Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы 

ТОКТОМ 

Курбу-Таш айылы                                        № 1                              “20” февраль 2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин

2020-жылдагы киреше, чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жана

айыл өкмөтүнүн  башчысынын  аткарган иштеринин

маалыматын угуу жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин  78-беренесине, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Мыйзамынын 31-беренесине  жана финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн   2020-жылга   жергиликтүү бюджеттин аткарылышын  алдын ала каралып, алардын сунуштарынын негизинде   Жалпак-Таш  айылыдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ 

1.2020-жылга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  бюджетинин кирешеси 211144,1 сомго, чыгашалары 21889,3 сомго аткарылгандыгы белгиленсин.(маалыматтар тиркемеге тиркелет ) 

2.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын 2020-жылы алып барган жана аткарган иштери канааттандыраарлык деп табылсын. 

3.2020-жылдын жергиликтүү бюджеттинин киреше бөлүгүндөгү пайдаланылбай калган 1770,2 сом акча каражаты 2021-жылдын 1-январына карата  калдык  деп табалсын жана  ал  2021-жыл ичинде аткарыла турган   иш-чараларга сметага ылайык бөлүштүрүлүп, жумшалсын.   

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвистиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрага                                                                      Ш.Арынов 

 

 

 

 

 

                                          

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин 2021-жылдын 20-февралындагы   № 1 токтомуна №1 тиркеме

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2020-жыл ичиндеги чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

боюнча маалымат

 

 

 

 

 

статья

Чыгашалардын  аталышы

2020-жылга бекитилген долбоор

2020-жылга

такталып,

бекитилгени

2020-жыл ичинде аткарылганы

айырма

 

 

+

-

 

1.Мамлекеттик башкаруу органы

 

2111

Эмгек акы

4514100

4808000

4709597

 

98403

 

2121

Социалдык чегерүү

674900

718300

718300

 

0

 

2211

Сапар чыгымдары

150000

90500

90416

 

84

 

2212

Байланыш чыгымы

30000

30800

28900

 

1900

 

2214

Транспорт чыгымы

150000

150000

149744

 

256

 

2215

Ар кандай чыгымдар

350000

372700

368575

 

4125

 

2222

Айыл чарба жана материалдар үчүн

200000

62900

62490

 

410

 

2224

Көмүр үчүн

62800

62800

62150

 

650

 

2231

Электр энергия үчүн

23200

23200

23200

 

0

 

2824

Резервдик фонд

150000

150000

149495

 

505

 

3112

Машина жана оборудование үчүн

 

125000

123400

 

1600

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

6305000

6594200

6486267

0

107933

 

2.Экономикалык чыгым (айыл чарба)

 

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

450000

860000

857748

 

2252

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

450000

860000

857748

 

2252

 

3.Турак жай кызматы

 

2213

Аренда плата

0

120000

120000

 

0

 

2214

Танспорт чыгымы

 

250200

250446

 

-246

 

2215

Ар кандай чыгымдар

919800

1299800

1246839

 

52961

 

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

913700

910700

910016

 

684

 

2223

Кийим кече сатып алуу

 

30000

24600

 

5400

 

3111

Имарат куруу

2000000

1995000

1995000

 

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

3833500

4605700

4546901

0

58799

 

4.Китепкана

 

2111

Эмгек акы

159300

159300

157472

 

1828

 

2121

Социалдык чегерүү

27500

27500

27500

 

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

186800

186800

184972

 

1828

 

5.Маданият үйү

 

2111

Эмгек акы

504700

504700

497116

 

7584

 

2121

Социалдык чегерүү

87100

87100

87100

 

0

 

2224

Көмүр үчүн

13600

13600

12432

 

1168

 

2231

Электро энергия үчүн

7500

7500

7500

 

0

 

3112

Машина оборудование үчүн

50000

50000

49100

 

900

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

662900

662900

653248

0

9652

 

6. Билим берүү СШ НШ

 

2215

Ар кандай чыгымдар

60000

318000

316785

 

1215

 

2221

Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар

450000

450000

450006

 

6

 

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

200000

150000

149998

 

2

 

2224

Көмүр үчүн

1208700

1203700

1198765

 

4935

 

2231

Электро энергиясы үчүн

625800

625800

451535

 

174265

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

2544500

2747500

2567089

0

180411

 

7.Балдар бакчасы

 

2218

Тамак аш үчүн

735700

460700

320032

 

140668

 

2221

Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар үчүн

16000

16000

14535

 

1465

 

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

30000

30000

29000

 

1000

 

2224

Көмүр үчүн

163800

153800

150150

 

3650

 

2231

Электр энергиясы үчүн

108000

108000

108000

 

0

 

3111

Имарат курууга

2000000

3570000

3570000

 

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

3053500

4338500

4191717

0

146783

 

8.Социалдык коргоо

 

2721

Социалдык төлөө үчүн

300000

1250700

1250600

 

100

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

300000

1250700

1250600

0

100

 

9.Жайыт комитети

 

2215

Ар кандай чыгымдар

205000

205000

205000

 

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

205000

205000

205000

0

0

 

10.Атайын каражат (бала бакча)

 

2218

Ата-энелер взносу (тамаш-аш үчүн)

360000

240000

193019

 

46981

 

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

 

37400

37400

 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

360000

277400

230419

0

46981

 

 

БААРЫ

17901200

21728700

21173961

0

554739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл өкмөт башчысы

 

К.Эралиев

 

 

 

 

 

 

ФЭБ башчысы                                                      

А.Нурдинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин 2021-жылдын 20-февралындагы №1 токтомуна №2 тиркеме

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  киреше болүгүнүн 2020-жылга карата аткарылышы

элемент

Аталышы

2020-жылга бекитилген план

2020-жылга  такталган план

2020-жыл ичинде аткарылганы

айырма (+)

айырма (-)

Өсүү темпи %

11111100

Киреше салыгы

2250,0

2570,0

2986,1

416,1

 

116,2

 

Чакан ишекердик субьектер үчүн бирдиктуу салык

45,0

45,0

45,1

0,1

0,0

100,2

11122200

Ыктыярдуу патент

395,0

395,0

792,5

397,5

 

200,6

11311200

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

8

8,0

8,0

 

0,0

100,0

11312120

Транспорт салыгы

760,0

760,0

822,6

62,6

 

108,2

11321100

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

174,5

174,5

178,7

4,2

 

102,4

11321200

Айыл чарба  жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы

336,3

336,3

339,2

2,9

 

100,9

11321300

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

150,0

150,0

222,4

72,4

 

148,3

11412100

Сатыктан алынуучу салык

295,0

195,0

166,5

-28,5

28,5

85,4

11442310

Роялти салыгы  (жалпысы)

6420,0

6420,0

6395,0

 

25,0

99,6

14151200

Лицензияны кармап тургандыгы  учун

240,0

240,0

371,8

131,8

 

154,9

14152100

Кен байлык жайгашкан жердин ижара акысы

1186,0

1886,0

2254,5

368,5

 

119,5

14152200

Жайыт ижарасы

205,0

205,0

205,0

 

0,0

100,0

14152600

МФнун жеринин  ижарасы акысы

250,9

250,9

361,4

110,5

 

144,0

14221700

Таштанды чыгаруу үчүн төлөм

10,0

10,0

17,8

7,8

 

178,0

14232400

Атайын каражат (ата-энелер төлөмү)

360,0

240,0

300,0

60,00

0,0

125,0

14511400

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

50,0

350,0

428,9

78,9

 

122,5

14152400

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү  бюджетке төлөм 

0

0,0

85,4

85,4

 

100,0

13311200

Тендештирүүчү грант

4765,5

4765,5

4765,5

 

 

100,0

13321300

Максаттуу грант

 

1142,9

1142,9

 

 

100,0

 

Бардык киреше

17901,2

20144,1

21889,3

1770,2

53,5

108,7

               

Айыл өкмөт башчысы                                        К.Эралиев

ФЭБтин башчысы                                               А.Нурдинов

 

 

 

                                                                      

 

 

        

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                            № 2                              “20” февраль 2021-жыл

 

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылга

   иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө 

 

 Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын  31-47-беренелеринин негизинде  Жалпак-Таш айыл өкмөтү сунуштаган айыл өкмөтүнүн  2021-жылдагы иш-чаралар планын карап чыгып Жалпак-Таш айылдык кенеши                                             

ТОКТОМ КЫЛАТ 

  1. Жалпак-Таш айыл өкмөтү сунуштаган айыл өкмөтүнүн 2021-жылга иш-чаралар планы алымча кошумчалары менен  №1 тиркемеге ылайык бекитилсин. 
  1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, жаштар, спорт жана дин иштери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                      Ш.Арынов 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин

2021-жылдын 20-февралындагы 

№2 токтому менен бекитилген .Тиркеме №1.

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын 2021-жылга карата аткарыла турган иш чаралар планы

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу мооноту

Аткарууга жооптуулар

Бөлүнгөн акча каражаты

Уюштуруу жана практикалык  иш-чаралар

1

2020-жылдын жыйыныктарын чыгаруу жана 2021-жылга  милдеттерди тактоо

2021-жылдын 1-кв

Айыл өкмөтүнүн башчысы,айылдык кнештин депутаттары

 

 

 

2

Айыл өкмөтүнүн башчысынын, айылдык кеңештин депутаттарынын жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды уюштуруу

2021-жыл 1-кв

Айыл өкмөтүнүн башчысы, айылдык кеңештин депутаттары

 

 

 

3

Айылдык кеңештин сессияларын жана туруктуу комиссиялардын отурумдарын уюштуруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү, кеңештин төрагасы

 

5

Коомдук тартипти сактоо жана айыл аймагындагы коомдук борборлордун ишин жакшыртуу ( аксакалдар кеңешинин, аялдар кеңешинин, жаштар кенешинин, КАБдын)

2021-жыл

Айыл өкмөтү, коомдук борборлор

 

7

Жергиликтүү бюджеттин кабыл алынышы жана аткарылышы боюнча коомдук угууларды уюштуруу (жергиликтүү бюджетти атайын порталга отургузуу)

2021-жылдын 3-кв

Айыл өкмөтү, айылдык кенеш

 

8

Айыл өкмөтүнүн  ишмердүүлугүн жогорулатуу үчүн маалыматтык жана комуникациялык тохнологияларды кеңири пайдалануу боюнча чараларды аткаруу (санариптик аймак, Е-кызмат, инфодокс ж.б.)

2021-жыл 1-2-кв

Айыл өкмөтү

 

9

Айыл аймагында көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча иш-чараларду өткөрүү

2021-жыл 1-кв

Айыл өкмөтү, мекеме уюмдун жетекчилери, жергиликтүү калк

 

10

Жазгы, күзгү, оруп жыйноо иштерин уюштуруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат

 

11

Күз-кыш мезгилдерине даярдыктарды көрүү, бюджеттик  мекемелерди отун менен камсыздоо

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү, бюджеттик мекемелердин жетекчилери

 

 

12

Жергиликтүү калкка муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу

2021-жыл

Айыл өкмөтү

 

13

Айыл аймагында  каада-салттарды, ырым-жырымдарды жөнгө салуу

2021-жыл

Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат

 

14

Айыл аймагындагы жылкыларга чип басуу иштерин бүткөрүү

2021-жыл

Айыл өкмөтү,вет сервистер

 

15

8-март Аялдардын Эл аралык, 21-март Нооруз, 9-май УАМ согушутун жеңиш күнүн, 25-май акыркы коңгуроо, 1-июль Балдарды коргоо, 31-авгусут Эгемдүүлүк, 7-8-ноябрь Тарыхты жана ата-бабаларды эскерүү жана жыл майрамдарына  арналган иш-чарларды өткөрүү, COVID-19 оорусун алдын алуусуна жол бербөө боюнча иш аракеттерди көрүү (социалдык мекемелерди антисептикалык, дизенфекциялоочу каражаттар менен камсыздоону улантуу)

2021-жыл

Айыл өкмөтү

 

 

Экономика

16

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн финансылык көз карансыздыгын жогорулатуу;

- жергиликтүү бюджеттин киеше бөлүгүн 1 мил.сомго чейин  көбөйтүү

2021-жылы

Айыл өкмөтү

 

17

Жаңы жумушчу орундарды түзүү;

-2021-жыл ичинде жылына 15 дон кем   эмес  жаңы жумуш орундарын түзүү

2021-жыл

Айыл өкмөтү,ишканалар

 

18

Айыл аймагынын дүң продукцияларын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү:

-Өнөр жайында 3%

-айыл чарбасында 1%:

2021-жылы

Айыл өкмөтү, жеке ишкерлер

 

Өнөр жай

19

Сары-Таш таш кениндеги өндүрүлүүчү таштын көлөмүн 5 % га чейин көбөйтүү

2021-жыл

Айыл өкмөтү, ишканалар

 

20

Айыл аймагындагы Сары-Таш таш кенинде  2 ишканадан кем эмес ишкана ачуу

 

2021-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

 

Байланыш  жана электр энергия тармагы

21

Айыл аймагында эскилиги жеткен мамычаларды жана электр чубалгыларын алмаштыруу:

 

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат, демөөрчүлөр

 

 

22

2021-жылдын жергиликтуу бюджеттин эсебинен сатылып алынган 11 даана темир бетон мамычаны Кара-Тарык айылына орнотуу

2021-жыл 2-кв

Айыл өкмөтү

 

23

Түз-Бел,Үч-Каптал айылдарына интернет байланышын күчөтүү үчүн айыл аймагыныдагы Бешик-Жон участкасындагы “О” ишканасынын стацияларын орнотууну ишке ашыруу 

2021-жыл 2-кв

Айыл өкмөтү

 

24

Айыл аймагындагы калктуу конуштарын телерадио берүүлөрүнүн програмалары менен толук камтууну камсыздоо

2021-жыл 1-кв

Айыл өкмөтү

 

25

Курбу-Таш айылынын Сасык-Булак, Карл Маркс айылынын Кызыл-Күнгөй участкаларына, Кара-Тарык, Киров айылдарына  трансформатор менен камсыздоо

2021-жыл 2-4-кв

Айыл өкмөтү,РЭТ ишканасы

 

Айыл чарба жана ветеринария боюнча

28

Айыл аймагындагы айдоо жерлерди максаттуу пайдалануу

дайыма

Айыл өкмөтү, жеке чарбагерлер

 

30

Жайыт комитетинин ишин , жайыттарды жакшыртуу жана жакынкы жайыттарга баруучу жолдорду ондоо-түзөө

2021-жыл

Айыл өкмөтү, Жайыт комитети

 

31

Мал жандыктары үчүн суу ичүүчү кампаларды куруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү, Жайыт комитети

 

32

Жер тилкеге муктаждарды турак-үй менен камсыздоо максатында Кара-Тарык жана Киров айылдарына ген план жасоо.

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү

 

33

Айыл аймагында  ветеринардык эпизоотиялык абалды  сактоо (сибир жарасынын чордондорун заласыздандыруу,жугуштуу оорулардын алдын алуу,жобул ит-мышыктарды атып жок кылуу.вет.сервистердин иштерин жакшыруу жана  аларды бир жолу атайын кийим менен камсыздоо ж.б.)

2021-жыл 1-2-кв

Айыл өкмөтү,вет сервистер

 

34

Раскол (кара мал,жылкыларды эмдөөчү жай) куруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү

 

35

Кара  малдарды жасалма жол менен уруктандуруучу аппаратты ишке киргизүү (кеминде 10 баш асыл тукумдуу музоолорду алуу)

2021-жыл

Айыл өкмөтү, вет сервистер

 

36

Чарбалык жолдорду оңдоо жана тегиздөө

2021-жыл

Айыл өкмөтү,жамаат

 

 

Инфраструктураны жакшыртуу

 

37

Түз-Бел айылындагы Кең-Суу участкасына таза суу жеткирүү жана Кара-Булак участкасына каптаж куруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү, ПРООН

 

38

Түз-Бел айылындагы мамлекеттик бала бакчаны ремонттон өткөрүү (чатырын алмаштыруу, айнек терезелерин пластик терезелерге алмаштыруу, имараттын сыртын капиталдык ремонттоо )

 

 

 

38

Киров айылына таза суу кампасын куруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү,ПРООН

 

39

Үч-Каптал айылына таза суу линиясынын архитектуралык иштерин бүткөрүү жана ПСД жасоо, курулушун баштоо

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр,

жергиликтүү жамаат

 

41

Киров айылындагы ФАптын  айланасын тосуу

2021-жыл 1-2-кв

Айыл өкмөтү

 

42

Төмөндөгү айылдардагы ички чарбалык жолдорго  шагыл төшөө, сүрүп тегиздөө; (м. менен)

-Киров-500

-Курбу-Таш-1000

-Кара-Тарык-1000

-Уч-Капчал-1500

-Туз-Бел-2000

-Ак-Терек-500

-Карл Маркс-500

2021-жылдын 2-3-кв

Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат, демөөрчүлөр

 

43

Кысык-Алма-Киров айылдарына өтүүчү “Эрмекбай ата” көпүрөсүн коопсуз абалга келтирүү

2021-жыл 1-2-кв

Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат, демөөрчүлөр

 

44

Курбу-Таш айылынын Боз-Ала участкасына, Абдыкаар көчөсүнө, Түз-Бел, Карл-Маркс, Кара-Тарык, Үч-Каптал айылындагы көчөлөргө жарыктандырууну орнотуу

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү

 

45

Ак-Терек, Карл-Маркс  айылына агын суу түтүгүн тартуу

2021-жыл 3-4-кв

Айыл өкмөтү, жамаат

 

46

К.Клмурзаев отындагы орто мектепке окуучулар баруу үчүн Боз-Ала айылынан сокмо жол жасоо

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү, жамаат

 

47

Айыл аймагында акыр-чикирлерди, таштандыларды,суюктук чыгындыларын жайгаштуруу үчүн жер аянттарын даярдоо, таштандыларды салуучу муссорный ящиктерди уюштуруу

2018-жыл 1-2-кв

Айыл өкмөтү

 

48

Курбу-Таш айылындагы бейиттин айланасын тосуу.

2018-жыл 1-3-кв

Айыл өкмөтү

 

49

Түз-Бел айылындагы Черемушка көчөсүн асфальттоо, Түз-Бел айылында курулуп жаткан асфальтты бүткөрүү (латок куруу ж.б. проектиге ылайык)

2021-жыл 3-4-кв

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

 

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу

49

Кооптуу аймактарда,участоктордо такай көзөмөл жүргүзүү, өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча калк арасында түшүндурүү иштерин  жүргүзүү,  райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен тыгыз байланышты камсыз кылуу

дайыма

Айыл өкмөтү

 

50

Айыл аймагында түзүлгөн  куткаруучу топтордун материалдык-техникалык абалын жакшыртуу

2021-жыл

Айыл өкмөтү

 

51

Айыл аймагында көчкү коркунучу бар жерлерде жашаган үй-бүлөлөрдү коопсуз жерге чыгаруу жана түшүндүрүү иштерин такай жургүзүү

2021-жыл 1-2-кв

Айыл өкмөтү

 

52

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу, өзгөчө кырдаалдарга даяр туруу үчүн жергиликтүү бюджеттен кеминде 300,0 акча каражатын кароо

2021-жыл 1-кв

Айыл өкмөтү,айылык кеңеш

 

53

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында кооптуу участкаларга көчөттөрдү отургузуу

2021-жыл 1-кв

Айыл өкмөтү

 

Турак жай, комуналдык чарба

54

Үч-Каптал айылындагы Т.Оморкулов  атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын курулушун баштоо, үзгүлтүккө учуратпоо

2021-жыл

Айыл өкмөтү, мектеп жетекчиси

 

55

Түз-Бел айылындагы курула турган спорт комплексинин  курулушун  баштоо

2021-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

 

56

Киров айылындагы “Искендер Нур”балдар бакчасына балдар аянтчасын куруу. Кысык-Алма орто мектебинин спорт залын бүткөрүү. Кара-Тарык айылынын Т.Жоробеков атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын курулушун мамлекеттик планга киргизип, баштоо.

 

2021-жыл

Айыл өкмөтү, ишканлар, республикалык бюджет

 

57

Курбу-Таш айылына ФАП куру боюнча иш-аракеттерди көрүү

2021-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр,

 

58

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн кеңсесин көркөм жасалгалоо, маалымат доскасын уюштуруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү

 

59

Айыл аймагындагы социалдык мекемелеринин чарбалык иштерине колдоо көрсөтүү (кеңсе, чарбалык товарларын, спорттук инвенторло менен камсыздоо )

2021-жыл

Айыл өкмөтү

 

60

Айыл өкмөтүнүн кеңсесине тратуар куруу, кеңсени кезектеги ремонттон өткөрүү жана түнкү жарыктандыруу

2021-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

 

63

Т.Турдубаева атындагы орто мектебинин  капиталдык ремонтун, жылытуу системасын бүткөрүү

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү, демөөрчү, мектеп жетекчиси

 

65

Үч-Капчал айылына курулуп жаткан 60 орунду бала бакчасынын куруу иштерин улантуу, трансформатор коюу, кательный куруу иштерин баштоо

2021-жыл

Айыл өкмөтү, демөрчүүлөр

 

66

Ийри-Суу жайлоосундагы жасалма мөңгүнү бүткөрүү

2021-жыл ичи

Айыл өкмөтү, жамаат АРИС

 

Социалдык өнүгүү

67

Жакырчылык деңгээлин кыскартуу максатында жакыр үй-бүлөөлөрдү кризистик абалдан чыгаруу боюнча иш-аракеттерди күчөтүү, жардам көрсөтүү

2021-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

 

69

Айыл аймагында кургак учук менен ооруган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга  КРнын Мыйзамдарына ылайык жардамдарды көрсөтүү

2021-жыл 1-4-кв

Айыл өкмөтү

 

70

Айыл аймагындагы Улгайган адамдардын, Энелер күнүн өткөрүү жана жалгыз бой, кары адамдарга, Ооган согушунун ардагерлерине, Баткен коогаланынын катышуучуларына  социалдык жактан жардамдарды көрсөтүү

2021-жыл

Айыл өкмөтү

 

Маданият, спорт тармагы

72

Курбу-Таш маданият үйүн отургучтар менен камсыздоо

2021-жыл 2-3-кв

Айыл өкмөтү, маданият үйүнүн жетекчиси

 

73

Спортту өнүктүрүү максатында жаш спортчуларга колдоо көрсөтүү жана  спортчуларды түрдүү мелдештерге катыштыруу  үчүн шарттарды түзүп берүү

2021-жыл

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

 

74

Түз-Бел маданият үйүнө жылыуулук системасын куруу үчүн тиешелүү документтерди жасоо

2021-жыл

Айыл өкмөтү, маданият үйүнүн жетекчиси

 

           

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                    К.Эралиев


 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы 

ТОКТОМ 

Курбу-Таш айылы                                          №3                           “  20” февраль  2021-жыл

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылга карата иш-планын бекитүү жөнүндө

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин Регламенитинин 5-бөлүмүнө ылайык айылдык кеңештин төрагасы Ш.Арыновдун сунуштаган  2021-жылга карата айылдык кеңештин    иш-планын карап чыгып  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

    1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылга карата түзүлгөн  иш-чаралар планы алымча кошумчасы менен №1 тиркемеге ылайык бекитилсин. 

   2.Ушул токтомдун жана иш-чаралар планынын аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.

 

 

 

            Төрага                                                                      Ш.Арынов

 

 

 

 

                                                                                                                               №1 тиркеме

Жалпак-Таш айылдык кенешиин

 2021-жылдын 20-февралындагы №3

токтому менен бекитилген.

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылга карата иш-планы

 

           Иш чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

1

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  башчысынын  2020-жылдагы аткарган иштеринин абалы жана жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын угуу 

1-квартал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

2.

Айыл өкмөтүнүн 2021-жылга  социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн иш-чаралар мерчемин  бекитүү 

1-квартал

Айыл өкмөтүнүн башчысы

3

Жазгы талаа жумуштарын өз убагында сапаттуу уюштуруу жана турак-үй куруу үчүн жер тилкесине муктаж жарандардын маселелерин кароо

1-2-квартал

Айыл чарба, жер боюнча туруктуу комиссиясы

4

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 ай ичинде аткарган жергиликтүү бюджетинин аткарылышын кароо

3-квартал

Бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

5

Жарандардын кайрылууларына ылайык тейлөөлөр (жол ондоо, таза суу, таштанды чыгаруу, жакшыртуу жана жашылдандыруу, жарык менен камсыздандыруу ж.б.) боюнча депутаттык угууларды өткөрүү  (депутаттык саат, депутаттык күн).

4 айда бир жолу

Туруктуу комиссиялардын төрагалары

6

“Сары-Таш” таш кенинде иш аракет жүргүзүп жаткан ишканалардын  иш-аркеттери жөнүндө

1-2 квартал

Айыл чарба, жер боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

7

Көчкү баскан жерлерди көрктөндүрүү, жашылдандыруу  жана көчкү кесепеттерин алдын алуу жөнүндө

2-квартал

Айыл чарба, жер боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

8

Социалдык тармактагы мекемелердин жаңы окуу жылына жана кышка даярдыгы жөнүндө

2-3-квартал

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы

9

Аз камсыз болгон, жардамга муктаж үй-бүлөлөрдүн турмуш деңгээлин көтөрүү жана майыптарга, согуш ардагерлерине, тылда кызмат өтөгөндөргө жардам көрсөтүү

дайыма

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы

10

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуусу (отчет)

Жылына кеминде бир жолу

Кенештин төрагасынын отун басары,депутаттар

11

Коомдук угууларды уюштуруу

4-квартал

Бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

12

Айылдык кеңешке келип түшкөн арыз, даттануу жана кайрылууларды кароо жана аларга анализ жүргүзүү

дайыма

Регламен жана мыйзам боюнча туруктуу комиссиясы

13

Жалпак-Таш айылдык кенешинин 2021-жылдагы кабыл алынган чечимдеринин аткарылышы жана алдыдагы милдеттери жөнүндө

3-4-квартал

Кенештин төрагасы, айыл өкмөтү

14

Кезексиз сессияларды уюштуруу

Зарылдыгына жараша

Кеңештин төрагасы

 

 

Жалпак-Таш айылдык

кеңешинин төрагасы                                                Ш.Арынов

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                             №4                                    20-февраль 2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө айрым мамлекеттик

ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” Мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 19.12.2014-ж.№715 токтомуна ылайык Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Өзгөн райондук мамлекеттик статистикалык бөлүмү статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берүү жөнүндө Өзгөн райондук мамлекеттик статистикалык бөлүмү менен Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн ортосунда  түзүлгөн келишим бекитилсин.

 

  1. Өзгөн райондук мамлекеттик статистикалык бөлүмүнүн статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды Жалпак-Таш айыл өкмөтү аймагында аткаруу милдетине айыл өкмөттүн жетектөөчү адиси Маткасымов Жыргалбек Абдурашитович бекитилсин.

