Куршаб айылдык кенешинин (бешинчи шайланган) кезектеги  ХХIII  отурумунун   

                                               TOKTОM №148

 

Куршаб айылы                                                                              28-октябрь 2015-жыл

 

Куршаб айыл өкмөтүнүн  имаратынын чириген айнек-эшиктердин капиталдык ремонт жургузулуп пластикке алмаштырылышы жана ички-сырткы шыбагы.полунун алмаштыруу .сыртына коргон куруу.жылытуу системасынын толук алмаштыруу .электр монтаждоо учун   акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

 

 

          Куршаб айыл өкмөтүнүн имаратынын чириген айнек-эшиктердин капиталдык ремонт жургузулуп пластикке алмаштырылышы жана ички-сырткы шыбагы.полунун алмаштыруу .сыртына коргон куруу.жылытуу системасынын толук алмаштыруу ,электр монтаждоо долбоорунун жалпы наркы 2899821 (Эки миллион сегиз жуз токсон тогуз мин, сегиз жуз жыйырма бир) сомду тузгвн. Бул долбоорду Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинен туртку беруучу (улуштук) грант аркылуу буткеруу максатында жана Кыргыз Республикасынын "Жергиликтуу өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 36-беренесинин 2-пунктун жетекчиликке алып Куршаб айылдык кенеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.    Куршаб айыл өкмөтүнө:

-         Куршаб айыл өкмөтүнүн  имаратынын чириген айнек-эшиктердин капиталдык ремонт жургузулуп пластикке алмаштырылышы жана ички-сырткы шыбагы.полунун алмаштыруу .сыртына коргон куруу.жылытуу системасынын толук алмаштыруу .электр монтаждоо долбооруна жергиликтуу бюджеттен 289982 (эки жуз сексен тогуз мин, тогуз жуз сексен эки) сом акча каражатын ажыратуу жагы каралсын.

-         Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинен Куршаб айыл екметунун чириген айнек-эшиктердин капиталдык ремонт жургузулуп пластикке алмаштырылышы жана ички-сырткы шыбагы.полунун алмаштыруу .сыртына коргон куруу.жылытуу системасынын толук алмаштыруу .электр монтаждоо долбооорун улуштук грант аркылуу каржылап берууну суроо жактары милдеттендирилсин.

2. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее жагы Куршаб айылдык кенешинин финансы бюджет экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

Куршаб айылдык кеңешинин төрагасы                            Ахунов Т.

p class=params-