрүү жана тике керектөө үчүн зайтун өстүрүү;
 • өзүнүн зайтундарынан май өндүрүү;
 • жегенге жарамдуу жаңгактарды өстүрүү;
 • мөмөлөрдү жана жаңгактарды терүү;
 • башка чарбада өстүрүлгөн жүзүмдөн шарап өндүрүү;
 • жержаңгак өстүрүү;
 • өстүрүү хоп конустары жана цикорий тамырлары;
 • жашылча-жемиштерди өстүрүү: помидор, коон, бадыраң ж.б.;
 • жаңы калемпир, петрушка, эстрагон өстүрүү;
 • заводдо өндүрүлбөгөн зайтундан май өндүрүү;
 • канаттууларды өстүрүү;
 • жумуртка өндүрүү;
 • Inku аракеттери

сарай-канаттуулар станциялары;

 • мал чарбасы менен айкалышкан өсүмдүк өстүрүү (аралаш дыйканчылык);
 • ирригациялык дренаждык системаларды эксплуатациялоо;
 • өсүмдүк өстүрүү тармагында кызмат көрсөтүү;
 • мал чарбасы тармагында кызмат көрсөтүү;
 • үрөндөрдү отургузууга даярдоо боюнча кызматтарды көрсөтүү (үрөн фондун түзүү);
 • аңчылык, жапайы жаныбарларды көбөйтүү жана бул аймактарда кызмат көрсөтүү;
 • токой чарбасы жана токой өстүрүү жана токойду калыбына келтирүү жаатындагы башка иш-чаралар;
 • жыгачтарды даярдоо;
 • жапайы токой козу карындарын жана трюфельдерди, жемиштерди, мөмөлөрдү, жаңгактарды жана башка жегенге жарамдуу токой продуктыларын чогултуу;
 • башка жапайы жыгач эмес токой продуктуларын чогултуу (жегенге жарактуулардан тышкары);
 • токой чарбасы (токой өстүрүү жана жыгач кыюу) тармагында кызматтарды көрсөтүү;
 • дарыяларда, көлдөрдө жана суу сактагычтарда балык уулоо (ширин сууда балык уулоо);

Иштин колдонуудагы мыйзамдар тарабынан тыюу салынбаган башка түрлөрү

Кыргыз Республикасы.

Ыйгарым укуктуу министрликтерден жана ведомстволордон атайын уруксат (лицензия) талап кылынган иштин жогоруда көрсөтүлгөн түрлөрү боюнча «Апышев» К(Ф)Х тиешелүү лицензияны алгандан кийин жарактуу болот.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Хнын укуктары жана милдеттери

3.1. Өзүнүн ишин жүзөгө ашыруу үчүн К(Ф)Х "Апышев" төмөнкүлөргө укуктуу:

 • өндүрүүгө, кайра иштетүүгө багытталган иштин бардык түрлөрүн жүргүзүү

жана тыюу салынбаган айыл чарба продуктыларын сатуу

белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын;

 • чарбалык ишти ез алдынча уюштурат, аларды аныктайт

багыттары жана түрлөрү;

 • ээлик кылуу, сатып алуу же башка жол менен алуу, сатуу,

жана тартипте күрөөгө коюуга жана мүлккө башка буюмдук укуктарды ишке ашырууга

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген шарттарда жана

ушул Устав;

 • айыл чарба есумдуктерун, коп жылдык есумдуктерду

жемиш, декоративдик жана башка көчөттөр, турак жай, өнөр жай,

маданий, тиричилик жана башка имараттар менен курулуштар;

 • бүтүмдөрдү түзүүгө, ошондой эле жетишүү үчүн зарыл болгон бардык укуктарды ишке ашырууга

ушул Уставда каралган максаттарга;

 • карыздык каражаттарды тартуу;
 • мыйзамдарда белгиленген тартипте чарбалык муктаждыктар үчүн пайдалануу

жер участогунда бар жалпы типтеги майда кендер

минералдар (кум, чопо, шагыл, таш) торф, суу объектилери боюнча

жалпы принциптер, ошондой эле жердин башка пайдалуу касиеттерин пайдалануу;

 • карама-каршы келбеген имараттарды жана курулуштарды белгиленген тартипте тургузууга

жер участогунун максаты, жерге ылайык

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, архитектура-пландоо,

курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана

башка атайын талаптар (нормалар, эрежелер, жоболор);

 • өндүрүлгөн продукцияны жана алардан түшкөн кирешени өз алдынча тескөөгө

ишке ашыруу;

 • белгиленген тартипте экинчи балык уулоо жана кайра иштетүү менен алектенүүгө

айыл чарба азыктары;

 • кооперативдерди жана бирикмелерди, ассоциацияларды, союздарды тузууге катышат, жок

мыйзам тарабынан тыюу салынган жана аларга карата өз укуктарыңарды колдонууга укуктуу

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген;

 • «Апышев» К(Ф)Хнын максаттарына жетүү үчүн зарыл болгон Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка укуктарды ишке ашыруу.

