ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXVIII сессиясынын

ТОКТОМУ

 

18.11.2020-жыл                                          № 28/126                            Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-айдын жергиликтүү бюджеттен үнөмдөлгөн акчаларды сарптоо жөнүндө

Жазы айылдык кеңешинин бюджет жана экономика туруктуу комиссиясынын 2020-жылдын 9-айдын жергиликтүү бюджеттен үнөмдөлгөн акчаларды сарптоо жөнүндө маалыматын угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

 

                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Жазы айыл өкмөтү боюнча 2020- жылдын 9-айдын жыйынтыгы менен

- бала бакчалардын “Тамак-аш” сатып алуудан үнөмдөлгөн 2218 статьясынан 650,0 миң сом

- Шагыл төгүүдөн үнөмдөлгөн 2221 статьясынан 250,0миң сом

- Жазы айылынын спорт залынан үнөмдөлгөн 3111 статьясынан 820,0 миң сом, жалпы 1720,0миң сом төмөндөгү  статьяларга жылдырылсын.

-Кызыл-Дыйкан айылынын асфальтынын карызына 3111 статьясына 550,0миң сом

-Кары-картаңдарга жана жарды үй бүлөлөргө көмүргө 2721 статьясына 100,0 миң сом

-Кара-Дыйкан айылына шагылга 60 рейс 2221 статьясына 120,0 миң сом

-Пандемияга, алдын алуу иштерине 2215 статьясына 300,0 миң сом

-Жазы айылынын спорт залына 3111 статьясына 60,0миң сом

-Эл.энергияга 2231 статьясына 120,0 миң сом

-Т.Ташмаматов орто мектебинин от казанына 2221 статьясына 60,0 миң сом

-Ж.Абдрасулов орто мектебинин от казанына 2221 статьясына 60,0 миң сом

-Компьютер комплект 1 даана 3112 статьясына 30,0 миң сом

-АДКга принтер алып берүүгө 3112 статьясынан 20,0миң сом

-Жыйындар залынан жана депутаттык кабинеттин эшиктерине, терезелерине 1 даана кондиционерге 3112 статьясына 200,0миң сом

-Жээренчи айылына шагыл 2221 статьясына 100,0 миң сом

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдө бюджет, экономика, муниципалдык менчик боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                                                                      С.Акматов.

 

                                                                                                                        

                     

                                                                                                

                                                                             

       

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXIXсессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

   26.12.2020-жыл                               № 29/127                                Кара-Дыйкан  айылы                                                                                                                                                            

Жазы айыл өкмөтүнүн 2021-жылга айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү 2022-2024-жылдарга болжолдуу проектисин кароо жөнүндө

 

Жазы айыл өкмөтүнүн 2021-жылга айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү 2022- 2024-жылдарга болжолдуу долбоорун кароо  жөнүндө маселе айылдык Кеңешинин бюджет, экономикасы, муниципалдык менчик боюнча туруктуу комиссиясында алдын алып каралып, алардын сунуштарынын негизинде Жазы айылдык Кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 2021-жылы Жазы айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгү – 28460,4 мин сомго жана чыгаша бөлүгү 28460,4 мин сомго аткарылгандыгы белгиленсин
 2. Айыл өкмөтүнүн 2022-2024 -жылдарга жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрү №2 тиркемеге ылайык бекитилсин жана ар бир так мезгилде аларды кабыл алууда такталууга жатаары белгиленсин
 3. Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктарынын негизги принциптери жөнүндө Мыйзамынын 21-беренесине ылайык айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 284,6 миң сом өлчөмүндө бекитилсин
 4. Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдарына 2021-2022-жылдарга жергиликтуу бюджеттердин чыгашаларын каржылоо биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер (эмгек акы, социалдык фондко чегеруу, тамак- аш, дары-дармек жана милдеттуу медициналык камсыздандырууга чегеруулер) коммуналдык кызматтар (электр энергия, көмүр, суу) боюнча жузөгө ашыруу сунушталсын
 5. Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдары тендөөчү гранттарды биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды толук каржылоого багытталсын
 6. Республикалык бюджеттен тендөөчү грантардын эсебинен Коммуналдык чыгашаларды толук каржылоо үчүн жергиликту өз алдынча башкаруу органдарды жоопкерчилик тартышаары белгиленсин.
 7. Бюджеттик мекемелер, чарба жүргүзүүчү субьектер жана жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдары тарабынан максаттуу багыталышы боюнча пайдаланбаган Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттин каражаттары тиешелуу бюджеттерге өндүрүлүп алынаары эске алынсын.
 8. Казына системасын четтеп өтүү менен атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулганга атайын каражаттын 100% Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттинин кирешесине алынаары белгиленсин.
 9. Айланма кассалык калдык (оборотная кассовая наличность) айыл өкмөтүнүн бюджетти боюнча жүргүзүлгөн накталай акча каражаты 2022-жылдын 1-январына карата 100,0 мин сом өлчөмдө белгиленсин
 10. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин бюджет, экономика муниципалдык менчик боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

         Төрөга                                                                                               Ж.С.Акматов                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXIXсессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

26.12.2020-жыл                                   № 29/128                                  Кара-Дыйкан айылы

 

 

Жазы айыл өкмөтүнүн экономикалык пландоо аймагын аймактык Кз коэффициентинин  өлчөмүн же жер салыгынын коэффициентинин базалык өлчөмү жөнүндө

