Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХIV кезексиз  отурумунун 

ТОКТОМУ  №47 

Куршаб айылы                                                                               16.02.2018-жыл. 

 

Куршаб айылдык кеңешинин 2018-жылга  иш планын  бекитүү  жөнүндө 

Куршаб айылдык кеңешинин  2018-жылга  иш планын  бекитүү  жөнүндө маселени айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларынын иш планынын негизинде  алдын ала карап,  талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы  шайланган)  ХIV кезексиз  сессиясы

 ТОКТОМ КЫЛАТ :

 

 1. Куршаб айылдык кеңешинин 2018-жылга иш планы атайын тиркемеге ылайык  бектилсин.

 

2.Бекитилген Куршаб айылдык кеңешинин 2018-жылга иш планын өз мөөнөтүндө аткаруу жагы Куршаб айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

3 .Ушул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин төрагасына  жүктөлсүн.

 

         Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                         Сабытбек уулу Бактыяр

 

  

 • Тиркеме

 

Куршаб  айылдык  кеңешинин 2018-жылдын

_______ №_____токтому менен бекитилген

 

 

Куршаб айылдык кеңешинин 2018-жыл үчүн

иш планы

 

 

 

 

 

 

 

 

Баяндамачылар

Иш чаранын мазмуну

 

Мөөнөтү

Аткаруучулар, жооптуулар

1.

Айылдык  кеңештин 2017-жыл үчүн иш планын бекитүү

2018-жыл

1-квартал

Айылдык кеңештин төрагасы жана  айылдык кеңештин жооптуу катчысы

 

2.

Куршаб  айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышы

2018-жыл 

1-квартал

Куршаб айыл өкмөт башчы

 айылдык

кеңештин  финансы-бюджет

 боюнча туруктуу комиссиясы,

башкы эсепчи

Оморов Б. башкы

Эсепчи Байматов Т.

3.

Куршаб  айыл аймагын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн

 2018-жыл үчүн  программасын

(иш планын)  бекитүү.

 

2018-жыл 1-1-квартал 

Куршаб айыл өкмөтүнүн

башчысы Оморов Б.

 

Оморов Б.

 

 

 

 

 

5.

Куршаб  айыл аймагындагы маданият үйүнүн, китепкананын, А.Сүйүнбаев атындагы балдар музыкалык мектебинин калкты тейлөөдөгү, ишмердүүлүгү жана өнүктүрүү планы

2018-жыл

2-квартал

«Билим берүү,саламаттыкты сактоо,социалдык маселелер (тил,каада-салт,дин) боюнча туруктуу комиссия»,айыл өкмөттүн соцадиси

 

 

 

6.

 Бюджеттин 2017-жылдагы кирешелер

жана чыгашалар боюнча 6 айлык планы

нын аткарылышы жөнүндө

2018-жыл,

 3-квартал

Финансы-бюджет, экономика

лык маселелер жана инвес

тиция тартуу боюнча  турук

туу комиссия, Куршаб айыл өкмөтүнүн ФЭБбашчысы

-башкы эсепчи)

 

 Куршаб айыл өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмү

нүн башчысы- баш

кы эсепчи)

 

 

7.

 

 

 

 

8.

Коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү, депутаттык окууларды  өткөрүү

Жыл ичинде

Кеңештин төрагасы,Финансы, бюджет,экономикалык масе- лелер жана инвестиция тар-

туу боюнча»туруктуу комис-

сия

Айылдык кеңештин

төрагасынын орун басары,айылдык

 кеңештин

жооптуу катчысы

 

9.

Жарандардын кайрылууларына ылайык тейлөөлөр (жол оңдоо,  ичкен суу,таштан

ды чыгаруу жана  жашылдандыруу,жарык менен камсыздандыруу ж.б.)боюнча депутаттык угууларды өткөрүү  (депутат-

тык саат, депутаттык  күн), протоколдук тапшырмалардын  аткарылуу  жүрүшүн

ж.б. маселелерди  коргоо жана алар

боюнча чечимдерди  кабыл алуу

Жыл ичинде

Туруктуу  комиссиялардын  төрагалары

Айылдык кеңештин

төрагасынын орун басары,айылдык

 кеңештин

жооптуу катчысы

 

10.

Депутаттардын  атуулдук  коомдордун активдери менен  тегерек  столдо жолу- гушуусун  уюштуруу

Жыл ичинде

 

Кеңештин төрагасы,

Туруктуу комиссиялар

 

11.

Депутаттардын  шайлоочулар менен жо лугушуусу (отчету)

Жылына                 кеминде

бир  жолу

Кеңештин төрагасынын орун басары,туруктуу комиссиялар

 

Айыл башчы, депутаттар.

12.

Айыл өкмөтүнүн жылдык отчетун элдик курултайда угуу

Жылына              бир жолу

Кеңештин төрагасы,

Айыл  өкмөтүнүн башчысы

Айыл өкмөтүнүн башчысы

 

 

 

 

 

8

Куршаб борбордук базардын айыл тургундарын сапаттуу тейлөөдө жүргүз- гөн иштери жана базар айланасында автоунаа токтоочу жайлардын мыйзам- дуулугу жөнүндө(келишимдерин карап чыгуу)

2018-жыл,

1-квартал

Мыйзамдуулук,укук,тартипти чыңдоо, Регламент, этика боюнча туруктуу комиссия

сы

Айыл өкмөт башчы сынын орун басары

9

Жазгы талаа иштерин өз убагында  камсыз кылуу максатында уюштуруу айдоо,малалоо,себүү, арык тартуу  ж.б. кызматтардын  баасын бекитүү

2018-жыл,

1-квартал

Айыл чарба, суу чарба,мело

рация, экология,ветеринар-

дык кызмат жана жайыт боюнча туруктуу комиссиясы:

 

Куршаб  айыл өкмө түнүн жер адиси

10

Жайыт комитетинин 2017-жылда аткарган иштери жана бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету жана 2018-жыл үчүн бюджетин  жана иш планын бекитүү  жөнүндө

Жайлоого  кетүүчүмал жандыктар үчүн  тарифтик  өлчөмүн бекитүү

 

2018-жыл,

1-квартал

Энергетика, транспорт, байланыш,таза суу, кому налдык чарба боюнча туруктуу комиссиясы:

 

Финансы-бюджет, эконо- микалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча  туруктуу комиссия

 

Мыйзамдуулук,укук,тартипти чыңдоо, Регламент, этика боюнча туруктуу  к

омиссиясы:

 

Айыл өкмөттүн жайыт боюнча адиси

11

Мал жандыктарды алдын ала эмдөө жана ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүү боюнча тарифтик  өлчөмдөрүн бекитүү

2018-жыл,

1-квартал

Куршаб  айыл өкмөтүнүн ветадиси

12

Куршаб айыл аймагынын калкын таза суу менен камсыз кылуунун абалы «Куршаб  таза-суу» Куршаб тазалык коммуналдык чарбанын, Куршаб СПА муниципалдык ишканаларынын Куршаб айыл өкмөтүнүн тургундарын тейлөөдө көрсөтүп жаткан иштерин таза суу менен камсыз кылууда 2017-жылда аткарган иштери, жыл ичинде финансылык кыймылы киреше,чыгаша жана 2017-жылда аткарылуучу  иш чаралар жана алдыдагы  милдеттер жөнүндө отчету

2018-жыл,

1-квартал

Ишканалардын жетекчилери

13

Өзгөн РИИБнин Куршаб  аймактык  мили

ция бөлүмчөсүнүн жана Куршаб  айыл

өкмөтүнүн коомдук  алдын алуу борборунун Куршаб  айыл аймагы боюнча 2016-жыл

да кылмыштуулукту алдын-алуу,коомдук тартипти сактоо боюнча жүргүзүп жаткан иштери жана  алдыдагы милдеттери 

2018-жыл

 2- квартал

Мыйзамдуулук,укук,тартип- ти чыңдоо, Регламент, эти- ка боюнча туруктуу комис- сиясы:

 

Куршаб аймактык милиция бөлүмчө сүнүн башчысы

14

Жергиликтүү  жамааттарды уюштуруу (кудук жамааты,ата-энелер жамааты  ж.б. ) жана Уставын бекитүү.

2018-жыл,

2-квартал

Айыл өкмөт башчы- сынын орун басары

 

15

 

Куршаб  айыл аймагынын тургундары- нын паспорт менен камсыз кылууда Өзгөн райондук паспорт жана виза каттоо бөлүмүнүн Куршаб бөлүмчөсүнүн жүрүгүзүп жаткан иштери жөнүндөгү отчету

 

Жыл

 ичинде

 

Паспорт жана виза каттоо бөлүмчөсү-нүн башчысы

16

Айылдык  кеңештин депутатынын жана кеңештин туруктуу комиссияларынын ишмердүүлүгү жана алдыдагы  милдет тери жөнүндө.

Эгерде зарылдык  жаралса депутаттын ыйгарым укуктарын  мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө.

2018-жыл

4-квартал

Кеңештин төрагасы нын орун басары, жооптуу катчы.

Туруктуу комиссия нын төрагалары

17

Куршаб  айыл аймагында  жайгашкан  почта, телеком, РЭТтин бөлүмчөлөрүнүн аткарып жаткан иштери жана алдыдагы  милдеттери

2018-жыл,

1-квартал

Электр энергия

Айыл  өкмөт башчы сынын орун басары

18

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин: Ж.Токторбаев атындагы Куршаб оорука- насынын жана «Куршаб /БД»борборунун калкты тейлөөдө аткарып жаткан иштери жөнүндө

2018-жыл,

2-квартал

Билим берүү, саламаттыкты  сактоо,  социалдык маселе-

лер,  маданият каада салт, дин, тил) жаштар жана спорт боюнча туруктуу комиссиясы:

 

 

19

Социалдык тармактагы мекемелердин жаңы окуу жылына жана  кышка даярдыгы жөнүндө

2018-жыл,

3-квартал

Айыл өкмөтүнүн соц адиси

20

Куршаб  айыл аймагына караштуу  үрөөнчүлүк чарбалардын «Алтын Дан, К.Чаргынов атын.) 2017-жылдын күзгү айдап  себүүгө айыл тургундарын сапаттуу үрөөн менен камсыз кылуу жөнүндө

2018-жыл,

3-квартал

Айыл чарба, суу чарба, мелорация,экология,ветери-

нардык кызмат жана жайыт боюнча туруктуу комиссия- сы

 

 

Куршаб  айыл өкмөтүнүн жер адиси

21

Куршаб  айыл аймагындагы ветсервистердин ишмердүүлүгү жөнүндө

2018-жыл,

3-квартал

Айыл чарба, суу чарба, мелорация, экология, ветеринардык кызмат жана жайыт боюнча туруктуу комиссиясы:

 

 

Ишкананын башчы лары

222

Куршаб  айыл аймагында  жайгашкан ДЭП- 956 ишканасынын айыл өкмөтүнө  тийиштүү жолдорду  оңдоп түзөөдө  жасаган, көмөктөшкөн иштери жөнүндө

2018-жыл,

3-квартал

Мыйзамдуулук,укук,тартип- ти чыңдоо, Регламент, эти- ка боюнча туруктуу комис- сиясы:

 

 

Айыл өкмөт башчы- сынын орун басары

23

Алтынчы  чакырылыштагы  Куршаб айылдык кеңеши тарабынан кабыл алган чечимдеринин аткарылышы жөнүндө

2018-ж

ар

квартал

да

Туруктуу комиссиялардын төрагалары

Айылдык кеңештин

төрагасынын орун басары, Кеңештин жооптуу катчысы

 

 

  

Куршаб  айылдык кеңешинин төрагасы:                                                                                       Сабытбек  уулу Б.

 

Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )    ХIV кезексиз  отурумунун

 

ТОКТОМУ  №48

 

Куршаб айылы                                                                               16.02.2018-жыл.

 

Турак жай багытындагы жер тилкесин

өнөр жай багытына которуу жөнүндө

 

         Куршаб айылдык  Кеңешинин  турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу  боюнча туруктуу комиссиясыТурак жай багытындагы жер тилкесин өнөр жай багытына которуу жөнүндөгү маселени   КР жер кодексинин №12 –беренесинин 2017-жыл 1-июндагы редакциясына ылайыкалдын ала карап, талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин(алтынчы  шайланган)  ХIV кезексиз  сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ :

 

 1. Абылова Айтикандын менчигинде турган коду № 5-06-11-1002-0502, сериясы Ч  №449788 турак жай багытындагы участкасы өнөр жай багытына өзгөртүү, таш иштетүүчү цехкурууга тийиштүү  иш кагаздарын мыйзам талаптарына ылайык  бүткөрүү жагы Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысына  милдеттендирилсин.

 

 1. Керектүү иш кагаз документтерин  даярдап берүү  жагы тийиштүү башкармалыктарынан суралсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө    жагы айылдык  Кеңештин  Турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча жана мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо,Регламент,этика боюнча туруктуу  комиссияларына  тапшырылсын.

 

  

       Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХIV кезексиз  отурумунун

 

ТОКТОМУ  №49

 

Куршаб айылы                                                                               16.02.2018-жыл. 

 

Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысы Оморов Белекбайга

ишенбестик көрсөтүү боюнча жана ишин кароо жөнүндө.

 

            Куршаб айылдык кеңешинин депутаттары биринчи жолу 13, экинчи жолу 31 депутат кагаз жүзүндө ишенбестик көрсөтүү боюнча кол кою менен сунуш бериштианын натыйжасында     2018-жылдын 16-февраль күнү кезексиз XIV сессия- сында Куршаб айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) депутаттары КР «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамынын 49- беренесинин жана Куршаб айылдык кеңешинин Регламентинин»  редакциясынын негизинде Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысы Оморов Белекбайга  31депутаттан 29 депутат катышып, 28 депутат ишенбестик көрсөтүп бир депутат макул эместигин билдирди.

            Куршаб  айылдык    Кеңешинин(алтынчы  шайланган)  ХIV кезексиз  сессиясы карап, талкуулап чыгып

 

ТОКТОМ КЫЛАТ :

 

 1. Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысы Оморов Белекбайга ишенбестик көрсөтүлдү деп табылсын.

 

 1. Өзгөн райондук мамлекетик администрация башчысы- акими Осмоналиев  Олжобай  Балтабаевичтин кароосуна жөнөтүлсүн.

 

 1. Токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө    жагы айылдык  Кеңештин  төрагасынын орун басары Жумаев Байышка тапшырылсын.

 

 

       Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

                                                                                 

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )  ХIV кезексиз отурумунун

 ТОКТОМУ №50

 

Куршаб айылы                                                                               16.02.2018-жыл.

 

  Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндө

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндөгү маселени угуп талкуулап чыгып Куршаб  айылдык Кеңешинин (алтынчы шайланган ) ХIV кезексиз отуруму

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Куршаб айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулма №1-Насостук станция 2250м.кв жер аянты менен(узуну 50м, туурасы 45м). Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алынсын.
 2. Жер аянтын контурлар боюнча тактап, мыйзам чегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүү, муниципалдык менчиккекаттоого алуужагы Өзгөн райондук “Мамкаттоо”башкармалыгынан суралсын.
 3. Курулмага жана жер тилкесине тийиштүү иш кагаздарын даярдоо жагы Өзгөн райондук архитектура жана курулуш башкармалыгынан суралсын.
 4. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу комиссиясы- на тапшырылсын.

 

 

       Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )  ХIV кезексиз отурумунун

 ТОКТОМУ №51

 

Куршаб айылы                                                                               16.02.2018-жыл.

