Депуттардардын Кашка-Жол айылдык Кенешинин (VI шайланган) кезектеги  бешинчи сессиясынын жыйынын

 

                                                         ТОКТОМУ

 

Тоготой айылы                                    № 8/1                                              03.11.2017-ж

 

   Кашка-Жол айыл окмотунун 2017-жылдын

           9-айылык отчету жонундо.

Кыргыз Республикасынын "Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу" мыйзамынын 31-беренесине негиз Кашка-Жол айыл окмотунун башчысы Рахманберди уулу Шайырбектин отчетун  угуп жана талакуулап Кашка-Жол айылдык кенеши

 

Токтом кылат.

 

1.Кашка-Жол айыл окмотунун башчысы Рахманберди уулу Шайырбектин

 2017-жылдын 9-айылык отчетунун айрым кемчилдиктери менен белгиленсин.

 

2.Бул токтомдун Кашка-Жол айылдык Кенешинин финансы жана экономика боюнча туруктуу комиссиясына жана Кашка-Жол айыл окмотунун аппарат кызматкерлерине тапшырылсын.

 

 

 

Кашка-Жол айылдык  Кенешинин торагасы:                         Т.Оморов

 

 

 

Депуттардардын Кашка-жол  айылдык Кенешинин (VIшайланган) кезектеги бешинчи сессиясынын жыйынын

ТОКТОМУ

Тоготой айылы                                    № 8/2                                              03.11.2017-ж

 

Кашка-Жол айыл окмотундогу  Урончулук жана дыйкан чарбалрдын  иш арекети,план милдеттемелерин 2017-жылга 9-айылык отчетунун аткарылшы жонундо.

Кыргыз  Респубиликасынын "Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу мыйзамынын 47-беренесинин 7-пунктунун негизиде урончулук жана дыйкан чарбалардын иш-аркети,так милдеттери аткарылшы  тууралуу Кашка-Жол айыл окмотунун жер боюнча жетектоочу адиси А.Ардиновдун маалыматын угуп  жана талкуулап Кашка-Жол айылдык Кенеши.

 

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.“Муслим-Кут”урочулук чарбасынын жургузуп жаткан иштери агротекникалык эрежелерди бузуп,куздук айдап себуу иштери узгултуко учураткандыгы учун жана сапатуу урон менен элди камсыз кылбагандыгы эске алып,урон чарбасынын иши талапка жооп бербегендигине байланыштуу  урон чарбасынын жетекчисинин кызмат абалын кароо жагы айыл окмот башчысына сунушталсын.

 

2.Урон чарбасынын иши куздук айдоодо тосколдука учурабашы учун айдап себуу иштерин уюшкандыкта аткаруу жагы  урончулук бирик месине тапшырылсын.

 

3.Бул токтомдун козомолдо жагы  Кашка-Жол айылдык Кенешинин агрардык,азык-тулук,жер жана жер ресурстары жаратылышты коорго боюнча туруктуу комиссиясына жана Кашка-Жол айыл окмотунун жер боюнча жетектоочу адиси А.Ардиновко тапшырылсын.

 

 

Кашка-Жол айылдык   Кенешинин торагасы:                  Т.Оморов

 

 

 

Депуттардардын Кашка-ЖолайылдыкКенешинин (VIшайланган) кезектеги бешинчи сессиясынын жыйынын

 

                                                         ТОКТОМУ

Тоготой айылы                                    № 8/3                                              03.11.2017-ж

 

Кашка- Жол айыл окмотунун мекеме уюмдардын жана калктын  2017-2018-жылга болгон кышка даярдыгы жонундо .

 

Кашка-Жол айыл окмотунун мекеме уюмдардын жана калктын  2017-2018-жылга болгон  кышка даярдыгы боюнча жер, турак, жай комуналдык маселелер жана озгочо кырдаалдар боюнча адиси С.Турдуевдин маалыматын угуп жана талкуулап Кашка-Жолайылдык  Кенеши

Токтом кылат

1.Кашка-Жол айыл окмотунун мекеме уюмдарынын 2018-жылга кышка болгон даярдыгы кээ бир кемчиликтер менен бирге канаттандыраарлык деп табылсын.

 

2.Мекеме уюмдардагы кетирилген кемчилдиктерди тез арада колго алуу жагы мекеме  уюмдардын жетекчилерине милдеттендирилсин.

 

3.Акча каражатын болу ФЕП башчысыА.Асановага тапшырылсын.

 

4.Бул токтомдун аткарылышын  козомолдо жагы жер боюнча адиси С.Турдиевге тапшырылсын.

