Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 12-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 46                         “13” январь  2023-жыл

Жалпак-Таш айыл  өкмөтүнүн жергиликтүү

бюджеттин бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин  102-117-беренелерине ылайык жана финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн   2023-жылга   жергиликтүү бюджеттин бекитүү боюнча,  алдын ала каралган  сунуштамаларынын негизинде,  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. 2023-жылга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин кирешелери жана чыгашалары 30088100 сомго бекитилсин.( №1-2- тиркеме)

2.Айыл өкмөтүнүн 2023-2025-жылдарга жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрү №2 тиркемеге ылайык бекитилсин жана ар бир так мезгилде аларды кабыл алууда такталууга жатаары белгиленсин.

     3.2023-жылга чегерүүлөрдүн чечимдери төмөнкүлөрдөн белгиленсин:

а) Жалпы мамлекеттик салыктын түшүүлөрдөн:салык агенттиги тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы-айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине 100 пайыз өлчөмүндө;

б) Ыктыярдуу патент негизиндеги салык,милдеттүү патентөө негизиндеги салык,бирдиктүү салык-айыл аймагынын жергиликтүү   бюджетине 100 пайыз өлчөмүндө;

в) Жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык (роялти),стратегиялык пайдалуу кендерди  (алтын,мунай зат,газ) кошпогондо-кендерди иштеп чыгуу жери боюнча айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине 50 пайыз өлчөмүндө.

       г) Жер казынасын пайдалануу укугун берүү үчүн жыйым-айыл аймагынын бюжетине                             7 пайыз өлчөмүндө;

          д) Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүү-кендерди иштеп чыгуу жери боюнча  айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине 20 пайыз өлчөмүндө.

  4.Жергиликтүү салыктардан жана салыктык эмес жыйымдардан түшүүчү жергиликтүү бюджеттердин кирешелери башка деңгээлдеги бюджетке алынууга жатпасын.

 5.Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 24-беренесине  ылайык   айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 200,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

 6.Айыл өкмөтүнө  2023-2025-жылдарга жергиликтүү бюджеттердин  чыгашаларын каржылоо  биринчи кезекте  корголгон беренелерге (эмгек акы, социалдык фондго чегерүү, тамак-аш, дары-дармек жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерүүлөр), коммуналдык кызматтар (байланыш,көмүр,суу ж.б.) жумшалсын.

7.Айланма кассалык калдык (оборотный кассовой наличность) айыл өкмөтүнүн бюджети боюнча жүргүзүлгөн накталай акча каражаты 2023-жылдын 1-январына карата 50,0 миң сом өлчөмүндө белгиленсин.

 1. Жалпак-Таш айыл аймагы тоолуу,шарты катаал,табигий кырсыктар коркунучу бар жерде жайгашкандыктан табийгат кырсыктарын алдын алууга, калктын аярлуу катмарына, майыптарга, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, социалдык ооруларга жана башка социалдык маселелерди чечүүгө, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине, согуш мезшилинде тылда кызмат өтөгөндөргө, Энелер күнүнө, Баатыр энелерге, Ооганчыларга, Баткен коогалаңынын катышуучуларына жардам берүү үчүн акча каражаттары каралсын.
 2. Айыл өкмөтүнүн инфраструктурасын өнүктүрүү максатында жазылган долбоорлорду ишке ашырууга багытталган иш-чараларга жана өздүк салымдарды кошууга керектелген каражаттарды каржылоо, айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланары белгиленсин.
 3. Айыл өкмөтүнүн штаттык бирдигинен сырткары убактылуу келишимдик негизде иштеген кызматчылардын эмгек акыларын төлөп берүү жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлсүн.

11.Токтом кабыл алынып бекитилген күндөн тартып күчүнө кирет.

12.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “финасы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттары жана инвестиция маселелери боюнча” туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин

2023-жылдын  13-январындагы

№46  токтомуна №1-тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин

2023-жылга карата киреше бөлүгү

 

Кирешелердин аталышы

2023-жылга  бекитилген долбоор

1

Киреше салыгы

5572,0

2

Ыктыярдуу патент

895,0

3

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

2,0

4

Транспорт салыгы

876,9

5

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

174,5

6

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

170,0

7

Рояли салыгы

7787,0

8

Линценцияны кармоо учун

625,0

9

Кен байлык жайгашкан жердин ижарасы

2356,8

10

Жайыт ижарасы учун акы

205,0

11

КБФнын ижарасы

338,0

12

Таштанды чыгаруу

13,0

13

Атайын каражат (ата-энелер толому)

810,0

14

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

515,9

 

Бардык киреше

20341,1

 

15

Тендештирүүчү грант

9747,0

 

ЖАЛПЫСЫ

30088,1

 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                    Ш. Мамадалиев

 

ФЭБ башчысы                                                                                           А. Нурдинов

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин

2023-жылдын  13-январындагы

№46  токтомуна №2-тиркеме

Айыл өкмөтүнүн 2023-2025-жылдарга карата жеригилктүү бюджетинин

болжолдуу көрсөткүчтөрү

Кирешелердин аталышы

2023

2024

2025

1

Киреше салыгы

5572,0

 

 

2

Ыктыярдуу патент

895,0

 

 

3

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

2,0

 

 

4

Транспорт салыгы

876,9

 

 

5

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

174,5

 

 

6

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

170,0

 

 

7

Рояли салыгы

7787,0

 

 

8

Линценцияны кармоо учун

625,0

 

 

9

Кен байлык жайгашкан жердин ижарасы

2356,8

 

 

10

Жайыт ижарасы учун акы

205,0

 

 

11

КБФнын ижарасы

338,0

 

 

12

Таштанды чыгаруу

13,0

 

 

13

Атайын каражат (ата-энелер толому)

810,0

 

 

14

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

515,9

 

 

 

Бардык киреше

20341,1

 

 

 

15

Тендештирүүчү грант

9747,0

 

 

 

ЖАЛПЫСЫ

30088,1

 

 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                    Ш.Мамадалиев

 

ФЭБ башчысы                                                                                           А.Нурдинов

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 12-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 47                         “13” январь  2023-жыл

Жалпак-Таш айыл аймагындагы айылдарды  көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 6-сентябрындагы №305 “Улуттук тазалык күнү жана 2023-2025-жылдарга калдыктарды башкаруунун натыйжалуу инфракструктурасын түзүү боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө” Жарлыгына ылайык, Жалпак-Таш айыл аймагындаг айылдарды  көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо масатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Жалпак-Таш айыл аймагындагы айылдарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо иштери көзөмөлгө алынсын.
 2. Жалпак-Таш айыл аймагындагы айылдарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо үчун жергиликтүү бюджеттен 180,0 миң сом акча каражаты бөлүнсүн.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл чарба жер жана агрардык муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 48                         “10” март  2023-жыл

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин төрайымынын орун басары

Калдыбаев Адилбек Арзымаматовичтин арызын кароо жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрциялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”  Мыйзамынын

 34-беренесине, Жалпак-Таш айылдык кеңешинин Регламентине таянып, айылдык кеңешинин орун басары Калдыбаев Адилбек Арзымаматовичтин арызын карап чыгып, айылдык кеңештин орун басарына шайлоону өткөрүп, анын жыйынтыгынын негизинде, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин төрайымынын орун басарлыгынан бошотуу боюнча  Калдыбаев Адилбек Арзымаматовичтин арызы канаатандырылсын. (негизи өз арызы)

 

2.Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Исламидин уулу Руслан Жалпак-Таш айылдык кеңешинин төрайымынын орун басары болуп шайлансын.

 

3.Калдыбаев Адилбек Арзымамтович  “финасы, экономика, бюджет, эк ономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттары жана инвестиция маселелери боюнча” туруктуу комиссиясына мүчө болуп эсептелсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым:                                                                           Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 49                         “10” март  2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылга карата

социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн иш-чаралар планын

 бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрциялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын  34-беренесинин 2-пунктуна ылайык  Жалпак-Таш айыл өкмөтү сунуштаган аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн 2023-жылга карата иш-чаралар планын карап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кенеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылдагы социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн иш-чаралар планы  №1- тиркемеге ылайык бекитилсин. 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, жаштар, спорт жана дин иштери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

 

 

Төрайым:                                                                                                   Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин

2023-жылдын  10-мартындагы 

№49 токтому менен бекитилген .Тиркеме №1.