 

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндө

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндөгү маселени угуп талкуулап чыгып Куршаб  айылдык Кеңешинин (алтынчы шайланган ) ХIV кезексиз отуруму

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Куршаб айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулма №2- Насостук станция 2750 м.кв. жер аянты менен(узуну 55, туурасы 50). Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алынсын.
 2. Жер аянтын контурлар боюнча тактап, мыйзам чегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүү, муниципалдык менчиккекаттоого алуужагы Өзгөн райондук “Мамкаттоо”башкармалыгынан суралсын.
 3. Курулмага жана жер тилкесине тийиштүү иш кагаздарын даярдоо жагы Өзгөн райондук архитектура жана курулуш башкармалыгынан суралсын.
 4. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу комиссиясы- на тапшырылсын.

 

  

        Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХIV кезексиз отурумунун

 

ТОКТОМ №52

 

Куршаб айылы                                                                        16.02.2018-жыл

 

 

  Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндө

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндөгү маселени угуп талкуулап чыгып Куршаб айылдыкКеңешинин  (алтынчы   шайланган) ХIV кезексиз отуруму 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ 

 1. Куршаб айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулма Суу агызуучу жер тилкеси1836м.кв.(узуну 54м, туурасы34м) Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алынсын.
 2. Жер аянтын контурлар боюнча тактап, мыйзам чегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүү, муниципалдык менчиккекаттоого алуужагы Өзгөн райондук “Мамкаттоо”башкармалыгынан суралсын.
 3. Курулмага жана жер тилкесине тийиштүү иш кагаздарын даярдоо жагы Өзгөн райондук архитектура жана курулуш башкармалыгынан суралсын.
 4. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу комиссиясы- на тапшырылсын.

 

 

 

          Куршаб айылдык

      кеңешинин  төрагасы                                           Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган)  ХIV кезексиз отурумунун

 ТОКТОМ №53 

                                            

Куршаб айылы                                                                        16.02.2018-жыл

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасынатийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндө

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндөгү маселени угуп талкуулап чыгып Куршаб  айылдык Кеңешинин (алтынчы шайланган) ХIV кезексиз отуруму

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Куршаб айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулма Багда айылындагы суу кампа 500м.куб. 2916м.кв. жер аянты менен(узуну 54м, туурасы 54м). Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алынсын.
 2. Жер аянтын контурлар боюнча тактап, мыйзам чегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүү, муниципалдык менчиккекаттоого алуужагы Өзгөн райондук “Мамкаттоо”башкармалыгынан суралсын.
 3. Курулмага жана жер тилкесине тийиштүү иш кагаздарын даярдоо жагы Өзгөн райондук архитектура жана курулуш башкармалыгынан суралсын.
 4. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу комиссиясы- на тапшырылсын.

 

 

 

           Куршаб айылдык

кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

 

 

Куршаб  айылдык   Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХIV кезексиз отурумунун

 

ТОКТОМ №54

 

Куршаб айылы                                                                        16.02.2018-жыл

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндө

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндөгү маселени угуп талкуулап чыгып Куршаб айылдык Кеңешинин  (алтынчы шайланган ) ХIV кезексиз отуруму

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Куршаб айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулма 250м.куб. суу кампасы 2400м.кв. жер аянты менен (узуну 60м, туурасы 40м). Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алынсын.
 2. Жер аянтын контурлар боюнча тактап, мыйзам чегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүү, муниципалдык менчиккекаттоого алуужагы Өзгөн райондук “Мамкаттоо”башкармалыгынан суралсын.
 3. Курулмага жана жер тилкесине тийиштүү иш кагаздарын даярдоо жагы Өзгөн райондук архитектура жана курулуш башкармалыгынан суралсын.
 4. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу комиссиясы- на тапшырылсын.

 

            Куршаб айылдык  кеңешинин  төрөгасы          Сабытбек уулу Бактыяр

 

 

 

        

 

                                                                                                         

 

 

Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )    ХIV кезексиз отурумунун

 

ТОКТОМ №55 

Куршаб айылы                                                                        16.02.2018-жыл 

 

  Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндө

 

Куршаб  айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулмаларды жана жер аянттарын Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алуу  жөнүндөгү маселени угуп талкуулап чыгып Куршаб  айылдык Кеңешинин(алтынчы шайланган ) ХIV кезексиз отуруму

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Куршаб айыл аймагында жайланышкан “Куршаб таза суу” ишканасына тийиштүү болгон курулма  Шагым айылындагы 1000м.куб.  суу кампа 6525м.кв. жер аянты менен(узуну 87м, туурасы 75м) Куршаб айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоого алынсын.
 2. Жер аянтын контурлар боюнча тактап, мыйзам чегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүү, муниципалдык менчиккекаттоого алуужагы Өзгөн райондук “Мамкаттоо”башкармалыгынан суралсын.
 3. Курулмага жана жер тилкесине тийиштүү иш кагаздарын даярдоо жагы Өзгөн райондук архитектура жана курулуш башкармалыгынан суралсын.
 4. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу комиссиясы- на тапшырылсын.

 

 

 

          Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                           Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

 

Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы   шайланган)  ХIV кезексиз отурумунун 

ТОКТОМ №56

 

Куршаб айылы                                                                        16.02.2018-жыл

 

Куршаб айылдык кеңешинин депутаттарынан убактылуу жумушчу топту жана Куршаб айыл өкмөтүнүн  кызматкерлеринен түзүлгөн убактылуу комиссиясынын  курамын түзүү жөнүндө 

 

2018-жылдын 16-февралынан ишке киришкенге чейинки мезгилиндеги «Өзгөн  районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо Агенттиги»муниципалдык биргелешкен ишканасынын ишмердүүлүгүнө көмөктөшүү  боюнча Куршаб айылдык кеңешинин депутаттык убактылуу жумушчу топтун жана Куршаб айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринен түзүлгөн убактылуу комиссиянын курамын түзүү жөнүндөгү маселени угуп талкуулап чыгып Куршаб айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган) ХIV кезексиз отуруму

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2018-жылдын 16-февралынан ишке киришкенге чейинки мезгилиндеги «Өзгөн районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо Агенттиги»муниципалдык биргелешкен ишканасынын ишмердүүлүгүнө көмөктөшүү  боюнча Куршаб айылдык кеңешинин депутаттык убактылуу жумушчу топтун курамы №1-тиркемеге жана Куршаб айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринен түзүлгөн убактылуу комиссиянын курамы №2-тиркемеге ылайык курамда түзүлсүн.
 2. Жумушчу топтун жана убактылуу комиссиянын иш мерчеми түзүлсүн жана бекитилсин. 
 1. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн. 
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин төрагасынын орун басарына тапшырылсын. 

 

 

          Куршаб айылдык

       кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр. 

 

 

 

Куршаб айылдык кенештин

VI-чакырылышынын 14-сессиясынын

2018-жылдын 16-февралындагы №56 Токтомунун

№1 тиркемеси

 

 

 

2018-жылдын 16-февралынан ишке киришкенге чейинки мезгилиндеги «Өзгөн  районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо Агенттиги»муниципалдык биргелешкен ишканасынын ишмердүүлүгүнө көмөктөшүү  боюнча Куршаб айылдык кеңештин депутаттык убактылуу жумушчу топтун КУРАМЫ

 

 1. Жумаев Б.  – айылдык кеңештин төрагасынын орун басары,

                      Жумушчу топтун төрагасы

 

 мүчөлөрү :

 

 1. Ташиев А. айылдык кенештин финансы,бюджет.экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу  боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы;
 2. Каримов Б.  айылдык кенештин турак жай, курулуш, өнөр жай, жер, жерге жайгашытруу боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасы;
 3. Калыкова А.  – айылдык кенештин билим  берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелер, маданият (каадасалт.дин.тил) жаштар  жана спорт  боюнча туруктуу комиссиянын төрайымы;
 4. Торогелдиев О.  айылдык кенештин мыйзамдуулук, укук, тарипти чыңдоо, регламент, этика  боюнча комиссиянын төрагасы. 

 

 1. Абдимиталипов А. айылдык кенештин энергетика, транспорт, байланыш, таза суу, коммуналдык чарба  чыңдоо боюнча комиссиянын төрагасынын орун басары.
 2. Пусуров К. айылдык кенештин айыл чарба, суучарба, мелорация, экология, ветеринардык кызмат жана жайыт    боюнча комиссиянын төрагасы.

 

  

Айылдык кеңештин жооптуу катчысы                          Макамбаева Э.

 

 

 

Куршаб айылдык кенештин

VI-чакырылышынын 14-сессиясынын

2018-жылдын 16-февралындагы №56 Токтомунун№2 тиркемеси

 

2018-жылдын 16-февралынан ишке киришкенге чейинки мезгилиндеги «Өзгөн районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо Агенттиги»муниципалдык биргелешкен ишканасынын ишмердүүлүгүнө көмөктөшүү  боюнча Куршаб айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринен түзүлгөн убактылуу комиссиянын

 КУРАМЫ

 

 1. Сазанов М. – Куршаб айыл өкмөт башчысынын  орун басары,

                      Убактылуу комиссиянын төрагасы

 

 мүчөлөрү :

 

 1. Байматов Т.- Куршаб айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы. 
 1. Каныбек уулу Д.- Соц.адиси. 
 1. Маматов Б.- жер адиси. 
 1. Жээнбеков М.- Шагым айылынын айыл башчысы. 
 1. Шерматов П.- Куршаб айылынын айыл башчысынын милдетин аткаруучу. Жер адисинин жардамчысы. 
 1. Авазов Ч.- Куршаб таза суу ИСКАКБсинин жетекчиси.

 

 

 

Айылдык кеңештин

жооптуу катчысы                            Макамбаева Э.

 

 

 

 

 Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган)  ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №57

 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл.

 

“ Атайын каражаттарды бекитүү жөнүндө” 

 

  Куршаб  айыл өкмөтүнүн  №14 А.Танатаров интернат- гимназиясынын атайын каражатын 2018-жылга  бекитип берүү жөнүндөгү   маселени финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссиясы алдын ала карап,  Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги  сессиясы талкуулап чыгып 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Куршаб айыл өкмүтүнүн №14 А.Танатаров интернат- гимназиясынын 486 000сом акча каражаты атайын каражаттар эсебинин 2218 тамак аш статьясына бекитилсин жана КРсынын Финансы министрлигинин Өзгөн райондук башкармалыгы аркылуу өтсүн.

 

 1. Токтомду өз убагында аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысына милдеттендирилсин.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин      бюджет, финансы,экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча   туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

  

 

       Куршаб айылдык

Кеңешинин төрөгасы;                                            СабытбекуулуБактыяр.

 

 

Куршаб айылдык Кеңешинин (алтынчы шайланган ) ХV кезектеги  отурумунун

 ТОКТОМУ  №58

 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл.

 

 

“Медресе атын өзгөртүү жөнүндө”

 

Куршаб айыл өкмөтүнүн  Ы.Мырзаев көчөсүндөгү медресе ысымын өзгөртүү боюнча тургундардын чогулушунун 2018-жыл  15-февралындагы протоколунун  токтомун жана 2018-жылдын 28-февралындагы Ж.Апазовдун арызын Мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо,Регламент,этика боюнча туруктуу комиссиясында  алдын ала каралып,  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги сессиясы  талкуулап чыгып  

ТОКТОМ КЫЛАТ : 

 1. Ж. Апазовдун 2018-жылдын 28-февраль  күнү жазган арызы  канааттандырылсын.

 

 1. Куршаб айылдык Кеңешинин (төртүнчү) шайланган кезексиз 2012-жыл

13-июлдагы XXXV отурумунун №182 токтому жокко чыгарылсын.

 

 1. Куршаб айыл өкмөтүнүн Ы.Мырзаев көчөсүндө жайланышкан медресеге

мамлекеттик тилде “Имамдардын күнү” арабча котормосунда “Шамсул –Аимма”ысымы ыйгарылсын.

 

 1. Токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө    жагы айылдык  Кеңештин  мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, Регламент, этика боюнча туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

  

        Куршаб айылдык

кеңешинин  төрөгасы;                                            Сабытбек уулу Бактыяр


 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы  шайланган) ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №59

 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл.

 

Куршаб айыл өкмөтүнүн Ардагерлер Кеңешинин  сунушу жөнүндө. 

Куршаб айыл өкмөтүнүн  Ардагерлер Кеңешинин  кезектеги чогулушунун 2017-жыл  18-февралындагы протоколунун  токтомунун негизинде Мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо,Регламент,этика боюнча туруктуу комиссиясында  алдын ала каралып,  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги сессиясы  талкуулап чыгып  

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 2017-жылдын 18-февраль күнү берген Ардагерлер Кеңешинин  протоколдук сунушу канааттандырылсын. 
 1. Куршаб айыл өкмөтүнүн №387- контурдагы 7,4га жер тилкесинин түштүк тарабындагы Манас көчөсүнө жарыш жанаша жайланышкан эки жаңы ачылган, планда көрсөтүлгөн көчөлөрүнө маркум Мадымаров Маматтын ысымы ыйгарылсын 
 1. Көчөнү таза, оң абалда кармоо, шагыл төктүрүү, өткөөлдөрдү оңдоо, көчө белгилерин орнотуу,жарыктандырууну камсыздоо маркумдун балдарынажана туугандарына   милдеттендирилсин. 
 2. Токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин. 
 1. Токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө    жагы айылдык  Кеңештин  мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, Регламент, этика боюнча туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

        Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы;                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы шайланган) ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №60 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл.

 

Куршаб айыл аймагына Кысык- Алма

айылындагы жер көчкүдөн жабыркап

көчүп келген тургундардын арызы жөнүндө.

 

             Кысык Алма айылындагы жер көчкүдөн жабыркап көчүп келген тургундардын 2017-жылдын 20-сентябрындагы, 2018-жыл  10-февралындагы арызын, 10.02.2018-жылдагы көчө тургундарынын протоколунун негизинде мыйзамдуу- лук, укук, тартипти чыңдоо, Регламент,этика боюнча туруктуу комиссиясында  алдын ала каралып,  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги сессиясы  талкуулап чыгып  

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1 Кысык Алма айылындагы жер көчкүдөн жабыркап көчүп келген тургундардын 2018-жылдын 10-февраль  күнү жазган арызы канааттандырылсын.

 

2.№387- контурдагы 7,4га жер тилкесинин түндүк тарабындагы Манас көчөсүнө жарыш  эки жаңы ачылган көчөсүнө маркум Мамашарипов Төлөн ысымы ыйгарылсын. 

 

 1. Көчөнү таза, оң абалда кармоо, шагыл төктүрүү, өткөөлдөрдү оңдоо, көчө белгилерин, мамычаларды орнотуу, жарыктандырууну камсыздоо маркумдун балдарына жана туугандарына милдеттендирилсин. 
 1. Токтомду аткаруу жагы айыл өкмөтүнө жүктөлсүн. 
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө    жагы айылдык  Кеңештин  мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, Регламент, этика боюнча туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын. 

 

 

       Куршаб айылдык

 Кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр

 

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )   ХV кезектеги  отурумунун 

             ТОКТОМУ  №61

 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл.

 

Куршаб айыл аймагынын тургуну Жакыпов  Дурусбектин арызы жөнүндө. 

Куршаб айыл өкмөтүнүн тургуну Жакыпов Дурусбектин 2018-жыл  26-февралын- дагы арызын, 28.02.2018-жылдагы көчө тургундарынын №1- протоколун Мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, Регламент, этика боюнча туруктуу комиссиясында  алдын ала каралып,  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги сессиясы  талкуулап чыгып 

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1 .Куршабайылөкмөтүнүнтургундарынын  2018-жылдын 28-февраль  күнү жазганарызыканааттандырылсын. 

 

 1. Куршабайылөкмөтүнүн А. Камчыбеков,К. БекмурзаевкөчөлөрүнөжарышПарпиев, М. Досматовкөчөлөрүн бириктирүүчү жаңыачылганкөчөсүнөмаркумЖакыповАбдираимысымыыйгарылсын 
 1. Көчөнү таза, оңабалдакармоо, шагылтөктүрүү, өткөөлдөрдү оңдоо, көчөбелгилеринорнотуу,жарыктандыруунукамсыздоомаркумдунбалдарынажанатуугандарынамилдеттендирилсин. 

