Алтын-Булак айылдык Кеңешинин 3-чакырылышынын кезектеги

      13-сессиясынын

                                                                        Т О К Т О М У

 

2-февраль 2016-жыл                №  44                             Кандава айылы

 

       Алтын.-Булак айыл өкмөтүнүн 2015-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана

2016-жылга айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү 2017-2018-жылдарга проектисин кароо жөнүндө маселе айылдык кеңешинин бюджетин, финансы, салык жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясында алдын ала каралып, алардын сунуштарынын негизинде Алтын-Булак айылдык Кеңеши

 

 

                                              Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 

1.     2015-жылы Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгү 4769,7 миң сомго жана чыгаша бөлүгү 4719,5 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин.( № 1 тиркеме)

 

2.    2016-жылга айыл өкмөтүнүн бюджети кирешелер жана чыгашалары 4303,7 миң сом өлчөмүндө бекитилсин. ( № 2 тиркеме)

 

3.    Айыл өкмөтүнүн 2017-2018-жылдарга жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрү № 3 тиркемеге ылайык бекитилсин жана ар бир так мезгилде аларды кабыл алууда такталууга жатаары белгиленсин.

 

4.    Кыргыз Республикасынын бюджеттик  укуктарынын негизги принциптери жөнүндө Мыйзамынын 21-беренесине ылайык айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 43,03 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

 

5.    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 2016-2018-жылдарга жергиликтүү бюджеттердин чыгашаларын каржылоо биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер (эмгек акы, социалдык фондко чегерүү, тамак-аш, дары-дармек жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерүүлөр) коммуналдык  кызматтар ( электр энергия,көмүр,суу) боюнча жүзөгө ашыруу сунушталсын.

 

6.    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары теңдөөчү гранттарды биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды каржылоого багытталсын.

 

7.      Республикалык бюджеттен теңдөөчү гранттардын эсебинен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды толук каржылоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жоопкерчилигин алышат.

 

8.        Бюджеттик мекемелер, чарба жүргүзүүчү субьектер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан максаттуу багытталышы боюнча пайдаланылбаган Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттары тиешелүү бюджеттерге өндүрүп алынсын.

 

9.       Казына системасын четтеп өтүү менен атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулганда атайын каражаттын 100 пайызы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин кирешесине алынат.

 

10.      Айланма кассалык калдык ( оборотный кассовый наличность) айыл өкмөтүнүн бюджети боюнча жүргүзүлгөн накталай акча каражаты 2015-жылдын 1-январына карата 50,2 миң сом  өлчөмүндө белгиленсин.

 

11.      Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин бюджет, финансы, салык жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

 

Алтын-Булак айылдык кеңешинин

                                         төрагасы:-                                                       С.САИПОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Алтын-Булак  айылдык кеңешинин 2-февраль

                                                     2016-жылдагы кезектеги 13-сессиясынын № 44   

                                                     токтомунун № 1 тиркемеси.

                                                                           БЕКИТЕМИН

                               Жалпы суммасы: Төрт миллион үч жүз үч миң жети жүз сом

                                       Анын ичинен эмгек акы фондусу         2237,4     миң сом

                                                  Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн

                                                                                      башчысы:                        К.Бакеев

2016-жылга жергиликтүү бюджеттин каражаттары боюнча чыгымдардын

                                           СМЕТАСЫ.

Бюджеттик мекеме:  Алтын-Булак айыл өкмөтү

Мезгили: жылдык

Бюджеттин түрү: жергиликтүү

Тармагы: свод жалпысы

Өлчөө бирдиги: миң сом

Сататьялардын аталышы

Статья-н

Элементи

Жалпы бюджет

                Анын ичинен

1кв

2 кв

3кв

4кв

1

Эмгек акы

2111

2237,4

505,6

543,5

646,5

541,8

 

Эмгек акы

21111100

2237,4

505,6

543,5

 646,5

 541,8

2

Социалдык фондго төгүмд

2121

386,0

76,6

77,0

94,3

91,2

 

Анын ичинен 15,25%

21211100

386,0

76,6

77,0

94,3

91,2

3

Сапар чыгымына

 2211

140,0

6,0

19,3

15,0

9,7

 

