Кара-Таш  айылдык  Кеңешменин  6  чакырылыштагы  кезексиз   19  сессиясы

Токтом

 

19.06.2020-ж                        №51                        Үңкүр  айылы.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жооптуу  кызматкерлерине   тартиптик  чараларды  көрүү  жөнүндө.

 

Кара- Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                             ТОКТОМ

 

26.12. 2019-ж.                  № 39                              Үңкүр айылы.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга  карата  бюджетин  бекитүү жана  2021-2022-жылдарга  долбоорун  кароо  жөнүндөгү  маселени  Кыргыз  Республикасынын  «Бюджеттик  Кодексинин » 99-беренесинин  2-пункутуна  жана  ушул эле  кодекстин  102-беренесине  ылайык, Кыргыз  Республикасынын  «Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  жөнүндө»  мыйзамынын  негизинде  финансы  экономика  боюнча  комиссияда  каралып, алардын  талкуусунун  негизинде  түзүлгөндүгүн  эске алып, Кара-Таш  айылдык Кеңеши 

                              Токтом  кылат: 

1.2020-жылга Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  бюджетинин  кирешелери  4870,7 миң  сомго  жана  чыгашалары  4867,8 миң сом  өлчөмүндө  бекитилсин. (№1 тиркемеге  ылайык).

 

2.Айыл  өкмөтүнүн  2021-2022-жылдарга  жактырылган  болжолдуу  көрсөткүчтөрү  №2  тиркемеге  ылайык  бекитилсин  жана  ар  бир  так  мезгилде  аларды  кабыл  алууда  такталууга  жатаары  белгиленсин.

 

3.2020-жылга  Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  кирешелерин  түзүүчү  булактары  жана  чыгашалары  боюнча  багыттары  №3,4  тиркемеге  ылайык аныкталсын.

 

Айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  чыгаша  бөлүгү  2020-жылы  түшкөн  кирешелердин  жана  гранттардын  чегинде, ошону  менен  бирге  биринчи  кезекте  каралаган  чыгымдардын  түрлөрү (эмгек  акы, соц  фондго  чегерүү  жана  комуналдык  төлөмдөр)  боюнча  жүзөгө  ашыруу  боюнча  сунушталсын.

 

4.Жергиликтүү  бюджетке  Республикалык  бюджеттен  берилүүчү  гранттын  өлчөмүн  №5  тиркемеге  ылайык  белгиленсин.

 

5.Кыргыз  Республикасынын  «Бюджет» Кодексинин  24-беренесине  ылайык  айыл  өкмөтүнүн резервдик  фонду  48,6  миң  сом  өлчөмүндө  бекитилсин.

 

6.Бюджеттик  кирешелер  менен  чыгашаларды  толук  аткаруу, аларды  сарамжалдуу, натыйжалуу  жана  максатка  ылайыктуу  пайдаланып, акысыз  чыгымга  жол  койбостон  финансылык  мыйзамдарды  так  сактоо  максатында:

-под  отчет  алуучулардын  тизмеси  өкмөт  башчысынын  атайын  буйругу  менен  бекитилсин  жана  атайын  заявка  менен  берилсин.

-бөлүнгөн  каражат  бюджеттик  классификацияга  ылайык  өз  максатында  жумшалсын,  муниципалдык  менчиктин  сакталышына  жана  андан  киреше  алууга  маани  берилсин.

 

7.Бюджеттик  мекемелер, чарба  жүргүзүүчү  субьектилер  жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  тарабынан  максатуу  багытталышы  боюнча  пайдаланылбаган  Кыргыз  Республикасынын  бюджетинин  каражаттары  тиешелүү  бюджеттерге  өндүрүп  алынаары  эске  алынсын.

 

8.Казына  системасын   четтеп  өтүү  менен  атайын  каражаттарды  пайдаланууга  тыюу  салынсын.  Көрсөтүлгөн  тартип  бузулганда  атайын  каражаттын  100%ы   Кыргыз  Республикалык  бюджетинин  кирешесине  алынаары  белгиленсин.

 

9.2020-жылдын  1-январына  карата  айылдык  бюджет  боюнча  кассада  жүгүртүлүүчү  нак  акча  100 000 сом өлчөмдө  бекитилсин.

 

10.Айыл  өкмөтүнүн  КБФ нун  жерлерин  ижарага  берүүнүн  баштапкы  баасы  салык , соц  фонд  төлөмдөрүн  кошо  эсептегенде  баштапкы   баасы 1 га  кайрак  айдоого  500 сом, чөп  орок  аянтынын  1 га  жерине  200 сом  өлчөмүндө,ал  эми  салык   өлчөмү  кайрак  айдоо  жерге  82 сом 79  тыйындын, чөп  орок  жерге  48 сом, 36 тыйындан   огород  салыгы  1 сотых  жерге  10  сомдон  бекитилсин.

 

11.Жергиликтүү  бюджеттин  аткарылышын  жарым  жылда  сессияда  угуп, туруу  айылдык  Кеңештин  төрагасына  жүктөлсүн.

 

12.Бул  чечимдин  аткарылышын  көзөмөлдөө  айылдык  Кеңештин  финансы   бюджет  жана  экономика  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Таш  айылдык

кеңешинин  төрагасы:                                            Б.Максутов. 

 

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  маалыматы.

 

                                                                                                         №39  токтомго  №1  тиркеме 

 

Кирешелердин  аталышы

2020-жыл

Сумма

Эскертүү

 

1

Подоход  салыгы

  972,0

 

 

2

Бирдиктүү  салык

 

 

 

3

Милдеттүү  патент

 

 

 

4

Ыктыярдуу патент

   2,0

 

 

5

Кыймылсыз  мүлк  салыгы

 

 

 

6

Транспорт  салыгы

   90,0

 

 

7

Жыйынтыгы :

 

 

 

8

Жер  салыгы

 

 

 

9

Физикалык  жер салык

   60,2

 

 

10

Юридикалык  жер  салык

   120,5

 

 

11

Не с-хоз  салыгы

 

 

 

12

4%  салык

 

 

 

13

Роялти

 

 

 

14

Бардык жергиликтүү  салык

 

 

 

15

Аренда  плата  населенных  пункутов

   60,0

 

 

16

КБФ

   41,3

 

 

17

Таштанды  чыгаруу

   4,0

 

 

18

За  удержение    лицензии

   10,0

 

 

19

Жайыт

   50,0

 

 

20

За порковку  авто  транспорта

 

 

 

21

Баардык  жергиликтүү  жыйынтык

 

 

 

22

Атайын  каражат

 

 

 

23

Бардык  жергиликтүү  салык

   1410,0

 

 

24

Бардык  Республикалык  грант

   3457,8

 

 

25

Баардык  киреше

   4867,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга  бюджетинин  чыгаша  бөлүгүнүн  маалыматы.

 

 

  Кирешелердин   аталышы

  2020-ж

  Сумма

Эскертүү

 

1

Башкаруу  аппараты

   3441,1

 

 

2

Мектептер

   942,0

 

 

3

Бала-бакча

 

 

 

4

Маданият

   227,8

 

 

5

Жайыт

   50,0

 

 

6

Соц –зашита

 

 

 

7

ЖКХ

 

 

 

8

С-хол

 

 

 

9

Жыйынтыгы:

   4867,8

 

 

  

ФЭБ башчы:                                     С.Куланбаев.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-2021-2022-жылга  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн 

                                      болжолдуу  маалыматы. 

                                                                                                         №39  токтомго  №2  тиркеме 

 

Кирешелердин  аталышы

 2020-жыл

  Сумма

Эскертүү

 

1

Подоход  салыгы

  972,0

  1221,0

1298,0

2

Бирдиктүү  салык

 

 

 

3

Милдеттүү  патент

 

 

 

4

Ыктыярдуу патент

   2,0

   2,0

   2,0

5

Кыймылсыз  мүлк  салыгы

 

 

 

6

Транспорт  салыгы

   90,0

   90,0

   90,0

7

Жыйынтыгы :

 

 

 

8

Жер  салыгы

 

 

 

9

Физикалык  жер салык

   60,2

   60,2

   60,2

10

Юридикалык  жер  салык

   120,5

   120,5

   120,5

11

Не с-хоз  салыгы

 

 

 

12

4%  салык

 

 

 

13

Роялти

 

 

 

14

Бардык жергиликтүү  салык

 

 

 

15

Аренда  плата  населенных  пункутов

   60,0

   60,0

   60,0

16

КБФ

   41,3

   41,3

   41,3

17

Таштанды  чыгаруу

   4,0

   4,0

   4,0

18

За  удержение    лицензии

   10,0

   10,0

   10,0

19

Жайыт

   50,0

   50,0

   50,0

20

За порковку  авто  транспорта

 

 

 

21

Баардык  жергиликтүү  жыйынтык

 

 

 

22

Атайын  каражат

 

 

 

23

Бардык  жергиликтүү  салык

   1410,0

  1659,0

  1736,0

24

Бардык  Республикалык  грант

   3457,8

   3295,9

   3332,7

25

Баардык  киреше

   4867,8

   4954,9

  5068,7

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-2021-2022-жылга  болжолдуу  чыгаша.

 

 

  Кирешелердин   аталышы

  2020-ж

  Сумма

Эскертүү

 

1

Башкаруу  аппараты

   3441,1

   3441,1

 3551,5

2

Мектептер

   942,0

   942,0

1042,0

3

Бала-бакча

 

 

 

4

Маданият

   227,8

   227,8

230,8

5

Жайыт

   50,0

   50,0

50,0

6

Соц –зашита

 

 

 

7

ЖКХ

   206,9

  294,0

194,4

8

С-хол

 

 

 

9

Жыйынтыгы:

   4867,8

  4954,9

5068,7

 

 

 

ФЭБ башчы:                               С.Куланбаев. 

 

                                                                                №39  токтомго    №3  тиркеме

 

Кара-Таш айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга  бюджетинин  түзүлүшү.

 

 

Киреше  бөлүгү -  4867,8  миң  сом

 

Анын  ичинен  жергиликтүү  салыктар  жана  жыйындар  1410  миң  сом

 

Теңдештирүү  гранттын  эсебинен   3457,8  миң  сом.

 

                                                                                №39  токтомго    №4  тиркеме 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга  бюджетинин  чыгаша  бөлүгү.

 

 

Чыгаша   бөлүгү

 

 1. Эмгек акы                                        2683,9
 2. Соц фонд  которуу                           400,6
 3. Сапар чыгымдар                                  80
 4. Кызматтык унаа  чыгымы              153,8
 5. Электир энергия                                  170
 6. Көмүргө 672
 7. Резерфдик фонд                                  48,6              

 

 

 

Жалпысынан  корголгон  статиялар  үчүн                   4208,9

 

Айрымасы                                                                              658,9

 

Жалпы  чыгымдар                                                              4867,8  

 

 

Башчысы:                                                                               Б.Боркошов.

 

 

ФЭБ  башчысы:                                                                    С .Куланбаев.

 

 

                                      

 

Кара -Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                               ТОКТОМ

 

26.12. 2019-ж.                   №  40                              Үңкүр айылы.

 

Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  2020-жыл  үчүн  структурасы  жана  штаттык  санын  бекитүү, аппарат  кызматкерлерине  тоолуу аймак  үчүн, муниципалдык  эмгек  стажы  үчүн төлөө  жөнүндө.

 

      Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-жыл  үчүн  штаттык  санын  бекитүү  жана  аппарат  кызматкерлерине  тоолуу  аймак  үчүн  муниципалдык  эмгек  стажы  үчүн  төлөө  жөнүндөгү  маселелер  «Финансы, экономикалык  жактан  өнүгүүнүн  болжолдуу  багыттарын  аныктоо  жана  инвестиция  маселелери»  боюнча туруктуу  комиссиясында  каралып, алардын  талкуусунун  негизинде  түзүлгөндүгүн  эске  алып, Кара-Таш  айылдык  кеңеши 

                                  Токтом  кылат: 

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-жыл  үчүн структурасы  жана  штаттык  саны  бекитилсин (№1  тиркеме).

 

2.Кошумча  эмгек  акы  төлөө жана  аппарат  кызматкерлерине  тоолуу  аймак  үчүн  муниципалдык  эмгек  стажы  үчүн  төлөө  боюнча  аныкталып, райондук  каржылоо  бөлүмүнө  бир  нускасы  №2  тиркемеге  ылайык  тапшырылсын.

 

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  «Финансы, экономикалык  жактан  өнүгүүнүн  болжолдуу  багыттарын  аныктоо  жана  инвестиция  маселелери»  боюнча туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

  

 

Кара-Таш  айылдык

кеңешинин  төрагасы:                                            Б.Максутов. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  №40  токтомго  №1тиркеме

  Бекитемин                                                                                                                                                                                                        Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн              

башчысы ______________  Б.Боркошов.

                                                                                Өзгөн  районуна  караштуу  айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга

                                                                                                     ШТАТТЫК  БИРДИГИ

Аскерге милдетүүлөр                                                                                                                                                            Калктын  саны :  2239

 Ф И  О

  Штаттык

бирдиктин

аталышы

 

 

 

 

Штат  бирдик

Эмгек

акы

Коефицент

Ээлеген

Кызмат үчүн айлык

      Стаж  үчун 

   кошулган  акча

Допла

та

класс

ный чин

%

Устөк

акы

Бардык  эмгек  акынын  айлыгы

                 Бийик  тоолуу  аймак

Жалпы  бир  жылдык  эмгек  акы.

           Стаж

 

%

 

Сумма

Эмгек стажы

%

сумма

Бардык

эсептелиши

Районду

Коеффицент 10%

Компенсация за  элект

1 айлык  эмгек  акы

2 айлык   мат  жардам

1

Боркошов Б

А.Ө.башчысы

1

5000

2,6

13000

5

15%

1950

 

 

 

14950

5

5%

650

15600

1560

 

17160

34320

240240

2

Камалов  А

Жоопту у катчы

1

5000

2,27

11350

28

40%

4540

900

 

 

16790

28

25%

2837,5

19627,5

1962,75

 

21590,25

43180,5

302263,5

3

Куланбаев  С

ФЭБ  башчы

1

5000

2,06

10300

27

40%

4120

900

 

 

15320

27

25%

2575

17895

1789,5

 

19684,5

39369

275583

4

Вакансия

Башкы  адис

1

5000

1,88

9400

5

15%

1410

 

 

 

10810

5

5%

470

11280

1128

 

12408

24816

173712

5

Акматов  Ш

Башкы  адис

1

5000

1,88

9400

11

20%

1880

600

 

 

11880

11

10%

940

12820

1282

 

14102

28204

197428

6

Караев  А

Жетектөөчү  адис

1

5000

1,71

8550

14

20%

1710

600

 

 

10860

14

10%

855

11715

1171,5

 

12886,5

25773

180411

7

Примбердиев  Д

Жетектөөч ү адис

1

5000

1,71

8550

13

20%

1710

600

 

 

10860

13

10%

855

11715

1171,5

 

12886,5

25773

18041,1

8

Асанов М

Адис

1

5000

1,55

7750

18

25%

1937,5

600

 

 

10287,5

18

15%

1162,5

11450

1145

 

12595

25190

176330

9

Ваканация

Адис  ВУС

1

5000

1,55

7750

5

15%

1162,5

 

 

 

8912,5

5

5%

387,5

9300

930

 

10230

20460

143220

10

Шерматов  К

Айыл  башчы

1

5000

1,71

8550

6

15%

1282,5

 

 

 

9832,5

6

5%

427,5

10260

1026

 

11286

22572

158004

11

Абдраимов  Б

Айыл  башчы

1

5000

1,71

8550

11

20%

1710

 

 

 

10260

11

105

855

11115

1111,5

 

12226,5

24453

171171

12

Мамасейит  уулу  Н

Айыл башчы

 

1

5000

1,71

8550

3

5%

427,5

 

 

 

8977,5

3

 

 

8977,5

897,75

 

9875,25

19750,5

138253,5

 

   Итого  

 

 

12

60000

 

111700

 

 

23840

4200

 

 

139740

 

 

12015

151755

15175,5

 

166930,5

333861

2337027

 

  Топ

 

 

1

13175

1

6587,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майыкова  Ж

Иш  кагазд  жүргүзүүчү

0,6

6587,5

0,6

3952,5

8

15%

592,88

 

 

 

4545,38

8

5%

197,63

4743,00

474,3

220

5437,30

10874,6

76022,2

 

Түмөнбаев  А

Айдоочу

 

0,4

6587,5

0,4

2635

 

 

 

 

25%

658,8

3293,75

10

10%

263,5

3557,25

355,73

220

4132,98

8265,95

57861,65

 

МОП

 

 

1

5000

1

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиайдинова  С

Кароол

0,5

2500

0,5

1250

 

 

 

 

50%

625

1875

28

25%

312,5

2187,5

218,75

 

2406,25

4812,5

33687,5

 

З иайдинова С

Тазалоочу

 

0,5

2500

0,5

1250

 

 

 

 

 

 

1250

28

25%

312,5

1562,5

156,26

220

1938,75

3877,5

27142,5

 

ВСЕГО

 

 

15

 

 

120787,5

 

 

24432,9

4200

 

1284

150704,13

 

 

13101,13

163805,25

16380,53

660

180845,78

361691,55

2531840,85

            

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  ФЭБ башчысы :                                     С.Куланбаев.

  

 

 

                                               ТОКТОМ 

26.12. 2019-ж.                  № 2 4                             Үңкүр айылы.

 

Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  аппарат  кызматкерлерине  тоолуу  аймак  үчүн  жана  муниципалдык  эмгек  стажы  үчүн  төлөө  жөнүндө.  

