Куршаб   айылдык   Кенешинин  (бешинчи шайланган)  кезектеги ХХVI  отурумунун

 Т О К Т О М У   №  159

Куршаб  айылы                                                                        26.02.2016-жыл

Социалдык категорияга кирген атуулдарга физикалык жер салыгынан 0,08 га жерге бошотуу жөнүндө

маселени карап  талкуулап  чыгып   Куршаб  айылдык  кенешинин (бешинчи шайланган)   кезектеги  ХХVI  отуруму  

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.Кыргыз  Республикасынын  27.07.2009-жылдагы №  255  Мыйзамынын 344-беренесине  ылайык Куршаб  айыл өкмөтүндөгү социалдык категорияга кирген атуулдар: Эмгек ардагерлери, Афган согушунун  катышуучуларын, Чернобыль жана Баткен окуяларынын катышуучуларын, 1-2-группадагы майыптарды, 4 баладан ашуун балдары мектеп жашында болгон  үй-бүлөлөрдү,  кызматта жүрүп курман болгон аскер жана  ички  иштер кызматкерлердин    16 жашка чейин балдары бар үй бүлөлөрү   физикалык жер салыгынан 0,08 га. бошотулсун.

2.Куршаб  айыл өкмөтүнүн    улуу салык инспектору М.Осмоновко  жогоруда аталган категориядагы атуулдарды социалдык маселелер боюнча  кызматкерлер  менен биргеликте тактоо жагы милдеттендирилсин.

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин бюджет, финансы,экономикалык маселелер  жана инвестиция тартуу боюнча  комиссиясына  жүктөлсүн.

 

 

Куршаб  айылдык  кеңешинин                                                                         

            төрагасы:                                                                    Ахунов Т.Х

 

 

Чыгуу  №_81                                                                                    17.02. 2016-жыл

 

Куршаб айылдык кенешинин терагасы Т. X, Ахуновго

 

 

Урматтуу Тажидин Халиевич!

 

Куршаб айыл екметунун жетекчилиги айылдык кецештин кезектеги сессиясында теменку маселени карап беруундүзду суранат

Пенсионерлердин, Ата-Мекендик, Афган согушунунжатышуучуларын, Чернобль жана       Баткен окуяларынын катышуучуларын, 1-2 группадагы майптарды, 4 баладан жогору уй-булелерду, эгерде бардыгы мектеп жашында: бопсо, 16 жашка чейин, кызматта журуп курман болгон, аскер жана ички иштер кызматкерлердин уй-булелерун, балдары 16 жашка чейин болсо физикалык салыктан 0,08 га (огород салык) бошотуу женундегу маселени карап беруун,ү сунуштайт.

 

 

 

Башчы                                                                                   Калбаев Ж.Н. 

p class=params-