 

 

           Жазы айыл өкмөтүнүн экономикалык пландоо аймагын аймактык Кз коэффициентинин  өлчөмүн же жер салыгынын коэффициентинин базалык өлчөмүн жогорулатуу боюнча айыл өкмөтүнүн кирешелер боюнча башкы адиси М.Азимованын маалыматын угуп жана талкуулап   Жазы айылдык Кеңеши 

                                             Т О К Т О М  К Ы Л А Т 

 1. Жазы айыл өкмөтүнүн аймагында айыл чарбалык эмес жер салыгынын Кз зоналдык  коэффициенти 2021-жылдын 1-январынан баштап 1,2  өлчөмүндө бекитилсин .
 2. Токтомдун аткарылышы Жазы айыл өкмөтүн ФЭБ башчысына жүктөлсүн.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө бюджет, экономика, муниципалдык менчик боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

 

 

 

 

  

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

ТОКТОМУ

 

13.02.2021-жыл                             №  30/ 129                           Кара-Дыйкан айылы

 

Айыл  өкмөтүнүн 2020-жылдын   жыйынтыгы  боюнча берген  отчету жөнүндө

 

             Жазы айыл өкмөтүнүн башчысы М.Ибраимовдун  2020-жылдын жыйынтыгы боюнча   айыл аймагынын социалдык экономикалык  өнүгүүсү боюнча аткарган иштерин угуп жана талкуулап  Жазы айылдык кеңеши   

                                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

 1. Жазы айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча  айыл  аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча  аткарган иштери канаатандырарлык деп белгиленсин.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                      С.Акматов.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

ТОКТОМУ

 

13.02.2021-жыл                                          № 30/130                            Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айыл өкмөтүнүн  2021-жылдын 1-январына карата жергиликтүү бюджеттин эсеп счетундагы, 2020-жылдан үнөмдөлөн жана ашыкча аткарылган кирешелердин эсебинен түзүлгөн 6275,4 мин сом акча каражатын , 2021-жылга карата аткарыла турган иш чаралардын сметасына ылайык бекитуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 102-117- беренелерине жана финансы , экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комиссиясы , Жазы айыл өкмөтүнүн  2021-жылдын  1-январына карата жергиликтүү бюджеттин эсеп- счетундагы үнөмдөлгөн жана ашыкча аткарылган кирешелердин эсебинен түзүлгөн 6275,4 мин сом акча каражатын ,( анын ичинен 294,1 мин сом акча каражаты атайын каражат,5981,3 мин сому бюджеттин эсебинен ) 2021-жылга карата аткарыла турган иш-чаралардын  сметасын алдын ала карап,алардын сунуштарынын негизинде  Жазы айылдык Кеңеши

                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Жазы айыл өкмөтүнүн 2020 жылда иштетилбей (үнөмдөлгөн) калган 6275,4 миң сом акча каражаты 2021-жылга карата аткарыла турган иш-чаралардын негизинде төмөндөгүдөй максатка жумшалсын:
 2. Кызыл-Дыйкан жана Кара-Дыйкан айылдардын көчөлөрүнө асфальт төшөөгө -993,5 миң сом.
 3. Айылдарга эл.мамыча, эл.чубалгы, шагыл , кочого труба ,тунку жарыктын жана таза суунун эл.энергия акысына ,ар кандай проекттерге – 2903,1 миң сом.
 4. Мектептерге канц. товар, хоз. товар, стол. стуль, котельн. ремонту эшик-терезе алмашууга -619,0 миң сом.
 5. Бала-бакчалардын-котелн.курулушуна,беседканын ремонтуна, эл.плита. компьютер сатып алууга-701,0 миң сом.
 6. Борбордук конторанын кабинеттерин ондоого, пандемияга, конторанын айланасын тозууга, компьютер сатып алууга – 783,6 миң сом.
 7. Жайыт комитетинин ар кандай чыгымдарына -153,0 миң сом.
 8. Участковый милициянын куйуучу майына, СДКнын ар кандай чыгымына 72,2 миң сом.
 9. Вет адистерди окутууга-контрактка – 50,0 мин сом.

 

 

 

 

Төрага                                                                                                      С.Акматов.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

 

13.02.2021-жыл                                     № 30/131                                 Кара-Дыйкан айылы

                                                            

 

                                                                            Жазы айыл аймагында айылдардын

                                                                           санитардык абалын туруктуу кармап

                                                                           туруу максатында “Жазы аймактык

                                                                           Таза-суу”муниципалдык ишканасын    

                                                                           түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына ылайык  жана Жазы айылдык аймагында  айылдардын санитардык  абалын  туруктуу кармап  туруу максатында  “Жазы  аймактык  Таза-Суу”муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө маселелерин угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

                                          Т О К Т О М    К Ы Л А Т 

 1. Жазы айыл өкмөтүнүн алдында “Жазы аймактык таза-Суу” муниципалдык ишканасы түзүлсүн жана төмөндгүдөй аталсын

“Жазы айымактык Таза-Суу” муниципалдык ишканасынын толук фирмалык аталышы:

Мамлекеттик тилде: “Жазы аймакты Таза-Суу”  муниципалдык ишканасы.

Расмий тилде аталышы: Муниципальное предприятие “Жаза аймактык Таза-Суу”“Жазы аймактык Таза-Суу”  муниципалдык ишканасынын кыскартылган фирмалык аталышы

Мамлекеттик тилде: “Жазы аймактык Таза-Суу” МИ.