 

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жана аткаруу жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                                     Ш.Арынов

 

 

 

                                                                                                      Жалпак-Таш айылдык

                                                                                              кеңешинин   2021-жылдын

                                                                                                  “20”-февралынын №4

                                                                                               токтому менен бекитилди

      Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берүү жөнүндө

КЕЛИШИМ

 

2021-ж. «12» январь

 

  1. Келишимдин тараптары

 

         Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин  Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн атынан, мындан ары "мамлекеттик статистика органы" деп аталуучу  Өзгөн райондук  мамлекеттик статистика бөлүмү жөнүндө  жобонун негизинде иштеген жетекчи Инашов С. биринчи   тараптан     жана Жалпак-Таш  айыл өкмөтүнүн атынан, мындан ары “өз алдынчабашкаруунун аткаруу органы” деп аталуучу,Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жобонун негизинде иштеген башчысы  Эралиев К. экинчи тараптан

                                                 

        Кыргыз Республикасынын Конституциясын, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен төмөнкүлөр тууралуу ушул келишимди түзүштү.

2.      Келишимдин шарттары

 

2.1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 19.12.2014-ж. №715 токтомуна ылайык

 Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмү Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө  статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча төмөнкү мамлекеттик ыйгарым укуктарды берет:

 

1) үстүбүздөгү жылдын түшүмү үчүн себүү жөнүндө;                                                                                                                                                   2) жазгы талаа иштерин жүргүзүү жана жаздык өсүмдүктөрдү себүү жөнүндө;                                                                      3) түшүмдү жыйноо, күздүк себүү жана тоңдурма айдоо тууралуу;                                                                                                      4) айыл чарба мөмө-жемиш өсүмдүктөрүн жана жүзүмдү дүң жыйноо жөнүндө;                                                                                                                                                 5) айыл чарба өсүмдүктөрдүн түшүмүн жыйноо жөнүндө;                                                                                                   6) дыйкан (фермер) чарбаларында жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларында мал чарбачылык продукцияларын өндүрүү жөнүндө;                                                                                                                              7) тоюттарды өндүрүү жөнүндө;                                                                                                                                             8) дыйкан (фермер) чарбалары тарабынан айыл чарба продукцияларын сатуунун көлөмү

жана баалары тууралуу;                                                                                                                                     9) айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө кеткен чыгымдар жөнүндө;

“Берилген ыйгарым укуктар боюнча маалымат берүүнүн мезгилдүүлүгү жана мөөнөтү мамлекеттик статистика отчеттуулугунун формаларына ылайык каралып, 2-тиркемеде көрсөтүлгөн”.

“2-тиркеме Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жыл сайын бекитилүүчү Статистикалык иштердин программасына, Статистикалык иштердин графигине, Статистикалык отчеттуулуктун формаларынын табелине ылайык түзүлөт.

 

2.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча   Жалпак-Таш айыл өкмөтү жогоруда көрсөтүлгөн берилүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну кабыл алат.

 

2.3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн финансылык каражаттар (трансферттер) 1-тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан борборлоштурулган түрдө республикалык бюджеттен бөлүнөт.

3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө мамлекеттик статистика органынын укуктары жана милдеттери

3.1Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмү өзүнүн ыйгарым укуктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берүүдө төмөнкүлөргө укуктуу:

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укукту аткарып жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жетектөөчү адис-статистигин дайындоого жана бошотууга макулдашуунун жол-жоболорунун жүрүшүн талап кылууга;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан ишке ашырылышын, ошондой эле ушул максатка бөлүнүп берилген финансылык, материалдык жана башка каражаттардын пайдаланылышын контролдоого;

статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу маселелери боюнча аткарууга милдеттүү болгон актыларды өзүнүн компетенциясынын чегинде кабыл алууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча жазуу жүзүндө көрсөтмө берүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга байланышкан маалыматтарды, материалдарды жана документтерди сурап алууга;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан бекитилген 2-формага ылайык материалдык, финансылык жана башка каражаттарды пайдалануунун натыйжалары жөнүндө маалымат берүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун

 

аткаруу органдарынан отчеттордун формаларын сурап алууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген, бирок максаттуу эмес пайдаланылган каражаттарды белгиленген иретте өндүрүп алууга;

- №2 тиркемеде берилген статистикалык инструментарийдин жана графиктин тизмегине ылайык статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген статистикалык маалыматтардын ишенимдүүлүгүн жана өз убагында болгондугун контролдоого;

- КРдин Улутстаткому тарабынан бекитилген усулдарга ылайык статистикалык иргеме текшермелерге тиешелүү болгон чарба жүргүзүүчү субъекттердин тизмегин аныктоого;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы берген статистикалык маалыматтардын (себилген аянттар, дүң жыйым жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү ж.б. жөнүндө) ишенимдүүлүгүн текшерүүнү уюштурууга;

- алгачкы статистикалык эсептин абалын жана толуктугун текшерүүгө;

- статистикалык маалыматтарды берүүдө мөөнөтү үзгүлтүккө учураса, алар ишенимдүү эмес болсо, статистикалык байкоонун субъекттери толук эмес камтылса, статистикалык маалыматтар берилбесе, өзүнүн милдеттерин аткарбаса ж.б.у.с. учурларда “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамга,  Кыргыз Республикасынын “Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине”, ушул Келишимге ылайык чараларды көрүүгө;

- "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген учурларда жана тартипте, статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимди мөөнөтүнө чейин бузууну демилге кылууга.

3.1. Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмү өзүнүн ыйгарым укуктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берүүдө төмөнкүлөргө милдеттіі:

- статистикалык маалыматтарды киргизүү үчүн электрондук программалар менен камсыз кылууга, программалык камсыздоо иштерине жөндөмүн жогорулатуу боюнча окууларды өткөрүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын камсыз кылуу үчүн арналган статистикалык инструментарийди, материалдык, финансылык жана башка каражаттарды зарылдыкка жараша өз убагында жана толук көлөмдө өткөрүп берүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон методикалык, уюштуруучулук, консультативдик, башка жардам көрсөтүүгө, укуктук, техникалык жана башка документтер менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын камсыздоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу жүктөлгөн жетектөөчү адис-статистиктин квалификациясын жогорулатуу үчүн жылына эки жолудан кем эмес окуу өткөрүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын жана бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдаланышын контролдоого.

 

4. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын укуктары жана милдеттери

4.1. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда  Жалпак-Таш айыл өкмөтү   төмөнкүлөргө укуктуу:

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн каралган статистикалык инструментарийди, материалдык, финансылык жана башка каражаттарды өз убагында жана толук көлөмдө өткөрүп берүүнү талап кылууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик статистика органынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн методикалык, уюштуруучулук, кеѕеш беріі  жана башка жардамды, ошондой эле зарыл болгон укуктук, техникалык жана башка документтерди алууга;

- райондук  мамлекеттик статистика бөлүмүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык статистикалык маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө текшерүүлөрдү жүргүзүүгө катышууга;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууда кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча мамлекеттик органдардын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүнө сот тартибинде даттанууга;

- ушул Келишим жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген учурларда жана тартипте, “Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө келишимди” мөөнөтүнө чейин бузууну демилге кылууга.

4.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда Жалпак-Таш айыл өкмөтү   төмөнкүлөргө милдеттүү:

 

-Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды бул келишимге, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Статистикалык иштердин программасына, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан бекитилген статистикалык отчёттуулуктун формаларынын табелине жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ишке ашырууга;

 

- райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн макулдашуусу боюнча статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн жетектөөчү адис-статистикти кабыл алууга жана дайындоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиктин кызматтык милдеттерин иштеп чыгууга;

- жетектөөчү адис-статистикти жумуш оруну: иш бөлмө, жеке компьютер, жумуш эмереги, телефон жана канцтовар менен камсыз кылууга;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыздоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик статистика органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу жана материалдык, финансылык жана башка каражаттарды пайдалануу боюнча тоскоолдуксуз текшерүүлөрдү жүргүзүү үчүн шарттарды камсыздоого;

- квалификацияны жогорулатуу үчүн мамлекеттик статистика органы тарабынан уюштурулган окууга, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жетектөөчү адис-статистиктин катышуусун камсыздоого;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча мамлекеттик статистика органдарынын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүн аткарууга;

- квартал сайын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн финансылык каражаттарды пайдалануу тууралуу финансылык отчёт берүүгө;

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн ага бөлүнгөн, пайдаланылбаган финансылык, материалдык жана башка каражаттарды кайтарууга.

5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиги

5.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиги райондук бөлүмдөрдүн жана мамлекеттик статистика органынын башкармалыктарынын жетекчилери менен макулдашуу боюнча муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган муниципалдык кызматчы болуп саналат;

 

5.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистиги өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

5.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти статистикалык маалыматтарды  жыйноо боюнча ушул Келишимдин 2-Тиркемесине ылайык иш алып барат.

Келишимдин 2-Тиркемесинде төмөнкүлөр каралган:

-          мал чарбачылыгынын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктүн продукциясынын өндүрүшүн тандап алып текшерүүгө;

-          статистикалык иштердин программасында көрсөтүлгөн көлөмдө жана мөөнөтөрдө статистикалык отчеттуулукту түзүү үчүн эсептерди жүргүзүүгө;

5.4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти берилген статистикалык отчеттулуктун ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчилик тартат (2-Тиркеме).

5.5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышына тийиштүү ар кандай статистикалык текшерүүлөргө катышат.

 

5.6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статисти төмөнкүлөргө милдеттүү:

 

- Айыл чарбасынын статистикалык отчёттуулугу” программалык камсыздоо маалымдамасында каралган чарба жүргүзүүчү субъекттердин каталогуна ылайык, белгиленген мөөнөтүнө ылайык өз убагында жана сапаттуу статистикалык маалыматтарды жыйноону, тандап алып текшерүүлөрдү камсыздоого;

- №2 тиркемеде көрсөтүлгөн “Статистикалык отчёттуулуктун формасынын табелинде” бекитилген формалар боюнча программалык камсыздоого статистикалык маалыматтарды киргизүүнү ишке ашырууга;

- көрсөтмөлөргө же аларды толтуруу боюнча нускамаларга ылайык мамлекеттик статистикалык отчёттуулуктун формаларын толтуруу үчүн алгачкы эсепти киргизүү тартибин сактоону камсыздоого;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө жүктөлгөн милдеттерге ылайык талаптарды аткарбагандыгы үчүн жеке жоопкерчиликти тартууга;

- кагаз жана электрондук калыбындагы чарба китеби боюнча маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүү боюнча иштерге катышууга, жыйынтыкталган маалыматтар базасынын (т.а. ар бир үй чарбасы боюнча) талдоосун жүргүзүүгө жана айыл чарбасы боюнча алынган натыйжаларды учурдагы статистика менен салыштырууга;

6. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын финансылык, материалдык жана башка каражаттар менен камсыздоо

6.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга зарыл болгон финансылык камсыздоо республикалык бюджеттен КР Финансы министрлигинин жергиликтүү бюджетине берилүүчү максаттуу трансферттер (субвенциялар) формасында жүргүзүлөт.

 

6.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн тиешелүү финансылык жылга максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмүн эсептөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 19-декабрындагы №715 токтому менен бекитилген максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) көлөмүн эсептөө методикасынын негизинде жүргүзүлөт.

 

Ушул келишимдин 9.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөткө карата аныкталган максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) суммасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) көлөмүн эсептөө методикасына ылайык келишимге тиркелет жана анын ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелет (1-тиркеме).

 

6.3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан жергиликтүү бюджетке республикалык бюджеттен бөлүнүүчү максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын алыш-бериш эсебине түшөт жана кезектеги финансылык жылга жергиликтүү бюджеттин кирешелер жана чыгашалар түзүмүндө чагылдырылууга тийиш.

 

6.4. Максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмү өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу жетектөөчү адис-статистигине бир бирдик эмгек акы төлөөнү;

 

- берилүүчү ыйгарым укуктарды аткарууга чыгымдарды: унаа чыгымдары, байланыш кызматтары;

 

- иш сапар чыгымдары;

 

- коммуналдык чыгымдарды (электр, жылуулук жана суу менен камсыздоо ж.б.) зарылдыкка жараша;

 

- канцелярдык жана чарбалык товарларга чыгымдарды;

 

6.5. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык каражаттар зарылдыкка жараша мамлекеттик статистика органы тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына кабыл алуу-өткөрүп берүү актынын негизинде өткөрүлүп берилет.

 

 

6.6. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн чарбалык ишмердикти  жүргүзүү үчүн (жабдуулар, объекттер, техника ж.б.) зарылдыкка жараша бөлүнгөн материалдык каражаттар макулдашуу комиссиясында каралгандан жана алардын колдонууга жарактуулугу аныкталгандан кийин өткөрүлүп берилүүгө тийиш.

 

Макулдашуу комиссиясы мамлекеттик статистика органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тең укуктуулуктун негизинде түзүлөт.

 

6.7. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына өткөрүлүп берилүүчү материалдык каражаттардын тизмеги тараптардын макулдашуусу менен аныкталат.

 

6.8. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн материалдык каражаттарды пайдалануунун тартиби мамлекеттик статистика органы тарабынан аныкталат.

 

7. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын отчёттуулугунун формасы жана мезгилдүүлүгү

 

7.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы мамлекеттик статистиканын аймактык органына төмөнкүлөрдү берүүнү камсыздайт:

 

 

- мамлекеттик статистикалык отчеттуулукту 2-тиркемеде көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жыл сайын бекитилүүчү Статистикалык иштердин программасына, Статистикалык иштердин графигине, Статистикалык отчеттуулуктун формаларынын табелине ылайык;

 

 

- квартал сайын 10 унан кечиктирбестен статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн финансылык каражаттарды пайдалануу тууралуу финансылык отчётту.

 

8. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын мамлекеттик орган тарабынан контролдоонун тартиби

 

8.1. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын көзөмөлдөө (мындан ары - көзөмөлдөө) келишимдин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын камсыздоо максатында жүргүзүлөт.

 

8.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын көзөмөлдөөнү мамлекеттик статистика органдары жүргүзөт.

 

8.3. Мамлекеттик статистика органы:

 

- аныкталган тартип бузууларды четтетүү тууралуу көрсөтмөлөрдү жөнөтүү укугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын толук

 

кандуу жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөйт;

 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн материалдык жана финансылык каражаттарды максаттуу пайдаланышын текшерет;

 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар чөйрөсүнө таандык болгон маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын, ошондой эле методикалык көрсөтмөлөрдүн аткарылышын көзөмөлдөйт;

 

- келишим менен каралган учурларда жогору турган органга жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуу жана ушул келишимди бузуу жөнүндө сунуштарды даярдайт жана киргизет.

 

8.4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын көзөмөлдөөнү тиешелүү мамлекеттик сатистика органы төмөнкүдөй түрдө жүргүзөт:

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан ишке ашыруу бөлүгүндө алардын ишин координациялоо;

 

- бул келишимде белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун натыйжалары жөнүндө отчётторду кабыл алуу;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу жана мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн каражаттарды пайдалануу бөлүгүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын ишин текшерүү;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу маселелери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына сунуштамаларды берүү;

 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерди мыйзамдуулук жана максатка ылайыктуулук көз карашы менен баалоо.

 

9. Келишимдин күчүнө киришинин жана колдонуу мөөнөтүнүн тартиби

 

9.1. Келишим жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилүүгө тийиш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын келишимди бекитүү тууралуу токтому кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

9.2. Ушул келишим 2021-жылдын 1-январынан 2023-жылдын 31-декабрына чейин колдонулат.

 

Эгерде ушул келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин тараптардын бири дагы өзүнүн келишимди бузуу ниети жөнүндө билдирбесе, анда анын колдонуу мөөнөтү

автоматтык түрдө кийинки жылга жана ошол эле шарттарда узартылат.

9.3. Бул келишим бирдей юридикалык күчкө ээ болгон үч нускада түзүлдү.

9.4.Бул келишимдин бардык Тиркемелери анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелишерин белгилөө.

 

10. Келишимдин шарттарын өзгөртүү

 

10.1. Келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор тараптардын макулдашуусу менен киргизилет.

 

10.2. Келишимге киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан да бекитилүүгө тийиш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду бекитүү жөнүндө токтому кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

11. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуунун негиздери жана тартиби

 

11.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу төмөнкү учурларда токтотулушу мүмкүн:

 

- келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганда;

 

- келишимди жараксыз деп таануу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген;

 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн кезектеги финансылык жылга республикалык бюджетте максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жок болгондо;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды андан ары ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган ченемдик укуктук акт кабыл алынганда:                                                                                                                                                                        -үстүбүздөгү жылдын түшүмү үчүн себүү жөнүндө;                                                                                                                                                   -жазгы сугат иштерин жүргүзүү жана жаздык өсүмдүктөрдү себүү жөнүндө;                                                                      - түшүмдү жыйноо, күздүк себүү жана тоңдурманы айдоо тууралуу;                                                                                                      - айыл чарба мөмө-жемиш өсүмдүктөрүн жана жүзүмдү дүң жыйноо жөнүндө;                                                                                                                                                 - айыл чарба өсүмдүктөрдүн түшүмүн жыйноо жөнүндө;                                                                                                   - дыйкан (фермер) чарбаларында жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларында мал чарбачылык продукцияларын өндүрүү жөнүндө;                                                                                                                              - тоюттарды өндүрүү жөнүндө;                                                                                                                                             - дыйкан (фермер) чарбалары тарабынан айыл чарба продукцияларын иштетүүдөгү көлөмү жана баалары тууралуу 

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик статистика органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды өз алдынча ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алынган (келишимди мөөнөтүнө чейин күчүн бузуу);

 

- Келишим жана /же "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жана шарттарда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруудан баш тарткан (келишимди мөөнөтүнө чейин бузуу).

 

11.2. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу мамлекеттик статистика органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын демилгеси боюнча мөөнөтүнө чейин токтотулушу мүмкүн.

 

11.3. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан мөөнөтүнө чейин токтотуунун шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

 

- мамлекеттик статистика органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык жана башка каражаттар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын камсыздоонун мүмкүн эместиги;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынан көз каранды болбогон себептер боюнча мүмкүн эместиги;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн жана /же ишке ашыруунун шарттарын өзгөрткөн ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы;

 

11.4. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик статистика органы тарабынан мөөнөтүнө чейин токтотуунун шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелинет:

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан андан ары ишке ашыруу максатка ылайыксыз деп мамлекеттик статистика органы тарабынан табуу, анын ичинде аларды аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес ишке ашыргандыгы үчүн;

 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн алынган материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу, эгер ал бузуулар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну татаалдаштырган шарттарды түзсө;

 

- статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн жана (же) ишке ашыруунун шарттарын өзгөрткөн ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы;

 

11.5. Тараптардын биринин демилгеси боюнча статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда токтотууну демилгелеген тарап статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуунун болжолдонгон датасына чейин 15 жумушчу күн мурда башка тарапка жазуу түрүндө билдирүү жөнөтүүгө милдеттүү.

 

11.6. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мөөнөтүнө чейин токтотуу жөнүндө билдирүүнү алган тарап аны 15 жумушчу күндүн аралыгында карап чыгууга жана башка тарапка кароонун жыйынтыгы жөнүндө кабарлоого милдеттүү.

 

Башка тарап билдирүү менен макул болгон учурда статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу тараптардын макулдашуусунун негизинде токтойт.

 

11.7. 30 жумушчу күндүн аралыгында билдирүүнү кароонун жыйынтыгы жөнүндө жазуу түрүндө жооп жок болгон же башка тарап статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуу менен макул болбогон учурда берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мөөнөтүнө чейин токтотуу жөнүндө маселе сот тартибинде чечилет.

 

11.8. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар аткаруу мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда аларды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына бөлүнгөн, пайдаланылбаган материалдык жана финансылык каражаттар берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу токтотулган күндөн тартып 15 жумушчу күндүн аралыгында мамлекеттик органга кайтарылууга тийиш.

 

11.9. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын каржылоо ушул келишимде каралган көлөмдө, тартипте жана мөөнөттө токтотулган учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотууга укуктуу, бул жөнүндө жазуу түрүндө 15 жумушчу күндүн аралыгында тиешелүү мамлекеттик статистика органына билдирет.

 

11.10. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтоткон күндөн тартып, мамлекеттик ыйгарым укуктар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына аларды берген мамлекеттик статистиканын аймактык органы тарабынан аткарылууга тийиш.

 

11.11. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды андан ары аткарууну токтотуу, токтотуп туруу жана баш тартуу тууралуу чечими жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын токтому менен бекитилет жана "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте күчүнө кирет.

 

12. Тараптардын жоопкерчилиги

 

12.1. Келишимдин шарттарын талаптагыдай аткарбагандык, укуктарын басмырлоо же материалдык жана моралдык зыян келтирүү үчүн тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

12.2. Айыл өкмөтүнүн башчысы статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын тийиштүү түрдө аткарылышын уюштуруу, статистикалык маалыматтардын ишенимдүүлүгү, өз убагында болгондугу жана сапаты, бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдалануу жана ушул келишимдин жоболорун так аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

 

13. Талаштарды чечүү тартиби

 

13.1. Ушул келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан бардык талаштар жана келишпестиктер тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу же болбосо сот тартибинде чечилет.

 

14. Тараптардын даректери жана кол тамгалары

 

 

Өзгөн райондук                                                                                    Жалпак-Таш 

мамлекеттик  статистика                                                                     айыл өкмөтүнүн

бөлүмүнүн жетекчиси                                                                          башчысы

__________ С.Инашов                                                                          _______ К.Эралиев

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                            № 5                          “20” февраль  2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин

2020-жылдын эсебинен үнөмдөлгөн акча каражатарын

 бюджеттик тармактарга бөлүштүрүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 44-беренесинин 4-пунктуна ылайык 2020-жылдын аягында жергиликтүү бюджетти аткарууда кошумча кирешелерден жана пайдаланылбай калган 2193,2 миң сом, бала бакчанын атайын каражатындагы ата-энелердин взносунан 107,0 миң сом жана турак-жай комуналдык чарбанын атайын каражатынан 100,0 миң сом  акча каражаттарын тармактарга бөлүштүрүү боюнча Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушун карап чыгып, Жалпак-Таш айлдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын жергиликтүү бюджети аткарууда кошумча кирешелерден жана пайдаланылбай калган 2193,2 миң сом, бала бакчанын атайын каражатындагы 107,0 миң сом жана турак-жай комуналдык чарбанын атайын каражатынан 100,0  миң сом акча каражаттары  2021-жылдагы жергиликтүү бюджетин чыгаша тармактарынын төмөндөгү беренелерине жумшалсын;

а).Жергиликтүү бюджеттин 2193,2 миң сом акча каражаты:

-турак-жай комуналдык чарбанын 3111-беренесине 1950,0 миң сом;

-апараттын 3112-беренесине 93,2 миң сом;

-орто мектептин 3112-беренесине- 150,0 миң сом

          б). Бала бакчанын атайын каражатындагы 107,0 миң сом акча каражаты ушул эле тармактын 3111- беренесине.

          в).Турак-жай комуналдык чарбанын атайын каражатындагы 100,00 миң сом акча каражаты 3111-беренесине.

2.Жогорудагы акча каражаттарын жергиликтүү бюджеттин чыгаша тармагына бөлүштүрүү жана максаттуу пайдалануу Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвистиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                    Ш.Арынов

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №6                              “20” февраль 2021-жыл

 

Жалпак-Таш жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аткаруу комитетинин

2021-жылга карата бюджетин, иш-чараларын бекитүү жөнүндө

 

            Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 26-январындагы №30 “Жайыттар жөнүндө” мыйзамынын 4-10-беренесине ылайык  Жайыт комитетинин төрагасы Т.Калыкбердиевтин билдирүүсүн угуп, талкуулап Жайыт пайдалануучулар үчүн мал башына акы төлөөнүн өлчөмүн бекитүү максатында Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жалпак-Таш жайыт комитетинин 2021-жылга карата түзүлгөн иш-планы 1-тиркеме,  бюджети кирешелер жана чыгашалар сметасы 2-3-тиркемеге ылайык бекитилсин

2.Жайыт комитетинин төмөнкү сунуштары бекитилсин: 2021-жылга жайыт пайдалануу учун акы төлөөнүн өлчөмдөрү:

 Ийри муйуздуу малга – шарттуу мал башына  100 ( жүз) сом.

Кой-эчкилер шарттуу мал башына  20 ( жыйырма ) сом.

Жылкылар - шарттуу мал башына  100 ( жүз ) сом.

3.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө караштуу жайыттарга, сырттан келген кара мал, жылкынын  шарттуу мал башына– 200 (эки жуз ) сом, ал эми айыл ичиндеги жайыттарга мал багууга шарттуу мал башына 400 (төрт  жүз) сомдон жайыт салыгы алынсын. Кой-эчкилерге  шарттуу мал башына  30 ( отуз ) сомдон белгиленсин.

4.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө жайыт комитетине пайдаланылуучу жайыт участоктору үчүн жер салыгын жергиликтүү бюджетке жана келип тушкон каражаттарды жайыт комитетинин бюджетине багыттоо милдети жүктөлсүн.

5.Айыл конуштарга жакын жайгашкан  ички жайыттарды чөп ормо катарында пайдаланган тургундарга, жердин шартына жараша гектарына 600 сомдон, ал эми жайыт жерин кашалап  тосуп  алгандар үчүн  1000 сомго чейин келишимдин негизинде жайыт акысы өндүрүлүп, жайыт комитетинин өздүк эсебине төгүлсүн.

6.Жайыт акыдан түшкөн каражаттары биринчи кезекте жайыт комитетинин кызматкерлеринин кызмат акысына жана социалдык камсыздандыруу взносторуна каржылансын жана жайыт инфраструктурасын жакшыртууга мыйзам чегинде жумшалсын.

7.Бул токтомдун аткарылышы Жалпак-Таш жайыт комитетинин  төрагасы Т.Калыкбердиевке милдеттендирилсин

8.Жайыт комитетинин аткарган иштерин көзөмөлдөө жагын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө башчысы К.Эралиевке тапшырылсын.

9.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “Айыл чарбасы, өнөр жай, курулуш, транспорт, энергетика, жер казынасы боюнча” туруктуу комиссияга жүктөлсүн.  