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын 2023-жылдагы социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн  иш чаралар планы

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

Уюштуруу жана практикалык  иш-чаралар

1

2022-жылдын жыйыныктарын чыгаруу жана 2023-жылга  милдеттерди тактоо

2023-жылдын 1-кв

Айыл өкмөтүнүн башчысы

2

Айыл өкмөтүнүн башчысынын  жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды уюштуруу

2023-жыл 1-кв

Айыл өкмөтүнүн башчысы, айыл башчылар

3

Айылдык кеңештин сессиялары жана туруктуу комиссиялардын отурумдарын уюштуруу

2023-жыл

Айыл өкмөтү,кенештин төрагасы

4

Жергиликтүү бюджеттин кабыл алынышы жана аткарылышы боюнча документтерди сессияга сунушотоо

2023-жыл ичи

Айыл өкмөтү, айылдык кенеш

5

Айыл өкмөтүнүн  ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн маалыматтык жана комуникациялык тохнологияларды кеңири пайдалануу боюнча чараларды аткаруу (санариптик аймак, Е-Кызмат, оргтехникалардын иштешин камсыздоо ж.б.)

2023-жыл

Айыл өкмөтү

6

Айыл аймагын көрктөндүрүү,жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча иш-чараларду өткөрдүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү, мекеме уюмдун жетекчилери, жергиликтүү калк

7

Жазгы,кузгу,оруп жыйноо иштерин уюштуруу (азык-коопсуздугун алдын алуу боюнча иш аракеттерди жүргзүү)

2023-жыл

Айыл өкмөтү,жергиликтүү жамаат

8

Күз-кыш мезгилдерине даярдыктарды көрүү,бюджеттик мекемелериди ,аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү отун менен камсыздоо

2023-жыл 3-4-кв

Айыл өкмөтү,бюджеттик мекемелердин жетекчилери

9

Жергиликтуу калкка муниципалдык кызмат корсотуулорду жакшыртуу

2023-жыл

Айыл өкмөтү

10

Айыл аймагында  каада-салттарды, ырым-жырымдарды жөнгө салуу

2023-жыл

Айыл өкмөтү,жергиликтүү жамаат

11

Айыл аймагында санитардык-гигеналык абалды сактоо боюнча иш-араекеттерди жүргүзүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү,мекеме-уюмдун жетекчилери

12

 8-март Аялдардын Эл аралык, 21-март Нооруз, 9-май УАМ согушутун жеңиш күнүн ,25-май акыркы конгуроо,1-июль Балдарды коргоо,31-авгусут Эгемдуулук,7-8-ноябрь Тарыхты жана ата-бабаларды эскерүү жана жаны жыл майрамдарын  арналган иш-чарларды өткөрүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү

13

Мемлекеттик программалардын негизинде айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин билимдерин жогорулатуу үчүн окууларга жөнөтүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү, кызматкерлер

14

Айыл аймагындагы бардык мектептерге, мектепке чейинки мекеме-уюмдарга  гигиеналык жактан сакталуусун камсыздоо жана ар түрдүү жугуштуу оорулардын, короновирус илдетин алдын алуу максатында каражаттар менен камсыз кылуу жергиликтүү бюджеттен

2023-жылдын 2-4-кварталы

Айыл өкмөтү, билим берүү мекемелеринин жетекчилери

15

Айыл аймагындагы билим берүү мекемелерин 2023-2024-окуу жылына карата учурдагы ремонт иштерин жүргүзүү жана аларды айыл чарба товарлары менен камсыздоо.

2023-жылдын 3-кварталы

Айыл өкмөтү, билим берүү мекемелеринин жетекчилери

16

Билим берүү мекемелерине, айыл өкмөтүнүн кеңсесине видео көзөмөл уюштуруу жана орг техника, жабдуулар менен камсыздоо

2023-жыл ичинде

Айыл өкмөтү

 

Экономика

17

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн  4,0 млн.сомго чейин  көбөйтүү:

-киреше салыгы;

-мүлк салыгы;

-роялти салыгынын негизинде.

-дагы башка кирешелер.

2023-жылы

Айыл өкмөтү

18

2023-жыл ичинде “Сары-Таш” үлүл тектүү таш кенинен   2 ишкана ачуунун негизинде 20 ден кем  эмес  жаңы жумуш орундарын түзүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү,ишканалар

19

Айыл аймагынын дүн продукцияларын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү:

-өнөр жайында 2%

-айыл чарбасында 2 %

2023-жылдарда

Айыл өкмөтү,жеке ишкерлер

20

“Сары-Таш” үлүл тектүү таш кенинде иштеген ишканалардан, атайын эсепке социалдык пакеттин төлөмдөрүн 6 млнго чейин түшүрүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү

Өнөр жай

21

Сары-Таш таш кениндеги өндүрүлүүчү таштын көлөмүн 106  % га чейин көбөйтүү үчүн “Сары-Таш” таш үлүл тектүү таш кенин иштеткен ишканаларга ар тараптан шарттарды түзүү жана жаана-чачын мезгилинен сырткаркы убактарда таш ташуу үчүн жолдун ачык болушун камсыздоо

2023-жыл

Айыл өкмөтү,ишканалар

22

Айыл аймагындагы Сары-Таш таш кенинде  2 ишканадан кем эмес ишкана ачуу

 

2023-жыл

Айыл өкмөтү, ишканалар

Инвестиция

23

“Сары-Таш” таш кенинен чыккан калдык майда таштарды иштетүү боюнча ишкана ачуу, Өзгөн райондук мамлекеттик админстрациясынын акиминин “Өнүктүрүү”  фондунан, коомдук эмес уюмдардан

2023-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

24

Үч-Каптал айылынын жашоочуларына жана социалдык объектилерге таза суу системасын тартуу боюнча иш-аракеттерди көрүү;

2023-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

25

 А.Ташмаматов башт.мектебинин имаратын жаңыдан куруу “CASA-1000” долбоорунун жана айыл өкмөттүн эсебинен

2023-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

26

Кара-Тарык айылындагы ФАПтын имаратын жаңыдан куруу, “CASA-1000” долбоорунун жана  айыл өкмөттүн эсебинен

2023-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

27

Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын негизинде айыл аймагындагы жумушка жарамдуу жарандарды убактылуу иш менен камсыз кылуу

2023-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

 

Байланыш жан электр энергия тармагы

28

Айыл аймагында эскилиги жеткен жыгач мамычалардын эсебин алып, жергиликтүү бюджеттен Өзгөн РЭТ ишкансы менен бирдикте алмаштыруу жана коопсуз абалга келтирүү

2023-жылдын

Айыл өкмөтү

29

Айыл аймагындагы 8 социалдык мекеменин электр эсептегичтеринин мөөнөтү өтүп кеткендиктен, аларды алмаштыруу

2023-жыл

Айыл өкмөтү

30

Карл-Маркс айылдарына интернет байланышын күчөтүү,     биллайн компаниясынын каржылоосунун негизинде

 

Айыл өкмөтү,Билайн компаниясы

31

Ветеринария жана айыл чарба

32

Айыл аймагындагы айдоо жерлерди максаттуу пайдалануу

дайыма

Айыл өкмөтү,жеке чарбагерлер

33

Жайыт комитетинин ишин , жайыттарды жакшыртуу жана жакынкы жайыттарга баруучу жолдорду ондоо-тузоо

2023-жыл

Жайыт комитети

34

Кой өстүрүүчүлүктү 2%га, кара мал өстүрүүчүлуктү 1% пайызга, мал чарба ээлерине алыскы жана жакынкы жайыттарга чыгууга шарт түзүү, тоют жыйноодо өз убагында техника жагын уюштуруу

2023-жыл

Айыл өкмөтү,Жайыт комитети,жергиликтүү калк

35

Айыл аймагында  ветеринардык эпизоотиялык абалды  сактоо (сибир жарасынын чордондорун залалсыздандыруу,жугуштуу оорулардын алдын алуу, жобул ит-мышыктарды атып жок кылуу.вет.сервистердин иштерин жакшыруу жана  аларды бир жолу атайын кийим менен камсыздоо , сибир чордондору бар жерлердеги тосмолорду учурдагы ремонтоо ж.б.)

2023-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү,вет сервистер

36

Үч-Капчал айылындагы расколдун курулушун бүткөрүү

2023-жыл 2-кварталы

Айыл өкмөтү

37

Кара  малдарды жасалма жол менен уруктандуруучу аппаратты ишин улантуу

2023-жыл

Айыл өкмөтү,вет сервистер

38

Чарбалык жолдордуу ондоо жана тегиздоо

2023-жыл

Айыл өкмөтү,жергиликтүү жамаат,Жайыт комитети

39

Айыл аймагындагы мал жандыктардын  өлүмдүктөрүн  өртөп жок кылуучу крематорду жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке киргизип, эпизоотиялык абалды туруктуу  кармоо

2023-жыл

Айыл өкмөтү,вет сервистер

 

Инфраструктураны жакшыртуу

40

-Кысык-Алма айылына таза желим суу түтүгүн тартуу;

-Түз-Бел айылынын таза суу системасын оңдоо;

- Киров айылындагы таза ичүүчү таза сууга желим суу түтүгүн тартуу менен сууну коңшу айылдарга тартып чыгаруу.