 

 

Кашка-Жол айылдык

Кенешинин торагасы:                                                           Т.Оморов

 

 

 

Депуттардардын  Кашка-жол  айылдык  Кенешинин (VIшайланган) кезектеги бешинчи сессиясынын жыйынын

                                                  ТОКТОМУ

Тоготой айылы                                    №8/4                                               03.11.2017-ж

 

Кашка-Жол айыл окмотундогу Октябрь айлындагы  ФАПка Жорокулов Закирдин ысымын ыйгаруу жонундо.

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу”мыйзамынын 14-беренесине негиз Кашка-Жол айыл окмотунун Октябрь айылынын тургундарынын жалпы элдик жыйынынын “02”.17. 2017-жылдагы № 30      Протоколу боюнча Октябрь айылынын айыл башчысы А.Эрмекбаевдин маалыматын угуп жана талкуулап Кашка-Жол айылдык Кенеши

 

Токтом кылат.

 

1.Кашка-Жол айыл окмотунун Октябрь айылынын тургундарынын жалпы элдик жыйынын  “02”.17.2017-жылдын № 30 протоколу бекитилсин.

 

2.Октябрь айылындагы ФАПка Жорокулов Закирдин ысымы ыйгарылсын.

 

 1. Жорокулов Закирдин атындагы ФАПтын ал абалын карап козомолдоп туруу жагы З.Жорокуловтун балдарына жана туугандарына милдеттендирилсин.

 

4.Бултоктомдун козомолдо жагын Октябрь айылынын айыл башчысы А.Эрмекбаевке тапшырылсын.

 

 

 

Кашка-Жол айылдык

Кенешинин торогасы:                                                         Т.Оморов

 

 

 

Депутаттардын  Кашка-Жол  айыл аймагынын  Кенешинин  (VI  шайланган)  учунчу  сессиясынын  жыйынынын

                                              ТОКТОМУ 

 Тоготой  айылы                               №4                                  20.04.2017-ж

                                                                                     

                                               Депутаттардын  Кашка-Жол  айылдык  Кенешинин                                                                                                                                      

                                               Октябрь "Омуор-Булак"  ичуучу суу  керектоочулордун                                                           

                                              Айылдык коомдук  бирикмесинин 2017-жылга 

                                             сметасын бекитип  беруу жонундо.

 

  Кыргыз  Республикасынын  "Жергиктуу оз алдынча  башкаруу  жонундогу"  мыйзамынын  2212"Коммуналдык  кызматар  жана  байланыш  кызматтары" беренесине ылайык  Октябрь  айылынын 16.04.2017-жылдагы жалпы элдик жыйынын карап  жана талкуулап  Кашка-жол  айыл  аймагынын  кенеши

 

                                           ТОКТОМ  КЫЛАТ

     1.Октябрь "Омул-Булак" ичуучу  сууну  керектоочулордун айылдык  коомдук  бирикмесинин 2017-жылга сметасынын  креше  жана  чыгаша  болугу  473.3 мин  сом  олчомундо  бекитилсин.

      2.Ичуучу  таза  суу  учун   тариф  ар бир тутунго 100  сомдон, уйго  киргизгенге  150  сомдон бегиленип  бекитилсин.

      3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы Октябрь  "Омур-Булак" ичуучу  сууну керектоочулордун  айылдык  коомдук  бирикмесинин  торагасы  А. Каримовко  тапшырылсын.

 

         Кашка-Жол  айылдык 

Кенешинин  торагасы:                                                       Т. Оморов   

 

 

 

 

Депутаттардын  Кашка-Жол  айыл аймагынын  Кенешинин  (VIшайланган)  γчγнчγ

сессиясынынжыйынынын.

 

                  Т О К Т О М У

 

Тоготой айылы.                                         № 5                                       20.05.2017-ж

 

Депутаттардын Кашка-Жолайылдыккенешинин.

 Жаны-Талап айылынын «Ак-Тунук-Булак ичγγчу сууну

керектоочулордун  айылдык  коомдук  бирикмесинин

( ИСКАКБ),2017-жылга сметасын бекетиш  жонундо.

 

Кыргыз Республикасынын” Жергилктуу, өз алдынча башкаруу жөнундөгγ “мыйзамынын  2212 “Камуналдык кызматар  жана байланыш кызматтары” беренесине ылайык Жаны-Талап  айылынын 17.05.2017-жылдагы жалпы  элдик жыйынын  карап талкуулап Кашка-Жол  айыл  аймагынын  кенеши.

 

                                                                         ТОКТОМ КЫЛАТ            

 

1.Жаны-Талап айылынын» Ак-Тунук-Булак» - ичγγчу сууну керектөөчγлөрдγн  айылдык  коомдук бирикмесинин ( ИСКАКБ),2017-жылга сметасы  бекитилсин.

 

2.Ичичγγ таза суу γчγн тариф  жолго койулган  крандан  пайдалануучууларга ар бир жанга айына 10 ( он) сомдон, таза суу  уйуно  тартып  кирип,  суу  счетчиги  аркылу  упайдалаган ар бир  кожолукка  ,жанга көзкарандысыз 1 м³ сууγчγн  15 (он беш сом) өлчөму  бекитилсин.

