Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы )    кезексиз                                   

                                    ХVI-  сессиясынын 

                                                Т О К Т О М У

 

 

    Жийде айылы.                               №  85                03-  апрель, 2019- жыл.

                                                                          Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн                                                                    

                                                                          2018- жыл ичинде аткарган    жылдык                   

                                                                         отчетун угуп  жана талкуулоо жөнүндө

 

 

Ийри-Суу  айылдык  Кеңешинин ( VI чакырылышындагы )   кезексиз                 ХVI- сессиясынын    күн тартибиндеги маселе  Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн      2018- жыл ичинде   аткарган    жылдык отчетун угуп жана талкуулап                       Ийри-Суу  айылдык Кеңеши

 

                                      Т О К Т О М  К Ы Л А Т :

1.Ийри- Суу айыл өкмөтүнүн   2018- жылдык  отчету канааттандыраарлык  деп табылсын.

  

                                       

 Ийри-Суу айылдык кеёешинин

               төрагасы                                                              С. Курманбеков.

 

                                                                                                

 

Ийри-Суу айылдык Кеёешинин  (VI  чакырылышындагы)  кезексиз                

                                                      ХVI-  сессиясынын 

 

                                                Т О К Т О М У    

Жийде айылы.                           №  86                                 03- апрель , 2019- жыл.

                                                                                                                                              

                                                             Жайыт комитетинин  төрагасынын                          

                                                             2018- жылдык отчетун   угуп  жана

                                                             талкуулоо  жөнүндө.

 

Ийри-Суу  айылдык  Кеёешинин  (VI   чакырылышындагы )  кезексиз                      ХVI- сессиясынын    күн тартибиндеги Жайыт комитетинин  төрагасынын   2018- жылдык отчетун   угуп жана талкуулап Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

 

                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 1. Жайыт комитетинин төрагасынын 2018- жылдык отчету  канааттандыраарлык  деп табылсын.

 

 

   Ийри-Суу айылдык кеёешинин

                      төрагасы                                                            С. Курманбеков .    

 

 

 

 

 

Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)   кезексиз                           

                                                ХVI-   сессиясынын

 

                                                Т О К Т О М У

 

    Жийде айылы.                               № 87                           03- апрель ,  2019- жыл.

                                                       Ийри-Суу айыл  өкмөтүнүн  арендага берилүүчү

                                                       жерлеринин ижара акысы жана эшик алды, өз

                                                       ара, ашыкча кашаага төлөнүүчү төлөмдөрү

                                                жөнүндө.

                                                                  

                                                  

Ийри-Суу  айылдык  Кеёешинин (VI  чакырылышындагы ) кезексиз   ХVI- сессиясынын    күн тартибиндеги   элдик жыйынынын чечиминин  негизинде  айыл өкмөтүнүн арендага берилүүчү жерлеринин  ижара акысы жана эшик алды, өз ара, ашыкча кашаага төлөнүүчү   төлөмдөрү  жөнүндөгү  маселени угуп жана талкуулап  Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

 

                   

                                     Т О К Т О М     К Ы Л А Т :

  1.Арендага берилүүчү ФПСтин жерлери  соц фонд төлөмүнөн сырткары чөп ормо жана айдоо аянты 1 га. жерге 750  сом  ижара акысы  алынсын. Чон кыядан жогорку участкалардан  1 га жерге 500 сом ижара акысы алынсын.

2.Эшик алды 1 сотых  жерге 10 сом, өз ара   ар бир кожолука 50  сом , ашыкча каша 1 сотых жерге 25 сомдон    бекитилсин.

3.Токтомдун аткаруу жагы айыл өкмөтүнү жер адисине  милдеттендирилсин.

4.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин  жер маселелери жана айыл чарбасы боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы                              З. Мисиралиевке  милдеттендирилсин.

 

 

Ийри-Суу айылдык кеёешинин

                  төрагасы                                                               С. Курманбеков.

 

 

 

Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)   кезексиз                           

                                                ХVI-   сессиясынын

 

                                                Т О К Т О М У

 

    Жийде айылы.                               № 88                           03- апрель ,  2019- жыл.

                                                                                 2020- жылы элди  жана турак –жай

                                                                                фондуну каттоого акча каражатын

                                                                     кароо жөнүндө.

 

Ийри-Суу  айылдык  Кеёешинин (VI  чакырылышындагы ) кезексиз   ХVI- сессиясынын    күн тартибиндеги    Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн башчысынын 2020- жылы элди жана турак – жай фондун каттоого акча  каражатын кароо маселеси жөнүндөгү сунушун угуп  жана  талкуулап  Ийри-Суу айылдык Кенеши

                                 Т О К Т О М   К Ы Л А Т

1.2020- жылы элди  жана турак –жай фондуну каттоого керектелүүчү ар кандай чыгымдар жана муктаждыктар  үчүн 60 000 ( алтымыш ) мин сом акча каражаты каралсын  .

 1. 2020- жылы элди жана турак –жай фондуну каттоону өз мөөнөтүндө уюшкандыкта өткөрүү жана акча каражатын бөлүп берүү жагы айыл өкмөт башчысынын милдеттендирилсин.

 

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө  алуу жагы  Ийри-Суу айылдык   кенешинин Финансы, бюджет, экономика  боюнча боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы   Б. Мусаевке  жүктөлсүн.                                                                                                                                                                

 

 

  Ийри-Суу айылдык  Кенешинин

                    төрагасы                                                          С. Курманбеков .

 

 

 

Ийри-Суу айылдык Кеёешинин    (VI  чакырылышындагы )  кезексиз                                     

                                                ХVI-  сессиясынын         

                                                Т О К Т О М У    

  Жийде айылы.                            №   89                                    03- апрель , 2019- жыл.

 

                                                             Айыл аймагындагы мал бакмачылардын

                                                            жайлоого  көчүп кетүүсү жана кайрадан көчүп

                                                   келүү  мөөнөтүн белгилөө жөнүндө.

                                                             

Ийри-Суу  айылдык  Кеёешинин (VI  чакырылышындагы ) кезексиз   ХVI-   сессиясынын    күн тартибиндеги   элдик  жыйынынын чечиминин негизинде  айыл аймагындагы мал бакмачылардын  жайлоого  көчүп кетүүсү жана кайрадан көчүп  келүү  мөөнөтүн белгилөө жөнүндөгү  маселени угуп жана талкуулап  Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

                   

                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

1.Айыл аймагындагы  мал бакмачылар 2019- жылдын 20- апрелине чейин  жогорку жайыттарга  көчүп кетсин .

