Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинии (VI-шайланган) биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышынын

 ТОКТОМУ

 

                   Жаныталаа айылы                                    №1/1                                  5-январь 2017-жыл

 

«Депутаттардын Карагуз айылдык    Кенешинин  торагасын  шайлоо боюнча     эсептоо комиссиясынын  №1, №2    протоколорун бекитуу жонундо»

Депуттардардын Кашка-Жол айылдык Кенешинин (VI шайланган) кезектеги  бешинчи сессиясынын жыйынын

 

                                                         ТОКТОМУ

 

Тоготой айылы                                    № 8/1                                              03.11.2017-ж

 

   Кашка-Жол айыл окмотунун 2017-жылдын

           9-айылык отчету жонундо.

          Депутаттардын  Ой-Тал айылдык  Кенешинин  кезектеги  23-сессиясынын (5- шайланган) жыйналышынын

 

                                        Т О К Т О М У 

    Ой-Тал айылы                  № 23/1                                 10.12.2016-жыл

    

                                                            Ой-Тал айыл окмотунун бюджетинин

                                                            2016-жылдын тогуз айынын жыйынтыгы  

                                                           менен аткарылышынын абалы жонундо

Депутаттардын Кара-Кулжа айылдык  Кенешинин  жыйырма тогузунчу сессиясынын 

(V шайланган) жыйналышынын

ТОКТОМУ

 

Кара-Кулжа айылы.                                    29 \  1                                     25 . 04. 2017-жыл.

 

Кара-Кулжа айылдык  кенешинин аймагындагы № 3 он  мандаттуу «Совет»  шайлоо округунун айылдык кенешинин депутаты Муратбеков Нурадил Апызовичтин депутаттык ыйгарым укуктарын  бекитуу  жонундо.

p class=params-