2023-жыл

Айыл өкмөтү,жергиликтүү калк

41

Ички чарбалык  жолдорго шагыл төшөө. Жалпысы 4 км:

 

2023-жыл

Айыл өкмөтү

42

Куршаб-Жалпак-Таш авто жолундагы калк жыш жайгашкан (Түз-Бел, Карл-Маркс айылын) бөлүктөрүн асфальтоо Республикалык бюджеттен

2023-жыл 2-3-кв

Рнспубликалык бюджет

43

Айыл аймагындагы таза суу түтүктөрүн зарылдыкка жараша оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү

44

Айыл аймагында бузулган жарыктандыруучу прожекторлорду, линяларды учурдагы ремонтоо (зарылдыкка жараша)

2023-жыл

Айыл өкмөтү

45

Айыл аймагында акыр-чикирлерди, таштандыларды, суюктук чыгындыларын жайгаштуруу үчүн жер аянттарын даярдоо

2023-жыл 2-3кварталы

Айыл өкмөтү

46

Айыл аймагындагы ички чарбалык жолдорду атайын техника менен тегиздөө жана башка иштерди жасоо.

2023-жыл

Айыл өкмөтү

47

Жалпак-Таш тазалык, таза-суу жана көрктөндүрүү муниципалдык ишканасынын ишин жандандыруу

2023-жылдын 2-3-кварталы

Айыл өкмөтү,муниципалдык ишкана

48

Айыл аймагындагы генералдык планы жок айылдарга генплан жасоо, ошону менен бирге архитектуралык, мүлктүк укуктук иш-кагаздары даядоо

2023-жыл

Айыл өкмөтү

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу

49

Кооптуу аймактарда,участоктордо такай көзөмөл жүргүзүү,өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча калк арасында түшүндурүү иштерин  жүргүзүү,райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен тыгыз байланышты камсыз кылуу

дайыма

Айыл өкмөтү

50

Айыл аймагында көчкү коркунучу бар жерлерде жашаган үй-бүлөлөрдү коопсуз жерге чыгаруу үчүн Ак-Терек, Кара-Тарык жана Киров айылдарына коопсуз калктуу конуштарды түзүү жана райондук мамлекеттик администрация аркылуу башка айыл өкмөттөрдөн жер тилке алып берүү

дайыма

Айыл өкмөтү

51

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу,кесепеттерин жоюу,өзгөчө кырдаалдарга даяр туруу үчүн жергиликтүү бюджеттен  кеминде 300,0 миң сом акча каражатын кароо

2023-жылдын 1кварталы

Айыл өкмөтү, айылык кеңеш

52

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында кооптуу участкаларга көчөттөрдү отургузуу

2023-жылдын 1-кварталы

Демөөрчүлөр, жергиликтүү калк

Турак жай,комуналдык  чарба

53

Т.Оморкулов атындагы орто мектебинин жаны имаратынын  куруулушун  бүткөрүү республикалык бюджеттен

2023-жыл

Айыл өкмөтү, мектеп жетекчиси

54

Т.Турдубаева атындагы орто мектебинин имаратынын капиталдык ремонт иштерин толук аяктоо республикалык бюджеттин

2023-жыл

Айыл өкмөтү, мектеп жетекчиси

55

Курбу-Таш маданият үйүнө жылуулук системасын куруу, ички мебельдерин алуу жергиликтүү бюджеттен (кошумча каржаттардын негизинде)

2023-жыл

Айыл өкмөтү

56

Т.Жоробеков атындагы орто мектептин имаратын  жаңыдан курууну Республикалык бюджетке киргизүү боюнча иш-аракеттерди көрүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү,мектеп жетекчиси

57

Үч-Капчал айылына  бала бакчанын имаратынын куруу иштерин тездетип ишке берүү жергиликтүү бюджеттен,

2023-жылдын 1-сентябрына чейин

Айыл өкмөтү

58

Киров айылындагы Искен-Нур балдар бакчасына жайкы ашканасынын курулушун баштоо

2023-жыл

Айыл өкмөтү,бала бакчанын жетекчиси

Социалдык өнүгүү

59

Жакырчылык деңгээлин кыскартуу максатында жакыр үй-бүлөрдү кризистик абалдан чыгаруу боюнча иш-аракеттерди күчөтүү, жардам көрсөтүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

60

Айыл аймагында кургак учук менен ооруган,мумкунчулугу чектелген жарандарга  КРнын Мыйзамдарына ылайык жардамдарды көрсөтүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү

61

Айыл аймагындагы Улгайган адамдардын,Энелер кунун откоруу жана жалгыз бой,кары адамдарга,ооган согушунун ардагерлерине,баткен коогаланынын катышуучуларына,майыптарга  социалдык жактан жардамдарды корсотуу

2023-жыл

Айыл өкмөтү

Маданият, спорт тармагы

62

Спорту онуктуруу максатында жаш спортчуларга колдоо көрсөтүү жана  спортчуларды түрдүү мелдештерге катыштыруу  үчүн шарттарды түзүп берүү

2023-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

63

Киров айылында курулуп жаткан спортзалды бүткөрүү жана ишке берүү

2023-жыл

Жергиликтүү жамаат жана демөөрчүлөр

         

 

 

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                                                                         Ш.Мамадалиев

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                    № 50                              “10” март  2023-жыл

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин  2023-жылга карата

иш-планын бекитүү жөнүндө

 

      Жалпак-Таш айылдык кенешинин Регламенитинин 5-бөлүмүнө ылайык айылдык кенештин төрайымы Г.Матиева сунуштаган  2023-жылга карата айылдык кеңештин    иш-планын карап чыгып,  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

    1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2023-жылга карата түзүлгөн  иш-чаралар планы  №1- тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

   2.Ушул токтомдун жана иш-чаралар планынын аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.

 

 

   Төрайым:                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешиин 2023-жылдын 

10-мартындагы №50 токтомуна №1-тиркеме

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2023-жылга карата иш-планы

 

Иш чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

1

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  башчысынын  2022-жылдагы аткарган иштеринин абалы жана жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын угуу 

1-квртал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

2

Айыл өкмөтүнүн 2023-жылга карата социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн  иш-чаралар планын бекитүү 

 

1-квартал

Айыл өкмөтү

3

Жазгы талаа жумуштарын өз убагында сапаттуу уюштуруу жана турак-үй куруу үчүн жер тилкесине муктаж жарандардын маселелерин кароо

1-2-квартал

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы

4

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын 6 ай ичинде аткарган жергиликтүү бюджетинин аткарылышын кароо

2-3 квартал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

5

Жарандардын кайрылууларына ылайык тейлөөлөр (жол ондоо,таза суу,таштанды чыгаруу,жакшыртуу жана жашылдандыруу, жарык менен камсыздандыруу ж.б.) боюнча депутаттык угууларды өткөрүү  (депутаттык саат,депутаттык күн).

4 айда бир жолу

Туруктуу комиссиялардын торагалары

6

Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана алдын алуу

1-2 квартал

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

7

Социалдык тармактагы мекемелердин жаңы окуу жылына жана кышка даярдыгы жөнүндө

2-3-квартал

Социалдык маселелр боюнча туруктуу комиссиясы

8

Аз камсыз болгон, жардамга муктаж үй-бүлөөлөрдүн турмуш деңгээлин көтөрүү жана майыптарга, согуш ардагерлерине, тылда кызмат өтөгөндөргө жардам көрсөтүү

дайыма

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы

9

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуусу (отчет)

Жылына кеминде бир жолу

Кенештин төрагасынын орун басары, депутаттар

10

Коомдук угууларды уюштуруу

4-квартал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

11

Айылдык кеңешке келип түшкөн арыз, даттануу жана кайрылууларды кароо жана аларга анализ жүргүзүү

дайыма

Регламент жана мыйзам боюнча туруктуу комиссиясы

12

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2023-жылдагы кабыл алынган чечимдеринин аткарылышы жана алдыдагы милдеттер жөнүндө

3-4-квартал

Кенештин төрайымы, айыл өкмөтү

13

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  2023-жылдын 9 ай ичинде аткарылган  жергиликтүү бюджетин кароо