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  аппарат  кызматкерлерине  тоолуу аймак  үчүн  жана  мунципалдык  эмгек  стажы  үчүн  эмгек  акы  төлөө  максатында; 

                         Токтом  кылат: 

1.Кара-Таш айыл өкмөтүнүн  аппарат  кызматкерлерине тоолуу  аймак  үчүн  жана  муниципалдык  эмгек  стажы  үчүн  эмгек  акы  төлөө  №1,2 тиркемеге  ылайык  төлөнүп  берилгендиги  белгиленсин.

 

2.Токтомдун  аткарылышын   көзөмөлдөө  жагы  ФЭБ  башчысы  С.Куланбаевге  жүктөлсүн. 

 

 

 

Башчысы:                                                                         Б.Боркошов.           

 

 

                                                 №40  токтомго  №2  тиркеме.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү   бюджеттен  каржылоо  адистердин  эмгек  стажы  боюнча  2020-жылга  карата  маалымат.

 

     Ф И О

Ээлеген  кызматы

Жалпы  эмгек  стажы

А.и мам-к  башкаруу  аппараттары

Кошумча  эмгек  акы

 

Эскертүү

1

Боркошов  Б

Айыл өкмөт башчы

23

5

15

 

 

2

Камалов  А

Жооптуу  катчы

44

28

40

 

 

3

Куланбаев  С

ФЭБ башчы

39

27

40

 

 

4

Караев А

Жер  адис

37

14

20

 

 

5

Примбердиев Д

Жет адис

13

13

2

 

 

6

Акматов Ш

Башкы адис

28

11

20

 

 

8

Асанов М

Вет.адис

34

18

25

 

 

9

Абдраимов Б

Айыл башчы

15

11

20

 

 

10

Мамасейит у М

Айыл башчы

3

3

3

 

 

11

Майыкова Ж

Иш кагаздарын жүргүзүүчү

24

8

15

 

12

Түмөнбаев  А

Айдоочу

34

11

 

 

 

13

Зиайдинова  С

Тазалагыч ,кароол

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Комиссиянын  төрагасы:                                           А.Камалов.

 

                            Мүчөсү:                                            С.Куланбаев.

 

                            Мүчөсү:                                             М.Асанов.

 

 

 

 

                                                    №40  токтомго  №3  тиркеме.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү   бюджеттен  каржылоо  адистердин  тоолуу  аймак  боюнча  2020-жылга  карата  маалымат.

 

     Ф И О

Ээлеген  кызматы

Жалпы  эмгек  стажы

А.и мам-к  башкаруу  аппараттары

Кошумча  эмгек  акы

 

Эскертүү

1

Боркошов  Б

Айыл өкмөт башчы

23

5

0

 

 

2

Камалов  А

Жооптуу  катчы

44

28

25

 

 

3

Куланбаев  С

ФЭБ башчы

39

27

25

 

 

4

Караев А

Жер  адис

37

14

10

 

 

5

Примбердиев Д

Жет адис

13

13

10

 

 

6

Акматов Ш

Башкы адис

28

11

10

 

 

8

Асанов М

Вет.адис

34

18

20

 

 

9

Абдраимов Б

Айыл башчы

15

11

15

 

 

10

Мамасейит у М

Айыл башчы

3

3

 

 

 

11

Майыкова Ж

Иш кагаздарын жүргүзүүчү

24

8

15

 

12

Түмөнбаев  А

Айдоочу

34

11

 

10

 

13

Зиайдинова  С

Тазалагыч ,кароол

28

28

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссиянын  төрагасы:                                           А.Камалов.

 

                            Мүчөсү:                                            С.Куланбаев.

 

                            Мүчөсү:                                             М.Асанов.

 

 

 

 

Кара -Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                            ТОКТОМ

 

26.12.2019-ж.                  № 41                              Үңкүр айылы.

 

Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  жана  айылдык  кеңешинин  2020-жылга  кабыл  алынган  иш  пландарын  жана  айыл  өкмөтүнүн  идикативдик  планын  бекитүү  жөнүндө.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жана  айылдык  кеңешинин  2019-жылга  кабыл  алынган  иш  пландарын  жана  айыл  өкмөтүнүн  индикативдик   планын  бекитүү  жөнүндөгү  маселени  карап  жана  талкуулап, Кара-Таш  айылдык  кеңеши 

                                    Токтом  кылат :

 

1.Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  жана  айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга  карата  түзүлгөн  иш  пландары  жана  айыл  өкмөтүнүн  индикативдик  планы  бекитилсин. (1,2,3тиркемеге  ылайык  тиркелет).

 

2.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  айыл  башчыларына , жер  адисине  жогорудагы  кабыл  алынган  индикативдик  планды  өз  мөөнөтүндө, сапаттуу  аткаруу  жагы  милдеттендирилсин.

 

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  айыл  чарбасы. Жер  жана  жаратылышты  коргоо  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

 

Кара-Таш  айылдык

кеңешинин  төрагасы:                                            Б.Максутов.  

 

 

 

 

                                                                  

                                      №41  токтомго  №1  тиркеме

 

                Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2020-жылга  карата 

 

                                            Иш планы

 

        Иш    чаралар

Аткаруу мөөнөтү

 

Жооптуулар

1

Кара-Таш айыл  өкмөтүнүн  социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн  2019-жылдын  жыйынтыктары  жана  2020-жылга  милдеттери  жөнүндө.

 

 

январь

С.Куланбаев

Д.Примбердиев.

2

2020-жылда бардык  категориядагы  чарбалардын (жеке  дыйкан, фермерлердин)  мал, канаттуулардын  жалпы  санактан  өткөрүүнүн  жыйынтыгы  тууралуу.

 

 

январь

А.Камалов

М.Асанов

3

Калкты  үзгүлтүксүз  электр  энергия  менен  камсыздоонун  абалы  жөнүндө.

 

 

февраль

Ш.Акматов.

4

Кылмыштуулуктун  алдын  алуу   ОПЦ-нын аксакалдар  сотунун, айыл  башчылардын, мектептердин  жүргүзүлүп  жаткан  иштери  жөнүндө.

 

 

феврал

 

С.Ураимов

5

Жазгы  тала  жумуштарына  карата  даярдыктардын  жүрүшү  жана  техникалардын  даярдыгы  жөнүндө

.

 

март

 

Д.Примбердиев

6

Табияттын  кырсыктарынан  алдын-алуу  жана  анын  кесепеттерин  жоюу  боюнча  жүргүзүлүп  жаткан  иштери  тууралуу.

 

 

март

 

М.Оморалиев.

7

Айыл  өкмөтүндөгү мектептерде  Кыргыз  Республикасынын «Билим  берүү  жөнүндө» мыйзамынын  аткарылышы  жана  билим  сапатын  жакшыртуу  боюнча  көрүлүп  жаткан  чаралар  жөнүндө.

 

 

март

 

Ш.Акматов

 

8

Айлана  чөйрөнү  көрктөндүрүү  жана  тазалоо  боюнча  айыл  башчылардын  жүргүзүп  жаткан  иштери жөнүндө.

 

 

 

 

 

 

март

 

Б.Абдраимов

9

Айыл  өкмөтүндө  почта  бөлүмүнүн  жана  китепкананын  жүргүзүлүп  жаткан  иштери  жөнүндө.

 

 

апрель

 

Ш.Акматов

10

Мал  жаныбарлардын ылаң  ооруларынан (шарп,бруцеллез, сибир жпрпсы,кара сан, кутурма) алдын  алууда  ветсервистин  жүргүзүп  жаткан  иштери  тууралуу.

 

 

апрель

 

М.Асанов.

11

Айыл  өкмөтүндө соц экономикалык  өнүгүүсүнүн 2020-жылдын  1-чейрегинин  жыйынтыктары  жана 2-чейрегине  милдеттери  жөнүндө.

 

 

апрель

 

К.Шерматов

Б.Абдраимов

Ш.Акматов.

12

Ашыкча  чыгымдарга  жол  бербөө  максатында  каада-салттарга, ырым  жырымдарга  жана  үрп  адаттарга  такай  көзөмөл  жүргүзүү.

 

 

дайма

К.Шерматов

Б.Абдраимов

Ш.Акматов

13

Мектептердеги  окуу-тарбиялык  иштеринин  абалы  жана  жайкы  ремонтко  карата  даярдыктар.

 

 

май

Ш.Акматов

С.Куланбаев

14

Айыл  өкмөтүндө 2020-жылга  ички жана  сырткы  инвестицияга  тартуу  боюнча  алып  барылып  жаткан  иштер  тууралуу.

 

 

май

К.Шерматов

С.Куланбаев

15

Айыл  өкмөтүндө  тоют  топтоого  карата  көрүлүп  жаткан  даярдыктары  жөнүндө.

Июнь

Д.Примбердиев

Айыл.башчылар

 

16

Айыл  өкмөтүндө  жайыт  комитетинин  жүргүзүп  жаткан  иштери  жана өкмөт  тарабынан  бөлүнгөн  инвестицияларды  туура  пайдаланышы  боюнча.

 

 

июнь

 

К.Шерматов.

17

Айыл өкмөтүндө  жергиликтүү  бюджеттин  аткарылышы  жана  салык, аренда  акы, социалдык  төлөмдөрдүн  өндүрүлүшү  жөнүндө.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-жыл

июль

 

ФЭБ башчысы

18

Айыл  өкмөтүндөгү  медициналык тейлөөнүн абалы  ФАП тардын  жүргүзүлүп  жаткан  иштери  тууралуу  жөнүндө.

 

2020-жыл

июль

Соц адис

Ш.Акматов

19

Мектептердин  ФАПтардын  жана  калктын  кышка  карата  отун, көмүр менен  камсыздалышы  жөнүндө.

 

2020-жыл

августь

Мектеп, ФАП жетекчилери, айыл башчылар.

20

Күздүк   эгин оруп жыйноого  карата  даярдыктардын жүрүшү.

 

2020-жыл

сентябрь

Жер адис, айыл башчылар.

21

Күзгү  эгин оруп  жыйноонун  жыйынтыктары  жөнүндө.

 

2020- жыл

сентябрь

Жер адис, айыл башчылар.

22

Социалдык  жактан  аз  камсыз  болгон  үй-бүлөлөргө  көрүлүп  жаткан  камкордуктар  жөнүндө.

 

2020-жыл

октябрь

Соц адис

Ш.Акматов

23

Айыл  өкмөтүндө түзүлгөн  ден-соолук  комитетинин  жүргүзүлүп  жаткан иштери  тууралуу.

 

2020-жыл

декабрь

Соц адис

Ш.Акматов

 

 

Кара-Таш айыл өкмөтүнүн

               жооптуу  катчысы:                               А.Камалов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      №41  токтомго  №2  тиркеме

 

                Кара-Таш  айылдык   Кеңешинин   2020-жылга  карата 

 

                                            Иш планы

 

        Иш    чаралар

Аткаруу мөөнөтү

 

Жооптуулар

1

            1-кеңешме

Кара-Таш айыл  Кеңешинин  2020-жылга  карата  түзүлгөн  иш  планын  бекитүү жөнүндө.

 

 

2020-жыл

январь

 

Б.Максутов

Туруктуу   комиссия

 

2

Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  2019-жылдагы  жергиликтүү  бюджетинин  аткарылышы  жана  жергиликтүү  бюджетин  бекитүү.

 

 

2020-жыл

январь

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

3

Кара-Таш айыл  өкмөтүнүн  2019-жыл  2020-жылдарга  карата  социалдык  жактан  өнүгүүсү  стратегиясынын  болжолдорун  бекитүү  жөнүндө.

 

 

2020-жыл

январь

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

4

Айылдык  Кеңештин  кабыл  алган  токтомдорун  юридикалык  катоодон  өткөрүү  жөнүндө.

 

 

2020-жыл

январь

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

5

Жайыт  пайдалануучулардын  бирикмесинин бюджетин  бекитүү  жөнүндө.

 

 

2020-жыл

февраль

К.Шерматов

Туруктуу комиссия

          

          2. Учурдагы  маселелер                          2020-жыл          Жалпы

 

1

               2-кеңешме

Жазгы  тала  жумуштарынын  жана  өзгөчө  кырдаалдар  боюнча  жүргүзүлүп  жаткан  иштердин  абалы  жөнүндө.

 

 

 

2020-жыл

апрель

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

2

2020-жылдын  6-ай  ичиндеги  салык  планын  аткарылышы  жөнүндө.

 

 

2020-жыл

июль

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

3

2020-жылдын  6-ай  ичиндеги  айыл  өкмөттүн  социалдык-экономикалык  жактан  өнүгүү  стратегия  планын  аткарылышы  жөнүндө.

 

 

2020-жыл

август

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

            3.Учурдагы  маселелер                            2020-жыл        Жалпы 

 

1

                3-кеңешме

 

Айыл өкмөтүндөгү  жер адисинин  социалдык  маселелер  боюнча  адисинин  жайыт  комитетинин, веет инспектор ВУС кызматкерлеринин  жүргүзүп  жаткан  иштери  жөнүндө.         

 

2020-жыл

октябрь

Жер адис, жайыт комитетинин  төрагасы,

ВУС инспектору соц  адис

Туруктуу комиссия.

 

2

Кылмыштуулуктун  алдын-алуу  жана  укук  бузуулар  боюнча  учаскалык  жана  жаш  өспүрүмдөр  менен  иштөө иниспекторунун  жүргүзүп  жаткан иштери жөнүндө.

 

 

 

2020-жыл

октябрь

Учаскалык инсп

ЖОИИ

Туруктуу  комиссия

3

2020-жылдагы  жергиликтүү  бюджеттин  9-ай  ичинде  аткарылышы  абалы  жөнүндө.

 

 

2020-жыл

октябрь

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

     

               4.Учурдагы  маселелер  жөнүндө.      2020-жыл            Жалпы

 

 

 

 

1

                       4-кеңешме

2020-жылдын  бюджетинин  11 –ай  ичинде  аткарылышы  жана  2020-2021-жылга  карата  бюджетинин  план  прогнозу  жөнүндө  коомдук  угуу  уюуштуруу  жөнүндө.

 

 

2020-жыл

декабрь

С.Куланбаев

Туруктуу   комиссия

  

 

Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  жооптуу  катчысы:                 А.Камалов.

 

 

 

 

                                                                      №41  токтомго  №3  тиркеме

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтү боюнча  2020-жылга  айыл  чарба  жер  жерлеринин идикативдик 

                                              ПЛАНЫ:

 

Эгиндердин  аталышы

Жер  аянты

(га)

Орточо түшүм

ц (га)

Дүм  жыйым

(тонна)

1

Буудай  күздүк

15

15,5

 23

2

Буудай  жаздык

55

15,0

83

3

Арпа  жаздык

120

15,0

531

4

Бардык  дан

190

15, 0

619

5

Чеснок

20

25

50

6

Картошка

10

9

90

7

Бардык  пайдаланылган  жер

664

 

 

8

Пайдаланылбаган жер

96

 

 

9

Пар айдоо

50

 

 

10

Бардык  көп  жылдык чөп

444

 

 

11

Анын  ичинен  айдоо

207

 

 

12

Чоп  ормо

159

 

 

13

Бардык  жер

872

 

 

14

Табийгый  чоп

676

 

 

15

Жайыттан  орулган  чоп

300

 

 

16

Самын

190

 

 

17

Тоют

3750

 

 

18

Огород  бардыгы

41

 

 

19

Коп  жылдык

8

 

 

20

Жашылча

11

28

31

21

Картошка

22

100

220

22

Бак

4

15

6

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  башчысы:                    Б.Боркошов.

 

                                                    Жер адис:                    Д.Примбердиев.

 

                   

 

Кара- Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                              ТОКТОМ 

26.12. 2019-ж.                  № 42                             Үңкүр айылы.

 

Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  бюджетин  бекитүү  жөнүндө.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  төрагасы  К.Шерматовдун  маалыматын  угуп  жана  талкуулап, Кара-Таш  айылдык  кеңеши 

                                       Токтом  кылат: 

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  2020-жылга  бюджеттин  бекитип  берүү  жөнүндөгү  маалыматы    кабыл  алынсын.

 

2.2020-жылга  карата  жайыт  комитетинин  киреше  бөлүгү  98, 494 миң  сомго,  чыгаша  бөлүгү  98, 494  миң  сомго  бекитилсин.

 

3.Айыл өкмөтүнүн    жайыт  комитетинин  төрагасы  К.Шерматовго  жайытка  төлөнүүчү  жайыт  акыларынын  өндүрүүнү  уюуштуруу  жана  жайыт  комитетинин бюджетин  толтуруу  жагы  милдеттендирилсин.

 

4.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  башчысы  Б.Боркошовго  жүктөлсүн.  

 

 

 

Кара-Таш  айылдык

кеңешинин  төрагасы:                                            Б.Максутов. 

  

 

                                                            2020-ж.26.12  №42  токтомго  №1 тиркеме.

 

2020-жылга  Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин 

 Бюджети

 

Чыгаша  бөлүгү

Сан

СомҮсом

Жалпы сумма

 

1

Жайыт комитетинин  төрагасы

1

3,0

24,0

2

Эсепчи

 

 

 

3

Жалпы

 

 

24,0

4

Алыскы жайыттарга кароолчу

 

 

 

5

Транцпорттук  чыгыш

 

 

 

6

Жер  салыгы

 

25.0

25,0

7

Социалдык  чегерүү

 

4120

 

8

Командировка

 

 

5.0

9

АССОЦ  салымы

 

 

4000

10

Конц  товар

 

 

4000

11

Инфроструктурага

 

 

32, 374

 

                                         Жалпысы:

 

 

98,494

 

 

        2020-жылга  жайыт  акысынын  киреше  бөлүгү.