4.Токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

 1. ТоктомдунаткарылышынкөзөмөлдөөжагыайылдыкКеңештинмыйзамдуулук, укук, тартиптичыңдоо, Регламент, этика боюнчатуруктуукомиссиясынамилдеттендирилсин. 

 

        Куршаб айылдык

    Кеңешинин  төрөгасы                                           Сабытбек уулу Бактыяр

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №62

 

Куршаб айылы                                                                              20.04.2018-жыл.

 

 Нур” дыйкан чарбасын жою жөнүндө.                             

  

               Кыргыз Республикасынын мыйзамынын, дыйкан чарбанын типтүү уставынын,  тургундардын1995-жыл 06-апрелдеги чогулушунун протоколдук кайрылуусунун негизинде  Куршаб  айылдык    Кеңешинин   мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, Регламент, этика боюнча туруктуу  комиссиясында алдын ала каралып чыгарган чечиминин негизинде угуп талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы  шайланган)  Х V кезектеги   сессиясы  

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. ”Нур” дыйкан чарбасынын мүчөлөрүнүн жазган арызы канааттандырылып “Нур”дыйкан чарбасы жоюлсун жана керектүү иш кагаздарын даярдоо жагы тийиштүү мамлекеттик бөлүмдөрдөн суралсын. 
 1. Токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин     мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, Регламент, этика  боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

        Куршаб айылдык

 Кеңешинин  төрөгасы;                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )  ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №63

 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл. 

 

«Айылдын ардактуу атуулу» деген наамды ыйгаруу жөнүндө

 

             Куршаб айылдык Кеңешинин билим берүү, саламаттыкты сактоо,  социалдык маселелер,  маданият(каада салт,дин, тил) жаштар жана спортбоюнча туруктуу комиссиясынын протоколдук токтомун, ошондой эле    талыкпаган үзүрлүү эмгегин жана  калк арасындагы абройун, аткарып жаткан иштерин  Куршаб айылдык Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  кезектеги ХV  отуруму талкуулап, карап чыгып

 

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 

 1. КуршабайылокругунунКуршабайылынынтургуну 1952- жылытуулганМырзапаязНарматовко   «Айылдынардактууатуулу» наамыыйгарылсын. 
 1. ТоктомдуаткаруужагыКуршабайылөкмөтүнө жүктөлсүн. 
 1. ТоктомдунаткарылышынкөзөмөлдөөКуршабайылдыкКеңешининбилим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелер,  маданият(каада салт,дин, тил) жаштар жана спортбоюнчатуруктуукомиссиясынамилдеттендирилсин.

 

  

КуршабайылдыкКеңешинин                                                                                                      төрагасы:                                                                  СабытбекуулуБактыяр.

 

 

 

Куршаб айылдык   Кеңешинин  (алтынчы  шайланган) ХV кезектеги  отурумунун

 

Т О К Т О М У   № 64 

Куршаб  айылы                                                       20.04.2018-жыл.

 

 Жайыт комитетинин 2017-жылда аткарган иштери, бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету,  2018-жыл үчүн бюджетин  жана өнүгүү планын  жана мал жандыктар үчүн жайлоого  кетүү, келүү графигин, тарифтик  өлчөмүн бекитүү жөнүндө

 

Куршаб айыл аймагындагы жайыт комитетинин 2017-жылда аткарган иштери, бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету,  2018-жыл үчүн бюджетин, өнүгүү планын  жана мал жандыктар үчүн жайлоого  кетүү, келүү графигин тарифтик  өлчөмүн бекитүү жөнүндөгү маселени угуп, карап талкуулап чыгып КР жайыт мыйзамынын негизинде  Куршаб айылдык   Кеңешинин  (алтынчы  шайланган) ХV кезектеги  отуруму 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Жайыт комитетинин 2017-жылда аткарган иштери, бюджетинин аткарылышы канааттандырарлык деп табылсын.
 2. Малдарды алыскы жайлоого көчүрүү убактысы кооптуу учурлар жаралбаса 25-апрелден май айынын бешине чейин,көчүп келүү сентябрь айынын аягынан баштап белгиленсин,  жайыт комитетине жана айыл башчыларына   алыскы жайытка көчүрүү жана көчүрүп келүү графигин көзөмөлдөө жагы милдеттендирилсин.
 3. Жайыт комитетинин жайыт билет баасыКуршаб айыл өкмөтүндөгү: Жылкыга- 80 сом .  Кара малга- 80  сом. Кой, эчки- 18  сом   жайыт асылдуулугун, келечектүүлүгүн камсыз кылуу максатында Куршаб айыл өкмөтүнүн жайытына сырттан келген мал жандыктар үчүн жайыт билети эки эсе өлчөмдө бекитилсин.
 4. Жайыт инфраструктурасын ( жайыт жолдорун, көпүрөлөрүн ж.б.) жакшыртуу боюнча инвестиция тартуу, жайыт жерлериндеги жайыт өсүмдүктөрүнүн тоют потенциалын жогорулатуу боюнча жайыт комитети иш план иштеп чыксын жана аткаруу жагы милдеттендирилсин.
 5. Жайыт комитетинин 2018-жылга мал чарбасын өнүктүрүү жана жайыт башкаруу иш планы бекитилсин.(№3-тиркеме)
 6. 2018-жылы Куршаб айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин жалпы киреше чыгаша бөлүгү 428200 сом өлчөмүндө №4-тиркемеге  ылайык  бекитилсин.
 7. Жайыт комитетинин 2018-жылга бюджетинин чыгашаларын каржылоо биринчи кезекте корголгон беренелерге эмгек акы соцфондго чегерүүгө сунушталсын
 8. Казына системасын четтеп өтүү менен каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын.
 9. Жайыт комитетинин 2018-2020-жылга мал чарбасын өнүктүрүү жана жайыт башкаруу иш планы бекитилсин.
 10. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айыл чарба, суу чарба, мелорация, экология, ветеринардык кызмат, жайыт, финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссияларына жүктөлсүн.

 

 

Куршаб айылдык кенешинин                                                                          

төрагасы:                                          Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

«Бекитемин»

Куршаб айыл аймагынын Жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын 2018-жылдын

                                                                                              “   ” 

                                                                                              сессиясынын    чакырылышы №   чечими

                                                                       Куршаб  айылдык кенешинин

                                                                       торагасы ____________ Сабытбек уулу Бактияр

 

 

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча Куршаб айыл аймагынын жайыт комитетинин 2018 жылга карата жамааттык планы

 

 

Куршаб  айылы  2018-жыл

Мазмуну

Киришуу___________________________________________________________________2

Куршаб АА жайгашкан аймагы тууралуу жалпы муноздомолор_________________ 3

Куршаб ААнын социалдык-экономикалык муноздомосу________________________

Жайыт пайдалануучулар бирикмеси жонундо кыскача маалымат____________________

Жалпы малдын саны тууралуу маалымат_________________________________________

Тоют менен камсыздандыруу___________________________________________________

Жайыттардын сыйымдуулугун аныктоо__________________________________________

Жайыт пайдалануу планы______________________________________________________

Малдардын ден-соолугун коргоо боюнча иш план_________________________________

Гендердик тенчилик программасы______________________________________________

Жайыттарды башкаруудагы койгойлор жана муктаждыктар_________________________

Преспективалык финансылык инвестициялык план________________________________

Жайыт комитетинин 2017-жылга бюджети_______________________________________

Жайыт комитетинин операциялык планы________________________________________

Жайыт башкаруу пландарынын аткарылышына мониторинг________________________

Ички тартип эрежелери_______________________________________________________

Тиркеме 1___________________________________________________________________

Типкеме 2___________________________________________________________________

 

 

Кыскартуулар

 

ИММ – ири мүйүздүү мал

МММ – майда мүйүздүү мал

ШМБ – шарттуу мал башы

ЖПБ – Жайыт пайдалануучулар бирикмеси

ЖК – Жайыт комитети

ТЧ – Токой чарбасы

АА – Айыл аймагы

АӨ – Айыл Өкмөтү

АК – Айылдык кеңеш

 

 

Киришүү

Куршаб Айылдык аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан 2018-2022-жылдарга иштелип чыккан жайыт пайдалануунун жамааттык планы – ушул ЖК караштуу жайыт участкаларын жакшыртуунун негизги иш пландарын жүзөгө ашырууну карап чыгат.

Куршаб аймагынын  жайгашкан аймагы тууралуу жалпы мүнөздөмөлөр

СС айыл аймагы:

Республиканын борборунан

Областтын борборунан

Райондун борборунан

Аэропорт

Темир жол

627 км

40 км

12 км

50км

30 км

Куршаб ААнын социалдык-экономикалык мүнөздөмөсү

Таблица 1

           

Корсоткучтор

Олчоо бирдиги

АА стат.маалымат боюнча

СПУПРЖ бюджетин тузуу боюнча маалымат

Айрыма

 

+,-

 

1

Калктын саны

адам

22624

22624

0

 

2

Тутундордун саны

тутун

3705

3705

0

 

3

АА жалпы территориясы

га

26800

26800

0

 

4

Эшик алды

гa

117

117

0

 

5

Жайыттын жалпы аянты:

гa

5489

5489

0

 

 анын ичинен

 

 

 

Кышкы жайыт

гa

0

0

 

 

 

Жазгы-кузгу жайыт

гa

2447

2447

0

 

 

Жайкы жайыт

гa

3042

3042

0

 

 

Бардыгы

 

5489

5489

0

 

11

Айдоо жерлердин жалпы аянты: анын ичинен

га

4612

4612

0

 

12

Буудай

гa

1150

1150

0

 

13

Арпа

гa

640

640

0

 

14

Эспарцет/Беде

гa

857

857

0

 

15

Табигый чоп

гa

1495

1495

0

 

16

Жугору

га

470

470

0

 

17

Шалы

га

0

0

0

 

19

Башка осумдуктор

га

0

0

0

 

17

Бодо мал

баш

5150

5150

0

 

19

Кой/эчки

баш

16138

16138

0

 

20

Жылкы

баш

1266

1266

0

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Жаюу кундору

       
 

Жаз

61

       
 

Жай

92

       
 

Куз

76

       
 

Кыш(Колдо багуу)

136

       
 

 Бардыгы

365

       

 

 

Таблица 1б.

2018-жылдын 1-январына карата калктын жана кожолуктун саны боюнча маалымат

Айылдар

Калктын саны

Кожолуктун саны

1

Куршаб

18989

3102

2

Шагым

2794

460

3

Эрдик

841

143

 

Жалпы

22624

3705

 

Планды иштеп чыгуунун максаты

Жайыттардын табигый комплексине келтирилип жаткан зыяндарды жана жоготууларды азайтуу, жайыттардын чектерин биримдигин, баалулугун жогорулатуу кепилдигин күчөтүү максатында жайыттарды башкарууга бардык субөектилердин ишмердүүлүгүн координациялоо.

ЖПБ Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы Озгон районунун Куршаб айыл аймагында жайгашкан жана Куршаб айыл аймагынын бардык аймагында иш жүргүзөт.

Жайыт пайдалануучулар бирикмеси жөнүндө кыскача маалымат

Куршаб айыл аймагынын Жайыт пайдалануучуларынын бирикмеси (ЖПБ) аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы болуп эсептелет. ЖПБ Куршаб айыл аймагынын жарандарынын ыктыярдуу бирикмеси.

ЖПБ Куршаб айыл аймагынын аймагындагы жайыт пайдалануучулардын жана жамааттардын кызыктар тараптардын кызыкчылыктарын координациялоо жана жөнгө салуу максатында түзүлгөн.

2009-жылдын 23-ноябрында Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жалпы жыйынында ЖПБнын уставы иштелип чыккан областык юстиция башкармалыгында  бекитилген.

Жайыт комитетинин төрагасы болуп Жолдошов Абжалил  шайланган.

ЖПБ- иш аракетинин мөөнөтү чектелген эмес.

ЖПБ- комерциялык эмес уюм болуп эсептелет, Анын уюштуруу – укуктук формасы аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы болуп саналат. ЖПБ мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып өз иштерин жүргүзүү боюнча юридикалык жактын статусуна, укугуна жана милдеттерине ээ болот жана соттордо доогер жооп берүүчү катары чыгат. ЖПБ-нин аталышы түшүрүлгөн мөөрү, кыргыз жана орус тилдеринде штампы, эсептик, жана башка банктык эсептери бар.

ЖПБнын юридикалык дареги: Озгон  район, Куршаб айыл аймагы,  Куршаб айылы, ОКПО 26578860, ИНН 01012200910195. р/с 1290483230045309,грантовый счет 1290483230402791,Рег. Номер.109414-3306-У-е. Серия ГР № 0060170

Жалпы чогулушу- жогорку башкаруу органы болуп эсептелет:

Аткаруу органы- Жайыт комитети:

ЖПБнин-ревизиялык комиссиясы- ревизиялык контролдоочу органы ЖПБнин мүчөлөрү- айыл тургундары

Жайыт комитетинин торагасы: Турдубаев Бакыт.

 

  

Таблица 2.

Жайыт комитетинин курамы

Аты жону

Иштеген жери

1

Ташиев Алтынбек

Айыл Окмот башчысы

2

Пусуров Камил

Депутат

3

Каримов Мамасали

Фермер

4

Искендеров Абылкасым

Фермер

5

Сатыбалдыев Шаир

Депутат

6

Тагаев Кырман

Фермер

7

Жумаев Алайбек

Фермер

8

Ахунов Тажидин

Депутат

9

Табалдиев Амирбек

Фермер

10

Аккулов Ысмаил

Фермер

11

Турдубаев Бактыбек

ЖК торагасы

12

Сабытбек уулу Бахтияр

Депутат

13

Дыйканбаев Кылыч

Фермер

14

Пайзулдаева Максуда

Фермер

15

Казбеков Айбек

Фермер

16

Муратбеков Салибай

Вет. инспектор

17

Атчабаров Омар

Вет. инспектор

18

Мырзалиева Айнур

Фермер

19

Тойчиева Гулжан

Фермер

20

Оморов Тойчу

Фермер

21

Калыкова Аминакан

Депутат

 

Жайыт Комитетинин (ЖК) курамы 2009 жылы, ЖПБ түзүлгөндөн бери  зарылдыгына жараша алмаштырылып турат.

Таблица 3.

Текшерүү комиссиясынын курамы

 Ф.И.О.

ЖПБдеги кызматы

1

Муратбаев Салибай

ЖКнин мучосу, Вет.инспектор.

2

Досматов Жамшит

Фермер

3

Оморкулов Атабек

Фермер

 

Куршаб айыл аймагынын ЖПБнин уставына ылайык ЖКнин курамына мүчөлүк кылган жарандар ЖКнин Текшерүү комиссиясына мүчө боло албайт, ошондой эле 2 жылдык мөөнөткө шайланат, ошондуктан текшерүү комиссиясынын курамын дагы кайрадан ЖПБнин жалпы чогулушунда карап чыгуу керек.

 

МДКТнын  курамы.

Таблица 4

п/п

Ф.И.О

МДКТ ээлеген орду

1

Атчабаров Омар

ЖКнин мучосу, Вет.инспектор

2

Бекеев Бекболот

Ветеринар

3

Эсенбаев Курманбек

Ветеринар

4

Жолдошов Абжалил

Ветеринар

5

Муратбаев Салибай

Ветеринар

 

Малдардын ден-соолугун коргоо тобу 2012-жылы тузулгон,азыркы мезгилде жаныланды. 

Жалпы малдын саны боюнча маалымат. 

Куршаб айыл аймагындагы жалпы малдын саны боюнча маалымат 2018-жылга карата жүргүзүлгөн мал каттоонун негизинде, жалпы малдын саны 5-таблицада берилген. 

