Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 74                         “01” февраль  2024-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жыл ичинде жергиликтүү бюджетин жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн аткарылышынын отчетун угуу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин  78-беренесине, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө   Мыйзамынын  жана финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвистиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн   2023-жылга   жергиликтүү бюджеттин аткарылышын  алдын ала каралып, алардын сунуштарынын негизинде   Жалпак-Таш айылыдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.2023-жылга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү 42063,9 миң сомго жана чыгашалары 41825,2 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин.(№1,2 тиркеме  тиркелет)

 

2.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын 2023-жыл ичинде  алып барган жана аткарган иштеринин отчету угулгандыгы белгиленсин.

 

3.2023-жылдын жергиликтүү бюджеттин аткаруу процессинде ашыкча түшкөн жана  пайдаланылбай калган 2387,8 миң  сом акча каражаты 2024-жылдын 1-январына карата  калдык  деп табалсын жана  ал  2024-жыл ичинде аткарыла турган   иш-чараларга сметага ылайык бөлүштүрүлүп, жумшалсын. 

 

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин

2024-жылдын  01-февралындагы 

№74 токтомуна №1-тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жыл ичинде киреше бөлүгүнүн аткарылышынын МААЛЫМАТЫ

элемент

Аталышы

12 айда тактылып бекитилгени

31-декабрга карата  аткарылганы

айырма (+)

айырма (-)

Осуу темпи %

11111100

Киреше салыгы

6572,0

6731,9

159,9

 

102,4

11121100

Чакан ишекердик бирдиктуу салык

0,0

0,0

0,0

 

 

11122200

Ыктыярдуу патент

895,0

767,7

 

127,3

85,8

11311100

Турак жайга же жайга мүлк салыгы

 

25,7

25,7

 

 

11311200

2-топтогу кыймылсыз мүлккө салык 

2,0

6,3

4,3

 

315,0

11312200

Транспорт салыгы

1026,9

1134,3

107,4

 

110,5

11321100

Короо жанындагы  жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

174,5

193,4

18,9

 

110,8

11321200

Айыл чарба жерлерине юр жер салык

0,0

40,3

40,3

 

 

11321300

Айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

170,0

195,7

25,7

 

115,1

11442310

Рояли жалпысы

12487,0

13704,6

1217,6

 

109,8

14151200

Линценцияны кармоо учун

2325,0

3140,7

815,7

 

135,1

14152100

Кен байлык жайгашкан жердин ижарасы

2356,8

1650,8

 

706,0

70,0

14152200

Жайыт ижарасы учун акы

205,0

205,0

 

0,0

100,0

14152600

КБФнын ижарасы

338,0

334,4

 

3,6

98,9

14221700

Таштанды чыгаруу

13,0

17,7

4,7

 

136,2

14232400

Атайын каражат (ата-энелер толому)

950,0

950,0

 

0,0

100,0

14511400

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

815,9

992,8

176,9

 

121,7

14152400

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү  бюджетке төлөм 

0,0

13,9

13,9

 

 

14151100

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн жыйым

0,0

-804,3

 

804,3

 

 

Бардык киреше

28331,1

29300,9

2597,1

1641,2

103,4

 

Тендештируу грант

9747,0

9747,0

9747,0

0,0

100,0

 

Максаттуу гарант

 

3016,0

3016,0

0,0

100

 

Бардык киреше

9747,0

12763,0

12763,0

0,0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

38078,1

42063,9

15360,1

1641,2

103,4

 

           

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы

 

З.Сыдыков

   

 

           

 

ФЭО башчы

 

А.Нурдинов

   

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин

2024-жылдын  01-февралындагы 

№74 токтомуна №2-тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жыл ичинде чыгаша бөлүгүнүн аткарылышынын МААЛЫМАТЫ

 

статья

Чыгашалардын  аталышы

2023-жылдын 12 айына бекитилген долбоор

2023-жылдын 12 айында такталып,бекитилгени

2023-жылдын 12 айында  аткарылганы

айырма

 

 
   

(+,-)

   

1.Мамлекеттик башкаруу органы

   

2111

Эмгек акы

9741,9

10288,2

9837,8

-450,4

   

2121

Социалдык чегерүү

1245,0

1314,9

1262,4

-52,5

   

2211

Сапар чыгымдары

100,0

125,0

121,3

-3,7

   

2212

Байланыш чыгымы

47,0

51,4

36,2

-15,2

   

2214

Транспорт чыгымы

296,0

326,0

323,3

-2,7

   

2215

Ар кандай чыгымдар

230,0

270,0

267,2

-2,8

   

2222

Айыл чарба жана материалдар үчүн

120,0

125,5

116,4

-9,1

   

2224

Комур учун

87,0

81

80,7

-0,3

   

2824

Резервдик фонд

200,0

200,0

199,8

-0,2

   

3112

Машина жана оборудование

150,0

185,0

184,8

-0,2

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

12216,9

12967

12429,9

-537,1

   

2.Экономикалык чыгым (айыл чарба)

   

2215

Ар кандай чыгымдар

80,0

80,0

79,8

-0,2

   

2214

Транспорт чыгымы

100,0

100,0

99,8

-0,2

   

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

30,0

30,0

28,8

-1,2

   

2223

Кийим кече сатып алуу

100,0

86,0

86,0

0

   

3113

Өсумдукторду сатып алуу

100,0

90,0

90,0

0

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

410,0

386,0

384,4

-1,6

   

3.Турак жай кызматы

   

2213

Аренда плата

160,0

160,0

160,0

0,0

   

2214

Танспорт чыгымы

300,0

290,0

289,2

-0,8

   

2215

Ар кандай чыгымдар

2984,0

3970,0

3969,8

-0,2

   

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

1900

3160,0

3129,2

-30,8

   

2222

Айыл чарба жана материалдар үчүн

600,0

1119,0

1060,6

-58,4

   

3111

Имарат куруу

100,0

95,00

94,9

-0,1

   

3112

Машиналар ж/а жабдуулар

0,0

65,0

65,0

0,0

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

6044,0

8859,0

8768,7

-90,3

   

4.Китепкана

   

2111

Эмгек акы

334,7

334,7

333,6

-1,1

   

2121

Социалдык чегерүү

57,8

57,8

57,6

-0,2

   

2215

Ар кандай чыгымдар

20,0

12,0

11,9

-0,1

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

412,5

404,5

403,1

-1,4

   

5.Маданият үйү

   

2111

Эмгек акы

1144,1

1144,1

1142,3

-1,8

   

2121

Социалдык чегерүү

197,4

197,4

197

-0,4

   

2215

Ар кандай чыгымдар

200,0

208,0

203,3

-4,7

   

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

 

295,0

290,9

-4,1

   

2222

Айыл чарба жана материалдар үчүн

 

40,0

36,6

-3,4

   