 

Малдын  түрлөрү

Саны

Котору коэфценти

Шартуу мал баш

Жайыт  билет акысы

1-шартуу

Башка

 

2020-ж

жалпы

чегерилген  сом

1

Сан уй субай мал

411

1

411

50

20550

2

Торпок

248

07

173,6

40

6944

3

Кой-эчки

3810

02

762

50

38100

4

Жылкы

658

1

658

50

32900

 

                  Баары:

5127

 

2004,6

 

98,494

 

Кара-Таш  жайыт комитетинин  төрагасы:                  К.Шерматов.

 

  

                                        

 

 

Кара- Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                                ТОКТОМ

 

26.12.2020-ж.                     № 43                              Үңкүр айылы.

 

Кара-Таш  айыл өкмөтүндө  жашаган  жардамга  муктаж  үй-бүлөлөрдү  эшик  алды  жана  түтүн  пул  салыгынан  бошотуу  жөнүндө.

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүндө  жашаган  кожолуктарды  карап, талдап  аларга  материалдык  жана  моралдык  жардам  көрсөтүү  максатында  2020-жылдын  эшик  алды  жана  түтүн  пул  салыгынан  бошотуу  максатында  Кара-Таш  айылдык  кеңеши 

                                        Токтом  кылат: 

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүндөгү  жашаган  жардамга  муктаж  34  үй-бүлөө  эшик  алды  салыгынан, 36 үй-бүлөө  түтүн  пул  салыгынан  бошотулсун  (тиркеме тикелет).

 

2.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  экономика  жана  бюджет  комитетине  жүктөлсүн.

 

 

 

Кара-Таш  айылдык

кеңешинин  төрагасы:                                            Б.Максутов. 

 

 

                                                          №43 токтомго  №1  тиркеме.

 

Кара-Таш  өкмөтү  боюнча  эшик  алды  салыгынан  бошотулган  жарандардын  тизмеси. 

                Аты  жөнү

 

1

Бекиев  Абдылда

2

Абдраимова  Райла

3

Аязов  Ураим

4

Абишов  Султан

5

Тумаков  Нышан

6

Кадыров  Таалай

7

Зундунова   Сергүл

8

Садыков  Байыш

9

Быдыев  Тынчтык

10

Андакулов  Иляз

11

Камбаров  Жумаш

12

Оморалиева  Гулнара

13

Токтоболотов  Акжол

14

Абдылдаев  Малик

15

Андакулов  Карим

16

Омоков  Садир

17

Тумаков  Өктөм

18

Заитов    Таалайбек

19

Маматов  Таабалды

20

Топчубаева  Гүлайм

21

Сейдиев  Аттокур

22

Жээнбеков  Кудайберди

23

Молдалиев  Садирбек

24

Сатабаева  Базаргүл

25

Темирбаев  Абдыманап

26

Мундузбаева  Санти

27

Ураимов  Бурул

28

Кожоев  Медербек

29

Акматов  Бакытбек

30

Козубаев  Өмүрбек

31

Орозов  Парпи

32

Маматов  Кошбай

33

Сармаматов  Апсатар

34

Осмонова  Акы

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  салыкчысы:                                             А.Караев. 

 

 

                                                      №43 токтомго  №2  тиркеме.

 

Кара-Таш  өкмөтү  боюнча   түтүн  пулдан   бошотулган  жарандардын  тизмеси. 

 

                Аты  жөнү

 

1

Абдылдаев  Сагынбек

2

Жээнбеков  Манас

3

Дыйканбаева   Токтобү

4

Абдылдаев  Арап

5

Абдыкадыров  Эркин

6

Токтобаева  Кыйбат

7

Бакаев  Маматкапар

8

Кожомбердтев  Эркинбек

9

Аранов  Бурканбек

10

Эшеналиев  Кочкор

11

Чааров  Таалайбек

12

Өмүрзаков  Табалды

13

Шаимов  Сражидин

14

Асанов  Урмат

15

Асанов  Мелис

16

Кожоева  Тургунбү

17

Оморов  Адылбек

18

Акматов  Нурубек

19

Абдырахманова  Макбурат

20

Ураимов  Бакыт

21

Жаанбаев  Шамирбек

22

Жаанбаев  Салижан

23

Жолдубаев  Абдрашит

24

Тоокеева  Тургунбү

25

Жаанбаев  Жапар

26

Мырзаев   Абдижалал

27

Абдраимов   Ысмайыл

28

Омоков  Мамашарип

29

Маматов  Ысса

30

Тоокеев  Маматкадыр

31

Тоокеев  Абдашим

32

Боронбаев  Эрали

33

Заитов  Камал

34

Тумаков  Кулмамат

35

Алимбетов  Капар

36

Кайкыбаев   Бектурсун

  

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  салыкчысы:                                             А.Караев.

 

                                        

       

Кара -Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                                 ТОКТОМ

 

10.02. 2020-ж.                     № 44                             Үңкүр айылы.

 

Кара-Таш  айылдык  Кеңешинин  төрагасын  жана  орун  басарын  шайлоо  жөнүндө.

 

Кара-Таш  айылдык  Кеңешинин депутаттарынын  макулдугу  менен  төмөндөгүдөй 

Токтом  кылат:

 

1.Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  уюуштуруу  маселесинде  ачык  добуш  берүү  менен  айылдык  кеңештин  төрагасы  шайлансын.

 

Айылдык  кеңешти  төрагасы  болуп  көпчүлүк  добушка  ээ  болгон  Камалов  Мирлан  Абдималикович  шайлансын.

 

            Шайлаган  депутаттар – 11

 

            Катышканы                     - 9 

 

                              Каршы  жок                               Калыс  жок

 

Айылдык  кеңештин  орун  басары  болуп  Б.Максутов  шайлансын. 

 

           Шайлаган  депутаттар – 11

 

            Катышканы                     - 9

 

 

                              Каршы  жок                               Калыс  жок 

 

          Төрагасы:                                             Б.Максутов.                                           

 

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                                    ТОКТОМ

 

10.02. 2020-ж.                       № 45                             Үңкүр айылы.

 

                                                          Кыргыз  Республикасында

2020-жылда  өтө турган  эл  жана  турак  жай  фондун  каттоого  керектелүүчү  акча  каражатын  бөлүп  берүү  жөнүндө.

 

 

Кыргыз  Республикасында  2020-жылда  өтө  турган  эл  жана  турак  жай  фондун  каттоого  керектелүүчү  акча  каражатын  камсыздоо  максатында  Кара-Таш  айылдык  кеңеши. 

Токтом  кылат:

 

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүндө 2020-жылдын  апрель  айында  боло  турган  эл  жана  турак  жай  фондун  каттоого  керектелүүчү  акча  каражатын  резерфдик  фондудан  бөлүнүп  берилсин.

 

2.Токтомду  көзөмөлдөө  жагы  финансы, бюджет  жана экономикалык  жактан  өнүгүүнүн болжолдуу  багыттары  боюнча  туруктуу  комиссияга  тапшырылсын.   

 

 

 

Төрагасы:                                                                      М.Камалов.

 

 

 

 

                                      

 

Кара -Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезектеги     16  сессиясы 

                                               ТОКТОМ

 

10.02. 2020-ж.                    № 46                             Үңкүр айылы.

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  Элчибек  айылынын  Дайра-Бою  учаскасынын  трансформатордук  подстанциянын  ээлеп  турган  жерин  мыйзамдаштыруу  жөнүндө.

 

1.Кара-Таш  айыл өкмөтүнүн  Элчибек  айылынын  Дайра-Бою  учаскасындагы  трансформатордук  подстанция  үчүн  16 мҮкв  жери  бекитилип  берилсин.

 

2.Ушул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  айыл  чарбасы, жер  жана  жаратылышты  коргоо, курулуш  архитектура, транспорт, энергетика  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын. 

 

 

Төрагасы:                                                   М.Камалов.

 

 

Кара- Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезексиз     17  сессиясы

 

                                                    ТОКТОМ

 

10.02.2020-ж.                         № 47                              Үңкүр айылы.

 

                                               2019-жылга  Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн                                                 бюджетинин  отчеттун  берүү  жана                                                  2020- жылга  үнөмдөлгөн  акча                                                                  каражатын  бекитүү  жөнүндө.

 

  Айыл  өкмөтүнүн  2019-жыл  үчүн  бюджетинин  отчеттун  берүү  жана  2020-жылга  үнөмдөлгөн  акча  каражатын  бекитүү  жөнүндөгү  маселесин  угуп  жана  талкуулап, Кара-Таш  айылдык  кенеши

Токтом  кылат:

 

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2019-жыл  үчүн  берилген  отчету  канаттандырарлык  деп  табылсын.

 

2.2020-жылга  2 млн. 394 миң  380  сом  үнөмдөлгөн  акча  каражаты  төмөндөгүдөй  болуп  бөлүнсүн.

 

         1.Аппарат  бөлүмүнө  110-0  миң  сом

 

         2.ЖК бөлүмүнө  2  млн. 284  миң  380  сом.

 

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө «Финансы, экономика, бюджет  экономикалык  жактан  өнүгүүсүнүн  болжолдуу  багыттарын  аныктоо  жана  инвистиция  маселелери»  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

  

Төрагасы:                                                                 М.Камалов.       

 

 

                                        

 

Кара -Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезексиз     17  сессиясы 

                                                ТОКТОМ

 

10.02. 2020-ж.                     № 48                              Үңкүр айылы.

 

Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө  караштуу  мамлекеттик  каттоо  кызматынын  алдындагы  калкты  жана  жарандык  абалдын  актыларын  каттоо  департаментти  менен  Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  ортосундагы  түзүлгөн  келишимди  бекитүү жөнүндө.

 

Жергиликтүү  өз  алдынча башкаруу  жөнүндөгү  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамынын  20- жана  31  беренелерине  ылайык  жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарына  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарын  берүүнүн  тартиби  жөнүндө  мыйзамын  жетекчиликке  алып, Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жооптуу  катчысы  А.Камаловдун  билдирүүсүн  угуп,  Кара-Таш  айылдык  кеңеши  төмөндөгүдөй 

                                       Токтом  кылат:

 

1.Айыл  аймагында  калкты  жана  жарандык  абалдын  актыларын  каттоону  жеңилдетүү  максатында  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө  караштуу  мамлекеттик  каттоо  департаменти  менен  Кара-Таш айыл  өкмөтүнүн  ортосунда түзүлгөн келишими  бекитилсин.

 

2.Токтомдун  аткаруу жана  көзөмөлдөө  жагы  Кара-Таш айылдык  кеңешинин  регламент, мыйзамдуулук, укук  тартиби, коомдук  уюумдар, жергиликтүү  өзүн-өзү  башкаруу, мандат  депутаттык  этика  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

 

 

 

Төрагасы:                                                                                             М.Камалов.

 

 

 

Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу органдарына  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  жөнүндө 

                                            КЕЛИШИМ 

                            1.Келишимдин  талаптары 

1.1. Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө  караштуу  Мамлекттик  каттоо кызматынын  алдындагы  Калкты  жана  жарандык  абалдын  актыларын  каттоо  департаменти, мындан  ары  «Департамент» деп аталуучу, КыргызРеспубликасынын  Өкмөтүнүн  2013-жылдын  30-майындагы   №304  токтому  менен  бекитилген    Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу  Мамлекеттик  каттоо  кызматынын    алдындагы   Калкты  жана  жарандык  абалдын  актыларын  каттоо  департаменти  жөнүндө  жобонун  жана  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө  караштуу  Мамлекеттик  каттоо  кызматынын  2019-жылдын  30- сентябрындагы  №238  ыйгарым  укуктарды    берүү  жөнүндө  буйругунун  негизинде  аракеттенген  директор  М.К. Пратованын  атынан , бир тараптан, жана  Кара-Таш  айыл  өкмөтү ( жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  толук  аталышы),  мындан  ары «жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы»  деп  аталуучу,

  Кара-Таш   айыл  өкмөтүнүн  башчысы  Б.Боркошов  (фамилиясы, аты, атасынын  аты), экинчи  тараптан, мындан  ары  «Тараптар» деп  аталуучу, Кыргыз  Республикасынын  Конституциясын, «Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  жөнүндө», «Жарандык  абалдын  актылары  жөнүндө» «Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарына  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  тартиби  жөнүндө» мыйзамдарын, Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын  21-апрелиндеги  №238  токтому  менен  бекитилген    жобону  жетекчиликке  алуу  менен  төмөнкүлөр  жөнүндө  ушул  келишимди  түзүштү. 

                     2.Келишимдин  негизи

 

2.1.Департамент  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2014-жылдын  19-декабрындагы  №715  «Берилген  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  республикалык  бюджеттен  жергиликтүү  бюджеттерге  бериллүүчү   трансферттердин  көлөмү  эсептөөнүн  убактылуу  методикасын  бекитүү  жөнүндө»  токтомуна  ылайык  Кара-Таш  айыл  өкмөтү (Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органын  аталышы) төмөнкүдөй  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берет;

 

- Кыргыз  Республикасынын  жаранынын  паспортун  алмаштырууга  документтерди  кабыл  алуу, ошондой  эле  даярдалган  паспорту  берүү;

-Кыргыз  Республикасынын  жаранынын  жалпы  жарандык  паспортун  алмаштырууга  документтерди  кабыл  алуу, ошондой  эле  жекелештирилген  жалпы  жарандык  паспортту  берүү;

-жарандарды  жашаган  жери  жана  барган  жери  боюнча  каттоо;

-баланын  туулгандыгын  мамлекеттик  каттоо, ошондой  эле  туулгандыгы  тууралуу  күбөлүк  берүү;

- никелешүүнү  мамлекеттик  каттоо, ошондой  эле  аталыкты   аныктоо  тууралуу  күбөлүк  берүү;

- «балага  сүйүнчү» бир  жолку  төлөмгө  арыздарды  кабыл  алуу.

 

2.2.  Кара-Таш  айыл  өкмөтү    (жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  аталышы)

жогоруда аталган  берилүүчү   мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарууга  алат.

 

3.Мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүүдө  мамлекеттик  органдардын  укуктары  жана  милдеттери.

 

3.1.Департамент  жергиликтүү өз  алдынча   башкаруунун  аткаруучу  органына  өзүнүн  ыйгарым  укуктарын  берүүдө  төмөнкүдөй  укуктарга  ээ:

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  жергилииктүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  тарабынан  ишке  ашырылышын, ошондой  эле  ушул  максаттарга  берилген  материалдык  жана  башка  каражаттардын  пайдаланышын  кантролдоого;

- берилген  мамлекеттик    ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруунун  жүрүшүндө  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  тарабынан  жол  берилген  бузууларды  жоюу  кат  жүзүндө  сунуштарды  берүүгө;

-жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынан    берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууга  байланышкан  маалыматтарды,   материалдарды  жана  документтерди  суроого;

-берилген  мамлекеттик    ыйгарым  укуктарды  аткаруунун  жана  материалдык,   финансылык  жана  башка  каражаттарды  колдонуунун  жыйынтыгы  жөнүндө  маалыматтарды  берүү  үчүн  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  отчетторунун  формасын  белгилөөгө;

-берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органына  өткөрүп  берген, максаттуу  багытта  колдонулбаган  каражаттарды  белгиленген  тартипте   өндүрүп  алууга;

-ушул  Келишимде  жана  «Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарына  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  тартиби  жөнүндө» Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамында  белгиленген  учурларда  жана  тартипте  Мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  жөнүндө  келишимди  мөөнөтүнөн  мурда  бузуну   демилгелөөгө.

 

3.2.Департамент  өзүнүн  компетенциясынын   чегинде  төмөнкүлөргө  милдеттүү:

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууну  камсыздоого  багытталган  материалдык  жана  башка  каражаттарды  өз  убагында  жана  толук  көлөмдө  өткөрүп  берүүгө;

- жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органына  усулдук, уюуштуруучулук, консултациялык  жана  башка  жардам  көрсөтүүгү,  уюуштуруучулук. Консултациялык  жана  башка  жардам  көрсөтүүгө,  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органын  берилген  малекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  зарыл  укуктук,  техникалык  жана  башка  документтер  менен  камсыздоого;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруу  жүктөлгөн  адистердин  квалификациясын  жогорлатуу  максатында  бир  жылда  эки  жолкудан  кем  эмес  окуу  өткөрүүгө:

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарылышын  жана  өткөрүп  берилген  материалдык  жана  башка  каражаттардын  максаттуу  колдонулушун  контролдоого;

-Келишимдин  1-тиркемесине  ылайык  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  боюнча  иштерди  камсыздоого.

 

 

       4.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууда 

жергиликтүү өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын

  укуктары  жана милдеттери.

 

4.1.  Кара-Таш  айыл  өкмөтү  (жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  аталышы)  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууда  төмөнкүлөргө  укуктуу:

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  каралган  материалдык  жана  башка  каражаттардын  өз  убагында  жана  толук  көлөмдө  өткөрүп  берилишин  талап  кылууга;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарымукуктарды  ишке  ашыруу  үчүн Департаменттен усулдук,  уюуштуруучулук, консултациялык жана  башка  жардам  алууга, ошондой  эле  зарыл  укуктук, техникалык  жана  башка  документтерди  алууга;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарууда  жол  берилген  бузууларды  жоюу  боюнча  Департаменттик  кат  жүзүндөгү  сунуштарына  соттук  тартипте  даттанууга;

- ушул  Келишимде  жана  «Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарына  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  тартиби  жөнүндө» Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамында  белгиленген  учурларда  жана  тартипте  Мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  жөнүндө  келишимди   мөөнөтүнөн  мурда   бузууну  демилгелөөгө.