Жайыт пайдалануучулар бирикмесиндеги малдын саны тууралуу маалымат 

                                                                                                                          Таблица 5.

 

Малдын түрү

Малдын саны

Шарттуу

Мунун ичинен

 

 

 

 

 

 

Малдын

 

 

 

 

 

 

 

Башы

 

 

 

 

 

 

 

(ШМБ)

Жайытка

ШМБ

Жайытка

ШМБ

 

 

 

 

чыга турганы, баш

 

чыкпаганы,

 

 

 

 

 

 

 

баш

 

1

Жылкы

1266

1185

1266

1185

0

0

2

Уй

5150

4805

5150

4805

0

0

3

Кой, Эчки

16138

3227,6

16138

3227,6

0

0

 

Жыйынтыгы

х

9218

х

9218

х

0

 

Куршаб АА жайыт аянты калкынын санына салыштырмалуу аз болгондуктан жай мезгилинде малдын көпчүлүк бөлүгү Озгон районунун Алтын Булак ААнын жайыттарынан,Озгон токой чарбасынын жайыттарынан,Кара-Кулжа районунун жайыттаранан жайыттарынан пайдаланышат. Куршаб ААын жайыттарына жаз, күз мезгилдеринде чыга турган малчылардын жана жеке мал ээлеринин/жайыт пайдалануучулардын тизмеси ЖКнын каттоосу боюнча Тиркеме 1де тиркелген.

Жогоруда аталгандай Куршаб ААна караштуу жайыттарга бардык мал барбагандыктан улам, ЖКнин каттоосуна алынган жана статистикалык каттоодон өткөн малдын саны боюнча кескин айырма бар. Таблица 5 көрсөтүлгөндөй негизинен ИММ мал ЖКнин каттоосунан өткөн эмес, анын негизги себеби ИИМ айылдын чекесинде (бада, кезүү) болуп жайылат.

Жалпы малдын санын жайыт тоютуна жана кышкы тоютка болгон муктаждыгын аныктоо үчүн, ошондой эле мал жаюуну жайыттардын сыйымдуулугуна жараша бөлүштүрүү максатында ШМБна которулганда статистикалык маалыматтар боюнча  9218 (таблица 5). Куршаб ЖКнин каттоосунун негизинде малдын саны боюнча 9218                  (таблица 5) ШМБны түзөт.

Куршаб ЖК тарабынан жумушчу  жана эшек каттоого алынбайт, анын негизги себеби жумушчу аттар жана эшектерге жайыт акы алынбайт.

Тоют менен камсыздандыруу.

 

Куршаб АА малдын тоют менен канчалык деңгээлде камсыз болгондугун аныктоо үчүн алгач бир ШМБнын күнүмдүк тоютка болгон муктаждыгын аныктап алуу керек. Зоотехникалык талаптардын негизинде бир мал сутка ичинде өзүнүн салмагына жараша 2,5% дан тартып 4% га чейин тирүү салмагына тете тоют талап кылат. Демек, 1 ШМБ (1 уйдун салмагы)– орточо эсеп менен алганда 300 кг. түзөт, күнүмдүк тоютка болгон муктаждыгы төмөндөгүдөй аныкталат:

Малдын тоютка болгон күнүмдүк муктаждыгы

300кг х 2,5% (0,025) = 7,5кг

 

Күнүмдүк тоютка болгон муктаждыгы 7,5 болсо, кыш мезгилинде Куршаб АА шартына ылайык кыш мезгилинде малды колдон тоюттандырган мезгилдин узактыгына (136 күн) жараша кышкы тоют муктаждыгынын көлөмүн аныктап алабыз. Ошондой эле мал жайытка чыккан мезгилдерде канча тоют көлөмү талап кылынаары тууралуу маалымат кийинки таблицада берилди.

 

Малдын жалпы тоютка болгон муктаждыгы

Таблица 6.

 

Малдын саны

Тирүүлөй

1 баш 1 суткада жей

Баардык мал 1 суткада жейт, кг кургак зат менен

Баардык мал 1 жылда жейт, кг кургак зат

Салмагы, кг

Турган тоюттун көлөмү, кг кургак зат менен ( тирүүлөй салмагынын 2,5%)

1

2

3

4

5

6

Жылкы

1266

300

7,5

9495

3465675

Уй

5150

300

7,5

38625

14098125

Кой, Эчки

16138

60

1,5

24207

8835555

Баары

х

х

х

х

26399355

 

КуршабАА шартында мал кыш мезгилинде 136 кунго  жакын колдо багылат. Кыш мезгилинде малга колдон чөп берилет жана аны менен кошо күндүз элдин үлүш жерлеринде жайылат. Негизинен кыш,жаз,куз мезгилде үлүш жерлери жайыт катары пайдаланылып бада, кезектешип кайтаруу уюштурулат.

Жалпы тоют базасынын көлөмү

КуршабАА караштуу жакынкы жайыттардын жалпы аянты 2447 га. Жакынкы жайыттар жалпысынан жаз, жана күз мезгилдеринде колдонулат, бирок саан уйлар жана торпок гана жыл бою ушул жайыттарда болушат. Жайыттар торт участоктон турат Кайнар,Кызыл Колот,Чоку Таш, Эркин (2447 га). Жогоруда айтылгандай жайыттар жакынкы жайыттар болуп эсептелгендиктен жыл бою пайдаланылып абалы канааттандырарлык эмес, андан сырткары географиялык шартка ылайык жайыттардын түшүмдүүлүгү төмөн.

 

Малдын жайыттан ала турган тоютка муктаждыгы.

  

Таблица 7.

сезон

Жайытка чыга турган малдын саны, ШМБ

1 ШМБ 1 суткада жейт, кг КЗ

Баардык мал 1 суткада жейт, кг КЗ

Мал жайыла турган күндүн саны

Сезондо баардык мал жей турган тоюттун көлөмү, кг КЗ

1

2

3

4

5

6

Жаз

9218

7,5

69135

61

4217235

Жай

9218

7,5

69135

92

6360420

Күз

9218

7,5

69135

76

5254260

 

 

 

 

 

 

Баары

9218

7,5

х

229

15831915

 

Куршаб ААда жайыт тоюту карта боюнча ШМБ менен көрсөтүлгөндүктөн аны киллограмм тоютка айландырып алуу керек. Жогоруда таблицада көрсөтүлгөндөй кыш мезгилинде жайыт жерлери корсотулбосо да ошол кыш мезгилинде Куршаб ААда да кээ бири малчылар тоютун уномдоо учун кыш мезгилинде да алып чыгып жайышат.

 

Кышкыга даярдалуучу тоюттун көлөмү

Кыш мезгилине тоют камдоонун көлөмү Куршаб АА боюнча айдоо жерлеринин аянттары боюнча маалыматтардын негизинде чыгарылат. Төмөндөгү таблицада алгач Куршаб ААда тоют өсүмдүктөрүнүн орточо түшүмдүүлүгү көрсөтүлгөн. Түшүмдүүлүк айылдык аймактын  статистикалык маалыматтардан алынды.

Аныкталган түшүмдүүлүк боюнча, Куршаб АА жер адисинен алынган ар бир тоют түрү боюнча маалыматка ылайык, жалпы тоюттун көлөмү аныкталып чыгарылды.

  

Таблица 8.

Жалпы тоюттун көлөмү

Тоюттун түрү

Түшүм (кургак зат), т/га

Айдоо аянты, га

Түшүм, т

Күнүмдүк тоютка болгон муктаждык (кургак зат), т/ШМБ

Тоюттандырууга мүмкүн болгон күндүн саны 1 ШМБ/күн

 

А

В

С=А*В

Д

Е=С/Д

Буудай саман

2,3

1150

2645

0,0075

352666,7

Арпа саман

1,8

640

1151

0,0075

153466,7

Көп жылдык чөп - Беде, Эспарцет

4,0

857

3384

0,0075

451200,0

Жүгөрү саман

6,2

470

2914

0,0075

388533,3

Табигый чоп

2,1

1495

3137

0,0075

418266,7

Жалпы

х

х

13231

0,0075

1764133,3

Кыш мезгилинде тоюттандырууга мүмкүн болгон ШМБ саны (136 кун)

12971,6

 

 Таблицада көрсөтүлгөндөй малга даярдала турган тоюттун негизги бөлүгүн беде жана экспарцет түзөт. Тоюттун жалпы көлөмү 12971,6 тонна, ар бир ШМБ 7,5кг тоют талап кылат деп аныкталган шартта, камдалган тоют 9218 ШМБна 136 кунго  жетет.

 

 

Таблица 9.

Тоют балансы

Тоюттун түрү

Тоютка болгон муктаждык, кг (күн *7,5

Тоют базасы, кг

Тоют менен камсыз болгондугу,%

Жайыттан алынган тоют

15831915

1510422

9,54%

Даярдалган тоют

8123438

8003100

98,52%

 

Жайыттан алынган тоют керектоолордун  9,54%ти гана тузот.90,46% тоют башка айылдык аймактардын, Озгон токой чарбасынын,Алтын Булак ААнын жайыттарынан  ,Кара-Кулжа районйнй  жайыттарынан  алат.

Кыш мезгилинде тоюттун жетишпеген бөлүгү сатылып алынат.

 

Жайыттардын сыйымдуулугун   аныктоо                                                         

       
         

Таблица 10

Жайыт участогунун аталышы

Аянты, га

Жашыл массанын мал жей турган бөлүгү, кг/га

Кургагандан кийинки мал жей турган масса кг/га

Оттоо коэффициенти, 60%

1 ШМБ керектөөсү, 7,5кг

Жайыттын сыйымдуу-лугу ШМБ

А

Б

В=Ах0,6хБ

Г=Вх0,6

Д=Г:7,5

Е=Д:мал жаюу күнү

Кайнар

557

710

237282

142369

18982,5

138,6

Кызыл Колот

380

710

161880

97128

12950,4

94,5

Чоку Таш

680

710

289680

173808

23174,4

169,2

Эркин

830

710

353580

212148

28286,4

206,5

Чытты

975

800

468000

280800

37440

407,0

Жыйынтыгы:

3422

х

1510422

906253,2

120833,7

1015,8

 

 Жайыт пайдалануу планы

Куршаб ААда 2447 га жакынкы жайыт бар. Алар Кайнар,Кызыл Колот,Чоку Таш жана Эркин (2447 га) жакынкы жайыттардын кобунчо жаз жана куз, кыш мезгилинде коп колдонулат.Куршаб ААнын алыскы жайыты болгону 975 га, Алтын Булак ААнын 1207 га, Озгон Токой чарбасынан 1680 га Кара Шоро жайлоосунда жайлашат.

Жайыт пайдалануу системасы

Куршаб ААга караштуу жайыттар жаз мезгилинде бир, эки же уч ай гана жайылат (апрель толук), андан кийин чон жайлоого кочуп кетет. Ал жерде беш ай жайылат май, июнь жана июль, август, сентябрь айларында. Кайрадан айыл ичине кайтып келет. Келгенде октябрь, ноябрь, декабрь айлары үлүш жерлерде жайылат. Февраль айында үлүштөгү себилген дан эгиндери өнүп баштаган учурда мал жаюу токтотулат. Үлүш жерлерине жакынкы жайыттардын тартыштыгынан улам мал жайылып жатат. Ал эми кышкысын аралыкта колдо багылып, кайрадан ушул тартипте кийинки жылга өтөт. Жайыттарды пайдалануу боюнча толук графиги таблица 11. көрсөтүлгөн.

Учурдагы жайыт пайдалануу

Учурда ар бир жайыт пайдалануучу өз конушуна барып пайдалануу адатка айланган. Бул тизме таблица түрүндө берилип, жайыт пайдалануучулардын аты жөнү жана мал саны боюнча толук маалымат камтылган.

Жайыт пайдаланууну климаттык өзгөрүүгө ыңгайлаштыруу

Жайыт жерлеринин түшүмдүүлүгү барган сайын начарлап бара жатат. Анын эң негизги себептери бул:

малдын саны жайыттын сыйымдуулугунан жогору, Куршаб АА шартында жайыт жерлеринин аянты жетишпейт.

Жайыттарга жергиликтүү, түшүмдүүлүгү жогору чөптөрдүн уругун себүү иштери жүргүзүлбөй калды;

Акыркы жылдар аба-ырайынын адаттагындан жогору ысып жаткандыгы жана ошондой эле жаан-чачындын өзгөрүүсү дагы жайыттардын абалынын начарлашын шарттап жатат.

Малдардын саны жылдан жылга кобойуп жаткандыктан жайытка болгон басымдуулугу жогорулап жайыттар деградацияга учурап жатат.

    Бул жагынан биз планды даярдоодо жайытты мал жайуу боюнча климаттын өзгөрүүсүнүн таасири көз жаздымында калтыра албайт.  Бул жагдай  жайыттарды пайдалануунун планын жайыт аймактарынын мүмкүнчүлүгүн 10% кыскарды.  Куршаб ЖКти климаттын өзгөрүүсүнүн тийгизген терс таасирин берген.

Мындан тышкары климаттын өзгөрүшү Куршаб ЖК 2018-2022-жылдарга  план жайыттарды башкаруу боюнча бир катар иш-чараларды ишке ашырууга туртку болуп жатат.

Мисалы, бир  Куршаб ЖКти  алардын жайыт пайдалануучулар менен макулдашып жайыт участокторун басымын  10% кыскарышы.

Анда биз климаттын өзгөрүүсүнүн таасирин эске алуу менен эсептелген жайыт жерлерге мүмкүнчүлүктөрүнүн ылайык планын тузууго шарт тузот.. 

 

Куршаб АА мал ээлери үчүн мал жаюу же жайыт участокторун пайдалануу боюнча графиги төмөндөгү таблицада каралды. Көрсөтүлгөн графиктен эрте же кеч калып, графикке баш ийбеген жайыт пайдалануучулар үчүн, кошумча Айылдык Кеңеште кабыл алынган тартиптер боюнча тиешелүү чаралар колдонулат.

Жайыттарды пайдалануунун графигин түзүүнүн негизги максаты, Куршаб АА караштуу жайыттарын жетишсиз болгондугуна байланыштуу, белгилүү бир убакытка эс алдырууга мүмкүнчүлүк жок, ошондуктан жайыттарга эрте мал жайбаганга жана эл эгинин оруп, жыйып алганга чейин жайлоодон түшпөгөнгө багытталган тартип болуп саналат.

Таблица 11.

Мал жаюу графиги

Жайыт участогунун аталышы

Пайдалануу мезгили

Пайдалануу мөөнөтү

Үлүш жерлери

Күз жана кыш

01 сентябрь – 01 декабрь

Кайнар

Жаз, күз,кыш

сентябрь – 20 май

Кызыл Колот

Жаз, күз,кыш

сентябрь – 20 май

Чоку Таш

Жаз, күз,кыш

сентябрь – 20 май

Эркин

Жаз, күз,кыш

сентябрь – 20 май

Шор

Жай

Июнь-сентябрь

Капкан Сырт

Жай

Июнь-сентябрь

Лесхоз

Жай

Июнь-сентябрь

 

Малдын ден-соолугун коргоо боюнча иш план

«МАКУЛДАШЫЛДЫ»

Озгон райондук ветеринардык жана фито санитардык коопсуздук боюнча башкармалыгынын башчысы ___________________

                       Д.Маматалиев «_______»____________2018-ж.

«МАКУЛМУН»

Куршаб айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы____________________

        А. Ташиев

 

«_____» ___________2018-ж.

 

Озгон  районунун Куршаб айылдык аймагы боюнча 2018-жылга карата жугуштуу ылаңдарын алдын алуу жана эпзоотияга каршы  мал ооруларын, жугуштуу ылаңдарын ветеринардык эмдөө, алдын алуу боюнча ЖК менен биргеликте аткарыла турган            ИШ ЧАРАЛАРЫ

Таблица 12.

