Куршаб айылдык кеңешинин (бешинчи шайланган) XXVI кезектүү отурумунун

ТОКТОМУ № 156

Куршаб  айылы                                                                                                                                             26.02. 2016-жыл

  Куршаб айыл өкмөтүнүн 2015- жылдагы бюджеттинин аткарылышы жана 2016-жылга  айыл өкмөтүнүн бюджеттин бекитүү 2017-2018  жылдарга долбоорун кароо жөнүндө

маселе айылдык кеңешинин бюджет, финансы , салык жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясында алдын ала каралып , алардын сунуштарынын негизинде Куршаб айылдык кеңеши

                                                                                                  ТОКТОМ КЫЛАТ.

  1. 2015-жылы Куршаб айыл өкмөтүнүн бюджеттинин киреше бөлүгү

   22738.1  миң сомго жана чыгаша бөлүгү 18463,0__миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин. (№1 тиркеме)

  1. 2016- жылга айыл өкмөтүнүн бюджетти кирешелер жана чыгашалары

   24851.2 миң сом өлчөмүндө бекитилсин(№2 тиркеме)

  1. Айыл өкмөтүнүн 2017-2018 жылдарга жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрдү

№3 тиркемеге ылайык бекитилсин  жана ар бир так мезгилде аларды кабыл алууда такталууга жатаары белгиленсин.

  1. Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктарынын негизги принциптери

жөнүндө Мыйзамынын 21-бернесине ылайык айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 248,0 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.(статьяга каралбаган өзгөчө кырдаалдар учурунда пайдалануучу акча каражаты).Айыл өкмөтүнүн буйругунун негизинде ишке ашырылсын.

  1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 2016-2017 жылдарга

жергиликтүү  бюджеттердин чыгашаларын каржылоо биринчи кезектеги корголгон беренелер( эмгек акы,социалдык фондго  чегерүү,дары дармек жана милдеттүү медициналык  камсыздандырууга чегерүүлөр),коммуналдык кызматтар(электр энергия, көмүр, суу) боюнча жүзөгө ашыруу сунушталсын.№1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

        6.Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына теңдөөчү гранттын биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды каржылоого багыталсын.

        7. Республикалык бюджеттен теңдөөчү гранттардын  эсебинен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды толук каржылоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жоопкерчилигин алышат.

        8. Бюджеттик мекемелер, чарба жүргүзүүчү субьектер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан максатуу багытталышы боюнча пайдаланылбаган Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттинин каражаттары тиешелүү бюджеттерге өндүрүп алынсын.  

      9. Казына системасын четтеп өтүү менен атайын  каражаттарды пайдаланууга тыюу  салынсын.Көрсөтүлгөн тартип  бузулганда атайын каражат 100 пайызы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттинин кирешесине алынат.

      10. Айланма кассалык калдык (оборотный кассовый наличность) айыл өкмөтүнүн бюджетти боюнча жүргүзүлгөн накталай акча каражаты 2017-жылдын 1-январына карата 50,0 миң сом өлчөмүндө белгиленсин.

     11.Айыл өкмөтү тарабынан белгиленүүчү ар бир аныктама 5 сом өлчөмүндө акча каражаты алынып,кассага кириштелсин. Калктын жакыр  катмары, согуш ардагерлери , эмгек ардагерлери, баатыр энелер,Авган жана Баткен катышуучулары аныктама акысынан бошотулат. Кириштелген акча каражатты  кайра айыл өкмөтүнүн иш кагаздары үчүн керектелүүчү концеляриялык товарлар, компьютердин картридж заправкасы үчүн жумшалсын.

     12. Айылдарга мамычаларды алуу жана коюу ,  көмүр сатып алуу,асфальт басуу   электрондук сатып алуу мыйзамында максаттуу жана эффективдүү падаланышын көзөмөлдөө  бюджет жана финансы , салык жана социалдык маселелер боюнча комиссияларына милдеттендирилсин.

     13. Куршаб айыл өкмөтүнүн 2016 жылга карата үнөмдөлүп калтырылган 2625,4 миң сом акча каражатты (атайын тиркемеге№4 ылайык) жумшалсын.

    14. Куршаб айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин мобилдик байланышына 40,0 миң сом акча каражаты өкмөттүн буйругу менен жумшалсын.

