Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отурумунун

      ТОКТОМУ                     

     2019-жылдын2 - марты№ 16/1Өзгөн шаары 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын)

туруктуу комиссияларынын сандык жана сапаттык курамын бекитүү жөнүндө

 

 

            Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отуруму Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык Өзгөн шаардык кеңешинин фракцияларынын сунуштарын эске алып,

           

     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1.  Өзгөн шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарлары болуп Эргешбаева Патиля Алибаевна жана Шарабидинов Абзалидин шайлансын.

 

 1. Өзгөн шаардык кеңешинин фракцияларынын сунушунун негизинде Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) туруктуу комиссияларынын сандык жана сапаттык курамы тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралуучу жана шаардык кеңештин иш-планында бекитилген маселелерди өз мөөнөтүндө кароо туруктуу комиссия мүчөлөрүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Өзгөн шаардык кеңешинин «Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча»туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                                     А. Джалилов

 

 

 

 

 


«БЕКИТИЛДИ»

Өзгөн шаардык кеңешинин

2019-жылдын 2-мартындагы

№ 16/1 токтому менен

 

ӨЗГӨН  ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН САНДЫК ЖАНА

      САПАТТЫК КУРАМЫ                              

 

          Шаардык кеңештин төрагасы  - Джалилов Азамжан Абдуллажанович

Төраганын орун басарлары       - Эргешева Патиля Алибаевна

                                                                  - Шаробидинов Абзалидин

 

 1. «Бюджет, салык жана экономика саясаты боюнча» туруктуу комиссиясынын курамы
 2. Дадажанов Исакжан Исраилович    төрагасы
 3. Турсунбаев Санжарбек Авазханович               төрагасынын орунбасары
 4. Имьяминов Йулчибой Таджимахаматович    мүчөсү       
 5. Мирзажанов Бахтиержон Камилжонович                мүчөсү
 6. Талипов Абытжан    мүчөсү
 7. Каримов Отабек Тохтасинович мүчөсү
 8. Хурулбаев Мансуржон Мухтарович    мүчөсү                   
 9. «Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы боюнча» туруктуу комиссиянын курамы
 10. Купахунов Розувай Сулайманович                төрагасы
 11. Джакыпов Алмаз Назармаматович төрагасынынорунбасары
 12. Абдурахманов Хатамжан Номанджанович мүчөсү
 13. Абдукаймов Анварбек Абдукаймович      мүчөсү
 14. Рызакулов Марифжан Панайдинович   мүчөсү
 15. Тажибаев Иброхимжон Юлдашбаевич   мүчөсү
 16. Маматкасимов Сарвар Маматсадыкович           мүчөсү
 17. Моминов Кобилжан Таджимаматович мүчөсү
 • «Өнөр жай, транспорт, ишкердүүлүк, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, байланыш жана энергетика боюнча» туруктуу комиссиянын курамы
 1. Гүрөнов Мирбек Мамасалиевич                                       төрагасы
 2. Ахмедов Хасилжан Садыковичтөрагасынын орунбасары
 3. Артиков Абдулвахид Нуманжанович       мүчөсү
 4. Рахманбердиев Мадаминжон Маматкаримовичмүчөсү
 5. «Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча» туруктуу комиссиянын курамы
 6. Халматов Мухтаржан Маматжанович    төрагасы
 7. Шамиева Бурал Насировна                                    төрагасынын орунбасары
 8. Азимжанов Бахтиержон Ганижанович                  мүчөсү
 9. Матишев Туратбек Чолпонбаевич    мүчөсү
 10. Мамадалиев Ильхамжан Умаржанович           мүчөсү
 11. V. «Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча» туруктуу комиссиянын курамы
 12. Мамазайитов Арапжан Жомолдинович төрагасы
 13. Кахаров Алишер Абдулхалилович төрагасынын орунбасары
 14. Абдурахманов Махмуджан Машрапжанович мүчөсү
 15. Мирюсупов Миролим Мирсабирович  мүчөсү

                


 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отурумунун

 ТОКТОМУ

 

2019-жылдын 2 - марты № 16/2 Өзгөн шаары

  

Өзгөн шаардык кеңешинин«Бюджет, салык жана экономика саясатыбоюнча» туруктуу комиссиясынын  төрагасын жана орунбасарын шайлоо жөнүндө

 

 

       Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексизXVI сессиясынын отуруму шаардык кеңештин «Бюджет, салык жана экономика саясаты боюнча» туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 2 - мартындагы №1 протоколунун негизинде,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Өзгөн шаардык кеңешинин «Бюджет, салык жана экономика саясаты боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасы болуп Дадажанов Исакжан Исраилович бекитилсин.