Унаа чыгымы

22111100

40,0

0,0

4,0

4,0

0,0

 

Мейманкана чыгымы

22111100

50,0

20,0

5,0

25,0

0,0

 

Күнүмдүк төлөөлөр

22111300

50,0

12,0

13,0

25,0

0,0

4

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр бардыгы

2212

36,0

 9,0

 9,0

 9,0

 9,0

 

 

Анын ичинде;

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Байланыш кызматтары үчүн акы төлөө

221221

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Сотовый.байл.кызматы

22122200

36,0

9,0

9,0

9,0

9,0

5

Транспорт кызмат көрсөтүүлөр

2214

150,0

 50.0

 0,0

100,0

0,0

 

Анын ичинен бензин

22141100

100,0

50,0

0,0

50,0

0,0

 

Запастык бөлүк үчүн

22141200

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

6

Башка кызмат көрсөтүү-лөрдү сатып алуу, бардыгы

2215

984,9

 278,9

 204,3

 292,5

 209,2

 

Башка кызмат көрсөтүү-лөргө байланыш-кан башка чыгымдар

22154900

984,9

 278,9

 204,3

 292,5

 209,2

7

Буюмдарды жана матер.сатып алууга

2222

50,0

0,0

0,0

0,0

 50,0

 

Сатып алууларга

22221100

25,5

0,0

0,0

0,0

25,5

8

Электр энергия төлөмү

2232

128,7

 0,0

 5,5

 0,0

 123,2

 

Анын ичинен энергия үчүн

22321100

128,7

 0,0

 5,5

 0,0

 123,2

9

Жылуулук энергиясы

2224

147,7

0,0

147,7

0,0

 0,0

 

Жылуулук энергиясы

22241100

147,7

0,0

147,7

0,0

 0,0

10

Резервдик фонд

282152

43,0

0,0

 20,0

 23,0

0,0

 

Бардыгы

 

4303,7

 973,6

 1047,6

 1245,5

 1037,0

 

                ФЭБ башчысы:-                                               Э.МАМАТОВ

                                                                       

                                                                            БЕКИТЕМИН

                                       Жалпы суммасы:Үч миллион бир жүз кырк жети миң сегиз жүз сом

                                       Анын ичинен эмгек акы фондусу             1647,6 миң сом

 

                                                            Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн

                                                                                                башчысы                         К.Бакеев

 

2016-жылга жергиликтүү бюджеттин каражаттары боюнча чыгымдардын

                                           СМЕТАСЫ.

 

Бюджеттик мекеме:  Алтын-Булак айыл өкмөтү

Мезгили: жылдык

Бюджеттин түрү: жергиликтүү

Тармагы: башкаруу

Өлчөө бирдиги: миң сом

 

Сататьялардын аталышы

Статья-н

Элементи

Жалпы бюджет

                Анын ичинен

1кв

2 кв

3кв

4кв

1

Эмгек акы

2111

1647,6

372,3

400,3

476,1

398,9

 

Эмгек акы

21111100

1647,6

372,3

400,3

 476,1

 398,9

2

Социалдык фондго төгүмд

2121

284,2

 64,2

 68,0

 82,1

 68,9

 

Анын ичинен 15,25%

21211100

284,2

 64,2

 69,0

 82,1

 68,9

3

Сапар чыгымына

 2211

120,0

 40,0

 20,0

 60,0

 0,0

 

Унаа чыгымы

22111100

20,0

 8,0

 2,0

 10,0

0,0

 

Мейманкана чыгымы

22111100

50,0

20.0

5,0

25,0

0,0

 

Күнүмдүк төлөөлөр

22111300

50,0

12.0

13,0

25,0

0,0

4

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр бардыгы

2212

36,0

 9,0

 9,0

 9,0

 9,0

 

Сотовый.байл.кызматы

22122200

36,0

 9,0

 9,0

 9,0

 9,0

5

Транспорт кызмат.

