Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинии (VI-шайланган) биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышынын

 ТОКТОМУ

 

                   Жаныталаа айылы                                    №1/1                                  5-январь 2017-жыл

 

«Депутаттардын Карагуз айылдык    Кенешинин  торагасын  шайлоо боюнча     эсептоо комиссиясынын  №1, №2    протоколорун бекитуу жонундо»

 

Депутаттардын Карагуз айылдык Кенеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

     1.Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин торагасын шайлоо боюнча эсептоо  комиссиясынын торагасын, тораганын орун басарын, катчысын шайлоо жонундогу       №1 протоколу, эсептоо комисияесьшын мучолорунуп оз ара милдеттерин болуштуруу * жонундогу №2-протоколу бекитилсин.

  

                    Депутаттардын Карагуз айылдык кенешинин

                                                                     карыя депутаты:                                             А.Шамшиев

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин (VI -шайланган) биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышынын

 ТОК Т О М У       

 Жаныталаа айылы                          №    1/2                5-январь  2017-жыл

 

«Депутаттардын Карагуз айылдык       Кенешинин          торагасын шайлоо  жонундо»                                         

Карагуз айылдык Кенеши 

ТОКТОМ   К Ы Л А Т:

 

 1. Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин торагасын шайлоо боюнча эсептоо комиссиясынын №3-протоколу бекитиуу менен депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин торагасы болуп  № 7 мандаттуу _түшүнүк  шайлоо округунун  депутаты  Оморов Сейитбек Капарович шайлансын .

  

 1. Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин торагасы оз милдетин коомдук башталгычта аткарат.

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык

Кенешинен карыя депутат                                            А.Шамшиев

 

 

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин  (VI-шайланган)  экинчи    сессиясынын  жыйналышынын

 ТОКТОМУ

 

Жаныталаа айылы                              №  2                                   16-январь  2017-жыл

 

Карагузайыл Өкмөтүнүн башчылык кызмат ордуна  талапкер ( талапкерлерди) көрсөтүү жөнүндө

 

"Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 48,49- беренелерине жана "Айыл окмотунун башчысын шайлоонун тартиби   жонундогу Жобого"   ылайык Карагуз айыл  окмотунун башчылык кызмат ордуна талапкер болуучуларды мыйзам, жоболордун талаптарына негиздеп, талкуулап коруп, Карагуз айылдык Кенеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

 1. Карагуз айыл Окмотунун башчысынын кызмат ордуна билими жогорку, муниципалдык кызматта 20 жыл иш стажы бар 1952-жылы туулган Искендеров Сеитбектин талапкерлиги, билими жогорку , мамлекеттик кызматта 17 жыл стажы бар билими жогорку 1971-жылы туулган Жумаев Талантбек Абидиновичтин талапкерлиги, билими жогорку муниципалдык кызматта 6 жыл иш стажы бар 1976-жылы туулган  Каденов Замирбек Раимбердиевичтин  талапкерлиги, билими жогорку, мамлекеттик кызматта 2,5 жыл иш стажы бар Сапарбаев Эрнис Торобековичтин талапкерлиги  талапкерлиги корсотулсун.

 

 1. Ушул корсотулгон талапкерлерди  Карагуз айыл Окмотунун башчысынын кызмат ордуна талапкер катары каттоо  жагы Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясына сунуш кылынсын.

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык

                    Кенешинин төрагасы:                                                    С. Оморов.

 

 

Депутаттардын  Карагуз айылдык Кенешинин  (VI-шайланган)  үчүнчү    сессиясынын            

жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаныталаа айылы                                     № 3 /1                             26-январь  2017-жыл

 

   Карагуз айылдык  Кенешинин жана анын

   туруктуу комиссияларынын 2017-жылга

иш-пландары    жонундо

   Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

 

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

 

 1. Карагуз айылдык Кенешинин жана анын туруктуу комиссияларынын 2017-жылга карата иш пландары бекитилсин.