2223

Кийим кече сатып алуу

 

99,8

99,8

0,0

   

2224

Комур учун

17,4

17,4

16,1

0,0

   

3112

Машина оборудование

0

125

117,4

-14,4

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

1558,9

2126,7

2103,4

-28,8

   

6. Билим берүү СШ НШ

   

2215

Ар кандай чыгымдар

100,0

100,0

95,5

-4,5

   

2221

Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар

550,0

1117,7

1113,6

-4,1

   

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

260,0

1660,0

1606,7

-53,3

   

2224

Комур учун

1916,5

2205,5

2204,8

-0,7

   

3112

Машина оборудование

900,0

1355,0

1352,4

-2,6

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

3726,5

6438,2

6373,0

-65,2

   

7.Балдар бакчасы

   

2218

Тамак аш үчүн

760,4

760,4

741,6

-18,8

   

2221

Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар

50,0

50,0

49,9

-0,1

   

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

30,0

82,0

74,2

-7,8

   

2224

Комур учун

246

391

390,6

-0,4

   

3111

Имарат куруу

2727,6

6998,9

6797,4

-201,5

   

3312

Машина оборудование

 

68,0

68,0

0

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

3814,0

8350,3

8121,7

-228,6

   

8.Социалдык коргоо

   

2721

Социалдык төлөө үчүн

400,0

1456,6

1456,6

0,0

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

400,0

1456,6

1456,6

0,0

   

9.Жайыт комитети

   

2215

Ар кандай чыгымдар

205,0

205,0

205,0

0,0

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

205,0

205,0

205,0

0,0

   

10.Атайын каражат (бала бакча)

   

2218

Ата-энелер Вызносу (питаня)

810,0

950,0

942,8

-7,2

   

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

 

10,1

10,1

0

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

810,0

960,1

952,9

-7,2

   

Айылдык кенеш

   

2111

Эмгек акы

419,1

419,1

11,2

-407,9

   

2121

Социалдык чегерүү

51,2

51,2

0,0

-51,2

   

2215

Ар кандай чыгымдар

20,0

20,0

15,8

-4,2

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

490,3

490,3

27,0

-463,3

   

Статист-экономисть

   

2111

Эмгек акы

 

529,5

529,5

0,0

   

2121

Социалдык чегерүү

 

67,3

67,3

0,0

   

2211

Сапар чыгымдары

 

0,0

0,0

0,0

   

2212

Байланыш чыгымы

 

1,2

1,2

0,0

   

2222

Канц.товарларга

 

1,5

1,5

0,0

   

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

 

599,5

599,5

0,0

   

 

ИТОГО

30088,1

43243,2

41825,2

-1423,5

   
 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы__

 

З.Сыдыков

     
               
 

ФЭБ башчысы

А.Нурдинов

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 75                         “01” февраль  2024-жыл

Жалпак-Таш айыл  өкмөтүнүн жергиликтүү

бюджеттин бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин  102-117-беренелерине  жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023-жылдын 14-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025-2026-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө” №1699-VII токтомуна ылайык  финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн   2024-жылга   жергиликтүү бюджеттин бекитүү боюнча,  алдын ала каралган  сунуштамаларынын негизинде,  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.2024-жылга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин кирешелери жана чыгашалары  30539,0  сомго бекитилсин.( №1-2- тиркеме)

2.Айыл өкмөтүнүн 2024-2026-жылдарга жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрү №3 тиркемеге ылайык бекитилсин жана ар бир так мезгилде аларды кабыл алууда такталууга жатаары белгиленсин.

3.2024-жылга чегерүүлөрдүн чечимдери төмөнкүлөрдөн белгиленсин:

а).жалпы мамлекеттик салыктын түшүүлөрдөн:салык агентиги тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы-айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине 100 пайыз өлчөмүндө;

б).ыктыярдуу патент негизиндеги салык, милдеттүү патентөө негизиндеги салык, бирдиктүү салык-айыл аймагынын жергиликтүү   бюджетине 100 пайыз өлчөмүндө;

в).жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык (роялти),стратегиялык пайдалуу кендерди  (алтын,мунай зат,газ) кошпогондо-кендерди иштеп чыгуу жери боюнча айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине 50 пайыз өлчөмүндө.

г).жер казынасын пайдалануу укугун берүү үчүн жыйым-айыл аймагынын бюжетине 7 пайыз өлчөмүндө;

д).жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүү-кендерди иштеп чыгуу жери боюнча  айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине 20 пайыз өлчөмүндө;

е). өзгөчө режимдеги соода зоонларындагы ишке салык-айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине 100 пайыз өлчөмүндө.

 

4.Жергиликтүү салыктардан жана салыктык эмес жыйымдардан түшүүчү жергиликтүү бюджеттердин кирешелери башка деңгээлдеги бюджетке алынууга жатпасын.

5.Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 24-беренесине  ылайык   айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 250,0  миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

 

6.Айыл өкмөтүнө  2024-2026-жылдарга жергиликтүү бюджеттердин  чыгашаларын каржылоо  биринчи кезекте  корголгон беренелерге (эмгек акы, социалдык фондго чегерүү, тамак-аш, дары-дармек жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерүүлөр), коммуналдык кызматтар (байланыш, көмүр, суу ж.б.) жумшалсын.

7.Айланма кассалык калдык (оборотный кассовой наличность) айыл өкмөтүнүн бюджети боюнча жүргүзүлгөн накталай акча каражаты 2024-жылдын 1-январына карата 50,0 миң сом өлчөмүндө белгиленсин.

 1. Жалпак-Таш айыл аймагы тоолуу,шарты катаал,табигий кырсыктар коркунучу бар жерде жайгашкандыктан табийгат кырсыктарын алдын алууга, калктын аярлуу катмарына, майыптарга, аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө, социалдык ооруларга жана башка социалдык маселелерди чечүүгө, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине, согуш мезшилинде тылда кызмат өтөгөндөргө, Энелер күнүнө, Баатыр энелерге, Ооганчыларга, Баткен коогалаңынын катышуучуларына жардам берүү үчүн акча каражаттары каралсын.
 2. Айыл өкмөтүнүн инфраструктурасын өнүктүрүү максатында жазылган долбоорлорду ишке ашырууга багытталган иш-чараларга жана өздүк салымдарды кошууга керектелген каражаттарды каржылоо, айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланаары белгиленсин.
 3. Айыл өкмөтүнүн штаттык бирдигинен сырткары убактылуу келишимдик негизде иштеген кызматчылардын эмгек акыларын төлөп берүү жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлсүн.