 

2.Өзгөн шаардык кеңешинин «Бюджет, салык жана экономика саясаты боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасынын орунбасары болуп Турсунбаев Санжарбек Авазханович бекитилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерине тапшырылсын.

 

 

Төрага                                                             А. Джалилов

 

 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отурумунун

 

    ТОКТОМУ                      

 

    2019-жылдын 2- марты № 16/3 Өзгөн шаары 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин «Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы  боюнча»туруктуу комиссиясынын  төрагасын жана орунбасарын шайлоо жөнүндө 

 

       Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVI сессиясынын отуруму шаардык кеңештин «Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы  боюнча»туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 2-мартындагы №2 протоколунун негизинде,

 

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Өзгөн шаардык кеңешинин «Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы  боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасы болуп Купахунов Розувай Сулайманович бекитилсин.

 

2.Өзгөн шаардык кеңешинин «Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы  боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасынын орунбасары болуп Джакыпов Алмаз Назармаматович бекитилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерине тапшырылсын.

 

  

Төрага                                                 А. Джалилов

 

 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отурумунун

 

   ТОКТОМУ                       

 

    2019-жылдын 2 - марты № 16/4 Өзгөн шаары 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин «Өнөр-жай, транспорт, ишкердүүлүк, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, байланыш жана энергетика боюнча» туруктуу комиссиясынын  төрагасын жана орунбасарын шайлоо жөнүндө 

 

       Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексизXVI сессиясынын отуруму шаардык кеңештин «Өнөр-жай, транспорт, ишкердүүлүк, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, байланыш жана энергетика боюнча»туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 19-февралындагы №1 протоколунун негизинде,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Өзгөн шаардык кеңешинин «Өнөр-жай, транспорт, ишкердүүлүк, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, байланыш жана энергетика боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасы болуп Гүрөнов Мирбек Мамасалиевич бекитилсин.

 

2.Өзгөн шаардык кеңешинин «Өнөр-жай, транспорт, ишкердүүлүк, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, байланыш жана энергетика боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасынын орунбасары болуп Ахмедов Хосилжан Садыкович бекитилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерине тапшырылсын.

 

  

Төрага                                                 А. Джалилов

 

 

 

  

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отурумунун

   ТОКТОМУ                       

 

    2019-жылдын2 - марты№ 16/5               Өзгөн шаары

 

Өзгөн шаардык кеңешинин «Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча» туруктуу комиссиясынын  төрагасын жана орунбасарын шайлоо жөнүндө 

 

       Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексизXVI сессиясынын отуруму шаардык кеңештин «Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча»туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 2-мартындагы №1 протоколунун негизинде,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Өзгөн шаардык кеңешинин «Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасы болуп Халматов Мухтаржан Маматжанович бекитилсин.

 

2. Өзгөн шаардык кеңешинин «Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасынын орунбасары болуп Шамиева Бурал Насировна бекитилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерине тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                 А. Джалилов

 

 

 

 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отурумунун

 

   ТОКТОМУ                       

 

    2019-жылдын2 - марты № 16/6               Өзгөн шаары

 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин «Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик  мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча» туруктуу комиссиясынын  төрагасын жана орунбасарын шайлоо жөнүндө

 

 

       Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексизXVI сессиясынын отуруму шаардык кеңештин «Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик  мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча»туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 2-мартындагы №1 протоколунун негизинде, 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

1.Өзгөн шаардык кеңешинин «Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик  мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасы болуп Мамазайитов Арапжан Жомолдинович бекитилсин. 

2.Өзгөн шаардык кеңешинин «Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик  мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча»туруктуу комиссиясынын төрагасынын орунбасары болуп Кахаров Алишер Абдулхалилович бекитилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерине тапшырылсын.

 

             Төрага                                              А. Джалилов

 

 

 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексиз XVIсессиясынын отурумунун

 

    ТОКТОМУ                      

 

    2019-жылдын 2 - марты№ 16/7   Өзгөн шаары

 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) 2019-жылга карата

иш планын бекитүү жөнүндө           

 

            Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) кезексизXVIсессиясынын отуруму күн тартибине киргизилген маселени угуп жана талкуулап ,                                       

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1.  Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) 2019-жылга карата иш планы депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алуу менен бекитилсин.
 2. Иш-планда бекитилген маселелерди сессиянын отурумуна өз мөөнөтүндө жана сапаттуу даярдоотуруктуу комиссияларга мидеттендирилсин.
 3. Иш-планда бекитилген маселелерди сессиянын отурумуна даярдоодо Өзгөн шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларына көмөк көрсөтүү жагы Өзгөн шаардык кеңешинин аппарат кызматкерлерине тапшырылсын.
 4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Өзгөн шаардык кеңешинин төрагасы А. Джалиловго тапшырылсын.