 

 1. Кабыл алынган иш пландарды оз убагында аткарылышын козомолго алуу жагы Карагуз айылдык Кенешинин торагасына , туруктуу комиссиялардын торагаларына тапшырылсын.

  

 

          Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                           торагасы:                                 С.Оморов

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешенинин кезексиз (VI-шайланган) үчүнчү сессиясынын жыйналышынын

 Т О К Т О М У

Жаныталаа айылы                                        № 3/2                                  26- январь 2017-жыл

 

Карагуз айылдык Кенешинин № 1- жети мандаттуу Тушунук шайлоо округунун айылдык кнешинин депутаты Жумаев Талантбек Абидиновичтин депутаттык  ыйгарым укугунун моонотунон мурда токтотуу жонундо

 

Мамлекеттик кызматка жумушка киргендигине байланыштуу жана депутаттык ыйгарым укугунун моонотунон мурда токтотуу боюнча Жумаев Талантбек Абидиновичтин берген арызын карап жана Кыргыз Республикасынын “ Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу” мыйзамынын № 22 “ Депутаттык кызматын башка кызматтар менен айкалыштыруунун мумкун эместиги жонундогу” беренесинин 5-болумчосунун талаптарына ылайык Карагуз айылдык Кенеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. № 1- жети мандаттуу Тушунук шайлоо округунун айылдык кенешинин депутаты Жумаев Талантбек Абидинович муниципалдык кызматка жумушка киргендигине байланыштуу депутаттык ыйгарым укугу моонотунон мурда токтотулсун.

 

 1. № 1- жети мандаттуу Тушунук шайлоо округунан айылдык кенешинин депутатынын бош оордуна талапкерлердин ичинен шайлоодо коп добуш алганын депутаттыка каттап беруу жана ушул токтомду бекитип беруу жагы Кара-Кулжа аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын.

 

          Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                           торагасы:                                 С.Оморов

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин (VI-шайланган) үчүнчү сессиясынын  жыйналышынын

              ТОКТОМУ

       Жаныталаа айылы                                № 3/3                         26-январь 2017 -жыл

 

                                                                   Карагуз айыл Окмотунун аймагынан

                                                                   алынуучу  жер салыгынын жана жерге 

                                                                   ижара акынын олчому жонундо.  

                                                                  

Депутаттардын Карагуз айылдык Кенеши

 ТОКТОМ   КЫЛАТ:

 

 1. 1 Карагуз айыл Окмотунун аймагындагы айыл чарба багытындагы жерлердин юридикалык жер    салыгынын олчому

                   - чөп чабынды жерге 1га 27,70 сом, 

                   - жайыт 1 га 6,75 сом,

                   - кайрак айдоо 1 га 90 сом,  болуп белгиленсин.

 1. 2    Карагуз айыл өкмөтүнүн аймагындагы  аренда жерлерден алынуучу ижара акынын олчому томондогудой болуп бекитилсин.
 • 1 га сугат айдоо жерге 1000 ( мин) сом
 • 1 га кайрак айдоо жерге 300   ( үч жүз) сом
 • 1 га чоп орунду жерге    200   (эки жүз ) сом

  

 1. Бекитилген салыктарды оз убагында жыйноо жагы Айыл Окмотунун тиешелуу адистерине милдеттендирилсин

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык округдук Кенешинин социалдык-маданий, билим беруу, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык онугуунун болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айылдык окмотунун  кирешелер боюнча жетектоочу адис Т.Каденовго тапшырылсын.

 

 

 Депутаттардын Карагуз айылдык

                           Кенешинин торагасы:                                           С.Оморов

 

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин (VI-шайланган) үчүнчү сессиясынын   

жыйналышынын 

                                                              Т О К Т О М У        

          Жаныталаа айылы                             № 3/4                                                                26-январь  2017-жыл

 

Карагуз, айыл окмотунун 2016-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2017- жылга карата бюджети жонундо.

