Алтын-Булак айылдык Кеңешинин 3-чакырылышынын кезектеги

13-сессиясынын 

Т О К Т О М У

 

2-февраль 2016-жыл                №   45                                 Кандава айылы

 

                                                                Жергиликтүү бийлик жана башкаруу органдардын

                                                                муниципалдык кызматкерлеринин иштеген жылдары

                                                                үчүн кошумча эмгек акы төлөө боюнча

 

     Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 5-августундагы № 451 токтому жергиликтүү бийлик жана башкаруу органдарынын муниципалдык кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө указынын 2-пункутунун жана анын № 4 тиркемесине ылайык мамлекеттик кызматта иштеген эмгек стажына жараша кошумча эмгек акы төлөө боюнча Алтын-Булак айылдык кеңеши

 

                                          Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 

1.     Айыл өкмөтүндө иштеген муниципалдык кызматкерлеринин тизмесине, штаттык бирдиктерин Кыргыз Республикасынын № 608 5-сентябрь 2002-жылдагы токтомуна ылайык такталган жана мамлекеттик башкаруу органдарында иштеген эмгек акы стажы эсептелсин.

 

2.    Кошумча эмгекке акы төлөө боюнча аныкталып райондук каржылоо бөлүмүнө бир нускасы тиркемеси менен тапшырылсын.

 

3.    Токтомду көзөмөлгө алуу жагы Алтын-Булак айылдык кеңешинин финансы, бюджет жана экономика  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

Алтын-Булак айылдык кеңешинин

                                         төрагасы:-                                                       С.САИПОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Алтын-Булак  айылдык кеңешинин 2-февраль

                                                     2016-жылдагы кезектеги 13-сессиясынын № 45   

                                                     токтомунун № 1 тиркемеси.

 

 

Өзгөн районунун Алтын-Булак 2016-жылга карата аппарат кызматкерлеринин жалпы жана муниципалдык  эмгек стажы.

 

Ф.А.Ж

         Эмгек акыга төлөнүчү үстөк акы

Жалпы стаж

Стаж

%

сумма

1

Бакеев К

35

17

25%

3000

2

Бабышев С

40

18

25%

2587,5

3

Душембиева К

13

9

15%

750

4

Маматов Э

35

16

25%

2162,5

5

Маматов А

30

9

15%

1080

6

Мамажанова Б

35

19

25%

1800

7

Исаков Ш

35

8

15%

900

8

вакант

      

 

 

 

9

Байзаков А

35

15

25%

1250

10

Вакант

 

 

 

 

11

Айыл башчылар

 

 

 

 

12

Мырзаев С

21

4

10%

600

13

Вакант

 

 

 

 

14

Чокмоев Ж

30

12

20%

1200

 

ТОП

 

 

 

 

15

Кочугулов Т

 

 

 

 

 

МОП

 

 

 

 

16

Касымова Д

 

 

 

 

 

Жалпысы

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн

                                 башчысы :-                                              К БАКЕЕВ

 

 

                  

 

                       Жооптуу катчы:-                                               С.БАБЫШЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           БЕКИТЕМИН     

                                                         15 штаттык бирдик бир айлык эмгек акы фонду айлык эмгек

                                                          акы фонду 117680 сом ( бир жүз он жети алты жүз сексен сом)

                                                          Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы_____________Бакеев К

                                                                               “___”____________ 2016-ж

   Өзгөн районунун Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин  2016-жылга карата

                                                       ШТАТТЫК    БИРДИГИ

 Калктын саны-3582                                                                             Аскерге милдеттүүлөрдүн саны-736

Фамилиясы, аты

Ээлеген кызматы

Штат бирдиги

Базал ставка

Коэфф

ицент

Эмгек акы

 

Эмгек акыга төлөнүүчү үстөк акы

 

Устөк акы

Зыянд

уулук

Электро энергия

Кошумча чин

Жалпы сумма

Жалпы стаж

Стаж

%

сумма

 

 

Башкармалык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Бакеев К

өкмөт башчы

1

5000

2,4

12000

35

16

25%

3000

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

                                                Негизги уюштуруу-укуктук маалыматтык камсыздоо маселелери.