 

 1. « Ак-Тунук-Булак»( ИСКАКБнын жетекчиси М,Жээнбековдун айылык  акысы айына 3000 (уч мин сом )

өлчөму  белгиленсин.

 

4.Бул  токтомдун  аткарылшынын  көзөмөлдө  жагы финансы жана экономика боюнча  туруктуу комиссиясына

жана  Кашка-Жол  айыл  өкмөтγнγн ФЭБ башчысы  М.Асановага  тапшырылсын.

 

 

 Кашка-Жол айылдык

 Кенешинин төрагасы:                                             Т.Оморов                                                                                                 

 

                                                 

Депутаттардын  Кашка-Жол айыл аймагынын Кенешинин  (VIшайланган)  учунчу

сессиясынын жыйынынын.

 

Т О К Т О М У

 

Тоготой айылы.                                         №6                                 15.07.2017-ж

 

 

Тоготой айылындагы «Таза-Суу» долбоорун ишке  ашыруу  боюнча  муниципалдк  ишканасын  каттоого  алуу жонундо.

 

Кыргыз Республикасынын “Жергилктуу өз алдынча башкаруу жөнγндөгγ” мызмынын 18-беренесинин

4-пунктунун негизинде Тоготой айылынын 15-июль 2017-жылдагы Таза-Суу боюнча  өткөн жалпы элдик жыйынын угуп  жана талкуулап Кашка-Жол айылдык Кенеши.

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Тоготой айылындагы «Таза-Суу» долбоорун  ишке  ашыруу максатында  « Беки -Ата» муниципалдык  ишканасы  каттоого  алынсын.

 

2.Бул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдө  жагы Кашка-Жол  айыл өкмγтγнγн  Тоготой айылынын айыл башчысы  Т.Жээналиевге  мидеттендирилсин.

 

 1. «Беки-Ата» муниципалдык ишканасын каттоого алуу менен тиешелγγ документерди таярдап бутуруп беру ужагы райондук салык  башкармалыгынан   суралсын.

 

 

Кашка-Жолайылдык

 Кенешининторагасы                                                           :Т.Оморов

 

 

 

         Депутаттардын  Кашка-Жол  айыл  аймагынын  Кенешинин  (VIшайланган)  учунчу

сессиясынын  жыйынынын.

Т О К Т О М У

 

         Тоготой айылы.                                           №7/1                                      05.08.2017-ж

 

  Кашка-Жол  айылокмотунун 2017-жылдын 6 айылык  финансы-эканомикалы кабылы  жонундо. 

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу оз алдынча башкаруу  жонундогу” мыйзамынын 112-беренесине негиз Кашка-Жол  айыл  окмотунун финансы-эканомика болумунун  башчысы М.Асанованын  маалыматын  угуп  жана талкуулап Кашка-Жол айылдык  Кенеши

           

ТОКТОМ КЫЛАТ.

 

 1. Кашка-Жол айыл   окмотунун 2017-жылдын 6 айынын  жыйынтыгы  менен  киреше   болугу 1608670 сомго,чыгыша болугу 1608670 сомго аткарылгандыгы  билгиленсин.

 

 1. Кашка-Жол айыл    окмотунун 2017-жылдын беюджеттинин  аткарылышы 6 айдын  жыйынтыгы  менен  канаттандырарылык  деп  табылсын.
 2. Айыл окмотуно тийешелуу уюмдар  тарабынан кабыл  алынып жаткан нормотивтик актылардын  негизинде  ошондой эле ондуруштук коломдорунун  баалардын   инфилияциянын  денгээлине жана башка просестердин  эсебинен келип чыккан  озгоруулорго  ылайык ,бюжедттик статьялар  бюонча  озгорулорду жыл  ичинде киргизип туруга, укукберуу менен  бул  озгорулор айылдык кенештин сессиясында  каралып  бекитиле тургандыгы белгиленсин.

 

 1. Бул токтомдун  козомолдо  жагын Кашка-Жол  айылдык  кенешинин финансы    жана  экономика  боюнча  туруктуу  комиссиясына  жана  Кашка-Жол  айыл окмотунун  апарат  кызматкелерине тапшырылсын.

 

 Кашка-Жолайылдык

                          Кенешининторагасы:                                              :Т.Оморов

 

                                                     

 

Депутаттардын  Кашка-Жол  айыл аймагынын  Кенешинин  (VIшайланган)  учунчу

сессиясынын  жыйынынын.