2214

150,0

50,0

0,0

100,0

0,0

 

Анын ичинен бензин

22141100

100,0

50,0

0,0

50,0

0,0

 

Запастык бөлүк үчүн

22141200

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

6

Башка кызмат көрсөтүү-лөрдү сатып алуу, бардыгы

2215

797,1

278,9

154,3

274,6

89,2

 

Башка кызмат көрсөтүү-лөргө байланыш-кан башка чыгымдар

22154900

797,0

 278,9

 154,3

 274,6

 89,2

7

Буюмдарды жана матер.сатып алууга

2222

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

 

Сатып алууларга

22221100

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

8

Электр энергия төлөмү

2232

5,5

0,0

5,5

0,0

0,0

 

Анын ичинен энергия үчүн

22321100

5,5

0,0

5,5

0,0

0,0

9

Жылуулук энергиясы

2224

14,5

0,0

14,5

0,0

0,0

 

Жылуулук энергиясы

22241100

14,5

0,0

14,5

0,0

0,0

10

Резервдик фонд

282152

43,0

0,0

 20,0

 23,0

0,0

 

Бардыгы

 

3147,8

 814,4

 692,6

 1024,8

 616,0

 

 

                         ФЭБ башчысы:-                                               Э.МАМАТОВ

 

 

                                                                            БЕКИТЕМИН

                                       Жалпы суммасы: Алты жүз кырк тогуз миң үч жүз сом

                                       Анын ичинен эмгек акы фондусу – 473,4 мсиң сом

 

                                                            Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн

                                                                                                башчысы                         К.Бакеев

 

2016-жылга жергиликтүү бюджеттин каражаттары боюнча чыгымдардын

                                           СМЕТАСЫ.

 

Бюджеттик мекеме:  Алтын-Булак айыл өкмөтү

Мезгили: жылдык

Бюджеттин түрү: жергиликтүү

Тармагы: СДК

Өлчөө бирдиги: миң сом

 

Сататьялардын аталышы

Статья-н

Элементи

Жалпы бюджет

                Анын ичинен

1кв

2 кв

3кв

4кв

1

Эмгек акы

2111

473,4

107,0

 115,0

 136,8

 114,6

 

Эмгек акы

21111100

473,4

 107,0

 115.0

 136,8

 114,6

2

Социалдык фондго төгүмд

2121

81,7

 18,4

 19,8

 23,5

 20,0

 

Анын ичинен 15,25%

21211100

81,7

 18,4

 19,8

 23,5

 20,0

3

Сапар чыгымына

 2211

10,0

 0,0

0,0

0,0

10,0

 

Унаа чыгымы

22111100

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

4

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр бардыгы

2212

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Сотовый.байл.кызматы

22122200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Транспорт кызмат көрсөтүүлөр

2214

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Анын ичинен бензин

22141100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Запастык бөлүк үчүн

22141200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Башка кызмат көрсөтүү-лөрдү сатып алуу, бардыгы

2215

40,0

0,0

 30,0

 10,0

0,0

 

Башка кызмат көрсөтүү-лөргө байланыш-кан башка чыгымдар

22154900

40,0

 

 30,0

 10,0

0,0

7

Буюмдарды жана матер.сатып алууга

2222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Сатып алууларга

22221100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Электр энергия төлөмү

2232

8,2

0,0

0,0

0,0

8.2

 

Анын ичинен энергия үчүн

22321100

8,2

0,0

0,0

0,0

8,2

9

Жылуулук энергиясы

2224

16,0

0,0

 16,0

0,0

0,0

 

Жылуулук энергиясы

22241100

16,0

0,0

16,0

0,0

0,0

10

Резервдик фонд

282152

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бардыгы

 

629

 125,4

 180,8

 170,3

 152,8

 

 

 

 

ФЭБ башчысы:-                                               Э.МАМАТОВ

 

                                                                       Б Е К И Т Е М И Н

                                       Жалпы суммасы: Алты жүз кырк тогуз миң үч жүз сом

                                       Анын ичинен эмгек акы фондусу – 473,4 мсиң сом

 

                                                            Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн

                                                                                                башчысы                      К.Бакеев

 

2016-жылга жергиликтүү бюджеттин каражаттары боюнча чыгымдардын

                                           СМЕТАСЫ.