 

4.2. Кара-Таш айыл  өкмөтү  (жергиликтүү  өз  алдынча башкаруунун аткаруучу  органынын  аталышы) берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууда  төмөнкүлөргө  милдеттүү:

- Келишимге  жана  Кыргыз  Республикасынын  чечимдик  укуктук  актыларына  ылайык  аларга  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууга;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  аткаруу  үчүн  өткөрүп  берилген  материалдык, финансылык  жана  башка  каражаттардын  максаттуу  колдонулушун  камсыздоого;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  аткаруу  үчүн  өткөрүп  берилген  материалдык, финансылык  жана  башка  каражаттарды  колдонуу  бөлүгүндө мамлекеттик  орган  тарабынан тоскоолдуксуз  текшерүү  жүргүзүлүшү  үчүн  шарттарды  камсыздоого;

- квалификацияны  жогорлатуу үчүн  мамлекеттик  орган  тарабынан  өткөрүлүүчү  окууга  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  адистеринин  катышуусун  камсыздоого;

- берилген    мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарууда  жол  берилген  бузууларды  жоюу  боюнча  малекеттик  органдардын кат  жүзүндөгү  эскертүүлөрүн  аткарууга;

-ай  сайын, отчңттук  айдан  кийинки  айдын  10-күнүнө  чейин  Департаментке  учурдагы  айга  каржылоого  Келишимдин  2-тиркемесине  ылайк  ведмстволук  табыштама  берүүгө;

- ай сайын,квартал  сайын, жарым  жылдын жана  бир  жылдын  негизинде  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруунун  жыйынтыгы  жөнүндө  Департаменттин жарандык  абалдын  актыларын  каттоо, калкты  паспорттоштуруу  жана  каттоо  аймактык  бөлүмүнө  (мындан  ары-Департаменттин  ЖААККПКЫ сы)  Келишимдин  3-тиркемесине  ылайык  отчет  берүүгө;

- ай  сайын, квартал  сайын,жарым  жылда, жылдын  аягында  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды ишке  ашырууга  бөлүнгөн  финансылык  каражаттарды  пайдалануу  жөнүндө  Департаменттин  аймактык  ЖААККПКБ сына  Келишимдин  4-тиркемесине  ылайык  материалдык  отчет  берүүгө;

- жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  адиси  болбогон  учурда  (ооруп  калуу, өргүүдө  болуу, окууга  баруу  ж.б) өз ара алмаштырууну   камсыздоого;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  мөөнөтүнөн  мурда  токтотулган  учурда, берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруу  үчүн  ага  өткөрүп  берилген, колдонулбаган  материалдык  жана  башка  каражаттарды  кайтарып  берүүгө;

- Келишимдин 1-тиркемесине  ылайык  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  боюнча  иштерди  камсыздоого.

 

 

5.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарган  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун   аткаруучу  органынын  адиси.

 

5.1. Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарган  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун   аткаруучу  органынын  адиси  муниципалдык  кызмат  чөйрөсүндөгү  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына  ылайык   кызматка  дайындалган  жана  кызматтан  бошотулган  муниципалдык  кызматкер  болуп  саналат.

 

5.2. Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарган  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун   аткаруучу  органынын  адиси   өзүнүн  ишинде   Кыргыз  Республикасынын  башка  ченемдик  укуктук  актыларын  жетекчиликке  алат.

 

5.3.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарган  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  адиси  даярдалган  паспортторду  жана  жарандык  абалдын  актыларын  каттоо  боюнча  так  отчеттуулук бланктарын  жоготкондугу, бузгандыгы  үчүн  толук  өлчөмдө  материалдык  жоопкерчилик  тартат.

  Документ  жоголгон  же  бузулган  учурда  жергиликтүү  өз  алдынча   башкаруунун  аткаруучу  органгынын  адиси  тарабынан  арыз  ээсине  келтирилген  зыян-документтерди  кайра  калыбына  келтирүү  чыгымдарынын  наркынын  өлчөмүндө  Департаментке  төлөнөт.

  Жогоруда   аталган  учурларда  арыз  ээсине, Департаментке  келтирилген  зыянга  төлөө өз  ыктыяры  менен  же  Кыргыз  Республикасынын  азыркы  мыйзамдарында  белгиленген  тартипте  соттун  чечими  менен  жүргүзүлөт.

 

5.4  Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарган  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  адиси  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына  ылайык  жеке  жоопкерчилик  тартат:

- жарандык  абалдын    актыларын  мамлекеттик  каттоо  тартибин  регламенттеген  Кыргыз  Республикасынын  ченемдик  укуктук  актыларында  каралган  талаптарга  ылайык    жарандык  абалдын  актыларын  каттоо    боюнча  берилген  документтерди  кабыл  алуу,  алардын  аныктыгы  жана  түп  нускалыгы  үчүн;

 - туугандыгын, аталыкты  аныктоону, никелешүүнү, өлгөндүгүн  каттоо  боюнча  арыздарды  толтуруу  үчүн, ошондой  эле  туугандыгы  тууралуу,   никелешүү  тууралуу, өлгөндүгү  тууралуу, аталыкты  аныктоо  тууралуу  күбөлүктөрдү  берүү  үчүн.;

 - туугандыгы, аталыкты  аныктоо, никелешүү, өлгөндүгү  жөнүндө  актылык  жазууларды  толтуруу  үчүн , ошондой  эле туугндыгы  тууралуу  никелешүү  тууралуу, өлгөндүгү  тууралуу, аталыкты  аныктоо  тууралуу  күбөлүктөрдү  берүү үчүн;

- Кыргыз  Республикасынын  жаранынын  паспортун  алмаштырууга  документтерди  кабыл  алуу, алардын  аныктыгы  жана  түп  нускалыгы  үчүн , ошондой  эле  жекелештирилген  жалпы  жарандык  паспортту  берүү  үчүн;

- жарандарды  жашаган  жери  жана  барган  жери  боюнча  каттоо  үчүн;

- «балага  сүйүнчү» арыздарын  каттоо  үчүн;

- арыз  ээлеринин  арыздардагы  колунун  аныктыгы  жана  жарандык  абалдын  актыларын  жазуунун  эки  нускасы  үчүн;

- арыз  ээсинин  жеке  өзүнүн  катышусусуз  кабыл  алгандыгы  үчүн;

- арыз  ээси  тарабынан  ким  экендигин ырастоочу  документ  берилбестен  документтерди  кабыл  алгандыгы  үчүн ;

- «ЖААК»  АМС те документтерди  өз  убагында  жана  туура  тариздөө, аталык  жазууларга  ылайык  күбөлүк  берүү  үчүн;

- аарыз  ээси  тарабынан  документтердин  түп  нускалары  берилбестен  документтерди  кабыл  алгандыгы  үчүн:

- жарандык  абалдын  актыларын  мамлекеттик  каттоо  тууралуу  күбөлүктөрдүн  бланктарын  сактоо  үчүн;

- аталык  жазуулар  жана  жарандык  абалдын  актыларын  мамлекеттик  каттоо  тууралуу  күбөлүктөрдүн    бланктары  боюнча   отчеттуулукту  өз  убагында  берүү  үчүн.

 

5.5. Берилген  мамлекеттик  ыйгарым укуктарды  аткарган  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  адиси төмөнкүлөргө  укуктуу;

- кызматтык  ыйгарым  укуктарын  аткаруу  үчүн  зарыл  маалыматтарды, документтерди  жана  башка  материалдарды   белгиленген  тартипте  суроого;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  каралган  материалдык  жана  башка  каражаттарды  өз  убагында  жана  толук  көлөмдө  өткөрүп   берүүнү  талап  кылууда;

- арыз  ээсинде  ИЖН  болбогон  же  туура  эмес, кош  ИЖН  болгон  учурда  бардык  иш-аракеттерди  токтотууга  жана   Департаменттин  аймактык  ЖААКПКБ сына  кайрылуу  зарылдыгы  жөнүндө  арыз  ээсине билдирүүгө;

- жарандык  абалдын    актыларын  мамлекеттик  каттоо  боюнча  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүү  боюнча  квалификациясын  жогорлатууга  (окууга);

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды ишке  ашыруу  үчүн  Департаменттен  усулдук, уюуштуруучулук , консультациялык  жана  башка  жардам  алууга, ошондой  эле  зарыл  укуктук,   техникалык  жана  башка  документтерди  алууга;

- эгер  арыз  ээси  тарабынан  берилген  документтер  тизмекке  туура  келбесе, тизмекке  ылайык  документтерди  берүүнү  сунуштоого.

 

5.6.  Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктары  аткарган  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдарынын  адиси  төмөнкүлөргө  милдеттүү;

- жеке  маалыматтардын  сакталышын  жана    аныктыгын, ошондой  эле  мыйзамдарда   белгиленген  тартипте  ага  жетүү  режимин  камсыздоого;

- Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында  каралган  учурларда  жеке  маалыматтардын  купуялуулук  режимин  камсыздоого;

- «Инфоком»  МИ  КБ нын  Регламентинин  Кошулуу  жөнүндө  макулдашуусуна  ылайык  электрондук  кол  тамганын  сакталышын камсыздоого;

- берилген  документтерден  оңдоолор   жана   же  жасалмалоо  белгилери  аныкталган учурда, бул   жөнүндө  Департаменттин  аймактык  бөлүмүнүн  жетекчилигине, ошондой  эле  ички  иштер  органдарына тез  арада  билдирүүгө  милдеттүү.

   Мындай  учурда  жасалмалоо  белгилерин  сыпаттоо  менен  үч  нускада  эркин  формада  акт  түзүлөт,  анын  бири  бир  иш  күндүн  ичинде  Департаменттин аймактык  бөлүмдөрү  жайгашкан  жер  боюнча  ички  иштер  органдарына  жиберилет, экинчи- Департаменттин  аймактык  бөлүмүндө  калат,  үчүнчүсү- арыз  ээсине  берилет .  Оңдоо  же жасалмалоо  белгилери  аныкталган  документтерди  берген  арыз  ээсине   анкета-арызды  тариздөө  үчүн  документерди  кабыл  алуу  масалеси  ички  иштер  органдары  тарабынан  акыркы  чечим  чыккандан  кийин  чечилет.

 

5.7.Ушул  келишимде  каралбаган  жоопкерчилик  Кыргыз  Республикасынын  ченемдик  укуктук  актыларына  ылайык  колдонулат.

 

 

 1. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды  берүүдө  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органын   финансылык, материалдык  жана  башка  каражаттар  менен  камсыздоо.

 

6.1.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун аткаруучу  органына  зарыл  финансылык  камсыздоо  Кыргыз  Республикасынын  Финансы   министрлиги  тарабынан  республикалык  бюджеттен   жергиликтүү  бюджетке  берилүүчү  максаттуу  трансферттер ( субвенциялар)  формасында  жүргүзүлөт.

 

6.2. Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн   трансферттердин тийиштүү  финансылык  жылга  максаттуу   трансферттердин  ( субвенциялардын) жалпы  көлөмүн  эсептөө  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2014-жылдын  19-декабрындагы №715 токтому  менен бекитилген.

Берилген  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  республикалык  бюджеттен  жергиликтүү  бюджеттерге  берилүүчү  трансферттердин  көлөмүн  эсептөөнүн  убактылуу  методикасынын  негизинде  жүргүзүлөт.

  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2014-жылдын  19-декабрындагы  №715  токтому  менен бекитилген . Берилген  айрым  мамлекеттик  ыйгарым   укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  республикалык  бюджеттен  жергиликтүү  бюджеттерге  берилүүчү  трансферттердин  көлөмүн  эсептөөнүн  убактылуу  методикасына  ылайык  ушул  Келишимдин  9.2-пункутунда  көрсөтүлгөн  мөөнөткө  белгиленген  максаттуу  трансферттердин ( субвенциялардын)  суммасы  Келишимге  тиркелет  жана  анын  ажырагыс  бөлүгү  болуп  саналат.

 

6.3.  Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруусу  үчүн  республикалык  бюджеттен  жергиликтүү  бюджеттерге  берилүүчү   максаттуу  трансферттердин ( субвенциялардын)  жалпы көлөмү  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу органдарынын  эсебине  түшөт  жана  кезектеги  финансылык  жылга  жергиликтүү  бюджеттин  кирешелер  жана  чыгымдар  түзүмүндө  чагылдырылууга  тийиш.

 

6.4.Максаттуу   трансферттердин  (субвенциялардын)  жалпы көлөмү   төмөнкүлөрдү  өзүнө  камтыйт:

- жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун аткаруучу  органынын  адисинин  эмгек  акысын:

- берилүүчү  ыйгарым  укуктарды  аткарууга  кеткен  чыгымдарды:  иш  сапардын  чыгымдарын, Интернет   тармагынын  кызмат  көрсөтүүсүн, кеңсе  бюумдарын.

 

6.5. Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  зарыл  материалдык  каражаттар  Департамент  тарабынан  кабыл  алуу-өткөрүп  берүү  актысынын  негизинде  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органына  убактылуу  колдонууга  өткөрүп  берилет.

 

6.6.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруу  үчүн  өткөрүп  берилүүчү  материалдык  каражаттар, чарба  ишин  жүргүзүү  бөлүгүндө (жабдуулар, обьекттер, техника  ж.б.)  алар  макулдашуу  комиссияларында  каралып, колдонууга  жарактылуулугу  аныкталгандан  кийин  өткөрүп   берилүүгө  тийиш.

  Макулдашуу  комиссиясы  мамлекеттик  органдардын  жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдарынын  өкүлдөрүнөн  паритеттик   башталышта  түзүлөт.

 

6.7.Жергиликтүү  өз  алдынча   башкаруунун  аткаруучу органына  өткөрүп  берилүүчү  материалдык  каражаттардын  тизмеги    тараптардын  макулдашуусу  менен  аныкталат.

 

6.8.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органына  өткөрүп  берилүүчү  материалдык  каражаттарды  колдонуу  тартиби  Департамент  тарабынан  аныкталат.

 

6.9.Берилген  айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктар  1 штаттык  бирдикте  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  адиси  тарабынан  ишке  ашырылат.

 

7.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу боюнча  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  отчеттуулук  формасы  жана   мезгилдүүлүгү.

 

7.1.Жергиликтүү  өз  алдынчабашкаруунун  аткаруучу органы  Департаменттин  аймактык  ЖААККПКБ сына   төмөнкүлөрдү  берүүнү  камсыздайт.

-ай  сайын  10 –күндөн  кечиктирбестен  учурдагы  айга  каржылоого  ведомстволук  табыштаманы  Келишимдин  2-тиркемесине  ылайык;

- ай  сайын  5-күндөн  кечиктирбестен  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруунун  жыйынтыгы  жөнүндө  отчетту  Келишимдин  3- тиркемесине  ылайык;

- ай сайын, квартал  сайын, жарым  жылда  бир  жолу, жылдын  аягында  4- күндөн  кечиктирбестен  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууга  бөлүнгөн  финансылык  каражаттарды  колдонуу  жөнүндө  финансылык  отчетту  мамлекеттик  орган  тарабынан  бекитилген  жана   жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  менен  макулдашылган  форма  боюнча  Келишимдин  4- тиркемесине  ылайык.

 

8.Мамлекеттик  органдын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  аткарылышын  контролдоо  тартиби.

 

8.1.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  ишке  ашырылышын  контролдоо (мындан  ары-контролдоо) Келишимдин  талаптарын  жана  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарын  сактоо  максатында  жүргүзүлөт.

 

8.2. Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы тарабынан  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  ишке  ашырылышын  контролдоону  Департаменттин  аймактык  ЖААККПК сы  жүргүзүлөт.

 

8.3.Департаменттин  аймактык  ЖААККПКБ сы жүргүзүлөт.

-  аныкталган  бузууларды жоюу  жөнүндө  сунуштарды жиберүү  укугу  менен  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  тарабынан  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын толук  жана  сапаттуу    ишке  ашырылышын  контролдойт;

-жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун аткаруучу  органы  тарабынан   мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууга  берилүүчү  материалдык  каражаттардын  максаттуу  колдонулушун  текшерет;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  чөйрөсүндө  кирген  маселелер боюнча  ченемдик  укуктук  актылардын, айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүүдө  калкты  каттоо  жарандык  абалдын  актыларын  каттоо  маселелери  боюнча  иш  регламентинин, ошондой  эле  жергиликтүү  өз алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  тарабынан  алардын  ишке  ашырылышы  боюнча  усулдук  көрсөтүмөлөрдүн  аткарылышын  контролдойт;

- Келишимде  каралган  учурларда  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  тарабынан  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууну  токтотуу  жана ушул  Келишимди  бузуу    жөнүндөгү  сунуштарды  даярдайт  жана  жогоруда  турган  органга  киргизет.

 

8.4. Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктардын  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  тарабынан  ишке  ашырылышын  контролдоону  Департамент  төмөнкүчө  жүргүзүлөт.

- жергиликтүү өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдарынын  ишин, мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  бөлүгүндө  координациялоо;

-  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдарынан     мыйзамда же  берүү  жөнүндө  келишимде  белгиленген  тартипте  жана  мөөнөттө  берилген  малекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруунун  жыйынтыгы  жөнүндөгү  отчетторду  кабыл  алуу;

- жергиликтүү  өз алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдарынын  ишин, берилген  малекеттик  ыйгарым  укуктардын  алар  тарабынан  ишке  ашырылышы  жана  малекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууга  өткөрүп  берилген  каражаттардын  колдонулушу  бөлүгүндө  текшерүү  жүргүзүү;

- жергиликтүү  өз  алдынча башкаруунун  аткаруучу  органдарына  берилген  малекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  маселелери  боюнча  сунуштарды  берүү;

- жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдары  тарабынан  кабыл  алынуучу  чечимдерди  мыйзамдуулугу  жана  максаттуулугу  жагынан  баалоо.