2.Мал бакмачылар  20- сентябрь  айынан  кийин  жайлоодон көчүп келишсин.

3.Токтомдун аткаруу жагы жайыт комитетинин төрагасы Абдуллаев Улукбекке милдеттендирилсин.

4.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин  жер маселелери жана айыл чарбасы боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы                              З. Мисиралиевке  жүктөлсүн .

 

Ийри-Суу айылдык кеёешинин

                          төрагасы                                                             С. Курманбеков

 

 

 

 

Ийри-Суу айылдык Кеёешинин    (VI  чакырылышындагы )  кезексиз                                     

                                              ХVI-   сессиясынын  

      

                                                Т О К Т О М У    

  Жийде айылы.                              №    90                       03- апрель ,  2019- жыл.

                                                 Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн  элдеринин  малын

                                                 бакмачыга берүүдө малчынын  кызмат акысын

                                                  белгилөө  жана  айыл өкмөтүнүн аймагындагы мал

                                                  жандыктарынын  ар бир башына  чегерилүүчү

                                           жайыт  төлөмү жөнүндө.

                                                  

  Ийри-Суу  айылдык  Кеёешинин (VI  чакырылышындагы ) кезексиз   ХVI-  сессиясынын    күн тартибиндеги   элдик жыйынынын чечиминин негизинде       Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн  элдеринин  малын  бакмачыга берүүдө малчынын  кызмат акысын белгилөө  жана  айыл өкмөтүнүн аймагындагы мал жандыктарынын  ар бир башына  чегерилүүчү  жайыт  төлөмү  жөнүндөгү  маселени угуп жана талкуулап  Ийри-Суу  айылдык Кеёеши                  

                                  Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.Мал багуучулар  бир баш кой-эчкиге 80 сомдон, бир баш кара малга 350 сомдон, бир баш жылкыга 400 сомдон  кызмат акысы алынсын.

2.Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн аймагында  бир баш кара малга  75 сом, бир баш  жылкыга  75 сом,  кой- эчкинин  ар бир  башына 15 сомдон  жайыт төлөмү бекитилсин.  

                                                                                                                                                 3.Ар бир мал башына чегерилген малдын  салыгын  мал баккан бакмачылардан алуу жагы  бекитилсин.                                                                                                           

4.Ар бир  мал бакмачы айыл аймагындагы ортоёку жана жогорку жайыттарга жатактоо боюнча  жайыт комитетинин төрагасы  Абдуллаев Улукбек  менен келишим  түзүп чыгышсын.

 5.Токтомду аткаруу  жагы Жайыт  комитетинин төрагасы  Абдуллаев Улуккбекке   милдеттендирилсин.

6.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенешинин  Финансы, бюджет, экономика  боюнча боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы   Б. Мусаевке  жүктөлсүн.              

                                                                                                                                                                                                              

Ийри-Суу айылдык кенешинин                                                                                                                                                      

            төрагасы                                                                     С. Курманбеков.               

 

 

Ийри-Суу айылдык Кеёешинин ( VI чакырылышындагы )  кезексиз                            

                                ХVI-   сессиясынын

 

 

                                                Т О К Т О М У

 

    Жийде айылы.                               № 91                           03-  апрель ,  2019- жыл.

                                                                                       

Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн аймагындагы

                                                                    айдоо   жана чөп орок жерлерин айдап,

                                                                   оруусу боюнча  жеке  менчик   техникасы

                                                                  баасын атуулдарга  кызмат акысынын

                                           бааларын  бекитүү  жөнүндө.

                                                                         

                                                                         

Ийри-Суу  айылдык  кеёешинин (VI  чакырылышындагы ) кезексиз   ХVI-   сессиясынын    күн тартибиндеги   элдик жыйынынын чечиминин  негизинде                     Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн аймагындагы айдоо   жана чөп орок жерлерин айдап, оруусу боюнча жеке менчик  техникасы бар  атуулдарга  кызмат акысынын   бааларын   бекитүү жөнүндөгү  маселени угуп жана талкуулап  Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

 

                   

                                     Т О К Т О М     К Ы Л А Т :

1.Айыл өкмөтүнүн аймагындагы  1  сотых  жер айдоого  20 сомдон,  маласына 10 сомдон, чөп орок  1 сотых жерге 18  сомдон , грепка 9 сом,  пресс подборщикке 13 сомдон  баасы  бекитилсин.

2.Токтомду аткаруу жагы айыл өкмөтүнүн жер  адисине милдеттендирилсин

4.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин  жер маселелери жана айыл чарбасы боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы                              З. Мисиралиевке  жүктөлсүн .

 

 Ийри-Суу айылдык кеёешинин

                        төрагасы                                                             С. Курманбеков.     

 

 

Ийри-Суу айылдык Кеңешинин ( VI чакырылышындагы )  кезексиз                           

                                ХVI-   сессиясынын

 

 

                                                Т О К Т О М У

 

    Жийде айылы.                               № 92                           03-  апрель ,  2019- жыл.

                                                                                       

                                                                     Жайыт комитетинин 2019- жылдын иш-

                                                                     планынын негизинде жайлоо жолуна

                                                            акча каражатын бөлүү жөнүндө.

                                                                          

Ийри-Суу  айылдык  кеёешинин (VI  чакырылышындагы ) кезексиз   ХVI-   сессиясынын    күн тартибиндеги  Жайыт комитетинин 2019- жылдын иш - планынын негизинде жайлоо жолуна  акча каражатын бөлүү жөнүндө

  маселени угуп жана талкуулап  Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

 

                     Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.Айыл өкмөтүнүн  Шамалды-Кыр жайлоосунан  Жарык-Жер жайлоосунун жол аралыгын ондоп түзөөгө 50 000 ( элүү )мин  сом , Ор-Казган жайлоосунан Гөбүргөн жайлоосунун жол аралыгын ондоп түзөөгө 40 000 ( кырк )мин  сом акча каражаты бөлүнсүн.