Расмий тилде аталышы: МП “Жазы айымактык Таза-Суу”.

 1. “Жазы айымактык Таза- Суу” муниципалдык ишканасы  Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына ылайык  Юстиция министрлигинин  тийиштүү  органдарынан  мамлекеттик каттоодон  откорулсун.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айыл өкмөтүнүн башчысы М.Ибраимовго жуктолсун.

                     Ушул токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын , ошондой эле мамлекеттик 

            кайра каттоо үчүн  тапшырылган документтердеги  маалыматтардын  анык

            экендиги  жана мыйзамда белгиленген учурларды, юридикалык жакты кайра

            каттоо  маселелери тиешелуу  мамлекеттик жана (же) жергиликтуу өз алдынча

            башкаруу органдары  менен макулдашылгандыгы ырасталат.

           

        

Төрага                                                                                                          Ж.Акматов

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                               ТОКТОМУ

 

 

13.02.2021-жыл                                    № 30/132                                 Кара-Дыйкан айылы

                                                            

 

                                                                  Жэееренчи айылынын жашоочуларынын

                                                                  кайрак жерине кароол алуу жөнүндө

 

Жээренчи айылынын жашоочуларынын  кайрак жерлерине  эгилген эгиндерди   малдардын талкалап жеп кетүүсүнөн  сактоо боюнча кароол алуу жөнүндө  элдик жыйынынын  протоколу менен таанышып жана талкуулап  Жазы айылдык кеңеши

 

                                                     Т О К Т О М  К Ы Л А Т 

 1. Жазгы талаа иштерин уюштуруу, адырдагы кайракы жерлерге кароолдорду коюу Жээренчи айылынын айыл башчысы А.Апазовго жүктөлсүн. 
 1. Кароолчулардын эмгек акысы Жээренчи айылынын жашоочулары тарабынан уюштурулуп төлөнүп берилсин. 
 1. Эгин талааларын мал талкалап кеткен учурлар катталса  айыл өкмөтүндөгү “Бузуулар” боюнча комиссия  менен биргеликте иш жүргүзулсүн.

 

 1. Ушул токтомду бекитип берүү Жазы айылдык кеңешинен суралсын.

 

 

 

Төрага                                                                                                        Ж.Акматов

 

 

 

 

 

                                                                 

       

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

 ТОКТОМУ

 

   13.02.2020-жыл                               № 30/133                                Кара-Дыйкан  айылы

 

Өзгөн райондук мамлекеттик статисткика бөлүмү менен Жазы айыл өкмөтунүн ортосунда түзүлгөн келишимди бекитүү жөнундө 

Т О К Т О М  К Ы Л А Т 

 1. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмү менен Жазы айыл өкмөтүнун ортосунда түзүлгөн келишим бекитилсин. 
 1. Келишимдин аткарылышын көзөмөлдө айыл чарба, энергетика, курулуш, транспорт, жана байланыш боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                                                                        Ж.Акматов 

 

 

                                                                                  Жазы айылдык кеңешинин   2021-жылдын

                                                                               13-февралдагы № 30/133 токтому менен  бекитилди

 

      Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берүү жөнүндө

КЕЛИШИМ

2021-ж   21-январь

 

1.      Келишимдин тараптары

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин  Өзгөн                                                                                                                                                   

райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн атынан, мындан ары "мамлекеттик статистика органы" деп аталуучу   Өзгөн райондук мамлекеттик

 статистика бөлүмү жөнүндө  жобонун негизинде иштеген жетекчи Инашов.С. биринчи   тараптан     жана    Жазы айыл  өкмөтүнүн атынан, мындан ары өз алдынча

          

башкаруунун аткаруу органы” деп аталуучу,Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жобонун негизинде иштеген башчысы     Ибраимов.М.экинчи тараптан

                                                 

Кыргыз Республикасынын Конституциясын, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен төмөнкүлөр тууралуу ушул келишимди түзүштү.

2. Келишимдин шарттары

2.1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 19.12.2014-ж. №715 токтомуна ылайык

 Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмү Жазы                                                                                                                                    

айыл өкмөтүнө  статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча төмөнкү мамлекеттик ыйгарым укуктарды берет:

1) үстүбүздөгү жылдын түшүмү үчүн себүү жөнүндө;                                                                                                                                                   2) жазгы талаа иштерин жүргүзүү жана жаздык өсүмдүктөрдү себүү жөнүндө;                                                                      3) түшүмдү жыйноо, күздүк себүү жана тоңдурма айдоо тууралуу;                                                                                                      4) айыл чарба мөмө-жемиш өсүмдүктөрүн жана жүзүмдү дүң жыйноо жөнүндө;                                                                                                                                                 5) айыл чарба өсүмдүктөрдүн түшүмүн жыйноо жөнүндө;                                                                                                   6) дыйкан (фермер) чарбаларында жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларында мал чарбачылык продукцияларын өндүрүү жөнүндө;                                                                                                                              7) тоюттарды өндүрүү жөнүндө;                                                                                                                                             8) дыйкан (фермер) чарбалары тарабынан айыл чарба продукцияларын сатуунун көлөмү жана баалары тууралуу;                                                                                                                                     9) айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө кеткен чыгымдар жөнүндө;

“Берилген ыйгарым укуктар боюнча маалымат берүүнүн мезгилдүүлүгү жана мөөнөтү мамлекеттик статистика отчеттуулугунун формаларына ылайык каралып, 2-тиркемеде көрсөтүлгөн”.