Иш-чаранын аталышы

Малдын башы,

план

Аткаруу мөөнөтү

квартал

I кв

II кв

III кв

IV кв

Диагностикалык изилдоолор

Жылкы

1

Бруцеллозго сер.изилдоо

30

8

8

8

6

2

Учунага сер.изилдоо

30

8

8

8

6

3

Манкага сер.изилдоо

30

8

8

8

6

4

Кык(Капр.иссл.) изилдоо

10

5

3

2

0

 

Бардыгы:

100

29

27

26

18

Ири муйуздуу мал

1

Бруцеллозго сер.изилдоо (Уй)

2600

460

738

728

674

2

Бруцеллозго сер.изилдоо (Бука)

60

18

12

18

12

3

Кургак учукка изилдоо

600

0

300

0

300

4

Лейкозго сер.изилдоо

20

4

4

6

6

 

Лептоспирозго  сер.изилдоо

20

4

4

6

6

5

Капрол.изилдоо

35

7

15

7

6

6

Шарп сер.изилдоо NSP

10

0

5

3

2

7

Шарптын титирине изилдоо

30

0

15

0

15

 

Бардыгы:

3375

493

1093

768

1021

Кой эчкилер

1

Бруцеллозго сер.изилдоо (кочкор)

35

7

9

9

10

2

Эптдедемиткесер.изилдоо(кочкор)

35

8

9

9

9

3

Хламидиозго сер.изилдоо

75

45

10

10

10

4

Капрол.изилдоо

30

5

6

10

9

5

Чечектин титрине изилдоо

10

3

3

2

2

6

Майда жандыктын титрине изилдоо

10

5

0

5

0

7

Бруцеллезго каршы программа козомолдоо актысы.(метод случайной выборки)

5

0

2

3

0

 

Бардыгы:

200

73

39

48

40

Аарылар

1

Варратозго лабораториялык изилдоо

0

0

0

0

0

2

Аары чириндисине лабораториялык изилдоо

0

0

0

0

0

 

Бардыгы:

0

0

0

0

0

Уй канаттуулары

1

Кургак учукка изилдоо

0

0

0

0

0

2

Капрол.изилдоо

20

4

6

6

4

 

Бардыгы:

20

4

6

6

4

Иттер

1

Бруцеллозго сер.изилдоо

5

1

1

0

3

2

Капрол.изилдоо

10

2

3

2

3

3

Эхинококкозго каршы программаны козомолдоо(Методом случайной выборки)

5

0

3

2

0

 

Бардыгы:

20

4

6

6

4

Алдын ала эмдоо жана дарылоо иштери

 

Жылкы

1

Сибир жарасына каршы эмдоо

1400

345

345

345

365

2

Пастереллозго каршы эмдоо

50

0

25

25

0

3

Лептеспирозго каршы эмдоо

50

0

0

26

24

 

Бардыгы:

1500

345

370

396

389

Ири муйуздуу мал

1

Сибир жарасына каршы эмдоо

5900

1345

1605

1345

1605

2

Шарпка каршы эмдоо

17600

4610

3690

3040

6260

3

Карасанга каршы эмдоо

4000

0

1992

1051

957

4

Пастереллозго каршы эмдоо

350

81

93

83

93

5

Лептеспирозго каршы эмдоо

700

233

233

116

118

 

Бардыгы:

28550

6269

7613

5635

9033

Кой эчкилер

1

Сибир жарасына каршы эмдоо

19300

3562

7424

2225

6089

2

Бронзотко каршы эмдоо

1250

0

636

0

614

3

Чечекке каршы эмдоо

17500

2864

4775

3136

6725

4

Бруцеллезго каршы РЕВ 1 эмдоо

4500

0

2376

1062

1062

5

Пастереллозго каршы эмдоо

2000

300

750

350

600

6

Лептеспирозго каршы эмдоо

500

0

250

250

0

7

Кыргынга каршы эмдоо

6000

1500

1000

1000

2500

 

Бардыгы:

51050

8226

17211

8023

17590

Уй канаттуулары

1

Кыргынга каршы эмдоо

16300

1705

6166

3082

5347

2

Ла-Сотагаэмдоо

5000

0

2744

2256

0

 

Бардыгы:

21300

1705

8910

5338

5347

Иттер

1

Кутурмага каршы эмдоо

1192

298

292

298

304

Дегельминтизация

 

Цестодоз

4768

1192

1192

1192

1192

Куршаб айыл окмотунун

ветеринардык инспектору:_____________________ Атчабаров Омар         

Гендердик тенчилик программасы

Гендер –эркек менен аялдын  ролу,милдеттери жана алардын өз ара карым-катнашы. Бул карым-катнаштар илгертен бери такталган, бирок мезгилдин өтүшү менен  өзгөрүшү ыктымал. Гендер эркек менен аялдын ортосундагы  же бирге ролдордун социалдык конструкциясы.

Гендердик теңчиликти эсепке алуунун мааниси жогорулаганы менен айыл аймактарында жана алардагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесинде,жайыт комитетинде   эркек менен аялдын теңчилик проблемасы  аялдардын тиги же бул иш-чараларга катышышынын эсебин алып коюу менен чектелип калгандай сезим калтырууда.

Жайыт ресурстарын ырааттуу башкарууда ЖК   аялдардын муктаждыгын камтыган көйгөйлөрдү чечүүдө аялдардын өздөрүнүн катышуусун камсыздашы керек. Бул маселени жайыт пайдалануучулардын уставын кайра карап чыгып, жайыт комитетинин курамына аялдарды киргизүү менен чечсек болот.

Жайыттарды башкарууда жана мал чарбасын өнүктүрүүдө гендердик аспектини чечүү менен ЖК жайыттарды сактоонун жана ырааттуу пайдалануунун натыйжалуу иш-чараларын иштеп чыга алышат. Гендер жаш курактык аспектини да камтыйт, себеби  улуу муундун тажрыйбасын да колдонуу керек.2018-жылдын инвеститциялык планына киргизуу учун сунушталган чакан долбоорлордун чакан долбоорлордук топтордун мучолорун составы  аялдардан жана жаштардан 50%тен жогору болуусу сунушталат.

Таблица 13.

Иш-чара

корсоткуч

Аткаруу мооноту

жооптуулар

 

1

Жайыт комитетинин составын кайрадан карап чыгуу

ЖК мучолору 20%тен кобу аялдар

2018

ЖК торагасы,мучолору

 

2

Текшеруу комиссиясынын составын кайрадан карап чыгуу

ТКнын 30%тен ашуун мучосу аялдар

2018

Председатель и члены ЖК

 

3

МЧОЖБЖП иштеп чыгуу

МЧОЖБЖП иштеп чыккандардын 20%ти аялдар

2018-2022

Председатель ЖК

 

4

МЧОЖБЖПту турмушка ашыруунун мониторинги

Комиссиянын мучолорунун 20%ти аялдар

2018-2022

Председатель ЖК

 

5

Жайыттардыжакшыртуу,инфраструктуралардыондоодогукойгойлорлуаныктоодо

25% койгойлор аялдар аныкташат

2018-2022

Председатель ЖК

 

6

Чакан долбоорлорду сунуштоо жана аткаруу

25% чакан долбоорлордун мучолору аялдар

2018-2022

Председатель и члены ЖК

 

7

Жайыттын абалына мониторинг жанан баалоо жургузуу

20% аялдар мониторинг тобунун мучолору

2018-2022

Председатель и члены ЖК

 

8

Суттукайраиштетуубоюнчааялдаржамааты

100% жамааттын мучолору аялдар

2018-2022

Председатель  и члены ЖК

 

  

Жайыттарды башкаруудагы көйгөйлөр жана муктаждыктар

Жакынкы 4 жыл ичинде Куршаб ЖК аткара турган иш-чаралардын планы төмөнкү таблица 13 көрсөтүлдү. Таблицада каралган иш пландын максаты жайыт пайдалануучулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү – жол, көпүрө, купка-жуутканаларды куруу, жана ошондой эле суу тартыш жайыттарда суу чыгаруу.

Ошондой эле үй-бүлөлүү болуп жайытка көчкөн жайыт пайдалануучулардын дагы жайыттагы шартын жакшыртуу үчүн иш-чаралар каралган.

Куршаб АА тиешелүү жайыттарда дагы бир орчундуу көйгөйлөрдүн бири жайыттарда булактардын аздыгы, мал суу ичүүчү жайлардын аздыгы. Суу менен камсыз кылуу маселеси климаттын кескин өзгөрүү шартында жайыт пайдалануучулар үчүн көп кыйынчылыктарды жаратып жатат. Куршаб ЖК пландалып жаткан мөөнөткө (2018-2022жж) үч жайыт участогуна суу тартып келүү, чыгарууну пландаштырат. 

 

Финансовый план

Куршаб айыл аймагынын жайыт комитетинин перспективалык финансылык планы финансылык булактарды аныктоого, жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга жана мал чарбасынын продуктивдуулугун жогорулатууга багытталган.

Куршаб ЖПБсынын 2018-2022-жылдарга перспективалык финансылык планы.

Таблица 15.

Чакан долбоорлордун аталышы

Турган жери

Мооноту

Сумма, сом

ЖК

АРИС

АО

Башка спонсорлор

1.        

Кулбай Булак участкасына мал суу ичуучу жай куруу

 

2019-2020-жылдары

700000

175000

525000

0

0

22.        

Жылдырып журуучу мончо(купка) сатып алуу

 

2019-жылы

400000

100000

300000

0

0

3.3        

Кой кыркуучу аппарат сатып алуу.

 

2019-2020жылдары

300000

75000

225000

0

0

 

Куршаб ЖПБнын 2018-жылга финансылык инвестициялык планы.

Таблица 16.

 

Название микропроектов

Место расположение

Сроки            (начало и конец)

Сумма, сом

ЖК

АРИС

АО

другие спонсоры

1

Кара Шоро жайлоосунун Чытты участкасына мал отуучу копуро куруу

Кара Шоро жайлоосу

2018-жылы

400000

200000

0

 200000

0

2

Шагым айылына мал суу ичуучу жай куруу

Шагым айылы

2018-жылы

700000

0

525000

175000 

0

 3

Кара Шоро жайлоосунун Чытты участкасына   чон копуро куруу

Кара Шоро жайлоосу

2018-жылы

 

100000

700000

0

0

 4

Куршаб айылынын Широкий щель участкасынын жолуна шагыл тогуу

 Широкий щель уч.

2018

50000

50000

0

0

0

 

Баары:

х

2018

1150000

350000

1225000

375000

0

 

 

 

«Бекитилди»

Куршаб айылдык аймагынын

 жергиликтуу кенешинин сессиясында

________________________

Сабытбек уулу Бактияр

 “____” __________________

 

МП

 

Куршаб айыл аймагынын жайыт комитетинин 2018-жылга бюджети

 

     

Таблица 17

Киреше болугу

Акынын олчому сом

саны

Жалпы сумма

ИММ 1 баш

80

3090

247200

МММ 1 баш

18

6500

117000

Жылкы 1 баш

100

640

6400

Жыйынтыгы:

 

 

428200

Чогултулушу 100%

 

 

 

       

Чыгаша болугу

     

Салык

 

 

35170

Эмгек акыга (социалдык фондду,киреше салыгын кошуп эсептегенде)

 

 

121500

Соц.фонд

 

 

20960

Транспорттук чыгымдар

 

 

17000

Жайытты жакшыртууга

 

 

200570

Кошумча жумушчуга

 

 

10000

Ар турдуу чыгымдар

 

 

23000

Бардыгы

 

 

428200

 

Куршаб ЖК каражаттын толук чогултулбай жаткандыгынын негизги себептери төмөнкүлөр:

Куршаб АА жайыт пайдалануучулардын  4758 ШМБ башка айылдык аймактарга,Токой чарбасына,Алтын Булак ААнын жайытынан пайдаланып  акы  толоп жатышат.

Куршаб ЖКин мучолору,айыл окмотунун адистери жана кызмакерлери менен биргеликте малдын толук санын алууга жана жакынкы жайытка чыккан малдардын кунуно жараша акы толоону уюштуруу пландаштырылып жатат.Ошондуктан 2018-жылы Жайыт комитети малдын так башын тактап андан кийин  оз буджетин малдын санына карап тузот.

Жайыт комитеттин 2018-жылга операциялык планы

Таблица 18.

Куршаб АА ЖКнин 2018-жылга карата түзгөн планында каралган иш-чараларды аткаруу боюнча операциялык план

Иш-Чара

Айлар

Жооптуу тарап

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

1

Жайыт пландарын иштеп чыгуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

2

Жайыт чек-араларына тактоо жүргүзүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

3

Иштелип чыккан пландарды бекитуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

4

Жайыт билеттерин беруу жана узартуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

5

Жаныбарларды коргоо планын ишке ашыруу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор

6

Жазгы жайыттардын ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

7

ЖКнын кабинетине офистик техникаларды жана эмеректерди алуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

8

Чакан  долбоорлорун бекитүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖПБ

9

Окутуулар (ЖПБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖПБ

10

Пландаштырылган иш-чараларды ишке ашыруу пикирдик жана жайыттарды жакшыртуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

11

Жайкы жайытарды мониторинг кылуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

12

Жайыт комитетинин кайсыл жерде экологиялык же климаттык озгорулорду боюнча иштерди жургузуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

13

Жайыттарды жакшыртуу боюнча кошумча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

14

Гендердик тендоону жургузуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирикме

15

Отчетторун алуу (МПГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГСМиО

16

Жумушчу топторду тузуп откоруп беруу жана алуу АА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

17

Кузундо инвестиция кылган адамдар менен жолугушуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога

18

Жайыт акыны чогултуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК торога, инспектор

                               

 

Жайыт башкаруу пландарынын аткарылышына мониторинг

План иштелип чыгып, бекитилгенден кийин, анын турмушка ашырылышын көзөмөлгө алуу керек. Биринчи кадам – план канчалык деңгээлде толук түзүлгөндүгү, баардык  бөлүмдөр бардыгы, баардык керектүү маалыматтар алынгандыгы көзөмөлдөнөт.

Жылдык пландын аткрылышына мониторинг жүргүзүү дайыма үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек жана  планда көрсөтүлгөн иш-чаралар аткарылдыбы же жокпу-түзүлгөн таблицага белги коюлуп турушу керек. Эгерде көздөгөн иш-чара аткарылбай калса аткарылбай калуунун себептери жазылат.

Таблица 19.

 

Иш-чара

Аткаруу мөөнөтү

Аткарылды-бы

Эскертүү

1

Малды саноо

10-31.12.2017

аткарылды

Малдарды так саны короо китепчесине жазылбай жатат.

2

Малдын учетун алуу(Жайлоого чыгар алдында)

01-20.04.2018

аткарылды

Жайлоого барган малдардын саны такталбай жатат.Башка айыл аймагынан келген малдардын учету так эмес.

3

Малды шартту малдын башына которуу

01-30-03-2018

аткарылды

 

4

Малдын тоютка болгон муктаждыгын аныктоо

01-30-03-2018

аткарылды

 

5

Сезон боюнча жайыт тоютуна муктажыкты аныктоо

01-30-03-2018

аткарылды

 

6

Тоют өндүрүүнүн абалын эсептөө

01-30-03-2018

аткарылды

 

7

Тоют балансы

01-30-03-2018

аткарылды

 

8

Жайыт сыйымдуулугун аныктоо 

01-30-03-2018

аткарылды

Жайыттардын сыйымдуулугун аныктоодо жайыт участкалардын тушумдуулугун аныктоодо так эместиктер бар.

9

Жайыт пайдалануу планы

01-30-03-2018

аткарылды

 

10

Мал жаюуну пландоо

01-30-03-2018

аткарылды

 

11

Мал жаюу графиктери

01-30-03-2018

аткарылды

Мал жаюу графиктер так аткарылбай жатат.Жайлоого кеч кочуу,эрте кочуп келуу болуп улуш жерлердин тушумдуулугунун кемишине алып келип жатат.