 

                  Т О К Т О М У

 

Тоготой айылы.                                         №7/2                                       05.08.2017-ж

 

Дыйкан  фермердик урон чарбаларынын 2017-жылдын 6 айынын   ичинде аткарган  иштеринин  жыйынтыгы  жонундо

 Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу оз алдынча башкаруу  жонундогу” мыйзамынын 47-беренесинде 7-пуктунун негизинде  Дыйкан фермердик урон чарбаларынын  жетекчилеринин,Турукту комиссиянын маалыматын угуп жана талкуулап Кашка-Жол айылдык Кенеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ 

 

 1. Дыйкан , фермердик урон чарбаларынын 2017-жылдын 6-айнын ичинде аткарган иштеринин  жетишкендиктери  жана  кебир  кемчилдиктери  менен  белгиленсин.

 

 1. Мамалекеттик жер фондусун балансындагы жерден  алып ,иш алып барып жатышкан уроон  дыйкан, фермердик  чарбалар  боюнча  учунчу кварталдын  жыйынтыгы  менен  алардын  жерди эфективдуу  пайдаланусу  жана толом каражатарды ( аренда акы ,жер салыгы ,соцфонд  толомдору)  толонусу  боюнча маалымат  даярдалып  кезектеги сессияга сунушталсын.
 2. Бул токтомдун козомолдо  жагы Кашка-Жол айыл окмотунун жер боюнча  жетектоочу  адиси  А.Ардино  атапшырылсын  жана Кашка-Жол  айылдык  кенешинин  Агрардык, азык –туулук, жер  жана  жер  ресурстары  жаратылышты  коргоо боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

 

Кашка-Жолайылдык

Кенешининторагасы:                                                            Т.Оморов

                                                        

 

 

Депутаттардын  Кашка-Жол  айыл  аймагынын  Кенешинин  (VIшайланган)  учунчу

сессиясынын  жыйынынын.

 

                  Т О К Т О М У

 

Тоготой айылы.                                         № 7/3                                       05.08.2017-ж

 

 

Суу пайдалануучуулардын  ассоциясынын

 «Тен-Алыш»(СПА) директору О.Байыевдин 2017-жылдын

жарым  жылдык отчету жонундо.

 

«Тен–Алыш»СПАсынын директору О.Байыевтин 2017-жылдын жарым  жылдык   отчетун  угун  жана  талкуулап Кашка-Жол  айылдык Кенеши.

 

                                                                       ТОКТОМ КЫЛАТ.

 

 1. Суу пайдалануучуулар  ассоциясынын (СПА) 2017-жылдын жарым  жылдык отчетто сууга  болгон толом боюнча 900057 мин сом болсо фак,80400 мин сомго  аткарылгандыгы  белгиленсин.

 

 1. Суу кызматынын   толом каражатарынын толо  боюнча  оз  убагында  билдируу  жагы  СПАнын директору О.Байыевге  тапшырылсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдо  жагы  Тен-Алаш  СПАсынын  Кенешине  жана  Кашка-Жол айылдык  кенешинин Агрардык , азык-тулук  ,жер  жана  рерсуртары жаратылышты  коргоо  боюнча  туруктуу  комиссиясына   тапшырылсын.

 

 

Кашка-Жолайылдык

Кенешинин торагасы:                                                         Т.Оморов

 

 

 

     Депутаттардын  Кашка-Жол  айыл  аймагынын  Кенешинин  (VI шайланган)  учунчу 

сессиясынын  жыйынынын

 

                  Т О К Т О М У

 

Тоготой айылы.                                         №7/4                                       05.08.2017-ж

 

Кашка-Жол айыл окмотуно караштуу ТоготойАйылынын Таза-Суу менен камсыз кылууну жана Санитарияны туруктуу онуктуруу боюнча Долбоордун алкагында,АРИСтин окулчулугу менен Айыл окмотунун кызматташуусу жонундо.

 Кашка-Жол айыл окмотуно караштуу Тоготой  айылынын ичуучу суу  менен камсыз кылууну жана  туруктуу онуктуруу боюнча  ,АРИС тин окулчулугу менен кызматташуусу боюнча Кашка-Жол айылдык Кенеши.

  Токтом кылат. 

1.Кашка-Жол айыл окмотуно караштуу Тоготой айылын Таза-Суу менен камсыз кылууну жана санитарияны туруктуу онуктуруу боюнча долбоордун алкагында АРИСтин окулчулугу менен Айыл окмотунун  кызматташуусу бекитилсин.

 

2.Ушул токтомдун аткарылышын такай козомолго алуу жагы Кашка-Жол айыл окмотунун башчысы Рахманберди уулу Шайырбекке жана Жер,турак-жай, коммуналдык маселелр жана озгочо кырдаалдар боюнча адиси С.Турдуевге милдеттендирилсин.

 

 

 

Кашка-Жол айылдык

Кенешинин торагасы:                                                                Т.Оморов

 

 

    

 

p class=params-