11.Мындан тышкары, 2023-жылдын жергиликтүү киреше планын аткарылышы тууралуу отчеттун жана 2024-жылга жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген киреше бөлүгүн, кирешелердин Бюджеттик классификациясынын форматында Кыргыз Республикасынын Финансы минстрлигине берүү жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

12.Үч-Каптал айылындагы жаңыдан ачылган “Т.Маткасымов” атындагы балдар бакчасынын коммуналдык чыгымдарына, учурдагы ремонт ишерине, балдардын тамак ашына ж.б жергиликтүү бюджеттен акча каражаты каралсын.

13.Жалпак-Таш айыл өкмөтүндөгү бала бакчаларда тарбияланып жаткан балдардын бир күндүк тамак-ашына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 15-январындагы №7 токтому менен бекитилген нормага ылайык жергиликтүү бюджеттен ар бир балага 18 сомдон акча каражаты каралсын.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттары жана инвестиция маселери боюнча” туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

Жалпак-Таш айылдык кенешинин 2024-жылдын

01-февралындагы №75 токтомуна №1-тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин

2023-жылга карата киреше бөлүгү

 

Кирешелердин аталышы

2023-жылга  бекитилген долбоор

1

Киреше салыгы

8581,0

2

Патенттик негиздеги салык

900,0

3

Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы

2,0

4

Транспорт салыгы

974,9

5

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

174,5

6

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

170,0

7

Рояли салыгы

9317,0

8

Линценцияны кармоо учун

700,0

9

Кен байлык жайгашкан жердин ижарасы

2428,0

10

Жайыт ижарасы учун акы

205,0

11

КБФнын ижарасы

428,3

12

Таштанды чыгаруу

13,0

13

Атайын каражат (ата-энелер толому)

1170,0

14

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

515,9

 

Бардык киреше

25579,6

 

15

Тендештирүүчү грант

4959,4

 

ЖАЛПЫСЫ

30539,0

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                    З.Сыдыков

 

ФЭБ башчысы                                                                                           А. Нурдинов

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2024-жылдын

01-февралындагы №75 токтомуна №2 тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2024-жылга карата

чыгаша бөлүгү

 

Чыгашалардын аталышы

статья

Бардык чыгым (миң)сом менен

2024-жылга каралган сумма

Каржылануучу булак

АППАРАТКА

1

Кызматчылардын эмгек акыларына

2111

10059,8

Жергиликтүү бюджет

2

Соцфонд төлөмүнө (17,25%)

2121

1281,3

Жергиликтүү бюджет

3

Сапар чыгымдарына

2211

120,0

Жергиликтүү бюджет

4

Байланыш кызматына

2212

18,0

Жергиликтүү бюджет

5

Кызматтык авто унаага күйүүчү май сатып алууга

2214

210,0

Жергиликтүү бюджет

6

Кызматтык авто унаанын запастык бөлүктөрүнө жана оңдоого кеткен чыгымдарга

2214

80,0

Жергиликтүү бюджет

7

Окуулар үчүн

2215

30,0

Жергиликтүү бюджет

8

Информациялык-технологияларды камсыздоого

2215

60,0

Жергиликтүү бюджет

9

Орг.технологияларды ондоо кызмат көрсөтүүлөргө

2215

20,0

Жергиликтүү бюджет

10

Ар кандай чыгымдарга (семинарларды, ишембиликтерди өткөрүү ж.б.)

2215

60,0

Жергиликтүү бюджет

11

Стендерди, банерлерди, грамоталарды жасоо кызматына

2215

40,0

Жергиликтүү бюджет

12

Коомдук тартипти камсыз кылуу иш-чараларын уюштурууга

2215

20,0

Жергиликтүү бюджет

13

КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзуна мүчөлүк акыны төлөө

2215

8,0

Жергиликтүү бюджет

14

Кенсе айыл чарба товарларын сатып алууга

2222

80,0

Жергиликтүү бюджет

15

Көмүр сатып алууга

2224

90,0

Жергиликтүү бюджет

16

Оргтехникаларды сатып алуу, компьютер жана принтер

3112

100,0

Жергиликтүү бюджет

17

Резервдик фонд

2824

250,0

Жергиликтүү бюджет

18

Айыл өкмөтүнүн кеңсесин капиталдык ремонттоого

3111

600,0

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

13127,1

 

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШКЕ

1

Сапар чыгымдарына

2111

20,0

Жергиликтүү бюджет

2

Ар кандай чыгымдарга (токтомдорду жарыялоо, юстициядан катоодон өткөрүүгө ж.б.чыгымдарга)

2215

20,0

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

40,0

 

Маданият тармагына

1

Эмгек акыга

2111

1524,6

Жергиликтүү бюджет

2

Соцфонд төлөмүнө (17,25%)

2121

263,1

Жергиликтүү бюджет

3

Ар кандай чыгымдарга (газетага жазылуу, жарыя берүү ж.б.)

2215

20

Жергиликтүү бюджет

4

Маданий иш-чараларды өткөрүүгө (8-март майрамына 100,0, Нооруз майрамына 50,0 миң, 1-июнь балдарды коргоо күнунө 30,0 миң, жыл жыйынтыгын чыгарууга 50,0 миң, чыгармачыл адамдарды колдоо, ж.б.семинарларды өткөрүүгө 20,0 миң.)

2215

300,0

Жергиликтүү бюджет

5

Курбу-Таш маданият үйүнүн ремонттоо жана столдорду сатып алууга

3112

380,0

Жергиликтүү бюджет

6

Көмүр сатып алууга

2224

18,0

Жергиликтүү бюджет

7

Курбу-Таш китепканасына адабий китептерди сатып алуу

3112

15,0

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

2520,7

 

ТУРАК ЖАЙ КОММУНАЛДЫК ЧАРБА КЫЗМАТЫНА

1

Атайын техниканын ижара акысы үчүн

2213

100,0

Жергиликтүү бюджет

2

Атайын техникага күйүүчү май (4000 лт) сатып алууга

2214

300,0

Жергиликтүү бюджет

3

Келишимдик негизде иштегендердин эмгек акысы

2215

890,0

Жергиликтүү бюджет

4

Келишимдик негизде иштегендердин соцфондунун төлөмүнө (17,25%)

2215

155,8

Жергиликтүү бюджет

5

Архитектуралык иш кагаздарды даярдоого, сметалык долбоорлорду, мамлекеттик каттоо укугун жасоого (Ак-Терек, Боз-Ала айылына бала бакча курууга, Кара-Тарык айылына ФАПтын курулушуна, морчо курууга)

2215

400,0

Жергиликтүү бюджет

6

Санитардык-гигиеналык иш-чараларды уюштурууга

2215

120,0

Жергиликтүү бюджет

7

Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу үчүн

2215

300.0

Жергиликтүү бюджет

8

Күтулбөгөн ар кандай чыгымдарга

2215

201,6

Жергиликтүү бюджет

9

Айыл  аймагындагы ички чарбалык жолдорго шагыл төшөө (бекитилген ищ-чарага ылайык)