 

Төрага                                                                      К. Арынов

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылдын            20-февралындагы  №6 токтомуна 1тиркеме

 

Жайыт комитетинин 2021-жылга карата түзүлгөн иш-планы

Аткарылуучу иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

1

Жайыт комитетинин бюджетин бекиттирүү

1-2 квартал

Жайт комитетинин төрагасы

2

Мал жандыктардын эсебин тактоо

1-квартал

Жайыт комитети

Айыл башчылар

3

Жайыт пайдалануучулар менен келишимдерди түзүү

1-квартал

Жайыт комитети

4

Жайытка баруучуу жолдорду ондоо

Дайыма

Жайыт комитети

5

ЖП жакынкы жайыттарга жайгаштыруу жана эмдөө иштерин жүргүзүү

Дайыма

Жайыт комитети,вет сервистер

6

Алыскы жайыттарга көчүрүү графигин жана маршурут түзүү

1-2-квартал

Жайыт комитети

7

Жайыттарды жакшыртуу үчүн инвестиция тартуу жана аркандай долбоорлор  менен иштөө

Дайыма

Жайыт комитети

8

Киров, Курбу-Таш, Супа, Алдаяр, Жан-Чукур жайыттарына мал суугаручу акыр куруу жана мал эмдөөчү раскол жасоо.

2-3-квартал

Жайыт комитети

9

Жайыт пайдалануучулардан жайыт акысын жыйноо

дайыма

Жайыт комитети

11

Жайыттардын абалын жакшыртуу

дайыма

Жайыт комитети

12

2021-жыл жыйынтыгын чыгаруу

Жыл аягында

Жайт комитетинин төрагасы

 

       Жалпак-Таш жайыт

      комитетинин төрагасы                                     Т.Калыкбердиев

 

 

Жалпак-Таш айылдык

кеңешинин 2021- жылдын

20-февралындагы

№ 6 токтомуна 2-тиркеме

 

Жайыт пайдалануу бирикмесинин

2021-жылга жайыт акысынын киреше бөлүгү

 

Малдын түрү

Саны

Төлөм-дүн толук сом

Которуу коэф-фиценти

Шарт-туу мал башы

Жайыт билет акысы

Жалпы 2021-жылга сом

1

Саан уй

1100

100

1

1100

100

110,0

2

Кой, эчки

8000

20

02

8000

20

160,0

3

Жылкы

1000

100

1

1000

100

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпысы

 

 

 

 

 

370,00

 

       Жалпы чыгымдарды эсептөөнүн жыйынтыгына ылайык жайыт комитетинин 2021-жылга жайыт акысы 1 шарттуу мал башына 100 сомдон белгиленсин. Жайыт түрүнө карата салык чегерүү КР жайыт мыйзамынын талаптарына ылайык келтирилсин.

 

          Жалпак-Таш жайыт

         комитетинин төрагасы                                         Т.Калыкбердиев

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021- жылдын

20-февралындагы №6 токтомуна 3-тиркеме

 

Жайыт пайдалануу бирикмесинин

2021-жылга жайыт акысынын чыгаша бөлүгү

 

Чыгашалардын статьялары

Саны

Иштеген айы

Начисление сумма

Рай. коэф-фиценти

суммасы

1

Төраганын эмгек акысы

1

12

7500

-

90000,00

2

Арендатор бухгалтер

1

9

6000

-

54000,00

3

Эмгек акы жыйынтыгы статья 2111100:

 

 

 

 

144000,00

4

Ишканадан камсыздандыруу үчун төлөмдөр соцфонд ст-я 212100:

 

 

 

17,25%

24840,00

5

Жалпы эмгек акы фонду

 

 

 

 

168840,00

6

ЖПБнын ассосацияга кармалуучу взноско

 

 

 

 

7000,00

7

Ар кандай түрдүү чыгымдар статья 22154900:

 

 

 

 

10112,00

8

Жайыт комитетинин административдик чыгымы

 

 

 

 

185952,00

9

Жайыт инфраструктурасын жакшыртууга

 

 

 

 

20000,00

10

Жер салыгы

9882

 

15,99

1,034

163386,00

 

Жалпысы:

 

 

 

 

369337,00

 

 

           Жалпак-Таш жайыт

          комитетини төрагасы                                           Т.Калыкбердиев

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №7                              “20” февраль 2021-жыл

 

Кысык-Алма айылындагы башталгыч мектептин жаңы имаратын

куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 25-32-беренесинин 4-пунктуна, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 18-беренесине таянып   Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн    Кысык-Алма айылына А.Ташмаматов атындагы башталгыч мектептин жаңы имаратын куруу  үчүн жер тилкесин бөлүп берүү максатында  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1. Жалпак-Таш айыл аймагынын  Кысык-Алма  айылына мектептин жаңы имаратын куруу үчүн Кысык-Алма айылынын күнгөй чыгыш тарабынан жер тилкеси бөлүнүп берилсин.

 

2. Мектептин жаңы имаратын куруу үчүн жер аянтын тактап бөлүп берүү жана тиешелүү иш кагаздарын даярдоо  жагы  Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “айыл чарбасы, өнөр жай, курулуш, транспорт, энергетика, жер казынасы боюнча” туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

                Төрага                                                                  Ш.Арынов

 

 

 

 

           

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы 

 

ТОКТОМ  

Курбу-Таш айылы                                       №8                              “20” февраль 2021-жыл 

 

“Жеңиш багына” корук уюштуруу  жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына таянып Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн Киров айылына Улуу Ата Мекендик согушта курман болуп кайтпай калган жана Жеңиш үчүн канын төгүп келген Ата-Бабалардын эрдиктерин, эмгектерин алардын элестерин кийинки муунга тарбия-таалим катары эстетип туруу максатында элдин демилгеси менен “Жеңиш багы” уюштурулган жана анын айланасын жашылдандырып, корук уюштуруу максатында Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жалпак-Таш айыл аймагынын  Киров   айылындагы элдин демилгеси менен уюштурулган “Жеңиш багынын” айланасы көрктөндүрүлсүн. 

2.Киров айылындагы элдин демилгеси менен уюштурулган “Жеңиш багынын” айланасын көрктөндүрүп, жашылдандыруу үчүн уюштурулсун. 

3. Киров айылындагы элдин демилгеси менен уюштурулган “Жеңиш багынын” айланасы көрктөндүрүп, жашылдандыруу үчүн корукка алуу Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын жана корукчуга жергиликтүү бюджеттен эмгек акы бөлүнсүн. Ошондой эле корукчуга эмгек акы ай сайын 3500 (үч миң беш жүз) сом болуп белгиленсин.

 

4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “айыл чарбасы, өнөр жай, курулуш, транспорт, энергетика, жер казынасы боюнча” туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

                Төрага                                                                  Ш.Арынов

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №9                              “20” февраль 2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагында карантиндик өсүмдүктөргө зыянкечтер,

илдеттер жана отоо чөптөр менен күрөшүү максатында химиялык дарылоо

үчүн жеке агрономдун кызмат акы тарифин бекитүү жөнүндө

 

    Жалпак-Таш айыл аймагында карантиндик өсүмдүктөргө зыянкечтер, илдеттер жана отоо чөптөр менен күрөшүү максатында химиялык дарылоо үчүн жеке агрономдун кызмат көрсөтүү акы тарифин бекитүү жөнүндө жеке агроном Абжапаров Акмат Алиевичтин маселесин угуп жана талкуулап чыгып Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

1. Жалпак-Таш айыл аймагында карантиндик өсүмдүктөргө зыянкечтер, илдеттер жана отоо чөптөр менен күрөшүү максатында химиялык дарылоо үчүн жеке агрономдун кызмат көрсөтүү акы тарифи ар бир жаран менен келишим баада көрсөтүү жагы белгиленсин. 

 

2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “айыл чарбасы, өнөр жай, курулуш, транспорт, энергетика, жер казынасы боюнча” туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

               

Төрага                                                                    Ш.Арынов

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №10                            “20” февраль 2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагындагы Сары-Таш кенинин

калдыктарын кайра иштетүүчү ишкана ачуу

жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын “Акционердик коом жөнүндө” Мыйзамына таянып айыл аймагында Сары-Таш кенинин калдыктарын коромжуга учуроосун алдын алуу, кен жайгашкан жерди кайра калыбына келтирүү иштерине шарттарды түзүү, Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетин көтөрүү, жергиликтүү жашоочуларды жумуш менен камсыздоо максатында  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. Жалпак-Таш айыл аймагында жайгашкан Сары-Таш кенин калдыктарын кайра иштетүүчу максатында Жалпак-Таш айыл өкмөтү уюмдаштыруучу (учредитель) болуп “Жалпакташ” ачык акционердик коому (ААК) түзүлсүн.

 

2. Уставдык капитал катары Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетинен 200000 (эки жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

 

3. Жалпак-Таш айыл өкмөтү уюмдаштыруучу (учредитель) болуп “Жалпакташ” ачык акционердик коомун (ААКны) мамлекеттик каттоолордон өткөрүү, тийиштүү иш кагаздарын (Уставын, уставдык капиталды аныктоо, коомду башкаруу органын түзүү жана башка) даярдоо айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

 

 

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин “бюджет, финансы-экономикалык өнүгүү жана инвестиция” жана “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер” боюнча туруктуу комиссияларына жүктөлсүн.

 

 

 

Төрага                                                                           Ш.Арынов

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин алтынчы  чакырылыштагы кезектеги 26-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №11                            “20” февраль 2021-жыл

 

Кара-Кулжа районунун Ой-Тал айыл аймагына караштуу узак

мөөнөттүү пайдаланууга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө берилген

жайыт участокторун пайдалангандыгы үчүн

жер салыгын төлөө жөнүндө

 

“Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу Кыргыз Республикасынын 19.06.2009-жылдагы №386 токтомуна Кара-Кулжа районунун Ой-Тал айыл аймагына караштуу узак мөөнөттүү пайдаланууга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө берилген жайыт участокторун пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөө жана  Жалпак-Таш айыл аймагындагы жайыт прайдалануучуларды аталган жайлоого барууга шарттарды түзүү, мындан ары алыскы жайлоолорду пайдаланууну колго алуу максатында Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. Кара-Кулжа районунун Ой-Тал айыл аймагына караштуу узак мөөнөттүү пайдаланууга Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө берилген жайыт участокторун пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 2021-жылга карата 50% (пайыз) салыгы жергиликтүү бюджеттин эсебинен төлөнүп берилсин.

 

2. Акча каражатын бөлүү жана төлөнүүчү салыкты которуу иштерин жүргүзүү Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө жана Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жүктөлсүн.

 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин төрагасынын орун басарына милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Төрага                                                               Ш.Арынов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 1-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №01                              “15” май 2021-жыл

 

 

Айылдык кеңештин төрагасын жана

орун басарын шайлоо жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 37-38-беренелерине ылайык айылдык кеңештин төрагалык жана анын орун басар кызмат орундарына   өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыгын негизинде  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

                                        ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин шайланган депуттарынын көпчүлүк 21 (жыйырма бир) добушка ээ болгон Матиева Гүлүйпа Абдраевна Жалпак-Таш айылдык кеңешинин  төрайымы кызмат ордуна шайланды деп эсептелсин.

2. Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгында  көпчүлүк добушуна ээ болгон Калдыбаев Адилбек Арзымаматович Жалпак-Таш айылдык кеңешинин  төрайымынын орун басар  кызмат ордуна шайланды деп эсептелсин.

3.Токтомдун аткарылышынын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.

 

Жалпак-Таш айылдык кеңештин

аксакал төрайымы                                                                       Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 2-сессиясы

 

ТОКТОМУ

 

Курбу-Таш айылы                                        №02                                  “31” май 2021-жыл 

 

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын айылдык кенешинин

 регламентин бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 31-беренесинин 11-пунктун таянып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2015-жылынын 25-ноябрындагы № 01 – 24/ 65 буйругу менен бекитилген Айылдык Кеңештин типтүү регламентинин негизинде жана аталган буйруктун 3-пунктун эске алып Жалпак-Таш айыл аймагынын айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. Жалпак-Таш айыл аймагынын айылдык Кеңешинин регламенти бекитилсин.(Регламент тиркелет)

2. Зарылдыкка жараша регламентке өзгөртүү киргизүү жөнүндө чечим айылдык кеңештин депутаттарынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынсын.

3. Жалпак-Таш айыл аймагынын айылдык кеңешинин регламенти бекитилген күндөн тартып күчүнө кирсин жана Жалпак-Таш айылдык кеңеши регламентке ылайык иш алып барсын.

4. Жалпак-Таш айылдык кеңешинин регламентине ылайык иш алып баруу жагын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

 

Төрайым

     Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 

2-сессиясынын 2021-жылдын 31-майындагы №02 токтому

менен бекитилген

 

 

ЖАЛПАК-ТАШ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН РЕГЛАМЕНТИ 

 

Бул Регламент  айылдык кеңештин депутаттарынын ишмердигин жөнгө салган «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө», Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган айылдык кеңештин иштерин уюштуруунун жана алардын ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин белгилейт.

 

 I БӨЛҮМ. АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН  НЕГИЗГИ ИШТЕРИ

 

1-глава. Жалпы жоболор

 

            1.1.Жалпак-Таш айылдык кеңеши (мындан ары – айылдык кеңеш) жашыруун  добуш берүү менен жалпы тең жана тике шайлоо укугунун негизинде 4 жылдык мөөнөткө шайланган 21 депутаттардан турган, өзүнүн ишин коллегиялык негизде жүзөгө ашырган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун шайлануучу өкүлчүлүктүү органы.

1.2. Айыл өкмөтү айыл аймагында аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат, айылдык кеңештин чечимдерин даярдоону жана аткарууну камсыз кылат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ушул Устав менен белгиленген тартипте айылдык кеңештин депутаттарына  өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга жана шайлоочулардын алдында отчетторду даярдоого жана өткөрүүгө көмөк көрсөтөт.

1.3. Сессиялар, туруктуу (убактылуу) комиссиялар, ошондой эле шайлоочулар менен иштешүү айылдык кеңештин ишинин  негизги уюштуруучулук-укуктук түрү болуп саналат.

1.4. Айылдык кеңештин иши мыйзамдуулук, коллегиялдуулук, обьективдүүлүк, маселелерди талкуулоону жана чечимдерди кабыл алууну эркин жүргүзүү принциптерине негизделет.

 

2-глава. Айылдык кеңештин компетенциясына кирген маселелер

 

2.1. Айылдык кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана ушул Устав менен белгиленген ыйгарым укуктардын чектеринде өз алдынча маслелерди кароого  жана алар боюнча чечимдерди кабыл алууга укуктуу.

2.2. Айылдык кеңештин сессияларында, «Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинде белгиленген ыйгарым укуктарды кошпогондо, төмөндөгү маселелер чечилет:

1) айылдык кеңеш жөнүндө Жобону бекитүү;

2) айылдык кеңештин жылдык иш планынын бекитүү;

3) айылдык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларын түзүү жана жоюу, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жеке курамын бекитүү жана алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү;

4) туруктуу (убактылуу) комиссиялардын иштери жөнүндө отчетторду угуу;

5) «Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарын бошотуу тууралуу  айыл өкмөтүнүн башчысына  сунуш киргизүү;

6) мыйзамдарды, Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын же «Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 7-бөлүгүнүн  2-пунктуна ылайык, прокуратура органдары тарабынан белгиленген, өткөрүлүп берлиген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарбагандыгы же тийиштүү деңгээлде аткарбагандыга үчүн аким тарабынан  айыл өкмөтүнүн башчысын мөөнөтүнөн мурда бошотууга депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк  добушу менен  макулдук берүү жөнүндө маслелени кароо;

7) «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесине ылайык, айыл өкмөтүнүн аппаратынын финансылык-экономикалык  бөлүмүнүн  жетекчисин  дайындоого жана бошотууга депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк  добушу менен  макулдук берүү жөнүндө маселени кароо;

8) айыл аймагында көрктөндүрүү, соода, сырткы жарнактарды жана маалыматтарды  жайгаштыруу эрежелерин бекитүү;

9) башка жергиликтүү кеңештер менен кызматташуу жана тажрыйба алмашуу боюнча иштерди уюштуруу;

            10) жергиликтүү коомдоштуктардын  тарыхый жана маданий салттарын  сактоо жана өнүктүрүү, маданияттын муниципалдык мекемелерин өнүктүрүү боюнча иш-чаралардын планын бекитүү;

11) айыл аймагынын айылдарынын аймагында  айлана-чөйрөнү коргоо жана санитардык тазалоону контролдоо, тазалыкты жана тартипти сактоо боюнча иш-чаралардын планын бекитүү;

12) келишимдин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкару органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген учурда  мамлекеттик органдар жана жергилктүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте келишимдин шарттарын бекитүү, ошондой эле  келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди токтотуу же токтото туруу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

13) айылдык кеңештин депутаттарынын өз шайлоочуларына  отчет берүүсү, шайлоочулардын суроо-талаптарын аткаруу боюнча иш-чаралардын жана шайлоочулар менен иштөө боюнча  башка иш-чаралардын  ар жылдык планын бекитүү;

14) жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча  айылдык жыйындарды, коомдук угууларды, курултайларды өткөрүү боюнча ар жылдык планын бекитүү;

15) муниципалдык менчик обьектилерин  ипотекага же күрөөгө коюуга макулдук берүү;

16) муниципалдык менчик обьектилеринин Реестрин киргизүү тартибин бекитүү;

17) муниципалдык менчикти эсептен чыгаруунун тартибин белгилөө;

18) жайыт жерлерин пайдалануу, аларды пайдалануунун отчеттору, ошондой эле жайыт жерлерин пайдалануу  укугу үчүн акынын өлчөмү боюнча жамааттардын  ар жылдык  планын бекитүү;

 19) жергиликтүү жамааттардын  Уставынын жоболорун жана айылдык кеңеш кабыл алган чечимдердин аткарылышын контролдоо;

20) айылдын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн аныктоо жана аларды биргеликте чечүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (айылдык кеңеш жана айыл өкмөтү) менен бирдикте биргелешкен иштерди жүзөгө ашыруу үчүн коомдук башталышта  активдүү жарандарды, демилгечи топторду, жамааттарды, коомдук бирикмелерди, жаштарды, бизнес коомдоштуктарын жана башка кызыкдар жактарды тартуунун планын бекитүү;

21)  кызмат көрсөтүүгө баа берүүнү жүргүзүүнүн  методикасын, жергиликтүү бюджеттин каржаттарынын жергиликтүү жамааттын, донордук уюмдардын салымдарынын эсебинен жүзөгө ашырылуучу жергиликтүү демилгелерди/ долбоорлорду/ программаларды, бекитүү, ошондой эле кошмо мониторингдин жана баа берүүнүн топтору,  анын курамы  жөнүндө жобону бекитүү жана  ошол топтордун сунуштарынын негизинде тийиштүү чараларды кабыл алуу;

22) коомдук угууларды өткөрүү, анын ичинде маселени кеңири кароо жана  өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча коомдук пикирди эсепке алуу үчүн  коомдук угууларды  уюштурууну жана өткөрүүнү айыл өкмөтүнүн башчысына тапшыруу; 

23) депутаттардын өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруусуна көмөктөшүү үчүн жергиликтүү кеңештердин дептуттары тарабынан коомдук башталышта коомдук жардамчыларды тартуунун тартибин бекитүү;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жергиликтүү жамааттын Уставына ылайык башка маселелерди чечүү.

 

3-глава. Айылдык кеңештин жана анын органдарынын ишин пландаштыруу

 

3.1. Айылдык кеңеш жана анын туруктуу комиссиялары бир жылга планын түзөт. Айылдык кеңештин планы тууралуу маселе биринчи сессия өткөрүлгөн соң кийинки сессиянын күн тартибине киргизилет.

3.2.  Айылдык кеңештин иш планы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары, туруктуу комиссиялардын төрагалары, айыл өкмөтүнүн башчысы жана айыл өкмөтүнүн катчысы менен бирдикте  айылдык кеңештин төрагасы тарабынан түзүлөт, зарылчылыкка жараша айыл аймагында жайгашкан уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин жетекчилери чакырылат.

3.3. Айылдык кеңештин туруктуу комиссиясынын иш планы айылдык кеңештин иш планынын негизинде туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, айылдык кеңештин төрагасы, айыл өкмөтүнүн башчысы же анын орун басары  менен бирдикте түзүлөт.

3.4. Иш планына бир жылдын аралыгында айылдык кеңештин сессияларында, туруктуу комиссиянын жыйналыштарында кароого чыгарылган маслелер киргизилет.

3.5. Айылдык кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын ишин пландаштыруу айылдык кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын кароосуна иш планына киргизилбеген башка маанилүү маселелерди киргизүүго чектөө койбойт.

3.6. Айылдык кеңештин курамы, туруктуу комиссиялардын курамы, ошондой эле иш пландары  айыл аймагынын маалымат тактайларында документтердин көчүрмөлөрүн  жайгаштыруу аркылуу маалымдалат.

 

4-глава. Айылдык кеңештин төрагасы жана аны шайлоонун тартиби

 

4.1. Айылдык кеңештин төрагасы айылдык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө айылдык кеңештин сессиясында жашыруун добуш берүү аркылуу депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат.

4.2. . Айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайлоо үчүн талпкерди көрсөтүү укугу төмөндөгүлөргө таандык:

- депутатка (өзүн өзү көрсөтүү же башка депутатты талапкер кылып көрсөтүү);

- саны 2 депутаттан аз эмес депутаттардын тобуна.

Ар бир депутат же депутаттардын тобу бир талапкерди көрсөтүүгө укугу бар.

4.3. Айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна депутаттын өзүн өзү көрсөтүү тартибинде талапкерлигин көрсөтүү депутаттын талапкер болуп катталуу ниети жөнүндө төрагалык кылуучуга  арыз берүү жолу аркылуу жүргүзүлөт.

Айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди депутат, депутаттардын тобу  тарабынан көрсөтүү алар талапкер кылып сунуштаган депутатты  көрсөтүү жөнүндө төрагалык кылуучуга  арыз берүү жолу аркылуу жүргүзүлөт.

4.4.  Өзүн өзү көрсөтүү жана талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө арыздар төрагалык кылуучу тарабынан күбөлөндүрүлөт жана аларды жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизүү үчүн эсептөө комиссиясына берилет.

4.5. Айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкер депутаттардын алдында чыгып сүйлөйт, алардын суроолоруна жооп берет.

Чыгып сүйлөө үчүн ага 3 мүнөткө, суроолорго жооп берүү үчүн 3 мүнөткө,  корутунду сөз сүйлөө үчүн  5 мүнөткө чейин сөз берилет.

4.6. Айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди колдоп же ага каршы чыгып сүйлөөнү каалаган депутаттарга сөз сүйлөө үчүн 2 мүнөткө чейин убакыт берилет.

4.7. Айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкер добуш берүү жол-жоболору башталгангана чейин өзүн өзү алып кое алат, бул тууралуу төрагалык кылуучуга  добуш бергенге чейин өзүнүн тапкерлигин алып коюу  жөнүндө арызын жөнөтөт. Өзүн өзү алып коюу добуш берүүсүз кабыл алынат.

4.8. Талкуулоо токтотулгандан кийин эсептөө комиссиясы айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талпкерлердин фамилияларын жашыруун добуш берүү үчүн  бюллетенге киргизет.

4.9. Айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган  талапкер айылдык кеңештин  төрагасынын кызмат ордуна шайланды деп эсептелинет.

Эгерде:

- бир талапкер көрсөтүлүп, ал депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, талапкерлерди жаңыдан көрсөтүү жүргүзүлөт;

- эки талапкер көрсөтүлүп жана алардын бири да депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, добуштардын көпчүлүк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер тең депутаттардын добуштарынын тең санын алышса,  талапкерлерди жаңыдан көрсөтүү жүргүзүлөт;

- эки талапкерден көп көрсөтүлүп жана алардын бири да депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, добуштардын көпчүлүк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин  бири  добуштардын көп санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын тең санын алышса, добуштардын көпчүлүк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин  экөөсү добуштардын тең көп санын алышса, ал эми кийинки талапкерлер добуштардын  аз  санын алышса, добуштардын көпчүлүк санын тең алган эки  талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык  талапкерлер добуштардын тең санын алышса,  талапкерлерди жаңыдан көрсөтүү жүргүзүлөт.

4.10. Талапкерлерди (же жаңы талапкерлерди) көрсөтүү менен кайрадан шайлоо айылдык кеңештин эрки боюнча  биринчи сессиянын күнүндө же башка күнү, бирок  биринчи сессиянын күнүнөн баштап  5 календардык күндөн кеч эмес өткөрүлөт.

4.11. Айылдык кеңештин төрагасы өзүнүн милдеттерин коомдук негизде аткарат, бирок айыл кеңешинин сессияларынын ишинин мезгилинде бир жолку компенсация алуу менен аткарат.

 

5-глава.  Айылдык кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктары

 

5.1. Айылдык кеңештин төрагасы:

- айылдык кеңештин сессияларын чакырат жана алып барат;

- айылдык кеңештин иш планын бекитүү үчүн сессияга чыгарат;

-айылдык кеңештин сессияларын даярдоого жалпы жетекчиликжүргүзөт, маселелерди алдын ала кароо үчүн жана алар боюнча тийиштүү корутундуларды (чечимдерди) чыгарып айылдык кеңештин сессиясына киргизүү үчүн туруктуу комиссияларга жөнөтөт; 

- айылдык кеңештин сессиясынын кароосуна чыгарылган маселелердин даярдыгын контролдойт;

- айылдык кеңештин сессиясынын күн тартибин түзөт;

- айылдык кеңештин токтомдоруна кол коет жана алардын жарыяланышына жана аткарылышына контролдоону уюштурат;

- айылдык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишин координациялайт;

- катталган депутаттык топтордун ишине көмөктөшөт, алардын ишин координациялайт;

- айылдык кеңештин төрагасынын орун басарынын жана туруктуу (убактылуу) комиссияларынын төрагаларынын өз милдеттерин аткаруусун контролдойт;

- депутаттарга өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга, жарандарды кабыл алуусуна, шайлоочулардын алдында отчет берүүсүнө  көмөктөшөт, аларды маалыматтар менен камсыз кылат, депутаттардын укуктарын жана милдеттерин жүзөгө ашырууга байланышкан  маселелерди карайт;

- айылдык кеңештин жана анын органдарынын ишинин ачык-айкындыгын камсыз кылат;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана жарандар менен болгон мамиледе айылдык кеңештин атынан чыгат;

- айылдык кеңештин  жергиликтүү жамааттар, аймактык коомдук өзүн өзү башкаруу органдары, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмчөлөрү жана айыл  аймагында жайгашкан башка юридикалык жактар менен өз ара аракеттерин уюштурат;

- айылдык кеңештин, анын органдарынын абройун,  депутаттардын ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо жана сактоо боюнча  чараларды кабыл алат;

- Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын ардак наамадарын ыйгаруу тууралуу  сунуштайт;

- ушул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык  башка маселелерди чечет.

5.2. Айылдык кеңештин төрагасы өзүнүн компетенциясынын чектеринде тескеме чыгарат. Төраганын тескемеси Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына карма каршы келген учурда, ал айылдык кеңештин сессиясында депутаттар аркылуу жокко чыгарылышы мүмкүн.