 

Депутаттардын Карагуз айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1.Карагуз айыл окмотунун 2016-жылдагы бюджетинин аткарылышы кээ бир кемчилдиктерди     эске алуу менен негизги корсоткучтор боюнча оз денгээлинде экендиги белгиленсин.

 

             2.Карагуз айыл окмотунун 2017-жылга бюджетинин

кирешелер болугу 6 148 400 сомго

чыгашалар болугу 6 148 400 сомго бекитилсин.

3.Зарылчылык болгон учурда бекитилген бюджеттин чегинде озгортуулорду киргизууго айыл окмоттун башчысы жана ФЭБ башчысына укугу берилсин.

        

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенешинин социалдык- маданий, билим беруу, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык онугуунун болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына жана Карагуз айыл окмотунун башчысы Т.Жумаевге тапшырылсын.

 

 

                   Депутаттардын Карагуз айылдык

                                           кенешинин торагасы:                                               С.Оморов

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин кезексиз (VI-шайланган)  тортүнчү сессиясынын     жыйналышынын

 Т  О  К  Т  О  М  У

 Жаныталаа айылы                                 № 4 /1                          27.02.2017-жыл

 

            Карагуз айыл өкмөтүнүн 2017-  жылдагы  

            бекитилген   бюджетине өзгөртүүлөрдү жана 

            толуктоолорду киргизүү  жонүндо  

 

                                                                      Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

 Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

1.Жаны-Талаа балдар бакчасында тарбияланып жаткан 42 баланын ата-энелеринен

     200 сомдон  ай сайын алынуучу акча каражаты 2017-жыл үчүн 75 600 (жетимиш беш мин   алты жүз) сомго

 1. Жетим-Дөбө айылындагы”Акак “ балдар бакчасында тарбияланып жаткан 60 баланын ата- энелеринен 200 сомдон   ай сайын алынуучу акча каражаты 2017-жыл үчүн

    107 000 (жүз жети   мин ) сомго.

          Айыл өкмөт боюнча баары  182 600 (жүз сексен эки мин алты жүз) сомго бекитилсин.

 

 1. Бекитилген акча каражатын ай сайын өз мөөнөтүнөн кечиктирбестен ата-энелерден өндүрүп Карагуз айыл өкмөтүнүн өздүк эсебине төгүп,кайра балдардын бир маал берилүүчү тамак ашы үчүн чыгымдоо үчүн Жаны-Талаа балдар бакчасынын жетекчиси М.Абдырахмановага , Жетим-Дөбө  айылындагы”Акак “ балдар  бакчасынын жетекчиси О.Арзыкуловага жүктолсүн.

 

4.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын.

 

           Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин торагасы:                                 С.Оморов

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин кезексиз (VI-шайланган)    тортүнчү

сессиясынын  жыйналышынын 

Т  О  К  Т  О  М  У 

Жаныталаа айылы                                     № 4/ 2                           27.02.2017-жыл

 

 

 

                   Карагуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы  

                   бекитилген   бюджетине өзгөртүүлөрдү  

                   жана толуктоолорду киргизүү  жонүндо  

                   Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

 

 Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

 1. Карагуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы Насирдин айылындагы ички жолдорду ондоо үчүн жана Алтын –Күрөк айылы үчүн каралган акча каражаты Санариптик теле берүүнүн аппаратын  орнотуу үчүн электир линиясын тартып барууга жана аппаратты коопсуз сактоо үчүн курулуш   курууга бөлүнүп берилсин.

       

 1. Токтомдо көрсөтүлгөндөй өзгөртүп каржылап берүү жагы Карагуз айыл өкмөтүнүн ФЭБ  башчысынын милдетин кошумча аткаруучусу А.Эшеналиевке милдеттендирилсин.

   

3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын.