2215

1674,8

Жергиликтүү бюджет

10

Учурдагы ремонт иштерине (таза суу системаларын, турак-жайларды, ж.б.ремонттоого, бекитилген иш-чарага ылайык)

2221

300,00

Жергиликтүү бюджет

11

Айыл чарба товарларын (таза суу түтүктөрүн, түнкү жарыктандыруучу бөлүкчөлөрдү ж.б.) сатып алууга (бекитилген ищ-чарага ылайык)

2222

400,0

Жергиликтүү бюджет

12

Боз-Ала айылына ФАПтын курулушун баштоого

3111

1437,5

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

6279,7

 

Айыл чарбасына жана жайыт комитетине

1

 Жайыт  акынын төлөмдөрү

2215

205,0

Жергиликтүү бюджет

2

Сибир жарасынын чордондорун залалсыздандырууг

2215

20,0

Жергиликтүү бюджет

3

Жолбун ит-мышыктарды атып жок кылууга

2215

52,0

Жергиликтүү бюджет

4

Ветеринардык иш-чараларга ар кандай чыгымдарга

2215

30,0

Жергиликтүү бюджет

5

Жашылдандыруу көрктөндүрүү иш-чарасына

3113

100,0

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

407,0

 

БАЛА БАКЧАЛАРГА

1

Тамак аш азыктарына

2218

 

1070,2

Жергиликтүү бюджет

2

Учурдагы ремонт иштерине

2221

60,0

Жергиликтүү бюджет

3

Айыл чарба товарларын алууга

2222

50.0

Жергиликтүү бюджет

4

Көмүр алууга

2224

404,4

Жергиликтүү бюджет

5

Искен-Нур балдар бакчасынын балдар ойноочу аянтчасынын курулушуна

3111

666,5

Жергиликтүү бюджет

6

Үч-Каптал айылындагы 35 орундуу балдар бакчасынын курулушунун карызын төлөөгө

3111

1000,0

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

3251,1

 

                                                              Билим берүү тармагы

1

Ар кандай чыгымдарга (акыркы коңгуроо, мугалимдердин кесиптик күнунө жана окуучуларды спорттук мелдештерге жөнөтүүгө)

2215

100,0

Жергиликтүү бюджет

2

2024-2025-окуу жылына карата мектептерди учурдагы ремонт иштерине

2221

550,0

Жергиликтүү бюджет

3

Айыл чарба товарларын сатып алууга

2222

260,0

Жергиликтүү бюджет

4

Көмүр сатып алууга

2224

2433,4

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

3343,4

 

СОЦИАЛДЫК КОРГОО

1

Аз камсыз үй-бүлөөлөргө, Улуу Ата Мекендик согушта кызмат кылгандарга, авган согушунун ардагерлерине, оорулуу жарандарга жардам көрсөтүүгө

2721

400,0

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

400,00

Жергиликтүү бюджет

БАЛА БАКЧА (атайын каражат)

1

Тамак аш сатып алууга

2218

1170, 0

Жергиликтүү бюджет

 

Жыйынтыгы

 

1170,0

 

         ЖЫЙЫНТЫГЫ

30539,0

 

 

Айыл өкмөт башчысы                                                              З.Сыдыков

ФЭБтин башчысы                                                                     А.Нурдинов

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин 2024-жылдын 

01-февралындагы №75 токтомуна №3-тиркеме

 

Айыл өкмөтүнүн 2024-2026-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин

болжолдуу көрсөткүчтөрү

Кирешелердин аталышы

2024

2025

2026

1

Киреше салыгы

8581,0

9568,0

11003,0

2

Патенттик негиздеги салык

900,0

900,0

900,0

3

Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы

2,0

2,0

2,0

4

Транспорт салыгы

974,9

974,9

974,9

5

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

174,5

174,5

174,5

6

Айыл чарба жерлерине юридикалык  жер салыгы

 

 

336,3

7

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

170,0

170,0

170,0

8

Роялти салыгы

9317,0

10758,3

11709,6

9

Лиценцияны кармоо учун

700,0

700,0

700,0

10

Кен байлык жайгашкан жердин ижарасы

2428,0

2428,0

2428,0

11

Жайыт ижарасы учун акы

205,0

205,0

205,0

12

КБФнын ижарасы

428,3

428,3

428,3

13

Таштанды чыгаруу

13,0

13,0

13,0

14

Атайын каражат (ата-энелер толому)

1170,0

1170,0

1170,0

15

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

515,9

515,9

515,9

 

Бардык киреше

25579,6

 

28344,2

30730,5

16

Тендештирүүчү грант

4959,4

4959,4

4959,4

 

ЖАЛПЫСЫ

30539,0

33303,6

35689,9

 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                    З.Сыдыков

 

ФЭБ башчысы                                                                                           А.Нурдинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 76                         “01” февраль  2024-жыл

2023-жыл ичинде бюджетти аткаруу процесинде алынган кошумча кирешелер жана жүргүзүлгөн чыгымдардан үнөмдөлгөн акча каражаттары жана атайын каражатка кошумча план алуу  жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 44-беренесинин 4-пунктуна ылайык 2023-жылдын аягында  жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден жана  үнөмдөлгөн   2380,8 миң сом, бала бакчанын атайын каражаттындагы  ата-энелердин төлөмүнөн 7,0 миң сом  акча каражаттарын чыгаша бөлүгүнө бөлүштүрүү  жана бала бакчанын атайын каражатына кошумча план алуу боюнча  Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушун карап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кеңеши,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын аягында  жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден түшкөн  жана  үнөмдөлгөн   2380,8 миң сом жана бала бакчанын атайын каражаттындагы 7,0 миң сом акча каражаттары 2024-жылдагы жергиликтүү бюджетин чыгаша бөлүгүнүн, төмөндөгү бөлүмдөрүнүн беренелерине бөлүштүрүлүп, кошумча иш-чаралар планы бекитилсин:

1).Жергиликтүү бюджеттеги 2380,8 миң сом акча каражаты:

а).турак-жай коммуналдык чарбанын 3111-беренесине 1430,8 миң сом, 3112-беренесине 150,0 миң сом ;

б).орто мектептин  2222-беренесине 800,0  миң сом.

2).Атайын каражаттагы 7,0 миң сом акча каражаты бала бакчанын 2222-беренесине  бөлүштүрүлүп, жумшалсын.