3.2. К(Ф)Х «Апышев» төмөнкүлөргө милдеттүү:

 • жерди максаттуу максатка ылайык натыйжалуу пайдалануу

максатка, кыртыштын асылдуулугун жогорулатууга, заманбап технологияларды колдонууга

айыл чарба өндүрүшү, экологиянын бузулушуна жол бербөө

анын чарбалык ишинин натыйжасында абалды, ишке ашыруу

мыйзамда каралган жерди коргоо чараларынын комплекси

Кыргыз Республикасы;

 • жер салыгын же жер ижарасын өз убагында төлөө, ошондой эле

мыйзамда каралган башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөгө

Кыргыз Республикасы;

 • чектеш жерлердин менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын укуктарын бузбоого

участоктор;

 • жер участогунда курулуш иштерин жүргүзүүдө агымдын агымына көңүл буруңуз

архитектуралык-пландоо, курулуш, экологиялык, санитардык

гигиеналык жана башка атайын талаптар (нормалар, эрежелер, жоболор);

 • жерди, токойду, сууну жана башка жаратылыш ресурстарын пайдалануунун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартибин сактоого;
 • Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган башка милдеттер.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Хнын мучелеру.

4.1. «Апышев» К(Ф)Хнын мучелеру:

Кыргыз Республикасынын жараны, Абдикадыров Абдикарим Апышевич, ПИН: 20408196450004, Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Өзгөс району, Кызыл-Дыйкан айылы, көч. Орозова, 11-үй.

«Апышев» К(Ф)Х-нын мучелеру жекече эмгектик катышуу формасында «Апышев» К(Ф)Хнын иш-аракетине салым кошуп жатышат.

4.1.1. «Апышев» К(Ф)Хнын менчигиндеги үлүшү анын мүчөсүнө 100% калат.

4.1.3. К(Ф)Х «Апышев» составына иштеген граждандар кирбейт

К(Ф)Х «Апышев» менен эмгек мамилелери Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдары менен жөнгө салынган жалданма чарбалар.

4.2. «Апышев» К(Ф)Хнын мучелеру тец укуктарга ээ жана бирдей милдеттерди тартышат.

4.2.1. "Апышев" К(Ф)Х мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

 • «Апышев» К(Ф)Хда ыктыярдуу негизде жана эркин биригишет

га салымдын наркын төлөп берүү менен «Апышев» К(Ф)Х

ушул Уставда белгиленген тартипте жана мөөнөттө;

 • «Апышев» К(Ф)Хнын ишмердүүлүгүнөн түшкөн пайданын бир бөлүгүн алууга, алардын жалпы биргелешкен мүлктөгү үлүшүнө пропорционалдуу түрдө мүчөлөрдүн ортосунда бөлүштүрүлүүгө;
 • «Апышев» К(Ф)Х жоюлгандан кийин таза активдердин бир бөлүгүн алууга

К(Ф)Х "Апышев" андан кийин калган жалпы суммадагы үлүшүнө жараша

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кредиторлордун талаптарын канааттандыруу

республикалар;

-дан мүлккө (мүлктүн үлүшүнө) ээлик кылууга же алууга

үлүштүн мыйзамдуу ээлери;

 • анын калган катышуучуларынын макулдугу менен алардын үлүшүн үчүнчү жактарга өткөрүп берүү

Апышев атындагы К(Ф)Хнын менчиги. Үлүштү (үлүштүн бир бөлүгүн) жалпысынан өткөрүп берүүдө

биргелешкен мүлк башка жакка толугу менен же тиешелүү түрдө өткөрүлүп берилет

үлүштү (үлүштүн бир бөлүгүн) өткөрүп берген катышуучуга таандык болгон укуктардын жана милдеттердин бөлүктөрү;

Уставда аныкталган артыкчылыктардан жана артыкчылыктардан пайдаланышат

К(Ф)Х «Апышев» мучелеру учун;

 • «Апышев» К(Ф)Хнын башкаруусуна катышууга, «Апышев» К(Ф)Хнын башкаруу жана контролдоо органдарына шайлоого жана шайланууга, К(Ф)Х «Апышев» К(Ф)Хнын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүүгө. ;
 • «Апышев» К(Ф)Х мүчөлөрүнүн жалпы чогулуштарына добуш берүү укугу менен катышууга;
 • «Апышев» К(Ф)Х мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун күн тартибиндеги ар кандай маселе боюнча чыгып сүйлөөгө;
 • Жалпы күн тартибине киргизилген ар кандай маселе боюнча добуш берүүнү сунуштайт

"Апышев" К(Ф)Х мүчөлөрүнүн чогулуштары;

 • Генералдык жыйында добуш берүүгө коюлган ар кандай маселе боюнча добуш берүү

“Апышев” К(Ф)Хнын мүчөлөрүнүн чогулушу принцип боюнча: “Апышев” К(Ф)Хнын бир мүчөсү – бир добуш;

 • Мүчөлөрдүн жалпы чогулушунда добуш берүү ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү

К(Ф)Х "Апышев" башка адамдарга;

 • «Апышев» К(Ф)Х мүчөлөрүнүн жалпы чогулушун кезексиз чакырууну талап кылууга, бул тууралуу жазуу жүзүндөгү билдирүүгө;
 • «Апышев» К(Ф)Хнын ишмердүүлүгү жөнүндө объективдүү маалыматты, анын ичинде «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун протоколдорун алууга, бухгалтердик отчетторду жана башка документтерди текшерүүгө;
 • финансы-чарбалык иш боюнча документтер менен таанышууга

К(Ф)Х «Апышев», кирешелер жана чыгашалар сметасы, салыштырууларды жүргүзүү

документация;

 • финансы-экономикалык жактан көз карандысыз аудит жүргүзүүнү талап кылуу

«Апышев» К(Ф)Х ишмердүүлүгү;

 • Мүчөлөрдүн жалпы чогулушунда кабыл алынган сот чечимдерин талашууга

К(Ф)Х «Апышев», анын мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарын бузган

укуктары.