 

6-глава. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары

 

            6.1. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары айылдык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө айылдык кеңештин сессиясында депутаттардын ичинен жашыруун добуш берүү аркылуу депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат.

6.2. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басарын кызмат ордуна шайлоо үчүн талапкерди көрсөтүү укугу төмөндөгүлөргө таандык:

-айылдык кеңештин төрагасына;

- депутатка (өзүн өзү көрсөтүү же башка депутатты талапкер кылып көрсөтүү);

- саны 2 депутаттан аз эмес депутаттардын тобуна.

Айылдык кеңештин төрагасы, ар бир депутат же депутаттардын тобу бирден талапкерди көрсөтүүгө укуктуу.

6.3. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басарынын кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү жана шайлоо тартиби жана добуш берүүнүн башка жол-жоболук маселелери  айылдык кеңештин төрагасы үчүн  белгиленген тартипте ишке ашырылат.

6.4. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары өз ишин коомдук башталышта аткарат.

6.5. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары:

- айылдык кеңештин төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

- айылдык кеңештин төрагасы жок болгон учурда же ал өзүнүн иш-милдеттерин аткарууга мүмкүн болбой калган учурда айылдык кеңештин төрагасынын иш-милдеттерин аткарат, ошондой эле айылдык кеңештин төрагасынын тапшыруусу боюнча айылдык кеңештин сессияларын алып барат;

- айылдык кеңештин туруктуу комиссияларынын ишин уюштурат жана багыттайт, алардын өз ара аракеттерин координациялайт;

- айылдык кеңеш тарабынан түзүлгөн убактылуу комиссиялардын ишине жетекчиликти ишке ашырат же координациялайт;

- айыл аймагында жайгашкан жергиликтүү жамааттар жана башка юридикалык жактар менен тыгыз байланышты жүргүзөт;

- айылдык кеңештин, анын комиссияларынын компетенциясына кирген маселелерге арналган иш-чараларга катышат;

- айылдык кеңештин туруктуу комиссияларынын төрагалары менен бирдикте айылдык кеңеш кабыл алган чечимдердин, жергиликтүү жамааттын Уставынын аткарылышын контролдоону камсыз кылат;

- ушул Регламентте жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген башка иш-милдеттерди аткарат.

 

7-глава.  Айылдык кеңештин төрагасынын жана айылдык кеңештин төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу

 

7.1. Айылдык кеңештин төрагасы жана анын  орун басары  алардын жеке өтүнүчү боюнча, ошондой эле алар өздөрүнүн  милдеттерин аткара албай калган шарттарга байланыштуу ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотот.

7.2. Өз каалоолору  боюнча айылдык кеңештин төрагасынын жана анын  орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө маселе алардын өздөрүнөн арыздар келип түшкөндө, ошондой эле депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин демилгеси боюнча  каралат.

7.3. Өз каалоолору  боюнча айылдык кеңештин төрагасынын же анын  орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө токтом  ачык добуш берүү (же депутаттардын каалоосу боюнча жашыруун добуш берүү)  аркылуу айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

7.4. Өздөрүнүн  милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда айылдык кеңештин сессиясында жашыруун (же ачык)  добуш берүү жолу менен айылдык кеңештин төрагасы, төрагасынын орун басары ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.  Айылдык кеңештин төрагасын, төраганын орун басарынын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу маселе айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси боюнча киргизилиши мүмкүн.

7.5. Айылдык кеңештин төрагасын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиси добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелинет. Айылдык кеңештин төрагасын мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча жашыруун (же ачык)  добуш берүү ушул Регламентте белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

7.6. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басарын  мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим, айылдык кенештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгу добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелинет. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басарын  мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча жашыруун (же ачык)  добуш берүү ушул Регламентте белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

 

8-глава. Айылдык кеңештин катчысы

 

8.1. Айылдык кеңештин катчысынын иш-милдетин айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы аткарат.

8.2. Жооптуу катчы айылдык кеңештин ишин уюштуруу жагынан камсыз кылуу боюнча иштерди координациялайт, туруктуу (убактылуу) комиссияларга жана айылдык кеңештин депутаттарына жардам көрсөтөт.  Айылдык кеңештин сессияларын уюштуруу жана өткөрүү үчүн керектүү материалдарды даярдоону камсыз кылат.

8.3.  Жоопту катчы айылдык кеңештин жана анын органдарынын ишин камсыз кылуу боюнча төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- айылдык кеңештин токтомдорун каттоону жүргүзөт (каттоо журналында);

- айылдык кеңешке келип түшкөн каттарды  кабыл алат жана каттайт, айылдык кеңештин төрагасынын резолюциясына жараша каттарды аткаруучуга өткөрүп берет;

- айылдык кеңештин сессияларына материалдарды, анын ичинде айылдык кеңештин токтомдорунун долбоорлорун жана анын туруктуу (убактылуу) комиссияларынын корутундуларынын долбоорлорун даярдоо боюнча ишти уюштурат;

- айылдык кеңештин жана туруктуу комиссиялардын иш пландарынын долбоорун иштеп чыгууга көмөктөшөт,  бекилгенден кийин алардын өз учурунда  аткарылышына көмөктөшөт;

- сессияларды, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын  жыйындарын чакыруу жөнүндө айылдык кеңештин депутаттарын маалымдайт;

- айылдык кеңештин сессияларынын протоколдорун жүргүзөт, сессияларда, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын  жыйындарында айылдык кеңештин депутаттарын катоону ишке ашырат;

- чакырылган адамдарды, ачык сессияларга, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын  жыйындарына катышууну каалаган адамдарды каттону жүзөгө ашырат;

- жергиликтүү кеңештин иш кагаздарын, анын ичинде келүүчүлөрдү кабыл алуу журналын, депутаттарга кайрылган жарандардын кайрылууларын каттоону жүргүзөт;

- айылдык кеңештин токтомдорун жол-жоболоштурат, аларды (күчүнө киргизүүгө) жарыялоону, каттоону, айылдык кеңештин депутаттарына, тийиштү адамдарга, уюмдарга жана аткаруучуларга таратууну уюштурат;

- расмий жарыялангандан кийин айылдык кеңештин токтомунун көчүрмөсүн ченемдик укуктук актылардын  Реестрине кошуу үчүн Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмүнө жөнөтөт;

- айылдык кеңештин документтерин, туруктуу(убактылуу) комиссиялардын документтерин кошуп алганда, сактоону, системага салууну жана тийиштүү абалда кармоону камсыз кылат;

- туруктуу, убактылуу комиссияларга, депутаттык топторго уюштуруучулук жагынан жардам көрсөтөт;

- башка ченемдик укуктук актыларга, айылдык кеңештин ушул Регламентине ылайык жана айылдык кеңештин төрагасынын жана айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди жүзөгө ашырат.

8.4. Айыл өкмөтүнүн башчысы менен макулдашуу аркылуу айылдык кеңештин төрагасынын тапшырмасына ылайык туруктуу (убактылуу) комиссиялардын ишине көмөк көрсөтүү боюнча  айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын иш-милдеттери айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкерлерине жүктөлүшү мүмкүн.

 

9-глава. Айылдык кеңештин туруктуу комиссиялары

 

9.1. Кеңештин карамагына кирген маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн, ошондой эле кеңештин чечимдерин жүзөгө ашырууга катышуу, айылдын аймагында жайгашкан  мекемелердин жана уюмдардын ошол чечимдерди аткарышын контролдоо үчүн айылдык кеңеш туруктуу комиссияларды түзөт.

9.2. Туруктуу комиссиялар айылдык кеңештин түзүмдүк бөлүгү болуп саналат жана айылдык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө айылдык кеңештин токтому менен түзүлөт.

9.3. Туруктуу комиссиялардын тизмеси жана алардын сандык курамы айылдык кеңешке шайланган депутаттардын сандык курамын эске алуу менен айылдык кеңеш тарабынан белгиленет жана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бекитилет.

9.4. Ар бир туруктуу комиссиянын сандык курамы айылдык кеңештин депутаттарынын санынан: 5 кем болбоого жана 5  көп болбоого тийиш.

9.5. Туруктуу комиссиянын мүчөлөрүн айылдык кеңештин депутаттары шайлашат.

9.6. Айылдык кеңештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат (Өзгөчө учурларда 11 депутат курамындагы айылдык кеңештер депутаттардын эки туруктуу комиссияга мүчө болуу укугу жөнүндө чечимди кабыл алышы мүмкүн).

9.7. Туруктуу комисиялардын мүчөлөрү бирдей  укукка  ээ. Айылдык кеңештин төрагасы жана анын орун басары туруктуу комиссиялардын курамына кире алышпайт.

9.8. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү өздөрүнүн курамынан алардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен комиссиянын төрагасын шайлашат. Туруктуу комиссиялардын төрагалары айылдык кеңештин сессияларында бекитилет.

9.9. Комиссиянын төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган учурда комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрүнүн чечими боюнча жаңыдан шайланышы мүмкүн.

9.10. Туруктуу комиссиялар айылдык кеңештин алдында жоопкер жана ага отчет берет. Кезектеги жыл аяктагандан кийин туруктуу комиссиялар өзүнүн иши жөнүндө айылдык кеңешке отчет беришет.

9.11. Ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн аралыгында, зарылчылыкка жараша, айылдык кеңеш жаңы туруктуу комиссияны түзүүгө, мурда түзүлгөндөрдү жоюуга жана кайра түзүүгө, алардын курамына өзгөртүү киргизүүгө укугу бар.

 (Айылдык кеңештин депутаттарынын орто курамын эске алуу менен айылдык кеңеште төмөндөгү маселелер боюнча туруктуу комиссиялар түзүлүшү мүмкүн:

- регламент, депутаттык этика жана мандат боюнча;

- жергилктүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, жалпыга маалымдоо каражаттары, коомдук уюмдар жана жергиликтүү коомдоштуктар менен байланыш боюнча;

- бюджет, экономика, муниципалдык менчик, айыл чарбасы, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча;

- мыйзамдуулукту, укук тартибин сактоо, жарандардын укугун жана кызыкчылыгын коргоо, архитектура, курулуш,  таранспорт жана экология боюнча;

- жаштар, спорт, маданият жана социалдык маселелер боюнча.).

 

10-глава. Айылдык кеңештин туруктуу комиссияларынын ыйгарым укуктары

 

10.1. Айылдык кеңештин туруктуу комиссиялары өздөрүнүн компетенцияларынын чектеринде:

- иш планына ылайык туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону ишке ашырат, тийиштүү корутунду же чечим менен аларды айылдык кеңештин кароосуна киргизет;

-кийинки жылга туруктуу комиссиянын иш планын иштеп чыгат;

-айылдык кеңештин кароосуна айыл аймагынын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүнө байланышкан  маселелер боюнча сунуштарды айылдык кеңештин сессиясынын кароосуна киргизет;

- өзүнүн аймагынын экономикалык өнүгүүсүнүн  планынын жана бюджетинин долбоорлорун,  пландардын жана бюджеттин аткарылышы  жөнүндө отчетторду алдын ала карайт, алар боюнча өзүнүн корутундусун даярдайт, керек болгондо аларды кеңешке сунуш кылат;

- айылдык кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча айылдык кеңештин кароосуна келип түшкөн жарандардын арыздарын, кайрылууларын жана даттанууларын карайт;

- өз ишинин уюштуруу маселелерин чечет;

- айылдык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин, жергиликтүү жамааттын Уставынын жоболорун аткаруу боюнча контролду жүзөгө ашырат;

- каралып жаткан маселени башка комиссияга өткөрүп берүү тууралуу сунушту айылдык кеңештин төрагасына  киргизет;

- башка комиссиялар карап жаткан маслелер боюнча пикирин билдирет;

- ушул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

10.2. Туруктуу комиссиялар төмөндөгүлөргө укуктуу:

- өзүнүн ишине илимпоздорду, адистерди, практикалык кызматкерлерди жана башка адамдарды тартууга;

- өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча мамлекеттик бийликтин  аймактык органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан   айыл аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын  жетекчилерин жана адистерин, ошондой эле айыл өкмөтүнүн башчысын жана айыл өкмөтүнүн аппаратынын тийиштүү адистерин угууга;

- өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдардын, айыл өкмөтүнүн аппаратынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, ошондой эле адистерди, көз карандысыз эксперттерди жана илипоздорду  тартуу укугу менен айылдык кеңештин депутаттарынын ичинен убактылуу комиссияларды түзүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

- туруктуу комиссиянын кароосуна берилген маселени иликтөө үчүн маалыматтарды, материалдарды жана документтерди кызмат адамдарынан, айыл өкмөттөрүнөн, мамлекеттик органдардан, уюмдардан, ишканалардан жана мекемелерден, айыл аймагында жайгашкан башка уюмдардан суратып алууга, алар суроо-талапта көрсөтүлгөн мөөнөттө же суроо-талап берилген күндөн бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен аларды туруктуу комиссияларга берүүгө милдеттүү;

- өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча айылдык кеңештин төрагасына жана айыл өкмөтүнүн башчысына каралып жаткан маселени кеңири талкуулоо жана коомдук пикирлерди эске алуу максатында коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө  сунуш киргизүүгө;

- башка туруктуу комиссиялар менен кошмо  жыйын өткөрүүгө.

10.3. Айылдык кеңештин туруктуу комиссиялары айыл аймагында жайгашкан уюмдардын жана мекемелердин оперативдик-чарбалык жана финансылык-чарбалык иштерине кийлигишүүгө укугу жок.

 

11-глава. Туруктуу комиссиялардын жыйындары

 

11.1. Туруктуу комиссиялардын жыйындары  комиссиянын иш-планына ылайык чакырылат.

11.2. Туруктуу комиссиялар алардын компетенциясына кирген маселелер боюнча  тийиштүү чечимдерди же корутундуларды кабыл алат.

11.3. Туруктуу комиссиялардын жыйындары коомчулук үчүн ачык болуп саналат, кызыкдар болгон бардык тараптар туруктуу комиссияларлардын жыйындарына  ушул Регламентте белгиленген тартипте катышууга укуктуу.

11.4. Эгерде мыйзамдарга ылайык каралып жаткан маселе мамлекеттик сырга тийиштүү болгон учурда туруктуу комиссиянын мүчөлөрү комиссиянын жашыруун жыйынын өткөрүү тууралуу чечим кабыл алат.

11.5. Комиссиянын төрагасы жыйынды өткөрүү датасы жана анда каралуучу маселер тууралуу 3 жумушчу күндөн кеч эмес  комиссиянын мүчөлөрүнө, айылдык кеңештин төрагасына жана анын орун басарына кабарлайт, ошондой эле жарандарга, чакырылган адамадарга алдын ала маалымдоо боюнча чараларды кабыл алат.

11.6. Эгерде жыйынга комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан ашыгы катышса, анда ал укукченемдүү болуп эсептелет. Комиссиянын чечими комиссиянын мүчөлөрүнүн  жалпы санынын добушу менен кабыл алынат.

11.7. Туруктуу комиссиянын төрагасы өзүнүн демилгеси менен, ошондой эле, комиссиянын мүчөлөрүнүн үчтөн биринин, айылдык кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын  талабы боюнча да комиссиянын жыйынын  чакыра алат.

11.8. Туруктуу комиссиянын жыйынына кеңеш берүүчү добуш укугу менен ошол комиссияга мүчө эмес депутаттардын, ошондой эле айылдык кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын, айыл өкмөтүнүн башчысынын  катышууга укугу бар, алар талкууланган маселе боюнча сөз сүйлөөгө жана талкууланган маселе боюнча өз пикирин билдирүүгө укуктуу.

11.9. Комиссиянын чечимине, корутундусуна туруктуу комиссиянын төрагасы кол коет, ал жокто анын орун басары кол коет. Кабыл алынган чечимдер маалымат тактайларында чечимдердин көчүрмөлөрүн жайгаштыруу жолу аркылуу элге маалымдалат.

11.10. Айылдык кеңештин туруктуу комиссияларынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу (орун-жай, эмеректер, кеңсе товарлары ж.б. менен камсыз кылуу) айыл өкмөтүнө жүктөлөт.

 

12-глава. Туруктуу комиссиялардын кошмо  жыйындары

 

12.1. Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелер  комиссиялардын демилгеси менен, ошондой эле айылдык кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча туруктуу комиссиялар тарабынан биргеликте даярдалат жана каралат.

12.2. Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелерди иликтөө жана кароо кошмо жыйындарда жүргүзүлөт.

12.3. Эгерде кошмо жыйынга  ар бир комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан ашыгы катышса, анда ал укукченемдүү болуп эсептелет. Кошмо жыйынды  өз ара макулдашуу боюнча ошол комиссиялардын төрагалары алып барышат.

12.4. Кошмо жыйында каралган маселелер боюнча чечим туруктуу комиссиялардын мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана ошол комиссиялардын төөрагалары тарабынан кол коюлат. Кабыл алынган чечимдер маалымат тактайларында чечимдердин көчүрмөлөрүн жайгаштыруу жолу аркылуу элге маалымдалат.

 

13-глава. Туруктуу комиссиянын төрагасынын ыйгарым укуктары

 

Туруктуу комиссиянын төрагасы:

- комиссиянын дарегине келип түшкөн документтер жөнүндө комиссиянын мүчөлөрүнө түздөн-түз же жооптуу катчы (же айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкери) аркылуу маалымдайт;

- комиссиянын мүчөлөрү, жооптуу катчы, айылдык кеңештин төрагасы, айыл өкмөтүнүн башчысы же анын орун басары менен бирдикте бир жылга туруктуу комиссиянын иш планын түзөт;

- туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү менен бирдикте  комиссиянын жыйынынын күн тартибинин долбоорун түзөт;

- комиссиянын жыйынын чакырат жана зарыл документтерди  жана башка материлдарды  даярдоону уюштурат;

- комиссиянын ишине байланыштуу материалдар жана документтер менен комиссия мүчөлөрүн тааныштырат;

- убактылуу комиссиялардын ишине комиссия мүчөлөрүнүн катышуусун сунуш кылат;

 - айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын (же айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкеринин) жардамы менен жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн, мамлекеттик органдардын, айыл өкмөтүнүн, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, адистерди, эксперттерди жана илимпоздорду туруктуу комиссиянын жыйындарына катышуу үчүн чакырат;

- комиссиянын жыйындарына төрагалык кылат:

- айылдык кеңештин төрагасы жана төраганын орун басары менен туруктуу байланышта болот,  комиссиянын жыйындарында  каралган маселелер, ошондой эле чечимдерди жана комиссиянын сунуштарын жүзөгө ашыруу үчүн  кабыл алынган чаралар тууралуу  маалымдайт;

- айылдык кеңештин, туруктуу комиссиялардын чечимдерин аткаруу боюнча ишти уюштурат,  тапшырылган милдеттердин аткарылышы тууралуу айылдык кеңештин төрагасына, комиссиянын мүчөлөрүнө маалымдайт;

- жыл сайын айылдык кеңештин сессияларында туруктуу комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө отчет берет, отчетто камтылган малыматтарды кеңири жайылтуу үчүн чараларды көрөт.

 

14-глава. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү

 

14.1. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө укуктуу:

- туруктуу комиссиялардын жыйынында кароо үчүн сунуштарды киргизүүгө;

- комиссиянын иш планы, комиссиянын жыйындарынын күн тартиби боюнча, талкуулануучу маселелерди кароонун тартиби жана анын маңызы боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;

- комиссияда каралып жаткан маселелер боюнча кызмат адамдарынын жана башка адамдардын маалыматтарын угуунун зарылдыгы жөнүндө сунуш киргизүүгө;

- комиссиянын чечимдеринин, корутундуларынын долбооруна сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;

- өзүнүн сунуштарын негиздөө менен чыгып сүйлөөгө, маалымат берүүгө;

- комиссиянын компетенциясына кирген маслелер боюнча маалымат алууга.

14.2. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- ушул Регламенттин жоболорун сактоого;

- өзү мүчөсү болуп саналган туруктуу комиссиялардын бардык жыйындарына катышууга. Комиссиянын жыйынына жүйөлүү себептерден улам катышууга мүмкүнчүлүгү болбой калган учурда комиссиянын төрагасына билдирүүгө;

- айылдык кеңештин жана анын комиссияларынын компетенцияларына кирген маслелерлерге арналган иш-чараларга  катышууга;

- ал кабыл алган чечимдерди жүзөгө ашырууга активдүү катышууга, комиссиянын тапшырмаларын аткарууга.

14.3. Комиссия тарабынан каралаган бардык маслелерди чечүүгө активдүү катышуу үчүн комиссиянын мүчөсүнө шарт түзүлөт жана керектүү материалдар берилет.

14.4.  Комиссиянын мүчөсү комиссиянын тапшырмасы боюнча комиссиянын карамагына кирген  маслелерди жеринен иликтейт, өзүнүн тыянактары жана сунуштары тууралуу комиссияга билдирет.

14.5. Сунушу  комиссияда колдоого ээ болбогон  комиссиянын мүчөсү ошол маселе айылдык кеңештин сессиясында талкууланган учурда, аларды жазуу же оозеки түрүндө киргизүүгө укуктуу.

 

15-глава. Убактылуу комиссия

 

15.1.  Айылдык  кеңеш  зарылчылыкка жараша убактылуу комиссияларды түзүүгө укутуу.

15.2.  Убактылуу комиссиялар айыл кещешинин төрагасынын, анын орун басарынын, туруктуу комиссиялардын төрагаларынын сунушу,  ошондой эле айылдык кеӊештин  депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси    боюнча түзүлөт.

15.3. Убактылуу комиссиялардын иши төмөндөгү учурлар менен чектелет:

- убактылуу комиссия түзүлгөн тийиштүү мезгил менен;

- убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлгөн тийиштүү тапшырма менен.

15.4. Убактылуу комиссияны түзүү айылдык кещештин токтому менен жол-жоболоштурат, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- убактылуу комиссиянын аталышы;

- убактылуу комиссиянын мүчөлөрүнүн сандык жана жеке курамы;

- убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлгөн тапшырма;

- убактылуу комиссиянын ыйгарым укугунун мөөнөтү.

15.5.Убактылуу комиссиянын мүчөлөрү айылдык кеңештин депутаттары тарабынан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат.  Добуш берүү ошондой эле  убактылуу комиссиянын курамы боюнча да жүргүзүлөт. Добуш берүүнүн жыйынтыгы алардын курамын шайлоо тууралуу айылдык кеңештин токтому менен бекилет.

15.6. Өзүнүн курамынан убактылуу комиссиянын мүчөлөрү өздөрүнүн жалпы санын көпчүлүк добушу менен комиссиянын төрагасын  шайлашат.

15.7. Өзүнүн ишинин жыйынтыктары боюнча убактылуу комиссия айылдык кеңешке отчет берет. Өзгөчө пикири бар комиссиянын мүчөсү аны айылдык кеңештин сессиясында жарыялоого укуктуу.

15.8. Убактылуу комиссия төмөндөгү учурларда өзүнүн ишин токтотот:

- өзү түзүлгөн  мезгил аяктаганда;

- убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлүп, чечүүгө тийиш болгон тапшырмалар аткарылган учурда;

- айылдык кеңештин чечими боюнча башка учурларда.

15.9. Зарылчылкка жараша адистер, эксперттер, демилгечи топтор жана  башка кызыкдар адамдар убактылуу комиссиянын ишине тартылышы мүмкүн.

15.10. Каралып жаткан маслеле боюнча убактылуу комиссиянын мүчөлөрүнүн  жалпы санынын көпчүлүк добушу менен убактылуу комиссия чечим же корутунду кабыл алат.

15.11. Убактылуу комиссиянын жыйынын өткөрүүнүн тартиби  туруктуу комиссиялар үчүн белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

15.12. Айылдык кеңештин убактылуу комиссияларынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу (орун-жай, эмеректер, кенсе товарлары ж.б. менен камсыз кылуу) айыл өкмөтүнө  жүктөлөт.

 

 II БӨЛҮМ. АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ИШИН УЮШТУРУУ

 

16-глава. Айылдык кеңештин сессиясын даярдоонун жана өтөкрүүнүн  тартиби

 

16.1. Айылдык кеңештин сессиясы айылдык кеңештин карамагына кирген маселелерди коллективдүү талкуулоону жана ал боюнча тийиштүү чечим кабыл алууну  камсыз кылган айылдык кеңештин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук түрү болуп саналат.

16.2. Айылдык кеңештин сессиясы  айылдык кеңештин дептуттарынын жалпы санынын  жарымынан аз эмеси  катышканда укук ченемдүү болот.

Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлаган учурда айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын  үчтөн экисинен кем эмеси  катышканда укук ченемдүү болот.

16.3. Депутаттарды каттоо башталгандан кийин  5 мүнөттүн аралыгында кворум жок болгон учурда төрагалык кылуучу 5 мүнөткө тыныгуу жарыялайт. Эгерде мүнөттүн ичинде кворум камсыз кылынбаса, анда сессия болбой калды деп эсептелинет.

16.4. Айылдык кеңештин сессиясын айылдык кеңештин төрагасы чакырат:

- өзүнүн демилгеси боюнча;

- айылдык кеңештин дептуттарынын жалпы санынын  үчтөн биринен кем эмесинин демилгеси боюнча;

- айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушу боюнча.

16.5. Айылдык кеңештин сессиясы кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Белгиленген мөөнөттө чакырылуучу айылдык кеңештин сессиясынан тышкары, кезексиз сессиялар өткөрүлүшү мүмкүн. 

16.6. Айылдык кеңештин сессиясы коомчулук үчүн ачык болуп саналат. Сессияга айыл өкмөтүнүн башчысы,  анын орун басары, жергилктүү жамааттын мүчөлөрү, каралуучу маселе боюнча чакырылган адамдар, ошондой эле ушул Регламенте каралган тартипте  бардык кызыкдар адамдар катышууга укуктуу.

16.7. Эгерде каралып жаткан маселе  мыйзамдарга ылайык мамлекеттик жашыруун сырга тийиштүү болсо, айылдык кеңеш жабык сессия өткөрүү боюнча чечим кабыл алышы мүмкүн.

16.8. Айылдык кеңештин сессиясын чакыруу тууралуу жарыя  сессия башталганга чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен, айылдардын аймактарында жалпы жашоочуларга  жеткиликтүү жерлерде  көрүнүктүү болуп илинет.

16.9. Айылдык кеңештин сессиясына катышуучулардын саны  каттоонун натыйжалары боюнча аныкталат. Дептуттарды каттоону жооптуу  катчы жүргүзөт,  каттоо ар бир сессиянын алдында жана каттоонун убактысы көрсөтүлүү менен сессия аяктаганга чейин жүргүзүлөт. Депуттарды каттоо журналы айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысында (же айылдык кеңештин төрагасында)  сакталат. Сессияга катышкан депутат өзүнүн катталуусун жокко чыгарууну талап кылууга укуксуз.