“2-тиркеме Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жыл сайын бекитилүүчү Статистикалык иштердин программасына, Статистикалык иштердин графигине, Статистикалык отчеттуулуктун формаларынын табелине ылайык түзүлөт.

 

2.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча    Жазы

 

айыл өкмөтү жогоруда көрсөтүлгөн берилүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну кабыл алат.

2.3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн финансылык каражаттар (трансферттер) 1-тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан борборлоштурулган түрдө республикалык бюджеттен бөлүнөт.

3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө мамлекеттик статистика органынын укуктары жана милдеттери

3.1. Өзгөн  райондук мамлекеттик статистика бөлүмү өзүнүн ыйгарым

        

укуктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берүүдө төмөнкүлөргө укуктуу:

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укукту аткарып жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жетектөөчү адис-статистигин дайындоого жана бошотууга макулдашуунун жол-жоболорунун жүрүшүн талап кылууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан ишке ашырылышын, ошондой эле ушул максатка бөлүнүп берилген финансылык, материалдык жана башка каражаттардын пайдаланылышын контролдоого;

статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу маселелери боюнча аткарууга милдеттүү болгон актыларды өзүнүн компетенциясынын чегинде кабыл алууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча жазуу жүзүндө көрсөтмө берүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга байланышкан маалыматтарды, материалдарды жана документтерди сурап алууга;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан бекитилген 2-формага ылайык материалдык, финансылык жана башка каражаттарды пайдалануунун натыйжалары жөнүндө маалымат берүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынан отчеттордун формаларын сурап алууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген, бирок максаттуу эмес пайдаланылган каражаттарды белгиленген иретте өндүрүп алууга;

- №2 тиркемеде берилген статистикалык инструментарийдин жана графиктин тизмегине ылайык статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген статистикалык маалыматтардын ишенимдүүлүгүн жана өз убагында болгондугун контролдоого;

- КРдин Улутстаткому тарабынан бекитилген усулдарга ылайык статистикалык иргеме текшермелерге тиешелүү болгон чарба жүргүзүүчү субъекттердин тизмегин аныктоого;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы берген статистикалык маалыматтардын (себилген аянттар, дүң жыйым жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү ж.б. жөнүндө) ишенимдүүлүгүн текшерүүнү уюштурууга;

- алгачкы статистикалык эсептин абалын жана толуктугун текшерүүгө;

- статистикалык маалыматтарды берүүдө мөөнөтү үзгүлтүккө учураса, алар ишенимдүү эмес болсо, статистикалык байкоонун субъекттери толук эмес камтылса, статистикалык маалыматтар берилбесе, өзүнүн милдеттерин аткарбаса ж.б.у.с. учурларда “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамга,  Кыргыз Республикасынын “Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине”, ушул Келишимге ылайык чараларды көрүүгө;

- "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген учурларда жана тартипте, статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимди мөөнөтүнө чейин бузууну демилге кылууга.

3.1.  Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмү өзүнүн ыйгарым

        

укуктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берүүдө төмөнкүлөргө милдеттіі:

- статистикалык маалыматтарды киргизүү үчүн электрондук программалар менен камсыз кылууга, программалык камсыздоо иштерине жөндөмүн жогорулатуу боюнча окууларды өткөрүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын камсыз кылуу үчүн арналган статистикалык инструментарийди, материалдык, финансылык жана башка каражаттарды зарылдыкка жараша өз убагында жана толук көлөмдө өткөрүп берүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон методикалык, уюштуруучулук, консультативдик, башка жардам көрсөтүүгө, укуктук, техникалык жана башка документтер менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын камсыздоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу жүктөлгөн жетектөөчү адис-статистиктин квалификациясын жогорулатуу үчүн жылына эки жолудан кем эмес окуу өткөрүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын жана бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдаланышын контролдоого.

 

4. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын укуктары жана милдеттери

4.1. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда  Жазы  айыл өкмөтү      

                                            

төмөнкүлөргө укуктуу:

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн каралган статистикалык инструментарийди, материалдык, финансылык жана башка каражаттарды өз убагында жана толук көлөмдө өткөрүп берүүнү талап кылууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик статистика органынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн методикалык, уюштуруучулук, кеѕеш беріі  жана башка жардамды, ошондой эле зарыл болгон укуктук, техникалык жана башка документтерди алууга;

- райондук  мамлекеттик статистика бөлүмүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык статистикалык маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө текшерүүлөрдү жүргүзүүгө катышууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууда кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча мамлекеттик органдардын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүнө сот тартибинде даттанууга;

- ушул Келишим жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген учурларда жана тартипте, “Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө келишимди” мөөнөтүнө чейин бузууну демилге кылууга.