12

Климаттын өзгөрүшүнө  жайыт планын ылайыкташтыруу

01-30-03-2018

аткарылды

 

13

Малдын ден соолугун коргоо планы

01-30-03-2018

аткарылды

 

14

Гендер боюнча

01-30-03-2018

аткарылды

 

15

Жайытты жылдык үпайдалануупланы

01-30-03-2018

аткарылды

 

16

Жайытты башкаруу бюджети

01-30-03-2018

 

Чабандардын малды жашыруусу,жайыт билеттерин толук албагандар бар.

17

Финансылык план

01.07.2018

01.09.2018

 

Финансылык планды мониторинг жургузуудо чакан долбоорлордун аткарылышын кошо кароо керек,обьектини кабыл алуу откоруп беруу актысынын толук болушун козомолдоо керек.

18

Ички тартип эрежелери

01.04.2018

01.12.2018

 

 

                Ички тартип эрежелери

 

Айылдык Кеңеште бекитилгенден кийин жайытты башкаруу жана пайдалануу планын жайыт пайдалануучулар аткарууга милдеттүү. Бул пландагы режимди бузган жайыт пайдалануучулар административдик жоопкерчиликке тартылышат. Ар бир айыл аймагында ички тартип эрежелери иштелп чыгып, айылдык Кеңеште бекитилиши керек.Болжолдуу ЖтК ички тартип эрежелери төмөндө көрсөтүлгөн:

2018-жылга бекиген жайыт башкаруу планына ылайык:

- Жайыт сезону 20-майдан башталат

- Жайыт сезону 30-сентябрда аяктайт

-  Жаздоолорго көчүп чыгуу 1-майдан-10 майга чейин

-  Жайлоолорго көчүү-25-майдан 30 майга чейин

-  Жайлоолордон көчүп келүү 1-сентябрдан баштап

-  Жайлоодон эрте көчүп келген малчыларга бодо мал үчүн  бир күнгө250 , майда мал үчүн 50 сом айып салынып, кайра көчүп кетүүгө кат жүзүндө билдирүү берилет

- 20-апрелге чейин айдоо аянттарынын жанындагы мал жаздоолорго көчүрүлүшү керек

- Бада 10-апрелден баштап уюшулсун

- Айылда 1 ат, 2 саан уй,3 койдон ашык мал калтырылбасын..

- Эгерде айыл ичинде 3 баштан ашык майда мал алып калгандарга жалпы чогулуштун жана аксакалдар сотунун чечими менен ар бир баш үчүн 300 сом айып салынат:.

Айдоо аянттарына кирген мал үчүн төмөндөгүдөй айыптар салынат::

- Эгере 25-апрелге чейин айдоо аянттарга мал кирсе мал ээлерине-эскертүү

- Эгерде 25-апрелден кийин айдоо аянттарына кирсе  бодо малга биринчи жолу 50сом, майда малга 5 сом, экинчи жолу кирсе бодого -100, майда малга-10 сом айып салынат. Эгерде дагы эле мал кире берсе келтирилген зыян эсептелип чыгып аксакалдар соту аркылуу келтирилген чыгым өндүрүлөт,.

-  Эгерде тартип бузуу кайталанса айыптын суммасы 2 эсе жогорулайт.. Штраф төлөбөгүсү келгендер закон алдында жооп беришет.

 - Мал баккан чабандар үчүн  төмөндөгү өлчөмдө бекитип берүү Айылдык Кеңештен суралсын: 1баш бодого 80 сом 1 айга, майда малга 18 сом, жылкыга 100 сом.

- Ар бир чабан менен 3 тараптуу келишим түзүлсүн Малчы, АӨ, ЖтК Өзү билемдик менен мал баккандыгы үчүн акыны көтөргөн малчылар үчүн аксакалдар сотунун чечими менен 5000 сомдон айып салынат

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган) ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №65 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл. 

 

Куршаб тазалык ишканасынын  2017-жыл үчүн аткарган иштери  туралуу отчету  2018-жылга өнүгүү планын бекитүү жөнүндө.

  

Куршаб тазалык ишканасынын2017-жылга  карата аткарган иштеринин отчету жана 2018-жылга өнүгүү планы жөнүндөгү  маселени финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссиясында  алдын ала каралып,  талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Куршаб тазалык ишканасынын2017-жылга карата аткарган  иштери жана отчету канааттандырарлык деп табылсын.

 

 1. Куршаб тазалык ишканасынын2018-жылга карата өнүгүү планы атайын №1- тиркемеге ылайык жактырылсын жана бекитилсин.

 

 1. Ар бир көчөүчүн таштанды алып чыгуу графиги такталсын, белгиленсин жана тургундар графикке карап таштанды алып чыгышсын.

 

 1. Ушул токтомду аткаруу жагы Куршаб тазалык ишканасына милдеттендирилсин.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин  бюджет, финансы,экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

        Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрагасы          Сабытбек уулу Бактыяр

 

 

 

Тиркеме №1

Куршаб айылдык Кеңешинин 20.04.2018-ж.

№ 65 токтому менен бекитилди

 

«Куршаб тазалык» муниципалдык ишканасы

 

«Куршаб тазалык» муниципалдык ишканасынын Куршаб айыл өкмөтүнүн тургундарын тейлөөдө бир айга көрсөтүлүүчү жумуш графиги жана тарифи

 

 

Тейлөө  мекемелери

 

Өлчөө

бирдиги

1 айда

көрсөтүлүүчү

 кызмат

Кызмат

акысы

сом.

1

Эл аралап кызмат көрсөтүү

 

4жолу

100

2

Комерциялык ишканалар

М2

4 жолу

25

3

Бюджеттик мекемелер

М2

4 жолу

20

 

«Куршаб тазалык» муниципалдык ишканасынын таштанды топтоочу полигондун кызмат акысы рентабельдүүлүгү менен.

 

 

 

Тейлөө  мекемелери

Өлчөө

бирдиги

%дык

көрсөтүлүүчү

 кызмат

Кызмат

акысы

сом

м.куб

Кызмат

акысы

сом.

4 м.куб

1

Калктуу конуштар

М.куб

5

289,28

1157,10

2

Комерциялык ишканалар

М.куб

20

330,60

1322,40

3

Бюджеттик мекемелер

М.куб

10

303,05

1212,20

Бир метр куб таштандынын өздүк наркы 275сом 50 тый.

 

Калькуляция вывоза мусора ТБО на тракторе    МТЗ -82   

 

п/п

 

Наименование затраты на мусор 

 

 

Един.

Изм.

Стоимость

Затрат

За един.изм.

Стоимость затратов

 

 

 

 

 

1.

Заработная плата тракториста

1чел.

6000

6 000

2.

Заработная плата грузчиков

2чел.

4000

8000

3.

Заработная плата бухгалтера-сборщика денег

1чел.

4000

4000

4.

Заработная плата охранника мусора свалки

1чел.

4000

4000

5.

Заработная плата руководителя

1чел.

6000

6000

6.

Заработная плата водителя

1чел.

4000

4000

7.

Отчисление в  соцфонд

17,25%

5520

5520

8.

ГСМ. Норма расхода за рейс 10 литр за месяц 84 рейс.

84*10литр=840литр. 840*39,4сом=33096сом.

1месяц

33096

33096

9.

Администр-е расходы

месяц

11204

11204

10.

Запчасти

1месяц

5250

5250

11.

Амортизация

1месяц

500

500

12.

Содержание мусоросвалки

1месяц

5000

5000

 

ИТОГО:

 

 

92 570

 

Расход  за один рейс 92570сом: 84 рейс=1102сом.

1рейс

1102

1102

 

 

 

 

 

 

Стоимость 1 рейса составлает   1102 сома.

Трактор имеет оббьем 4 м.куб.

 

 

 

 

«Куршаб-Тазалык»

муниципалдык ишканасынын жетекчиси:              __________________Эгемкулов Р.Т.

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №66

 

Куршаб айылы                                                                               20.04.2018-жыл.

 

Куршаб таза суу ИСКАКБ ишканасынын 

2017-жыл үчүн аткарган иштери  туралуу

 отчету  2018-жылга өнүгүү планын бекитүү жөнүндө.

 

  Куршаб тазасуу ИСКАКБ ишканасынын2017-жылга  карата аткарган иштеринин отчету жана 2018-жылга өнүгүү планы жөнүндөгү  маселени Энергетика, транспорт,байланыш,таза суу,комуналдык чарба боюнча туруктуу  комиссиясында  алдын ала каралып,  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги сессиясы талкуулап чыгып  

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Куршаб тазасуу ИСКАКБ ишканасынын2017-жылга карата аткарган  иштери жана отчету  канааттандырарлык деп табылсын. 
 1. Куршаб тазасуу ИСКАКБ ишканасынын2018-жылга карата өнүгүү планы атайын тиркемеге ылайык жактырылсын жана бекитилсин. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңешинин энергетика, транспорт,байланыш,таза суу,комуналдык чарба боюнча             туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

        Куршаб айылдык

 Кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

Тиркеме Куршаб айылдык кенешинин № 66 токтому  менен бекитилген.

 

Айыл аимактын калктуу конуштарындагы ичүүчү  суу менен камсыздоо боюнча иш-чараларынын мерчеми

 

 

Иш-чаралардын аталышы

Иш-чаралардын мөөнөтү

Иш-чаралардын катышуучула

1

Айыл аймактын калктуу конуштарындагы ичүүчү суу менен камсыздоо тутумдарынын обьектилерин техникалык толук каттоодон (инвентаризациялоо) өткөрүү

2018-жылдын 1-февралына чейин

Айыл өкмөттүн

адистери

Айыл башчылар

с    СООППВ

Агенттик

2

Айыл аймактын калктуу конуштарындагы ичуучу суу менен камсыздоо тутумдарынын обьектилерине техникалык иш-кагаздардын (чиймелер, схемалар ж.б.) долбоорлорун иштеп чыгуу

2018-жылдын 1-мартына чейин

Айыл өкмөттүн адистери СООППВ Агенттик

3

Айыл аймактын ичуучу суу менен камсыздоо тутумдарынын обьектилерине муниципалдык менчик укугун аныктоо жана аларды мамлекеттик каттоодон өткөрүү  менен укуктарын күбөлөндүрүүчү  иш-кагаздарын алуу

2018-жылдын 1-мартына чейин

Айылдык кеңеш Айыл өкмөттүн

жооптуу кызматкерлери

4

Айыл аймактын ичүүчү  суунун пайдалануучуларынын тизмесин чарбалык китептерден тактоо. Чарбалык    китептерден    такталган    ичүүчү суу пайдалануучуларынын   тизмесин   2017-жылдын 1-январына карата айыл аймактын айылдарында анык жашаган жашоочуулардын саны менен салыштыруу

2018-жылдын 1-мартына чейин

Айыл өкмөттүн адистери

Айыл башчыл СООППВ Агенттик

5

«Өзгөн  районунун ичүүчү таза суу менен камсыздоо жана агындылоо Агенттиги» муниципалдык биргелешкен ишкананынын жергиликтүү ондоо-тейлее участогун жайгаштыруу иш-чараларын жүргүзүү

2018-жылдын 1-мартына чейин

Айылдык кеңеш

Айыл өкмөттүн

жооптуу кызматкерлери

6

Айыл аймактын жергиликтуу жааматынын мүчөлөрүнүн атышуусунда жүргүзүлгөн иш-чаралар боюнча коомдук угууларды өткөрүү

2017-жылдын 1-мартына чейин

Айылдык кеңеш  Айыл өкмөт Агенттик

7

Айыл аймактын муниципалдык менчиктеги ичуучу суу менен камсыздоо тутумдарын «Өзгөн районунун ичуучу таза суу менен камсыздоо жана агындылоо Агенттиги» муниципалдык биргелешкен ишканасына чарба жургузуу укугу менен өткөрүп берүү

2018-жылдын 1-апрелине чейин

Айылдык кенеш  Айыл өкмөтү Агенттик

 

 

Айыл өкмөттүн  жооптуу катчысы:                                             Боронова Г.   

 

 

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган)  ХV кезектеги  отурумунун  

ТОКТОМУ  №67 

Куршаб айылы                                                 20.04.2018-жыл

 

Куршаб айыл аймагынын Куршаб, Шагым айылдарынын калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын айыл өкмөтүн балансына (муниципальдык менчикке)  өткөрүп алуу жөнүндө

 

            Куршаб айыл аймагынын Куршаб, Шагым айылдарынын калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын айыл өкмөтүн балансына (муниципальдык менчикке) өткөрүп алуу  максатында Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )    ХV кезектеги  отуруму                         

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Негизги каражаттардын мүлктүк комплекске киргизилген техникалык паспорттоштуруу Актысына ылайык:
 • Негизги каражаттардын баштапкы наркы- 69 675 932 сом
 • Негизги каражаттардын эскирүү суммасы- 26 517 110 сом
 • Жер участогунун суммасы - 3 735 400 сом
 • Негизги каражаттардын калдык наркы -43 158 822 сом
 • Жалпысы                            -46 894 222 сомду

түзүп Куршаб айыл аймагында Куршаб, Шагым айылдарынын калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын өкмөтүн балансына(муниципальдык менчикке) өткөрүп берилсин.

 

 1. Куршаб айыл аймагында Куршаб, Шагым айылдарынын калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын өкмөтүн балансына (муниципальдык менчикке) өткөрүп алуу жагы айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб  айылдык    Кеңешинин  туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

       Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                           Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган) ХV кезектеги  отурумунун                         

 

ТОКТОМУ  №68

 

Куршаб айылы                                                                        20.04.2018-жыл

 

Куршаб айыл аймагынын Куршаб, Шагым айылдарынынкалкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын айыл өкмөтүн балансынан (муниципальдык менчиктен) «Өзгөн  районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо агенттиги» муниципалдык биргелешкен ишканасынын балансына чарбалык пайдаланууга өткөрүп берүү  жөнүндө

 

            Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2014-жылдын 18-июнундагы №144- токтомуна ылайык Куршаб айыл аймагынын Куршаб, Шагым айылдарынын калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын айыл өкмөтүн балансынан (муниципальдык менчиктен) «Өзгөн  районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо агенттиги» муниципалдык биргелешкен ишканасынын балансына чарбалык пайдаланууга өткөрүп берүү  максатында Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )    ХV кезектеги  отуруму                         

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Негизги каражаттардын мүлктүк комплекске киргизилген техникалык паспорттоштуруу актысына ылайык:
 • Негизги каражаттардын баштапкы наркы- 69 675 932 сом
 • Негизги каражаттардын эскирүү суммасы- 26 517 110 сом
 • Жер участогунун суммасы - 3 735 400 сом
 • Негизги каражаттардын калдык наркы -43 158 822 сом
 • Жалпысы -46 894 222 сомду

түзүп Куршаб айыл аймагында Куршаб, Шагым айылдарынын калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын өкмөтүн балансынан (муниципальдык менчиктен) «Өзгөн  районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо агенттиги» муниципалдык биргелешкен ишканасынын балансына чарбалык пайдаланууга өткөрүп берилсин.

 

 1. Куршаб айыл аймагында Куршаб, Шагым айылдарынын калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоочу  системаларын өкмөтүн балансынан (муниципальдык менчиктен) Өзгөн  районунун ичүүчү суу менен камсыздоо жана агындылоо агенттиги» муниципалдык биргелешкен ишканасынын балансына чарбалык пайдаланууга өткөрүп берүү жагы айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык    Кеңешинин  туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

       Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )  ХV кезектеги  отурумунун 

ТОКТОМУ  №69

 

Куршаб айылы                                                                              20.04.2018-жыл.

 

                                                                         Трансформатор орнотуу үчүн жер аянтын ажыратып берүү  жөнүндө.                                 