16.10. Кыргыз Республикасынын эмгек  мыйзамдарына ылайык документ түрүндө тастыкталган  ооруу, иш сапары жана башка себептер  айылдык кеңештин сессиясына депутаттын катышпай калышынын жүйөлүү себептери болуп саналат.  Мындай учурда депутат айылдык кеңештин төрагасына айылдык кеңештин сессиясына депутаттын катышпай калышынын жүйөлүү себептерин тастыктаган документти тапшырат.

16.11. Сессияларга катары менен төрт жолудан ашык жүйөлүү себептерсиз катышпай калган депутаттарга карата айылдык кеңештин дептуттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу айылдык кеңештин чечими кабыл алынат. Мындай чечим күчүнө киргенден кийин (жарыяланган күндөн баштап) ыйгарым укуктарын токтотуу үчүн аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт.

 

 17-глава. Айылдык кеңештин кезексиз сессиясы

 

17.1.  Кечиктирилгис маселелерди чечүү үчүн айылдык кеңештин төрагасы өзүнүн демилгеси же айыл өкмөтүнүн башчысынын, айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин сунушу боюнча айылдык кеңештин кезексиз сессиясын чакырууга укуктуу.

17.2. Айыл өкмөтүнүн башчысынын же  айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин, айылдык кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча сунушу кезексиз сессияда каралуучу маселелерди көрсөтүү жана аны чакыруунун зарылдыгынын кыскача негиздемеси менен жазуу жүзүндө айылдык кеңештин төрагасына берилет.

17.3. Айылдык кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча  айылдык кеңештин төрагасынын сунушу  каралуучу маселелерди көрсөтүү жана аны чакыруунун зарылдыгынын негиздемеси менен маалымдама аркылуу жол-жоболоштурулат жана айылдык кеңештин  депутаттарына жөнөтүлөт.

17.4. Кезексиз сессия сунуш келип түшкөн күндөн тартып  5 календардык күндөн кеч эмес убакытта чакырылат.

17.5. Кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө айылдык кеңештин депутаттарына маалымдоо  кезексиз сессияны чакыруу тууралуу чечим кабыл алынган күндөн баштап 4 календардык күндүн ичинде жүргүзүлөт.

17.6. Айылдык кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча  жарыяда  кезексиз сессияда каралуучу маселелер көрсөтүлүп, кезексиз сессия башталганга чейин 4 календардык күндөн кечиктирилбестен, айылдарда жалпы жашоочуларга  жеткиликтүү жерлерде  көрүнүктүү болуп илинет.

17.7. Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда айылдык кеңештин төрагасы депутаттарды, чакырылуучу адамдарды жана жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн  маалымдоонун мөөнөтүн милдеттүү түрдө сактабастан эле  кезексиз сессияны чакырууга укуктуу.

17.8. Кезексиз сессиянын күн тартиби жана зарыл каралуучу маселелердин материалдары депутаттарга жана чакырылган адамдарга  кезексиз сессиянын ____ календарлык күнүнө чейин, калган бардык катышуучуларга  кезексиз сессия өткөрүлөр алдында таркатылат.

17.9. Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда кезексиз сессиянын күн тартиби жана материалдары  депутаттарга жана  бардык чакырылгандарга жана катышуучуларга кезексиз сессия өткөрүлөр алдында таркатылат.

18-глава. Сессиянын күн тартиби

 

18.1. Сессиянын күн тартибинин долбоору айылдык кеңештин иш планынын, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын, депутаттардын, айыл өкмөтүнүн башчыларынын сунуштарынын  негизинде жыйын өткөрүүгө чейин айылдык кеңештин төрагасы тарабынан 10 күн мурда жана айылдык кеңештин кезексиз сессиясына чейин 5 күн мурда түзүлөт. Өзгөчө кырдаал жаралган  учурларда  кечиктирилгис түрдө түзүлөт.

18.2. Күн тартибинин долбоорунун маселелери алар туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында  алдын ала каралгандан кийин жана алар айылдык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларынын төрагалары менен макулдашылгандан кийин төрага тарабынан киргизилет.

18.3. Өткөрүлүүчү убактысы жана жери көрсөтүлүү менен төрага тарабынан аныкталган сессиянын күн тартибинин долбоору, сессияда каралууга тийиш болгон токтомдордун долбоорлору жана  башка документтер менен материалдар  сессия башталганга чейин 3 календардык күндөн кеч эмес депутаттарга жана чакырылган адамдарга  жөнөтүлөт. Күн тартибинин долбоору бир эле учурда айыл өкмөтүнүн маалымат тактайларына жайгаштырылат, ошондой эле жергиликтүү калктын таанышуусу үчүн  айылдардын ичиндеги көрүнүктүү жерлерге илинет.

18.4. Эгерде айылдык кеңештин депутаттары зарыл деп эсептешсе,  сессиянын күн тартибинин долбоору жергиликтүү гезиттерде, телекөрсөтүүдө жана радиода жарыя кылынат.

18.5. Сессиянын күн тартибинин долбоору сессияда төрагалык кылуучу тарабынан негиз катары кабыл алуу үчүн добушка коюлат.

18.6. Сессияда негиз катары кабыл алынган күн тартибинин долбооруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизлиши мүмкүн.

18.7. Сессияда негиз катары кабыл алынган күн тартибинин долбоорун жаӊы маселе менен толуктоо тууралуу сунуш, эгерде  сунуш кылынган маселе мурда айылдык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларында каралган болсо гана, катышкан депутаттардын  көпчүлүк добушу менен киргизилет.

18.8. Күн тартибинин долбооруна киргизилген маселелерди алып салуу же  сессиянын күн тартибиндеги маселелерге өзгөртүү киргизүү (техникалык маанидеги) тууралуу сунуштар айылдык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларында каралбастан эле  катышкан депутаттардын  көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

18.9. Сессиянын күн тартибинин долбооруна  өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин төрага тарбынан сессиянын күн тартиби жалпысынан кабыл алуу үчүн добушка коюлат, сессиянын күн тартиби айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

18.10. Айылдык кеңештин сессиясында кошумча материалдар айылдык кеңештин төрагасынын кол коюусу болгондо гана таркатылат.

 

 19-глава. Сессияга төрагалык кылуучу

 

19.1. Айылдык кеңештин сессиясын сессияга төрагалык кылуучу алып барат. Сессияга төрагалык кылуучу айылдык кеңештин төрагасы болуп саналат, ал жокто айылдык кеңештин төрагасынын орун басары болот.

19.2. Сессияга төрагалык кылуучу төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

- айылдык кеңештин сессиясын алып барууга;

- маселелерди талкуулоого катышууга;

- депутаттарга жана кызмат адамдарына маалым-кат алуу үчүн кайрылууга;

- эгерде депутат Регламентти бузуп жатса, күн тартибинен башка маселе боюнча сүйлөсө, кемсинтүүчү сөздөрдү пайдаланса, чыгып сүйлөөчүнү эскертүүгө, эгерде кайталап мындай бузууларга жол берсе, чыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө добушка коюуга;

- чечим кабыл алынган учурда көпчүлүгүнүн добуш берүүсү ачыктан-ачык белгилүү болуп турганда добуштарды саноого убакыт кетирбөөгө;

- сессияда пайда болгон пикир келишпестиктерди четтетүү жана маселелерди чечүү максатында  депутаттар, адистер менен кеңешүүлөрдү өткөрүүнү жүргүзүүгө;

- ушул Регламентте белгиленгентартипте сессияга катышуу тартибин бузган депутат болуп саналышпаган адамдарга сөз бербөө, жыйындар залынан чыгарып жиберүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө;

- залда өзгөчө кырдаалдар, ошондой  эле коомдук тартипти одоно бузуулар жаралган учурда сессияны токтото турууга.

19.3 Сессияга төрагалык кылуучу төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- ушул Регламентти сактоого жана аны ушул жыйынга катышуучулардын баарынын сактоосун камсыз кылууга;

- чыгып сүйлөө убактысын сактоону камсыз кылууга, белгиленген убакыттын бүтүп жаткандыгы тууралуу өз учурунда эскертүүгө;

- сессиянын күн тартибине ылайык келип түшкөн сунуштардын ирети боюнча сөз сүйлөө үчүн сөз берүүгө;

- сессиянын күн тартибинде турган маселелерди добушка коюуга;

- келип түшкөн дептуттардын сунуштарын  иретине жараша добушка коюуга;

- дептуттардын жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарын жана кайрылууларын жарыя кылууга, суроо-талаптар үчүн сөз берүүгө, аларга суроо-жооп, маалымкат, билдирүү, жарандардын кайрылуулары, жарыялар үчүн , ошондой эле жыйынды алып баруу боюнча сын-пикирлер, айылдык кеңештин токтомунун долбоору боюнча сунуштарды жана түзөтүүлөрдү киргизүү, добуш берүүнүн түрү боюнча чыгып сүйлөө  үчүн сөз берүүгө;

- сессиянын протоколун жүргүзүүнү уюштурууга, айылдык кеңештин сессияларынын  протоколдоруна жана токтомдоруна кол коюуга;

- сессиянын катышуучуларына карата сый мамиле жасоого, сессиянын катышуучуларына жекече сын-пикирин билдирүүдөн жана алардын сөздөрүнө баа берүүдөн, комментарий жасоодон  карманууга;

- сессияны алып баруунун эрежелери жана жол-жоболору боюнча билдирүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү эске алууга;

- эгерде айылдык кеңештин төрагасы каралып жаткан маселе боюнча баяндамчы болсо же аны айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордунан бошотуу тууралуу маселени айылдык кеңеш караган учурда,  сессияны алып барууну орун басарына берүүгө.

 

 20-глава. Айылдык кеңештин сессиясында депутаттын укугу жана милдети

 

20.1. Айылдык кеңештин депутаты төмөндөгүлөргө укуктуу:

-айылдык кеңештин органдарын шайлоого жана аларга шайланууга;

- айылдык кеңештин жана анын органдарынын кароосу үчүн маселелерди сунуш кылууга;

 - айылдык кеңештин жана анын органдарынын жыйындарынын күн тартиби, талкуулануучу маселелерди кароонун ирети жана алардын маңызы боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;

- токтомдордун долбоорлорун, айылдык кеңеш же анын органдары кабыл алуучу документтерди жана аларга түзөтүүлөрдү кароо үчүн демилгелөөгө жана киргизүүгө;

- айылдык кеңеш түзүүчү  туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жеке курамы жана айылдык кеңеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекитилүүчү кызмат адамдарынын талапкерлиги боюнча пикирин билдирүүгө; 

- айылдык кеңеш тарабынан түзүлүүчү органга, алардын курамына кирген адамдарга, ошондой эле   айылдык кеңеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекитилүүчү кызмат адамдарына  ишеним көрсөтпөө жөнүндө маслени коюуга;

- жарыш сөздөргө катышууга, суроо-талап менен кайрылууга, баяндамачыга сессияга төрагалык кылуучуга суроолорду берүүгө;

- айылдык кеңешке отчет берүүчү органдын же кызмат адамынын айылдык кеңештин сессиясында отчетун угуу, ошондой эле айылдык кеңештин, айыл аймагында жайгашкан  башка органдардын жана кызмат адамдарынын компетенциясына кирген маслелелер боюнча маалыматтарын угуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- өзүнүн сунуштарын негиздөө менен жана добуш берүүнүн түрү боюнча чыгып сүйлөөгө, маалымат берүүгө;

- айылдык кеңештин сессиясында, анын органдарынын жыйындарында айылдык кеңеш тарабынан белгиленген тартипте  жарандардын же алардын бирикмелеринин кайрылууларынын, билдирүүлөрүнүн, петицияларынын текстерин, эгерде алар коомдук мааниге ээ болсо,  жарыя кылууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Регламентте ага берилген башка укуктардан пайдаланууга.

20.2. Айылдык кеңештин депутаты төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- ар бир сессиянын алдында каттоодон өтүүгө жана сессиянын ишине катышууга;

- Регламенти, сессиянын күн тартибин жана сессияга төрагалык кылуучунун укук ченемдүү талаптарын сактоого;

- колун көтөрүү аркылуу сөз сүйлөөнү суранууга;

- сессияга төрагалык кылуучунун уруксаты менен гана чыгып сүйлөөгө;

- жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактоого;

- чыгып сүйлөгөндө катышып жаткандардын ар-намысына жана кадыр-баркына акарат келтирген орой, мазактоочу сөздөрдү колдонбоого, мыйзамсыз аракеттерге чакырбоого, көзкөрүнөө жалган маалыматтарды пайдаланбоого, сессиянын катышуучуларына алардын чыгып сүйлөгөн сөздөрүнө баам бербөөгө, кимдир бирөөнөн дарегине карата негизсиз жалаа жабууга жол бербөөгө;

- сессия учурунда төрагалык кылуучунун уруксаты менен чыгып кетүүгө.

20.3. Өзүнүн милдеттерин аткарбаган учурда депутат мыйзамдарга ылайык жооп берет.

20.4.  Айылдык кеңештин депутаты анын жеке кызыкчылыгына байланыштуу, башкача айтканда ал үчүн, анын жубайы, алардын ата-энелери, балдары, бир туугандары үчүн  материалдык жактан пайдалуу маселелелер кеңештин сессияларында (айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоого тийиштүү маселелерден башка)  каралган учурда катышууга жана добуш берүүгө тийиш эмес.

20.5. Айылдык кеңештин депутаттары айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси менен төмөндөгү маслелерди демилгелөөгө укутуу:

- өздөрүнүн милдеттерин аткарбаган же тийиштүү деңгээлде аткарбаган учурларда айылдык кеңештин төрагасын, төраганын  орун басарын мөөнөтүнөн мурда бошотууга;

- айылдык кеңештин сессиясын кезексиз тартипте чакырууга;

- мурда кабыл алынган жергиликтүү жамааттын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө.

20.6. Айылдык кеңештин сессиясында  депутаттар тарабынан айтылган жана жазуу жүзүндө төрагалык кылуучуга берилген  сын-пикирлер жана сунуштар айылдык кеңеш тарабынан же анын тапшырмасы боюнча туруктуу (убактылуу) комиссиялар тарабынан каралат же тиийштүү мамлекеттик органдардын же кызмат адамдарынын кароосуна жөнөтүлөт, алар айылдык кеңеш тарабынан башкача каралбаса, ошол сунуштарды жана сын-пикирлерди бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен кароого жана кароонун жыйынтыктары боюнча сунуш жана сын-пикир киргизген депутатка, ошондой эле айылдык кеңештин төрагасына билдирүүгө милдетүү.

20.7. Сессияларда, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында депутаттарга айылдык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын, депутаттардын сунуштарынын жана сын-пикирлеринин, шайлоочулардын сууроо-талаптарынын жүзөгө ашырылышын жүрүшү жөнүндө, ошондой эле айылдык кеңештин жана анын органдарынын иштеринин башка маанилүү маселелери мазгил-мезгили менен маалымдалат.

 

 21-глава. Айылдык кеңештин сессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына айылдык кеңештин депутаты эмес адамдардын катышуу тартиби

 

21.1. Айыл өкмөтүнүн башчысы, райондун акими, анын орун басары, ошондой эле айыл аймагында иш жүргүзгөн башка кызмат адамдары, айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкерлери, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана башка кызыкдар адамдар айылдык кеңештин ачык сессияларына жана анын органдарынын ачык жыйындарына атайын уруксат алуусуз катышууга  укуктуу.

21.2. Жогоруда аталган адамдар ачык сессияга жана/же анын органынын жыйындарына катышууга ниеттенишсе, сессиянын же жыйындын катчысы атайын каттоо жураналына аларды каттайт жана алар жөнүндө маалыматтарды сессиянын же жыйындын протоколуна киргизет.

21.3. Айылдык кеңештин депутаты болуп саналбаган адамдардын маалыматтары (ф.а. а., жашаган жери, иштеген орду)  катчы тарабынан аларды катышып жаткан депутаттарга маалымдоо үчүн төрагалык кылуучуга  берилет.

21.4. Айылдык кеңештин депутаттары болуп саналышпаган адамдар  катталган учурдан тартып сессиянын, жыйындын катчысы аларды ушул Регламенттин 22-главасында белгиленген  айылдык кеңештин сессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына  катышуунун тартиби  жана айылдык кеңештин Регламентин бузган учурда анын жоопкерчилиги тууралу тааныштырат.

21.5. Айылдык кеңештин төрагасы айылдык кеңештин сессиясын ачар алдында, сессияга катышып жаткан айылдык кеңешке депутат болуп саналышпаган адамдардын сессияга катышып жаткандыктары жөнүндө депутаттарга маалымдайт.

21.6. Сессияларга, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышып жаткан адамдар үчүн  жыйындар залында атайын орун бөлүнөт. Эгерде сессия, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындары өтүп жаткан  жыйындар залы катышууну каалагандардын баарын батыра албаса, төрагалык кылуучунун тапшырмасы боюнча  айылдык кеңештин сессиясына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындары аталган адамдардын өкүлдөрү  киргизилиши мүмкүн. Өкүлчүлүк  бир көчөдөн, бир кварталдан, бир райондон, бир айылдан, бир уюмдан, бир мекемеден, бир  бирикмеден бир өкүл (эки же үч) болушу мүмкүн.

 

22-глава. Депутаттын жана айылдык кеңештин сессиясына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышып жаткан адамдардын  тартиби

жана этикасы

 

22.1. Өз ишинде айылдык кеңештин депутаты  жалпыга таанылган моралдык нормаларын кармоого, өзүнүн наркын сактай билүүгө, башка депутаттардын, кызмат адамдарынын жана жарандардын  ар-намысын жана кадыр-баркын ызаттоого, айылдык кеңештин, шайлоочулардын жана жалпысынан мамлекеттин беделине шек келтирген аракеттерден, билдирүүлөрдөн жана жосундардан алыс болууга тийиш. Депутаттык мандатты жеке кызыкчылыктары үчүн  колдонууга жол бербөөсү керек.

22.2. Депутат төмөндөгүлөрдү жасоого тийиш эмес:

- айылдык кеңештин саясий максаттар үчүн жана  жеке пайда табуу үчүн конфиденциалдуу маалыматтарды колдонууга;

- айылдык кеңештин жабык сессияларында, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында өзүнө белгилүү болгон  маалыматтарды, ошондой эле шайлоочунун же башка адамдын жеке турмушуна тийиштүү маалыматтарды жарыя кылууга, анткени алар депутатка аларды жайылтпоо шартында ишенүү менен айтылат;

- өзүнүн чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө чечим мыйзамдуу күчүнө кире элек жазык жана жарандык штер боюнча  фактылар жөнүндө айтууга;

- айылдык кеңештин мүлкүн жеке максаттары үчүн пайдалнууга;

- депутаттык милдеттерин аткарууга байланыштуу жеке жана юридикалык жактардан белек, акча каражаты жана аракети жана аракетсиздиги үчүн кызмат түрүндө сый акыларды алууга.

22.3. Депутаттар, айылдык кеңештин сессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышып жаткан адамдар жүрүм-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого милдеттүү, чыгып сүйлөгөндө орой, мазактаган сөздөрдү колдонууга, мыйзамсыз аракеттерге чакырууга, кимдир бирөөнүн дарегине  негизсиз күнөө жабууга жол берүүгө, талкууланып жаткан темадан чыгып кетүүгө укугу жок.

22.4.  Ушул жоболор бузуган учурда  сессияга төрагалык кылуучу сүйлөп жатканга эскертүү берет, Регламенттин талаптарын кайталап бузуулар болгон учурда  төрагалык кылуучу сыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө маселени  добушка коюуга укуктуу, талкууланган маселе боюнча ага кайталап сүйлөөгө сөз берилбейт.

22.5. Сессия учурунда депутаттар чыгып сүйлөөчүнүн жана катышуучулардын сөз сүйлөөсүнө жана угуп олтуруусуна  жолтоо болгон  аракеттерди (кыйкыруу, кол чабуу, тура калуу, комментарийлерди берүү ж.б.у.с.) жасоого тийиш эмес.

22.6. Сессияга чакырылган жана катышып жаткан адамдар  айылдык кеңештин, анын органдарынын ишине сессиянын, жыйындын төрагалык кылуучунун уруксатысыз кийлигише албайт (сөз сүйлөө, билдирүү жасоо, өз пикирин билдирүү, комментарий жасоо). 

22.7. Сессия учурунда залда катышып олтургандардын баары, депутаттарды кошуп алганда, түйүндүк байланыш аппараттарын өчүрүп коюуга (же үн чыкпас режимге коюуга) милдетүү.

22.8. Эгерде депутат ушул Регламенттин талаптарын бузса, сессияга, жыйынга төрагалык кылуучу анын жеке өзүн эскертет жана тартипке чакырат.

22.9. Айылдык кеңештин сессиясына төрт жолу катары менен жүйөлүү себептерсиз катышпаган, ошондой эле  туруктуу (убактылуу) комиссиялардын иштерине, айылдык кеңештин иш-чараларына  туруктуу катышпаган, шайлоочулардын алдында отчет беришпеген депутаттар жөнүндө маалыматтар  айылдык кеңештин сессияларында жарыя кылынат жана тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн этика жана мандат боюнча туруктуу  комиссияга берилет. 

 

III БӨЛҮМ. АЙЫЛДЫК КЕҢЕШ ТАРАБЫНАН ЧЕЧИМДЕРДИ ТАЛКУУЛООНУН ЖАНА КАБЫЛ АЛУУНУН ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ

 

 23-глава. Айылдык кеңештин сессияларында маселелерди кароонун тартиби

 

23.1. Айылдык кеңештин сессияларында күн тартибине киргизилген жана сессиянын ишинин башталышында айылдык кеңештин депутаттары тарабынан бекитилген маселелер каралат.

23.2. Күн тартибине киргизилген маселелер боюнча маселенин демилгечиси же маселени алдын ала кароо тапшырылган туруктуу (убактылуу) комиссиянын төрагасы  баяндама менен чыгып сүйлөйт,  эгерде органдын же кызмат адамынын отчету болсо отчет берүүчү адам, эгерде уюмдун, мекеменин, ишкананын, бирикменин иши жөнөндө маалымат болсо, анда анын жетекчиси (мындан ары-баяндамачы) чыгып сүйлөйт, баяндамачы жок болуп калган учурда анын эмне үчүн жок болгондугун аныктоо менен маселе кийинки сессияга жылдырылат.

23.3. Айылдык кеңештин депутаты, сессияга катышкан адамдар каралып жаткан маселе боюнча  баяндамачыга суроо берүүгө, каралып жаткан маселе боюнча  токтомдун долбооруна жазуу жана оозеки түрүндө сын-пикирлерин жана сунуштарын (өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду)  берүүгө укуктуу.

23.4. Маселени жана токтомдун долбоорун караган учурда  туруктуу (убактылуу) комиссиялардын корутундулары, ошондой эле депутаттардын  жазуу жана оозеки түрүндө сын-пикирлери жана сунуштары (өзгөртүүлөр жана толуктоолор)  угулат, алар талкууланып добуш берүүгө коюлат.

23.5.  Талкуу (жарыш сөз) бүткөндөн кийин  баяндамачы корутунду сөз сүйлөөгө укуктуу.  Андан ары депутаттар добуш берүүнүн түрү (ачык, жашыруун) боюнча сунуш берүүгө укуктуу.

23.6. Талкууланып  жаткан маселе боюнча  токтомдун долбоорунун текстине депутаттардан сунуштар (өзгөртүүлөр жана толуктоолор) келип түшсө,  төрагалык кылуучу депутаттардын бардык сунуштарын (өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду)  түшкөн ирети боюнча  добушка коет. Депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү  добуш берген  депутаттын сунушу кабыл алынды деп эсептелинет жана токтомдун долбоорунун текстине кошулат. Депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк  добушун ала албаган  сунуш четке кагылды деп эсептелинет.

23.7. Токтомдун долбоору добуш берүү аркылуу киргизилген сунуштарды жана сын-пикирлерди эске алуу менен  жалпысынан добушка коюлат. Эгерде токтомдун долбоору жалпысынан кабыл алынбаса, ал четке кагылды деп эсептелинет. Четке кагылган токтомдун долбоору айылдык кеңештин кезектеги сессиясында каралышы мүмкүн.

23.8. Айылдык кеңештин депутаттары талкуулоонун жыйынтыктары боюнча, эгерде  берилген суроолор боюнча баяндамачынын жоопторуна канаатанышбаса, же каралып жаткан маселени баяндамачы жетишерлик эмес иликтесе, же мыйзамдардын нормаларына карама каршы келсе, депутаттардын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алып, айылдык кеңештин кийики сессиясына киргизүү укугу менен маселени жеткире иштеп чыгууга жөнөтүү тууралуу депутаттардын жалпы санын көпчүлүк  добушу менен чечим кабыл алууга укутуу.

23.9. Талкуулоонун жүрүшүндө баяндамачы  каралып жаткан маселени кийинки сессияга жылдыруу тууралуу билдирүү менен төрагалык кылуучуга расмий түрдө жазуу же оозеки түрүндө кайрылууга укуктуу. Мындай учурда  талкуулоо токтотулат, каралып жаткан маселе кийинки сессияда каралууга жатат.

23.10.  Төрагалык кылуучунун, туруктуу (убактылуу) комиссиянын төрагасынын же депутаттардын үчтөн биринин кем эмесинин  сунушу боюнча айылдык кеңеш кыскартылган жол-жобо боюнча маселелерди кароо жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

Кыскартылган жол-жобого  төмөндөгүлөр кирет:

- негизги баяндамачынын баяндамасы;

- ар бир дептутаттан эки суроо жана аларга жооптор;

- 5 мүнөттөн ашык эмес жарыш сөз (талкуу);

- баяндамачынын корутунду сөзү;

-токтомдун долбоорунун текстине келип түшкөн депутаттардын сунуштары боюнча добуш берүү;

- токтомду жалпысынан  кабыл алуу боюнча добуш берүү.

 

24-глава. Айылдык кеңештин сессияларындагы жол-жобо маселелери

 

24.1. Жол-жобо маселелерине сессияны алып баруунун тартибине байланышкан төмөндөгү маселелер кирет:

- сессияда тыныгуу,  аны жылдыруу, жабуу же узартуу жөнүндө;

- добуш берүүнүн жолун өзгөртүү жөнүндө;

- чыгып сүйлөөлөрдүн кезегин өзгөртүү жөнүндө;

-кошумча каттоону жүргүзүү жүнүндө;

- кворумду тактоо жана добуштарды кайра саноо жөнүндө;

- талкууланып жаткан маселе боюнча жарыш сөздөрдү жылдыруу же токтотуу жөнүндө;

- маселени кароону туруктуу же убактылуу комиссияларга өткөрүп берүү жөнүндө;

- чыгып сүйлөөлөрдүн убактысын чектөө же узартуу жөнүндө;

- күн тартибинин башка маселелерине өтүү (кайрылып келүү) жөнүндө;

- сессияда маслелелерди кароонун жана талкуулоонун ирети жөнүндө;

- добуш берүүнүн түрүн белгилөө жөнүндө;

- маслени кароону кийинки сессияга жылдыруу жөнүндө;

- маселелерди талкуулоонун жалпы узактыгын белгилөө жөнүндө;

- күн тартибине маселелерди киргизүү жана алып салуу жөнүндө;

- чыгып сүйлөөлөрдүн жана маселелердин санына чектөө белгилөө  жөнүндө;

- суроо жооптордун убактысына чектөө киргизүү же узартуу жөнүндө;

- каралып жаткан маселе боюнча адамдарды жыйынга чакыруу жөнүндө;

- чакырылган адамдарга сөз берүү жөнүндө;

- күн тартибинин маселесин талкуулабай туруп добушка коюуга өтүү жөнүндө;

- добуштарды кайра саноо жөнүндө;

- жол-жобого кирген башка  маселелер.