 

9.Келишимдин  күчүнө  кирүү  тартиби  жана  колдонуу  мөөнөтү.

 

9.1.Ушул  келишим  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  өкүлчүлүктүү  органы  тарабынан  бекитилүүгө  тийиш  жана  жергиликтүү  кеңеш  тарабынан   Келишим  бекитилген  күндөн  тартып  күчүнө  кирет.

 

9.2. Ушул  Келишим    10.02.20   тартып  _______________ чейин  колдонулат. 

  

  Эгер  ушул  Келишимди   колдонуу  мөөнөтү  аяктагандан  кийин  эки    тарап  тең  Келишимди  бузуу  жөнүндө   билдирбесе, анда  анын  колдонуу  мөөнөтү  ошол  эле  мөөнөткө  жана  ошол  эле  шарттарда  автоматтык  түрдө  узартылат.

 

9.3. Ушул Келишим  үч  нускада  түзүлдү  жана алар  бирдей  юридикалык  күчкө  ээ: ар бир  тарап  үчүн  бир  нускадан   жана  бир  нускасы Кыргыз  Республикасынын  финансы  минстирлигине  берилет.

 

 1. Келишимдин  шарттарын  өзгөртүү

 

10.1.  Тараптардын  макулдашуусу  менен  Келишимге  өзгөртүүлөр  жана  толуктоолор  киргизилет.

 

10.2.Келишимге  киргизилүүчү  өзгөртүүлөр  жана  толуктоолор  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  өкүлчүлүктүү  органы  тарабынан  бекитилүүгө  тийиш.

 

11.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашырууну  токтотууга  негиздер  жана  токтотуу  тартиби

 

11.1. Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруусу  төмөнкүдөй  учурларда  токтотулушу  мүмкүн:

  - Келишимдин  колдонуу  мөөнөтүнүн  аякташы;

  - Келишимди  жараксыз   деп  таануу  жөнүндө  соттун  чечимин  мыйзамдуу  күчүнө  кириши;

  - жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруусу  үчүн  республикалык  бюджетте  кезектеги  финансылык  жылга  трансферттердин  (субвенциялардын)   жоктугу;

  -ушул  Келишим  боюнча  беридген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  андан  ары  ишке  ашыруу  мүнкүнчүлүгүн  жойгон  ченемдик  укуктук  актынын  кабыл  алынышы;

- мамлекеттик  органдын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  өз  алдынча  ишке  ашыруу  жөнүндө  чечим  кабыл  алышы  ( келишимди  мөөнөтүнөн  мурда  бузуу):

-жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  ушул  келишимде  жана   же  «Жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу  органдарына айрым  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  берүү  тартиби  жөнүндө»  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамында   белгиленген  учурларда  жана  тартипте  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруудан  баш  тартуусу  (Келишимди  мөөнөтүнөн  мурда  бузуу).

 

11.2.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  Департаменттин  же  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун   аткаруучу  органынын  демилгеси  менен  мөөнөтүнөн  мурда  токтотулушу  мүмкүн.

 

11.3.  Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруусун  мөнөтүнөн  мурда  токтотуунун  шарттары  болуп  төмөнкүлөр  саналат:

- мамлекеттик  орган  тарабынан   жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  зарыл  финансылык,  материалдык  жана  башка  каражаттар  менен  камсыздоо  мүмкүн  эместиги:

-жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу органына  көз  карандысыз  себептер  менен   берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  мүмкүн  эместиги;

- берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  өткөрүп  берүү  жана (же)  ишке  ашыруу  шарттарын  өзгөрткөн  ченемдик  укуктук  актыны  кабыл  алуу.

 

11.4.  Департаменттин  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарууну  мөөнөтүнөн  мурда   токтотуусунун   шарттары  болуп  төмөнкүлөр  саналат

- Департамент  тарабынан  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  андан  ары  ишке  ашыруусун, анын  ичинен  алардын  аткарбагандыгынан  же   тийиштүү  ишке  ашырбагандыгынан  максатсыз  деп  таанылышы;

- жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдарынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  ишке  ашыруу  үчүн  алынган  материалдык, финансылык  жана  башка  каражаттарды  максатсыз  колдонуусу, эгер  ушул  бузуулар  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым    укуктарды  аткаруусун  оордоткон  шарттарды  түзсө;

 - берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  өткөрүп  берүү  жана (же)  ишке  ашыруу  шарттарын  өзгөрткөн  чечимдик  укуктук  актыны  кабыл  алуу.

 

11.5.Тараптардын   биринин  демилгеси  менен  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруу  мөөнөтүнөн  мурда   токтотулган  учурда,  токтотууну  демилгелеген  Тарап  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарууну  токтотуунун  болжолдуу  датасына  чейин  15  иш  күн  мурда  экинчи  Тарапка  жазуу  жүзүндө  билдирүү  жиберүүгө  милдеттүү.

 

11.6.Берилген мамлекеттик  ыйгарым   укуктарды  аткарууну  мөөнөтүнөн  мурда  токтотуу  жөнүндө  билдирүүнү  алган  Тарап  аны 15 иш  күндүн  ичинде  кароого  милдеттүү  жана   билдирүүнү  кароонун  жыйынтыгы  жөнүндө  экинчи  Тарапка  маалымдоого  тийиш.

   Экинчи  Тарап  билдирүүгө  макул  болгон  учурда , Тараптардын макулдашуусунун  негизинде  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды аткаруу токтотулат.

 

11.7.  30 иш  күндүн  ичинде  билдирүүнү  кароонун жыйынтыгы  жөнүндө  жазуу  түрүндө  жооп  болбогон  учурда  же  экинчи   Тарап  берилген  мамлекетик  ыйгарым  укуктарды  аткарууну  токтотууга  макул  болбогон  учурда,  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды аткарууну   мөөнөтүнөн 

мурда  токтотуу  жөнүндө  маселе   соттук  тартипте  чечилет.

 

11.8.Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды    аткаруу  мөөнөтүнөн   мурда  токтотулган  учурда,   аларды  ишке  ашыруу  үчүн жергиликтүү өз  алдынча  башкаруунун   аткаруучу  органына  өткөрүп  берилген,

Колдонулбаган  материалдык  жана  финансылык  каражаттар  берилген  мамлекеттик  ыйгарым   укуктарды  аткаруу  толукталган  күндөн  тартып  15  иш   күндүн  ичинде  мамлекеттик  органга  кайтарылууга  тийиш.

 

11.9. .Берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды    аткарууну  каржылоо  ушул   Келишимде   каралган  көлөмдө, тартипте  жана мөөнөттө  толукталган  учурда, жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органы  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткарууну  токтотууга    укуктуу  жана  бул  жөнүндө  15  иш  күндүн  ичинде   Департаментке  жана  Кыргыз  Республикасынын  Финансы  министирлигине  жазуу  жүзүндө  билдирет.

 

11.10. Жергиликтүү  өз  алдынча    башкаруунун  аткаруучу  органынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  аткаруусу  токтотулган  күндөн  тартып  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органына  мамлекеттик   ыйгарым  укуктарды  берген  мамлекеттик  орган  аны  аткарууга  тийиш.

 

11.11.  Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  аткаруучу  органдарынын  берилген  мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды  андан  ары  аткарууну  токтотуу, токтото   туруу  жана  аткаруудан  баш  тартуу  жөнүндө  чечими  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруунун  өкүлчүлүктүү  органы  тарабынан  бекитилет.

 

                 12.Тараптардын  жоопкерчилиги

 

12.1.  Келишимдин  шарттарына  тийиштүү  аткарбагандыгы,  укук  бузгандыгы  же  материалдык  жана  моралдык  зыян  келтирилгендиги  үчүн  Тараптар  Кыргыз  Республикасынын   ченемдик  укуктук  актыларына  ылайык жоопкерчилик  таратышат.

 

12.2. Айыл  өкмөттүн  башчысы  берилген  мамлекеттик  ыйгарым   укуктарды  тийиштүү  аткарууну  уюуштуруу, өткөрүп  берилген  материалдык,  финансылык  жана  башка  каражаттарды  максаттуу  колдонуу  жана  ушул   Келишимдин жоболорун  так  аткаруу  үчүн  жеке  жоопкерчилик  таратат.

 

 1. Талаш-тартыштарды чечүү  тартиби.  

 

13.1.  Ушул  Келишимди  аткаруунун  жүрүшүндө  келип  чыккан  бардык  талаш-тартыштар  жана  пикир  келишпестиктер    Тараптардын  ортосундагы  сүйлөшүүлөр  аркылуу  же  соттук  тартипте  чечилет.

 

 1. Тараптардын дареги  жана  колу

 

                  Департамент                                                   ЖӨБ  органы

 

Кыргыз  Республикасынын                          

 Өкмөтүнө  караштуу  Мамлекеттик                                 Ош  областы

каттоо  кызматынын  алдындагы                                                 Өзгөн  району

Калкты  жана  жарандык  абалдын                                                Кара-Таш айыл  өкмөтү

актыларын  катоо  департаменти                                                  Үңкүр  айылы

Бишкеке ш.Киев көчөсү, 58                                               Үңкүр  көчөсү

(312) 66 61 20,  факс (312 ) 66 23 29

 

 

Департаментин  директору                                     Айыл  өкмөтүнүн  башчысы:

 

М.Пратова                                                                          Б.Боркошов

кол тамгасы жана мөөрү  бар                              кол тамгасы жана мөөрү  бар       

                                       

 

 

Кара -Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезексиз     18  сессиясы 

                                                   ТОКТОМ

 

06.03. 2020-ж.                        № 49                              Үңкүр айылы.

 

№5036 Кара-Таш  участкалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  талапкерлерди  көрсөтүү  жөнүндө.

 

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  кезексиз  18 инчи  сессиясы  №5036  Кара-Таш  участкалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  талапкерлерди  көрсөткөн  шайлоочулардын  жыйындарынын  протоколдорун  карап  жана  талкуулап  Кара-Таш  айылдык  Кеңеши

 

                               Токтом  кылат:

 

1.№5036  Кара-Таш  учаскалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  көрсөтүлгөн  талапкерлер  бекитилсин.   (тизме  тиркелет)

 

 1. Кыргыз Республикасынын шайлоо  жана  референдум  өткөрүү  боюнча  мыйзамына  ылайык  Кара-Таш  учаскалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  сунуш  кылынган  талапкерлер  Өзгөн  аймактык  шайлоо  комиссиясынын  кароосуна  жөнөтүлсүн.

 

 

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин 

                                        төрагасы :                                                    М.Камалов.

 

 

 

 35036  Кара-Таш  участкалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  көрсөтүлгөн  талапкерлердин  тизмеси  тиркелет  №1.

 

1.Чырмашов   Орунбек  Жанибекович

2.Камилов  Алибек  Мураталиевич

3.Сагынбек  к  Мирузакан.

4.Айсарахунова  Нафиса  Рахимжанова

5.Темирбаев  Султанали  Акбаралиевич

6.Манязова  Алтынай  Султановна

7.Примбердиев  Акун  Примбердиевич

8.Асанов  Улукбек  Манасович

9.Жаанбаева  Райла  Сайдалиевна.

10.Тургунбаев  Замирбек  Меңдибаевич.

11.Акматов  Байсалбек  Жамшитович.

12.Алиев  Калыбек  Абдыкадырович.

13.Максутов  Жанболот  Айдарбекович.

14.Адишов  Эмилбек  Калыбаевич.

15.Мурзаев  Адилбек  Бекишович

16.Маматкабыл  уулу   Ниязбек

17.Сейдиев  Аттокур  Аданович

18.Чааров  Шамирбек  Сулайманович.

19.Алмаз  кызы  Айтурган

 1. Сармаматов Мусамидин Абакирович. 

 

 

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  катчысы:                           А.Камалов.

 

 

                  

 

Кара -Таш  айылдык  кеңешинин  6  чакырылыштагы  кезексиз     18  сессиясы

 

                                                    ТОКТОМ

 

06.03. 2020-ж.                        № 50                              Үңкүр айылы.

 

№5037  Элчибек  участкалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  талапкерлерди  көрсөтүү  жөнүндө.

 

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  кезексиз  18 инчи  сессиясы  №5037   Элчибек   участкалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  талапкерлерди  көрсөткөн  шайлоочулардын  жыйындарынын  протоколдорун  карап  жана  талкуулап  Кара-Таш  айылдык  Кеңеши 

                               Токтом  кылат: 

1.№5037  Элчибек учаскалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  көрсөтүлгөн  талапкерлер  бекитилсин.   (тизме  тиркелет)

 

 1. Кыргыз Республикасынын шайлоо  жана  референдум  өткөрүү  боюнча  мыйзамына  ылайык  Элчибек   учаскалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  сунуш  кылынган  талапкерлер  Өзгөн  аймактык  шайлоо  комиссиясынын  кароосуна  жөнөтүлсүн.

 

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин 

                                        төрагасы :                                                    М.Камалов.

 

 

 

5037  Элчибек  участкалык  шайлоо  комиссиясынын  курамына  көрсөтүлгөн  талапкерлердин  тизмеси  тиркелет  №1.

 

1.Заитов  Кубанычбек

2.Жумабаев  Жалынбек  Сапарбаевич

3.Акматова  Айзада  Равшанбековна

4.Акматов  Курстанбек  Эркебаевич

5.Жороева  Айганыш  Жанибековна

6.Сейитматов   Нематтила

7.Акматов  Айбек

8.Маматкадыр  уулу  Дастанбек

9.Кошоева  Надирбегим

10.Сыдыкова  Мээримгүл.

11.Тумаков  Шермамат  Токтомуратович.

12.Кадыров  Абдикалил  Тойгонович

13.Маматаева  Фарида  Абдималиковна.

14.Алимбетов  Жыргалбек

15.Жумабаева  Гүлсара  Жалиевна

16.Алимбетов  Майсалбек  Орозбаевич

17.Омоков  Садирбек  Аматович

18.Токтобаев  Абдашим  Жүсүпбекович

19.Маматов  Болотбек  Өзгөнбаевич.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин 

                                        төрагасы :                                                    М.Камалов.

 

 

 

 

 

Кара-Таш  айылдык   кеңешинин  6  чакырылышы  кезексиз                13  сесиясынын  

                                               

                                             Токтому

 

15.03. 2019--жыл.                    №33                              Үңкүр  айылы.

 

Кара--Таш  айыл  өкмөтүнүн  калктуу  конуштардын  чек  араларын  тактоо  жөнүндө.

Кара-Таш  айылдык   кеңешинин  6-чакырылыштагы  кезексиз    

10-сессиясынын

Токтому

10.12.2018-ж.                     №25                          Үңкүр  айылы.        

Кара---Таш  айыл  өкмөтүндөгү              №14  китепкана  башчысы  Сагынбек  кызы  Мирузаканга  декреттик  айлык  төлөп  берүү  жөнүндө.

Кара-Таш   айыл  өкмөтүндөгү  №14  китепкананын  башчысы  Сагынбек  кызы  Мирузакан  декиреттке  чыккандыгына  байланыштуу  он  күндүк  декрет  айлык  төлөп  берүү  максатында

Токтом  кылат:

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  №14  китепкана  башчысы  Сагынбек  кызы  Мирузаканга  кошумча  түшкөн  каражаттын  эсебинен        2200  сом  он  күндүк  декрет  акча  төлөп  берилсин.

2.Жогорудагы  акча  каражатын  төлөп  берүү  жагы  ФЭБ  башчысы   С.Куланбаевге  милдеттендирилсин.

 

 

Кара-Таш  айылдык кеңешинин   төрагасы:                                                    Б.Максутов.

 

 

Кара-Таш  айылдык   кеңешинин  6-чакырылыштагы  кезектеги    

11-сессиясынын

Токтому

19.12.2018-ж.                     №26                          Үңкүр  айылы.       

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн                  2019--жылга  карата  бюджетин  бекитүү  жана  2020--2021--жылдарга  долбоорун  кароо  жөнүндө.   

   Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2019-жылга  карата  бюджетин  бекитүү  жана  2020-2021-жылдарга  долбоорун  кароо  жөнүндөгү   маселени  Кыргыз  Республикасынын  «Бюджеттик   Кодексинин»  99-беренесинин  2-пунктуна  жана  ушул  эле кодекстин                    102- беренесине  ылайык, Кыргыз  Республикасынын  «Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  жөнүндө»  мыйзамынын  негизинде  финансы  экономика  боюнча  комиссияда  каралып, алардын  талкуусунун  негизинде  түзүлгөндүгүн  эске  алып, Кара-Таш  айылдык  Кеңеши

 ТОКТОМ  КЫЛАТ :     

1.2019-жылга  Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  кирешелери  4870,7 миң  сомго  жана  чыгашалары  4870, 7  миң  сом  өлчөмүндө  бекитилсин. (№1  тиркемеге  ылайык ).                                                 

2.Айыл  өкмөтүнүн  2020-2021-жылдарга  жактырылган  болжолдуу  көрсөткүчтөрү  №2  тиркемеге  ылайык  бекитилсин  жана  ар  бир  так  мезгилде  аларды  кабыл  алууда  такталууга  жатаары  белгиленсин.                                                                                               3.2019-жылга  Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  кирешелерин  түзүүчү  булактары  жана  чыгашалары  боюнча  багыттары  4870,7  миң  сом  өлчөмүндө  аныкталсын.                      Айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  чыгаша  бөлүгү  2019-жылы  түшкөн    кирешелердин  жана   гранттардын  чегинде, ошону  менен  бирге  биринчи  кезекте  каралган  чыгымдардын  түрлөрү (эмгек  акы, соц  фонго  чегерүү  жана  коммуналдык  төлөмдөр) боюнча  жүзөгө  ашыруу  боюнча  сунушталсын.                                                                                                            

4.Жергиликтүү  бюджетке  Республикалык  бюджеттен  берилүүчү  гранттын  өлчөмүн  3, 977  миң  400  сомго  белгиленсин.                           5.Кыргыз  Ресрубликасынын  «Бюджет»  Кодексинин  24-беренесине  ылайык  айыл  өкмөтүнүн  резервдик  фонду  48, 7  миң  сом    өлчөмүндө  бекитилсин.                                                                                  6.Бюджеттик  кирешелер  менен  чыгашаларды  толук  аткаруу, аларды  сарамжалдуу, натыйжалуу  жана  максатка  ылайыктуу  пайдаланып,  акысыз  чыгымга  жол  койбостон  финансылык  мыйзамдарды  так  сактоо  максатында;                                                 -под  отчет  алуучулардын  тизмеси  өкмөт  башчысынын  атайын  буйругу  менен  бекитилсин  жана  атайын  заявка  менен  берилсин;      –бөлүнгөн  каражат  бюджеттик  классификацияга  ылайык  өз  максатында  жумшалсын, муниципалдык    менчиктин  сакталышына  жана  андан  киреше  алууга  маани  берилсин.                                             7.Бюджеттик  мекемелер, чарба  жүргүзүүчү  субөектилер  жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  тарабынан  максаттуу  багытталышы  боюнча  пайдаланылбаган  КР бюджетинин  каражаттары  тиешелүү  бюджеттерге  өндүрүп  алынаары  эске  алынсын.                                                                                                                 8.Казына  системасын  четтеп  өтүү  менен  атайын  каражаттарды  пайдаланууга  тыюу  салынсын. Көрсөтүлгөн  тартип  бузулганда  атайын  каражаттын  100%ы  Кыргыз  Республикалык  бюджетинин  кирешесине  алынаары  белгиленсин.                                                            9.2019-жылдын  1-январына  карата  айылдык  бюджет  боюнча  кассада  жүгүртүлүүчү  нак  акча  100 000  сом  өлчөмүндө  бекитилсин.                                                                                                                 10.Жергиликтүү  бюджеттин  аткарылышын  жарым  жылда  сессияда  угуп,  туруу  айылдык  Кеңештин  төрагасына  жүктөлсүн.                                        11.Бул  чечимдин  аткарылышын  көзөмөлдөө  айылдык  кенештин  финансы  бюджет  жана  экономика  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

Кара-Таш   айылдык  

кеңешинин  төрагасы:                                                       Б.Максутов.

 

                                                     №26  Токтомго  №1  тиркеме

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2019-жылга бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  маалыматы.

Кирешелердин  аталышы

Сумма

 

Эскертүү

1

Подоход  салыгы

           537,0

 

2

Бирдиктүү   салык

 

 

3

Милдеттүү   патент

 

 

4

Ыктыярдуу  патент

            2,0

 

5

Кыймылсыз  мүлк  салыгы

           

 

6

Транспорт  салыгы

            45,0

 

1+6

Жыйынтыгы

           

 

 

Жер  салыгы

 

 

7

Физикалык  жер  салык

             45,0

 

8

Юридикалык  жер  салык

             119,5

 

9

Не   с-хоз  салыгы

 

 

10

4%  салык

 

 

11

 Роялти

 

 

1+11

Баардык  жергиликтүү  салык

 

 

12

Аренда  плата   населенных  пунктах

              36,0

 

13

КБФ

              44,8   

 

14

Таштанды  чыгаруу

              4,0

 

15

За  удержение  лицензии

              10,0

 

16

Жайыт

              50,0

 

17

За  порковку  авто  транспорта

 

 

11+17

Баардык  жергиликтүү  жыйымдар

 

 

18

Атайын  каражат

 

 

 

Баардык  жергиликтүү  салык  жый-ы

             893,3 

 

19

Баардык  Республикалык  Грант

              3977,4

 

1+19

Баардык  киреше

               4870,7

 

 

                                                                    

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2019  жылга  бюджетинин  чыгаша  бөлүгүнүн  маалыматы.

Кирешелердин  аталышы

Сумма

 

Эскертүү

1

Башкаруу  аппараты

3374,00

 

2

Мектептер

928,80

 

3

Бала-бакча

 

 

4

Маданият

    198,30

 

5

Жайыт

    50,0

 

6

Соц-защита

 

 

7

ЖКХ

319,60

 

8

С-хоз

 

 

1+6

Жыйынтыгы

    4870,7

 

 

                  Айыл  өкмөт  башчысы:                                 Б.Боркошов

                                        ФЭБ  башчы:                                  Куланбаев.С.

 

                                       

                                                 №26  Токтомго  №2  тиркеме

Кара-Таш айыл өкмөтүнүн  2019--2020--2021-жылга  бюджетинин  киреше  бөлүгүнүн  болжолдуу  маалыматы.

Кирешелердин  аталышы

2019-жыл

2020-жыл

2021

1

Подоход  салыгы

537,0

729,0

908,0

2

Бирдиктүү   салык

 

 

 

3

Милдеттүү   патент

 

 

 

4

Ыктыярдуу  патент

  2,0

   2,0

2,0

5

Кыймылсыз  мүлк  салыгы

 

 

 

6

Транспорт  салыгы

45,0

  45,0

45,0

1+6

Жыйынтыгы

402,0

433,0

 

 

Жер  салыгы

164,5

164,5

 

7

Физикалык  жер  салык

45,0

45,0

45

8

Юридикалык  жер  салык

119,5

119,5

119,5

9

Не   с-хоз  салыгы

 

 

 

10

4%  салык

 

 

 

11

 Роялти

 

 

 

1+11

Баардык  жергиликтүү  салык

 

 

 

12

Аренда  плата   населенных  пунктах

36,0

36,0

36,0

13

КБФ

44,8

44,8

44,8

14

Таштанды  чыгаруу

  4,0

   4,0

4,0

15

За  удержение  лицензии

10,0

10,0

10,0

16

Жайыт

50,0

50,0

50,0

17

За  порковку  авто  транспорта

 

 

 

11+17

Баардык  жергиликтүү  жыйымдар

 

 

 

18

Атайын  каражат

 

 

 

 

Баардык  жергиликтүү  салык  жый-ы

893.33893,3,

1085,,3085,

1264,3

19

Баардык  Республикалык  Грант

3977,4

3917,2

3671,2

1+19

Баардык  киреше

4870.74870,         870,7

500.57,3

44935,5

 

                                                                            

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2018  жылга  бюджетинин  чыгаша  бөлүгүнүн  маалыматы.

Кирешелердин  аталышы

2019-ж

2020-ж

2021

1

Башкаруу  аппараты

3374,00

3374,00

3374,00

2

Мектептер

928,80

928,80

928,80

3

Бала-бакча

 

 

 

4

Маданият

198,30

198,30,

198,30

5

Жайыт

50,0

50,0

50,0

6

Соц-защита

 

 

 

7

ЖКХ

319,60

451,40

384,40

8

С-хоз

 

 

 

1+6

Жыйынтыгы

4870,7

5002,5

4935,5

           

      Айыл  өкмөт  башчысы:                                 Б.Боркошов

                              ФЭБ  башчы:                                 Куланбаев.С.

            

 

 

Кара-Таш  айылдык   кеңешинин  6-чакырылыштагы  кезектеги  

11-сессиясынын

Токтому

19.12.2018-жыл.                 №27                              Үңкүр  айылы.

Айыл  өкмөтүнүн  2019--жыл  үчүн  структурасын  жана  штаттык  санын  бекитүү  жөнүндө.

        Айыл  өкмөтүнүн  2019-жыл  үчүн  структурасын  жана  штаттык  санын  бекитүү  жөнүндө  маселе «Финансы , экономика, бюджет, экономикалык  жактан  өнүгүүнүн  болжолдуу  багыттарын  аныктоо  жана  инвестиция  маселелери»  боюнча  туруктуу  комиссиясында  карап, алардын  талкуусунун  негизинде  түзүлгөндүгүн  эске  алып, Кара-Таш  айылдык  кеңеши

Токтом   кылат:

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2019-жыл  үчүн  структурасы  жана  штаттык  саны  бекитилсин   (№1  тиркеме)

2.Кошумча  эмгек  акы  төлөө  боюнча  аныкталып, райондук  каржылоо  бөлүмүнө  бир  нускасы  №2  тиркемеге  ылайык  тапшырылсын.

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө   «Финансы, экономика, бюджет, экономикалык    жактан   өнүгүүнүн  болжолдуу  багыттарын  аныктоо  жана  инвестиция  маселелери» боюнча  туруктуу, комиссиясына  тапшырылсын.

 

 

Кара-Таш  айылдык  

кеңешинин  төрагасы                                        Б.Максутов.

 

 

№27  токтомго  №1  тиркеме

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджеттен  каржылоо   адистердин  эмгек  стажы  боюнча  2019--жылга  карата  маалымат

Фамилиясы аты

Ээлеген   кызматы

Жалпы

эмгек

стажы

А.и мам--к башкаруу  аппарат--а

Кощумча

эмгек  акы %

Эскертүү

1

Боркошов  Б

Айыл  өкмөт  башчы

 

22

4

15

 

2

Камалов  А

Жооптуу  катчы

 

43

27

40

 

3

Куланбаев  С

Бөлүм  башчы

 

38

26

40

 

4

Оморалиев  М

Башкы  адис

 

43

9

15

 

5

Караев  А

Башкы адис

 

36

13

20

 

6

Примбердиев Д

Жетектөөчү  адис

 

12

12

20

 

7

Акматов  Ш

Жетектөөчү  адис

 

27

10

20

 

8

Асанов М

Адис

 

33

17

25

 

9

Ураимов  С

ВУС

 

41

19

25

 

10

Абдраимов  Б

Айыл  башчы

 

14

10

20

 

11

Шерматов  К

Айыл  башчы

 

24

5

15

 

12

Мамасеит у  М

Айыл  башчы

 

2

2

5

 

13

Майыкова  Ж

Иш  кагазын  жүргүзүү

 

23

7

15

 

14

Түмөнбаев  А

Айдоочу

 

33

10

 

 

15

Зиайдинова  С

Тазалагыч, кароол

 

27

27

 

 

 

Комиссиянын  төрагасы                                              А.Камалов.

                             Мүчөсү                                               С.Куланбаев.

                            Мүчөсү                                                 М.Оморалиев

 

 

 

№27  токтомго  №2  тиркеме

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджеттен  каржылоо   адистердин  тоолуу  аймак  боюнча  2019--жылга  карата  маалымат

Фамилиясы аты

Ээлеген   кызматы

Жалпы

эмгек

стажы

А.и мам--к башкаруу  аппарат--а

Кощумча

эмгек  акы %

Эскертүү

1

Боркошов  Б

Айыл  өкмөт  башчы

 

22

4

0

 

2

Камалов  А

Жооптуу  катчы

 

43

27

25

 

3

Куланбаев  С

Бөлүм  башчы

 

37

25

25

 

4

Оморалиев  М

Башкы  адис

 

43

9

5

 

5

Караев  А

Башкы адис

 

36

13

10

 

6

Примбердиев Д

Жетектөөчү  адис

 

12

12

10

 

7

Акматов  Ш

Жетектөөчү  адис

 

27

10

10

 

8

Асанов М

Адис

 

33

17

15

 

9

Ураимов  С

ВУС

 

41

19

15

 

10

Абдраимов  Б

Айыл  башчы

 

14

10

10

 

11

Шерматов  К

Айыл  башчы

 

24

5

5

 

12

Мамасеит у  М

Айыл  башчы

 

2

2

 

 

13

Майыкова  Ж

Иш  кагазын  жүргүзүү

 

23

7

5

 

14

Түмөнбаев  А

Айдоочу

 

33

10

10

 

15

Зиайдинова  С

Тазалагыч, кароол

 

27

27

25

 

 

Комиссиянын  төрагасы                                              А.Камалов.

                             Мүчөсү                                                С.Куланбаев.

                             Мүчөсү                                                      М.Оморалиев

 

 

Кара-Таш  айылдык   кеңешинин  6-чакырылыштагы  кезектеги  

11-сессиясынын

Токтому

19.12.2018-ж                       №  28                             Үңкүр  айылы.    

Кара-Таш  айыл  өкмөтүндө   бузуулар  жөнүндө  ишти  кароо  боюнча  комиссиялары  тууралуу  типтүү  жобону  бекитүү  жөнүндө.

     Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө  караштуу  Жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  иштери  жана  этностор  аралык  мамилелер  боюнча  мамлекеттик  агенттиги  Кыргыз  Республикасынын “Бузуулар  жөнүндөгү” кодексинин  313-беренесинин, Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын  14-апрелиндеги  №120-р  буйругу  менен  бекитилген  Кыргыз  Республикасынын  “Жазык”  кодексин,   Кыргыз  Республикасынын  “Бузуулар  жөнүндө”  кодексин,  Пробация  жөнүндө”, “Мунапыс  берүү  негиздери  жана  аны  колдонуу  тартиби  жөнүндө”    Кыргыз  Республикасынын   мыйзамдарын  ишке  ашыруу  боюнча  иш-чаралардын  планын  турмушка  ашыруу  максатында  2018-жылдын  17-октябрында    “Кыргыз   Республикасынын  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарынын  бузуулар  жөнүндө  иштерди  кароо  боюнча  комиссиялар  тууралуу  Типтүү  жобону  бекитүү  жөнүндө”            Кара-Таш  айылдык  кеңеши 

Токтом   кылат :

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  бузуулар  жөнүндө  иштерди  кароо  боюнча  комиссиялары  тууралуу   типтүү  жобо  1-тиркемеге  ылайык  бекитилсин.                                                                                              2.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  мыйзамдуулук, укук  тартибин  чындоо  боюнча  комиссиясына  тапшырылсын.

Кара-Таш  айылдык                                                                                     

кеңешинин  төрагасы :                                                 Б.Максутов.

 

 

Кара-Таш айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө  иштерди кароо боюнча

Комиссиялары  тууралуу

ТИПТҮҮ ЖОБО                         

 • .Жалпы жоболор

1.Ушул  типтүү жобо Кыргыз  Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинде (мындан ары –кодекс) каралган Кыргыз  Республикасынын жергиликтүү өз алдынча  башкаруу   органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча  комиссиялардын (мындан ары –комиссия) түзүүнүн жана  алардын  ишинин  тартибин  аныктайт.                                

2.Комиссия  жергиликтүү кеңеш  тарабынан   түзүлөт  жана  туруктуу  иштөөчү коллегиалдуу орган  болуп  эсептелет.                                                                          

3.Комиссия  жөнүндө  жобо,анын  сандык  жана  персоналдык  курамы  жергиликтүү  кеңештин  чечими  менен  бекитилет .                                                                          

4.Комиссия  өз  ишмердүүлүгүндө  Кыргыз Республикасынын конституциясын,        Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексин,башка  ченемдик  укуктук  актыларды  жана  ушул  Жобону  жетекчиликке  алат.                                                       

5.Комиссия  кодексте  каралган  бузуулар  жөнүндө  иштерди  кароо  боюнча  ыйгарым укуктарга  ээ.                                                                                                                                           

6.Комиссия  жергиликтүү  кеңештин  алдында  отчет берет. Комиссия  жыл  сайын,     15-январдан кеч  эмес өткөн календарлык  жылда  аткарган өз  иштери  тууралуу  отчет  даярдап  жергиликтүү  кеңешке  киргизет.                                                                                 

7.Комиссиянын  ишмердүүлүгүн  материалдык-техникалык  жактан  камсыздоо  жергиликтүү бюджетте  каралган  каражаттардын  эсебинен  жүргүзүлөт

                         2.Комиссияны  түзүүнүн жана  анын  ишмердүүлүгүн

                                                   токтотуунун тартиби

8.Комиссия так  санда,  5-11  адамдан, комиссиянын  төрагасынын, орун  басарынын,катчысынын  жана  мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.                                       

9.Жергиликтүү  кеңеш  тарабынан  бекитилүүчү  комиссиянын  курамына  төмөндөгүлөр киришет:                                                                                                                         -жергиликтүү  кеңештин  депутаттары;                                                                                         -муниципалдык   кызматчылар;                                                                                                          -шаардын,айыл аймагынын  чегинде  жашаган  жарандык коомдун  жана  жергиликтүү  жаматтын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча ).                                                                                         -шаардын,айыл аймагынын  чегинде  жашаган   жаранрдык  коомдун  жана  жергиликтүү  жаматтын  өкүлдөрү  (макулдашуу боюнча )   Комиссиянын  төрагасы  комиссиянын  мүчөлөрүнүн  ичинен,ал  эми  комиссиянын  катчысы мэриянын (айыл  өкмөтүнүн)  муниципалдык  кызматчысы  болгон  комиссиянын  мүчөлөрүнүн  ичинен  дайындалат.    