2.Токтомду аткаруу  жагы Жайыт  комитетинин төрагасы  Абдуллаев Улуккбекке   милдеттендирилсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенешинин  Финансы, бюджет, экономика  боюнча боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы   Б. Мусаевке  жүктөлсүн.              

  

 

 Ийри-Суу айылдык Кенешинин

   төрагасы                                                                           С. Курманбеков.

 

                                                                                                                                                                                               

Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI  чакырылышындагы )    кезексиз                           

                                        ХVI- сессиясынын

 

 

                                                     Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    №  93                                   03- апрель ,  2019-жыл.

 

 

                                                                       Ийри-Суу  айылдык   кеёешинин

                                                                  2019-жылга иш-планын  бекитүү   жөнүндө .

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” Мыйзамынын  жана Ийри-Суу айылдык Кеёешинин Регламентине ылайык Ийри-Суу айылдык кеёешинин 2019-жыл үчүн иш-планы айылдык кеёештин сессиясында талкууланып, каралып, Ийри-Суу айылдык Кеёеши                                    

                    ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

1.Ийри-Суу айылдык кеёешинин 2019-жылга карата 15 пунктан турган  иш- планы жана 14 пункутан турган  уюштуруу – массалык  иштери бекитилсин.

 

2.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

 

 

 Ийри-Суу айылдык кеёешинин

төрагасы                                                       С. Курманбеков.

 

 

 

 

Тиркеме

           Ийри-Суу   айылдык Кеңешинин 2019-                                                

                   жылдын 03- апрель   № 93  токтому менен

                    бекитилген

 

 

Ийри-Суу айылдык  кеёешинин 2019-жыл үчүн

иш планы

I .2019-жылы   Ийри-Суу айылдык кеёешинин сессиясында каралуучу негизги маселелер:

1.Айылдыккеёештин 2019-жыл үчүн иш-планын бекитүү (2019-жылдын  I - кварталы , кеёештин  төрагасы)

 1. Ийри-Суу айыл өкмөтүндөгү иштин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жана муниципалдык менчиктин  пайдаланышы, аймактын  социалдык – экономикалык өнүгүшүнүн  программаларын  аткарылышы жана  калктын социалдык  жактан  корголушу жөнүндө 2019- жыл үчүн жылдык отчет ( 2019- жылдын  I- кварталы  Тиленбаев А. К. )

3.Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн 2018- жылдагы  бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткрылышы ( айылдык кенештин финансы- бюджет боюнча  туруктуу комиссиясынын төрагсы жана Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн финансы – экономика бөлүмүнүн башчысы башкы эсепчи  А. Айтиев. 2019- жылдын            I -  кварталы  )

 1. Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн бюджетине  кошумча 2018- жылдын  эсебинен үнөмдөлгөн акча  каражатын бөлүштүрүү жөнүндө (  айылдык кенештин  финансы- бюджет боюнча  туруктуу комиссиясынын төрагасы  жана Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн финансы- экономика бөлүмүнүн башчысы- башкы эсепчиси  )

5.Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн 2018- жылдагы бюджетинин кирешелер, чыгашалар боюнча   аткарылышы жана 2019- жылга бюджеттин  кирешелер , чыгашалар боюнча  бекитүү ( 2019-жылдын I- кварталы                                   айылдык кенештин  финансы – бюджет боюнча  туруктуу  комиссиясынын төрагасы  жана Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн  финансы – экономика  бөлүмүнүн  башчысы- башкы эсепчиси )

6.Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин 2018- жылдагы киреше, чыгаша жылдык отчетун угуу (  Жайыт комитетинин төрагасы У. Абдуллаев 2019- жылдын  I- кварталы )

 1. Ийри-Суу айыл аймагын социалдык – экономикалык  жактан өнүктрүүнү жана  коргоонун  2019- жыл үчүн    программасын жана аларды  контролдоонун, күтүлүү натыжаларын бекитүү  ( 2019- жылдын   I- кварталы , Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Тиленбаев А. К )

8.Бюджеттин 2019- жылдагы  кирешелер жана чыгашалар боюнча  6 айлык, 9 айлык жана  жылдык планынын аткарылышы жөнүндө  ( 2019- жыл, айылдык кенештин финансы- бюджет боюнча  туруктуу комиссиясынын төрагасы жана Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн финансы- экономика бөлүмүнүн башчысы- башкы эсепчиси       Ийри-Суу айыл өкмөтү    А. Тиленбаев   август , октябрь   айлары )

 1. Ийри-Суу айыл аймагынын жайыт комитетинин бюджетин 2019- жылдагы  кирешелер жана  чыгашалар  боюнча  9  айлык  жана жылдык  планынын аткарылышы жөнүндө  ( 2019- жыл,  айылдык  кенештн  финансы- бюджет жана айыл  чарба  боюнча туруктуу  комиссияларынын төрагасы  жана  жайыт комитети тогуз айлык отчету   октябрь ,жылдык отчету  2020-жыл февраль  айлары   ).
 2. Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн участкалык инспекторунун жыл ичинде аткарыган иш- планынын  жылдык отчетун угуу жана кароо (  учаткалык инспектор 2019- жыл  декабрьайы ).
 3. Айылдык кенештн туруктуу комиссияларынын  жылдык отчетун угуу. (декабрь айы)
 4. Кезексиз сессияларды өткөрүү ( жыл ичинде )

13.Туруктуу  комиссиялардын иш- планын бекитүү  (  апрель 2019- жыл  айы )

14.Айылдык кенешинин төрагасынын отчетун  угуу  ( 2020- жыл февраль  )

15.Айыл өкмөтүнүн социалдык стратегический планынын бир жылдыгын бекитүү. ( март  айы)

 1. II. Уюштуруу-массалык иштер

Иш чаранын мазмуну

Мөөнөтү

Аткаруучулар, жооптуулар

Эскертүү

1

Коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү, депутаттык окууларды өткөрүү 

Кварталда бир жолу

Кеёештин төрагасы

 

2

Жарандардын кайрылууларына ылайык тейлөөлөр (жол оёдоо, ичкен суу, таштанды чыгаруу, жакшыртуу жана жашылдандыруу, жарык менен камсыздандыруу ж.б.) боюнча депутаттык угууларды өткөрүү (депутаттык саат, депутаттык күн); протоколдук тапшырмалардын аткарылуу жүрүшүн ж.б. маселелерди кароо жана алар боюнча чечимдерди кабыл алуу.