   15. Куршаб айыл өкмөтүнүн иш планына  жараша бекитилген  жумуш графиги сакталсын.

    16.Айылдарга мамычаларды орнотуу жана шагыл төгүү көйгөйлөрү өтө көп болгондугуна байланыштуу айылдык кеңештин отурумда макулдашуусунун негизинде депутаттардын участкалык санына жараша өтө орчундуу деген көчөлөргө бөлүштүрүлсүн.

     17. 2016-жылга  жана 2016-жылдын  алты айлыгына бекитилген бюджеттин аткарылышы боюнча өз мөөнөтүндө тогуз айлык жана шайланган мөөнөт үчүн жыйынтыктоочу отчет берүү жагы Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысына милдеттендирилсин.

    18. Ушул токтомдун аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысына милдеттендирилсин.

    19. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин бюджет, финансы,салык  жана социалдык маселелер боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

                           Куршаб айылдык кеңешини     төрөгасы;                                                     Т. Х . Ахун

 

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу

 

 

 

Инвентарь сатып алуу компьютер

60,0

 

 

Элдик катоого даярдык керуу боюнча

50,0

 

 

Ремонт здания

400,0

 

 

Иш кагаздарга картридж

69,3

 

 

Рекламное агенство

60,0

 

 

подписка газеты

80,0

 

 

ЖКХ

 

 

 

Куршаб таза суу

170,0

 

 

Куршаб тазалык мусоро свалка айланасын тосуу

120,0

 

 

Куршаб тазалык жарыктандырууну тейлев

120,0

 

 

Шагыл

490,0

 

 

Жаштар борборундагы клубуну ондоо Амир хан

30,0

 

 

Асфальт

604,0

 

 

Мамычалар

1200,0

 

 

С Аңдраев кечесунв жарыктандыруу(ПРООН долбооруна)

50,0

 

 

Квпурвлерду оцдоого

221,5

 

 

Алдиер Футбол командасына

500,0

 

 

Манас кочосунун жарыктандыруусуна

50,0

 

 

Айылдык кенештин ар башка чыгымына

150,0

 

 

Проектерге АПЗ

100,0

 

 

 

3805,5

 

 

Билим беруу тармагы

 

 

 

2- Интерактивдуу доска

180,0

 

 

Мектептердин чарбалык курал жарагы

200,0

 

 

Мектептин спорттук шаймандары

60,0

 

 

дене тарбия жана спорту внуктуруу

50,0

 

 

бала бакчалардын учурдагы ремонтуна

200,0

 

 

бала бакчалар мектептерге взгвче кырдаал учурларда

350,0

 

 

Бектемиров Мектебинин жылытуу системасына

650,0

 

 

Жаш мугалимдерди колдоо

40,0

 

 

бала бакчалардын окуу курсуна сапар чыгымы 2000сом

20,0

 

 

Танатаров Гимназиясына спорт жылытуусуна

130,0

 

 

Эемжаров Мектебинин курулмасына

55,0

 

 

Айыл чарба белуму

 

 

 

Жашылдандыруу куршаб айыл екмету

150,0

 

 

Арзибек СПА

400,0

 

 

Ит Атууга

130,0

 

 

 

680,0

 

 

Маданият белуму

 

 

 

Майрамдык иш чаралар

525,0

 

 

маданият уйунун айланасын эс алуу аллеясын куруу

 

 

 

сахна килем палас

80,0

 

 

Куршаб айыл экмвтунун 2016 жылга бюджеттин чыгаша бвлуму

 

1

Мамлекеттик башкаруу

 

 

 

 

 

Эмгек акы

3110,7

 

 

 

соц фонд телэм

459,9

 

 

библиотека

 

 

 

 

 

Эмгек акы

234,6

 

 

 

соц фонд телем

40,5

 

 

Культура

 

 

 

 

 

Эмгек акы

266,4

 

 

 

соц фонд телем

45,9

 

 

 

 

3611,7

 

 

 

 

546,3

 

 

 

 

4158,0

 

 

корголуучу статьялар

 

 

 

 

 

ком ,суточный, кв

209,3

 

 

 

интерн факс

90,0

 

 

 

транспорт

106,2

 

 

 

электро энергия

2086,2

 

 

 