 

Шагым айылынын Ж.Жунусов, М.Садыков, Т.Карабаев жана С.Абдыраев көчөлөрүнүн тургундарынын кайрылуусун Куршаб айылдык кеңешинин     энергетика, транспорт,байланыш,таза суу,комуналдык чарба  боюнча туруктуу  комиссиясы карап чыгып жана чыгарган кортундусунун негизинде угуп талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы  шайланган)  Х V кезектеги   сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Электр кубаттуулугун, тейлөө шартын жана эффективдүүлүгүн жакшыртуу максатында Кызыл Колот айылындагы № 397- трансформаторду С. Абдыраев көчөсүнө  жылдырууга руксат берүү жагы Өзгөн РЭТ ишканасынан суралсын.

 

 1. С.Абдыраев көчөсү Кызыл Колот айылынан чыккан көчө менен кесилишинен, коопсуздук нормаларына туура келген жеринен узуну 3м, туурасы 3м, аянты 9м кв. болгон жер тилкеси бөлүнүп берилсин.

 

 1. Керектелүүчү иш кагаздарын даярдап берүү жагы тийиштүү мамлекеттик мекемелерден суралсын.

 

 1. Токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин     энергетика, транспорт,байланыш,таза суу,комуналдык чарба  боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

         Куршаб айылдык

кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХV кезектеги  отурумунун

 ТОКТОМУ  №70

 

Куршаб айылы                                                                             20.04.2018-жыл.

 

Агроном” участкасынан көчүрүлүп чыккан жарандарга Жаман Адырдан турак жай куруу үчүн жер тилкесин(үлүш жерин) трансформациялоо жөнүндө .                                 

 

 

      Кыргыз Республикасынын жер кодексинин, тургундардын кайрылуусунун, жалпы үлүш ээлеринин чогулуштарынын протоколдорунун жана  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  турак жай,өнөр жай, курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасынын сунушунун негизинде угуп талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы  шайланган)  ХV кезектеги   сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Жаман Адыр участкасындагы 159,158-контурдагы жер үлүшүн турак жай куруу багытына өзгөртүү (трансформациялоо) мыйзам чегинде атайын түзүлгөн комиссиянын кортундусунун негизинде маакулдук  берилсин жана тийиштүү  жетекчиликтерден керектүү иш кагаздарын даярдоо суралсын.
 2. Комиссия курамы төмөнкү депутаттардан:

Айтбаев А. , Базарбаев У., Каримов Б., Сатыбалдиев Ш., Омуралиев Ч., Кармышаков А., Ахунов Т., Калыкова А.,Калбаев К. түзүлсүн жана мыйзамдуулугун карап тийиштүү кортунду чыгарып беришсин.

 

 1. Токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык кеңешинин       турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

       Куршаб айылдык

 Кеңешинин  төрөгасы;                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган)  ХV кезектеги  отурумунун

 ТОКТОМУ  №71

 

Куршаб айылы                                                                             20.04.2018-жыл. 

 

“Эл аралык толеранттуулук үчүн(ФМТ-КР)”фонду  жана Сейферуорлд(Saferwold) аркылуу каржыланып жаткан долбоор үчүн жер ажыратып жана кошумча акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө.

 

Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )    ХV кезектеги  отуруму маалыматты угуп талкуулап чыгып

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. “Эл аралык толеранттуулук үчүн(ФМТ-КР)”фонду  жана Сейферуорлд (Saferwold) демөөрчүлөр аркылуу каржыланып жаткан долбоордун алкагында коомдук уюмдар  үчүн кенсе курууга жер ажыратып берүүгө мыйзам чегинде  макулдук берилсин.

 

 1.  Жерди мыйзам чегинде тактоо, ажыратып берүү жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Курулуш жумуштары үчүн жетишпеген акча каражатын бюджетте калган калдык акча каражатынан кароо жагы Куршаб  айылдык    Кеңешинин  финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссиясына жана Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин. 

 

 1. Токтомду көзөмөлдөө жагы Куршаб  айылдык    Кеңешинин  финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу жана турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу  боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

 

       Куршаб айылдык

 Кеңешинин  төрөгасы          Сабытбек уулу Бактыяр


 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVI кезексиз  отурумунун 

ТОКТОМУ  №72

 

Куршаб айылы                                                                               07.05.2018-жыл. 

 

Куршаб айыл өкмөт бюджетинин 2017-жылда аткарылбай калган акча каражатын 2018-жылдын бюджетине киргизүү жана бекитүү жөнүндө. 

 

            Куршаб айыл өкмөт бюджетинин 2017-жылда аткарылбай калган акча каражатын 2018-жылдын бюджетине киргизүү жана бекитүү жөнүндөгү маселени айылдык кеңешинин бюджет, финансы, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча  туруктуу  комиссиясы менен биргеликте алдын ала каралып , алардын сунуштарынын  негизинде Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVI - кезексиз  отуруму

 

ТОКТОМ КЫЛАТ :

 

 1. Куршаб айыл өкмөт бюджетинин 2017-жылда аткарылбай калган 8 216 700(сегиз миллион эки жүз он алты миң жети жүз) сом акча каражаты Куршаб айыл өкмөтүнүн 2018-жылкы бюджетине киргизилсин жана атайын тиркемеге ылайык бекитилсин жана аткарууга алынсын. (тиркеме тиркелет)

 

 1. Бекитилген бюджетти мыйзам чегинде аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин. 

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык Кеңешинин   бюджет, финансы,экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча   туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

  

 

        Куршаб айылдык

 Кеңешинин  төрөгасы                                           Сабытбек уулу Бактыяр

 

  

«Бекитемин»

Куршаб айылдык Кеңешинин

Төрагасы _____________ Сабытбек уулу  Бактияр

Куршаб айыл өкмөтүнүн 2018-жылга бюджете аткарылбай калган 8216,7 миң сом калдыкка 2018-жылга карата кошумча сметасы боюнча Куршаб айылдык Кеңешинин 07.05.2018-жылдагы № 72 ТОКТОМУНА

 

Чыгашанын аткарылышы

жалпы

сумма

Статья 2215

2224

 

Аппарат болуму

200,0

200,0

1

Компьютер,плесос(айылдык кенешке)

45,0

45,0

2

Чарба бюмдары учун

50,0

50,0

3

Жарык тейлоого

70,0

70,0

4

Соц,фонд.карызы 10% сот атк.барагына

35,0

35,0

 

Айыл чарба болуму

197,1

197,1

1

Арык тазалоого

180,0

180,0

2

Вет.врачтардын мед. каросуна

2,1

2,1

3

Хлор алууга дезинфекция j

15,0

15,0

 

ЖКХ болуму

6 863,1

6 863,1

1

Шагыл тогуу

600,0

600,0

2

Жарыктандыруу

634,4

634,4

3

Спорт инвентарь (качалка)

500,0

500,0

4

Таза-Сууга

500,0

500,0

5

Асфальтка

3 500,0

3 500,0

6

Шагым айылынын ылай агынды сууну шорсууга кошуу

46,7

46,7

7

Ямочный ремонт

230,0

230,0

8

Тазалыкка техникалык базасын чыноого

500,0

500,0

9

Контейнер(долбор учун)

250,0

250,0

10

Куршаб тазалык ишканасына (мектептердин таштандыларын чыгаруу)

52,0

52,0

11

Гос.регистр(жер категориясын озгорту)

17,0

17,0

12

Гипро зем (жер категориясын озгорту)

9,0

9,0

13

Картаны жанылап тузуу учун

24,0

24,0

 

Билим беруу тармагы

448,0

448,0

1

Комур Тангатаров интернат-гимназия

120,0

120,0

2

Жаш мугалимдерди колдоо

48,0

48,0

3

Спорт шаймандары

100,0

100,0

4

Ленин №5 мектебине

170,0

170,0

5

Кайнар мектебинин счет.тех.ус

10,0

10,0

 

Китепкана болуму

45,0

45,0

1

Компьютер

45,0

45,0

 

Маданият болуму

115,0

115,0

1

Комуз,ооз комуз

15,0

15,0

2

9-май Жениш кунуно

100,0

100,0

 

Бала бакча тармагы

348,5

348,5

1

Ибадат-Апа б. б. печкасын ремонтоого

48,5

48,5

2

Бесетка Наристе б.б.

100,0

100,0

3

Куршаб балдар бакчасына /Мг

200,0

200,0

 

Жыйынтык

8 216,7

8 216,7

Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысы:                                             А.Ташиев

ФЭБ башчысы:                                Т.Байматов

                                                                                 

 

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVI кезексиз  отурумунун 

ТОКТОМУ  №73

 

Куршаб айылы                                                                               07.05.2018-жыл.

 

Турак жай багытындагы жер тилкесин

өнөр жай багытына которуу жөнүндө

 

 

              Куршаб айылдык  Кеңешинин  турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу  боюнча туруктуу комиссиясы Турак жай багытындагы жер тилкесин өнөр жай багытына которуу жөнүндөгү маселени   КР жер кодексинин №12 –беренесинин 2017-жыл 1-июндагы редакциясына ылайык, 2018-жыл Кыргыз Республикасында Региондорду өнүктүрүү жылы  деген президентибиздин указынын негизинде   алдын ала карап, талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы  шайланган)  ХVI кезексиз  сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.  Абдраимова Базида Ибраимовнанын менчигинде турган  коду № 5-06-11-1002-0509,  5-06-11-1002-0510  турак жай багытындагы жер участкасын өнөр жай багытына өзгөртүүгө, тагыраак айтканда: таш иштетүүчү цех, соода-сатык  жана май куючу бекет(МКБ(АЗС))  багытындагы ишканаларды мыйзам талаптарына ылайык курууга макулдук берилсин.

 

 1. Тийиштүү  иш кагаздарын мыйзам талаптарына ылайык  бүткөрүү жагы Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысына  милдеттендирилсин.

 

 1. Керектүү  иш кагаздарын, документтерин  даярдап берүү  жагы тийиштүү мамлекеттик башкармалыктарынан суралсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө    жагы айылдык  Кеңештин  турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча жана мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо,Регламент,этика боюнча туруктуу  комиссияларына  тапшырылсын.

 

 

       Куршаб айылдык

 Кеңешинин  төрөгасы                                          Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы шайланган) ХVI кезексиз  отурумунун 

 ТОКТОМУ  №74

 

Куршаб айылы                                                                               07.05.2018-жыл.

 

«Айылдын ардактуу атуулу» деген наамды ыйгаруу жөнүндө 

            Куршаб айылдык Кеңешинин билим берүү, саламаттыкты сактоо,  социалдык маселелер,  маданият(каада салт,дин, тил) жаштар жана спортбоюнча туруктуу комиссиясы алдын ала карап    Куршаб айылдык Кеңешинин  (алтынчы  шайланган)  кезектеги ХVI  отуруму талыкпаган үзүрлүү эмгегин жана  калк арасындагы абройун, аткарып жаткан иштерин баалап талкуулап, карап чыгып

 

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 

 1. Куршаб айыл аймагына караштуу Куршаб айылынын тургуну 1948- жылы  туулган Байматов Камилжан Кудайбердиевичке  «ардактуу атуулу» наамы ыйгарылсын.  
 1. Токтомду аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.  
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Куршаб айылдык Кеңешинин билим берүү, саламаттыкты сактоо,  социалдык маселелер,  маданият(каада салт,дин, тил) жаштар жана спортбоюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Куршаб айылдык Кеңешинин                                                                                                  төрагасы:                                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

 

 

 

Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )    ХVI кезексиз  отурумунун 

ТОКТОМУ  №75

 

Куршаб айылы                                                                               07.05.2018-жыл. 

 

Оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн автоунаа токтоочу жай ачуу жөнүндө.

 

            Куршаб айыл өкмөтүнүн тургундарынын арыз, кайрылууларын негизинде оор жүк ташуучу автоунааларга шарт түзүү, жолдун пайдалануу мөөнөтүн узартуу максатында жана коопсуздукту, кырсыкты алдын алуу үчүн борборлоштурулган  автоунаа токтоочу жай  ачуу жөнүндө маселени Куршаб  айылдык    Кеңешинин энергетика, транспорт, байланыш,таза суу,комуналдык чарба жана  мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо,Регламент,этика боюнча туруктуу комиссиялары алдын ала карап Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )    ХVI кезексиз  отуруму талкуулап чыгып 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Оор жүк ташуучу автоунааларга шарт түзүү, жолдун пайдалануу мөөнөтүн узартуу, коопсуздукту жана кырсыкты алдын алуу максатында оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн борборлоштурулган  автоунаа токтоочу жай  ачууга мыйзам чегинде макулдук берилсин. 
 1. Куршаб айыл өкмөтүнүн тургундарынын арыз, кайрылууларындагы сунуштар мыйзам чегинде эске алынсын. 
 1. Оор жүк ташуучу автоунааларга коопсуздукту алдын алуу максатында тратуарларга, мектептин, мекеме уюмдун алдындагы жол бойлоруна  тоскоолдук, ыңгайсыздык жаратуу менен токтотууга жана жолдун пайдалануу мөөнөтүн узартуу максатында ички муниципальдык жолдорго Карынбай ташы менен кирүүгө тыю салынсын. 
 1. Ушул токтомду мыйзам чегинде аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин. 
 1. Токтомду көзөмөлдөө жагы Куршаб айылдык    Кеңешинин энергетика, транспорт, байланыш, таза суу, комуналдык чарба жана  мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо,Регламент,этика боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

Куршаб айылдык

Кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр 

 

 

Куршаб  айылдык  Кеңешинин  (алтынчы   шайланган )  ХVI кезексиз  отурумунун

 

ТОКТОМУ  №76 

Куршаб айылы                                                                               07.05.2018-жыл.

 

Турак жай багытындагы жер тилкесин

өнөр жай багытына которуу жөнүндө 

 

      Куршаб айылдык  Кеңешинин  турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу  боюнча туруктуу комиссиясы Турак жай багытындагы жер тилкесин өнөр жай багытына которуу жөнүндөгү маселени   КР жер кодексинин №12 –беренесинин 2017-жыл 1-июндагы редакциясына ылайык,

2018-жыл Кыргыз Республикасында Региондорду өнүктүрүү жылы  деген президентибиздин указынын негизинде алдын ала карап, талкуулап чыгып  Куршаб  айылдык    Кеңешинин (алтынчы  шайланган)  ХVI кезексиз  сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Ысмайылов Жыргалбек Асилбековичтин менчигинде турган  коду № 5-06-11-1002-0501,  5-06-11-1002-0450  турак жай багытындагы жер участкасын өнөр жай багытына мыйзам чегинде өзгөртүүгө макулдук берилсин

 

 1. Таш иштетүүчү цехкурууга тийиштүү иш кагаздарын мыйзам талаптарына ылайык  бүткөрүү жагы Куршаб айыл өкмөтүнүн башчысына  милдеттендирилсин.

 

 1. Керектүү иш кагаздарын, документтерин  даярдап берүү  жагы тийиштүү мамлекеттик башкармалыктарынан суралсын. 

 

 1. Токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө    жагы айылдык  Кеңештин  турак жай,өнөр жай,курулуш,жер,жерге жайгаштыруу боюнча жана мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо,Регламент,этика боюнча туруктуу  комиссияларына  тапшырылсын. 

 

       Куршаб айылдык

     Кеңешинин  төрөгасы                                            Сабытбек уулу Бактыяр.

 

 

Куршаб  айылдык    Кенешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVII кезектеги отурумунун     

Куршаб айылы                                                                                    02.07.2018-ж.

ТОКТОМУ  № 77

Куршаб айыл аймагынын “Ардактуу атуул”

наамын ыйгаруунун тартиби жөнүндөгү ЖОБОну бекитүү жөнүндө.