 

 

          Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                           торагасы:                                 С.Оморов

 

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин кезексиз (VI-шайланган)    тортүнчү  

сессиясынын  жыйналышынын

 Т  О  К  Т  О  М  У

 Жаныталаа айылы                                     № 4/3                           27.02.2017-жыл.

 

 Карагуз айылдык  Кенешинин жана анын туруктуу комиссияларынын 2017-жылга айдап   себуу   жонундо

 

 Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

 Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т: .

.    1. Карагуз айыл окмотунун  аймагында  айдап себуу боюнча  Жаны-Талаа айылынын  элдик жыйынынын  23.02.2017-жылдагы №3 протоколу, Калматай айылынын    элдик жыйынынын  22.02.2017-жылдагы №3 протоколу,Жетим-добо айылынын  элдик жыйынынын  21.02.2017-жылдагы №3 протоколу бекитилсин.  

 

2.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Депутаттардын  Карагуз айылдык округдук Кенешинин агрардык .азык-тулук ,айыл жана суу чарба,жерге жайгаштыруу,жер жана жер ресурстары.экология  жана жаратылышты коргоо  боюнча туруктуу комиссиясына жана  Карагуз айыл окмотунун  башчысы  Т.Жумаевге тапшырылсын.

  

                     Депутаттардын Карагуз  айылдык

                             кенешинин торагасы:                                                 С.Оморов

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин кезексиз (VI-шайланган) бешинчи сессиясынын  жыйналышынын

 Т  О  К  Т  О  М  У

 

  Жаныталаа айылы                              №   5 /1                             15-май 2017-жыл.

 

                                                            

  Карагуз айыл Өкмөтүнүн   аймагындагы № 26 УДТ  кызматкерлердин жүргүзүп жаткан иштери  жөнүндө 

 

 Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т  О  М    К  Ы  Л  А  Т

 

 1. Карагуз айыл өкмүтүнүн аймагындагы №26 УДТ нун кызматкерлердин жүргүзүп жаткан иштери боюнча толук маалымат бере албагандыктан кийинки сессияга калтырылсын. 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т.Жумаевге тапшырылсын.

 

 

Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                    төрагасы:                                    С.Оморов.

 

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин кезексиз (VI-шайланган) бешинчи сессиясынын  жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

   Жаныталаа айылы                                 №   5/2                                 15- май  2017-жыл.

 

Карагуз айыл Өкмөтүнүн   аймагындагы ветеринардык кызматкерлердин жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө

                                                              

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши 

Т  О  К  Т  О  М    К  Ы  Л  А  Т

 

 1. Карагуз айыл өкмүтүнүн  аймагындагы ветеринардык кызматкерлердин жүргүзүп жаткан иштери боюнча толук маалымат бере албагандыктан кийинки сессияга калтырылсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын.

  

Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                    төрагасы:                                    С. Оморов

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин кезексиз (VI-шайланган) бешинчи сессиясынын  жыйналышынын

                                                                  

 Жаны-Талаа айылы                        №  5 /3                             15- май  2017-жыл.

 

Карагуз айыл окмотунун   аймагындагы айдоо аянтарды, чоп орунду жерлерди коруу жана жайлоого  кочуу,конуу боюнча элдик жыйындардын   протоколдорун бекитуу жонундо

                                                           

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т  О  М    К  Ы  Л  А  Т

 

 1. Карагуз айыл окмотунун аймагындагы айылдарга корукчулар шайлансын.