4 айда бир жолу

Туруктуу комиссиялардын төрагалары

 

3

Депутаттардын атуулдук коомдордун активдери менен тегерек столдо жолугушуусун уюштуруу

6 айда бир жолу

Кеңештин төрагасынын орун басары, туруктуу комиссиялар

 

4

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуусу (отчету)

Жылына кеминде бир жолу

Кеңештин төрагасынын орун басары, туруктуу комиссиялар

 

5

Айыл өкмөтүнүн жылдык отчетун  элдик курултайда угуу

Жылына бир жолу

Кеңештин төрагасы, айыл өкмөтү

 

6

Алдыёкы айыл кеёештин иш тажрыйбасын жеринде уюштуруу (тажрыйба алмашуу)

Жылына 1, 2 жолу

Кеңештин төрагасы

 

7

Социалдык тармактагы мекемелердин жаёы окуу жылына, кышка даярдыгы жөнүндө

2019-жыл,  сентябрь

Социалдык маселелер жана дин иштери  боюнча туруктуу комиссия

 

8

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин калкты тейлөөдөгү аткарып жаткан иштери жөнүндө

9

Алтынчы чакырылыштагы Ийри-Суу айылдык кеёеши тарабынан кабыл алган чечимдеринин аткарылышынын абалы жөнүндө

2019-жылдын ар бир кварталында

Кеңештин жооптуу катчысы

 

10

Жайлоого кетүүчү мал жандыктар үчүн тарифтик өлчөмүн бекитүү 

2019-жыл

I-                   квартал

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

 

11

Ийри-Суу айыл аймагындагы ветсервистердин ишмердүүлүгү жөнүндө

2019-жыл, 2-квартал

 

Айыл чарба жана социалдык  маселелери боюнча туруктуу комиссиялар

 

12

Ийри-Суу айыл аймагынын калкын таза суу менен камсыз кылуунун абалы  

13

Айыл өкмөтүнүн 2019-жыл үчүн структурасын жана штаттын санын бекитүү

Биринчи квартал

Айыл өкмөтү 

 

14

Депутаттык ыйгарым укуктарды мөөнөтүнөн мурда  токтотуу жөнүндө

2019-жыл, март

Кеңештин төрагасы

 

 

 

 

Ийри-Суу айылдык кеңешинин

                     төрагасы                                                             Курманбеков С.

 

 

              Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                         

                                     ХVI-сессиясынын

 

                                          Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 94                           03- апрель ,   2019- жыл.

                                                           Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн    2019- жылдык

                                                   иш – планын  бекитүү  жөнүндө

 

Ийри-Суу  айылдык  кеёешинин  (VI  чакырылышындагы )  кезексиз                   ХVI-   сессиясынын    күн тартибиндеги айыл өкмөтүнүн 2019- жылдын биринчи жарым жылдык    иш- планын угуп жана талкуулап Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн 30 пункутан  турган  2019- жылдын биринчи жарым жылдык   иш- планы    бекитилсин.

2.Ушул токтомду  аткаруу жагы  айыл өкмөт башчысына милдеттендирилсин.

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  туруктуу  комиссияларга  милдеттендирилсин. 

                          

 

      

Ийри-Суу айылдык кеёешинин

                     төрагасы                                                         С. Курманбеков .

 

 

Тиркеме                                                  

    Ийри-Суу   айылдык Кеңешинин 2019-                                                                                   

          жылдын 03- апрель   № 94 токтому менен бекитилген

 

  Ийри-Суу  айыл  өкмөтүнүн 2019-жылдын  I – жарым жылдыгына карата түзүлгөн

                                                        ИШ- ПЛАНЫ

                                                  

  №

  Аткарылуучу иш – чаралар

 Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

 

1.  Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн аппараттык кенешмесинде каралуучу  маселелер

       1

  Ийри-Суу айыл  өкмөтүнүн  социалдык- экономикалык өнүгүүсүнүн 2018- жылдын жыйынтыгы жана 2019- жылга карата милдеттери

 Январь

Г. Абдыразакова

А. Айтиев

С. Осмонов

 

        2

Айыл өкмөтүнүн  аймагындагы  өзгөчө  кырдаалдардын  алдын-алуу  жана  кесепеттерин  жоюу  боюнча

Февраль

Айыл  чарба  тармагы

А. Исмаилов

Айыл  башчылар

       3

Билим  берүү  боюнча  жүргүзүлүп  жаткан  иштер  боюнча

февраль

Орун басар

Соц. адис

      4

Мамлекеттик каттоо кызматына  караштуу

 “ Кыргызпочтасы” мамлекеттик  ишканасынын Ийри-Суу  айылындагы филиалынын аткарып жаткан  иштери  жөнүндө

Дайыма

Соц. тармагы

       5

2019- жылдын түшүмү үчүн жазгы талаа жумуштарына даярдыктарды көрүү боюнча айыл өкмөтүнүн жер адисинин жүргүзүп  жаткан иштери жөнүндө

Март

Айыл  чарба  тармагы

Жер адис

Айыл  башчылар

        6

Айылдык  участкалык  инспекторлордун жүргүзүп  жаткан  иштери  боюнча

Март

Соц. адис

         7

Айыл өкмөтүнүн электрондук башкаруу боюнча  аткарылып  жаткан иш-аракеттери

Июнь

Айыл өкмөтү

       8

2019- жылдын түшүмү үчүн жазгы талаа жумуштарына даярдыктарды көрүү боюнча айыл өкмөтүнүн жер адисинин жүргүзүп  жаткан иштери жөнүндө

Март

 Жер адиси

        9

Айыл өкмөтүнүн  аймагында  жөлөк  пул  алуучулар  боюнча  аткарылып жаткан  иштер жөнүндө

дайыма

социалдык  тармагы

       10

Айыл  аймактарда  айлана  чөйрөнү  жашылдандыруу- көрктөндүрүү  боюнча

Март

Айыл  чарба  тармагы

Жер адис

Айыл  башчылар

      11

Дин боюнча  иш-аракеттер  жөнүндө

дайыма

социалдык  тармагы

 

       12

 Кылкандуу дан эгиндерин оруп  жыйноо  боюнча

Июнь

Айыл чарба тармагы жер адис

                                  

1.       Уюштуруу  жана  практикалык  иш-  чаралар

        1

Жогорку органдардан келген токтом, буйруктардын  жана жарандардын кайрылууларын кароодогу аткаруучулук тартиби боюнча

дайыма

  Г. Абдыразакова

       2

Жергиликтүү  бюджеттин прогноздук  көрсөткүчтөрүнүн  аткарылышын  көзөмөлгө  алуу

Дайыма

Айыл өкмөт

      3

Айыл өкмөтүнүн  бюджетине салыктардан жана  жыйымдардын  чогулушуна  мониторинг  жүргүзүү

Ай  сайын

  ФЭБ  башчысы

         4

Жаш өспрүмдөр арасында  кылмыштуулукту, социалдык ооруларды алдын алуу боюнча  иш –чараларды  өткөрүү

Дайыма

Соц адис.