 • колдонуудагы мыйзамдарда тыюу салынбаган башка аракеттерди жасоого

Кыргыз Республикасы.

4.2.2. «Апышев» К(Ф)Х-нын мучелеру темендегулерге милдеттуу:

 • «Апышев» К(Ф)Хнын уюштуруу документтеринин жоболорун сактоого;

анын ичинде ушул Устав жана ишти жөнгө салуучу башка документтер

К(Ф)Х "Апышев", Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын сактайт

республикалар;

 • коммерциялык сырды жана купуя маалыматты ачыкка чыгарбоого

«Апышев» К(Ф)Х ишмердүүлүгү;

 • катышууга байланыштуу К(Ф)Х «Апышевге» милдеттенмелерди аткаруу

ушул Уставга ылайык анын ишин, анын ичинде эмгегин;

 • белгиленгенге ылайык айыл чарба продукциясын өндүрүү

ассортимент жана сапат;

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка милдеттерди аткарууга

республикалар.

4.3. «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлөрү анын милдеттенмелери боюнча жооп беришпейт жана тобокелге салышат.

«Апышев» К(Ф)Хнын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жоготуулар, нарктын чегинде

алар кошкон салымдар.

4.4. Апышев атындагы К(Ф)Н мучелугуне кабыл алуу.

4.4.1. «Апышев» К(Ф)Хнын мучелеру болуп мулктук салым кошкон адамдар жана

(же) анын ишине жеке эмгектин катышуусу менен. билдирген адамдар

«Апышев» К(Ф)Хга кошулуу каалоосу мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин керек

бул талаптарга жооп берүү. тууралуу К(Ф)Хнын начальниги Апышевге арыз беришет

Апышев атындагы К(Ф)Х-нын мучелугуне кабыл алуу.

4.4.2. Өтүнмө ээси бекитилген күндөн тартып "Апышев" К(Ф)Хнын мүчөлүгүнө кабыл алынды деп эсептелет.

Мүчөлөрдүн жалпы чогулушунда «Апышев» К(Ф)Х башчысынын тиешелүү чечими

К(Ф)Х "Апышев"

4.5. «Апышев» К(Ф)Ннын мучелугун токтотуунун тартиби.

"Апышев" К(Ф)Хга мүчөлүк төмөнкү учурларда токтотулат:

 • «Апышев» К(Ф)Хдан ыктыярдуу чыгуу;
 • «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөсү каза болгон;
 • «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөсүн өлгөн деп таануу;
 • «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөсүн компетентсиз деп таануу;
 • «Апышев» К(Ф)Хнын жалпы биргелешкен мүлкүндөгү үлүштү үчүнчү жактарга өткөрүп берүү

адамдар;

 • «Апышев» К(Ф)Хнын курамынан чыгаруу;
 • «Апышев» К(Ф)Х жоюу.

4.5.1. "Апышев" К(Ф)Х мүчөсү өз каалоосу боюнча мүчөлүктөн чыгууга укуктуу.

К(Ф)Х «Апышев» жазуу жүзүндө арыз берүү менен,

«Апышев» К(Ф)Х начальниги эки жумадан кечиктирбестен иш жузунде

чыгуу. Анда

K(F)H «Apışev» sostavına iştegen grajdandar kirbeyt

Бул учурда аманаттын наркы ага кайтарылып берилет же мүлк ага берилет,

анын салымына туура келген, ошондой эле каралган башка төлөмдөр

макулдашуу. Бул учурда жер участогуна же укукка ээлик кылуу

ал үчүн келишим боюнча жалпы биргелешкен ишканага өткөрүп берген пайдалануу (ижара).

"Апышев" К(Ф)Хнын мүлкү К(Ф)Хнын чыгып кеткен мүчөсү "Апышевге" кайтарылып берилсин.

4.5.2. "Апышев" К(Ф)Х мүчөсүнө аманатты жана башка мүлктү кайтарып берүү

каржы жылынын аягында жүзөгө ашырылат жана балансты бекитүү үчүн

«Апышев» К(Ф)Х мучелерунун жалпы чогулушу.

4.5.3. «Апышев» К(Ф)Х-нын мучесу каза болгон учурда же ал каза болгон деп таанылган учурда;

мураскорлор тарабынан гана «Апышев» К(Ф)Н мучелугуне кабыл алынышы мумкун

Апышев» К(Ф)Хнын бардык мучелерунун бир добуштан чечими. Эгерде мүчөлүккө кабыл алынса

К(Ф)Х «Апышев» мураскорун четке кагып, андан кийин ага аманаттын наркы төлөнөт.

маркумга тиешелүү бардык төлөмдөрү менен же жер тилкеси кайтарылып берилет

менчик же пайдалануу (ижарага) укугу өткөн участок

«Апышев» К(Ф)Хнын жалпы биргелешкен менчиги.