                                                       

10.Жарандык  коомдук  жана  жергиликтүү   жаматтын  өкүлдөрүнөн    21 жашка-толгон,атайын орто жана (же) жогорку  билимдүү  Кыргыз Республикасынын  жараны комиссиянын мүчөсү боло алат.                                                                                                   

11.Жарандык коомдун жана  жергиликтүү  жаматтын  өкүлдөрүнөн –соттун чечими менен  аракетке  жөндөмсүз же  аракетке жөндөмдүүлүгү  чектелген деп  табылган;                        -соттулугу бар  же мыйзамда  аныкталган тартипти   алынбаган  же  жабылбаган        соттулугу  бар;-аталбаган  негиздер   боюнча  соттук  куугунтуктоосу (жазык иши) токтотулган,мурда  жазык жоопкерчилигине тартылган;                                                            -медициналык  корутундуга ылайык  ден-соолугун  абалы комиссиянын мүчөсүнүн  ыйгарым укуктарын аткарууга  тоскоолдук  кылган  адамдар  комиссиянын мүчөсү боло албайт.                                                                                                                                            

12.Комиссиянын иштеп  жаткан  курамынын укуктары  жергиликтүү кеңеш комиссиянын түзүү жөнүндө  чечим  кабыл  алган  күндөн  тартып башталат жана комиссиянын жаңы  курамы  бекитилген учурдан  тартып  токтотулат.                                                                          

 1. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле: -жарандык коомдун жана жергиликтүү жаматтын өкүлү болуп эсептелген комиссиянын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын  токтотуу  тууралуу  жазуу  жүзүндө  арыз  берген учурда;  - комиссиянын мүчөсү муниципалдык  кызматын  токтоткондо - комиссиянын мүчөсүнө карата  соттун  айыптоочу  өкүмү  күчүнө киргенде;                       -күчүнө кирген  соттун чечими  менен  комиссиянын мүчөсү болуп  эсептелген адам  аракетке жөндөмсүз же  аракетке жөндөмдүүлүгү  чектелген, дайынсыз  жок  болгон же  өлгөн деп  табылганда;                                                                                                                        Медициналык корутундуга ылайык комиссиянын  мүчөсүнүн ден соолугунун абалы  ыйгарым  укуктарын  аткарууга  тоскоолдук  кылган учурда;                                                                  - комиссиянын мүчөсү  болуп  эсептелген адам комиссиянын мүчөсүнүн намысын жана  кадыр-баркын  кетирүүчү  жосун  жасаган учурда                                                                                            -  комиссиянын мүчөсү өлгөндө;                                                                                                                                    -комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары  жерге  туруктуу жашоо үчүн  чыгып  кеткенде;                                                                                                                  - комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгынан  чыкканда, Кыргыз Республикасынын  жарандыгын  жоготкондо же  чет  мамлекеттин  жарандыгын  алганда ;                                                                                                                                      -жергиликтүү кеңештин  депутаты  катары  ыйгарым  укуктарынын,мөөнөтү аяктаганда;  -жарандык коом  жергиликтүү жамат  тарабынан өз  өкүлүн кайра  чакырып  алганда  токтотулат.                                                                                                                                            
 2. Комиссиянын жаңы мүчөсү комиссиянын мурдагы  мүчөсүнүн ыйгарым  укуктарын  токтотуу жөнүндө чечим кабыл  алынгандан 15 келендарлык күндөн кеч эмес бекитилет. 
 3. Комиссиянын ыйгарым укуктары комиссия өз ыйгарым  укуктарын аткарбаган же  талаптагыдай эмес  аткарганда  жергиликтүү  кеңештин  чечими  менен  токтотулушу  мүмкүн.                                                                                                                                                      
 4. Комиссиянын жаңы курамы комиссиянын  мурдагы  курамынын  ыйгарым  укуктары  токтотулгандан 5  календарлык  күндөн кеч эмес  түзүлөт.

                      

 

 

 1. Комиссиянын ишинин тартиби

17.Комиссиянын ыйгарым укуктары кодексте  аныкталган.                                                                        

 1. Комиссия бузуулар жөнүндө иштерди  отурумдарда карайт, комиссиянын  отурумдары  зарылчылыгына  мезгилдүүлүгү  бузуулар  жөнүндө  иштерди  кароонун  мыйзам  тарабынан  аныкталган мөөнөттөрүн  сактоо камсыз  кылынгандай  болууга  тийиш.                                                                                                                                                     

19.Эгерде комиссиянын  жалпы  мүчөлөрүнүн жарымынан  көбү  добуш берсе  чечим  кабыл  алынды  деп  эсептелет.                                                                                                                 

20.Бузуулар  жөнүндө  ишти  комиссия  иштин  материалдары  келип  түшкөндөн  баштап он  күндүк  мөөнөттө, кодексте   аныкталган  тартипте  карайт.                                   

21.Жергиликтүү өз  алдынча   башкаруунун  аткаруу  органдарынын  башчылары  өз     чечимдери  менен  бузуулар  жөнүндө протокол түзүү боюнча  ыйгарым  укук  берилген  кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт.                                                                                         

 1. Комиссия чечимди аныктама же токтом түрүндө  чыгарат.                                                 
 2. Комиссия бузуу жөнүндө  ишти карап чыгып:                                                                         а) төмөндөгү  токтомдордун  бирин чыгарат:                                                                                       1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;                                                                                                     2) туумду кошуп  эсептөө  жөнүндө  (Кодекстин 29-беренеси);                                                           3.иш боюнча  өндүрүштү кыскартуу жөнүндө.                                                                                     б) ишти кароо  комиссиянын компетенциясына кирбей  тургандыгы ачыкталган кезде,иште ведомстволук караштуулугу боюнча  өткөрүп берүү жөнүндө аныктама  чыгарат.                                                                                                                                                        

24.Иш  боюнча  чыгарылган токтомго  даттануу тартиби, жаза  чаралары  жана кошумча  укуктук  кесепеттер  жөнүндө  токтомду   аткаруунун  тартиби  Кодексте  каралган  тартипте  жүзөгө  ашырылат.

 1. Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери
 2. Комиссиянын ишмердүүлүгүн комиссиянын төрагасы уюштурат.                                  

26.Бузуу  жөнүндө  иштерди  кароодо  комиссиянын мүчөлөрү  бирдей укукка  ээ.                         

27.Комиссиянын  мүчөлөрү:

Төмөндөгүлөргө   милдеттүү

- комиссия  тарабынан  каралып  жаткан бузуу  жөнүндө  иштердин  материалдары  менен  таанышууга;                                                                                                                                    -бузуу  жөнүндө  иштер боюнча  иликтөөгө  жана  далилдерге баа  берүүгө  катышууга.    - комиссиянын чечимдерин  чыгарып жатканда  талкуулоого  жана  добуш  берүүгө  катышууга;                                                                                                                                             -жүрүм-турумдун  этикасынын  эрежелерин  сактоого;                                                                       - комиссиянын отурумдарынын протоколуна кол  коюуга.

 

 

Төмөндөгүлөр укуктуу:

-бузуу жөнүндө  иштерге  катышып  жаткан адамдарга  суроолорду  берүүгө;                      -бузуу жөнүндө  иштер боюнча  кабыл  алынып  жаткан  чечимдер боюнча  сунуштары кийирүүгө;                                                                                                                                             -Кодексте  каралган  башка  укуктарга.                                                                                      

 1. Комиссиянын төрагасы, комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттеринен сырткары, төмөндөгүлөргө  милдеттүү:                                                                                                            - комиссиянын  ишмердүүлүгүн  пландаштыруу,уюштуруу жана  жетектөө;                                    - комиссиянын отурумдарында  төрагалык  кылуу;                                                                   --комиссиянын отурумунун күн  тартибин бекитүү;                                                                         Комиссия  тарабынан чыгарылган  чечимдерге (аныктамаларга жана  токтомдорго),       ошондой  эле  комиссиянын башка  документтерине кол  коюу;                                                            - комиссиянын  ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү.                                                                            Комиссиянын төрагасы, комиссиянын мүчөсүнүн укуктарынан сырткары төмөнкүдөй  укуктарга ээ.                                                                                                                                  -өз компетенциясынын  чегинде  комиссиянын атынан  ишинен катышып  аракеттерди  жасоого жана  мамлекеттик  бийликтин органдары,  жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу  кызыкчылыктарын  билдирүүгө;                                                                                                  - комиссиянын ыйгарым  укуктарына  кирген  маселелер боюнча  тапшырмаларды берүүгө;                                                                                                                                          -ушул  Жобого жана  Кодекске ылайык башка  укуктарга .                                                     

29- комиссиянын төрагасынын орун  басары  комиссиянын  мүчөсүнүн  милдеттеринен сырткары:                                                                                                                                                  -бузуулар  жөнүндө  иштерди комиссиянын отурумунда  кароого  алдын-ала даярдоону уюштурат:                                                                                                                                                    - комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;                                                                   - комиссиянын төрагасы жок  болгон учурда  анын ыйгарым укуктарын  ишке  ашырат;       -ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка  функцияларды аткарат.                                     

30.Комиссиянын катчысы, комиссиянын мүчөсүнүн  милдеттерин аткаруудан сырткары:  -бузуулар  жөнүндө  иштерди комиссиянын кароосуна  даярдоону уюштурат;                                -өз  ишмердүүлүгүн комиссиянын төрагасынын  жетекчилигинин астында  ишке  ашырат;                                                                                                                                                  - комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;                                                              -келип  түшкөн материалдарды;   билдирүүлөрдү жана  арыздарды ,ошодой эле бузуу жагдайы бар  экендигин көрсөткөн,массалык маалымат каражаттарында (анын ичинде интернетте ) жарыяланган кабарларды кабыл алат  жана  каттайт;                                                           -бузуулар  жөнүндө протоколдорду, комиссия тарабынан  чыгарылган токтомдорду жана  аныктамаларды Кодекстин жана ушул  Жобонун талаптарына ылайык  даярдоону жана  тариздөөнү камсыз кылат;                                                                                                                          - комиссиянын мүчөлөрүн, бузуулар  жөнүндө  өндүрүшкө  катышып  жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы  жана орду тууралуу кабарландырат аларды комиссиянын  кароосуна  киргизилген  иштердин  материалдары менен  тааныштырат,                                                                                                                                  

 - комиссиянын отурумдарынын протоколун жүргүзөт  жана  тариздейт  аларга кол коет;   - комиссия тарабынан  чыгарылган  чечимдерге ( аныктамаларга  жана  токтомдорго) кол коет;                                                                                                                                                      -аныктамалардын жана токтомдордун көчүрмөлөрүн тиешелүү адамдарга   белгиленген мөөнөттөрдө  тапшырууну же  жөнөтүүнү камсыз кылат;                                                        - комиссия тарабынан  чыгарылган  токтомдорго жана  аныкатамаларга даттанууларды  кабыл алат,аларды кароону уюштурат;                                                                                                    -  комиссия тарабынан  чыгарылган  аныктамалардын жана  токтомдордун  аткарылышына  көзөмөл  жүргүзөт;                                                                                                              - комиссиянын иш кагаздарынын  жүргүзүлүшүн жана  сакталашын камсыз кылат:                       -бузуулар  жөнүндө  иштерди  кароонун тажрыйбасын иликтейт жана  жалпылайт, комиссиянын  ишмердүүлүгүн жөнгө  салуучу ченемдик  укуктук актыларды  өркүндөтүү боюнча  сунуштарды даярдайт;                                                                                                                 -очеттуулукту жана статистикалык  отеттуулукту жүргүзөт;                                                                   -Кодекске жана ушул Жобого ылайык башка  милдеттерди  аткарат.                                Комиссиянын  катчысы  убактылуу жок болгон учурда анын  милдеттерин комиссиянын төрагасынын тапшыруусу  боюнча  комиссиянын мүчөлөрүнүн  бири  аткарып турат.

31.Эгерде  комиссиянын  мүчөлөрү:

-бузуу үчүн жоопкерчиликке  тартылып  жаткан адамдын,жабырдануучунун,анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн коргоочусунун,өкүлүнүн,адвокатынын,ошондой эле күбөсүнүн. эксперттин адистин,котормочунун  туугандары болушса;                                                      -иштин  чечилишине тике  же  кыйыр түрдө кызыкдар  болушса,алардын бузуулар жөнүндө  иштерди  кароого  катышууга акысы жок                                              

 1. Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүү
 2. Иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик комиссиянын төрагасы тарабынан ишке ашырылат,ал бул  иштин  абалы үчүн жоопкерчилик  тартат.                                        

33.Эсеп  журналдарынын  сакталышы, аларга    маалыматтардын  өз  убагында  жана анык,  тик  киргизилиши  үчүн  жоопкерчиликти  комиссиянын  катчысы   тартат.       

34.Бузуулар  жөнүндө  иш  өндүрүшүнүн  катышуучуларына  бардык  зарыл  документтерди  жөнөтүү  Комиссиясынын  катчысы  тарабынан  жүргүзүлөт.        

35.Бузуулар  жөнүндө  иштер  боюнча  кабарлама  ишти  кароонун  датасы  дайындалгандан  кийинки  күндөн  кеч эмес жиберилиши  керек ( №3 тиркеме)  Жиберилген  кабарлама  адресатка  тапшырылбай  калганы  билинген  учурда,  Комиссиянын  жооптуу  катчысы  ошол  замат  тапшырылбай    калуунун  себептерин  аныктоого,  бул  тууралуу  Комиссиянын  төрагасына  билдирүүгө, анын  көрсөтмөсү  боюнча  кабарламанын  өз  убагында  тапшырылышын  камсыз  кылуу  чараларды  көрүүгө  милдеттүү                                                                                                                                

Комиссиянын  отурумуна  келбеген  адамдардын  кабарламаларынын айырма  бөлүгү  ишке  тигилет.                                                                                                                        

36.Бузуу  жасалган  жерде  айып  пул  өндүргөн  учурда  айып  пулду  төлөө  банк  картасын  пайдалануу  менен  терминал  аркылуу  жүргүзүлөт.Ал  эми  төлөөнүн  мындай  формасы  мүмкүн  болбогондо, комиссиянын  катчысы  бузуу  үчүн  

жоопкерчиликке  тартылып  жаткан  адамга  кабыл  алынган  үлгүдөгү, атайын  финансылык  отчеттулуктун  документи  болуп  эсептелүүчү  жана  эки  нускада  түзүлүүчү  айып  пул  дүмүрчөгүн (квитанциясын) берет.Жоопкерчиликке  тартылып  жаткан салынган  айып  пулду  ыктыярдуу  төлөөгө  макулдугун  билдирип  айып  пул  дүмүрчөгүнүн (квитанциясынын)  биринчи  нускасына  кол  коет, экинчи  нускасы  жаза  чарасы  колдонулуп  жаткан  адамга  берилет.                                                                                                           37.Комиссиянын  катчысы бузуулар  жөнүндө  иштерди  түзүүнү, аларды  төмөндөгүдөй  хронологиялык  тартипте  топтоштуруп  тигүүнү  камсыздайт                                                     

-бузуулар  жөнүндө  протокол  жана  ишке  байланыштуу  башка  материалдар                                     -отурумдун  процесинде ишке  кошулган, келип  түшкөн  иретинде  жайгаштырылган  бардык  документтер;                                                                                                                                              -белгиленген  тартипте  кол  коюлган  комиссиянын  отурумунун  протоколу;                                                                                                                                  Бардык  документтер  көктөмгө  алардын  тексти  көрүнүп  тургандай  болуп  көктөлөт.          

38.Комиссия   тарабынан  каралган  бардык  иштер  эсепке  алынууга  жатат. Иштин  номуру    каттоо журналындагы  катар  номурунун  жана  келип  түшкөн  жылды  камтыйт.                                                                                                                                                              

39.Бузуулар  жөнүндө  протокол  түзүүчү  кызмат  адамдары  бузуулар  жөнүндө  каралган  иштер  тууралуу  маалыматтарды  комиссия  менен  ай  сайын  салыштырып  турушат.                                                                                                                                                                           

40.Комиссия  ай  сайын  комиссия  тарабынан  салынган  айып  пулдардын  келип  түшүшүн  казыначылыктын  райондук  (шаардык)  бөлүмү  менен  салыштырып  текшерип  турат.                                                                                                                                                             

41.Комиссия   төмөнкүдөй  эсеп  журналдарын  жүргүзө  алат;                                                                     

-бузуулар  жөнүндө    иштерди    эсепке  алуу  журналы;                                                                              - айып  пул салынган  адамдарды  эсепке  алуу  журналы:                                                                                    -бузууну  жасоо  үчүн  жоопкерчиликке  тартылып  жаткан  адамдарга  жиберилген  кабармаларды  эсепке  алуу  журналы (4-тиркеме)        

42.Журналдардын  барактары  номурланган, көктөлгөн, мөөр  менен  бекитилген  болууга  тийиш, эсеп  журналындагы  бардык  жазуулар  окуй  алгыдай  дана, көк  же  сыя  көк  түстөгү  сыя (паста)  менен  жазылат.                                                                                  

43.Журналдарды  сактоо  мөөнөтү  3 жыл.  Бузуулар  жөнүндө  иштерди  сактоо  мөөнөтү  5 жыл  көрсөтүлгөн  мөөнөт  аяктаганда  алар  тизим  боюнча  архивге  тапшырылат.                             

 44.Эсепке  алуу  журналдары  ички  колдонуунун  документтери  болуп  эсептелет  жана  мекеме-уюумдарга, жеке  жарандарга  же  кызмат  адамдарына, Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында   каралган  учурлардан  сырткары, Комиссиянын  төрагасынын  уруксатысыз  берилбейт.

 

 

 

 

 

                                              

        Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  6- чакырылыштагы  шайланган    

                        депутаттарынын  кезектеги  11  сессиясынын

                                                Т О К Т О М У

19.12.2018-ж                       №  29                             Үңкүр  айылы.

Кара-Таш  айыл  өкмөтүндө                                                бузуулар  жөнүндө  ишти  кароо  боюнча  комиссиясынын  курамын  түзүү  жөнүндө.

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүндө  бузуулар  жөнүндө  ишти  кароо  боюнча  төмөндөгүдөй  комиссиянын  курамы  түзүлсүн.

1.Эшеналиев  Б -  Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  депутаты,     комиссиянын  төрагасы

2.Уметова  А- аялдар  кеңешинин  төрайымы,  комиссиянын  төрагасынын  орун  басары

3.Мамасейит  у Нурмуханбет- айыл  башчы  комиссиянын  катчысы.