Соц педагогтор

        5

Жашы  жете  элек  өспүрүмдөрдүн  укук бузууларын  алдын алуу  боюнча  рейддерди  өткөрүү

График боюнча

Соц. адис

       6

Улуу  Ата- Мекендик  согуштагы  Жеништин 73 жылдыгын  майрамдоо  боюнча

Май 

Соц. адис

         7

 

 Балдардын  жайкы  эс  алуусун  уюштуруу

июнь

Соц. адис

        8

Каада  салт  боюнча  иш алып баруу

дайыма

Айыл башчылар, аялдар  кеёеши, аксакалдар кенешинин төрагасы

        9

 

Гендердик  теёчилик  боюнча

Квартал  боюнча

Соц. адис

      10

КААБ боюнча

Квартал  боюнча

КААБ  башчысы

       11

Этика боюнча

дайыма

С. Осмонов

      12

Айыл өкмөтүнүн  башчысы эл  менен  жолугушуусу боюнча

Квартал  боюнча

Айыл өкмөтү

      13

 

Вет адистин аткарып жаткан ишин көзөмөлдөө

Дайыма

Айыл өкмөтү

      14

Этностор аралык мамилелерди  чыёдоо  боюнча

 

Квартал  боюнча

Айыл өкмөтү

     15

Салыктардын аткарылышы боюнча

 

дайыма

К. Мамадалиев

     16

Айыл аймагында көрнөк жарнактардын абалын көзөмөлдөө

Дайыма

Орун басар

       17

Айыл башчылардын аткарып жаткан иштерин көзөмөлдөө

Дайыма

Г. Абдыразакова

     18

“ Жаны доорго кырк кадам”Улуттук стратегиянын алкагында  иш- чараларды аткаруу

Дайыма

Айыл өкмөт.

 

 Жоопту  катчы:-                                  Г. Абдыразакова

 

 

 

 

              Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                                            

                                                    ХVI-сессиясынын

 

                                    Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    №  95                           03- апрель ,   2019- жыл.

 

«Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн кызмат  көрсөтүү борбору

жөнүндө  Жобого  өзгөртүүлөрдү  жана

толуктоолорду  киргизүү  жана анны  бекитүү  жөнүндө»

 

Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн кызмат  көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгүн уюштуруу аркылуу жергиликтүү деёгээлде юридикалык жана физикалык тараптарга жеткиликтүү, сапаттуу, мамлекеттик жана муницпалдык кызматтарды «Бир терезе» ыкмасында көрсөтүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаны доорго – кырккадам» (кадам 1 жана кадам 2) Программасын ишке ашыруу максатында   Ийри-Суу айылдык Кеёеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн кызмат көрсөтүү борбору жөнүндө Жобосу   снушталган өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен жактырылсын жана бекитилсин.

 

 1. Жободогу борборду түзүүнүн милдеттерин жана анын ишмердүүлүгүн уюштуруунун тартибин ишке ашыруу Ийри-Суу айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүүнү айылдык кеёеш өкмөттүк эмес уюмдарды тартуу менен ишке ашырсын жана мониторингдин натыйжасы айылдык Кеёештин сессиясында бир жылда бир жолу талкууланып  турулсун.

 

4.Бул  токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Ийри-Суу айылдык кеёешинин Мыйзам жана укук боюнча  туруктуу комиссиясынын төрагасы  Б. Мамадалиевке жүктөлсүн.

  

Ийри-Суу айылдык Кеёешинин

            төрагасы                                                                               С.Курманбеков

                                                                                                                                                                                        

                                                                                Ийри-Суу  айылдык кеңешинин

                                                                                  V I-чакырылышындагы кезексиз

                                                                        ХVI - сессиясынын 2019-жылдын  03 –апрелиндеги  №  95 токтомуна  тиркеме

 

Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн Кызмат көрсөтүү борбору жөнүндө

ЖОБО

 

 1. ЖАЛПЫ ЖОБО

 

 • Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн Кызмат көрсөтүү борбору - оозеки жана жазуу түрүндөгү арыздарды берүүдөн баштап, кызматты көрсөтүүнүн натыйжаларын алууга чейин муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарды «Бирдиктүү терезе» ыкмасында бир бөлмөдө уюштурат жана көрсөтөт.
 • Ушул Жобо Ийри-Суу айыл аймагындагы жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнө карата тейлөөнүн сапатын жакшыртуу жана аларды бир жерде уюштуруу үчүн кызмат көрсөтүү борборун түзүүнү жана анын ишмердүүлүгүн уюштурууну белгилейт.
 • Кызмат көрсөтүү борбору юридикалык жана физикалык тараптарга мамлекеттик бийликтин аймактык органдары менен өз ара аракеттешүүнүн негизинде мамлекеттик жана муницпалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн түзүлөт.
 • Кызмат көрсөтүү борбору жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик бийликтин аймактык органдарынын кызматтарын жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн бир жерден алуусун шарттайт. Кызмат көрсөтүүдө иштөө тартиби, ачык-айкындуулук, убакытты үнөмдөө жана кызмат көрсөтүүчүлөрдүн өз ара аракеттешүүсү камсыздалат.
 • Айылдык кеёештин макулдугу боюнча айыл өкмөт башчысы кызмат көрсөтүү борборун түзөт жана анын ишмердүүлүгүн уюштурат.
 • Кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгүнүн укуктук негизин «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы,  «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Таза коом» Улуттук программасы, КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этнсотор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 30-мартындагы №01-18/38 буйругу, ошондой эле башка ченемдик-укуктук актылар жана ушул Жобо түзөт.