4-квартал

Бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

14

Кезексиз сессияларды уюштуруу

Зарылдыгына жараша

Кеңештин төрайымы

15

Жыл жыйынтыгы боюнча жигердүү иши менен өзгөчөлөнгөн жана айылдык аймактын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон айылдык кеңештин депутаттарын жана жашоочуларды сыйлыкка көрсөтүү

4-квартал

Комиссиянын төрагалар, депутаттар, айыл өкмөттөн сунуштар

16

Жалпак-Таш айылдык кеңеши тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жөнүндө

Жыл ичинде

Кеңештин туруктуу комиссияларынын төрагалары жана жооптуу катчысы

 

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 51                         “10” март  2023-жыл

 

Киров айылындагы Фельдшер акушердик пунктка

Жолдошова Саадат Абдикеримовнанын атын ыйгаруу жөнүндө

 

Жалпак-Таш айыл аймагында саламаттыкты сактоо тармагында көп жылдан бери ак эмгеги жана калкка кылган кызматы үчүн  Киров айылындагы Фельдшер акушердик пунктка Жолдошова Саадат Абдикеримовнанын атын ыйгаруу боюнча айыл элинин сунуштарынын  негизинде, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Киров айылындагы Фельдшер акушердик пунктка “Жолдошова Саадат Абдикеримовна” атындагы Фельдшер акушердик пункт деп ысым ыйгарылсын.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                                Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 52                           “10” март  2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын Ак-Терек айылына жаңы түшкөн

мектептин жанына калктуу конуш жайгаштыруу боюнча

 башкы планын бекитүү жөнүндө

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын Ак-Терек айылына жаңы түшкөн мектептин жанына калктуу конуш жайгаштыруу жана айыл тургундарына турак жай курууга жер тилке менен камсыз кылуу максатында Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл аймагынын Ак-Терек айылына калктуу конушка айыл тургундарына турак жай курууга жаңы түшкөн мектептин жанынан жер тилке ажыратып берүү жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

2.Ак-Терек айылына мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институнун Ош шаарындагы филиалы тарабынан жасалып жаткан башкы пландын долбоору бекитилсин.

3.Башкы пландын архитектуралык талап кылынуучу документтер топтомун бүткөрүү жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 53                           “10” март  2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагында таштандыларды таштоо үчүн атайын

аянтчага (полигонго)  жер тилке бөлүп берүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 6-сентябрындагы “Улуттук тазалык кунү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө” ПЖ №305 Жарлыгынын негизинде, Жалпак-Таш айыл аймагында таштандыларды таштоо үчүн атайын аянтчага (полигонго) жер тилке бөлүп берүү максатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Жалпак-Таш айыл аймагында таштандыларды таштоо үчүн атайын аянтчага (полигонго) жер тилке ажыратылып берилсин.

2.Таштандыларды таштоо үчүн атайын аянтчага архитектуралык талап кылынуучу документтер жана санитардык иш кагаздарын мыйзамга ылайык бүткөрүү жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл чарба жер жана агрардык муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №54                                       “10” март 2023-жыл

 

Жалпак-Таш айылдык аймагында балык чарбасын өнүктүрүү максатында «Жалпак-Таш балык чарбасы» муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”  Мыйзамынын  34-беренесинин 5-пунктуна ылайык  Жалпак-Таш айылдык аймагында балык чарбасын өнүктүрүү максатында «Жалпак-Таш балык чарбасы» муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндөгү маселелерин угуп жана талкуулап, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн алдында «Жалпак-Таш балык чарбасы»     муниципалдык ишканасы түзүлүүгө макулдук берилсин.

2.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн    башчысы Ш.Мамадалиевге жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым:                                                                                                      Г. Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 55                           “10” март  2023-жыл

 

Муниципалдык кызматчынын кызматтык маянасына

үстөк акы белгилөө жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы ПЖ №266 Жарлыгынын 4-пунктуна, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 21-беренесинин 7-пунктуна ылайык, Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн өздүк архивинин архивариус кызматкери жок болгондуктан, архивдин ишин жандандыруу үчүн архивариустун милдетин муниципалдык кызматкерге  тагуу жана ага кошумча үстөк акы белгилөө максатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн өздүк архивинин архивариус кызматкери жок болгондуктан, өздүк архивдин ишин жандандыруу үчүн архивариустун милдети бир муниципалдык кызматкерге  жүктөлсүн жана ага кошумча кызматтык маянасынын 25 пайыз өлчөмдө үстөк акы белгиленсин.

2.Муницпалдык кызматкерге кошумча милдет тагуу жана кызматтык маянасына үстөк акы төлөп берүү Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысына сунушталсын.

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Жалпак-Таш айылдык кенешинин финасы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттары жана инвестиция маселери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                                Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 56                           “10” март  2023-жыл

 

Оор жүк ташуучу “ХОВА” үлгүсүндөгү авто унааны “Жалпак-Таш таза суу, тазалык жана көрктөндүрүү” муниципалдык ишканага оперативдүү пайдаланууга берүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамынын жана “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигинде турган оор жүк ташуучу “ХОВА” үлгүсүндөгү авто унааны айыл өкмөттүн алдында түзүлгөн  “Жалпак-Таш таза суу, тазалык жана көрктөндүрүү” муниципалдык ишканага убактылуу оперативдүү пайдалануу берүү максатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигинде турган оор жүк ташуучу “ХОВА” үлгүсүндөгү авто унааны айыл өкмөттүн алдында түзүлгөн “Жалпак-Таш таза суу, тазалык жана көрктөндүрүү” муниципалдык ишканага убактылуу оперативдүү пайдаланууга берилсин.
 2. Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигинде турган оор жүк ташуучу “ХОВА” үлгүсүндөгү авто унааны айыл өкмөттүн алдында түзүлгөн “Жалпак-Таш таза суу, тазалык жана көрктөндүрүү” муниципалдык ишканага убактылуу оперативдүү пайдалануудагы иш кагаздары айыл өкмөткө жүктөлсүн
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 57                          “10” март   2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин

2022-жылдын киреше жана чыгашаларынын аткарылышы

жөнүндө

 

  Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин  78-беренесине, “Жергиликтүү мамлекеттик администрциялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын  34-беренесине жана финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн   2022-жылдагы   жергиликтүү бюджеттин аткарылышын  алдын ала каралып, алардын сунуштарынын негизинде,   Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.2022-жылга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  бюджетинин кирешелери 32503,4 миң сомго, чыгашалары 31274,3 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин.(№1-2 тиркеме )

 

2.2022-жылдын жергиликтүү бюджеттинин киреше бөлүгүндөгү эркин калдык  2139,0 миң сом акча каражаты 2023-жылдын 1-январына карата  калдык  деп табылсын.

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2023-жылдын 

10-мартындагы №57 токтомуна №1-тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2022-жыл ичинде киреше бөлүгүнүн аткарылышы

 

Аталышы

 2022-жылдын 12 айына бекитилип,   такталган план

2022-жылдын 12 айында аткарлганы

айырмасы (+,-)

Осуу темпи

Киреше салыгы

5570,0

5577,8

7,8

100,1

Чакан ишекердик бирдиктуу салык

574,8

633,7

58,9

110,2

Ыктыярдуу патент

895,0

278,0

-617,0

31,1

2-топтогу кыймылсыз мүлккө салык 

2,0

2,0

0,0

100,0

Транспорт салыгы

826,0

1073,7

247,7

130,0

Короо жанындагы  жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

174,5

185,4

10,9

106,2

Айыл чарба  жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы

11,2

29,3

18,1

261,6

Айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

170,0

170,3

0,3

100,2

Рояли жалпысы

7785,1

9277,9

1492,8

119,2

Линценцияны кармоо учун

821,0

914,1

93,1

111,3

Кен байлык жайгашкан жердин ижарасы

1723,6

1882,7

159,1

109,2

Жайыт ижарасы учун акы

205,0

207,1

2,1

101,0

КБФнын ижарасы

250,9

276,2

25,3

110,1

Таштанды чыгаруу

10,0

13,9

3,9

139,0

Атайын каражат (ата-энелер толому)

779,5

779,5

0,0

100,0

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

515,9

589,2

73,3

114,2

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан тушкон салык

 

4,8

4,8

 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн жыйым

 

-263,4

-263,4

100,0

Башка мулкторго ижара салыгы

 

45,6

45,6

 

Теңдештирүүчү грант

6033,0

6033,0

0,0

100,0

Максаттуу грантт

4904,1

4792,6

-111,5

97,7

Бардык киреше

31251,6

32503,4

1251,8

104,0

         

Айыл өкмөт башчы                                  Ш.Мамадалиев

 
         

ФЭБ башчы

А.Нурдинов

     

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2023-жылдын 

10-мартындагы №57 токтомуна №2-тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2022-жыл ичинде чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