    Жайлоого кочуу конуу боюнча айылдардагы элдик жыйындардын протоколдору:

    ЖаныТалаа айылынын  элдик чогулушунун  10.05.2017-жылдагы № 3  протоколу

    Калматай айылынын элдик чогулушунун 11.05.2017-жылдагы  №  4   протоколу

    Жетим Добо айылынын элдик чогулушунун 10.05.2017-жылдагы  № 3 протоколу

    Насирдин айылынын  элдик чогулушунун 12.05.2017-жылдагы  № 4 протоколу

    Алтын Курок айылынын элдик чогулушунун  11.05.2017-жылдагы № 3 протоколу

     Кара-Жыгач айылынын 10.05.2017-жылдагы №   3 протоколу  бекитилсин. 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Депутаттардын Карагуз айылдык округдук Кенешинин агрардык .азык-тулук ,айыл жана суу чарба,жерге жайгаштыруу,жер жана жер ресурстары.экология  жана жаратылышты коргоо  боюнча туруктуу комиссиясына,Жайыт комитетинин торагасы Т.Нурматовго, ар бир айыл башчыларга жана Карагуз айыл окмотунун  башчысы  Т.Жумаевге тапшырылсын.

 

 

                         Депутаттардын Карагуз  айылды

                                              кенешинин торагасы:                                                 С. Оморов

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин кезексиз (VI-шайланган)    бешинчи сессиясынын      жыйналышынын

 Т о к т о м у

 Жаны-Талаа айылы                                №  5 / 4                           15- май  2017-жыл.

 

Карагуз айыл окмотунун   аймагындагы

артурдуу маселелер жонундо

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т  О  М    К  Ы  Л  А  Т.

 

 1. Карагуз айыл окмотунун Финасы болулумунун башчысынын 1-кварталдык маалыматы угуп аткарылган ишетери канааттандырарлык деп табылсын.

 

 1. А) Жайыт комитетинин бухгалтери кетип калгандыгына байланыштуу бухгалтердин милдетин жайыт комитетинин торагасы Т.Нурматовго озуно милдеттендирилсин.

Б) Ийри Суу   жайлоосунун жолун ондоо ашар жолу менен  аткарылсын,аны  иш жүзүно ашыруу жагы  жайыт комитети Т.Нурматовго милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын.

 

 

Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                    торагасы:                                    С. Оморов

 

 

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин  (VI-шайланган ) алтынчы сессиясынын 

жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаныталаа айылы                       № 6                           14.06.2017-жыл 

 

             Карагуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы  

             бекитилген   бюджетине өзгөртүүлөрдү жана 

             толуктоолорду киргизүү  жонүндо  

             Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши 

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

 

.     1.     Карагуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылда бекитилген  жергиликтүү бюджетине төмөндөгүдөй   өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин. 

    

 1. Карагуз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине 2017-жылдын биринчи жана экинчи 

   кварталдарынын 3112 (Машиналар жана Жабдуулар) статьясына каралып пайдаланылбай калган  каражаттын эсебинен 50 000 сом азайтылып зарыл болгон 3111(Имарататтар жана Курулмалар)  статьясына Кара-Жыгач айылынан Жетим-Дөбө айлына чейин келүүчү таза суу түүтүгүнүн  курулушунун долбооруна которуу үчүн кошулуп берилсин  

      

           Азайтылсын:    701.3112.-50 000 сом

           Көбөйтүлсүн :  701.3111.-50 000 сом

        

           3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий, 

билим  берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук,  жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо,  экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн    башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын.

 

 

          Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                           торагасы:                                 С.Оморов

 

 

 

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин  (VI-шайланган)  жетинчи сессиясынын 

жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаныталаа айылы                       № 7                          27.09.2017-жыл

 

           Карагуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы  

           бекитилген   бюджетине өзгөртүүлөрдү жана 

            толуктоолорду киргизүү  жонүндо            

 

Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

 

.          Карагуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылда бекитилген  жергиликтүү бюджетине төмөндөгүдөй   өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин. 

    

 1. Карагуз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине 2017-жылдагы 709 мектептердин 4 кварталда 2224. Статьясынан(комур отун сатып алууга)каралган суммадан 39000 сом жана 701 аппаратынын 2221 (кезектеги ремонт) статьясынан 131 000 сом азайтылып,мектептердин электр счетчигин жанылоо жана башка чыгымдары үчүн 70 000 сом.Олимпиядага барган мугалимдердин,окуучулардын сапардык чыгымдары үчүн 30 000 сом жана 704 экономикалык суроолордун 2215 статьясына 70 000 сом кошулуп берилсин.