 

 

 1. КЫЗМАТ КӨРСӨТ//Н/Н МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

 

 • Борборду түзүүнүн максаты.

 

Кызмат көрсөтүү процедураларын жөнөкөйлөштүрүү, кызмат алуу убактысын кыскартуу, коррупциялык механизмдерди төмөндөтүү, кызмат алуучулар үчүн ыёгайлуу шарттарды түзүү менен жарандарга бирдей мүмкүндүктү камсыздоо.

 

 • Борборду түзүүнүн милдеттери

 

 

 1. Кызмат алуучулар жана берүүчүлөр үчүн ыёгайлуу техникалык жана тейлөө шарттарын түзүү.
 2. Оозеки жана жазуу түрүндөгү арыздарды берүүдөн баштап, кызматты көрсөтүүнүн натыйжаларын алууга чейин жарандарды бир бөлмөдө кабыл алууну уюштуруу.
 3. Кызмат көрсөтүү борборунда юридикалык жана физикалык тараптарга бир убакта бир канча бири-бири менен байланышкан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды «Бир терезе» ыкмасында көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн түзүү.
 4. Кызмат алуу үчүн келген жарандардын күтүү убактыларын, чыгымдарын жана мамлекеттик жана муницпалдык бийлик органдарына келип кетүү сандарын кыскартуу.
 5. Ведомстволор аралык, ошондой эле мамлекеттик бийликтин аймактык органдары менен айыл өкмөтүнүн маалыматтык жана документтик өз ара аракеттенүүсүн, анын ичинде маалыматтык-коммуникациялык технологияны колдонуунун эсебинен кайрылган жарандар менен кызматтагы кишинин байланыш санын кыскартуу.
 6. Кызмат көрсөтүүдөгү бюрократиялык процедураларды кыскартуу жана коррупциялык элементтерди жоюу.
 7. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда жергиликтүү коомчулуктун мүчөлөрүнүн маалыматтуулугун, укуктук аё-сезимин жогорулатууга көмөк көрсөтүү.

 

 

 • КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ БОРБОРУН ТҮЗҮҮ ЖАНА АНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУНУН ТАРТИБИ

 

 • Айылдык кеёеште бекитилген кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгү

жөнүндө Жобо жана айылдык кеёештин токтому (Кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгү жөнүндө Жобо айылдык кеёештин токтому менен бекитилет.

 

 • Кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгү үчүн айыл өкмөтүнүн имаратында

бир бөлмөдө кызмат көрсөтүүчүлөргө жана алуучуларга жумуш орундарын, ыёгайлуу шарттарды түзүп берүү.

 

 • Кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча айыл өкмөт

башчысынын чечими менен анын орун басарына же жооптуу катчыга милдеттендирүү.

 

 • Кызмат көрсөтүүчүлөрдү офистик жабдуулар менен камсыздоо, алардын

интернет менен кошулуусун, автоматташтырылган маалыматтык системалар   менен иштөөсүн ишке ашыруу.

 

 • Кызмат көрсөтүү борборунун иштөө графигин түзүү жана аны көрүнүктүү

       жайга илүү.

 

 • Кызмат көрсөтүү борборунда кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик бийликтин

аймактык органдарынын тизмесин, кызматчылардын байланыш телефондорун жана алардын иштөө графигин илүү.

 

 • Кызмат көрсөтүү борборунда көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын

       реестрин илүү, алардын ичинен акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү менен.

 

 • Муниципалдык кызматчылардын аткаруусундагы кызмат көрсөтүү борборунун
 • багыттагы негизги иштерин уюштуруу:

 

 1. Юридикалык жана физикалык тараптардын оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылууларын иштеп чыгууну ишке ашыруу.
 2. Кайрылууларды кабыл алуудан баштап аны көзөмөлдөн алууга чейин жумушчу процесс иштелип чыгат.

 

 1. Жарандардын суроо-талабына ылайык «Бирдиктүү терезе» ыкмасында административдик кызматтарды (маалым- каттарды, маалыматтарды берүү) көрсөтүүнү ишке ашыруу.
 2. Ар бир керектөөгө ылайык «Бирдиктүү терезе» ыкмасында көрсөтүлүүчү бири-бири менен байланышкан административдик кызматтардын административдик регламенттери - жумушчу процесстери иштелип чыгат.
 3. Муниципалдык кызматтардын базалык реестри боюнча муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн жумушчу процесстери иштелип чыгат.
 4. Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмеси иштелип чыгат жана алардын негизинде кызмат көрсөтүүнүн жумушчу процесстери иштелип чыгат.
 5. Бир убакта бир канча бири-бири менен байланышкан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн жумушчу процесстери иштелип чыгат.

 

 1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн тартиби жөнүндө юридикалык жана физикалык тараптарды маалымдоо, кеёеш берүү, алардын укуктук аё-сезимин жогорулатуу.
 2. Кызмат көрсөтүү борборунда зарыл маалыматтар, документтердин үлгүлөрү, мамлекеттик документтерди алуу үчүн керектүү болгон документтердин тизмеси ж.б. илинген маалымат тактайларын илүү.
 3. Кызмат көрсөтүү борборунда көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын

       реестрин илүү, алардын ичинен акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү менен.

 

 1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда юридикалык жана физикалык тараптарга практикалык жардамдарды көрсөтүү.
 2. Практикалык жардамдардын тизмеси – документтерди нускалоо, текстерди компьютерде жазып берүү, электрондук почтаны, интернетти колдонуу ж.б.

 

 

 1. Кызмат көрсөтүү борборуна кайрылуунун тартиби.
  1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат алуу үчүн негиз болуп юридикалык жана физикалык тараптардын оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылуулары, ошондой эле электрондук почта, интернет каражаттары аркылуу кайрылуулар эсептелинет.
  2. Кайрылуу учурунда кайрылуучу тарап өздүгүн тастыктаган документин көргөзөт.
  3. Юридикалык жана физикалык тараптарды кабыл алууда кызмат көрсөтүү борборундагы муниципалдык кызматкер көрсөтүлүүчү кызматтын сапаты жана этикалык нормаларды бузгандыгы үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

 

 1. Кызматташуу жанан өз ара аракеттешүү

5.1. Кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгү социалдык өнөктөштүк принцибине негизделет. Мамлекеттик бийликтин аймактык органдары менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө кызматташууга жана өз ара аракеттешүүгө багытталат.