4.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда   Жазы айыл өкмөтү                     

                                                 

төмөнкүлөргө милдеттүү:

-Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды бул келишимге, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Статистикалык иштердин программасына, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан бекитилген статистикалык отчёттуулуктун формаларынын табелине жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ишке ашырууга;

- райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн макулдашуусу боюнча статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн жетектөөчү адис-статистикти кабыл алууга жана дайындоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиктин кызматтык милдеттерин иштеп чыгууга;

- жетектөөчү адис-статистикти жумуш оруну: иш бөлмө, жеке компьютер, жумуш эмереги, телефон жана канцтовар менен камсыз кылууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыздоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик статистика органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу жана материалдык, финансылык жана башка каражаттарды пайдалануу боюнча тоскоолдуксуз текшерүүлөрдү жүргүзүү үчүн шарттарды камсыздоого;

- квалификацияны жогорулатуу үчүн мамлекеттик статистика органы тарабынан уюштурулган окууга, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жетектөөчү адис-статистиктин катышуусун камсыздоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча мамлекеттик статистика органдарынын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүн аткарууга;

- квартал сайын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн финансылык каражаттарды пайдалануу тууралуу финансылык отчёт берүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн ага бөлүнгөн, пайдаланылбаган финансылык, материалдык жана башка каражаттарды кайтарууга.

5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиги

5.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиги райондук бөлүмдөрдүн жана мамлекеттик статистика органынын башкармалыктарынын жетекчилери менен макулдашуу боюнча муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган муниципалдык кызматчы болуп саналат;

 

5.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиги өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

5.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти статистикалык маалыматтарды  жыйноо боюнча ушул Келишимдин 2-Тиркемесине ылайык иш алып барат.

Келишимдин 2-Тиркемесинде төмөнкүлөр каралган:

-          мал чарбачылыгынын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктүн продукциясынын өндүрүшүн тандап алып текшерүүгө;

-          статистикалык иштердин программасында көрсөтүлгөн көлөмдө жана мөөнөтөрдө статистикалык отчеттуулукту түзүү үчүн эсептерди жүргүзүүгө;

5.4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти берилген статистикалык отчеттулуктун ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчилик тартат (2-Тиркеме).

5.5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышына тийиштүү ар кандай статистикалык текшерүүлөргө катышат.

 

5.6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти төмөнкүлөргө милдеттүү:

 

- Айыл чарбасынын статистикалык отчёттуулугу” программалык камсыздоо маалымдамасында каралган чарба жүргүзүүчү субъекттердин каталогуна ылайык, белгиленген мөөнөтүнө ылайык өз убагында жана сапаттуу статистикалык маалыматтарды жыйноону, тандап алып текшерүүлөрдү камсыздоого;

- №2 тиркемеде көрсөтүлгөн “Статистикалык отчёттуулуктун формасынын табелинде” бекитилген формалар боюнча программалык камсыздоого статистикалык маалыматтарды киргизүүнү ишке ашырууга;

- көрсөтмөлөргө же аларды толтуруу боюнча нускамаларга ылайык мамлекеттик статистикалык отчёттуулуктун формаларын толтуруу үчүн алгачкы эсепти киргизүү тартибин сактоону камсыздоого;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө жүктөлгөн милдеттерге ылайык талаптарды аткарбагандыгы үчүн жеке жоопкерчиликти тартууга;

- кагаз жана электрондук калыбындагы чарба китеби боюнча маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүү боюнча иштерге катышууга, жыйынтыкталган маалыматтар базасынын (т.а. ар бир үй чарбасы боюнча) талдоосун жүргүзүүгө жана айыл чарбасы боюнча алынган натыйжаларды учурдагы статистика менен салыштырууга;

 

 

6. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын финансылык, материалдык жана башка каражаттар менен камсыздоо

6.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга зарыл болгон финансылык камсыздоо республикалык бюджеттен КР Финансы министрлигинин жергиликтүү бюджетине берилүүчү максаттуу трансферттер (субвенциялар) формасында жүргүзүлөт.

6.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн тиешелүү финансылык жылга максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмүн эсептөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 19-декабрындагы №715 токтому менен бекитилген максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) көлөмүн эсептөө методикасынын негизинде жүргүзүлөт.

Ушул келишимдин 9.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөткө карата аныкталган максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) суммасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) көлөмүн эсептөө методикасына ылайык келишимге тиркелет жана анын ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелет (1-тиркеме).

6.3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан жергиликтүү бюджетке республикалык бюджеттен бөлүнүүчү максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын алыш-бериш эсебине түшөт жана кезектеги финансылык жылга жергиликтүү бюджеттин кирешелер жана чыгашалар түзүмүндө чагылдырылууга тийиш.

6.4. Максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмү өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистигине бир бирдик эмгек акы төлөөнү;

- берилүүчү ыйгарым укуктарды аткарууга чыгымдарды: унаа чыгымдары, байланыш кызматтары;

- иш сапар чыгымдары;

- коммуналдык чыгымдарды (электр, жылуулук жана суу менен камсыздоо ж.б.) зарылдыкка жараша;

- канцелярдык жана чарбалык товарларга чыгымдарды;

6.5. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык каражаттар зарылдыкка жараша мамлекеттик статистика органы тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына кабыл алуу-өткөрүп берүү актынын негизинде өткөрүлүп берилет.

6.6. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн чарбалык ишмердикти  жүргүзүү үчүн (жабдуулар, объекттер, техника ж.б.) зарылдыкка жараша бөлүнгөн материалдык каражаттар макулдашуу комиссиясында каралгандан жана алардын колдонууга жарактуулугу аныкталгандан кийин өткөрүлүп берилүүгө тийиш.

Макулдашуу комиссиясы мамлекеттик статистика органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тең укуктуулуктун негизинде түзүлөт.