4.5.4. «Апышев» К(Ф)Хнын жалпы биргелешкен менчигиндеги сиздин салымыңызды жана үлүшүңүздү «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлөрү болуп эсептелбеген үчүнчү жактарга берүүгө жол берилет.

«Апышев» К(Ф)Хнын бардык мучелерунун макулдугу менен гана. Ошол эле учурда «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлөрү биринчи баш тартуу укугунан пайдаланат. Эч кимиси болгон учурда

«Апышев» К(Ф)Х-нын мучелеру акцияны сатып алуу жана сатууну каалаш-кан эмес

үчүнчү жактардан баш тартылса, анда К(Ф)Х "Апышев" бул акцияны сатып алууга милдеттүү жана

отуз кундун ичинде аны «Апышев» К(Ф)Хнын мучелеруне же учунчу жактарга сатууга.

4.5.5. К(Ф)Х "Апышев" чыгуу менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө укуктуу

К(Ф)Х-нын мучелеру «Апышев» адамга тиешелуу телеелердон карыздарды кармап калуу

бул киши К(Ф)Х “Апышевге” өзүнө.

4.5.6. "Апышев" К(Ф)Х мүчөсү төмөнкү учурларда чыгарылышы мүмкүн:

 • эгерде ал агымда каралган милдеттерди аткарбаса

«Апышев» К(Ф)Хнын мыйзамдары жана уюштуруу документтери, анын ичинде

өз салымын өз убагында кошпосо номер;

 • эгерде К(Ф)Х «Апышевге» аткарбагандыгы-нын натыйжасында зыян келтирилсе

алардын милдеттери;

“Апышев” К(Ф)Хнын мүчөлүгүнөн адамды чыгаруу маселеси анын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда чечилет. «Апышев» К(Ф)Хнын чыгарылып жаткан мүчөсү жалпы чогулуштун алдында аны чыгаруу жөнүндө маселени коюунун себептери жөнүндө кабардар кылынууга жана «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушуна чакырылууга тийиш. «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлүгүнөн чыгарылган адам жалпы чогулуштун бул чечимине Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте жана мөөнөттө сотко даттанууга укуктуу. "Апышев" К(Ф)Хнын мүчөсүнө К(Ф)Х "Апышев" мүчөлүгүнөн чыгарылганда кошкон салымын кайтарып берүү ал чыгып кеткендегидей тартипте жана мөөнөттө жүргүзүлөт.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Х мүлкү

5.1. «Апышев» К(Ф)Хнын мүлкү анын мүчөлөрүнө жалпы биргелешкен менчик укугунда таандык.

5.2. К(Ф)Х «Апышев» пайдаланууда жер участогу бар (айыл чарба багытындагы жерлерди ижарага алуу келишиминин негизинде).

5.3. К(Ф)Х «Апышев» менчигинде жер участоктору, турак-жай болушу мүмкүн

үйлөр, чарбалык курулуштар, жерге көчөттөр, түшүмдүү жана

сугат малдарын, бакма канаттууларды, айыл чарба машиналарын жана жабдууларын, транспорт каражаттарын

К(Ф)Х "Апышев" менен келишимдин негизинде анын мүчөлөрү тарабынан берилген жана башка мүлктөр, ошондой эле анын жалпы каражаттарынын эсебинен "Апышев" К(Ф)Х үчүн сатып алынган.

мүчөлөрү.

5.4. Анда өндүрүлгөн продукцияга К(Ф)Х «Апышев» менчик укугуна ээ

продукцияларды, ошондой эле аны сатуудан алынган кирешелерди ал езунун жолу менен пайдаланган

дискреция.

5.5. «Апышев» К(Ф)Х-нын мучесунун жеке эмгек кирешеси жана аманаты, ошондой эле

өзүнүн жеке каражаттарына сатып алган же башка каражаттар аркылуу алынган мүлк

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер менен эмес

К(Ф)Х «Апышев» менчигине же пайдаланууга берилген, аны түзөт

жеке менчик.

5.6. К(Ф)Х «Апышев» менчиги болгон адамдар тарабынан мурасталат

мыйзам боюнча же керээзде көрсөтүлгөн мураскорлор, белгиленген тартипте

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары.

5.7. К(Ф)Х «Апышевге» кайрылууга мүмкүн болбогон мүлк

кредиторлордун талаптары боюнча өндүрүп алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет

Республика.

5.8. үчүн жер участогуна менчик же пайдалануу (ижара) укугу

ошол эле жерди кайтарып берүү шарты менен К(Ф)Х «Апышевге» өткөрүлүп берилген

К(Ф)Х "Апышев" мүчөсү К(Ф)Х "Апышевден" чыкканда бөлүм.

5.9. “Апышев” К(Ф)Х жер участогуна болгон укук учурларда токтотулат

жер участогун пайдалануу мөөнөтү аяктаганда же жер участогун алып коюуда

мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик же коомдук муктаждыктар үчүн жана башкалар,

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Х кирешесин бөлүштүрүүнүн тартиби.

