Салам-Алик айылдык Кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  он жетинчи

                                                                        сессиясынын 

 

                                                                         ТОКТОМУ

 

           21-декабрь   2018-жыл                  № 92                          Салам-Алик айылы 

 

                                                                 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз  

                                                                 алдынча башкаруу органдарынын бузуулар  

                                                                 жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары  

                                                                 тууралуу ТИПТҮҮ ЖОБОну бекитүү жана 

                                                                 комиссияларын түзүү жөнүндө

                                                                           

Салам-Алик айылдык Кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  он бешинчи

                                                                        сессиясынын 

 

                                                                         ТОКТОМУ

 

  4-август 2018-жыл                   № 78                      Салам-Алик айылы            

                                                                                                                                                 

                                               Салам-Алик айыл аймагынын Кызыл-Байрак 

                                               айылына бала-бакча ачуу жөнүндө

  

Салам-Алик айылдык Кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  он төртүнчү

сессиясынын 

 

ТОКТОМУ

 

  28-июнь 2018-жыл                        № 74                        Салам-Алик айылы            

                                                                                                                                                  

Салам-Алик айыл аймагынын 15 жаш айылына  бала-бакча ачуу жөнүндө

                                                   

Салам-Алик айылдык Кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  он экинчи  

сессиясынын 

ТОКТОМУ 

Салам-Алик айылы.             № 65                23-март 2018-жыл.

 

 

                                                         Салам-Алик айыл өкмөтүнүн башчысы

                                                       Э.Инашовдун 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча

                                                        аткарылган иштери жөнүндөгү отчету жана 2018-

                                                        жылга карата иш-милдеттери жөнүндө.

       Салам-Алик айылдык Кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз 11 сессиясынын

Т О К Т О М У

 

Салам-Алик айылы.                          № 60                                14-декабрь.  2017 - жыл.

 

 

                                               Салам-Алик айыл өкмөтүнүн 2018-жылга бюджетин,                                                             

                                               2019-2020-жылга божомол бюджетин кабыл алуу жөнүндө

p class=params-