6.7. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына өткөрүлүп берилүүчү материалдык каражаттардын тизмеги тараптардын макулдашуусу менен аныкталат.

6.8. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн материалдык каражаттарды пайдалануунун тартиби мамлекеттик статистика органы тарабынан аныкталат.

7. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын отчёттуулугунун формасы жана мезгилдүүлүгү

7.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы мамлекеттик статистиканын аймактык органына төмөнкүлөрдү берүүнү камсыздайт:

 

- мамлекеттик статистикалык отчеттуулукту 2-тиркемеде көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жыл сайын бекитилүүчү Статистикалык иштердин программасына, Статистикалык иштердин графигине, Статистикалык отчеттуулуктун формаларынын табелине ылайык;

 

- квартал сайын 10 унан кечиктирбестен статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн финансылык каражаттарды пайдалануу тууралуу финансылык отчётту.

8. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын мамлекеттик орган тарабынан контролдоонун тартиби

8.1. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын көзөмөлдөө (мындан ары - көзөмөлдөө) келишимдин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын камсыздоо максатында жүргүзүлөт.

8.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын көзөмөлдөөнү мамлекеттик статистика органдары жүргүзөт.

8.3. Мамлекеттик статистика органы:

- аныкталган тартип бузууларды четтетүү тууралуу көрсөтмөлөрдү жөнөтүү укугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын толук кандуу жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөйт;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн материалдык жана финансылык каражаттарды максаттуу пайдаланышын текшерет;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар чөйрөсүнө таандык болгон маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын, ошондой эле методикалык көрсөтмөлөрдүн аткарылышын көзөмөлдөйт;

- келишим менен каралган учурларда жогору турган органга жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуу жана ушул келишимди бузуу жөнүндө сунуштарды даярдайт жана киргизет.

8.4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын көзөмөлдөөнү тиешелүү мамлекеттик сатистика органы төмөнкүдөй түрдө жүргүзөт:

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан ишке ашыруу бөлүгүндө алардын ишин координациялоо;

- бул келишимде белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун натыйжалары жөнүндө отчётторду кабыл алуу;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу жана мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн каражаттарды пайдалануу бөлүгүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын ишин текшерүү;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу маселелери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына сунуштамаларды берүү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерди мыйзамдуулук жана максатка ылайыктуулук көз карашы менен баалоо.

9. Келишимдин күчүнө киришинин жана колдонуу мөөнөтүнүн тартиби

9.1. Келишим жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилүүгө тийиш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын келишимди бекитүү тууралуу токтому кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

9.2. Ушул келишим 2021-жылдын 1-январынан 2023-жылдын 31-декабрына чейин колдонулат.

Эгерде ушул келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин тараптардын бири дагы өзүнүн келишимди бузуу ниети жөнүндө билдирбесе, анда анын колдонуу мөөнөтү автоматтык түрдө кийинки жылга жана ошол эле шарттарда узартылат.

9.3. Бул келишим бирдей юридикалык күчкө ээ болгон үч нускада түзүлдү.

9.4.Бул келишимдин бардык Тиркемелери анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелишерин белгилөө.

  10. Келишимдин шарттарын өзгөртүү

10.1. Келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор тараптардын макулдашуусу менен киргизилет.

10.2. Келишимге киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан да бекитилүүгө тийиш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду бекитүү жөнүндө токтому кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

11. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуунун негиздери жана тартиби

11.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу төмөнкү учурларда токтотулушу мүмкүн:

- келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганда;

- келишимди жараксыз деп таануу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн кезектеги финансылык жылга республикалык бюджетте максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жок болгондо;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды андан ары ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган ченемдик укуктук акт кабыл алынганда:                                                                                        

-үстүбүздөгү жылдын түшүмү үчүн себүү жөнүндө;                                                                                                                                                   -жазгы сугат иштерин жүргүзүү жана жаздык өсүмдүктөрдү себүү жөнүндө;      

- түшүмдү жыйноо, күздүк себүү жана тоңдурманы айдоо тууралуу;                                                                                                      

- айыл чарба мөмө-жемиш өсүмдүктөрүн жана жүзүмдү дүң жыйноо жөнүндө;                                                                                                                                                 

- айыл чарба өсүмдүктөрдүн түшүмүн жыйноо жөнүндө;                                                                                                  

- дыйкан (фермер) чарбаларында жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларында мал чарбачылык продукцияларын өндүрүү жөнүндө;                                                                                                                             

- тоюттарды өндүрүү жөнүндө;  

- дыйкан (фермер) чарбалары тарабынан айыл чарба продукцияларын иштетүүдөгү көлөмү жана баалары тууралуу 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик статистика органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды өз алдынча ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алынган (келишимди мөөнөтүнө чейин күчүн бузуу);

- Келишим жана /же "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жана шарттарда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруудан баш тарткан (келишимди мөөнөтүнө чейин бузуу).

11.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу мамлекеттик статистика органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын демилгеси боюнча мөөнөтүнө чейин токтотулушу мүмкүн.