Квмур сатып алуу

1805,0

 

 

 

Резерв фонд

248,0

 

 

 

тамак аш сатып алуу

2442,3

 

 

 

таза суу мектепт

150,0

 

 

 

соц коргоо

198,0

 

 

 

 

7335,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11493,0

 

 

       

 

 

 

 

 

 

зашищенная статья

 

11493,0

 

 

Прочие расходы

 

7844,8

 

 

Куршаб айыл окмотунун росписи 2016-ж 

 

 

 

 

год

I

II

III

IV

1

Эмгек акыдан алынуучу подоход толем

4191,0

695,3

921,7

643,3

1930,7

2

Бирдиктуу салык

91,0

34,2

4,5

45,5

6,8

3

Милдеттуу патент

320,0

70,0

77,6

53,7

118,7

4

Ыктыярдуу патент

3427,0

902,4

977,7

988,5

558,4

5

 

0,0

 

 

 

 

6

Кыймылсыз мулк салыгы

135,0

42,2 .

34,4

33,6

24,8

7

Транспорт салыгы

1450,0

142,1

668,5

639,4

 

8

Огород салыгы

397,0

144,1

142,9

110,0

 

9

Юридикалык жер салыгы

755,0

161,6

181,2

255,2

157,0

10

Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы

324,0

123,8

94,0

93,3

12,9

11

Саттыктан алуунучу салык

1376,0

213,3

289,0

335,7

538,0

12

Роялти

 

 

 

 

 

13

Жыйынтыгы:

12466,0

2529,0

3391,5

3198,2

3347,3

14

Кайра болуштуруу фонду

727,0

152,7

151,2

151,2

271,9

15

Мамлекеттик пошлина

37,5

7,3

12,1

13,1

5,0

16

Таштанды чыгаруу

91,0

91,0

 

 

 

17

Административдик штраф

3,0

0,7

0,7

0,7

0,9

18

Аренда акы калктуу пункт

395,0

75,0

220,8

51,7

47,5

19

Атайын каражат

4620,0

462,0

1265,9

1547,7

1344,4

20

Жыйынтыгы:

5873,5

788,7

1650,7

1764,4

1669,7

21

Бардыгы

18339,5

3317,7

5042,2

4962,6

5017,0

22

Официалдуу трансферттер

6511,7

1562,8

1562,8

2018,6

1367,5

23,0

Категориалдык грант

0,0

 

 

 

 

 

а.и. стимулирующий фонд

0,0

 

 

 

 

24,0

Тендештируучу грант

4708,2

988,7

1082,9

1647,9

988,7

 

 

 

 

 

 

 

25

Баары гранттар менен

24851,2

4880,5

6605,0

6981,2

6384,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

токтом тиркеме №3

 

 

 

 

 

2016- 2017 жылдардын  киреше жана чыгаша боюнча  болжолу

 

                                             киреше бөлүгү

 

Кирешелердин түрлөрү

2016-жыл

2017-жыл

 

Эмгек акыдан алынуучу төлөм

5200,0

6050,0

 

Бирдиктүү  салык

91,0

91,0

 

Милдеттүү патент

219,0

224,0

 

Ыхтыярдуу патент

3306,0

3406,0

 

Кыймылсыз мүлк салыгы

135,0

135,0

 

Транспорт салыгы

1450,0

1450,0

 

Огород салыгы

397,0

397,0

 

юридикалык жкер салыгы

755,0

755,0

 

Айыл чарба багытында эмес жер салыгы

324,0

324,0

 

Сатыктан алынуучу салык

800,0

916,0

 

роялти

 

 

 

жалпы;

12677,0

13748,0

 

Кайра бөлүштүрүү фонду

720,0

720,0

 

мамлекетик пошлина

37,5

37,5

 

таштанды чыгаруу

91,0

91,0

 

административдик штраф

3,0

3,0

 

Аренда калктуу пункт

395,0

395,0

 

Атайын каражат

4600,0

4600,0

 

бардыгы

5846,5

5846,5

 

тендештирүүчү грант

4572,4

4280,2

 

баары гранттар менен

23095,9

23874,7

 

 

 

 

 

Куршаб айыл өкмөтүнүн

 

 

 

 финансы экономика бөлүм  башчысы;                                             У. Тайиров

p class=params-