 

Бюджеттик мекеме:  Алтын-Булак айыл өкмөтү

Мезгили: жылдык

Бюджеттин түрү: жергиликтүү

Тармагы: библиотека

Өлчөө бирдиги: миң сом

 

Сататьялардын аталышы

Статья-н

Элементи

Жалпы бюджет

                Анын ичинен

1кв

2 кв

3кв

4кв

1

Эмгек акы

2111

116,4

 26,3

 28,2

 33,6

 28,3

 

Эмгек акы

21111100

116,4

 26,3

 28,2

 33,6

 28,3

2

Социалдык фондго төгүмд

2121

20,1

 4,5

 4,8

 5,9

 4,9

 

Анын ичинен 15,25%

21211100

20,1

 4,5

 4,8

 5,9

 4,9

3

Сапар чыгымына

 2211

10,0

 3,0

4,0

3,0

0,0

 

Унаа чыгымы

22111100

10,0

3,0

4,0

3,0

0,0

4

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр бардыгы

2212

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Сотовый.байл.кызматы

22122200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Транспорт кызмат көрсөтүүлөр

2214

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Анын ичинен бензин

22141100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Запастык бөлүк үчүн

22141200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Башка кызмат көрсөтүү-лөрдү сатып алуу, бардыгы

2215

27,9

0,0

 20,0

 7,9

0,0

 

Башка кызмат көрсөтүү-лөргө байланыш-кан башка чыгымдар

22154900

27,9

 

 20,0

 7,9

0,0

7

Буюмдарды жана матер.сатып алууга

2222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Сатып алууларга

22221100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Электр энергия төлөмү

2232

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

 

Анын ичинен энергия үчүн

22321100

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

9

Жылуулук энергиясы

2224

1,2

0,0

 1,2

0,0

0,0

 

Жылуулук энергиясы

22241100

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

10

Резервдик фонд

282152

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бардыгы

 

178,6

 33,8

 58,2

 50,4

 36,2

 

 

ФЭБ башчысы:-                                               Э.МАМАТОВ

 

 

                                                                           

                                                                              Б Е К И Т Е М И Н

                                       Жалпы суммасы:  үч жүз кырк сегиз миң сом

                                       

 

                                                            Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн

                                                                                                башчысы                         К.Бакеев

 

2016-жылга жергиликтүү бюджеттин каражаттары боюнча чыгымдардын

                                           СМЕТАСЫ.

 

Бюджеттик мекеме:  Алтын-Булак айыл өкмөтү

Мезгили: жылдык

Бюджеттин түрү: жергиликтүү

Тармагы: билим берүү

Өлчөө бирдиги: миң сом

 

Сататьялардын аталышы

Статья-н

Элементи

Жалпы бюджет

                Анын ичинен

1кв

2 кв

3кв

4кв

1

Эмгек акы

2111

0,0

0,0

0,0

0,0

 0,0

 

Эмгек акы

21111100

0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

2

Социалдык фондго төгүмд

2121

0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 

Анын ичинен 15,25%

21211100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Сапар чыгымына

 2211

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

 

Унаа чыгымы

22111100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр бардыгы

2212

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Сотовый.байл.кызматы

22122200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Транспорт кызмат көрсөтүүлөр

2214

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Анын ичинен бензин

22141100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Запастык бөлүк үчүн

22141200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Башка кызмат көрсөтүү-лөрдү сатып алуу, бардыгы

2215

120,0

0,0

 0,0

 0,0

120,0

 

Башка кызмат көрсөтүү-лөргө байланыш-кан башка чыгымдар

22154900

120,0

 

 0,0

 0,0

120,0

7

Буюмдарды жана матер.сатып алууга

2222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Сатып алууларга

22221100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Электр энергия төлөмү

2232

112,0

0,0

0,0

0,0

112,0

 

Анын ичинен энергия үчүн

22321100

112,0

0,0

0,0

0,0

112,0

9

Жылуулук энергиясы

2224

116,0

0,0

 116,0

0,0

0,0

 

Жылуулук энергиясы

22241100

116,0

0,0

116,0

0,0

0,0

10

Резервдик фонд

282152

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бардыгы

 

348,0

0,0

116,0

 0,0

 232,0

 

 

            ФЭБ башчысы:-                                               Э.МАМАТОВ

p class=params-