      

           Азайтылсын:    709.2224.--39 000 сом

           Азайтылсын:    701.2221.--131 000 сом

                     Баардыгы:        170 000 сом

     

           Көбөйтүлсүн :  709.2215.--70 000 сом

           Көбөйтүлсүн :  709.2211.--30 000 сом

           Көбөйтүлсүн :  704.2215.--70 000 сом

                    Баардыгы:        170 000 сом

     

           2.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий,  билим  берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук,  жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо,  экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн    башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын.

 

 

 

          Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                           торагасы:                                 С.Оморов

 

 

  

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезектеги (VI-шайланган)    сегизинчи

сессиясынын   жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                                      №   8  /1                                03.11.2017-жыл

 

Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн  2017-жылдын тогуз айында  аткарган     иштери боюнча.

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

.    1. Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылдын тогуз айында аткарган иштеринин айрым кемчиликтери  алты айлык мөөнөт ичинде ондолсун, өкмөттүн иши айрым кемчиликтер менен канааттандыраарлык деп белгиленсин .

 

2.Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн мектеп директорлору,ФАП башчылары жана Түшүнүк,Жетим-Дөбө айылынын айыл башчыларынын иш орду өзүнчө каралсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын.

 

 

          Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                           торагасы:                                 С.Оморов

 

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезектеги (VI-шайланган)    сегизинчи сессиясынын     жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                                      №   8/2                          03.11.2017-жыл.

 

   Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн  2017-жылдагы   

  бюджетинин аткарылышы боюнча.

  

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

       1. Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы бюджетинин аткарылышы  канааттандырарлык деп табылсын .

 1. Кошумча суралган каражат жылыштыруу жолу менен кабыл алынсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн ФЭП башчысынын милдетин кошумча аткаруучу А.Эшеналиевге  тапшырылсын.

 

 

          Депутаттардын Карагуз  айылдык кенешинин

                                                                           торагасы:                                 С.Оморов

 

 

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезексиз чакырылган (VI-шайланган)    тогузунчу  сессиясынын  жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                     №  9 /1                                  17.11.2017-жыл

                                                                                                                                        Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин

                                                                                                                                        Регламентин бекитүү жөнүндө”

 

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  жана “Жергиликтүү кенештердин статусу жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык депутаттардын Кара-Гуз айылдык Кенеши

 

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

 1. Кара-Гуз айылдык кенешинин 2017-жылдын  5-январындагы №1 сандуу токтому  жокко    чыгарылсын.

 

 1. Депутаттардын Кара-Гуз айылдык Кенешинин Регламенти Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык  бекитилсин.

  

 1. Кабыл алынган депутаттардын Кара-Гуз айылдык Кенешинин Регламенти депутаттардын Кара-Гуз айылдык Кенеши,анын турукту коммиссиялары, айылдык кенештин депутаттары, аппараты тарабынан жетекчиликке жана аткарууга алынсын.

.

 

                          Депутаттардын Кара-Гуз  айылдык

                          Кенешинин торагасы:                                                                          С.Оморов

 

 

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезексиз чакырылган (VI-шайланган)    тогузунчу  сессиясынын  жыйналышынын

 Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                             №   9 / 2                                 17.11.2017-жыл

 

Кара-Гуз айыл аймагы биргелешкен муниципалдык таза суу ишканасын   уюштуруп  түзүү жөнүндө”

 

Кара-Гуз айыл окмотүнүн башчысы Т.Жумаев элди таза суу менен камсыз кылуу максатында Кара-Кочкор,Кара-Кулжа,Кара-Гуз жана Ылай-Талаа айыл аймактары биргелешкен муниципалдык ишканасын түзүү боюнча маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын Кара-Гуз айылдык Кенеши

 

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

 1. Кара-Гуз айыл аймагынын элин таза суу менен камсыз кылуу максатында биргелешкен муниципалдык таза суу ишканасы уюштурулсун.