3.2024-жылдын башында Т.Маткасымов атындагы балдар бакчасы ишке киргендигине жана ата-энелердин атайын төлөмдөрү жогорулагандыгына байланыштуу 2024-жылга 522,0 сомго кошумча план алынсын жана аны бөлүштүрүү айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

4.Жогорудагы акча каражаттарын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүмдөрүнө бөлүштүрүү жана пайдалануу Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин 2024-жылдын 

01-февралындагы №76 токтомуна №1-тиркеме

 

2023-жыл ичинде бюджетти аткаруу процесинде алынган кошумча кирешелер жана жүргүзүлгөн чыгымдардан үнөмдөлгөн акча каражатынын иштетилиши боюнча кошумча иш-чаралар планы 

 

Иш-чаранын аталышы

Бөлүнгөн акча каражаты

Мөөнөтү

Аткарууга жооптуу

1

Карл Маркс айылындагы морчону капиталдык ремонтоо

500,0

2024-жыл

Айыл өкмөтү

2

Турдубаева атындагы орто мектебин көркөм жасалгалоо

800,0

2024-жыл 1-кв

Айыл өкмөтү

3

Кара-Тарык айылындагы ФАПтын курулушун курууга

930,8

2024-жыл 2-кварталы

Айыл өкмөтү

4

Ак-Терек айылындагы таза су линясына 20м/кубтук темир бочка сатып алуу

150,0

2024-жыл 1-2-кварталы

Айыл өкмөтү

5

Бала бакчаларга кеңсе товарларын сатып алууга (атайын каражат)

7 ,0

2024-жыл 1-кварталы

Айыл өкмөтү

 

Жыйынтыгы

2387,8

 

 

 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                         З.Сыдыков

 

ФЭБ башчысы                                                                                               А. Нурдинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 77                         “01” февраль 2024-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата

социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн иш-чаралар планын

 бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрциялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын  34-беренесинин 2-пунктуна ылайык  Жалпак-Таш айыл өкмөтү сунуштаган аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн 2024-жылга карата иш-чаралар планын карап чыгып, Жалпак-Таш айылдык кенеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2024-жылдагы социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн иш-чаралар планы  №1-тиркемеге ылайык бекитилсин. 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, жаштар, спорт жана дин иштери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрайым:                                                                                                  Г.Матиева

 

 


Жалпак-Таш айылдык кеңешинин

2024-жылдын 01-февралындагы 

№77 токтому менен бекитилген .Тиркеме №1.

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата аткарыла турган иш-планы

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

Уюштуруу жана практикалык  иш-чаралар

1

2023-жылдын жыйыныктарын чыгаруу жана 2024-жылга  милдеттерди тактоо

2024-жылдын 1-кв

Айыл өкмөтүнүн башчысы

2

Айыл өкмөтүнүн башчысынын  жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды уюштуруу

2024-жыл 1-кв

Айыл өкмөтүнүн башчысы, айыл башчылар

3

Айылдык кеңештин сессиялары жана туруктуу комиссиялардын отурумдарын уюштуруу

2024-жыл

Айыл өкмөтү,кенештин төрагасы

4

Жергиликтүү бюджеттин кабыл алынышы жана аткарылышы боюнча документтерди сессияга сунушотоо

2024-жыл ичи

Айыл өкмөтү, айылдык кенеш

5

Айыл өкмөтүнүн  ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн маалыматтык жана комуникациялык тохнологияларды кеңири пайдалануу боюнча чараларды аткаруу (санариптик аймак, Е-Кызмат, оргтехникалардын иштешин камсыздоо ж.б.)

2024-жыл

Айыл өкмөтү

6

Айыл аймагын көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча иш-чараларду өткөрдүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү, мекеме уюмдун жетекчилери, жергиликтүү калк

7

Жазгы, күзгү, оруп жыйноо иштерин уюштуруу (азык-коопсуздугун алдын алуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүү)

2024-жыл

Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат

8

Күз-кыш мезгилдерине даярдыктарды көрүү, бюджеттик мекемелериди , аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү көмүр отун менен камсыздоо

2024-жыл 3-4-кв

Айыл өкмөтү,бюджеттик мекемелердин жетекчилери

9

Жергиликтүү калкка муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

10

Айыл аймагында  каада-салттарды, ырым-жырымдарды жөнгө салуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат

11

Айыл аймагында санитардык-гигеналык абалды сактоо боюнча иш-араекеттерди жүргүзүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү,мекеме-уюмдун жетекчилери

12

 8-март Аялдардын Эл аралык, 21-март Нооруз, 9-май УАМ согушутун жеңиш күнүн ,25-май акыркы конгуроо,1-июль Балдарды коргоо,31-авгусут Эгемдүүлүк,7-8-ноябрь Тарыхты жана ата-бабаларды эскерүү жана жаны жыл майрамдарын  арналган иш-чарларды өткөрүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү

13

Мамлекеттик программалардын негизинде айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин билимдерин жогорулатуу үчүн окууларга жөнөтүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү, кызматкерлер

14

Айыл аймагындагы бардык мектептерге, мектепке чейинки мекеме-уюмдарга  гигиеналык жактан сакталуусун камсыздоо жана ар түрдүү жугуштуу оорулардын алдын алуу

2024-жылдын 2-4-кварталы

Айыл өкмөтү, билим берүү мекемелеринин жетекчилери

15

Айыл аймагындагы билим берүү мекемелерин 2024-2025-окуу жылына карата учурдагы ремонт иштерин жүргүзүү жана аларды айыл чарба товарлары менен камсыздоо.

2024-жылдын 3-кварталы

Айыл өкмөтү, билим берүү мекемелеринин жетекчилери

16

Т.Турдубаева жана Т.Жоробеков атындагы орто мектептерге заманбап интерактивдүү доскалар менен камсыздоо

2024-жыл ичинде

Айыл өкмөтү

17

Айыл аймагындагы көрүнүктүү жерлерге эки даана маалыматтык, жарнамалык доска жасоо

2024-жыл ичинде

Айыл өкмөтү

18

Турак-жай куруу боюнча жер тилкесине муктаж жарандарга жер берүү маселесин чечүү

2024-жыл ичинде

Айыл өкмөтү

19

Т.Турдубаева атындагы орто мектеби көркөм жасалгалоо

2024-жыл

Айыл өкмөтү

 

Экономика

20

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн  4,0 млн.сомго чейин  көбөйтүү:

-киреше салыгы;

-мүлк салыгы;

-роялти салыгынын негизинде.

-дагы башка кирешелер.

