Төрт-Көл айылдык округдук  кеңешинин  V- шайланган  кезектеги    сессиясынын

                                                              ТОКТОМУ

 Шоро-Башат айылы              № 93                                  « 22 » -июль    2015-жыл

Төрт-Кол айылдык округдук  кеңешинин  V- шайланган  кезексиз    сессиясынын 

ТОКТОМУ 

Шоро-Башат айылы              №  92                                 « 29 » -апрель    2015-жыл  

Төрт-Көл айылдык   кеңешинин  V –шайланган  кезексиз        сессиясынын

 ТОКТОМУ 

Шоро-Башат айылы              №90                                     « 29    »   04.  2015-жыл 

Төрт-Көл айылдык  Кенешинин 5-чакырылыштагы депутаттарынын кезексиз 3-сессиясынын                                                             

Т О К Т О МУ

 Шоро-Башат айылы                              № 85                                        14.03. 2015-жыл.

Төрт-Көл айылдык   кеёешинин  V –шайланган  кезектеги     1     сессиясынын

                                                                          ТОКТОМУ

 Шоро-Башат айылы              № 77                         «18» -февраль    2015-жыл

p class=params-