6.1. Бардык төлөгөндөн кийин К(Ф)Х "Апышев" менен калган таза пайда

салыктар жана башка бюджеттик төлөмдөр, К(Ф)Х «Апышев» толук карамагына келет жана өндүрүштү кеңейтүүгө, б.а. жаратуу

тиешелүү каражаттар, бөлүштүрүүбоюнча «Апышев» К(Ф)Х мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлгөн

жалпы чогулуштун чечими менен кабыл алынат жана башка максаттарда колдонулат.

6.2. «Апышев» К(Ф)Х кирешеси анын мучелерунун ортосунда белуштурулет

алардын ар биринин үлүшүнө жараша.

6.3. «Апышев» К(Ф)Х кирешесин белуштуруунун тартиби болууга тийиш

финансылык аяктагандан кийин үч айдан кечиктирбестен жалпы чогулушта бекитилет

жылдын. Мындай тийиштуу чечим кабыл алынганга чейин К(Ф)Хнын начальниги «Апышев» А.

Апышев» К(Ф)Хнын жалпы чогулушунун бекитүүсүнө коюлушу керек.

«Апышев» К(Ф)Х жылдык отчету, балансы, пайда жана чыгашалар эсеби.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Х фонддору.

7.1. Таза пайдадан төмөнкүдөй каражаттар түзүлөт:

 • өндүрүштү өнүктүрүү фонду;
 • бөлүштүрүлгөн пайданын фондусу;
 • социалдык камсыздандыруу фонду;
 • материалдык кызыктыруу фондусу;
 • резервдик фонд.

7.2. камсыз кылуу үчүн өндүрүштү өнүктүрүү фонду пайдаланылат

өндүрүлгөн продукциянын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү, келечеги

енер жай жана айыл чарба есушунун, капиталдык салымдардын натыйжалуулугун жана

Апышев атындагы К(Ф)Х рентабелдуулугунун осушу.

7.3. Бөлүштүрүлгөн пайда фонду пайда төлөөнүн негизги булагы болуп саналат

"Апышев" К(Ф)Х мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу тарабынан аныкталган өлчөмдө

К(Ф)Х "Апышев".

7.4. Социалдык камсыздандыруу фонду каржылоого мүмкүндүк берет

кошумча, мыйзамдарда каралгандан тышкары, кызматкерлерге төлөмдөрдү качан

алардын убактылуу эмгекке жарамсыздыгы, кызматкерлерге санаторийлерге путевкаларды телее же башка

медициналык жана саламаттыкты сактоо мекемелери, өмүрдү жана ден соолукту кошумча камсыздандыруу

Апышев атындагы К(Ф)Х-нын мучелеру.

7.5. «Апышев» К(Ф)Хнын жоготуулары резервдик фонддун эсебинен жабылат.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Х башкаруу органдары

8.1. «Апышев» К(Ф)Хнын башкаруу органдары:

Жогорку органы болуп «Апышев» К(Ф)Х мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу саналат.

Аткаруу органы болуп «Апышев» К(Ф)Х башчысы саналат.

8.2. "Апышев" К(Ф)Х мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу (мындан ары - Жалпы чогулуш)

Апышев» К(Ф)Ннын жогорку органы болуп саналат.

8.2.1. Жалпы чогулушка «Апышев» К(Ф)Хнын бардык мүчөлөрү кирет. ар

К(Ф)Н мүчөсү "Апышев" жеке өзү же өкүлү аркылуу төмөнкү принцип боюнча добуш берет:

«Апышев» К(Ф)Хнын бир мүчөсү – бир добуш.

8.2.2. Жалпы чогулуштун жыйналыштары, эгерде алар катышса, укуктуу деп эсептелет

бардык мучелеру К(Ф)Х «Апышев».

8.2.3. Жалпы чогулуштун датасы, күн тартиби төрага тарабынан белгиленет

К(Ф)Х «Апышев» жана андан кечиктирилбестен кат жүзүндө мүчөлөрдүн назарына жеткирилет

Жалпы чогулуштун башталышына 10 күн калганда.

8.2.4. Жалпы чогулуштун жыйналыштарында төрагалык кылуучу төрага болуп саналат

Протоколдун жүргүзүлүшүн камсыз кылуучу К(Ф)Х «Апышев». Жалпы протокол

жыйналыш эки нускада түзүлөт. Ал көрсөтөт: жер жана убакыт

жалпы чогулушту өткөрүү, «Апышев» К(Ф)Хнын катышкан мүчөлөрүнүн жалпы саны, кворумдун болушу, жалпы чогулуштун төрагасынын жана анын катчысынын фамилиясы, аты, атасынын аты, жалпы чогулуштун күн тартиби , берилген суроолор жана ар бир маселе боюнча кабыл алынган чечим. Жалпы чогулуштун протоколунун көчүрмөсү

үй чарбасынын ар бир мүчөсүнө анын өтүнүчү боюнча берилүүгө тийиш.

8.2.5. Жалпы чогулуштун чечимдери ачык добуш берүү жолу менен кабыл алынат.

Эгерде ал үчүн жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмеси добуш берсе, чечим кабыл алынды деп эсептелет

добуштардын саны.

