Жазы айылдык Кенешинин (5-чакырылышындагы) кезексиз 20-сессиясынын

ТОКТОМУ

Кара-Дыйкан айылы               № 54                22.09. 2015 ж.

Жазы айылдык Кенешинин (5-чакырылышындагы) кезексиз  20-сессиясынын

ТОКТОМУ

Кара-Дыйкан айылы                       № 53                             28.07.2015 ж.

Жазы   айылдык  Кеңешинин  (5-чакырылыштагы)  кезектеги  21- сесиясынын

                                  ТОКТОМУ

 Кара-Дыйкан   айылы       №  51                                           28.07.2015-жыл

Жазы  айыл  Кеңешинин  5-чакырылыштагы   айылдык  Кеңешининкезектеги 21-   сессиясынын

                                            Т О К Т О М У

 Кара-Дыйкан  айылы               №   50                                           28.07.2015-жыл

Жазы айылдык Кенешинин (5-чакырылышындагы) кезектеги 21-сессиясынын

ТОКТОМУ

Кара-Дыйкан айылы                              № 49                                  28.07.2015 ж.

p class=params-