2024-жылы

Айыл өкмөтү

21

2024-жыл ичинде “Сары-Таш” үлүл тектүү таш кенинен  2 ишкана ачуунун негизинде 20 ден кем  эмес  жаңы жумуш орундарын түзүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү, ишканалар

22

Айыл аймагынын дүн продукцияларын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү:

-өнөр жайында 2%

-айыл чарбасында 2 %

2024-жылдарда

Айыл өкмөтү,жеке ишкерлер

23

“Сары-Таш” үлүл тектүү таш кенинде иштеген ишканалардан, атайын эсепке социалдык пакеттин төлөмдөрүн  түшүрүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү

Өнөр жай

24

Сары-Таш таш кениндеги өндүрүлүүчү таштын көлөмүн 105 % га чейин көбөйтүү үчүн “Сары-Таш” таш үлүл тектүү таш кенин иштеткен ишканаларга ар тараптан шарттарды түзүү жана жаана-чачын мезгилинен сырткаркы убактарда таш ташуу үчүн жолдун ачык болушун камсыздоо

2024-жыл

Айыл өкмөтү,ишканалар

25

Айыл аймагындагы Сары-Таш таш кенинде  2 ишканадан кем эмес ишкана ачуу

 

2024-жыл

Айыл өкмөтү, ишканалар

Инвестиция

26

Үч-Каптал айылынын жашоочуларына жана социалдык объектилерге таза суу системасын тартуу боюнча иш-аракеттерди көрүү;

2024-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

27

 А.Ташмаматов башт.мектебинин имаратын жаңыдан куруу “CASA-1000” долбоорунун жана айыл өкмөттүн эсебинен

2024-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

28

Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын негизинде айыл аймагындагы жумушка жарамдуу жарандарды убактылуу иш менен камсыз кылуу

2024-жыл ичи

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

29

Айыл аймагындагы эскилиги жеткен мамычаларды 50 дана темир бетон мамычаларга “Өзгөн өнүктүрүү фонду” аркылуу  сатып алуу жана Киров, Кара-Тарык айылдарына орнотуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

30

Киров айылында таза суу линиясын куруу 

2024-жыл

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

31

Боз-Ала айылына ФАП куруу боюнча иш-аракеттерди көрүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

 

Байланыш жан электр энергия тармагы

32

Айыл аймагында эскилиги жеткен жыгач алмашытыруу жана коопсуз абалга келтирүү үчүн 2024-жыл ичинде кошумча тушкон каражаттардын эсебинен 90  даана темир бетон мамыча сатып алуу жана орнотуу

-Ак-Терек айына 14 даана

-Уч-Капчал айылына-19 даана

-Карл Маркс айылына 15 даана

-Түз-Бел айылына 24 даана

-Боз-Ала айылына-14 даана

-Кысык-Алма айылына-5 даана

2024-жылдын

Айыл өкмөтү

33

Карл-Маркс айылдарына интернет байланышын күчөтүү,     биллайн компаниясынын каржылоосунун негизинде

2024-жылдын

Айыл өкмөтү, Билайн компаниясы

34

Авариялык абалдагы электр зым чубалгыларын жаңылоо жана алмаштыруу

-Түз-Бел айына -3000 метр

-Киров айылына -3000 метр

-Ак-Терек айылына-2000 метр

2024-жылдын

Айыл өкмөтү

35

Ак-Терек, Үч-Каптал, Карл Маркс, Түз-Бел айылдарындагы эски чагылгандан коргоочу локаторлорду калыбына келтирүү

2024-жылдын

Айыл өкмөтү

 

Үч-Каптал, Боз-Ала ,Кара-Тарык айылдарындагы трансформаторго болгон көйгөйдү чечүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү, РЭС

 

Ветеринария жана айыл чарба

36

Айыл аймагындагы айдоо жерлерди максаттуу пайдалануу

дайыма

Айыл өкмөтү,жеке чарбагерлер

37

Жайыт комитетинин ишин , жайыттарды жакшыртуу жана жакынкы жайыттарга баруучу жолдорду ондоо-тузоо

2024-жыл

Жайыт комитети

38

Кой өстүрүүчүлүктү 2%га, кара мал өстүрүүчүлуктү 1% пайызга, мал чарба ээлерине алыскы жана жакынкы жайыттарга чыгууга шарт түзүү, тоют жыйноодо өз убагында техника жагын уюштуруу

2024-жыл

Айыл өкмөтү,Жайыт комитети,жергиликтүү калк

39

Айыл аймагында  ветеринардык эпизоотиялык абалды  сактоо (сибир жарасынын чордондорун залалсыздандыруу,жугуштуу оорулардын алдын алуу, жобул ит-мышыктарды атып жок кылуу.вет.сервистердин иштерин жакшыруу , сибир чордондору бар жерлердеги тосмолорду учурдагы ремонтоо ж.б.)

2024-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү,вет сервистер

40

Кар Маркс айылындагы морчону капиталдык ремонтоо

2024-жыл

Айыл өкмөтү

41

Кара  малдарды жасалма жол менен уруктандуруучу аппаратты ишин жакшыртуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү,вет сервистер

42

Жайлоолорго баруучу жолдорду ондоо жана тегиздоо (атайын техниканын күчү менен)

2024-жыл

Айыл өкмөтү,жергиликтүү жамаат, Жайыт комитети

43

Ак-Терек , Түз-Бел,айылдарына мал-жандыктары суу ичүүчү латок куруу

2024-жыл

Жайыт комитети

44

Карл Маркс айылына 300 метр, Түз-Бел айына 2000 метр аралыка агын суу линясын тартуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

45

Дыйкан-фермерлерди КРнын Айыл чарба министрлиги аркылуу сапатттуу үрөндөр менен камсыдоону уюштуруу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

46

Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүү боюнча иш-аракеттерди жүргүзүү жана Мыйзам чегинде аукцион өткөрүү

2024-жылдын 1-кварталы

Айыл өкмөтү

 

Инфраструктураны жакшыртуу

47

Айыл аймагындагы таза суу линяларына желим турбаларды сатып алуу жана жергиликүү тургундарынын катышуусунда орнотуу иштерин колго алуу.(зарылдыка жараша эсептелинет)

-Кысык-Алма айылына

-Боз-Ала айылына

-Үч-Каптал айылына

-Карл Маркс айылына

-Түз-Бел айылына

2024-жыл

Айыл өкмөтү,жергиликтүү калк

48

Айыл аймагындагы ички чарбалык  жолдордун бузулган бөлүктөрүнө шагыл төшөө.

-Киров айылына -600 метр аралыка

-Боз-Ала-600 метр ааралыка

-Карл Маркс-500 метр аралыка

-Ак-Терек-450 метр аралыка

-Түз-Бел-800 метр аралыка

-Уч-Капчал-600 метр аралыка

-Кара-Тарык-450 метр аралыка

 

Айыл өкмөтү

49

Куршаб-Жалпак-Таш авто жолун  2 чакырым аралыкты асфальтоо Республикалык бюджеттен

2024-жыл 2-3-кв

Рнспубликалык бюджет

50

Айыл аймагындагы таза суу түтүктөрүн зарылдыкка жараша учурдагы ондоо иштерин колго алуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

51

Айыл аймагында бузулган жарыктандыруучу прожекторлорду, линяларды учурдагы ремонтоо жана  Боз-Ала, Үч-Каптал, Кысык-Алма айылдарына кошумча жарыктандыруучу линиясын тартуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

52

Айыл аймагында акыр-чикирлерди, таштандыларды, суюктук чыгындыларын жайгаштуруу үчүн жер аянттарын даярдоо

2024-жыл 2-3-кварталы

Айыл өкмөтү

53

Айыл аймагындагы ички чарбалык жолдорду атайын техника менен тегиздөө жана башка иштерди жасоо.