статья

Чыгашалардын  аталышы

2022-жылдын 12 айына бекитилген долбоор

2022-жылдын 12 айында  такталып,бекитилгени

2022-жылдын 12айында  аткарылганы

айырма

 
 

(+,-)

 

1.Мамлекеттик башкаруу органы

 

2111

Эмгек акы

4098,3

6468,8

6417,6

-51,2

 

2121

Социалдык чегерүү

610,9

907,1

901,3

-5,8

 

2211

Сапар чыгымдары

150,0

125,2

124,4

-0,8

 

2212

Байланыш чыгымы

30,0

37,3

37,3

0

 

2214

Транспорт чыгымы

200,0

240,0

237,3

-2,7

 

2215

Ар кандай чыгымдар

459,4

587,4

587,2

-0,2

 

2222

Айыл чарба жана материалдар үчүн

250,0

459,3

456,8

-2,5

 

2224

Комур учун

62,8

62,8

57,4

-5,4

 

2824

Резервдик фонд

160,0

160,0

159,3

-0,7

 

3112

Машина жана оборудование

100,0

248,0

247,6

-0,4

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

6121,4

9295,9

9226,2

-69,7

 

2.Экономикалык чыгым (айыл чарба)

 

2215

Ар кандай чыгымдар

50,0

50,0

49,7

-0,3

 

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

400,0

349,4

347,8

-1,6

 

2223

Кийим кече сатып алуу

30,0

49,2

49,2

0

 

3113

Өсумдукторду сатып алуу

60,0

60,0

57,8

-2,2

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

540,0

508,6

504,5

-4,1

 

3.Турак жай кызматы

 

2213

Аренда плата

150,0

150,0

150,0

0,0

 

2214

Танспорт чыгымы

248,0

413,5

411,8

-1,7

 

2215

Ар кандай чыгымдар

1775,0

3668,3

3593,6

-74,7

 

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

2485

2894,0

2887,4

-6,6

 

2222

Айыл чарба жана материалдар үчүн

700,0

1436,0

1435,4

-0,6

 

3111

Имарат куруу

1592

2453,4

1918,4

-535,0

 

3112

Машиналар ж/а жабдуулар

480,0

621,5

621,5

0,0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

7430,0

11636,7

11018,1

-618,6

 

4.Китепкана

 

2111

Эмгек акы

200,4

342,0

341,8

-0,2

 

2121

Социалдык чегерүү

34,5

58,8

58,5

-0,3

 

2215

Ар кандай чыгымдар

10,0

10,0

7,6

-2,4

 

3112

Окуу куралдарын сатып алуу

15,0

15,0

14,9

-0,1

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

259,9

425,8

422,8

-3,0

 

5.Маданият үйү

 

2111

Эмгек акы

562,2

946,0

945,7

-0,3

 

2121

Социалдык чегерүү

97

163,6

163,2

-0,4

 

2215

Ар кандай чыгымдар

20

20,0

19,4

-0,6

 

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

 

120,0

119,9

 

 

2224

Комур учун

12,6

12,6

12,3

-0,3

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

691,8

1262,2

1260,5

-3,2

 

6. Билим берүү СШ НШ

 

2215

Ар кандай чыгымдар

120,0

120,0

109,0

-11,0

 

2221

Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар

550,0

861,0

861,0

0,0

 

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

250,0

326,0

325,5

-0,5

 

2224

Комур учун

1381,0

1356,0

1355,1

-0,9

 

3112

Машина оборудование

150,0

200,0

199,5

-0,5

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

2451,0

2863,0

2850,1

-12,9

 

7.Балдар бакчасы

 

2218

Тамак аш үчүн

595,2

550,2

542,6

-7,6

 

2221

Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар

280,0

280,0

279,9

-0,1

 

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

30,0

30,0

27,9

-2,1

 

2224

Комур учун

178,1

178,1

176,4

-1,7

 

3111

Имарат куруу

1368,0

1859,1

1859,1

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

2451,3

2897,4

2885,9

-11,5

 

8.Социалдык коргоо

 

2721

Социалдык төлөө үчүн

400,0

1465,0

1463,8

-1,2

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

400,0

1465,0

1463,8

-1,2

 

9.Жайыт комитети

 

2215

Ар кандай чыгымдар

205,0

205,0

205,0

0,0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

205,0

205,0

205,0

0,0

 

10.Атайын каражат (бала бакча)

 

2218

Ата-энелер Вызносу (питаня)

1140,0

779,5

773,4

-6,1

 

2222

Машина оборудование

 

27,4

23,4

-4

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

1140,0

806,9

796,8

-10,1

 

Айылдык кенеш

 

2111

Эмгек акы

309,9

309,9

195,1

-114,8

 

2121

Социалдык чегерүү

45,8

45,8

31,9

-13,9

 

2215

Ар кандай чыгымдар

10,0

10,0

6,7

-3,3

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

365,7

365,7

233,7

-132,0

 

Статист-экономисть

 

2111

Эмгек акы

 

381,2

353,7

27,5

 

2121

Социалдык чегерүү

 

53,3

48,4

4,9

 

2211

Сапар чыгымдары

 

0,6

0,6

0,0

 

2212

Байланыш чыгымы

 

2,1

2,1

0,0

 

2222

Канц.товарларга

 

2,1

2,1

0,0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

 

439,3

406,9

32,4

 

 

ИТОГО

22056,1

32171,5

31274,3

-833,9

 

 

Айыл өкмөт башчы                                                              Ш.Мамадалиев

 
         

ФЭБ башчы                       

                   

  А.Нурдинов

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                         № 58                           “10” март   2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  башчысынын

2022-жыл ичинде аткарган иштери жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрциялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамына ылайык   Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын 2022-жыл ичинде алып барган жана аткарган иштери боюнча маалыматы угулгандыгы белгиленсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 59                           “10” март  2023-жыл

 

2022-жыл ичинде бюджетти аткаруу процессинде алынган кошумча

кирешелер жана жүргүзүлгөн чыгымдардан үнөмдөлгөн акча

каражаттары жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 44-беренесинин 4-пунктуна ылайык 2022-жылдын аягында  жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден жана үнөмдөлгөн 2139,0 миң сом, бала бакчанын атайын каражаттындагы  ата-энелердин төлөмүнөн 10,1 миң сом  акча каражаттарын чыгаша бөлүгүнө бөлүштүрүү боюнча Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушун карап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2022-жылдын аягында  жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден түшкөн  жана  үнөмдөлгөн   2139,0 миң сом жана бала бакчанын атайын каражаттындагы  10,1 миң сом акча каражаттары                            2023-жылдагы жергиликтүү бюджетин чыгаша бөлүгүнүн, төмөндөгү   бөлүмдөрүнүн беренелерине бөлүштүрүлсүн:

1).Жергиликтүү бюджеттеги 2139,0 миң сом акча каражаты:

а).турак-жай коммуналдык чарбанын 3111-беренесине 800,0 мин сом,                                 2222-беренесине 339,0 миң сом;

б).бала бакчанын  3111-беренесине 1000,0 миң сом.

2).Атайын каражаттагы 10,1 миң сом акча каражаты бала бакчанын                              2222-бернесине жумшалсын.

 

2.Жогорудагы акча каражаттарын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүмдөрүнө бөлүштүрүү жана максатуу пайдалануу Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

 

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 13-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 60                           “10” март  2023-жыл

 

Жалпак-Таш жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аткаруу комитетинин 

2023-жылга карата бюджетин, иш-чараларын бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын  26-январындагы №30 “Жайыттар жөнүндө” мыйзамынын  4-,10-беренесине ылайык   Жайыт комитетинин төрагасы Т.Калыкбердиевдин билдирүүсүн угуп, талкуулап    Жайыт пайдалануучулар үчүн мал башына акы төлөөнүн өлчөмүн бекитүү  максатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш жайыт комитетинин 2023-жылга карата түзүлгөн иш-планы 1-тиркеме, бюджет кирешелер жана чыгашалар сметасы 2-3-тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

2.Жайыт комитетинин төмөнкү сунуштары бекитилсин: 2023-жылга жайыт пайдалануу үчүн акы төлөөнүн өлчөмдөрү:

Ийри мүйздүү мал башына  100 (жүз) сом.

Кой- эчкилер башына 20 (жыйырма) сом.

Жылкы башына  100 (жүз) сом.