8.2.6. Жалпы чогулуш ишмердүүлүккө тиешелүү бардык маселелерди чечүүгө укуктуу

Апышев К(Ф)Х, анын ичинде Жетекчинин чечимдерин бекитүү же жокко чыгаруу

К(Ф)Х "Апышев". Жалпы чогулуштун өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет

кийинки суроолор:

 • «Апышев» К(Ф)Хнын Уставын бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

ага;

 • «Апышев» К(Ф)Х башчысын шайлоо жана кызматтан бошотуу;
 • «Апышев» К(Ф)Х мүчөлөрүн кабыл алуу, чыгаруу жана чыгаруу;
 • кирешелерди бөлүштүрүү жана жоготууларга байланыштуу маселелерди кароо

К(Ф)Х "Апышев";

 • сатып алуу, тескөө (сатуу же өткөрүп берүү) менен байланышкан маселелер

рента) жерди, ошондой эле мучелердун менчигинде турган башка ендуруш каражаттарын

К(Ф)Х "Апышев" жалпы биргелешкен менчик укугунда;

 • «Апышев» К(Ф)Х кайра уюштуруу жана жоюу;
 • «Апышев» К(Ф)Х уставында аныкталган, карама-каршы келбеген башка маселелер

“Дыйкан (фермердик) чарбасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана башкалар

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары.

8.2.7. Жалпы чогулуш өзүнүн жыйналыштарында башка маселелерди кароого укуктуу

«Апышев» К(Ф)Х ишмердүүлүгү жана эгерде бул Уставга карама-каршы келбесе, ага ылайык кабыл алыңыз.

үй чарбасынын башчысы жана анын мүчөлөрү үчүн милдеттүү болгон чечим.

8.2.8. Уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү маселелери боюнча чечимдер

«Апышев» К(Ф)Х ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө документтер кабыл алынат

чарбанын мучелеру бир добуштан.

8.3. «Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлөрүнүн жалпы чогулуштарынын ортосундагы мезгилде чарбанын ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашыруучу аткаруучу орган болуп саналат. «Апышев» К(Ф)Хнын жетекчиси болуп 18 жашка толгон Кыргыз Республикасынын аракетке жөндөмдүү жараны боло алат.

8.3.1. К(Ф)Хнын башчысы «Апышев» чарбанын кызыкчылыгын коргойт

граждандар, юридикалык жактар, мамлекеттик органдар менен мамилелерде

органдар, ошондой элечарбалык иштерди уюштурат, атынан корутунду чыгарат

чарбалык операцияларды, жумушчуларды ишке кабыл алууну жана бошотууну ишке ашырат, маселелерди жана белги-лерди

ишеним кат, мүлктү жана каражаттарды тескөө укугунан пайдаланат, бекитет

«Апышев» К(Ф)Х-нын мучелерунун салымдарын кошуунун елчему жана тартиби, ошондой эле

ишине тиешелүү башка мыйзамдуу аракеттерди жүзөгө ашырат

мучелерунун жалпы чогулушунун компетенциясына кирбеген чарбалар

К(Ф)Х "Апышев".

8.3.2. К(Ф)Хнын башчысы «Апышев» мучелерунун алдында жооптуу

биргелешкен менчикти абийирсиз башкаруу үчүн үй чарбалары

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чарбаларга

Республика. «Апышев» К(Ф)Х башчысы тарабынан өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарбаган учурда

Экономиканы башкаруу же андан ары ишке ашыруу мүмкүн эместиги

милдеттерин аткарса, ал генералдын чечими боюнча милдеттеринен бошотулушу мүмкүн

Апышев» К(Ф)Х-нын жендемдуу мучелерунун чогулуштары.

8.3.3. «Апышев» К(Ф)Хнын начальниги каза болгон учурда ишти андан ары жургузуу укугу

«Апышев» К(Ф)Н мучелерунун бирине берилген.

8.3.4. «Апышев» К(Ф)Х-нын мучелерунун ортосундагы преференция боюнча талаш-тартыштар

андан ары чарба жургузуу укугу салымды эсепке алуу менен сот тартибинде чечилет

алардын ар бири K(F)H «Апышев» иштеп чыгууда, ошондой эле алардын реалдуу мумкунчулуктерун

Апышев атындагы К(Ф)Хнын иштерин башкаруу (алардын ишке жөндөмдүүлүгү, кесиптик

даярдоо жана башка жагдайлар).

 

 1. Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук К(Ф)Х "Апышев"

9.1. К(Ф)Х «Апышев» бухгалтердик эсепти жүргүзөт жана финансылык отчеттуулукту жүргүзөт

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте иш жүргүзүү.

9.2. «Апышев» К(Ф)Х финансы жылы анын абалы боюнча башталат

каттоо жана календардык жыл, андан кийинки финансылык жылдар менен аяктайт

календарга туура келет.

9.3. Бухгалтердик баланс, кирешелер жана чыгашалар эсеби, ошондой эле башка финансылык документтер

отчеттор колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына ылайык түзүлөт.

9.4. К(Ф)Х «Апышев» документациясын толук жүргүзөт. Бардык документтер

K(F)H "Апышев" ыйгарым укуктуу тарабынан каралышы үчүн жеткиликтүү болушу керек

контролдоочу органдардын өкүлдөрү.

9.5. "Апышев" К(Ф)Х салык салуу ылайык жүргүзүлөт

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси.

 

 1. «Апышев» К(Ф)Х жана анын мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги

10.1. К(Ф)Х «Апышев» өз милдеттенмелери боюнча бардык мүлкү менен жооп берет,

жер участокторун кошпогондо, анын мүчөлөрү тарабынан ачылган учурда өткөрүлүп берилет.