2

Бабышев С

Жооптуу катчы

1

5000

2,07

10350

 40

17

25%

2587,5

 

 

 

1000

13937,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалдык маданий чөйрө, билим берүү, саламаттыкты сактоо, үй-бүлө жана балдар жаштар спорт сектору

3

Душембиева К

Соц.коргоо адис

1

5000

1

5000

13

9

15%

750

 

 

 

500

6250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Жергиликтүү өз алдынча башкаруу финансы-экономикалык жактан өнүктүрүү бөлүмү.

4

Маматов Э

Башкы ФЭБ

1

5000

1,73

8650

35

15

25%

2162,5

 

 

 

800

11612,5

5

Мамажанова Б

Башкы адис

1

5000

1,44

7200

35

18

25%

1800

 

 

 

600

9600

6

Исаков Ш

Вет врач

1

5000

1,2

6000

27

7

15%

900

 

 

 

 

6900

7

Маматов А

Жер адис

1

5000

1,44

7200

30

8

15%

1080

 

 

 

600

8880

8

Вакант

Жетект адис

1

5000

1,2

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

 

  Турак жай коммуналдык чарба курулуш транспорт, өзгөчө кырдаал айыл чарба жана жерге жайгаштыруу

9

Байзаков А

ВУС жетекчи

1

5000

1,0

5000

35

14

20%

1000

 

 

 

600

6600

10

Вакант

ВУС жардамчы

1

5000

1,0

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

                                        Айыл башчылар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Мурзаев С

Айыл башчы

1

5000

1,2

6000

21

3

5%

300

 

 

 

400

6700

12

Чокмоев Ж

Айыл башчы

1

5000

1,2

6000

30

11

20%

1200

 

 

 

800

8000

13

Накыев Т

Айыл башчы

1

5000

1,2

6000

25

3

5%

300

 

 

 

 

6300

 

ТОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Көчугулов Т

Кароол

1

2500

1

2500

 

 

 

 

 

1250

200

 

3950

 

МОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Касымова Д

Үй шыпыргыч

1

2500

1

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

2500

 

Жалпысы

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117430

Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы-башкы

                                                                    бухгалтер:-                                                        Э.МАМАТОВ

 Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн маданият  кызматкерлеринин 2016-жылга эмгек акылары боюнча                

                                               ТАРИФИКАЦИЯСЫ

 

 Ф.А.Ж

Ээлеген кызматы

Штат

тык бирд

Кызмат

тык

акы

                          Кошумча эмгек акы

Жыйынтык

Рай коэф%

Сумма

Бир айлык эмгек акысы

Компе

н-я эл

Зыяндуулук

Эмгек стажы

Тоолуу аймак

%

Сумма

Жыл

%

Сумма

Жыл

%

сумма

1

Байдөлөтов М

Директор

1

5500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5500

 

 

5500

2

Бакеев Д

Көркөм жетекчи

1

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

5000

3

Көчугулов Т

Кароол

1

2500

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

                                                                                                                                                                                                                    

 

2700

4

Султанова Д

Тазалагыч

1

2500

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

 

 

2700

5

Борубаев А

Директор

1

5500

 

 

 

24

30

1650

 

 

 

7150

 

 

7150

6

Тенеева А

Көркөм жетекчи

1

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

5000

7

Шерматов А

Музыкант

1

3800

200

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

4000

8

Бабышев Р

Кароол

1

2500

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

 

 

2700

9

Жунусова А

Тазалагыч

1

2500

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

 

 

2700

10

Айдаров  Б

Филал башчы

1

4000

200

15

600

 

 

 

 

 

 

4800

 

 

4800

11

Айдаралиев Ч

Кароол

1

2500

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

 

 

2700

12

Жунусова А

Техничка

0,5

1250

200

 

 

 

 

 

 

 

 

1450

 

 

1450

 

Жыйынтыгы

 

11,5

42550

1600

 

600

 

 

1650

 

 

 

46400

 

 

46400

 

 

 

 

 

p class=params-