 

Мониторинг жүргүзүү

6.1. Кызмат көрсөтүү борборунун ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүүнү айылдык кеёеш өкмөттүк эмес уюмдарды тартуу менен ишке ашырат.

6.2. Мониторингдин натыйжасы айылдык кеёештин сессиясынын кароосуна коюлат.

6.3. Ушул жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор айыл өкмөтү тарабынан киргизилет жана айылдык кеёештин кароосуна коюлуп бекитилет.

6.4. Кызмат көрсөтүү борборун жоюу же кайра уюштуруу маселеси тууралуу токтомду айылдык кеёеш кабыл алат.

 

 

 

Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы                                                     Абдыразакова Гульшат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ийри-Суу айылдык кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                                

                                            ХVI-сессиясынын

 

                                     Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                           №  96                      03- апрель ,   2019- жыл.

                                                                              Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн  калктуу

                                                                             конуштарынын чек араларын тактоо

                                                                  боюнча сызык боюнча бекитүү

                                                                  жөнүндө.

 

 

Ийри-Суу  айылдык  кеёешинин  (VI  чакырылышындагы )  кезексиз                   ХVI-   сессиясынын    күн тартибиндеги “ Кыргызмамжердолбоор ” мамлекеттик институту  тарабынан даярдалган  Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн калктуу  конуштарынын  чек араларын тактоо боюнча иш кагаздарын карап чыгып  жана талкуулап Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.“ Кыргызмамжердолбоор ” мамлекеттик институту  тарабынан даярдалган  Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн калктуу  конуштарынын  чек араларын тактоо боюнча  иш кагаздары чек араларды токтоо жазылган  сызык боюнча  бекитилсин.

2.Бул чечимди  бекитип берүү жагы  Өзгөн райондук  мамлекеттик администрациясынан  суралсын.

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин жер маселелери жана айыл чарбасы боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы                              З. Мисиралиевке  жүктөлсүн .

 

 

    Ийри-Суу айылдык Кенешинин

                   төрагасы                                                              С. Курманбеков .

 

 

            Ийри-Суу айылдык кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                                

                                            ХVI-сессиясынын

 

 

                                     Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    №  97                    03- апрель ,   2019- жыл.

                                                                                  Өзгөн РИИБдин КККнын МУУна 

                                                                                  Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн 

                                                                                  аймагына имарат куруу үчүн жер

                                                                                  тилкесин кароо

                                                                                   

 

Ийри-Суу  айылдык  кеёешинин  (VI  чакырылышындагы )  кезексиз                   ХVI-   сессиясынын    күн тартибиндеги боюнча Өзгөн РИИБдин КККнын МУУна  Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн   аймагына имарат куруу үчүн жер тилкесин  бөлүп берүү маселесин угуп жана талкуулап Ийри-Суу  айылдык Кеёеши

                            

                                  Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн имаратынын жер тилкесинин ичинен Өзгөн РИИБдин КККнын МУУна  Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн аймагына имарат куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилсин.

2.Жер тилкесин бөлүп берүү жагы айыл өкмөтүнүн  башчысына милдеттендирилсин.

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин жер маселелери жана айыл чарбасы боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы                              З. Мисиралиевке  жүктөлсүн .

 

 

   Ийри-Суу айылдык Кенешинин

             төрагасы                                                          С. Курманбеков.

 

 

            Ийри-Суу айылдык кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                                 

                                            ХVI-сессиясынын

 

                                                Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 98              03- апрель ,   2019- жыл.

                                                                      Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн  аймагында

                                                                       жашап жаткан жарандардын турак

                                                                       жайларын  айылдын башкы  планына     

                                                                       кошууга архитектура  тарабынан иш

                                                                       кагаздарын бүткөрүү  жөнүндө 

                                                                                    

Ийри-Суу айылдык Кенешинин  (VI- шайланган)   кезексиз  ХVI -  сессиясынын  күн тартибиндеги элдин арызын кароо маселеинин негизинде  Корс- Этти   айылынын тургуну  Шамиев Набижан, Кыргызстан айылынын  тургуну Мырзакматова Марапаттин   жашап жаткан турак жайларын айылдын башкы планына кошууга  архитектура  тарабынан иш кагаздарын бүткөрүү  боюнча  маселесин   угуп жана талкуулап     Ийри-Суу айылдык кенеши

 

                                      Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.Айыл аймагындагы калктуу  пункутта жашап жаткан Корс- Этти  айылынын тургуну Шамиев Набижан, Кыргызстан айылынын тургуну Мырзакматова Марапаттин    жашап жаткан турак жайларын айылдын башкы планына кошууга  архитектура  тарабынан иш кагаздарын бүткөрүп берүү жагы суралсын.

2.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айыл өкмөтүнүн жер адисине                     милдеттендирилсин.

 

Ийри-Суу айылдык Кенешинин

төрагасы:                                                                             С. Курманбеков.

 

 

 

          Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                                

                                             ХVI-сессиясынын

 

                                            Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 99           03- апрель ,   2019- жыл.

                                                                   Ийри-Суу айылдык Кенеши тарабынан   

                                                                   айылдык Кенештин мыкты депутаттарын              

                                                                   “Ардак Громата” менен сыйлоого  

                                                                  сунуштоо жөнүндө

 

Ийри-Суу айылдык Кенешинин  (VI- шайланган)   кезексиз ХVI -  сессиясынын  күн тартибиндеги   Ийри-Суу айылдык Кенеши тарабынан   айылдык  Кенешинин мыкты депутаттары   “ Ардак Громата”сына сунуштоо боюнча  маселесин   угуп жана талкуулап     Ийри-Суу айылдык Кенеши

 

                                      Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1.Айылдык  Кенешинин депутаттары  Топчубай уулу Сүйүн, Кыязов Кылычбек, Жаанбаев  Тойчубек   Ийри-Суу айылдык Кенешинин                                                               “ Ардак Громата” сы менен сыйлансын.