11.3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан мөөнөтүнө чейин токтотуунун шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- мамлекеттик статистика органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык жана башка каражаттар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын камсыздоонун мүмкүн эместиги;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынан көз каранды болбогон себептер боюнча мүмкүн эместиги;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн жана /же ишке ашыруунун шарттарын өзгөрткөн ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы;

11.4. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик статистика органы тарабынан мөөнөтүнө чейин токтотуунун шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелинет:

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан андан ары ишке ашыруу максатка ылайыксыз деп мамлекеттик статистика органы тарабынан табуу, анын ичинде аларды аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес ишке ашыргандыгы үчүн;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн алынган материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу, эгер ал бузуулар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну татаалдаштырган шарттарды түзсө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн жана (же) ишке ашыруунун шарттарын өзгөрткөн ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы;

11.5. Тараптардын биринин демилгеси боюнча статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда токтотууну демилгелеген тарап статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуунун болжолдонгон датасына чейин 15 жумушчу күн мурда башка тарапка жазуу түрүндө билдирүү жөнөтүүгө милдеттүү.

11.6. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мөөнөтүнө чейин токтотуу жөнүндө билдирүүнү алган тарап аны 15 жумушчу күндүн аралыгында карап чыгууга жана башка тарапка кароонун жыйынтыгы жөнүндө кабарлоого милдеттүү.

Башка тарап билдирүү менен макул болгон учурда статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу тараптардын макулдашуусунун негизинде токтойт.

11.7. 30 жумушчу күндүн аралыгында билдирүүнү кароонун жыйынтыгы жөнүндө жазуу түрүндө жооп жок болгон же башка тарап статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуу менен макул болбогон учурда берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мөөнөтүнө чейин токтотуу жөнүндө маселе сот тартибинде чечилет.

11.8. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар аткаруу мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда аларды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына бөлүнгөн, пайдаланылбаган материалдык жана финансылык каражаттар берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу токтотулган күндөн тартып 15 жумушчу күндүн аралыгында мамлекеттик органга кайтарылууга тийиш.

11.9. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын каржылоо ушул келишимде каралган көлөмдө, тартипте жана мөөнөттө токтотулган учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотууга укуктуу, бул жөнүндө жазуу түрүндө 15 жумушчу күндүн аралыгында тиешелүү мамлекеттик статистика органына билдирет.

11.10. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтоткон күндөн тартып, мамлекеттик ыйгарым укуктар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына аларды берген мамлекеттик статистиканын аймактык органы тарабынан аткарылууга тийиш.

11.11. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды андан ары аткарууну токтотуу, токтотуп туруу жана баш тартуу тууралуу чечими жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын токтому менен бекитилет жана "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте күчүнө кирет.

12. Тараптардын жоопкерчилиги

12.1. Келишимдин шарттарын талаптагыдай аткарбагандык, укуктарын басмырлоо же материалдык жана моралдык зыян келтирүү үчүн тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

12.2. Айыл өкмөтүнүн башчысы статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын тийиштүү түрдө аткарылышын уюштуруу, статистикалык маалыматтардын ишенимдүүлүгү, өз убагында болгондугу жана сапаты, бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдалануу жана ушул келишимдин жоболорун так аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

13. Талаштарды чечүү тартиби

13.1. Ушул келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан бардык талаштар жана келишпестиктер тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу же болбосо сот тартибинде чечилет.

 

                14. Тараптардын даректери жана кол тамгалары

 Өзгөн райондук мамлекеттик статистика                    Жазы айыл өкмөтүнүн башчысы

бөлүмүнүн башчысы                                

________________С.Инашов                                               __________________М.Ибраимов

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

 

13.02.2021-жыл                                      № 30/134                                Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Кара-Дыйкан айылынын айыл башчысы Батыралиев Салморбек “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айыл өкмөтүнө башчысы М. Ибраимовдун айыл өкмөтүнө караштуу Кара-Дыйкан айылынын айыл башчысы С.Батыралиевге  “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Кара-Дыйкан айылынын айыл башчысы

С. Батыралиев көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн “Жазы айыл өкмөтүнүн  “Ардактуу Атуул” наамын” берилсин.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

 

13.02.2021-жыл                                      № 30/135                                 Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Жээренчи айылынын айыл башчысы Апазов Асанга “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айыл өкмөтүнө башчысы М. Ибраимовдун айыл өкмөтүнө караштуу Жээренчи айылынын айыл башчысы Апазов Асанга “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Жээренчи айылынын айыл башчысы

А. Апазов коомчулукта  уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү  жана коомдук иштерге активдүүлүк көрсөткөндүгү үчүн “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул” наамы”  берилсин.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

 

13.02.2021-жыл                                      № 30/136                                 Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Жазы  айылынын айыл башчысы Кубаныч Сокуевге “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айыл өкмөтүнө башчысы М. Ибраимовдун айыл өкмөтүнө караштуу Жазы айылынын айыл башчысы Кубаныч Сокуевге  “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айыл  өкмөтүнө   караштуу  Жазы  айылынын  айыл  башчысы 

К. Сокуев коомчулукта  уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү жана коомдук иштерге активдүүлүк көрсөткөндүгү үчүн “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул” наамы”  берилсин.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

 

13.02.2021-жыл                                      № 30/ 137                               Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айылдык кеңешинин жооптуу катчысы Минавар Акжоловага “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айыл өкмөтүнө башчысы М. Ибраимовдун айылдык кеңешинин жооптуу катчысы Минавар Акжоловага “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айылдык кеңешинин жооптуу катчысы “ Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматтын отличниги”  М.Акжоловага  көп жылдык  үзүрлүү эмгеги  жана айыл аймактын социалдык экономикалык  өнүгүүсүнө  кошкон салымы үчүн  “Жазы айыл өкмөтүнүн”   “Ардактуу Атуул” наамы”берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