 

2.Биргелешкен муниципалдык ишкананын керектүү документтерин даярдоо жагы Кара-Гуз айыл окмотүнүн башчысы Т.Жумаевге милдеттендирилсин.

 

3.Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Карагуз айылдык  Кенешинин мыйзамдуулук,укук тартиби, мандат, Кенештердин иштери, депутаттык этика,коомдук уюмдардын,саясий партиялардын  жана дин иштери боюнча туруктуу мыйзамдуулук, регламент жана укук тартиби боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

                          Депутаттардын Кара-Гуз  айылдык

                          Кенешинин торагасы:                                                                          С.Оморов

 

 

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезексиз чакырылган (VI-шайланган)    тогузунчу  сессиясынын  жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                                      №   9 / 3                                 17.11.2017-жыл

 

 Кара-Гуз айыл окмотүнүн Кара-Жыгач айылынын тургундарынын “Таза суу проектиси боюнча” жалпы элдик жыйындын протоколун бекитүү     жөнүндө

Депуттардын Кара-Гуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

 1. Кара-Гуз айыл окмотүнүн Кара-Жыгач айылынын тургундарынын жалпы элдик жыйынынын 2017-жылдын 10-ноябрындагы №5 протоколу бекитилсин.

 

 1. Кара-Гуз айыл окмотүнүн Кара-Жыгач айылындагы “Таза суу проектиси боюнча” терендиги 0,6 метр,туурасы 0,4 метр,узундугу 5000 метр болгон траншея казуу үчүн техника болүп берүү жагы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министирлигинен суралсын.

 

3.Бул токтомдун аткарылышын  Карагуз айылдык Кенешинин агрардык .азык-тулук ,айыл жана суу чарба,жерге жайгаштыруу,жер жана жер ресурстары.экология  жана жаратылышты коргоо  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

                          Депутаттардын Кара-Гуз  айылдык

                          Кенешинин торагасы:                                                                          С.Оморов

 

 

 

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезектеги (VI-шайланган)    онунчу 

                                                сессиясынын  жыйналышынын

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                                   №  10/1                                 23.12.2017-жыл

                                                                                                                         Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн 2018-жылга   бюджетинин   киреше чыгаша жактарын жана   2019-2020- жылдардагы бюджетин  бекитүү жөнүндө   

                                              

 Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенеши

 Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

 

 1. Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн 2018-жылга бюджетинин

кирешелер бөлүгү           6 843 400  сомго, 

чыгашашалар бөлүгү      6 843 400 сомго,

 2019-жылдын бюджетинин долбоору    6 897 300 сомго,

 2020-жылдын бюджетинин долбоору    6 854 900 сомго бекитилсин.

         

 1. Зарылчылык болгон учурда бекитилген бюджеттин чегинде өзгөртүүлөрдү киргизүүгө Карагуз айыл өкмөтүнүн башчысына  жана  ФЭП башчысына укук берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Депутаттардын Карагуз айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм, саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери, социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын

 

 

                          Депутаттардын Кара-Гуз  айылдык

                          Кенешинин торагасы:                                                                          С.Оморов

 

 

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезектеги (VI-шайланган)    онунчу 

 сессиясынын  жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

 Жаны-Талаа айылы                         №   10/2                                23.12.2017-жыл

                                                                                                                                         Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн аймагындагы жайыт комитетинин 2017-жылдагы аткарылган иштери жана 2018-жылга карата иш милдеттери жөнүндө                                                 

                                                                                   

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

1.Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн аймагындагы Жайыт комитетинин 2017-жылдагы аткарылган иштери айрым кемчиликтери менен канааттандыраарлык деп  белгиленсин.         