10.2. К(Ф)Х «Апышев» езунун мучелерунун милдеттенмелери боюнча жооп бербейт, ошондой эле

«Апышев» К(Ф)Хнын мүчөлөрү анын милдеттенмелери боюнча жооп бербейт жана жоготуу тобокелдигин көтөрүшөт,

кошкон салымдардын наркынын чегинде гана анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу.

10.3. К(Ф)Х «Апышев» анын мучесунун кунеесу боюнча келтирилген чыгымдын орду толтурулат

толугу менен күнөөлүү, анын ичинде жоголгон пайда.

10.4. «Апышев» К(Ф)Хнын мучесу-нун ездук карыздарын ендуруу боюнча

анын мүлктүк салымы башка жетишсиз болгон учурда гана жол берилет

каралган тартипте жана мөөнөттө мындай карыздарды жабуу үчүн мүлк

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары.

 

 1. "Апышев" К(Ф)Х кайра уюштуруу жана жоюу.

11.1. кайра уюштуруу (бириктирүү, кошулуу, бөлүү, бөлүү, кайра түзүү)

жана К(Ф)Х «Апышев» жоюу учурларда жана тартипте жургузулет

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган.

11.2. «Апышев» К(Ф)Х жоюу жоюу комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт,

«Апышев» К(Ф)Х-ны жоюу женунде чечим кабыл алган орган тарабынан тузулген.

11.3. Жоюу комиссиясы дайындалган учурдан тартып ага бардык ыйгарым укуктар өтөт

Апышев атындагы К(Ф)Хнын иштерин башкарганы үчүн. Жоюу комиссиясы жайгашкан

басма сөз органдарына «Апышев» К(Ф)Х жоюу жөнүндө, тартиби жана мөөнөтү жөнүндө маалымат

анын кредиторлорунун доо арыздары. Презентациянын мөөнөтү аяктагандан кийин

кредиторлордун талаптары боюнча жоюу комиссиясы жоюу балансын түзөт;

аны түзгөн органдын бекитүүсүнө берет.

11.4. «Апышев» К(Ф)Х жоюу учурунда анын кредиторлорунун талаптары

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте канааттандырылат

Республика.

11.5. «Апышев» К(Ф)Хнын ишин токтотуу боюнча талаш-тартыштар чечилет

сот тартиби.

11.6. К(Ф)Х «Апышев» ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө пайда болгон документтер,

жоюлган учурда алар белгиленген тартипте сактоого жана пайдаланууга тийиш

"Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 127          Кара -Дыйкан  айылы

 

 

 

    Жазы айыл  аймагынын жер фондусунун инвентаризациялоо жумуштарына  өзгөртүү (корректирвка) киргизүү боюнча  материалдары  жөнүндө 

 

    Жазы айыл  аймагынын жер фондусунун инвентаризациялоо жумуштарына  өзгөртүү (корректирвка) киргизүү боюнча  материалдарынын негизинде  карап талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

                                                Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

1.”Кыргызмеждолбоорлоо” жерге жайгаштыруу боюнча  мамлекттик ишканасы тарабынан даярдалган Жазы айыл аймагынын жер фондусунун  инвентаризациялоо жумуштарына өзгөртүү(корректировка)киргизүү боюнча материалдары  бекитилсин. 

 1. Токтомду Мыйзам талаптарына ылайыктуу иш алып баруу жагы Жазы айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин. 

3.Ушул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  Жазы айылдык кеңешинин  жер жана  айыл чарба маселелер   боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Төрага                                                                                                      К.Камчибеков

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                    

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 128          Кара -Дыйкан  айылы

 

                                                                              “Жазы аймактык Таза Суу” муниципалдык

                                                                                ишканасынын 2024-жылга бюджетин

                                                                                бекитүү  жөнүндө

 

      “Жазы аймактык Таза Суу” муниципалдык       ишканасынын 2024-жылга бюджетин

      бекитүү  жөнүндө  маселе айылдык кеңешинин  депутаттары кезектеги  жыйырма

      үчүнчү     сессиясында карап жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

 

                                              Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

 1. “Жазы аймактык Таза Суу” муниципалдык  ишканасынын 2024-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалары 1 614 760 сомго бекитилсин(тиркеме тирелет). 
 1. Токтомдун аткарылышы “Жазы аймактык Таза Суу” муниципалдык ишканасына жүктөлсүн. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика,мунициплдык менчик боюнча туруктуу комиссиясына  тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                                     К.Камчибеков

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Бекитемин»                                                                                  «Макулдашылды»

Жазы айыл өкмөтүнүн                                                             Жазы айылдык Кеңешинин       

 башчысы__________А.Жолоев                                             төрагасы________К.Камчибеков

 

                                Жазы аймактык таза суу муниципалдык                                                                                                                                          

                                ишканасынын  2024-жылга  чыгашалар

                                               С М Е Т А С Ы  

1.Эмгек акы                                                                           1235 000

      Анын ичинен негизги жумушчулар

      а)  жетекчи           20 000х12=240 000

      б) слесарь             14 000х12=168 000

      в) слесарь             14 000х  12=168 000

     

         Итого:                                  576 000

     Келишимдин негизинде:

     а) Төлөм топтоочулар 3 адам 20% от сбора  323 000

     б)Эсепчи                                        14 000х12=168 000

     в)Жумушчу                                   14 000х12= 168 000

 

      Итого:                                                               659 000

 1. Соц.фонд 17.25%                                       99 360 
 2. Күйүүчү-майлоочу майлар 60 л х 12=720 л 50 400

 4 .Салык толомдор(рояльти,налог с прод,прибыль)            30 000

 5.Экскватор кызматы,ремонт иштери                                 100 000

 6.Ар кандай чыгымдар                                                            30 000             

 1. Хлор 200 кг 50 000
 2. Сапар чыгымдары                                    20 000

 

 

Жыйынтыгы:                                                                      1 614 760   сом.