24.2.  Жол-жобо маселелери боюнча айылдык кеңештин чечими катышып жаткан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана токтом менен тастыкталбайт.

 

 25-глава. Чыгып сүйлөөлөрдүн түрү жана алардын узактыгы

 

25.1. Сессияларда төмөндөгүдөй чыгып сүйлөөлөрдүн түрү жана алардын убактысынын  узактыгы каралат:

-  баяндама - 10 мүнөткө чейин;

- баяндамаларды жарыш сөздөрдө талкуулоо үчүн -  5 мүнөткө чейин;

- күн тартибин талкуулоо үчүн – 2 мүнөткө чейин;

- талкууланып жаткан маселе боюнча корутунду сөз үчүн - 2 мүнөткө чейин;

- шайлануучу кызматка талапкердин чыгып сүйлөөсү үчүн - 5 мүнөткө чейин;

- талкууланып жаткан талапкер боюнча жарыш сөзгө чыгып сүйлөө үчүн -3 мүнөткө чейин;

 - добуш берүүнүн жүйөсү боюнча чыгып сүйлөө үчүн - 1 мүнөткө чейин;

- жыйынды алып баруунун тартиби боюнча чыгып сүйлөө үчүн - 1 мүнөткө чейин;

- сунуштар, маалыматтар, билдирүүлөр, кайрылуулар үчүн - 2 мүнөткө чейин;

- кайталап сөз сүйлөө үчүн - - 2 мүнөткө чейин;

25.2. Катышып олтурган депутаттардын макулдугу менен төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөлөрдүн убактысын 3 мүнөткө чейин узартууга  укугу бар.

25.3. Бир эле маселе боюнча бир депутаттын экиден ашык  сөз сүйлөөсүн жол берилбейт.

25.4. Шайлануучу кызматка талапкердин баяндамасы, чыгып сүйлөөсү трибунадан жүргүзүлөт, калган чыгып сүйлөөлөр – трибунадан же олтурган ордунан жүргүзүлөт.

25.5. Депутат жыйында төрагалык кылуучу тарабынан  өзүнө сөз берилгенден кийин гана сөз сүйлөйт.

25.6. Сөз берүү жөнүндө сунуш  төрагалык кылуучуга  жазуу түрү сыяктуу эле, оозеки түрүндө да берилет.

25.7.  Айыл өкмөтүнүн башчысы, райондун акими жана анын орун басарлары каралып жаткан маселе боюнча сөз сүйлөө үчүн  кезексиз түрдө сөз алууга укуктуу.

25.8.  Сессияны алып баруунун тартиби, добуш берүүнүн түрү, маалымат, түшүнүк берүү боюнча сөз сессияга төрагалык кылуучу тарабынан берилиши мүмкүн, анын узактыгы 2 мүнөттөн ашпайт.

25.9. Депутаттардын билдирүүлөрү жана кайрылуулары күн тартибинин «Ар канадай маселелеринде» каралат. Айылдык кеңештин сессиясынын же төрагалык кылуучунун чечими боюнча «Ар канадай маселелерге»  ____мүнөт убакыт берилиши мүмкүн.

25.10. Күн тартибинин кезектеги маселесин кароого өтүү  же бүтпөй калган мурдагы маселелердин  бирине кайрылып келүү, ошондой эле маселелерди кароонун иретин өзгөртүү  сессияга төрагалык кылуучу тарабынан жүргүзүлөт.

 25.11. Сессияга төрагалык кылуучу тарабынан сессиянын ишине 20 мүнөткө чейинки кезексиз тыныгуу (добуш берилбей туруп)  жарыяланышы мүмкүн.

25.12.  Баш аламандык пайда болгондо жана аны токтотууга мүмкүн болбой калганда төрагалык кылуучу 40 мүнөткө чейин тыныгуу жарыялоого укуктуу. Эгерде сессия өз ишин кайрадан баштаганда баш аламандык улана берсе, төрагалык кылуучу сессияны жабык деп жарыялоого жана/же аны белгилүү убакка же күнгө которууга укуктуу.

 (Чыгып сүйлөөлөрдүн жана тыныгуулардын убактысы ар бир айылдык кеңештин депутаттарынын өз каалоолору боюнча аныктала тургандыгын белгилөө зарыл).

 

26-глава. Жарыш сөз (талкуулоо)

 

26.1. Төрагалык кылуучунун уруксаты жок  айылдык кеңештин сессиясында эч кимдин сөз сүйлөөгө укугу жок.

26.2.  Жарыш сөзгө чыгып сүйлөөчүлөр  талкууланып жаткан маселенин темасын карманууга тийиш. Чыгып сүйлөөчү темадан чыгып кеткен учурда, төрагалык кылуучу ага эскертет, ал эми Регламенттин талаптарын кайталап бузган  учурда төрагалык кылуучунун  чыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө  маселени добушка коюуга укугу бар.

26.3. Төрагалык кылуучу жарыш сөздөрдү токтотуу тууралуу сунуш келип түшкөндө депутаттарга чыгып сүйлөөнү каалагандардын, бирок  сөз жетпей калгандардын саны жөнүндө баяндайт, кимиси чыгып сүйлөөнү талап кылып жатканын аныктайт жана ушуларды эске алуу менен жарыш сөздү токтотуу тууралуу маселени добушка коет.

26.4.  Жарыш сөз токтотулгандыгына байланыштуу сөз сүйлөй албай калган депутаттык топтун өкүлүнүн, депутаттардын төрагалык кылуучуга сүйлөөчү сөздөрүнүн текстин сессиянын протоколуна тиркеп коюу үчүн берүүгө укугу бар.

 

27-глава. Чечим кабыл алуу үчүн кворум

 

27.1. Айылдык кеңештин чечимдери төмөндөгүдөй  кабыл алынат:

- айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен;

-айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добуштары менен;

- айылдык кеңештин депутаттарынын сессияга катышкан санынын көпчүлүк добуштары менен;

27.2. Депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен төмөндөгү маселелер боюнча чечимдер кабыл алынат:

- айылдык кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо;

- айылдык кеңештин төрагасынын орун басарын ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу;

- айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо;

- мыйзамдарды,  прокуратура органдары тарабынан белгиленген Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын же өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарбагандыгы же тийиштүү деңгээлде аткарбагандыгы үчүн айыл өкмөтүнүн башчысын мөөнөтүнөн мурда бошотууга айылдык кеңештин депутаттарынын макулдук берүүсү;

- жергиликтүү жамааттын уставын бекитүү.

27.3. Депутаттардын жалпы санынын үчтөн эки добуштары менен төмөндөгү маселелер боюнча чечимдер кабыл алынат:

-айылдык кеңештин төрагасын ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу;

- айылдык кеңештин дептутаттарынын демилгеси боюнча айылдык кеңешти мөөнөтүнөн мурда таркатуу;

- мурда кабыл алынган жергиликтүү жамааттын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.

27.4. Депутаттардын сессияга катышкан санынын көпчүлүк добуштары менен жол-жобо маселелери боюнча чечимдер кабыл алынат.

 

28-глава. Добуш берүү жана анын түрлөрү

28.1. Ушул Регламентте добуш берүүнүн натыйжаларын аныктоо үчүн колдонулган төмөндөгүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:

-айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы саны - 21; (маселен: 11, 21 же 31 депутат)

-жыйынга катышкандардын саны 2/3 каттоодон өткөн айылдык кеңештин депутаттарынын саны.

28.2. Айылдык кеңеш сессияларда ачык жана жашыруун добуш берүү жолу менен чечимдерди кабыл алат. Добуш берүү айылдык кеңештин депутаттарынын кол көтөрүүсү аркылуу жана төрагалык кылуучунун добуштарды саноосу аркылуу (ачык добуш берүү) же депутаттар атайын кабинада бюллетендерди толтуруп, аларды чапталып бекитилген  үкөккө салуу (жашыруун добуш берүү) аркылуу жүргүзүлөт.

28.3. Тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн жетиштүү кворум жок болгондо төрагалык кылуучу кворум камсыз кылынганга же кийинки сессияга чейин добуш берүүнү жылдырат.

28.4. Бардык маселелер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы айылдык кеңештин сессиясынын протоколуна түшүрүлөт.

28.5. Айылдык кеңештин депутаты добуш берүүгө өзүнүн укугун жеке өзү ишке ашырат. Депутаттын добуш берүү укугун башка депутатка ишеним кат же башка жол менен өткөрүп берүүсүнө жол берилбейт.

28.6. Бир маселе боюнча добуш бергенде айылдык кеңештин депутаты чечим кабыл алуу үчүн “макул” же “каршы”,  болбосо чечим кабыл алууда “калыс” добуш берүү менен бир добушка ээ.

28.7. Добуш берүү учурунда жок болгон айылдык кеңештин депутаты добуш берүү аяктагандан кийин өзүнүн добушун берүүгө укугу жок. Жыйындар залында катышып олтурган шартта депутаттын добуш берүүгө катышпай калышы добуш берүүнүн жыйынтыктарын кайра кароо үчүн негиз болуп саналбайт.

28.8. Добуш берүүнүн башталгандыгы жарыялангандан кийин эч кимдин аны үзгүлтүккө учуратууга укугу жок.

 

29-глава. Ачык жана жашыруун добуш берүү

 

29.1. Ачык добуш берүү – ар бир депутаттын жооптун варианттарынын (“макул”, “каршы”, “калыс”) бирөөсү боюнча өзүнүн эркин билдирген добуш берүү ыкмасы.

29.2. Ачык добуш берген учурда добуштарды саноо төрагалык кылуучу тарабынан жүргүзүлөт.

29.3. Добуштар саналгандан кийин сессияга төрагалык кылуучу чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт.

29.4. Добуш берүүдө жол-жоболук ката кетирилген учурда (же төрагалык кылуучунун катасы) айылдык кеңештин депутаттары кайталап добуш берүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

29.5. Жашыруун добуш берүү – добуш берүүгө катышкандардын жашыруун жүргүзгөн добуш берүү ыкмасы, бул учурда жооптордун варианттарынын (“макул”, “каршы”, “калыс”) бири боюнча добуш берүүчүнүн эркин контролдоо жокко чыгарылат.

29.6. Жашыруун добуш берүү милдеттүү болгон маселелер, ошондой эле айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушунун чечими боюнча жашыруун добуш берүү жүргүзүлөт.

29.7. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүү, бюллетендерди толтуруу аркылуу ар бир депутаттын жеке өзү тарабынан ишке ашырылат, бюллетендер депутаттардын тизмесине ылайык ар бир депутатка берилет жана депутаттын өз эркин жашыруун билдирүүнү камсыз кылган атайын кабинада толтурулуп, эсептөө комиссиясы мөөр басып бекиткен добуш берүүчү үкөккө салынат.

 

30-глава. Эсептөө комиссиясынын иши

 

30.1. Жашыруун добуш берүүнү өткөрүү жана анын натыйжаларын белгилөө үчүн айылдык кеңештин депутаттары ачык (же жашыруун) добуш берүү менен эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүн шайлашат, эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн саны так сандардан турат.

30.2. Эсептөө комиссиясы өзүнүн курамынан эсептөө комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлайт, ошондой эле эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт.

Эсептөө комиссиясынын төрагасын, катчысын шайлоо жөнүндө, ошондой эле мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү тууралуу эсептөө комиссиясынын чечими анын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана протокол менен жол-жоболоштурулат, протокол айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бекитилет.

30.3. Жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендер айылдык кеңештин чечими менен сунуш кылынган жана бекитилген форма боюнча эсептөө комиссиясы тарабынан дайындалат, анын саны айылдык кеңештин депутаттарынын санына барабар болот. Добуш берүү үчүн бюллетенде “макул”, “каршы”, “калыс” деген жооптордун варианттары турат. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү бюллетендин ар биринин арткы бетине кол коюшат.

30.4. Эсептөө комиссиясы жашыруун добуш берүү үчүн кабинаны орнотуу менен депутаттар өз эркин жашыруун билдирүү үчүн шарттарды түзөт.

30.5. Добуш берер алдында эсептөө комиссиясы айылдык кеңештин бардык депутаттарынын катышуусунда добуш берүүчү үкөктү бекитет.

30.6. Депутат жашыруун добуш берүү үчүн бир бюллетень алып, жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендерди берүү ведомостундагы өзүнүн фамилиясынын тушуна кол коёт жана жашыруун добуш берүү үчүн кабинага келет. Добуш бергенден кийин депутат добуш берүүчү үкөккө бюллетенин таштайт.

30.7. Добуш берүү бүткөндөн кийин эсептөө комиссиясында калып калган бюллетендер эсептелинет жана депутаттардын катышуусунда эсептөө комиссиясынын төрагасы тарабынан бюллетендин оң бурчун кесүү аркылуу жок кылынат.

30.8. Депутаттардын добушун саноодо белгисиз формадагы бюллетендер, ошондой эле депутаттардын эркин билдирүүнү аныктоого мүмкүн болбогон бюллетендер жараксыз деп табылат. Бюллетенге киргизилген толуктоолор добуштарды саноодо эске алынбайт.

30.9. Жашыруун добуш берүүнүн натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясы протокол түзөт, ал эсептөө комиссиясынын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлат жана сессияда эсептөө комиссиясынын төрагасы аны жарыя кылат.

30.10. Эсептөө комиссиясынын протоколунун негизинде сессияга төрагалык кылуучу чечимдин кабыл алынгандыгы же кабыл алынбагандыгы тууралуу жарыя кылат. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол айылдык кеңештин токтому менен бекитилет.

 

31-глава. Кабыл алынган токтомдордун күчүнө киришинин тартиби

 

31.1. Айылдык кеңештин катчысы (айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы) баяндамачы менен бирдикте айылдык кеңеш чечим кабыл алган маселе боюнча кабыл алынган токтомду ал кабыл алынган күндөн баштап 5 жумушчу күндүн аралыгында жол-жоболоштурат.

31.2. Айылдык кеңештин төрагасы айылдык кеңеш тарабынан кабыл алынган токтомдун долбоорун четке кагууга укугу жок жана ага кабыл алынган күндөн баштап 5 жумушчу күндүн аралыгында кол коёт.

31.3. Документти жол-жоболоштурган учурда грамматикалык мүнөздөгү түзөтүүлөрдү кошпогондо, ага оңдоо киргизүүгө жол берилбейт. Сессияда кабыл алынган айылдык кеңештин токтомунун мазмундук бөлүгүнө оңдоо киргизген адам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документти бурмалагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылат.

31.4. Айылдык кеңештин токтому күчүнө кириши үчүн расмий жарыяланууга тийиш:

-айыл аймагында кеңири жайылтылган басылмалардын ичинен айылдык кеңеш өзү аныктаган тийиштүү басма сөз басылмасында;

-айылдык кеңештин расмий веб-сайтында;

31.5. Токтомду расмий жарыялоо мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүзөгө ашырылат. Мамлекеттик жана (же) аскердик жашыруун сырды камтыган токтомдорду кошпогондо, толук эмес баяндамадагы токтомдорду жарыялоого жол берилбейт.

31.6. Ченемдик укуктук актынын расмий жарыяланышынын датасы ошол акт жарык көргөн басылма жарыкка чыккан күн эсептелинет.

31.7. Эгерде токтомдун өзүндө башкача каралбаса, токтом расмий жарыяланган күндөн баштап он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ишкердик ишти жөнгө салган токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн эрте эмес күчүнө кирет.

31.8. Айылдык кеңештин токтомдорун каттоону төмөнкү реквизиттерди көрсөтүү менен айылдык кеңештин токтомдорун каттоо жөнүндө журналга жазып түшүрүү аркылуу айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы ишке ашырат:

-актынын түрүн көрсөтүү;

-ошол ченемдик укуктук актыны жөнгө салуу предметин билдирген аталыш;

-кабыл алынган жери жана датасы;

-каттоо номери.

31.9. Расмий жарыяланган күнү айылдык кеңештин токтомунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тийиштүү аймактык бөлүмүнө эки нускада, мамлекеттик жана/же расмий тилдерде, кагаз жана электрондук түшүрмөлөрдө жарыяланган булагын көрсөтүү менен ченемдик укуктук актыларын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жөнөтүлөт.

31.10. Айылдык кеңештин токтомунун көчүрмөсү кабыл алынган чечимдер жөнүндө коомчулукту кеңири маалымдоону камсыз кылуу үчүн айыл аймагынын маалымат илинүүчү тактайларына милдеттүү түрдө жайгаштырылат.

 

32-глава. Айылдык кеңештин сессиясынын жана анын органдарынын протоколу

 

32.1. Айылдык кеңештин сессияларында, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында протокол жүргүзүлөт, ага катар номери берилет.

32.2. Сессиялардын жана жыйындардын протоколдорун жүргүзүү жана жол-жоболоштуруу протоколдорду жүргүзүү жана сактоо үчүн жооптуу болгон айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан жүргүзүлөт. Зарылчылык болгон учурда айыл өкмөтүнүн башчысы менен макулдашуу боюнча айылдык кеңештин төрагасынын тапшырмасы менен туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйналыштарынын протоколдорун жүргүзүүнү жана жол-жоболоштурууну айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкери жүргүзөт.

32.3. Протоколдун тексти киришүү жана негизги бөлүктөрдөн турат:

-айылдык кеңештин сессияларынын жыйындарынын протоколунун киришүү бөлүгүндө номери, датасы, өткөрүлгөн убактысы жана орду; айылдык кеңештин чакырылган жылы, айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы саны, катышкан депутаттардын саны жана тизмеси, чакырылгандардын тизмеси (эгерде 10дон ашык адам чакырылса, чакырылгандардын тизмеси тиркелет), баяндамачынын фамилиясын көрсөтүү менен күн тартиби, эгер түзүлгөн болсо эсептөө комиссиясынын курамы чагылдырылат;

-негизги бөлүгүндө сессияны алып баруунун жүрүшү, каралган маселелер, баяндама менен чыгып сүйлөгөндөр жана жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөндөр, добушка коюлган маселелер жана сунуштар, аларды кабыл алуунун жолдору; добуш берүүнүн натыйжалары жана кабыл алынган чечимдер, сессиянын жүрүшүндө берилген кошумча материалдар чагылдырылат.

32.4. Депутаттардын фамилиялары алардын фамилияларын жана аттарын, атасынын аттарынын баш тамгасын көрсөтүү менен, башка адамдардын – фамилияларын, аттарын, атасынын аттарынын баш тамгасын көрсөтүү менен, кызмат ордун жана иштеген ордун, эгерде иштебеген болсо жашаган жерин көрсөтүү менен коштолот. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү катышкан учурда алардын фамилиялары жана жашаган жери көрсөтүлөт.

32.5. Сессиянын протоколу сессиянын иши аяктагандан кийин 5 жумушчу күндөн кеч эмес жол-жоболоштурулат, ага айылдык кеңештин төрагасы жана айыл өкмөттүн жооптуу катчысы тарабынан кол коюлат. Туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарынын протоколу алар аяктагандан кийин 5 жумушчу күндөн кеч эмес жол-жоболоштурулат жана комиссиянын төрагасы жана катчысы (айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкери) тарабынан кол коюлат.

32.6. Жабык сессиялардын материалдарын кошпогондо, жыйындардын протоколдорунун көчүрмөлөрү ачык кол жеткендей болууга тийиш. Жооптуу катчы айылдык кеңештин депутаттарына жана башка кызыкдар адамдарга протоколдордун жана токтомдордун көчүрмөлөрүн берет, алардан көчүрүп алууларды жүргүзөт.

32.7. Айылдык кеңештин сессияларында жана туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында видео-аудио жазып алуулар жүргүзүлүшү мүмкүн, алар айылдык кеңештин депутаттары үчүн жеткиликтүү болот.

32.8. Протоколдордун, видео жазып алуулардын түп нускалары айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысында сакталат. Жыйындардын жана сессиялардын протоколдору, алардын тиркемелери тийиштүү айылдык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнүн аралыгында сакталат. Айылдык кеңештин ыйгарым укуктары аяктаганда жыйындардын, сессиялардын протоколдору жана алардын тиркемелери туруктуу сактоого архивге тапшырылат.

32.9. Айылдык кеңештин жабык сессиясынын материалдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жол-жоболоштурулат.

 

33-глава. Айылдык кеңештин токтомдорунун аткарылышын контролдоо

 

33.1. Токтомдо аны жүзөгө ашыруунун тартиби белгиленилет, атап айтканда:

- жалпысынан токтомдун же анын пункттарын же колдонууга киргизилишинин конкреттүү мөөнөттөрү жана жолдору;

- токтомду жүзөгө ашыруу боюнча органдарга жана кызмат адамдарына конкреттүү тапшырмалардын, айыл өкмөтүнүн жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн (зарылчылыкка жараша) кызмат адамдарына карата таасир этүү чараларынын кабыл алынышы, айыл өкмөтүнүн башчысынын актыларынын айылдык кеңештин токтомуна ылайык келтирүү;

- аны аткаруу үчүн мөөнөттөр белгиленилет.

33.2. Айылдык кеңештин ар бир токтомунда токтомдо көрсөтүлгөн тапшырмаларды аткаруу жүктөлгөн кызмат адамы же орган, ошондой эле токтомдун аткарылышын контролдоо жүктөлгөн кызмат адамы же орган көрсөтүлөт.

33.3. Токтомдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат угулгандан кийин, айылдык кеңеш төмөндөгүлөргө укуктуу:

-аткарылган катары токтомду контролдон алып коюу;

-аткарылган катары токтомдун айрым пункттарын контролдон алып коюу;

-ошол токтом боюнча аткаруу мөөнөтүн жылдыруу;

-башка кызмат адамына же органга контролдоо ыйгарым укуктарын жүктөө;

-токтомду жокко чыгаруу;

-токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;

-кошумча токтомду кабыл алуу.

33.4. Контролдоо боюнча отчёттун мөөнөтү токтомдун өзүндө көрсөтүлөт. Айылдык кеңештин төрагасы токтомдун аткарылышы үчүн контрол жүктөлгөн кызмат адамына же органга айылдык кеңештин сессиясында анын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат берүүнү тапшырууга укуктуу.

 

 IV БӨЛҮМ. АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН  НОРМА ЧЫГАРУУ ИШИ

 

 34-глава. Норма чыгаруу ишинин негизги принциптери

 

34.1. Айылдык кеңештин норма чыгаруу иштери төмөндөгү принциптерде жүргүзүлөт:

- жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун;

- мыйзамдуулуктун;

- негиздүүлүктүн;

- максатка ылайыктуулуктун;

- акыйкатчылыктын;

- ачыктыктын.

34.2. Айылдык кеңеш өзүнүн компетенциясынын чектеринде токтом кабыл алат.

34.3. Өзүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде кабыл алынган айылдык кеңештин токтомдору айыл аймагында жашаган  бардык жарандар, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чектеринде ишканалар, уюмдар жана мекемелер тарабынан аткарылууга милдеттүү.

34.4. Айылдык кеңештин токтому менен таанышуу ачык болууга тийиш. Көчүрмөсү маалымат тактайларында жайгаштыруу аркылуу жана «Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамында каралган  башка каражаттар аркылуу жалпыга маалымдалууга жатат.

 

35-глава. Айылдык кеңештин токтомун жол-жоболоштуруунун тартиби

 

Айылдык кеңештин токтомунун текстин жол-жоболоштуруунун тартиби жана түзүмдүк элементтери, айылдык кеңештин токтомуна өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду  киргизүүнүн тартиби, аны күчүн жоготту деп таануу «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11, 12 жана 17-беренелеринде белгиленген талаптарга ылайык ишке ашырылат.

 

36-глава. Айылдык кеңешке  токтомдун  долбоорун киргизүүнүн тартиби

 

36.1. Айылдык кеңештин  сессиясына киргизилүүчү документтердин пакетинде төмөндөгүлөр камтылууга тийиш:

- тийиштүү туруктуу (убактылуу) комиссиялардын төрагалары менен макулдашуу боюнча айылдык кеңештин төрагасы тарабынан жактырылган, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы даярдаган токтомдун долбоору;

- токтомдун долбооруна маалымкат-негиздеме (маалымат);

- салыштырма таблица (колдонуудагы токтомго өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор киргизилген учурда);

- тийиштүү  туруктуу (убактылуу) комиссиялардын корутундусу же чечими;

- токтомдун долбоорун мамлекеттик органдардын тийиштүү бөлүмдөрү, уюмдар, мекемелер, ишканалар, жергиликтүү жамааттар (зарылчылыкка жараша) менен макулдашылганы жөнүндө маалымат  камтылган документтер;

- экспертиза жүргүзүүнүн (зарылчылыкка жараша) натыйжасында даярдалган эксперттик корутундулар.

36.2. Айылдык кеңештин токтому мамлекеттик жана расмий тилдерде киргизилет жана кабыл алынат.

Айыл аймагында жашаган мамлекеттик тилди билгендердин саны басымдуулук кылган шартта жана айылдык кеңештин токтомун мамлекеттик тилде киргизүү жана кабыл алуу  тууралуу айылдык кеңештин чечими болсо, айылдык кеңештин токтомун мамлекеттик тилде гана кабыл алууга жол берилет.

36.3. Регламенттин жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  талаптарын бузуу менен даярдалып кароого киргизилген токтомдун долбоору белгиленген тартипте бузуулар четтетилгенге чейин  кайтарылып берилүүгө жатат.

            36.4. Айылдык кеңештин кароосуна киргизилген токтомдун долбоорунун текстинде:

            - беттин оң жактагы жогорку бурчуна «Долбоор» деп жазылат;

- «Долбоор» деген сөздүн алдына долбоорду киргизген демилгечи (же кимге тапшырылганы) жана долбоор киргизилген дата көрсөтүлөт;

- төмөнүрөөктө, беттин ортосунда документтин аталышы берилет «________________________ЖӨНҮНДӨ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ»;

- андан ары «Кыргыз Респрубликасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11, 12, 17 жана 30-беренелеринде белгиленген тараптарды сактоо менен токтомдун долбоорунун тексти баяндалат;

- андан ары токтомдун күчүнө киришинин мөөнөтү такталат;

- органдарга жана/же кызмат адамдарына конкреттүү тапшырма берилет жана төрагалык кылуучунун колу коюлат;

- токтомдун аткарылышы үчүн  кызмат адамына жана /же  органга  контроль жүктөлөт;

- токтомдун текстинин алдында төрагалык кылуучунун фамилиясы жана колу көрсөтүлөт.