 

2.Кара-Гуз айыл окмотүнүн аймагындагы  Жайыт комитетинин 2018-жылга карата иш милдеттери берилген маалыматка ылайык бекитилсин.

 

 1. Кара-Гуз айыл окмотүнүн аймагындагы Жайыт пайдалануучулардан алынуучу салыктардын олчомү томондогүдой болуп бекитилсин.

     1 баш жылкыга                     60 сом

     1 баш ири мүйүздүү малга  60 сом

     1 баш кой-эчкиге                  10 сом

4.Сырттан келген малдардан алынуучу салыктын олчомү томондогүдой болуп бекитилсин

      1 баш жылкыга                     100 сом

      1 баш ири мүйүздүү малга   100 сом

      1 баш кой-эчкиге                  50 сом

 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Депутаттардын  Карагуз айылдык  Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция, туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери, социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын

 

 

                    Депутаттардын Кара-Гуз  айылдык

                          Кенешинин торагасы:                                                                          С.Оморов

 

        

 

 

 Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезектеги (VI-шайланган)    онунчу

                                                сессиясынын  жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                                   №   10/3                                 23.12.2017-жыл

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Кара-Гуз айыл өкмөтү боюнча мектеп 

                                                                                                    жетекчилери,ФАПтын башчылары ,Айыл 

                                                                                                    башчылар,Соц кызматкерлеринин  2017-

                                                                                                     жылдагы аткарган иштери  жөнүндө                                                 

                                                                                       

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

 1. Кара-Гуз айыл өкмөтүндөгү мектеп жетекчилеринин,ФАП башчыларынын  2017- 

жылдагы аткарган иштери айрым кемчиликтер менен канааттандырарлык деп белгиленсин.

 

 1. Айыл башчылардын,СОЦ кызматкердин иштеринде кетирилген кемчиликтер аткарылсын,жүргүзүп жаткан иштери айрым кемчиликтери менен өз денгээлинде    

экендиги   белгиленсин. 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Депутаттардын Карагуз айылдык Кенешинин  социалдык-маданий, билим берүү, спорт,миграция,туризм,саламаттыкты сактоо,комуналдык менчик, маалымдуулук, жаштардын иштери,социалдык-экономикалык өнүгүүнүн  болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын

 

 

                          Депутаттардын Кара-Гуз  айылдык

                          Кенешинин торагасы:                                                                          С.Оморов

 

 

     

 

    Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенешинин кезектеги (VI-шайланган)    он үчүнчү

                                                сессиясынын  жыйналышынын

 

Т  О  К  Т  О  М  У

 

Жаны-Талаа айылы                                   №   10/4                                 23.12.2017-жыл

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн балансында турган

                                                                                                Сары-  Таш участкасындагы суу түтүкчөлөрүн  

                                                                                                 сатуу  жөнүндө                                                                                   

 

Депутаттардын Кара-Гуз айылдык  Кенеши

Т  О  К  Т О  М    К  Ы  Л  А Т:

.

 1. Кара-Гуз айыл өкмөтүнүн  балансында турган Сары- Таш участкасындагы  620 метр суу түтүкчөлөрүн  элдик жыйындын протоколунун  негизинде  жайыт комитетине бөлүнгөн  3,5 миллион сомдук пагрузчиктин өздүк салымын төөлөө үчүн 800 000(сегиз жүз) мин сомго сатуу белгиленсин.

                                

      2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Депутаттардын  Карагуз айылдык  Кенешинин  курулуш,транспорт,,оноржай,соода,  ишкердуулук,байланыш, инвестиция. энергетика, кайра иштетуу боюнча туруктуу  комиссиясына жана  Карагуз айыл өкмөтүнүн  башчысы  Т. Жумаевге тапшырылсын

 

 

                          Депутаттардын Кара-Гуз  айылдык

                          Кенешинин торагасы:                                                                          С.Оморов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p class=params-