Баш-Дөбө айылдык округунун айылдык Кеңешинин

V-чакырылган кезектеги биринчи сессиясы

                                                           ТОКТОМ

Кыргыз Республикасы

Өзгөн шаары                                                №1/2                           24-декабрь 2012-ж

Баш-Дөбө айылдык округунун айылдык Кеңешинин

            V-чакырылган кезектеги биринчи сессиясы 

                                                           ТОКТОМ

Өзгөн шаары                                                №1/1                           24-декабрь 2012-ж.

p class=params-