36.5.  Токтомдун долбоорунун маалымкат-негиздемесинде (маалыматында) мына бул маалыматтар камтылууга тийиш:

- ушул токтом кабыл алынгандан кийин жетишилүүчү же чечилүүчү максаттар жана милдеттер;

  - кабыл алынган токтомдон кийинки  болжолдонуучу социалдык, экономикалык, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттер;

  - эгер ал өткөрүлсө, коомдук талкуулоонун натыйжалары тууралуу маалымат;

- мыйзам долбоорунун өлкөнүн мыйзамдарына ылайык келишин талдоо;

- эгерде токтомду ишке ашыруу боюнча зарыл финансылык каражаттар керек болсо, аны каржылоонун булактары.

36.6. Тикеден-тике жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыгын козгогон токтомдун долбоору, ошондой эле ишкердик ишти жөнгө салган  токтомдун долбоору айыл өкмөтүнүн, айылдык кеңештин маалымат тактасында жайгаштырылуу же  коомдук угууларды, айылдык чогулуштарды өткөрүү  менен  коомдук талкууланууга  жатат.

36.7. Талкуулоонун жүрүшүндө коомдук талкуулоонун  катышуучуларынан түшкөн  сунуштар кабыл алынат, каралат жана жалпылаштырылат.

Коомдук талкуулоонун натыйжалары боюнча   аларды токтомдун долбооруна киргизүүнүн же киргизбөөнүн  себептерин негиздөө менен келип түшкөн  сунуштар тууралуу жыйынтыктоочу маалымат даярдалат.

Жыйынтыктоочу маалымат токтомдун долбооруна тиркелген маалымкат-негиздемеде чагылдырылат.

36.8. Коомдук талкуулоону уюштуруу жана өткөрүү боюнча финансылык чыгымдар жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган башка каражаттардан ишке ашырылат.

36.9. Токтомдун долбоору боюнча  коомдук талкуулоонун мөөнөтү  бир айдан кем эмес болот.

36.10.  Ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен каржылоону талап кылынган токтомдун долбоору,  ал боюнча каржылоо булагы табылганга чейин каралууга жатпайт.

 

V БӨЛҮМ. АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШТИН АЙРЫМ ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН ИШКЕ

АШЫРУУНУН ТАРТИБИ

 

 37-глава.   Жергиликтүү бюджетти киргизүүнүн  жана бекитүүнүн тартиби

 

37.1. Бюджеттик процесстин ачыктыгын жана айкындаган, жергиликтүү бюджетти түзүүгө жарандардын катышуусун жана жергиликтүү бюджетти аткаруунун натыйжалары тууралуу отчетту кароону камсыз кылуу максатында айылдык кеңештин төрагасы  жана бюджет боюнча  туруктуу  комиссиянын төрагасы бюджеттин долбоорун ошондой эле жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча очетту   бюджет боюнча жергилктүү кеңештин туруктуу комиссиясынын кароосуна киргизгенге чейин бюджет боюнча  коомдук угууларды демилгелөөгө жана аны уюштурууну жана өткөрүүнү  айыл өкмөтүнүн  башчысына тапшырууга укуктуу.

37.2.  Бюджет боюнча коомдук угуулардын  натыйжалары жергиликтүү бюджеттин долбоорун жана анын аткарылышынын отчетун караган жана бекиткен учурда   бюджет боюнча туруктуу комиссиялардын мүчөлөрүнө, жергиликтүү кеңештин депутаттарына маалымат булагы катары кызмат кылат.

37.3. Айылдык кеңештин төрагасы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы айыл өкмөтүнүн, мамлекеттик салык кызматынан жана юридикалык жактардан жергиликтүү  бюджеттин долбоорун өз учурунда жана сапаттуу түзүү үчүн керектүү болгон бардык маалыматтарды суратып алууга жана өзүнүн жыйындарында   ошол органдардын жетекчилерин, коомдук угуулардын активдүү  катышуучуларын, демилгечи топторду, коомдук бирикмелерди жана башка кызыкдар адамдарды  чакырууга жана угууга укуктуу.

37.4.  Жергилиликтүү бюджеттин долбоорун түзүү үчүн зарыл маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте  берилет.

37.5.  Бюджет боюнча туруктуу комиссия  бюджеттин долбоорун алдын ала кароону  жүргүзөт жана айыл өкмөтүнүн отчетун угат,  коомдук  угуулардын катышуучуларынан жана башка кызыкдар жактардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен айылдык кеңештин сессиясына бюджеттин долбоору боюнча  корутундусун берет.

37.6. Айылдык кеңештин  сессиясында  жергиликтүү жамааттын жана башка кызыкдар жактардын  сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен жергиликтүү бюджеттин такталган долбоору  ачык-айкын  каралат, ошондой эле коомдук  угуулардын натыйжалары боюнча  бюджеттин аткарылышы тууралуу айыл өкмөтүнүн  отчету каралат.

37.7.  Тийиштүү жылга жергиликтүү бюджетти бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышы тууралуу   айылдык кеңештин токтому  жергиликтүү ЖМК гезити аркылуу жалпыга жайылтууга жатат жана документтердин көчүрмөсү маалымат тактайларына жайгаштырылат.

 

38-глава. Айылдык кеңештин жарандарынын мыйзам чыгаруу демилгесин кароо

 

38.1.  Мыйзамдардын жана жергиликтүү жамааттын уставына ылайык  жарандар  мыйзам чыгаруу демилгесине ээ.

38.2.  Жергиликтүү жамаат тарабынан айылдык кеңештин кароосуна киргизилген  жана ушул Регламентте белгиленген  тартипте жол-жоболоштурулган ченемдик укуктук актынын долбоору (токтомдун долбоору)  демилгечи топтун катышуусу менен  тийиштүү  туруктуу комиссия тарабынан каралат.

38.3. Айылдык кеңештин кароосуна киргизилген ченемдик укуктук актынын долбоору туруктуу комиссиянын корутундусун эске алуу менен демилгечи топтун, жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн катышуусунда айылдык кещештин кезектеги же кезексиз сессиясында каралат.

38.4. Жергиликтүү жамаат тарабынан демилгеленген ченемдик укуктук актынын долбоорун  кароонун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган айылдык кеңештин чечими  аны киргизген демилгечи топко, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнө  расмий жазуу түрүндө  жеткирилүүгө тийиш.

 

39-глава. Регламентти сактоо үчүн контролду ишке ашыруунун тартиби

 

39.1.  Айылдык кеңештин Регламентинин жаңы редакциясы, ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор айылдык кещештин  депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен айылдык кеңештин сессиясында  кабыл алынат.

39.2. Депутаттар, депутаттардын тобу, туруктуу комиссиялар тарабынан демилгеленген айылдык кеңештин Регламентине өзгөртүүлөрдү  жана толуктоолорду киргизүү тууралуу сунуштар тийиштүү туруктуу комиссияларда каралгандан кийин айылдык кеңештин  сессиясынын  күн тартибине киргизилет жана айылдык кеңештин  сессиясында биринчи кезектеги тартипте каралат.

39.3. Айылдык кеңештин Регламентинин жоболорун чечмелеп түшүндүрүүнү айылдык кеңештин төрагасы жана төраганын орун басары ишке ашырат.

39.4.  Айылдык кеңештин Регламентинин талаптарынын сакталышына  контролдук кылуу айылдык кеңештин төрагасына жана төраганын орун басарына жана тийиштүү туруктуу комиссияга жүктөлөт. Айылдык кеңештин сессиясы учурунда айылдык кеңештин Регламентинин талаптарынын сакталышына контролдук кылуу сессияга төрагалык кылуучуга жүктөлөт.

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык

кеңешинин төрайымы                                                                 Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 2-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                        №03                                  “31” май 2021-жыл  

 

Жалпак-Таш айылдык кенешинин  туруктуу

комиссияларынын сандык жана сапатттык

курамдарын бекитүү жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” Мыйзамынын 32-беренесине  ылайык Жалпак-Таш айылдык кеңешинин регламентинин негизинде Жалпак-Таш айылдык кеңеши 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. Жалпак-Таш айылдык кенешинин туруктуу комиссияларынын сандык жана сапаттык курамы №1тикемеге ылайык бекитилсин. 

2.Туруктуу комиссияларга тиешелүү иш пландарын иштеп чыгуу тапшырылсын. 

3.Токтомдун акткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.

 

 

                   Төрайым                                                         Г.Матиева

 

 

                                                                 

 

 

 

  Жалпак-Таш айылдык Кенешинин 2021-жылдын

 31 -майындагы № 3 токтомуна № 1 тиркеме

 

Жалппак-Таш айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларынын

сандык жана сапаттык курамы

 

Ф .А. А.

Туулган жылы

омс

Билими

Жащаган жери

 

Финансы, экономика, бюжет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция  маселелери  боюнча туруктуу комиссия

1

Ураимов Төлөн Омаралиевич

 

 

 

 

2

Ашимов Бактияр

 

 

 

 

3

Кожомкулов Кубанычбек

 

 

 

 

4

Исламидин уулу Руслан

 

 

 

 

5

Абдрасул уулу Эржан

 

 

 

 

 

Айыл-суу чарбасы, өнөр жай, курулуш, транспорт, байланыш энергетика маселелери боюнча туруктуу комиссия

1

Илияз уулу Уларбек

 

 

 

 

2

Бекташов Алишер

 

 

 

 

3

Примбердиев Заирбек

 

 

 

 

4

Сатыбалдыев Мирбек

 

 

 

 

5

Амираева Сайракан

 

 

 

 

 

Социалдык маселелер жана дин иштери боюнча  туруктуу комиссия

1

Аманбаева Алтынай

 

 

 

 

2

Абдуллаева Гүлжан

 

 

 

 

3

Эргешова Гүлмира

 

 

 

 

4

Абдыкалыкова Айгүл

 

 

 

 

5

Акжол уулу Сүйүнбек

 

 

 

 

 

Регламент ,мыйзамдуулук ,укук тартиби  жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссия

1

Калдыбаев Адилбек

 

 

 

 

2

Жунусалиева Кишимкан

 

 

 

 

3

Айтимбетова Элмира

 

 

 

 

4

Сатыбаев Равшанбек

 

 

 

 

5

Жайнакова Нуркан

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин төрайымы                                  Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 2-сессиясы

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                          №04                         “ 31” май  2021-жыл

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылга карата бекитилген иш-планына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин Регламенитинин 5-бөлүмүнө ылайык айылдык кеңештин төрайымы Г.Матиева сунуштаган  2021-жылга карата айылдык кеңештин    иш-планын карап чыгып, толуктап  Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

    1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылга карата түзүлгөн  иш-чаралар планына толуктоолорду жана өзгөртүүлөр алымча кошумчасы менен №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

   2.Ушул токтомдун жана иш-чаралар планынын аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.

 

 

 

            Төрайым                                                                  Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     №1 тиркеме

Жалпак-Таш айылдык кенешиин

 2021-жылдын 31-майындагы №04

токтому менен бекитилген

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жыл үчүн иш-планга

толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

 

Иш чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

1

Жалпак-Таш айылиш планын бекитүү 

2021-жыл май, 3июнга чейин

Кеңештин төрайымы

2

Жалпак-Таш айыл өкмөтүндөгү иштин жалпы абалы, 2021-жылга бекитилген бюджеттин 1-жарым жылдыктагы киреше жана чыгашасынын аткарылышы жөнүндөгү уктурууну уюштуруу

2-квартал

Бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

3

Жергиликтүү жамааттын Уставына өзгөртүү, толуктоо киргизүү

3-квартал

Регламент жана мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссия

4

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жыл үчүн структурасын жана штаттык санын бекитүү

3-квартал

Бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

5

Жалпак-Таш айыл өкмөтүндөгү муниципалдык менчиктин абалы

3-квартал

Туруктуу комиссиялардын төрагалары

6

Жалпак-Таш айыл аймагындагы маданият үйүнүн жана китепкананын калкты тейлөөдөгү ишмердүүлүгү жөнүндө

3-квартал

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы

7

Өзгөн РИИБнын айыл аймагы боюнча тескөөчүнүн Жалпак-Таш айыл аймагы боюнча 2021-жыл үчүн иш планын бекитүү

3-квартал

Регламент жана мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссия, участкалык инспекторлор

8

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин калкты тейлөөдө аткарып жаткан иштери жөнүндө

4-квартал

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы, соцадис

9

Социалдык тармактагы мекемелердин жаңы окуу жылына, кышка карата даярдыгы жөнүндө

3-квартал

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы, соцадис

10

Жалпак-Таш айыл аймагындагы ветеринардык ишмердүүлүк жөнүндө

4-квартал

Айыл чарба, жер боюнча туруктуу комиссиясы

11

Жайыт комитетинин 2020-жылдагы аткарган иштери жана 2021-жыл үчүн иш планын жана бюджетин бекитүү

1-квартал

Айыл чарба, жер боюнча туруктуу комиссиясы

12

Жалпак-Таш айыл аймагындагы калкты таза суу менен камсыз кылуунун абалы жана ал боюнча аткарылуучу иш чаралар жөнүндө

4-кварталь

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы, соцадис

13

Жайлоого кетүүчү мал жандыктардын тарифтик өлчөмүн бекитүү жана алдын ала эмдөө жана ветеринардык көзөмөлдөн чөмдөрүн бекитүү

2-квартал

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

14

Жазгы талаа иштерин өз убагында камсыз кылуу максатында айдоо, себүү жана оруп жыйноо жумуштарынын баасын бекитүү

2-квартал

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы

15

“Сары-Таш” үлүл тектүү таш кениндеги  иш жүргүзүп жаткан ишканаларда айылдык кеңештин токтом, чечимдеринин турмушка ашыруу   жөнүндөгү маалымат (социалдык-экономикалыу колдоо көрсөтүү боюнча) иш-аркеттери

4-кварталь

Кеңештин төрайымы, айыл өкмөттүн башчысы

16

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн КБФнын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлердин пайдаланышы

3-кварталь

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы, жер адис

17

Аз камсыз болгон, жардамга муктаж үй-бүлөөлөрдүн турмуш деңгээлин көтөрүү жана майыптарга, согуш ардагерлерине, тылда кызмат өтөгөндөргө жардам көрсөтүү

дайыма

Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөт

18

Көчкү баскан жерлерди көрктөндүрүү, жашылдандыруу  жана көчкү кесепеттерин алдын алуу жөнүндө

мезгилинде

Айыл чарба,жер боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

19

Бюджеттин 9 айлык аткарылышынын жыйынтыгын угуу жана жыл жыйынтыгын чыгаруу

3-4-квартал

Бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясы, айыл өкмөтү

20

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуусу (отчет)

Жылына кеминде бир жолу

Кенештин төрагасынын отун басары,депутаттар

21

Коомдук угууларды уюштуруу

4-квартал

Бюджет,экономика боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтү

22

Кезексиз сессияларды уюштуруу

Зарылдыгына жараша

Кенештин төрагасы

 

Жалпак-Таш айылдык

кеңешинин төрайымы                                                                 Г.Матиева

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезексиз 3-сессиясы

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                          № 05                                “08” июль 2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин

2011-жылдын 6 ай ичиндеги акча каражатын беренелерге кайра

бөлүштүрүү жана пландан азайтуу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 109-беренесине таянып Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2021-жылдын 6 ай ичиндеги чыгаша бөлүгүндөгү үнөмдөлгөн акча каражаттарын беренелерге кайра бөлүштүрүү жана киреше бөлүгүндөгү бала бакчанын ата-энелер тарабынан төлөнүүчү төлөмдөр кырдаалга байланыштуу бекитилген планга чыкпай калгандыгы жөнүндө Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн билдирүүсүн угуп, талкуулап Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 ай жергиликтүү бюджетинин турак-жай, комуналдык чарба бөлүмүнүн 3111-беренесиндеги 342,4 миң сом акча каражаты 2021-жылдын 3-кварталындагы чыгашаларынын төмөндөгү беренелерине кайра бөлүштүрүлсүн;

-турак-жай комуналдык чарбанын 2214-беренесине -50,0 миң сом; (атайын техникага, күйүүчү май сатып алууга)

-орто мектептин 3113-беренесине -92,4 миң сом (Өзгөн токтой чарба ишканасы менен түзүлгөн келишимге ылайык көчөттөрдү сатып алууга)

-орто мектептин 2224-беренесине -200,0 миң сом  (Т.Турдубаева атындагы орто мектебине кошумча көмүр сатып алууга)

 

2.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 ай ичиндеги жергиликтүү бюджетинин чыгаша жана киреше бөлүгүнө төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилип, пландан кемитилсин:

-бала бакчанын (атайын каражат) 2218-беренесинен -137,9 миң сом

 

3.Киреше жана чыгаша бөлүгүнө мыйзам чегинде өзгөртүүлөрдү киргизүү жагы Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

 

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрайым                                                       Г.Матиева

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 3-сессиясы 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №06                            “08” июль 2021-жыл

 

 

Куршаб-Жалпак-Таш авто жолуна төшөлө турган

асфальтты басуу үчүн жолдун бөлүгүн аныктоо жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 18- жана 31-беренелерине ылайык “Сары-Таш” үлүл тектүү таш кенинде иш-аракет жүргүзүп жаткан ишканалар тарабынан Куршаб-Жалпак-Таш авто жолуна асфальт төшөлө турган жолдун бөлүгүн аныктоо  максатында Жалпак-Таш айылдык кеңеши 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.“Сары-Таш” үлүл тектүү таш кенинде иш-аракет жүргүзүп жаткан ишканалар тарабынан Куршаб-Жалпак-Таш авто жолуна асфальт төшөө иштерин колго алып жаткандыктан, биринчи кезекте  Куршаб-Жалпак-Таш авто жолунун 12-13 чакырымына, башкача айтканда айыл аймагына кире беришиндеги аркадан Кысык-Алма айылына басылган асфальтка чейин төшөө жагы белгиленсин. 

 

2. Токтомдун аткарылышы айыл өкмөттүн башчысына жүктөлсүн.

 

 

 

 

Төрайым                                                                      Г.Матиева

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезексиз 3-сессиясы 

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                       №07                            “08” июль 2021-жыл

 

 

Жалпак-Таш айыл аймагындагы Киров айылынын Алча-Башат участкасына түзүлгөн калктуу конуштардын курулуш куруу долбоорлорунун башкы пландарын бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 18-беренесине ылайык Жалпак-Таш айыл аймагындагы Киров айылынын Алча-Башат участкасына түзүлгөн калктуу конуштардын курулуш куруу долбоорлорунун башкы пландарын бекитүү максатында Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ 

1.Жалпак-Таш айыл аймагындагы Киров айылынын Алча-Башат участкасына түзүлгөн калктуу конуштардын курулуш куруу долбоорлорунун башкы пландар бекитилсин. 

2.Аталган жер тилкелери жеке жактардын менчигине берилүүчү чектин өлчөмү 1000 (миң) чарчы метрден белгиленсин. 

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл-суу чарба, өнөр жай, курулуш, транспорт, байланыш, энергетика маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

 

 

Төрайым                                                                      Г.Матиева

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы 

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                         № 08                         “02”сентябрь  2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын 2021-жылдын

6 ай ичиндеги жергиликтүү бюджетинин

аткарылышы жана аткарган иштери жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын  Бюджеттик Кодексинин 78-беренесине, Кыргыз Республикасынын  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Мыйзамынын 31-беренесине жана финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 ай ичиндеги жергиликтүү бюджеттин аткарылышын алдын ала каралып, алардын сунуштарынын негизинде Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. 2021-жылдын 6 ай ичиндеги Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин кирешеси 9362,4 миң сомго, ал эми чыгашалары 10325,1 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин. (№1,2 тиркеме)

 

2. Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын 2021-жылдын 6 ай ичиндеги алып барган жана аткарган иштери айрым кемчилдиктери менен канааттандыраарлык деп табылсын.

 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                                 Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин

2021-жылдын 02-сентябрындагы  

№ 08 токтомуна №1 тиркеме

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетинин  киреше болугунун 2021- жылдын 6 айына карата аткарылышы боюнча

МААЛЫМАТ

 

элемент

Аталышы

2021-жылдын 6 айына бекитилген план

2021-жылдын 6 айына такталган план

2021-жылдын 30-июнга карата аткарылганы

айырма (+)

айырма (-)

Осуу темпи %

11111100

Киреше салыгы

1300,0

1300,0

2338,5

1038,5

 

179,9

11121100

Чакан ишекердик субьектер үчүн бирдиктүү салык

17,8

17,8

4,0

 

13,8

22,5

11122200

Ыктыярдуу патент

199,1

199,1

129,5

 

69,6

65,0

11311200

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

3,6

3,6

4,7

1,1

 

130,6

11312120

Транспорт салыгы

233,7

233,7

109,6

 

124,1

46,9

11321100

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

81,5

81,5

72,4

 

9,1

88,8

11321200

Айыл чарба  жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы

131,2

131,2

188,1

56,9

 

143,4

11321300

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

70,5

70,5

119,1

48,6

 

168,9

11442310

Роялти салыгы (жалпысы)

2794,2

2794,2

1238,4

 

1555,8

44,3

14151200

Лицензияны кармап тургандыгы үчүн салык

128,6

128,6

175,2

46,6

 

136,2

14152100

Кен байлык жайгашкан жердин ижарасы

462,0

462,0

1165,0

703,0

 

252,2

14152200

Жайыт жерлердин  ижарасы 

38,6

38,6

20,0

 

18,6

51,8

14152600

МФнын жерлеринин ижарасы

71,7

71,7

137,4

65,7

 

191,6

14153200

Имараттардын жана курулуштардын ижара акысы

 

 

45,6

45,6

 

#ДЕЛ/0!

14221700

Таштанды чыгаруу

10,0

10,0

10,3

0,3

 

103,0

14232400

Атайын каражат (ата-энелер төлөмү)

475,4

337,5

337,5

0,00

0,0

100,0

14511200

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

 

 

47,5

47,50

 

#ДЕЛ/0!

14151200

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду  иштетүү укугу үчүн акы

 

 

-934,5

 

-934,5

#ДЕЛ/0!

14511400

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

131,0

131,0

89,7

 

41,3

68,5

13311200

Тендештирүүчү грант

3414,4

3414,4

3414,6

0,2

 

100,0

13321300

Максаттуу грант

649,8

649,8

649,8

 

 

100,0

 

Бардык киреше

10213,1

10075,2

9362,4

2054,0

897,8

92,9

               
 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы

   

                               

   

    Ш.Арынов

     
 

 

ФЭБтин башчысы                                             А.Нурдинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Жалпак-Таш айылдык кенешинин

2021-жылдын 02-сентябрындагы  

№ 08 токтомуна №2 тиркеме

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетинин  2021-жылдын 6 ай ичиндеги чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы боюнча МААЛЫМАТ

     
 

статья

Чыгашалардын  аталышы

2021-жылдын 6 айына бекитилген долбоор

2021-жылдын 6 айына такталып,бекитилгени

2020-жыл ичинде аткарылганы

айырма

 
 

(+,-)

 

1.Мамлекеттик башкаруу органы

 

2111

Эмгек акы

2358,2

2464,4

2409,1

-55,3

 

2121

Социалдык чегерүү

354,0

372,0

363,3

-8,7

 

2211

Сапар чыгымдары

74,9

75,5

49,6

-25,9

 

2212

Байланыш чыгымы

15,0

15,9

12,9

-3

 

2214

Транспорт чыгымы

75,0

75,0

64,3

-10,7

 

2215

Ар кандай чыгымдар

205,0

205,0

200,2

-4,8

 

2222

Айыл чарба жана материалдар үчүн

30,0

30,9

26,7

-4,2

 

2224

Көмүр үчүн

0

0

0

0

 

2231

Электр энергия үчүн

11,6

11,6

11,6

0

 

2824

Резервдик фонд

75,0

75,0

74,2

-0,8

 

3112

Машина жана оборудованиеге

 

93,2

42,3

-50,9

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

3198,7

3418,5

3254,2

-164,3

 

2.Экономикалык чыгым (айыл чарбасына)

 

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

524,6

524,6

440,9

-83,7

 

2223

Кийим кече сатып алуу

30,0

30,0

30,0

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

554,6

554,6

470,9

-83,7

 

3.Турак жай кызматы

 

2213

Аренда плата

75,0

75,0

75,0

0,0

 

2214

Танспорт чыгымы

90,0

90,0

89,7

-0,3

 

2215

Ар кандай чыгымдар

600,0

600,0

593,3

-6,7

 

2221

Мүлктү учурда ондоого кеткен чыгымдар

979,2

979,2

928,1

-51,1

 

3111

Имарат курууга

645,9

2595,9

1637,4

-958,5

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

2390,1

4340,1

3323,5

-1016,6

 

4.Китепкана

 

2111

Эмгек акы

80,0

80,0

79,9

-0,1

 

2121

Социалдык чегерүү

13,8

13,8

13,4

-0,4

 

2215

Ар кандай чыгымдар

3,0

3,0

3,0

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

96,8

96,8

96,3

-0,5

 

5.Маданият үйү

 

2111

Эмгек акы

250,6

250,6

240,9

 

 

2121

Социалдык чегерүү

43,2

43,2

43,2

 

 

2224

Көмүр үчүн

0

0

0

 

 

2231

Электро энергия үчүн

3,8

3,8

3,8

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

297,6

297,6

287,9

0

 

6. Билим берүү СШ НШ

 

2215

Ар кандай чыгымдар

60,0

60,0

56,0

-4,0

 

2221

Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар

312,5

312,5

276,1

-36,4

 

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

100,0

100,0

84,6

-15,4

 

2224

Көмүр үчүн

180,0

180,0

180,0

0,0

 

2231

Электро энергия

313,0

313,0

313,0

0,0

 

3112

Машина оборудование

 

150,0

140,7

-9,3

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

965,5

1115,5

1050,4

-65,1

 

7.Балдар бакчасы

 

2218

Тамак аш үчүн

260,4

260,4

98,5

-161,9

 

2221

Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар

16,6

16,6

0

-16,6

 

2222

Учурдагы чарбалык максат үчүн

15

15

4,4

-10,6

 

2224

Көмүр үчүн

0

0

0

0

 

2231

Электр энергия үчүн

54,0

54,0

54,0

0

 

3111

Имарат курууга

1000,0

1000,0

475,0

-525

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

1346,0

1346,0

631,9

-714,1

 

8.Социалдык коргоо

 

2721

Социалдык төлөө үчүн

200,0

723,2

720,2

-3,0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

200,0

723,2

720,2

-3,0

 

9.Жайыт комитети

 

2215

Ар кандай чыгымдар

38,6

38,6

20,0

-18,6

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

38,6

38,6

20,0

-18,6

 

10.Атайын каражат (бала бакча)

 

2218

Ата-энелердин  взносу (тамак-аш үчүн )

475,4

337,5

270,0

-67,5

 

3112

Машина оборудованиеге

 

107,0

99,8

-7,2

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

475,4

444,5

369,8

-67,5

 

ЖКХ (атайын каражат)

 

3311

Имарат куруу

 

100,0

100,0

0

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ

 

100,0

100,0

0

 

 

ИТОГО

9563,3

12475,4

10325,1

-2133,4

   

 

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн  башчысы                                                 

                                          

                                                            

           Ш.Арынов

   
             
   

ФЭБ башчысы                                             А.Нурдинов

   

 

 

 

 

       

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                            №09                     “2” сентябрь  2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2021-жыл ичиндеги чыгыша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана бюджеттик каражаттарды кайра бөлүштүрүү жөнүндө

       Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 109-беренесине таянып                   Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин   2021-жылдын 8 ай ичинде  үнөмдөлгөн акча каражаттарын кайра бөлүштүрүү жана чыгыша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү   жөнүндө Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн билдирүүсүн угуп,талкуулап  Жалпак-Таш айлыдык кеңеши токтом кылат:

    1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 3-4-кварталындагы жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилип, төмөндөгү 1485,0 миң сомдук бюджеттик каражаттар кайра бөлүштүрүлсүн;

 

-аппараттын 2211-беренсинен-35,0 миң сом:

-аппарттын 2215-беренсине +35,0 миң сом;

-турак-жай, комуналдык чарбанын 2221-беренесинен -1000,0 миң сом;

-турак-жай, комуналдык чарбанын 2222-беренесине +1000,0 миң сом;

-бала-бакчанын 2218-беренесинен -101,5 миң сом;

-бала-бакчанын 3111-беренесинен -350,0 миң сом;

-турак-жай,комуналдык чарбанын  2215-беренесине +300,0 миң сом;

-орто мектептин 2221-беренесине +120,мин сом;

-аппараттын 2214-бернесине +30,0 мин сом;

-китепкананын 2215-беренесине +1,5 миң сом.