2024-жыл

Айыл өкмөтү

54

Ак-Терек, Боз-Ала айылдарына  бала бакча курууга, Кара-Тарык айылына ФАП курууга, морчо курууга ж.б.  архитектуралык, мүлктүк укуктук, сметалык иш-кагаздары даярдоо жана алардын курулушун баштоо аракеттерин көрүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү

55

Боз-Ала айылына 2023-жылы сатылып алынган суу латокторун орнотуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

56

Киров айылына, аялдарды иш-менен камсыз кылуу үчүн тигүүчү цех ачуу иштерин уюштуруу

2024-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

57

Ак-Терек айылындагы таза суу линясына 20м/куб темир бочка орнотуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

58

Боз-Ала, Кара-Тарык, Үч-Каптал, Түз-Бел айылдарына суу кампаларын куруу иштерин колго алуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү, бей өкмөт уюмдар

59

Үч-Каптал жана Түз-Бел айылындагы ички жолдорго көпүрө жасоо үчүн темир бетон кольцаларды сатып алуу жана орнотуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу

60

Кооптуу аймактарда,участоктордо такай көзөмөл жүргүзүү,өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча калк арасында түшүндурүү иштерин  жүргүзүү,райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен тыгыз байланышты камсыз кылуу

дайыма

Айыл өкмөтү

61

Айыл аймагында көчкү коркунучу бар жерлерде жашаган үй-бүлөлөрдү коопсуз жерге чыгаруу үчүн Ак-Терек, Кара-Тарык жана Киров айылдарына коопсуз калктуу конуштарды түзүү жана райондук мамлекеттик администрация аркылуу башка айыл өкмөттөрдөн жер тилке алып берүү

дайыма

Айыл өкмөтү

62

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу,кесепеттерин жоюу,өзгөчө кырдаалдарга даяр туруу үчүн жергиликтүү бюджеттен  кеминде 400,0 миң сом акча каражатын кароо

2024-жылдын 1кварталы

Айыл өкмөтү, айылык кеңеш

63

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында кооптуу участкаларга көчөттөрдү отургузуу

2024-жылдын 1-кварталы

Демөөрчүлөр, жергиликтүү калк

Турак жай,комуналдык  чарба

64

Кара-Тарык айылындагы Т.Жоробеков атындагы орто мектебинин курулушун баштоо (республикалык бюджеттен)

2024-жыл

Айыл өкмөтү, мектеп жетекчиси

65

Курбу-Таш маданият үйүнүн полун, жылытуу системасын жасоо жана ички мебелдерин алуу жергиликтүү бюджеттен (кошумча каржаттардын негизинде)

2024-жыл

Айыл өкмөтү

66

Киров айылындагы Искен-Нур балдар бакчасына балдар ойноочу аянчанын курулуш бүткөрүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү,бала бакчанын жетекчиси

67

Түз-Бел айылындагы спорт комплекстин курулушунун долбоорун кайра кароо менен, курулушун баштоо

2024-жыл

Айыл өкмөтү

68

Кара-Тарык айылына ФАП куруу иштерин баштоо

2024-жыл

Айыл өкмөтү

Социалдык өнүгүү

69

Жакырчылык деңгээлин кыскартуу максатында жакыр үй-бүлөрдү кризистик абалдан чыгаруу боюнча иш-аракеттерди күчөтүү, жардам көрсөтүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

70

Айыл аймагында кургак учук менен ооруган,мумкунчулугу чектелген жарандарга  КРнын Мыйзамдарына ылайык жардамдарды көрсөтүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү

71

Айыл аймагындагы Улгайган адамдардын,Энелер күнүн өткөрүү жана жалгыз бой, кары адамдарга, ооган согушунун ардагерлерине, баткен коогаланынын катышуучуларына, майыптарга  социалдык жактан жардамдарды көрсөтүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү

Маданият, спорт тармагы

72

Спортту өнүктүрүү максатында жаш спортчуларга колдоо көрсөтүү жана  спортчуларды түрдүү мелдештерге катыштыруу  үчүн шарттарды түзүп берүү

2024-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

73

Киров айылында курулуп жаткан спорт залды бүткөрүү жана ишке берүү

2024-жыл

Жергиликтүү жамаат жана демөөрчүлөр

74

Боз-Ала айылына спорттук зал курууга көмөктөшүү жана куруу иштерин колго алуу

2024-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

         

 

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                                                                         З.Сыдык


 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 78                         “01” февраль 2024-жыл

Айыл өкмөттүн штаттык санына өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-августундагы “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө” №451 сандуу токтомуна ылайык,  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Айыл өкмөтүнүн калкынын санына жараша айыл өкмөтүнүн типтүү түзүмү жана штаттык саны 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.Айыл өкмөтүнүн администрациялык борбору болуп саналган калктуу пункттан тышкары ар бир калктуу пунктта жетектөөчү адистин денгээлинде кызматтык маянасы менен ошол калктуу пункттун тургундарынын ичинен “Айыл башчысы” (айылдын старостасы)  кызмат орду (9 штаттык бирдик) бекитилсин.

3.Жалпы аскердик милдеттердин талаптарын аткарууну камсыздоо үчүн каттоодо 300дөн 1000ге чейинки аскерге милдетүү жана аскерге чакырылуучу бар болгондугуна байланыштуу эки бошотулган кызматкер аскердик-эсепке алуу столунун инспекторунун кызмат оруну (2 штаттык бирдик) бекитилсин.

4.Сунушталган айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин типтүү түзүмү жана штаттык бирдиги толугу менен өзгөртүүсүз бекитилсин жана Өзгөн райондук каржы бөлүмү менен макулдашып, эмгек маяналарын каржылоо каралсын

5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                                                                                Г.Матиева

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин 2024-жылдын 

01-февралындагы №78 токтому менен бекитилген

№1-тиркеме

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн типтүү түзүмү жана

штаттык саны

 

Кызматтардын аталышы

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн калкынын саны 7810

7ден 10 го чейин

1

Айыл өкмөтүнүн башчысы

1

2

Башчынын орун басары

 

3

Жооптуу катчы

1

4

Финансы экономика бөлүмунүн башчысы

1

5

Жер, турак жай маселелери  боюнча башкы адис

1

6

Социалдык коргоо жана социалдык маселелер боюнча башкы адис

1

7

Ветеринария боюнча башкы адис

1

8

Санариптештирүү, компьютер жана маалымат технологиялар боюнча башкы адис

1

9

Стат-экономика боюнча жетектөочү адис

1

10

Киреше салыгы боюнча жетектөөчү адис

1

11

Айыл чарба маселелери боюнча жетектөөчү адис

1

12

Салык жыйноо боюнча адис

1

13

Эсепчи бухгалтерия боюнча адис

1

 