 

 

 

 ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ 

 

13.02.2021-жыл                                      № 30/138                                 Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айыл өкмотунун  башкы адиси  Мейликан  Азимованы “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айыл өкмөтүнө башчысы М. Ибраимовдун айыл өкмөтүнун  башкы адиси “Муниципалдык кызматтын отличниги Мейликан Азимованы ”  “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши

 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т 

 1. Жазы айыл өкмөтүнун башкы адиси “Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматтын отличниги” М.Азимовага айыл аймагынын социалдык экономикалык жактан онүгүүсүно  кошкон салымы үчүн “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул” наамы”  берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

  

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

 

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ 

 

13.02.2021-жыл                                      №  30/139                                 Кара-Дыйкан айылы                                                            

 

Жазы айыл өкмөтүнүн жетектоочу адиси Эсен Абдукадыровго “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айыл өкмөтүнө башчысы М. Ибраимовдун  Жазы айыл өкмөтүнүн жетектөөчү адиси Эсен Абдукадыровду “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айыл өкмөтүнун жетектөөчү адиси Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиоризация министрлиги тарабынан “Айыл чарбасынын мыктысынын” ээси Э.Абукадыров көп жылдык үзүрүлүү эмгеги учун

 “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул” наамы”  берилсин.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

 

                                                             

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ 

 

13.02.2021-жыл                                      № 30/ 140                                Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айылдык кеңешинин депутаты Эльвира Амракуловага “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айылдык кеңешинин торагасы Ж.Акматовдун  айылдык кеңештин төрагасынын орун басары Эльвира Амракуловага “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Э.Амракулова айылдык кенештин сессияларында актуалдуу маселелерди көтөрүп, коомдук иштерде активдүүлүгүн көрсөткөндүгү үчүн “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул” наамы”  берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын. 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

 

                                    

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

13.02.2021-жыл                                      № 30/141                                 Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айылдык кеңешинин депутаты Сайрагул  Тургумбаевага “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айылдык кеңешинин төрагасы  Ж.Акматовдун айылдык кеңештин депутаты Сайрагул Тургумбаеваны “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айылдык кеңешинин депутаты С.Тургумбаева коомдук иштерге активдүү катышып, айылдык кеңештин сессияларында көйгөйлүү маселелерди көтөрүп активдүүлүгүн көрсөткөндүгү үчүн “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул” наамы”  берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын. 

 

 

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

  

 

                                                            

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ 

 

13.02.2021-жыл                                      №  30/142                                 Кара-Дыйкан айылы

 

Жазы айылдык кеңешинин депутаты Гулнара Кулмаматованы  “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө

 

Жазы айылдык кеңешинин төрагасы Ж.Акматов   Жазы айылдык кеңешинин депутаты  Гулнара  Кулмаматованы  “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул”  наамын ” ыйгаруу жөнүндө сунушун угуп жана талкуулап Жазы айылдык кеңеши 

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Жазы айылдык кенешинин депутаты Г.Кулмаматованы   коомдук иштерге активдуу катышып, айылдык кенештин сессияларында  койголуу маселелерди көтөрүп активдуулугун көрсөткөндүгү үчүн “Жазы айыл өкмөтүнүн “Ардактуу Атуул” наамы”  берилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин депутаттык этика, регламент мыйзамдуулук, укук тартибин  чыңдоо жана диний иштери боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

  

 

Төрага                                                                                                              Ж.Акматов.

 

                         

 

 

                                                                 

       

 

ЖАЗЫ  АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИнин (VI шайланган) кезектеги XXX сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 

   13.02.2020-жыл                               № 30/143                                Кара-Дыйкан  айылы

                                                                                                               

                                         

Жазы айыл  аймагында Кыргыз Республикасынын ЖӨБОнын  бузуу жөнүндө иштерди кароо боюнча   25.12.2018-жылдын №71/17 айылдык кеңештин    токтомуна    өзгөртүү киргизүү жөнүндө

 

            Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар  жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссияларынын курамында өзгөрүүлөр болгондугу мене таанышып   Жазы айылдык Кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

Жазы айыл аймагында Кыргыз Республикасынын ЖӨБОнын  бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча   төмөндөгү комиссиянын курамы бекитилсин

 

 1. Кулмаматова Гүлнара- айылдык кенештин депутаты
 2. Тайтокуров Санжар-айыл өкмөтүнүн АУСтун инспектору
 3. Оморалиев Адилбек-  Кара-Дыйкан айылынын тургуну
 4. Мойдунов Боромбай- айылдык кенештин депутаты
 5. Сокуев Кубаныч- Жазы айылынын айыл башчысы
 6. Батыралиев Салморбек -Кара-Дыйкан айылынын айыл башчысы
 7. Балтабаев Абдинаби –айыл өкмөтүнүн башкы адиси, жер маселелери боюнча
 8. Кулушева Тургунбү –Кара-Дыйкан китепканасынын башчысы
 9. Абдыкадыров Эсенгелди-айыл өкмөтүнүн вет.адиси.
 10. Жусубалиев Анапия - айыл өкмөтүнүн салык кызматкери
 11. Азимова Майликан- айыл өкмөтүнүн кирешелер боюнча башкы адиси

 

                                                                    

  

Төрага                                                                                                        Ж.Акматов

 

p class=params-