 

3.Жергиликтүү бюджеттин чыгыша бөлүгүнө  мыйзам чегинде өзгөртүүлөрдү киргизүү   жагы  Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

Төрайым                                                                 Г.Матиева

 

 

 

        

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи  чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                            №10                          “2” сентябрь 2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттинин киреше жана чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

         Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 109-беренесине таянып Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын тогуз ай ичиндеги жергиликтүү бюджетине  ата-энелер тарабынан төлөнүүчү акча каражаты кырдаалга байланыштуу бекитилген планга чыкпай калуу жагы болжолдонууда.Ошондуктан жергиликтүү бюджеттин чыгаша жана киреше бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысынын билдирүүсүн угуп,талкуулап Жалпак-Таш айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 3-квартал   ичиндеги жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнө төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- бала бакчанын (атайын каражат) 2218-беренесинен 138,0 миң сом акча каражаты киреше жана чыгаша бөлүгүнөн кемитилсин;

 

3.Киреше жана чыгыша бөлүгүнө  мыйзам чегинде өзгөртүүлөрдү киргизүү,              2021-жылдын 3-кварталдарында бекитилген пландан азайтуу  жагы  Жалпак-Таш айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

2.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика, бюджет, экономикалык  жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 Төрайым                                                                Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                        №  11                         “02”сентябрь  2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын Карл-Маркс айылынын

тургундарынын арызын кароо жөнүндө

 

Кыргыз  Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” Мыйзамынын негизинде Жалпак-Таш айыл аймагынын Карл-Маркс айылынын тургундарынын арызын карап, талкуулап чыгып Жалпак-Таш айылдык кеңеши 

ТОКТОМ КЫЛАТ 

1.Курбу-Таш айылынын көчкү аймагынан “Курбу-Таш токой” чарбасы долбооруна көрктөндүрүүгө жана жашылдандырууга берилген жер аянты Жалпак-Таш айыл өкмөтү тарабынан аныкталсын. 

2.Көрктөндүрүүгө жана жашылдандырууга берилген “Курбу-Таш токой” долбоорунун  жер аянтынан тышкаркы жерлер жайыт пайдалануучуларга берилсин. 

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл-суу чарба, өнөр жай, курулуш, транспорт, байланыш, энергетика маселери туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                 Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы 

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                        №  12                         “02”сентябрь  2021-жыл

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2017-жылдын

13-сентябрындагы №25-токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренесине таянып жана Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2017-жылдын 13-сентябрындагы 25-токтомунун 3-пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү  боюнча “Сары-Таш” кенинен казылып алынган таштардын эсебине көзөмөл жана мониторинг жүргүзүүчү постто иштеген кызматчылардын эмгек акысын жогорлатуу сунушун карап, талкуулап чыгып Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2017-жылдын 13-сентябрындагы 25-токтомунун 3-пунктуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин;

Жалпак-Таш айыл аймагынын “Сары-Таш” кенинен казылып алынган таштардын эсебине көзөмөл жана мониторинг жүргүзүүчү пунктта иштеген кызматчылардын эмгек акысын өндүрүш болуп жаткан учурда 36000 (отуз алты миң)  , ал эми иш токтогон убакта 15000 (он беш миң) сомдон келишимдик негизде жергиликтүү бюджеттен төлөнүп берилсин.

 

2.Жогоруда белгиленген эмгек акыдан киреше салыгы социалдык төлөмдөр кармалсын.

 

3.Токтомду аткаруу  жагы айыл өкмөткө тапшырылсын.

 

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                 Г.Матиева

 

 

           

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы

 

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                        №  13                         “02”сентябрь  2021-жыл

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2018-жылдын

19-сентябрындагы №19-токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренесине таянып Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2018-жылдын 19-сентябрындагы  19-токтомунун 4-пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү  боюнча атайын техниканын айдоочусунун эмгек акысын жогорлатуу сунушун карап, талкуулап чыгып Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

         1. Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2018-жылдын  19-сентябрындагы №19-токтомунун  4-пунктуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин;

Жалпак-Таш айыл аймагынын Жайыт комиттетинин атайын техникасынын айдоочусунун эмгек акысы ай сайын 25000 (жыйырма беш миң) сомдон келишимдик негизде жергиликтүү бюджеттен төлөнүп берилсин.

Жайыт комитеттинин “ХОВА” үлгүсүндөгү авто унаанысы да атайын техниканын(погрузчиктин) айдоочусуна өткөрүлүп берилсин. Жогоруда белгиленген эмгек акыдан киреше салыгы социалдык төлөмдөр кармалсын.

 

4.Токтомду аткаруу  жагы айыл өкмөткө тапшырылсын.

 

5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                 Г.Матиева

 

 

 

 

 

 

 

           

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы  

ТОКТОМ

Курбу-Таш айылы                                        №  14                         “02”сентябрь  2021-жыл

 

Жалпак-Таш айыл аймагынын 2021-2025-жылгы карата

стратегиялык өнүгүү планын бекитүү  жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 31-47-беренелеринин негизинде  Жалпак-Таш айыл өкмөтү сунуштаган айыл өкмөтүнүн 2021-2025-жылдарга карата  Стратегиялык өнүгүүсүнүн планын карап чыгып Жалпак-Таш айылдык кенеши

                                            

                                                ТОКТОМ КЫЛАТ

 

       1.Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн 2021-2025-жылдарга карата  Стратегиялык өнүгүүсүнүн планы алымча кошумчалары менен №1 тиркемеге ылайык бекитилсин. 

      2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  социалдык маселелер,билим берүү, маданият,саламаттыкты сактоо,жаштар,спорт жана дин иштери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

 

 

Төрайым                                                 Г.Матиева

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                                        Жалпак-Таш айыл кеңешинин 2021-

                                                                                                                                                                        жылдын “02”- сентябрындагы №14

                                                                                                                                                                        токтомунун №1-тиркемеси 

 

 Жалпак-Таш айыл аймагынын  2021- 2025-жылдарга карата стратегиялык өнүгүү планы

 

 №

Максаттар

Милдеттер, иш-чаралар

Күтүлүүчү натыйжа

Керектелүүчү каражат, каржылоо булагы

Аткаруу мөөнөтү

Тийиштүү стартегиялык документ

Жооптуулар

Экономика

1.1

Жергиликтүү бюджетке түшүүчү салыктардын жана төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтүү

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы көмүскөдөгү соода түйүндөрүнүн, ишканалардын мыйзамдуу катталышын, айыл чарба багытындагы  жерлерди кайрадан инвентаризациялоо жана салыктарынын төлөнүшүн камсыздоо

Жергиликтүү бюджетке түшүүчү салыктардын жана төлөмдөрдүн көлөмү 5% ке көбөйөт

Жергиликтүү бюджеттин ченеминде

Дайыма

КР жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы

1.2

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн аймагында муниципалдык ишкана жана өндүрүү ишканаларды  ачуу

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн аймагындагы:

-  Сары-Таш үлүл тектүү кенинен калдык таштарды иштетүүчү муниципалдык ишкана ачуу

- Сары-Таш үлүл тектүү таш кенинен өндүрүү ишканаларын ачуу (мүмкүнчүлүккө жараша)

 

Жергиликтүү айыл тургундары жумуш орду менен камсыз болот, калктын жашоо тиричилиги жакшырат жана жергиликтүү бюджет көбөйөт

Жергиликтүү бюджеттин ченеминде, жеке ишкерлер

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы

1.3

Чакан жана орто ишканаларды ачуу

Айыл өкмөтүнүн аймагында:

-айыл аймагында сүттү кайра иштетүүчү цехти ачуу

-кийим тигүүчү цехин ачуу

-песко блок, брусчатка чыгаруучу цех ачуу

Жергиликтүү айыл тургундары жумуш орду менен камсыз болот, калктын жашоо тиричилиги жакшырат жана жергиликтүү бюджет көбөйөт

3500,0 млн сом

Жеке ишкерлер тарабынан

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы

1.4

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдардын башкы планын түзүү

-Кара-Тарык,Киров айылдарынын башкы пландарын түзүү

-түзүлбөгөн айылдарга башкы план түзүү

Калктын жашоо тиричилиги жакшырат жана жергиликтүү бюджет көбөйөт

Жергиликтүү бюджеттин ченеминде

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы

1.5

Жалпак-Таш айыл аймагында интернет байланыштарын күчөтүү максатында “О” жана “Мегаком” уюлдук компанияларын 3базалык станциясын куруу

 

а) Киров айылдарына “О” мобилдик станциясын

б) Карл-Маркс айылына “Мегаком” мобилдик станциясын

 

бөлүп берилген жер тилкелери үчүн түз келишимдин негизинде бюджеттин киреше бөлүгүн көтөрүү

Айыл өкмөт компаниялар менен биргеликте

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы

Инфраструктураны жакшыртуу

2.1

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдарды түнкү жарыктандыруу менен камсыз кылуу

Жалпак-Таш айыл аймагындагы бардык айылдардын көчөлөрүнө түнкү жарыктандырууларды толук орнотуу

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы жергиликтүү калк түнкү жарыктандыруу менен камсыз болот

жергиликтүү бюджеттен

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

2.2

Жаңы конуштарды электр энергиясы менен камсыз кылуу жана айыл аймагындагы эскилиги жеткен электр мамычаларды, трансформаторлорду алмаштыруу

-Киров айылынын Кенжебай жана Алча-Башат көчөлөрүндөгү жаңы конуштарды электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында электр мамычаларын орнотуу

-айыл аймагындагы эскилиги жеткен мамычаларды алмаштыруу

Киров айылынын Кенжебай жана Алча-Башат көчөлөрүндөгү жаңы конуштар электр энергиясы менен камсыз болот

жергилктүү бюджеттен, Өзгөн РЭС, демөөрчүлөр

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

2.3

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы борбордук көчөлөргө асфальт төшөө жана айылдарга  шагыл төшөө

- Жалпак-Таш айыл аймагындагы бардык айылдардын көчөлөрүнө асфальт төшөө

 -Куршаб-Жалппак-Таш авто жолуна асфальт төшөө       

Калктын жашоо тиричилиги жакшырат

республикалык жана  жергиликтүү бюджеттен

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

2.4

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы бардык айылдардагы жана жаңы конуштардын ички көчөлөрүнө шагыл төшөө

Түз-Бел айылынын Сарыбек көчөсүнүн 0,5 км аралыкка  шагыл төшөө;

-Түз-Бел айылынын Кара-Булак көчөсүнө 0,5 км аралыкка шагыл төшөө;

-Кысык-Алма айылы менен Киров айылына 2 км аралыкка шагыл төшөө:

-Киров айылындагы мектептен бала бакчага чейинки 0,5 км аралыкка шагыл төшөө;

-Кара-Тарык айылынын ички көчөсүнүн 2 км аралыкка шагыл төшөө;

-Үч-Каптал айылынын ички көчөсүнүн 2 км аралыкка шагыл төшөө;

-Курбу-таш айылынын Боз-Ала көчөсүнө 0,5 км аралыкка шагыл төшөө;

 

Калктын жашоо тиричилиги жакшырат жана суроо-талаптары боюнча аларга шарт түзүлөт

2500,0млн сом жергиликтүү бюджеттен

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

Курулуштар боюнча иш алып баруу

3.1

Жаңы заманбап мектептерди куруу

-Т.Оморкулов атындагы орто мектебинин жаңы имаратын куруу;

-Т.Жоробеков атындагы орто мектебинин жаңы имаратын куруу

-А.Ташмаматов атындагы башталгыч мектебинин жаңы имаратын куруу

Балдарга билим берүүнүн сапаты жакшырат жана заманбап шарт түзүлөт

120000,0 млн сом

республикалык жана  жергиликтүү бюджеттен жана долбоорлор

31-декабрь 2022-жылга чейин,

2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

3.2

Балдар бакчасын куруу

Кара-Тарык, Курбу-Таш, Ак-Терек айылдарына бала бакча куруу

Жаңы жумуш орундары түзүлөт, билим берүүнүн сапаты жакшырат жана шарт түзүлөт

республикалык жана  жергиликтүү бюджеттен, долбоорлор

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

3.3

ФАПдын жаңы имаратын жана мечит куруу

Кара-Тарык, Курбу-Таш айылдарына ФАП куруу

-Боз-Ала айылдар

ына мечит куруу

Алыскы айылдардагы калкка биринчи жардам жана жеткиликтүү медициналык жардам берилет.

Калк сабырдуулукка, адеп-ахлактыкка, тазалыкка үйрөнөт

4500,0 млн сом долбоор, инвестиция

31-декабрь 2022-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

3.4

Спорт комплекс куруу

Түз-Бел айылына спорт комплекс куруу

Жаштар бош убактысын туура пайдаланат. Элдин ден соолугу чыңалат.

20500,0млн сом жергиликтүү бюджеттен, инвестиция, демөөрчүлөр

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

Айыл чарбаны өнүктүрүү

4.1

Айыл чарба аянттарын натыйжалуу пайдалануу, түшүмдүүлүктү жогорулатуу, тамчылатып сугаруу ыкмасын жана күнөскана чарбаларын өнүктүрүү

-Рентабилдүү өсүмдүктөрдүн аянтын көбөйтүү

-пайдаланылбай калган жерлерди жылына 200 га чейин кыскартуу

-айыл чарба жерлеринин түшүмдүүлүгүн жогорлатуу жана которуштуруп айдоону киргизүү

-табигый жашылчалар менен камсыздоо

 

айыл чарба аянттар түшүмдүүлүгү жогорлайт. Дыйкандарды мээнети акталат. Адамдардын ден-соолугу жакшырат.

1,0 млн сом, жергиликтүү бюджет, жеке демөөрчүлөр

31-декабрь, 2025-жыл

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-июнундагы “2019-2023-ж КР азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы”

4.2

Айыл өкмөтүнүн аймагында эпизоотиялык абалдын алдын алуу жана жугуштуу, жугушсуз оорулардын алдын алуу максатында өлүмтүктөрдү таштоого жай (Яма беккерин) куруу

Айыл өкмөтүнө караштуу Карл-Маркс участкасына   «Яма Беккерин»  куруу

Жугуштуу, жугушсуз оорулардын саны азаят

1000,0 млн долбоор

Сентябрь 2021-жыл

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-июнундагы “2019-2023-ж КР азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы”

4.3

Айыл өкмөтүнүн аймагында эпизоотиялык абалдын алдын алуу жана жугуштуу, жугушсуз оорулардын алдын алуу максатында мал жандыктарын эмдөө үчүн пункттарды ачуу

Малдарды эмдөө үчүн тосмо (расколь), ветеринардык пунктун жана мите курттарга кара малдарды, жылкыларды, койлорду эмдөө үчүн морчо куруу

Мал жандыктарында жугуштуу, жугушсуз оорулар азаят, калк таза тамактануу менен камсыз болот

1000,0 миң сом долбоор

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-июнундагы “2019-2023-ж КР азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы”

4.4

Мал чарбасын өнүктүрүүдө асылдуулугун камсыз кылуу

Койлордун, малдардын жана жылкылардын санын көбөйтүүдө сандан сапатка өтүү, жасалма уруктандырууну жандатуу

Эл асылдуу мал кармап, эттүү мал жандыктарды кармап жана кымбат баада сата алышат.

Вет адис, фермерлер

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-июнундагы “2019-2023-ж КР азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы”

4.5

Алты ветеринардык пункт ачуу керек.

Жылына 2 ден кем эмес ветадис окутуу менен бирге айыл аймагында ветсервистин санын алтыга жеткирүү.

Айыл аймагында элдин мал-жандыктары өз убагында эмделип, жугуштуу оорулар азаят

Жергиликтүү бюджет ченеминде

31-декабрь 2025-жылга чейин

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-июнундагы “2019-2023-ж КР азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы”

 

Спорт, маданият

5.1

Дене-тарбия жана спортту өнүктүрүүгө, жайылтууга шарттарды түзүү

-Кысык-Алма, Кара-Тарык  айылдарына кичи спорт аянтчасын куруу;

-Боз-Ала айылына чакан машыгуучу зал  куруу

 

Калк, айрыкча жаштар арасында сергек жашоо жайылтылат

10,0 млн. сом республикалык бюджет

Июнь 2021-жыл

31-декабрь 2024-жыл

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы №600 “Спорттук Кыргызстан” 2018-2022-жылдарга карата программасы

5.2

Калктын маданияттуулугун жогорулатууга шарт түзүү

Түз-Бел айылдык маданият үйүн капиталдык ремонттон өткөрүү, Курбу-Таш айылдык маданиятынын ичин эмеректер менен камсыз кылуу, жылытуу системасын куруу.

Калк, айрыкча жаштар арасында сергек жашоо жайылтылат

500,0 миң сом

31-декабрь

2025-ж

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “2018-2022-жылдар мезгилине КР региондук саясаттын концепциясы”

5.3

Көрүстөндөргө  жер бөлүү жана  иретке келтирүү

Айыл аймагындагы бардык көрүстөндөрдү көзөмөлгө алуу

Калктын диний  маданияттуулугу артат

Жергиликтүү бюджеттен

дайыма

“Жергидиктүү өз алдынча башкаруу” мыйзамы

5.4

Атактуу инсандарды тарыхка калтыруу

Айыл аймагындагы таанымал инсандардын портреттерин илүү

Жаштар өрнөк катары кабыл алат

Жергиликтүү бюджеттен

 

 

Санариптештирүү

6.1

Калкты максаттуу тейлөө

Кагаз иштерин инфодокс аркылуу жүргүзүү, электрондук түрдө аныктамаларды берүү

Кагаз иштери архивдүү сакталат. Элдердин кезекке туруусу азаят.

Жергиликтүү бюджет

Дайыма

 

6.2

Социалдык имараттарды толук санариптештирүү

-мектептерде интернеттин сапатын жакшыртуу

Эл маалыматтуу болуп, маалыматтарды анализдей алат.

Жергиликтүү бюджет

Дайыма

 

6.3

Айыл аймагындагы станциялардын сапатын жогорлатуу, куруу

Айыл аймагындагы орнотулган станциялардын сапатын жакшыртуу

Калк интернет байланыштары жакшы тейленет, салык түшөт

Ишканалар

 

 

Өзгөчө кырдаалдар

7.1

Милдеттүү камсыздандыруу боюнча иш аракеттерди көрүү

 

- Өзгөчө Кырдаалдардан камсыздандыруучу турак үйлөрдү тактоо жана аларды 100% га жеткирүү

-Кооптуу аймактарда жайгашкан турак үйлөрдүн жашоочуларын көчүрүп чыгаруу боюнча иш аракеттерди жүргүзүү

-Табигый кырсыктан жабыркаган үйлөр камсыздандырылат.

-жарандардын коопсуздугу сакталат

Жергиликтүү бюджет

 

 

7.2

Көчкү кооптуулугу бар жерлерге байкоо жүргүзүү,

кооптуулук боюнча маалыматтарды калкка ыкчам жеткирүү

Кооптуу аймакта жашагандардын өмүрү сакталат.

Жергиликтүү бюджет

 

 

 

Көчкү кооптуулугун болтурбоонун алдын алуу

а)Курбу-Таш айылынын көчкү кооптуулугу бар жер учаскаларындагы агын сууларды нукка салуу жаракаларды бүтөө, көлмөлөрдү агызуу аракеттерин көрүү

б) Карл-Маркс айылындагы жердин кыртышын сактап калуу масатында пайдалануучу жолдон аккан агын сууну алып өтүү үчүн 1500м шланга алуу

в)“Курбу-Таш” токой долбоорун жандандырып, анын негизинде көчкү болгон жерлерди жашылдандырып, бак-дарактарды отургузуу

Кооптуу аймак коопсуз аймакка айланат

 

 

 

Жердин кыртышы сакталат

 

 

 

Жердин кыртышы калыбына келет, жашылдандырылып, эл жайыт катары пайдаланат

Жергиликтүү бюджет

 

 

 

Көчкү кооптуулугу бар жерлерге тынымсыз байкоо жүргүзүү  ӨК министрлигинин адистери менен биргеликте

Айыл аймагындагы бардык айылдардагы кооптуу аймактарга мониторинг жүргүзүү иш-чараларын колго алуу

Коопсуздук чаралар алдын алынат

Жергиликтүү бюджет

 

 

Таза суу менен камсыздоону өнүктүрүү

 

Айыл аймагындагы суу жетпеген айылдарды таза суу менен камсыздоо, айыл аймагындагы ичүүчү таза сууларды долбоордун негизинде иштеп чыгуу

 

а)Алча-Башат айылына каптаж жасоо

б)Түз-Бел айылынын Кара-Булак учаскасына резервуар куруу

г)Боз-Ала айылына резервуар куруу

в)Үч-Каптал айылына таза суу системасын куруу үчүн долбоор жасоо

ж)Кысык-Алма айылына таза суу ичүү үчүн Киров айылынан 1 точка тартып келүү

е)Маман дөбөдөн Курбу-Таш айылына ичүүчү суу тартуу (3000м шланга)

д)Карл- Маркс айылындагы Кызыл-Күнгөй участкасына булакты изилдеп дринаж куруу жана ичүүчү сууга 700м шланга алуу,

 

калк таза суу менен камсыз болот, элдин социалдык жашоо шарттары жакшырат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3млн.сом (республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет)

31-декабрь 2025-жыл

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 12-июнундагы №330 “2026-жылга чейин Ош облусунун калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын өнүктүрүү программасы”

Жер пайдалануу эрежелерин белгилөө, калктуу конуштардагы жер казынасын пайдалануу, жер ажыратуу боюнча ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу

 

КБФнын жерлерин мыйзам талаптарына ылайык жарандарга берүү (аукцион)

Мыйзам негизинде иш-чара түзүү

Элден нааразычылык азаят

Жогорку органдар тарабынан

Мыйзам чегинде

 

 

Кен жайгашкан жерлерди лицензиялык аянттарын кайрадан тактоо, мыйзам талаптарына ылайык келтирүү

Мыйзамга ылайык талаптарды аткаруу

Ишканалардын лицензиясы бүткөндө, казып алган жерди кайра чарба багытында иштетилет

Жеке ишкерлер

дайыма

 

 

Жайыттар жана алыскы жайыттар боюнча иш аракеттерди жүргүзүү жана мыйзам талаптарына келтирип, кирешелердин көлөмүн жогорлатуу

Жайыттарды тактоо боюнча мыйзам чегинде иш-чараларды алып баруу

Жакынкы жайыттар элдин малы үчун сакталат, такталган жайыттын негизинде киреше көбөйөт.

Жеке демөөрчүлөр

дайыма

 

 

Айыл чарба багытында эмес жерлерди тактоо жана кайрадан реестирлөө иштерин жүргүзүү, кирешелердин көлөмүн көтөрүү

Айыл чарба багытындагы жерлерди реестирлөө ишин алып баруу

Айыл чарба багытындагы жерлер такталат

Жергиликтүү бюджет

Дайыма

 

 

Пайдаланууга жараксыз болгон жер тилкелерин өздөштүрүү

 

а) көчкү болгон жерлерди трансформациялоо жердин башка категориясына өткөрүү

б) көчкү болгон жерлерге көчөттөрдү отургузуу

Жердин кыртышы оңолот.

Айыл өкмөттүн адистери

дайыма

 

 

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы                                                                                                       Ш.С.Арынов

 

            

 

            

 

           

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин жетинчи чакырылыштагы кезектеги 4-сессиясы 

 

ТОКТОМ

 

Курбу-Таш айылы                                           №15                        “02”сентябрь 2021-жыл 

 

Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылдын

08-июлундагы №06-токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренесине таянып Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылдын 08-июлундагы 06-токтомунун 1-пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү  боюнча Жалпак-Таш айыл аймагынын Үч-Каптал айылынын элинин талабын айылдык кеңештин депутаттары сунуштап аны угуп, талкуулап Жалпак-Таш айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Жалпак-Таш айылдык кеңешинин 2021-жылдын 08-июлундагы 06-токтомунун         1-пунктуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин;

“Сары-Таш” үлүл тектүү таш кенинде иш-аракет жүргүзүп жаткан ишканалар тарабынан Куршаб-Жалпак-Таш авто жолуна асфальт төшөө иштерин колго алып жаткандыктан, биринчи кезекте  Куршаб-Жалпак-Таш авто жолунун 12-13 чакырымына, башкача айтканда айыл аймагына кире беришиндеги аркадан Кысык-Алма айылына басылган асфальтка чейин төшөө жагы белгиленсин деген  сүйлөм Үч-Каптал айылынын калктуу конушун чаңдан арылтуу максатында  30-31 чакырымына асфальт төшөө жагы белгиленсин деген сүйлөмгө алмаштырылсын.

 

  1. Токтомдун аткарылышы айыл өкмөттүн башчысына сунушталсын.

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы регламент, мыйзамдуулук, укук тартиби жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                                      Г.Матиева

 

 

 

 

 

                           

 

 

p class=params-