 

3.Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү тартиби жөнүндө  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрында чыккан  № 515 токтомуна ылайык жайыт жерлерин мал жаюудан башка максатта тоют даярдоо  үчүн кашалап же айдап эгин эксе сотигине 10 сомдон ал эми үлүш жерлердин арасындагы жайыт жеринен чөп орок катары пайдаланса сотигине 10 сомдон пайдалангандыгы үчүн жайыт акы алынсын ал эми балыкчылык, мөмө-жемиштерди жыйноо, туризм жана жарандардын эс алуусу, аңчылык, отун даярдоо, жалпы жайылтылган пайдалуу кендерди казуу жана жеңил конструкцияда уюлдук байланыштарды орнотууга берилген жайыт жерлер эки тараптуу келишимдин негизинде жайыт акы өндүрүлсүн

 

4.Жалпак-Таш айыл өкмөтү жайыт комитетинин пайдаланылуучу жайыт участогунан жана мал жандыктан түшкөн жайыт акысын жайыт комитетинин бюджетине багыттоо милдети жүктөлсүн.

5.Жайыт акыдан түшкөн каражаттарды жайыт комитетинин кызматкерлеринин кызмат акысына жана социалдык камсыздандыруу взносторуна каржылансын жана жайыт инфраструктурасын жакшыртууга мыйзам чегинде жумшалсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы Жалпак-Таш жайыт комитетинин төрагасына Т.Калыкбердиевге милдеттендирилсин.

 

 7.Жайыт комитетинин аткарган иштерин көзөмөлдөө жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы Ш.Мамадалиевге тапшырылсын.

 

8.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “Айыл чарбасы, өнөр жай, курулуш, транспорт, энергетика, жер казынасы боюнча” туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                                Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин

“10”     март  2023- жылдын           

№ 60   токтомуна  1-тиркеме

 

Жайыт комитетинин 2023-жылга карата түзүлгөн иш-планы

 

 

 

Аткарылуучу иш-пландардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптулар

1

Жайыт комитетинин бюджетин бекиттирүү

 

1-2 квартал

Жайыт комитетинин төрагасы

2

Мал жандыктардын эсебин тактоо

 

1-квартал

Жайыт комитети

Айыл башчылар

3

Жайыт пайдалануучулар менен келишимдерди түзү

1-квартал

Жайыт комитети

4

Жайытка баруучу жолдорду оңдоо

Дайыма

Жайыт комитети

5

ЖП жакынкы жайыттарга жайгаштыруу жана эмдөө иштерин жүргүзүү

Дайыма

Жайыт комитети,вет сервистер

6

Алыскы жайыттарга көчүрүү графигин

жана маршурут түзүү

 

1-2-квартал

Жайыт комитети

7

Жайыттарды жакшыртуу үчүн инвестиция тартуу жана аркандай долбоорлор менен иштөө

Дайыма

Жайыт комитети

8

Жайыт пайдалануучулардан жайыт акысын жыйноо

 

Дайыма

Жайыт комитети Айыл башчы

9

Жайыттардын абалын жакшыртуу жана мониториг жүргүзүү

 

Дайыма

Жайыт комитети Айыл башчы

10

2023 жыл жыйынтыгын чыгаруу

 

 

Жыл аягында

Жайыт комитетинин төрагасы

 

 

Жалпак-Таш жайыт

комитетинин төрагасы                                                             Калыкбердиев

 

 

 

 

 

 

 Жалпак-Таш айылдык Кенешинин

“10” март 2023- жылдын                            

№ 60   токтомуна  2-тиркеме

 

Жайыт пайдалануу бирикмесинин 2023-жылга жайыт

акысынын киреше бөлүгү

 

Малдын түрү жана башка максатта пайда-ланган жайыт 

 

Малдын саны жана жайыттын аянты

Коюулган баасы мал башына жана сотыхна

Шарттуу

мал

башы,

жер аянты (га)

ЖПБ келишимде көрсөтүлгөн жайыт акысы

 

Жалпы

2022-жылга

сом

1

Саан уй

407

100

457

100

40700,00

2

Кой-эчки

2745

20

3245

20

54900,00

3

Жылкы

394

100

444

100

39400,00

4

Кашаланган

15,га

10

15,га

10

15000,00

5

Чөп ормо

55,га

10

55,га

10

55000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпысы

 

 

 

 

205000,00

 

Жалпы  эсептөөнүн жыйынтыгына ылайык жайыт комитетинин    2023-жылга жайыт акысы 1 шарттуу мал башына100 сом,кой-эчкиге 20 сомдон  жана сотыхна 10 сомдон белгиленсин. Жайыт түрүнө карата салык чегерүү КР жайыт мыйзамынын  талаптарына ылайык келтирилсин.

 

 

Жалпак-Таш жайыт

комитетинин төрагасы                                                                        Т.Калыкбердиев

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык Кенешинин

“10” март 2023- жылдын                

№ 60   токтомуна  3-тиркеме

 

Жайыт пайдалануу бирикмесини 2023-жылга карата

түзүлгөн чыгаша бөлүгү

 

 

 

Иштеген айы

Начисление сумма

Рай. коэффиценти

Суммасы

1

Төраганын эмгек акысы

1

12

7500

-

90000,00

2

Эмгек акы жыйынтыгы стат-я 2111100:

 

 

 

 

90000,00

3

Ишканадан камсыздандыруу үчүн төлөмдөр соцфонд ст-я 212100:

 

 

 

17,25%

15525,00

4

Жалпы эмгек акы фонду

 

 

 

 

105525,00

5

ЖПБнын ассосацияга кармалуучу взноско

 

 

 

 

7000,00

6

Ар кандай түрдүү чыгымдар стат-я 22154900:

 

 

 

 

40000,00

7

Жайыт инфраструктуасын жакшыртууга

 

 

 

 

52475,00

8

Жалпысы:

 

 

 

 

205000,00

 

 

Жалпак-Таш жайыт                                                                                          комитетинин төрагасы                                                                                    Т.Калыкбердиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 14-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                      № 61                        “21”  июнь  2023-жыл

 

Жергиликтүү бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

     Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 115-109-беренелерине ылайык 2023-жылдын 6 ай ичинде жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден түшкөн 1500,0 мин сом акча каражатын  жана  үнөмдөлгөн  83,0 миң сом  акча каражатын чыгаша бөлүгүнө бөлүштүрүү боюнча Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушун карап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

         1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын 6 ай ичинде   жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден түшкөн 1500,0 мин сом акча каражатына кошумча план алынып,  2023-жылдын II-кварталындагы жергиликтүү бюджетин чыгаша бөлүгүнүн төмөндөгү   бөлүмдөрүнүн беренелерине бөлүштүрүлсүн:

1).орто мектептин 2222-беренесине 750,0 миң сом, 2221-беренесине 450,0 миң сом.

2). Турак-жай коммуналдык чарбанын 2215-беренесине 300,0 миң сом.

2.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын 6 ай ичинде   жергиликтүү бюджетин чыгаша бөлүгүн аткарууда үнөмдөлгөн 83,0 миң сом акча каражаты төмөндөгү беренелердин ортосунда бөлүштүрүлсүн:

           -аппараттын 2211-беренесинен -13,0 миң сом;

           -аппараттын 2214-беренесинен -16 миң сом;

           -аппараттын 2222-беренесинен -30,0 миң сом;

           -айыл чарбанын 2223-беренесинен -14,0 миң сом;

           -айыл чарбанын 3113-бернесинен -10,0 мин сом:

           -аппраттын 2215-беренесине  +33 миң сом;

           -турак-жай коммуналдык чарбанын 2215-бернесине +50,0 миң сом.

3.Жогорудагы акча каражаттарын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүмдөрүнө бөлүштүрүү жана максатуу пайдалануу Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 15-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 62                          “28” август  2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  башчысынын

2023-жылдын 6 ай ичиндеги жергиликтүү бюджетинин

аткарылышы жана аткарган иштери жөнүндө

 

      Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин  78-беренесине, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү админстрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 34-беренесине  жана финансы,экономика,бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн   2023-жылдын 6 ай ичиндеги   жергиликтүү бюджеттин аткарылышын  алдын ала каралып,алардын сунуштарынын негизинде   Жалпак-Таш айылдык кеңеши

                                   

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

     1.2023-жылдын 6 ай ичиндеги Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  бюджетинин  кирешеси 20300,0 мин сомго, ал эми чыгашалары 16357,4 мин сомго аткарылгандыгы белгиленип, анын атарылышы жөнүндө отчетту бекитилсин.

 

    2.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын 2023-жылдын 6 ай ичинде алып барган жана аткарган иштерин отчету угулгандыгы белгиленсин.

    3.Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн максаттуу пайдалануу жагы айыл өкмөтүнө сунушталсын.