           

            

Төрага                                                          А. Джалилов

 

 

 

 

“БЕКИТИЛДИ”

Өзгөн шаардык кеңешинин 2019-жылдын2-мартындагы

№ 16/7  токтому менен

 

Өзгөн шаардык кеңешинин (VI чакырылышынын) 2019-жылга

карата иш-планы

 

I квартал:

Февраль - Март айында

 1. Өзгөн шаардык кеңешинин 2019-жылга карата иш-планын бекитүү
 2. Өзгөн шаарынын 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2019- жылга карата бюджетинин долбоорун бекитүү

«Бюджет, салык жана экономика

саясаты боюнча» туруктуу комиссия

 1. Өзгөн шаарынын 2019-жылга карата социалдык-экономикалык жактан өнүгүү программасы

«Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы боюнча» туруктуу комиссия

 1. Н. Азнабакиев атындагы балдардын эс алуу багынын шаар тургундарына эс алууга шарт түзүүдө жүргүзүп жүргүзүп жаткан иштери

«Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча»  туруктуу комиссия

 1. Ар түрдүү маселелер

 

II квартал:

Апрель- айында:

 1. Өзгөн шаар мэринин 2018-жылда аткарган иштери жөнүндөгү отчету
 2. «Өзгөн Таза Суу» муниципалдык ишканасынын шаардын калкын таза суу менен камсыз кылууда жүргүзүп жаткан иштери
 3. Өзгөн шаар мэриясынын алдындагы МММБ департаментинин жүргүзүп жаткан иштери

«Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы боюнча» туруктуу комиссия

 1. Өзгөн шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу мекемелердин жүргүзүп жаткан иштери

«Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча»  туруктуу комиссия

 1. Ар түрдүү маселелер

 

Июнь – айында

 1. Өзгөн райондук калкты тейлөө борборунун шаардын калкын тейлеп, кызмат көрсөтүүдө жүргүзүп жаткан иштери

«Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик  мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча» туруктуу комиссия

 1. «Өзгөн-Тазалык» муниципалдык ишканасынын шаардын тазалыгын камсыз кылууда жана көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин жакшыртууда жүргүзүп жаткан иштери жөнүндөгү отчету
 2. Өзгөн шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын шаардын архитектуралык көрүнүшүн жакшыртууда жүргүзүп жаткан иштери

«Муниципалдык менчик, жер маселелери, курулуш жана архитектура, акы төлөп кызмат көрсөтүү сферасы боюнча туруктуу комиссия

 1. Ар түрдүү маселелер

 

III квартал:

Август айында:

 1. Өзгөн шаар мэринин 2019-жылдын 6 айы ичинде аткарган иштери жөнүндөгү отчету
 2. Өзгөн шаардык бюджетинин 2019-жылдын 6 айы ичинде аткарылышы

«Бюджет, салык жана экономика  саясаты» боюнча туруктуу комиссия

 1. Өзгөн шаардык милиция бөлүмүнүн жүргүзүп жпткан иштери

«Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик  мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча» туруктуу комиссия

 1. Өзгөн райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жүргүзүп жаткан иштери

«Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча»  туруктуу комиссия

 1. Ар түрдүү маселелер

 

IVквартал:

Ноябрь - айында:

 1. Өзгөн шаардык мэриясынын Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында шаарга туристтерди тартуу жана аларга шарт түзүүдө жүргүзүп жаткан иштери

«Социалдык маселелер, гендер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча»  туруктуу комиссия

 

 1. Ар түрдүү маселелер

Декабрь – айында

 1. Өзгөн шаардык кеңешинин төрагасынын 2019-жылда аткарган иштери жөнүндөгү отчету
 2. Өзгөн шаардык мэриясынын “Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча”комиссиясынын жүргүзүп жаткан иштери

«Мыйзамдуулук, регламент, депутаттык мандат, депутаттык этика, укуктук маселелер, мамлекеттик  мекемелер жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча» туруктуу комиссия

 1. Ар түрдүү маселелер
p class=params-