Жыйынтыгы

12

 

Өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары боюнча кызмат орундары

1

Жетектөочү адис- айыл башчы (айыл тургундарынын жыйналышынын макулдугу менен)

9

2

Адис-Аскердик-эсепке алуу боюнча инспектор

2

 

Жыйынтыгы

11

 

Техникалык жана кенже тейлөочү кызматкер ТТК МТК

1

Айдоочу

1

2

Тазалоочу (кароолчу)

1

 

жыйынтыгы

2

 

 

Жооптуу катчы                                                                                       М.Калдыбаева

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 79                         “01” февраль  2024-жыл

Жалпак-Таш айыл аймагындагы айылдарды  көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 6-сентябрындагы №305 “Улуттук тазалык күнү жана 2023-2025-жылдарга калдыктарды башкаруунун натыйжалуу инфракструктурасын түзүү боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө” Жарлыгына ылайык, Жалпак-Таш айыл аймагындаг айылдарды  көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо масатында, Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Жалпак-Таш айыл аймагындагы айылдарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо иштери көзөмөлгө алынсын.
 2. Жалпак-Таш айыл аймагындагы айылдарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо үчүн жергиликтүү бюджеттен 100,0 миң сом акча каражаты бөлүнсүн.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл чарба жер жана агрардык муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 80                          “01” февраль  2024-жыл

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин  2024-жылга карата

иш-планын бекитүү жөнүндө

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин Регламенитинин 5-бөлүмүнө ылайык айылдык кеңештин төрайымы Г.Матиева сунуштаган  2024-жылга карата айылдык кеңештин  иш-планын карап чыгып,  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2024-жылга карата түзүлгөн  иш-чаралар планы  №1- тиркемеге ылайык бекитилсин. 

2.Ушул токтомдун жана иш-чаралар планынын аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.

 

Төрайым:                                                                                      Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешиин 2024-жылдын 

01-февралындагы №80 токтомуна №1-тиркеме

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2024-жылга карата иш-планы

 

Иш чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

1

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  башчысынын  2023-жылдагы аткарган иштеринин абалы жана жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын угуу 

1-квртал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

2

Айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн  иш-чаралар планын бекитүү 

 

1-квартал

Айыл өкмөтү

3

Жазгы талаа жумуштарын өз убагында сапаттуу уюштуруу жана турак-үй куруу үчүн жер тилкесине муктаж жарандардын маселелерин кароо

1-2-квартал

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы

4

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2024-жылдын 6 ай ичинде аткарган жергиликтүү бюджетинин аткарылышын кароо

2-3 квартал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

5

Жарандардын кайрылууларына ылайык тейлөөлөр (жол ондоо,таза суу,таштанды чыгаруу,жакшыртуу жана жашылдандыруу, жарык менен камсыздандыруу ж.б.) боюнча депутаттык угууларды өткөрүү  (депутаттык саат,депутаттык күн).

4 айда бир жолу

Туруктуу комиссиялардын торагалары

6

Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана алдын алуу

1-2 квартал

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

7

Социалдык тармактагы мекемелердин жаңы окуу жылына жана кышка даярдыгы жөнүндө

2-3-квартал

Социалдык маселелр боюнча туруктуу комиссиясы

8

Аз камсыз болгон, жардамга муктаж үй-бүлөөлөрдүн турмуш деңгээлин көтөрүү жана майыптарга, согуш ардагерлерине, тылда кызмат өтөгөндөргө жардам көрсөтүү

дайыма

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы

9

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуусу (отчет)

Жылына кеминде бир жолу

Кенештин төрагасынын орун басары, депутаттар

10

Коомдук угууларды уюштуруу

4-квартал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

11

Айылдык кеңешке келип түшкөн арыз, даттануу жана кайрылууларды кароо жана аларга анализ жүргүзүү

дайыма

Регламент жана мыйзам боюнча туруктуу комиссиясы

12

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2024-жылдагы кабыл алынган чечимдеринин аткарылышы жана алдыдагы милдеттер жөнүндө

3-4-квартал

Кенештин төрайымы, айыл өкмөтү

13

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  2024-жылдын 9 ай ичинде аткарылган  жергиликтүү бюджетин кароо

4-квартал

Бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

14

Кезексиз сессияларды уюштуруу

Зарылдыгына жараша

Кеңештин төрайымы

15

Жыл жыйынтыгы боюнча жигердүү иши менен өзгөчөлөнгөн жана айылдык аймактын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон айылдык кеңештин депутаттарын жана жашоочуларды сыйлыкка көрсөтүү

4-квартал

Комиссиянын төрагалар, депутаттар, айыл өкмөттөн сунуштар

16

Жалпак-Таш айылдык кеңеши тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жөнүндө

Жыл ичинде

Кеңештин туруктуу комиссияларынын төрагалары жана жооптуу катчысы

 

 

 

Төрайым                                                                                                               Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 20-сессиясы

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                     № 81                          “01” февраль  2024-жыл

 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин

ижарага берүү комиссиясынын курамын жана иш-регламентин

бекитип берүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен бекитилген “Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин берүү шарттары жана тартиби тууралуу” типтүү Жобонун 22-беренесине ылайык жана айыл өкмөтүнүн сунушунун негизинде,  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү

   комиссиясынын курамы төмөндөгүдөй болуп бекитилсин.

-Бекташов Алишер -Жалпак-Таш айылдык кенешинин депутаты;

-Илияз уулу Уларбек- Жалпак-Таш айылдык кенешинин депутаты;

-Сатыбалдыев Мирбек- Жалпак-Таш айылдык кенешинин депутаты;

-Сыдыков Замирбек-Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы;

-Паизов Сооронбек- Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жер, турак жай

  мас.боюнча башкы адис;

-Исаков Дурусбек-Кара-Тарык айылынын айыл башчысы;

-Мамадеминов Калдар-Киров айылынын айыл башчысы;

-Бөрүбаев Узакбай Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн айыл чарба боюнча   жетектөөчү адиси;

Өзгөн райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын өкүлү (макулдашуу менен)

-Калыкбердиев Талантбек –Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин төрагасы;

-Калдыбаева Майрамкан- Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы.

 1. Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жер, турак жай маселери боюнча башкы адис С.Паизовдун жана айыл чарба боюнча жетектөөчү адис У.Бөрүбаевтин сунуштаган иш-регламенти бекитилсин.
 2. 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл чарба жер жана агрардык муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

Төрайым:                                                                                                  Г.Матиева

 

 

p class=params-