       4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 15-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 63                          “28” август 2023-жыл

 

Үч-Каптал айылындагы жаңы курулган муниципалдык балдар

бакчасына Маткасымов Тынчылыктын ысымын

ыйгаруу жана ачуу жөнүндө

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын Үч-Каптал айылынын тургундарынын элдик жыйынын чечимин жана Маткасымов Акылбектин арызын эске алып, Үч-Каптал айылындагы жаңыдан курулган муниципалдык балдар бакчасына Маткасымов Тынчылыктын ысымын ыйгаруу жана балдар бакчасын ачуу максатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ 

1.Жалпак-Таш айыл аймагынын Үч-Каптал айылындагы муниципалдык балдар бакчасын ачууга уруксат берилсин. 

2.Жалпак-Таш айыл өкмөтү тарабынан жаңыдан курулган Үч-Каптал айылындагы муниципалдык балдар бакчасына “Маткасымов Тынчылык” агайдын ысымы ыйгарылсын жана “Маткасымов Тынчылык” атындагы балдар бакчасы деп аталсын. 

3.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине бала бакчаны камсыздоо үчүн кетирүүчү чыгымдарды эсептеп чыгып, айыл өкмөтүнүн бюджетине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү   жана бюджетти бөлүштүрүү жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө сунушталсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                                Г.Матиева

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 15-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 64                        “28” август 2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагындагы “Боз-Ала” жана “Алча-Башат” калктуу конуштарына   “айыл” маккамы берилгендиктен,  айыл башчы кызмат ордун киргизүү жөнүндө

 

     Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 56-беренесине жана Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 9-мартындагы “Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Ысык-Көл облустарынын айрым калктуу конуштарынын айыл категориясынын киргизүү жөнүндөгү” Мыйзамынын 13-, 14- беренесине ылайык, Жалпак-Таш айыл аймагындагы “Боз-Ала” жана “Алча-Башат” калктуу конуштарына  “айыл” маккамы берилгендиктен, жергиликтүү маанидеги маселелерин ыкчам чечүүнү уюштуруу жана айыл башчы  кызмат ордун киргизүү максатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши,

ТОКТОМ КЫЛАТ

      1.Жалпак-Таш айыл аймагындагы “Боз-Ала” жана “Алча-Башат” калктуу конуштарына   “айыл” маккамы берилгендиктен, ар бир айылга өзүнчө айыл башчы кызмат орду киргизилип, кошумча эки штаттык бирдик каралсын.

     2.Аталган кызмат орундарынын эмгек акысына, жергиликтүү бюджеттен,                           2023-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен жергиликтүү бюджеттен кошумча акча каражаты каралсын.

      3.Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык айыл башчы кызмат ордун киргизүү, эмгек акысын төлөө жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

 

       4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                                  Г.Матиева

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 16-сессиясы

 ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                            № 65                        “15”  сентябрь  2023-жыл

 

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүңдөгү ашыкча түшкөн акча каражаттарына кошумча план алуу жана  пайдалануу жөнүндө

     Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2023-жылдын                              4-августундагы №385 токтому менен бекитилген жобонун 4-бөлүгүнө  ылайык            2023-жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен жергиликтүү бюджети аткарууда ашыкча  кирешелерден түшкөн 6490,0  мин сом акча каражатына план алуу жана  чыгаша бөлүгүнө бөлүштүрүү боюнча Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушун карап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын 9 ай ичинде   жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден ашыкча  түшкөн 6490,0 миң сомго  жана каражатына кошумча план алынып, кошумча артыкчылыктуу иш-чараларды  аткаруу үчүн, аталган акча каражаттары  2023-жылдын  4-кварталындагы жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө бөлүштүрүлсүн.

 

2.Жогорудагы акча каражаттарына кошумча план алуу, бекитилген   иш-чаранын негизинде  жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүмдөрүнө бөлүштүрүү жана максаттуу пайдалануу  жагы  Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

 

 3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

    Төрайым:                                                                                              Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 17-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 66                        “27” сентябрь 2023-жыл

“Ардактуу атуул” наамын ыйгаруу  жөнүндө

 

            Жалпак-Таш айылдык кеңешинин “Ардактуу атуул наамын ыйгаруу жөнүндөгү” Жобонун, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу” жөнүндөгү Мыйзамынын  39- , 40-беренелеринин негизинде, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

            1.Жалпак-Таш айыл аймагынын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүнө салымын кошушкан жана коомдук иштерге активдүү катышкан алдыңкы атуулдардын эмгегине баа берип, талыкпай эмгектенгендиги үчүн төмөндөгү атуулдарга:.

1). Кантороев Кубанычбек Абылтаевичке,

2). Эргешов Таалайбек

3). Мамадалиев Шакир Шамшидиновичке,

4). Кушбаков Боронбай Мажитовичке,

5). Калдыбаева Майрамкан Токтоматовнага,

Жалпак-Таш айыл аймагынын “Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын

           

2.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана  депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 17-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 67                        “27” сентябрь 2023-жыл

Административдик аймактык түзүлүштү реформалоо аркылуу мамлекеттик башкаруу жана өзүн-өзү башкаруу системасын оптималдаштырууну эске алуу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-октябрындагы Кыргыз Республикасынын “Административдик аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө” ПЖ №350 сандуу Жарлыгын  ишке ашыруу максатында Өзгөн районунда Административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча долбоору менен таанышып чыгып, Жалпак-Таш айылдык кеңешинин депутаттарынын кайрылуусун тиешелүү туруктуу комиссиясынын корутундусун карап, коомдук угуулардагы жергиликтүү калктын пикирлерин эске алып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрациясы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 34-, 39- беренесинин Жалпак-Таш айылдык кеңешинин регламентине ылайык, Жалпак-Таш айылдык кеңеши  

ТОКТОМ КЫЛАТ

            1.Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н.Жапаровдун  Административдик аймактык түзүлүштү реформалоо аркылуу мамлекеттик башкаруу жана өзүн-өзү башкаруу системасын оптималдаштыруу саясаты колдоого алынсын.  

2.Өзгөн районунун Жалпак-Таш айыл өкмөтү админстративдик аймактык түзүлүшүн өркүндөтүүдө, учурдагы административдик аймактык түзүлүштө калтырылсын.

3.Айыл өкмөттүн  аталышы “Жалпак-Таш” деп аталып, борбору Курбу –Таш айылына  жайгашуусу жактырылсын.

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Жалпак-Таш айылдык кеңешинин төрайымы Г.А.Матиевага жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                                Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 17-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 68                        “27” сентябрь 2023-жыл

Элдик Курултайга делегаттарды шайлоо боюнча Жалпак-Таш аймактык жергиликтүү жамааттарынын өкүлчүлүктүү жыйынына айылдардан өкүлдөрдү көрсөтүүнү өткөрүү жана уюштуруу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-августундагыЭлдик Курултайды өткөрүү жөнүндө” ПЖ 215 Жарлыгын ишке ашыруу максатында, уюштуруу комитетинин 2023-жылдын 6-сентябрындагы №1 чечими менен бекитилген нускаманы жетекчиликке алып, “Жергиликтүү жамааттардын өкүлчүлүктүү жыйындарын өткөрүү боюнча тиешелүү аймактык бөлүктөргө бөлүү ченеми боюнча” түшүндүрмөнүн негизинде, Элдик Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча Жалпак-Таш айыл аймагында жергиликтүү жамааттарынын өкүлчүлүктүү жыйындарды өткөрүү жөнүндө маселени угуп, талкуулап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Элдик Курултайга делегаттарды шайлоо боюнча Жалпак-Таш аймактык жергиликтүү жамааттарынын өкүлчүлүктүү жыйыны 2023-жылдын  18-ноябрында Боз-Ала айылынын К.Калмурзаев атындагы №13 орто мектебине саат 10-00 гө чакырылсын.

2.Жалпак-Таш аймактык жергиликтүү жамааттарынын өкүлчүлүктүү жыйынын өткөрүү жана уюштуруу   боюнча төмөнкү курамда жумушчу топ түзүлсүн:

-Г.Матиева – айылдык кеншетин төрайымы, жумушчу топтун төрайымы;

-Исламидин уулу Р.–айылдык кенештин төрайымынын орун басары, жумушчту топтун төрайымынын орун басары.