4.Оморалиев .А- Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  депутаты,   комиссиянын  мүчөсү.

5.Абдраимов  Б- айыл  башчы, комиссиянын мүчөсү.

2.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы мыйзамдуулук , укук  тартибин  чыңдоо  боюнча  комиссиясына  тапшырылсын.

 

 Кара-Таш  айылдык  кеңешинин 

                                        төрагасы :                                    Б.Максутов.

 

 

                                             

Кара-Таш  айылдык   кеңешинин  6-чакырылыштагы  кезектеги   

                             12-сессиясынын

                                        Токтому

25.01.2019-жыл.                 №30                              Үңкүр  айылы.

Айыл  өкмөтүнүн  2018---жылга                   бюджетинин   аткарылышы  жана  2019---жылга  үнөмдөлгөн  акча  каражатын  бекитүү   жөнүндө.

Айыл  өкмөтүнүн  2018-жыл  үчүн  бюджетинин  аткарылышы   жана  2019-жылга  үнөмдөлгөн  акча  каражатын бекитүү  жөнүндөгү  маселесин   угуп  жана  талкуулап,   Кара-Таш  айылдык  кеңеши

                                 Токтом   кылат:

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2018-жыл  үчүн   бюджетинин  аткарылышы  канаттандырарлык  деп  табылсын.

2.2019-жылга  1мнл 781миң 748сом 63 т  үнөмдөлгөн  акча  каражаты төмөндөгүдөй  болуп  бөлүнсүн.

         1.Аппарат  бөлүмүнө  400 жүз миң сом                                                2.Билим  берүү  тармагына  200 жүз миң сом                           3.ЖК Х бөлүмүнө  1 мнл 151 миң 609 сом 63 тыйын.                   

3.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  соц  фондунун   карызы  үчүн  Ош  облусунун  райондор  аралык  сотунун  2018-жылдын                        10-декабрындагы чечиминин  негизинде   30миң 139сом  төлөнүп  берилсин.                                                                                        4.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө   «Финансы, экономика, бюджет, экономикалык   жактан   өнүгүүнүн  болжолдуу  багыттарын  аныктоо  жана  инвестиция  маселелери» боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

Кара-Таш  айылдык                                                                              кеңешинин  төрагасы                                                      Б.Максутов

 

                                               

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  6   чакырылышынын  кезектеги 

                                   12  сессиясынын

                                            Токтому 

25.01.2019-жыл                     № 31                                  Үңкүр  айылы  .                                                         

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  бюджетин  бекитүү  жөнүндө.

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  төрагасы  К.Шерматовдун  маалыматын  угуп  жана  талкуулап,  Кара-Таш  айылдык  кеңеши.

                                 ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн   жайыт  комитетинин  2019-жылга  бюджеттин  бекитип  берүү  жөнүндөгү  маалыматы  кабыл  алынсын.

2.2019-жылга  карата  жайыт  комитетинин  киреше  бөлүгү  98000миң  сомго, чыгаша  бөлүгү  98000  миң  сомго  бекитилсин.

3.Айыл  өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин  төрагасы  К.Шерматовго  жайытка  төлөнүчү  жайыт  акыларын  өндүрүүнү  уюуштуруу  жана   жайыт  комитетинин  бюджетин  толтуруу  жагы  милдеттендирилсин.

4.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  башчысы  Б.Боркошовго  жүктөлсүн.

 

 

        Кара-Таш  айыл кеңешинин  төрагасы:                       Б.Максутов.

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                   №31 буйругуна  №1  тиркеме

 

                         2019-жылга  Кара-Таш   өкмөтүнүн  жайыт  комитетинин 

                                                      бюджети.

 

Чыгаша  бөлүгү

   сан

СомҮм  сом

 Жалпы  сумма

1

Жайыт  комитетинин  төрагасы

1

3,0

24,0

2

Эсепчи

 

 

24,0

3

Жалпы

 

 

 

4

Алыскы  жайыттарга  кароолчу

 

 

4874

5

Транспорттук  чыгым

 

27.200

27.200

6

Жер  салыгы

 

 

 

7

Социалдык  чегерүү

 

4120

 

8

Командировка

 

 

5,0

9

Асосс салымы

 

 

4000

10

Конц товар

 

 

4000

11

Инфроструктурага

 

 

27.300

 

                            Жалпысы:

 

 

98,494

 

                     2019-жылга  жайыт  акысынын  киреше  бөлүгү.

 

Малдын  түрлөрү

саны

Көтөрү  коэфсенти

Шартуу  мал  башы

Жайыт билет  акысы 1-шартуу башка

2019-ж  жалпы  чегерилген сом.

1

Саан  уй  жана  субай  малдар

411

1

411

50

20550

2

Торпок

248

07

173,6

40

6944

 

3

Кой-эчки

3810

02

762

50

38100

 

4

Жылкы

658

1

658

50

32900

 

 

              Баары:

 5127

 

2004,6

 

98494

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн

жайыт  комитетинин  төрагасы:                             К.Шерматов.

 

 

                                                

Кара-Таш  айылдык  кеңешинин    6-чакырылышынын   кезектеги  

                                       12чи  сессиясы

                                              Токтом 

25.01.2019-жыл                    №  32                                         Үңкүр  айылы.

Кара-Таш   айыл  өкмөтүнүн  жана  айылдык    кеңешинин  2019-жылга    кабыл  алынган  иш  пландарын  жана айыл  өкмөтүнүн индикативдик  планын  бекитүү  жөнүндө.        

Кара-Таш   айыл  өкмөтүнүн  жана  айылдык    кеңешинин  2019-жылга    кабыл  алынган    иш  пландарын  жана  айыл  өкмөтүнүн   индикативдик  планын  бекитүү  жөнүндөгү   маселени  карап  жана  талкуулап, Кара-Таш  айылдык   кеңеши

                                   Токтом  кылат :

1.Кара-Таш    айылдык  кеңешинин  жана  айыл өкмөтүнүн  2019-жылга  карата   түзүлгөн     иш  пландары    жана  айыл   өкмөтүнүн  индикативдик  планы    бекитилсин.( 1,2,3 тиркеме  тиркелет).

2.Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн   айыл  башчыларына, жер  адисине  жогорудагы  кабыл  алынган идикативдик  планды өз  мөөнөтүндө, сапаттуу  аткаруу  жагы  милдеттендирилсин.

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  айыл  чарбасы, жер  жана  жаратылышты  коргоо  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

    Кара-Таш  айылдык  кеңешинин  төрагасы:                     Б.Максутов.

 

                                                                                                                                                         

                                                                   №32  токтомго    тиркеме   №1

               Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2019--жылга  карата

                                    Иш   планы.

      Иш- чаралар

Аткаруу  мөөнөтү

Жооптуулар

1

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн  2018-жылдын  жыйынтыктары  жана  2019-жылга  милдеттери  жөнүндө

 

январь

 

С.Куланбаев

Д.Примбердиев

2

2019-жылда  бардык    категориядагы  чарбалардын (жеке  дыйкан,фермерлердин) мал,канаттуулардын  жалпы  санактан өткөрүүнүн  жыйынтыгы  туралуу

 

январь

А.Камалов.

М.Асанов

3

Калкты  үзгүлтүксүз  электр  энергия  менен  камсыздоонун  абалы  жөнүндө.

февраль

Ш.Акматов

4

Кылмыштуулуктун  алдын  алуу  ОПЦ-нын, аксакалдар  сотунун, айыл  башчылардын, мектептердин  жүргүзүлүп  жаткан  иштери  жөнүндө.

 

февраль

 

С.Ураимов

5

Жазгы  талаа  жумуштарына  карата  даярдыктардын  жүрүшү  жана  техникалардын   даярдыгы  жөнүндө.

 

март

Д.Примбердиев.

6

Табияттын  кырсыктарынан  алдын  алуу  жана  анын  кесепеттерин  жоюу  боюнча  жүргүзүлүп  жаткан  иштер  туралуу.

 

март

М.Оморалиев.

7

Айыл  өкмөтүндөгү  мектептерде  Кыргыз  Республикасынын   “Билим  берүү  жөнүндө”  Мыйзамынын  аткарылышы  жана  билим  сапатын  жакшыртуу  боюнча  көрүлүп  жаткан  чаралар  жөнүндө.

 

март

 

Ш.Акматов.

8

Айлана  чөйрөнү  көрктөндүрүү  жана  тазалоо  боюнча  айыл  башчылардын  жүргүзүп  жаткан  иштери  жөнүндө.

 

март

К.Шерматов

Б.Абдраимов

9

Айыл  өкмөтүндө  почта  бөлүмүнүн  жана  китепкананын  жүргүзүп   жаткан  иштери  жөнүндө.

 

 

 

 

апрель

 

Ш.Акматов

10

Мал  жаныбарлардын  ылаң  ооруларынан (шарп, бруцеллез, сибир  жарасы, кара сан,кутурма )  алдын  алууда  ветсервистин 

жүргүзүп  жаткан  иштери  туралуу.

 

апрель

 

М.Асанов.

11

Айыл  өкмөтүндө  соц  экономикалык  өнүгүүсүнүн    2019-жылдын  1-чейрегинин   жыйынтыктары  жана   

2-чейрегине   милдеттери  жөнүндө.

 

апрель

К.Шерматов

Б.Абдраимов

Ш.Акматов

12

Ашыкча  чыгымдарга  жол  бербөө  максатында  каада-салттарга, ырым  жырымдарга   жана  үрп  адаттарга  такай  көзөмөл  жүргүзүү

 

дайма

К.Шерматов

Б.Абдраимов

 

Ш.Акматов

13

Мектептердеги  окуу-тарбиялык  иштеринин  абалы  жана  жайкы  ремонтко  карата  даярдыктар

 

май

Ш.Акматов

С.Куланбаев

14

Айыл  өкмөтүндө  2018-жылга  ички  жана  сырткы  инвестицияга  тартуу  боюнча  алып  барылып  жаткан   иштер  туралуу

 

май

К.Шерматов.

С.Куланбаев.

15

Айыл   өкмөтүндө  тоют  топтоого  карата  көрүлүп  жаткан  даярдыктары  жөнүндө

июнь

Д.Примбердиев. айыл   башчылар

16

Айыл  өкмөтүндө  жайыт   комитетинин  жүргүзүп  жаткан  иштери  жана  өкмөт  тарабынан  бөлүнгөн  инвестицияларды  туура  пайдаланышы  боюнча

 

июнь

 

К.Шерматов.

17

Айыл  өкмөтүндө  жергиликтүү  бюджеттин  аткарылышы  жана  салык, аренда  акы, социалдык  төлөмдөрдүн  өндүрүлүшү  жөнүндө

2019-жыл   июль

ФЭБ   башчы

18

Айыл  өкмөтүндөгү  медициналык  тейлөөнүн   абалы  ФАП  тардын  жүргүзүлүп  жаткан  иштери  туралуу  жөнүндө.

2019-жыл  июль

Соц  адис

Ш.Акматов

19.

Мектептердин, ФАП тардын  жана  калктын  кышка  карата  отун, көмүр  менен  камсыздалышы  жөнүндө.

2019  -жыл  августь

Мектеп . ФАП  жетекчилери, айыл  башчылар

20

Күздүк  эгин  оруп  жыйноого  карата  даярдыктардын  жүрүшү.

 

 

2019-ж    сентябрь

Жер  адис, айыл  башчылар.

21.

Күзгү  эгин  оруп  жыйноонун  жыйынтыктары  жөнүндө

2019-ж  сентябрь

Жер  адис, айыл  башчылар

 

 

22

Социалдык  жактан  аз  камсыз  болгон  үй-бүлөлөргө  көрүлүп  жаткан  камкордуктар  жөнүндө.

2019-жыл  октябрь

Соц  адис

Ш.Акматов

23

Айыл  өкмөтүндө  түзүлгөн  ден-соолук  комитетинин  жүргүзүп  жаткан  иштери  туралуу.

2019-ж  декабрь

Соц  адис

Ш.Акматов

 

 

 

 

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  жооптуу   катчысы:                       А.Камалов.                                                                 

 

                     

 

                                                           №32  токтомго       тиркеме  №2

               Кара-Таш  айылдык  Кенешинин   2019-жылга  карата

                                    Иш   планы.

Аткарылуучу  иштердин  мазмуну

Аткаруу  мөөнөтү

Жооптуулар

1

                  1-кенешме

Кара-Таш  айыл  Кенешинин  2019-жылга  карата  түзүлгөн  иш  планын  бекитүү  жөнүндө.

 

2019-жыл

январь

Б.Максутов

Туруктуу  комиссия

2

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2018-жылдыгы  жергиликтүү  бюджетинин   аткарылышы  жана  2019-жылга  айыл  өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетин  бекитүү

 

2019-жыл

январ

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

3

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  2018-жыл  2019-жылдарга  карата  социалдык  жактан  өнүгүүсү  стратегиясынын  болжолдорун  бекитүү  жөнүндө

 

2019-жыл

январь

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

4

Айылдык  Кенештин  кабыл  алган  токтомдорун  юридикалык  катоодон  өткөрүү  жөнүндө

 

2019-жыл

январь

 

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

5

Жайыт  пайдалануучулардын  бирикмесинин  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

2019-жыл

февраль

 

К.Шерматов

Туруктуу  комиссия

  2                      Учурдагы  маселелер                  2019-жыл                Жалпы

6

Жазгы талаа   жумуштарынын  жана  өзгөчө    кырдаалдар  боюнча  жүргүзүлүп  жаткан  иштердин  абалы  жөнүндө.

 

2019-жыл

апрель

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

7

2019-жылдын  6-ай  ичиндеги  салык  планын  аткарылышы  жөнүндө.

2019-жыл

июль

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

8

2019-жылдын  6-ай  ичиндеги  айыл  өкмөттүн  социалдык-экономикалык  жактан  өнүгүү  стратегия  планын  аткарылышы  жөнүндө

 

2019-жыл

август

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

3

Учурдагы  маселелер

2019-жыл

Жалпы

9

           3-Кенешме

Айыл  өкмөтүндөгү  жер  адисинин  социалдык  маселелер  боюнча  адисинин  жайыт  комитетинин, вет  инспектор. ВУС  кызматкеринин  жүргүзүп  жаткан  иштери  жөнүндө.

 

  2019-жыл

октябрь

Жер  адис,жайыт  комитетинин  торагасы,

ВУС  инспектору  соц  адис  Туруктуу  комиссия

10

Кылмыштуулуктун  алдын  алуу  жана  укук  бузуулар  боюнча  учаскалык  жана  жаш  өспүрүмдөр  менен  иштөө  инспекторунун  жүргүзүп  жаткан  иштери  жөнүндө.

 

2019-жыл  октябрь

Участ  инсп.

ЖОИИ

Туруктуу  комиссиясы

11

2019-жылдагы  жергиликттүү  бюджеттин  9-айы    ичинде  аткарылышы   абалы  жөнүндө.

2019-жыл

октябрь

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

12

Учурдагы  маселелер  жөнүндө

2019-жыл

декабрь

Б.Боркошов

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

 

 

 

13

 

  4-Кенешме

2018-жылдын  бюджетинин  11  айы    ичинде  аткарылышы  жана  2019-2020-жылга  карата  бюджетинин  план  проргнозу  жөнүндө  коомдук  угуу  уюуштуруу  жөнүндө.

 

 

2019-жыл

декабрь

 

С.Куланбаев

Туруктуу  комиссия

  

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн

                 жооптуу  катчысы:                                      А.Камалов.

 

 

                            

                                                    №32   токтомго     Тиркеме    № 3 

        Кара-Таш  айыл  өкмөтү  боюнча  2019-жылга  айыл 

                   чарба  өсүмдүктөрүнүн   индикативдик 

                                      Плпны.

Эгиндердин  аталышы

Жер  аянты 

(га)

Орточо  түшүм цҮга

Дүң  жыйым (тонна)

1

Буудай  күздүк

 15

 15,5

23

2

Арпа  күздүк

5

15,0

8

3

Буудай  жаздык

55

15,0

83

4

Арпа  жаздык

115

15,0

413

5

Бардык  дан

190

15,0

527

6

 

 

 

 

7

Чеснок

20

25

50

8

Картошка

10

9

90

9

Бардык  пайдаланган  жер

664

 

 

10

Пайдаланылбай  калган  жер

68

 

 

11

Пар  ойдоо

0

 

 

12

Бардык  көп  жылдык  чөп

444

 

 

13

Анын  ичинен  айдоо

207

 

 

14

Чөп  ормо

159

 

 

15

Бардык  жер

872

 

 

16

Табийгый  чөп

676

27

1850

17

Жайыттан  орулган  чөп

300

15

450

18

Көп  жылдык  чөп

 

 

180

35

434

19

Саман

190

15

274

20

Бардык  тоют

 

 

2750

21

Огорот бардыгы

41

 

 

22

Көп  жылдык  чөп

8

36

228

23

Жашылча (чеснок)

11

28

31

24

Картошка

22

100

220

25

Бак

4

15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Таш  айыл  өкмөтүнүн  башчысы:                             Б.Боркошов.

 

                                                   Жер  адис  :                              Д.Примбердиев.

 

 

    

 

                                                    

 

Кара-Таш   айылдык  Кенешинин  VI  чакырылыштагы  шайланган     депутаттарынын  кезектеги  8  сессиясы 

 Токтом 

  

04.04.2018-ж                                    №21                                         Үңкүр  айылы. 

 

Кара -Таш айыл  өкмөтүнүн  2017-жылга  карата  үнөмдөлүп ,  

калтырылган  акча  каражатын  максаттуу  пайдалануу жөнүндө

p class=params-