 

           Күн тартибиндеги Куршаб айыл аймагынын “Ардактуу атуул” наамын ыйгаруунун тартиби жөнүндө ЖОБОну бекитүү жөнүндөгү маселени Куршаб айылдык Кеңешинин билим берүү, саламаттыкты сактоо,  социалдык маселелер,  маданият(каада салт,дин, тил) жаштар жана спорт жана мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, регламент, этика боюнчабоюнча туруктуу комиссияларында алдын ала каралып Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVII кезектеги отуруму талкуулап чыгып

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Куршаб айыл аймагынын “Ардактуу атуул” наамын ыйгаруунун тартиби жана жөнгө салуу жөнүндө ЖОБО атайын тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 1. Ушул токтомдун аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, тартипти чыңдоо, регламент, этика боюнча жана билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелер,  маданият(каада салт,дин, тил) жаштар жана спорт туруктуу комиссиясына  тапшырылсын.

 

 

Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                                  Сабытбек уулу Бактыяр

 

 

Куршаб айылдык кеңешинин VI чакырылышынын 

2018-жылдын 2-июлундагы кезектеги  сессиясынын №77 токтомуна Тиркеме

Куршаб айыл аймагынын «Ардактуу атуулу» жөнүндө Жобо

 1. Жалпы жоболор 
 2. Куршаб айыл аймагынын деңгээлиндеги Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы Куршаб айыл аймагында жарандарды сыйлоонун эң жогорку формасы жана алардын мамлекетти жана демократиялык коомду, элдердин биримдигин коргоого жана чыңдоого, өлкөнүн экономикалык, интеллектуалдык жана рухий потенциалын арттырууга кошкон салымы, ошондой эле мамлекеттин жана элдин алдында коомдук, гуманитардык, кайрымдуулук жана башка иштердеги сиңирген эмгегин таануу болуп саналат.
 3. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы Куршаб айыл аймагынын башчысы тарабынан уюштурулат. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы мамлекеттик тилде жазылат.
 4. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамына көрсөтүүнүн, ыйгаруунун, тапшыруунун, сактоонун тартиптери жана башка эрежелер ушул Жобого ылайык жөнгө салынат.
 5. Чет өлкөдө иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле чет өлкөлүк жарандар Кыргыз Республикасынын, анын ичинде Куршаб айыл аймагынын алдында сиңирген эмгектери үчүн Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы менен сыйланышы мүмкүн. Аларды сыйлоо боюнча сунуштар жалпы негиздерде берилет.
 6. Бир эле адам Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы менен эки жолу сыйланышы мүмкүн эмес.

5.1 Атуулдарды алардын юбилейлерине байланыштуу Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамына көрсөтүүгө жол берилбейт.

Ардактуу наам” ыйгаруу жөнүндөгү сунуштарды айыл өкмөтү кабыл алып, арыздарды  Жобонун талаптарына  ылайык карап чыгып, тиешелүү документтерин топтоп, өзүнүн сунушу менен айылдык  Кеңешке жөнөтөт.

    “Ардактуу атуул” наамына талапкерлердин документтери айылдык Кеңештин сессиясында депутаттардын кароосуна койулуп,  жалпы депутатттардын көпчүлүгүнүн добушуна ээ болгон  тургундун талапкерлиги колдоого алынды деп эсептелет жана чечим токтом түрүндө чыгарылат; 

 

 1. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамына көрсөтүүнүн тартиби
 2. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө сунушту төмөндөгүлөр сунуштай алат:

– облустук мекеме-ишканалар (менчигинин түрүнө карабастан);

– жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;

– жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тутумдары;

– өкмөттүк эмес уюмдар;

– башка мамлекеттик органдар.

 1. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө өтүнүчтөр биринчи кезекте ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жамааттарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында талкууланууга тийиш.
 2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө өтүнүчтөрдү кароодо талапкерлердин мамлекетке жана элге жасалган иштеринин сиңирген эмгегин дыкаттык менен аныктап, жыйынтыгында Куршаб айылдык Кеңешине сунуштарды даярдап киргизет. 
 3. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө сунуштарда, сунушталган адамдын сапатын мүнөздөгөн маалыматтар, тармакта жана тиешелүү жамаатта иштеген жалпы эмгек стажы, Куршаб айыл аймагына конкреттүү сиңирген эмгектери, ишинин натыйжалуулугу жана сапаты жөнүндө маалыматтар, алган мамлекеттик,аймактык жана өкмөттүк сыйлыктарынын көчүрмөлөрү тиркелет.
 4. Сунуштарга сыйланууга сунушталган адамдын 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана түстүү фото сүрөтү тиркелүүгө тийиш.
 5. Үстүнөн оңдолуп жана түзөтүлүп жазылган, туура эмес толтурулган жана фотосүрөтү болбогон сыйлоо материалдары карап чыгууга кабыл алынбайт.
 6. Сыйлоо боюнча материалдарга, сунуш кылып жаткан юридикалык жактардын жетекчилеринин колтамгасы коюлат жана алардын мөөрлөрү менен күбөлөндүрүлөт.
 7. Сыйлоо же сыйлоодон баш тартуу жөнүндө Комиссиянын чечимдери боюнча атуулдардын даттануулары жана арыздашуулары каралбайт.
 8. Сыйлыкка көрсөтүү үчүн сунушка тиркелүүчү документтердин тизмеги төмөндөгүлөрдү камтыйт:

– талапкерлерди Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамына көрсөтүү тууралуу мекеме-уюмдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпы чогулуштарынын протоколдору, токтомдору жана сунуштары; (чогулушка катышкан жарандардын кол коюлган тизмеси тиркелсин)

– талапкердин өздүк баракчасы;

– талапкердин өмүр баяны;

– талапкердин Кыргыз Республикасына, Куршаб айыл аймагына сиңирген өзгөчө эмгектери жөнүндө справкалар;

– талапкердин 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана түстүү фотосүрөт;

– талапкердин эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

– талапкердин мамлекеттик сыйлыктарынын көчүрмөлөрү;

– талапкердин паспортунун көчүрмөсү;

– зарыл болгон шартта атайын комиссия тарабынан башка документтер талап кылынышы мүмкүн.

 

 1. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамын ыйгаруунун жана тапшыруунун тартиби:
 2. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо тууралуу сунуштар, жылына бир жолу гана Куршаб айылдык кеңешинин токтому  менен Куршаб айыл аймагынын башчысынын буйругунун негизинде каралат.
 3. Сунуштарды карап чыгуу Куршаб айылдык кеңешинин туруктуу комиссиясы карап чыгып, Куршаб айылдык кеңешинин сессиясына сунуштайт. Зарыл болгон учурда атайын комиссиянын ишине сыйлыкка келген материалдарды калыс кароо үчүн адистер, мекеме-ишканалардын, мамлекеттик органдардын, өкмөттүк эмес уюмдардын жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тартылышы мүмкүн.
 4. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы төмөндөгүдөй инсандарга ыйгарылышы эске алынат:

– СССР учурундагы жана азыркы мезгилдеги сиңирген эмгектери үчүн орден, медалдар, Жогорку Кеңештин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлангандар, баатырдык наамга ээ болгондор, көрүнүктүү илимий даражалуу окумуштуулар, баардык багыт боюнча эмгек сиңирген ишмерлер, облустун, республиканын чегинде жашагандыктарына карабастан Куршаб айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө кошкон эмгеги үчүн элге эмгеги сингендер;

– Куршаб айыл аймагынын элинин намысын бийик көтөрүп, эл арасында кадыр-баркы чоң,эл сыйлаган, ынтымак, биримдикти чыңдагандар;

– Куршаб айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө, маданиятына көп жылдар бою  үзгүлтүксүз салым кошуп, мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон мамлекетибиздин ар кандай тармактарында эмгектенгендер, мамлекттик жана коомдук иштерде үзгүлтүксүз үзүрлүү салым кошкон элдин кадыр баркына ээ болгон инсандар;

– Куршаб айыл аймагындагы мекемелерди он жылдан кем эмес үзүрлүү жетектеп, алардын чарбалык, экономикалык, социалдык-маданий жактан өнүгүүсүнө татыктуу салымын кошкондор;

– Куршаб айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө инвестиция тартып өзгөчө салымын кошкон жарандар, чет жерде жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары, чет элдик жарандар

– мурда Куршаб айыл аймагынын өнүгүшүнө баалуу салымдарын кошуп, учурда эл журтка сөзү, жүрүш-турушу менен үлгү болгон, элдин ынтымагын, биримдигин, чыңдоого,   жаштарды тарбиялоого жумшаган эмгеги жогору бааланган эмгек ардагерлер.

 1. Атайын комиссия Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамына сунушталган талапкерлердин материалдарын өзүнүн заседаниелеринде карап жыйынтыгы менен тийиштүү сунуштамаларды берет.
 2. Атайын комиссиянын чечими комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добуш берүүсү аркылуу кабыл алынат.
 3. Атайын комиссиянын отурумдары, комиссия мүчөлөрүнүн үчтөн эки саны катышканда отурум өттү деп таанылат.
 4. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамына сыйлоого сунуштарды атайын комиссия тарабынан карап чыгышынын натыйжалары талапкерди сунуш кылган органга мыйзамдарда белгиленген тартипте билдирилет. 

4.Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамын тапшыруунун тартиби 

 1. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы сыйланган адамдын өзүнө салтанаттуу кырдаалда тапшырылат.
 2. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамын тапшыруу алдында Куршаб айылдык кеңешинин токтому, бул боюнча Куршаб айыл өкмөтүнүн буйругу окулат.
 3. Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу наамы Куршаб өкмөтүнүн сыйлык берүү жөнүндө буйругуна кол коюлган күндөн баштап бир айдан кечиктирилбестен тапшырылат.
 4. Сыйланган адамга сыйлыкты тапшыруу менен бир эле учурда төмөндөгүлөр берилет:
 • “Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу” күбөлүгү;
 • “Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу” медалы.
 • “Куршаб айыл аймагынын Ардактуу атуулу” лентассы.
 1. Сыйлоо жөнүндө документтердин мөөнөтү болбойт. Сыйлоо жөнүндө документтерде кандайдыр-бир оңдоолорго жол берилбейт. Сыйлоо жөнүндө документ сыйланган адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты өзгөргөндүгүнө байланыштуу алмаштырылбайт.
 2. Сыйланган адамдын фамилиясынын, атынын, атасынын атынын жазылышында айырмалар табылган учурда жергиликтүүөзүн-өзү башкаруу органы тарабынан тактоо актысы түзүлүп, катачылыктарды оңдоо боюнча чаралар көрүлөт. 

 

5.Куршаб айыл аймагынынАрдактуу атуулу наамын, документтерин, төш белгилерин сактоонун тартиби

 

 1. Куршаб айыл аймагынынАрдактуу атуулу наамына татыктуу болгон адамдар ал сыйлыктарды сактоону камсыз кылууга тийиш. Сыйлыктар, ошондой эле анын документтери жоголуп кеткен учурда сыйлангандар сыйлыкка болгон өз укуктарын сактап калат.
 2. Куршаб айыл аймагынынАрдактуу атуулу наамы менен сыйлоо тууралуу документтер жоголуп кеткен учурда, сыйланган адамдын же болбосо анын жакын туугандарынын (сыйланган адам каза болуп калган учурда, кайрылууга мүмкүнчүлүгү болбосо), сыйланган адамды сунуш кылган мекеме-уюмдардын өтүнүчтөрү боюнча атайын комиссиянын чечими менен тийиштүү документтердин дубликаттары берилет. Ал эми сыйланган адамдардын “ Куршаб айыл аймагынынАрдактуу атуулу” төш белгилери жоголуп кеткен учурда алар кайра жазалып берилбейт.
 3. Куршаб айыл аймагынынАрдактуу атуулу наамы менен сыйланган адамдын документтери, төш белгилери сыйланган адам каза болгондон кийин тагынуу, пайдалануу укугусуз анын үй-бүлөсүндө калтырылат. Өлгөн адамдын мураскорлорунун макулдугу менен анын сыйлыктары жана ага документтер музейлерге берилиши мүмкүн.
 4. Кыргыз Республикасынан кетип жаткан Кыргыз Республикасынын граждандары, чет өлкөлүк граждандар өзүнө таандык сыйлыктарды жана алардын документтерин алып кетүүгө укуктуу.
 5. Сыйлык белгилерин мыйзамсыз жасап алуу жана тагынып жүрүү, сатуу мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келет.

 

6.Башка жоболор 

 1. Куршаб айыл аймагынынАрдактуу атуулу наамына татыктуу болгон адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда жеңилдиктерден жана артыкчылыктардан пайдаланат.
 2. Куршаб айыл аймагынынАрдактуу атуулу Куршаб айыл аймагынынаймагында төмөндөгүдөй жеңилдиктерди жана укуктарды пайдалана алат:

– Куршаб айыл аймагынынкоомчулугунун ар кандай салтанаттуу жыйындарына ардактуу мейман катары чакыруу менен катышууга;

– Куршаб айыл аймагынын мамлекеттик органдары тарабынан кезексиз кабыл алынууга;

– жашаган жерине атайын белги илип коюуга;

– мүмкүнчүлүккө жараша көчө жана башка аймактарга наам берүүдө эске алынууга.

 

 

 

 

Куршаб  айылдык    Кенешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVII кезектеги отурумунун     

Куршаб айылы                                                                                     02.07.2018-ж.

ТОКТОМУ  № 78

                                                                       Куршаб айыл өкмөтү тарабынан

                                                                       берилүүчү аныктама акысы жөнүндө.

 

  Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVII кезектеги күн тартибиндеги Куршаб айыл өкмөтү тарабынан берилүүчү аныктамалар акысы жөнүндөгү маселени карап,талкуулап чыгып Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVII кезектеги отуруму

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Куршаб айылдык Кеңешинин 21.12.2017-ж. № 39 токтомунун 10- пункту ушул токтомдун негизинде күчүн жоготту деп табылсын.
 2. Куршаб айыл өкмөтү тарабынан берилүүчү аныктамалар акысыз(бекер) берилсин.
 3. Ушул токтомдун аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.
 4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин Мыйзамдуулук,укук, тартипти чыңдоо,регламент,этика боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                                        Сабытбек уулу

 

 

 

 

Куршаб  айылдык Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVII кезектеги отурумунун

 

ТОКТОМУ  №79

Куршаб айылы                                                                               02. 07.2018-жыл.

 

      

“Куршаб айыл өкмөтүнө Архивариус         

           штатын кароо жөнүндө”

                                                         

             Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн 09.09.2013-ж. №499 токтому, Кыргыз Республикасынын 23.06.2012-ж. № 517 « Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама жөнүндө» токтомуна өзгөртүү жана толуктоолор киргизүү тууралуу, токтомунун 2 пунктунун 2 абзацында «Мекеменин түзүмүндө мыйзамдарда белгиленген штаттык сандын чегинде мекеменин архиви үчүн жооптуу кызматкердин ордун камтыган иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын функциясы бөлүм каралсын» деп белгиленгендигин эске алып, КРнын Өкмөтүнүн 18.03.2014-ж. № 160 токтомун жана Өзгөн райондук мамлекеттик архивинин 29.01.2016-ж. чыг № 2 катынын токтомун негизинде Куршаб  айылдык    Кеңешинин  (алтынчы   шайланган ) ХVII кезектеги отуруму

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ.

 1. Куршаб айыл өкмөтүнүн өздүк архиви үчүн архивариус штаты каралсын.
 2. Архивариустун милдеттери Куршаб айыл аймагынын жооптуу катчысына жүктөлсүн.
 3. Архив жөнүндөгү Жобого ылайык иш алып баруу жана документтердин сакталуусуна  Архивариус Куршаб айыл аймагынын жооптуу катчысы жооптуу деп бекитилсин.
 4. КРнын мыйзамдарында каралган айлык акысы менен камсыз кылуу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 5. Ушул токтомдун аткаруу жагы Куршаб айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.
 6. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин      Мыйзамдуулук,укук, тартипти чыңдоо,регламент,этика боюнча туруктуу комиссиясына  тапшырылсын.

 

Куршаб айылдык

 кеңешинин  төрөгасы                                                  Сабытбек уулу Бактыяр

p class=params-