 

 

 

 

Жетекчи:                                      Б.Мойдунов.

Эсепчи:                                        Т.Кудайбердиев.

 

 

 

 

 

                                                          

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 129         Кара -Дыйкан  айылы 

 

                                                                               Жазы айыл аймагынын жарандарына жер

                                                                               тилкесин берүү нормасы                                                                           

                                                               

 

Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы “жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү  тууралуу” №291 токтомунун негизинде  Жазы айыл аймагындагы мыйзамсыз курулуп калган жана каттоого алынбаган  турак жайлардын ээлеген аянтын  бекитип берүү жөнүндө айыл өкмөтунун маалыматын угуп жана талкуулапжазы айылдык кеңеши 

                                               Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

 

 1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү  тууралуу” №291 токтомунун негизинде  Жазы айыл аймагындагы мыйзамсыз курулуп калган жана каттоого алынбаган    турак  жайлары 800 м2 ашпаган  нормада бекитилип берилсин . 
 1. Токтомдун аткарылышы айыл өкмөтүнүн башчысына тапшырылсын. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Жазы айылдык кеңешинин  жер жана айыл чарба маселелер   боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Төрага                                                                                 К.Камчибеков

                                                  

 

 

 

                                                       

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 130          Кара -Дыйкан  айылы

 

                                                                          Кызыл-Дыйкан айылына роскол жана

                                                                          тай казан  куруу жөнүндө

 

 

Жазы айыл өкмөтүнүн башчысы А.Жолоевдин Кызыл-Дыйкан айылына  элдин талабы боюнча  роскол жана тай казан куруу жөнүндө маалыматын угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

                                          Т О К Т О М    К Ы Л А Т 

 1. Кызыл-Дыйкан айылынын түндүк чыгыш тарабындагы №908 контурунан  1,80га жер тилкеси тай казан курууга  бөлүнүп берилсин. 
 1. Кызыл-Дыйкан айылынын түндүк чыгыш тарабындагы №908 контурунан  0,20га жер тилкеси раскол курууга   бөлүнүп берилсин. 
 1. Токтомдун аткарылышы айыл өкмөтүнүн башчысына тапшырылсын. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Жазы айылдык кеңешинин  жер жана  айыл чарба маселелер   боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

     Төрага                                                                         К.Камчибеков

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Жазы айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма үчүнчү  

                                                      сессиясынын

 

                                                           ТОКТОМУ

 

18.01.2024-жыл                             №   23/ 131         Кара -Дыйкан  айылы

 

                                                                          Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Кара-Дыйкан

                                                                          айылынын Ынтымак участкасындагы

                                                                           Э.Болотбеков  көчөсүндөгү 2004-жылы жер

                                                                           көчкүдөн жабыркагандардын жер тилкеси

                                                                           жөнүндө

 

 

Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Кара-Дыйкан    айылынын Ынтымак участкасынын Э.Болотбеков  көчөсүндөгү 2004-жылы жер   көчкүдөн жабыркагандардын жер тилкеси жөнүндө айылдык кеңештин  жерге жайгаштыруу  жана айыл чарбасы боюнча туруктуу комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

 

                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

 1. Кожомова Айгүл Махаматжановнанын жана  Хужамова Тажиге берилген жер  тилкелери  калктуу конуш категориясына  которулсун.
 2. Кара-Дыйкан айылына караштуу мурунку  Сельхоз техникада көп жылдан бери үй куруп жашап жаткан жарандардын жер тилкелерине  башкы план түзүлсүн.
 3. Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл-Дыйкан айылынынт МТФ-2 участкасынын №21 кварталына өзгөртүлүп түзүлгөн башкы планы бекитилип берилсин.
 4. Жер участокторун максатка ылайык пайдалануу жана экологиялык нормаларды сактоо жагы,Жазы айыл өкмөтүнүн башчысына  милдеттендирилсин.
 5. Токтомдун аткарылышы Жазы айылдык кеңешинин жер жана  айыл чарба маселелер   боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын

 

Төрага                                                                               К.Камчибеков

 

 

                                      

 

                                       

Жазы айылдык кеңешинин VII  чакырылышынын кезексиз он тогузунчу

                                                       сессиясынын                                 

                                                           ТОКТОМУ

 

13.06.2023-жыл                                 № 19/91                                 Кара-Дыйкан айылы

 

Кара-Дыйкан айылынын тургуну Исраилов  Мирлан  Камытжановичтин жеке менчик  турак жайынын  бир бөлүгүн  турак жай багытынан  экономикалык  багыттагы  соода сатык багытына

p class=params-