-М.Калдыбаева айыл өкмөттүн жооптуу катчысы, жумушчу топтун катчысы;

-Б.Жакыпбаев айыл өкмөттүн социалдык маселелер боюнча башкы адиси, жумушчу топтун мүчөсү;

-А.Абдыкалыкова- айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-З.Примбердиев- айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-Т.Ураимов - айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-Н.Жайнакова - айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-А.Аманбаева - айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-Г.Абдуллаева- айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-Г.Эргешова- айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-С.Амираева- айылдык кенештин депутаты, жумушчу топтун мүчөсү;

-К.Мамадеминов-айыл башчы, жумушчу топтун мүчөсү;

-Д.Исаков - айыл башчы, жумушчу топтун мүчөсү;

-Д.Меңдибаев- айыл башчы, жумушчу топтун мүчөсү;

-К.Амиров- айыл башчы, жумушчу топтун мүчөсү;

-М.Бекташов - айыл башчы, жумушчу топтун мүчөсү;

-К.Козуев- айыл башчы, жумушчу топтун мүчөсү;

-М.Турдубаев - айыл башчы, жумушчу топтун мүчөсү;

3.Жалпак-Таш аймактык жергиликтүү жамааттарынын өкүлчүлүктүү жыйынына көрсөтүлө турган өкүлдөрдүн жалпы саны 50 өкүлгө бекитилсин. Анын ичинен айылдардагы калктын санына жараша Киров айылынан -6, Алча-Башат айылынан -2, Кысык-Алма айылынан -2, Боз-Ала айылынан -4, Курбу-Таш айылынан -1, Карл-Маркс айылынан -2, Кара-Тарык айылынан -6, Түз-Бел айылынан -12, Ак-Терек айылынан-4, Үч-Каптал айылынан-11, өкүлчүлүктүү ченем белгиленсин.

4.Жалпак-Таш аймактык жергиликтүү жамааттарынын өкүлчүлүктүү жыйынына өкүлдөрдү көрсөтүү боюнча жергиликтүү коомдоштуктардын жыйындарын өткөрүү графиги жана аны өткөрүү боюнча жооптуу депутаттар төмөнкү таблицадагыдай бекитилсин:

Айылдардын аталышы

Өткөрүү күнү

Өткөрүлө турган жери

Жооптуу адамдар

1

Киров

18.10.2023-ж

Кысык-Алма о/м

Г.Матиева, З.Примбердиев,

2

Кысык-Алма

18.10.2023-ж

А.Ташмаматов ат.б/м

Г.Матиева, З.Примбердиев,

3

Алча-Башат

18.10.2023-ж

“Жеңиш багынын” аянтчасы

А.Абдыкалыкова, Абдрасул уулу Эржан

4

Курбу-Таш

17.10.2023-ж

Курбу-Таш мад.үйү

А.Аманбаева, Т.Ураимов, Илияз уулу Уларбек,

5

Боз-Ала

17.10.2023-ж

К.Калмурзаев ат.о/м

А.Аманбаева, Т.Ураимов, Илияз уулу Уларбек,

6

Карл Маркс

17.10.2023-ж

А.Чиркешов ат.б/ч

А.Аманбаева, Т.Ураимов, Илияз уулу Уларбек,

7

Кара-Тарык

17.10.2023-ж

Т.Жоробеков ат.о/м

Н.Жайнакова, А.Калдыбаев, Акжол уулу Сүйүн

8

Түз-Бел

16.10.2023-ж

Т.Турдубаева ат.о/м

Г.Абдуллаева, А.Бекташов, Э.Айтимбетова, Б.Ашимов, Р.Сатыбаев,

9

Үч-Каптал

16.10.2023-ж

Т.Оморкулов ат.о/м

Исламидин уу Р, Г.Эргешова, К.Жунусалиева, М.Сатыбалдыев,

10

Ак-Терек

16.10.2023-ж

П.Жакыпов ато./м

К.Кожомкулов, С.Амираева.

5.Жалпак-Таш аймактык жергиликтүү жамааттарынын өкүлчүлүктүү жыйынын өткөрүү жана уюштуруу иш-чараларына материалдык, транспорт жана башка каражаттарына көмөк көрсөтүү айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин. 

6.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана  депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                    Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 18-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                       № 69                           “14”  ноябрь 2023-жыл

 

Жергиликтүү бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 115-109-беренелерине ылайык 2023-жылдын жыйынтыгы менен пайдаланылбай жана үнөмдөлгөн  1540,0 миң сом  акча каражатарын  чыгаша бөлүгүнө бөлүштүрүү боюнча Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушун карап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын жыйынтыг менен    жергиликтүү бюджетин чыгаша бөлүгүн аткарууда пайдаланылбай калган жана үнөмдөлгөн 1540,0 миң сом акча каражаты беренелердин ортосунда бөлүштүрүлсүн.

 

2.Жогорудагы акча каражаттарын  жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүмдөрүнө бөлүштүрүү жана максатуу пайдалануу Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

 

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 18-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 70                          “14”  ноябрь 2023-жыл

 

Дем  берүүчү гранттардын эсебинен долбоорду ишке ашырууда  

жергиликтүү бюджетинен акча каражатын бөлүп берүү  жөнүндө

    

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө караштуу Боз-Ала айылынын айылдык фельдшердик пункттун имаратын куруу үчүн 2024-жылдын жергиликтүү бюджетинен акча каражатын бөлүп берүү максатында “Жергиликтүү мамлекеттик администрациясы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 1-майындагы №59 Бюджеттик Кодексинин 44-беренесине жана 78-беренелерине ылайык, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө караштуу Боз-Ала айылынын айылдык фельдшердик пункттун имаратыныны долбоорунун сметасы 5млн.900 миң сом, дем берүүчү гранттын эсебинен 3 млн сом каржыланса, калган сумманы 2024-жылдын жергиликтүү бюджетинен бөлүп берүүгө макулдук берилсин. 
 1. Токтомдун аткаруу жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы Сыдыков Замирбек Зулумбековичке милдеттендирилсин. 

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 18-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 71                          “14”  ноябрь 2023-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын Кысык-Алма айылындагы А.Ташмаматов атындагы башталгыч мектебинин имаратын “САSA-1000 ARIS” долбоору тарабынан куруу  жөнүндө

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын Кысык-Алма айылындагы А.Ташмаматов атындагы башталгыч мектебинин  имаратын “САSA-1000 ARIS” долбоору тарабынан куруу боюнча элдин муктаждыгын эске алып, аймактык КАИАнын аткаруу комитетинин төрагасы Т.Ураимовдун билдирүүсүн угуп, талкуулап Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Жалпак-Таш айыл аймагындагы Кысык-Алма айылындагы А.Ташмаматов атындагы башталгыч мектебинин имаратын “САSA-1000 ARIS” долбоору тарабынан курууга 108 000 (бир жүз сегиз миң) АКШ доллары өлчөмүндө камсыздалсын.
 2. “САSA-1000 ARIS” долбоору тарабынан аткарылуучу жумуштар Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-2025-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиялык планына киргизилсин.

3.Кысык-Алма айылындагы А.Ташмаматов атындагы башталгыч мектебинин  имаратын куруу боюнча тиешелүү документтерди даярдоого жергиликтүү бюджеттен 500 000 (беш жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

 1. Токтомдун аткаруу жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы Сыдыков Замирбек Зулумбековичке тапшырылсын.

5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 18-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 72                          “14”  ноябрь 2023-жыл

 

Кыймылсыз мүлк салыгын жергиликтүү

бюджетке калтыруу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 34-берененин 5-пунктун жетекчиликке алып Финансы, экономика бюджет,экономикалык жактан өндүрүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция туруктуу комиссиянын билдирүүсүнүн негизинде Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жалпак-Таш айыл аймагынын экономикалык-пландоонун аймактык коэффицентти “К”1,3кө барабар деп кабыл алынсын.
 2. Айыл чарба багытында эмес жер салыгынын эсептөө жана кыймылсыз мүлктүн 1-2-3-топтогу обьектилерине салык чегерүү 2024-жылдын 17-январынан тартып күчүнө кирсин.
 3. Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө түшө турган таштанды чыгаруу (түтүн пул) салыгы 50 (элүү) сомго бекитилсин.
 4. Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн аймагында мүлк салыктары жергиликтүү бюджеттин эсебинде калтырылсын.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин финансы экономика бюджет экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жана айыл өкмөт башчыга милдеттендирилсин.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 19-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 73                          “21”  декабрь 2023-жыл

 

Токтомдун күчүн жоготту деп табуу жөнүндө

 

Өзгөн районунун прокуратурасынын 2023-жылдын 12-декабрындагы №11-2966-23 номери менен катталган Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 10.03.2023-жылдагы №55 сандуу токтомуна карата   каршылык билдирүү катын аткаруу максатында 2023-жылдын 19-декабрында айылдык кеңештин кезексиз 19-сессиясынын отурумунда карап чыгып, Кырыгыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 21-беренесинин 7-б талабына ылайык,  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 10.03.2023-жылдагы №55 сандуу токтому күчүн жоготту деп табылсын.

2.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин мыйзамдуулук жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

p class=params-