Бириккен Ийри-Суу айылдык Кеңешинин уюштуруу сессиясынын

 

                                                             № 1  ТОКТОМУ

 

2024-жылдын   22-февралы                                                                        Жийде  айылы

 

     Бириккен Ийри-Суу айылдык Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду бекитүү жөнүндө 

              

    “Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы №370 Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жѳнүндѳ Убактылуу жобону жетекчиликке алып,  

                                                              ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 1. Бириккен  Ийри-Суу  айылдык Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2024-жылдын 22-февралындагы №1 протокол бекитилсин. 
 1. Ийри-Суу Чаңгет бириккен Ийри-Суу айыл аймагынын Ийри-Суу айылдык кеңешинин Кыргызбаев Акматжан шайланган төрагасы деп таанылсын. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

 

 

          

 

 Төрага                                                                                                Шаимкулова Ч. А                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Бириккен Ийри-Суу айылдык Кеңешинин уюштуруу сессиясынын

 

                                                               № 2 ТОКТОМУ

 

2024-жылдын   22-февралы                                                                     Жийде  айылы

 

   Бириккен Ийри-Суу айылдык Кеңешинин төрагасынын орун басарын  шайлоо       

     боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду бекитүү жөнүндө 

              

      “Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы №370 Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жѳнүндѳ Убактылуу жобону жетекчиликке алып,  

                                                            ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Бириккен  Ийри-Суу  айылдык Кеңешинин төрагасынын  орун басарын  шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2024-жылдын 22-февралындагы №2 протоколу  бекитилсин. 
 1. Ийри-Суу Чаңгет бириккен Ийри-Суу айыл аймагынын Ийри-Суу айылдык кеңешинин Пусурманкулов Бакытбек шайланган төрагасынын орун басары  деп таанылсын. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

 

 

          

 

 Төрага                                                                                              Кыргызбаев А. К                                                                              

 

 

 

 

 

                 Бириккен Ийри-Суу  айылдык кеңешинин уюштуруу сессиясынын

 

                                                             № 3  ТОКТОМУ

 

“ 22 ” февраль 2024-жыл                                                                                   Жийде айылы

 

     «Ийри-Суу айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемесин түзүү жөнүндө

 

            Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы № 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24 "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесин, “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы №178 токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды жана филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып,   Ийри-Суу айылдык  Кенеши токтом кылат:

 

 1. «Ийри-Суу айылдык кеңеши» мекемеси жана «Чаңгет айылдык кеңеши» мекемесин бириктирүү жолу менен «Ийри-Суу айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемеси болуп кайра түзүлсүн жана төмөндөгүдөй аталсын:

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Ийри-Суу айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Айылный кенеш айылного аймака Ийри-Суу".

Юридикалык жактын кыскартылган фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Ийри-Суу  айыл аймагынын айылдык кеңеши» м-си.

- Расмий тилде: У-е "Айылный кенеш айылного аймака Ийри-Суу". 

 1. «Ийри-Суу айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемесинин юридикалык дареги болуп Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Өзгөн району, Жийде айылы, Р.Мырзакматов көчөсү, 35 аныкталсын. 
 1. «Ийри-Суу айылдык кеңеши» мекемесинин жана «Чаңгет айылдык кеңеши» мекемесинин өткөрүп берүү-өткөрүп алуу актысы бекитилсин. 
 1. «Ийри-Суу айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемесинин жобосу бекитилсин. 
 1. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                   Кыргызбаев А. К

 

 

 

 

 

 

 

              Бириккен Ийри-Суу  айылдык кеңешинин уюштуруу сессиясынын 

                                                            № 4  ТОКТОМУ

 

“ 22 ” февраль 2024-жыл                                                                                  Жийде айылы

 

            «Ийри-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемесин түзүү жөнүндө

 

            Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы № 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24 "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесин, “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы №178 токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды жана филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып, Ийри-Суу айылдык  Кенеши токтом кылат:

 

 1. «Ийри-Суу айыл өкмөтү» мекемеси жана «Чаңгет айыл өкмөтү» мекемесин бириктирүү жолу менен «Ийри-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемеси болуп кайра түзүлсүн жана төмөндөгүдөй аталсын:

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Ийри-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Айыл окмот айылного аймака Ийри-Суу".

Юридикалык жактын кыскартылган фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Ийри-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтү» м-си.

- Расмий тилде: У-е "Айыл окмот айылного аймака Ийри-Суу".

 

 1. «Ийри-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемесинин юридикалык дареги болуп Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Өзгөн району, Жийде айылы, Р.Мырзакматов көчөсү 35 аныкталсын.
 2. «Ийри-Суу айыл өкмөтү» мекемесинин жана «Чаңгет айыл өкмөтү» мекемесинин өткөрүп берүү-өткөрүп алуу актысы бекитилсин. 
 1. «Ийри-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемесинин жобосу бекитилсин. 
 1. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

 

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                          Кыргызбаев А. К

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Бириккен Ийри-Суу  айылдык Кеңешинин уюштуруу сессиясынын

 

                                                            № 5  ТОКТОМУ

 

“ 22 ” февраль 2024-жыл                                                                            Жийде айылы

 

    «Ийри-Суу айылдык кеңеши» мекемесин жана «Чаңгет айылдык кеңеши» мекемесин бириктирүү жөнүндө

 

                Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы  №370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы №178 токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды жана филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып, Ийри-Суу айылдык  Кеңеши токтом кылат: 

 1. «Ийри-Суу айылдык кеңеши» мекемесин жана «Чаңгет айылдык кеңеши» мекемесин бириктирүү жолу менен «Ийри-Суу айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемеси болуп кайра түзүлүүгө уруксат берилсин. 
 1. Мекемелердин мүлкүн инвентаризациялоо жана өткөрүп берүү актысына кол коюу жагы «Ийри-Суу айыл аймагынын айылдык кеңеши» мекемесинин төрагасына жүктөлсүн. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча көзөмөлдү өзүмө калтырам.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                  Кыргызбаев А. К

 

 

 

 

 

                Бириккен Ийри-Суу  айылдык кеңешинин уюштуруу сессиясынын

 

                                                           № 6  ТОКТОМУ

“ 22 ” февраль 2024-жыл                                                                          Жийде айылы

 

     «Ийри-Суу айыл өкмөтү» мекемесин жана «Чаңгет айыл өкмөтү» мекемесин бириктирүү жөнүндө

 

                     Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы  №370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы №178 токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды жана филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып, Ийри-Суу айылдык  Кеңеши токтом кылат:

 

 1. «Ийри-Суу айыл өкмөтү» мекемеси жана «Чаңгет айыл өкмөтү» мекемесин бириктирүү жолу менен «Ийри-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемеси болуп кайра түзүлүүгө уруксат берилсин. 
 1. Мекемелердин мүлкүн инвентаризациялоо жана өткөрүп берүү актысына кол коюу жагы «Ийри-Суу» мекемесинин башчысына жүктөлсүн. 
 1. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча көзөмөлдү өзүмө калтырам.

 

 

 

 

Төрага                                                                                                            Кыргызбаев А. К

 

p class=params-