 

3.Ушул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө  жагы Мыйзам жана укук боюнча  туруктуу комиссиясынын төрагасы  Б. Мамадалиевке жүктөлсүн.

  

  

 Ийри-Суу айылдык Кенешинин

     төрагасы:                                                                             С. Курманбеков.

 

 

          Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                                

                                             ХVI-сессиясынын

 

 

                                            Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 100           03- апрель ,   2019- жыл.

                Айылдык  Кенешинин  бюджетине кошумча 2018- жылдын эсебинен  үнөмдөлгөн 355 700  ( үч жүз элүү беш мин жети жүз )  сом, жана ПРООН дон 382 900 ( үч жүз сексен эки мин тогуз жүз ) сом  акча каражатын бөлүштүрүү жөнүндөгү маселени , Кыргыз Республикасынын “ Бюджеттик кодексинин ” жана КР “ Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу” мыйзамынын негизинде  финансы экономика боюнча комиссияда каралып, алардын талкуусунун  негизинде  түзүлгөндүгүн эске алып , Ийри-Суу  айылдык  Кенеши

                                   Т О К Т О М  К Ы Л А Т:

 

1.2018- жылдын эсебинен үнөмдөлгөн акча каражатын Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн бюджетинин  чыгашалары боюнча  355 700 ( үч жүз элүү беш мин жети жүз )  сом  акча  каражаты төмөндөгүдөй бөлүмдөргө жумшалсын                   ( бөлүштүрүү жөнүндө тиркеме тиркелет ).

 

2.2018- жылдын  эсебинен келген  ПРООНдун  382 900 ( үч жүз сексен эки мин тогуз жүз) сом акча  каражатын ЖКХ ПРООН бөлүмүнө жумшалсын.

 

3.Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө айылдык Кенешинин  финансы  бюджет жана экономика маселелери боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

      

 

Ийри-Суу айылдык  Кенешинин

    төрагасы                                                                             С. Курманбеков.

 

 

                                                                               Ийри-Суу  айылдык кеёешинин

                                                                                  V I-чакырылышындагы кезексиз

                                                                        ХVI - сессиясынын 2019-жылдын  03 –апрелиндеги  №  100 токтомуна  тиркеме

 

 

  2019-жылга жергиликтуу бюджеттин каражаттары боюнча чыгымдардын

 

                                                               СМЕТАСЫ

     
               

Бюджеттик мекеме: Ийри-Суу айыл окмоту.

       

Мезгили: жылдык 

           

Бюджеттин туру: жергиликгуу

ЖКХ ПРООН

       

Тармагы:      

           

Олчоо бирдиги: мин сом

           

Статьялардын аталышы

Статья-н элементи

Жалпы бюджет

Анын ичинен

1 кв

2 КВ

3 КВ

4 КВ

1

Эмгек акы

2111

0,0

 

 

 

 

 

Эмгек акы

21111100

0,0

 

 

 

 

2

Социалдык фондго тогумдор

2121

0,0

 

 

 

 

 

Анын ичинен 15,25%

21211100

0,0

 

 

 

 

 

Мед.страх 2%

21211200

0,0

 

 

 

 

3

Сапар чыгымына

2211

0,0

 

 

 

 

 

Унаа чыгымы

22111100

0,0

 

 

 

 

 

Мейманкана чыгымы

22111100

0,0

 

 

 

 

 

Кунумдук толоолор

22111300

0,0

 

 

 

 

4

Коммуналдык кызмат корсотуулор.бардыгы

2212

0,0

 

 

 

 

 

анын ичинде:

 

0,0

 

 

 

 

 

• байланыш кцаматтары учун акы толоо

221221

0,0

 

 

 

 

 

• сотовый, байл кызматы

22122200

0,0

 

 

 

 

 

• башка коммуналдык кызмат корсотуулор

221219

0,0

 

 

 

 

 

Сатып алууларга

22221100

0,0

 

 

 

 

9

Электр энергия толому

2232

0,0

 

 

 

 

 

Анын ичинен энергия учун

22321100

0,0

 

 

 

 

10

Жылуулук знергиясы

2224

0,0

 

 

 

 

 

Жылуулук знергиясы

22241100

0,0

 

 

 

 

7

Имараттарды ж-а курулмаларды ондоо

3111

382,9

 

 

382,9

 

 

 

31112390

382,9

 

 

382,9

 

8

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

Бардыгы

 

382,9

 

 

 

 

               

 

         
                 

ФЭБ башчы:                                                                М.Икрамов

 

 

 

 

          Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                               

                                             ХVI-сессиясынын

 

                                            Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 101           03- апрель ,   2019- жыл.

 

                                                        Корс- Этти айылынын жолун ондоого акча

                                                        каражатын бөлүп   берүү  жөнүндө 

 

                                   

Ийри-Суу айылдык Кенешинин  (VI- шайланган)    кезексиз  ХVI - сессиясынын  күн тартибиндеги  Корс- Этти  айылынын жолун ондоого   акча каражатын бөлүп  берүү жөнүндөгү маселени   угуп жана талкуулап     Ийри-Суу айылдык Кенеши

 

                                   Т О К Т О М  К Ы Л А Т:

 

 1. Корс- Этти айылынын ички автоунаа жүрүүчү жолду кенейтип ондоого жергиликтүү бюджеттин 2018- жылдын калдык акчасынан 400 000 ( төрт жүз мин сом ) акча каражаты бөлүнүп берилсин.

 

 2.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенешинин  Финансы, бюджет, экономика  боюнча боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы   Б. Мусаевке  жүктөлсүн.                

 

 

 

       Ийри-Суу айылдык Кенешинин

            төрагасы                                                                С. Курманбеков.

 

 

           Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                               

                                    ХVII -сессиясынын

 

                                            Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 102                   14, май  2019- жыл.

 

 

                 Ийри-Суу  айыл  аймагында жер фондусун инвентаризациялоо                  

                                     материалдардын бекитүү боюнча .

 

 

Ийри-Суу  айыл аймагынын жер фондусун  инвентаризациялоо боюнча материалдарын карап чыгып  Ййри-Суу айылдык Кенеши .

 

 

                                     Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 

1.Ийри-Суу айыл өкмөтү “12 ” март 2019- жыл №  36 буйругу менен  бекитилген жумушчу  комиссиянын айыл  аймагынын    жер  фондусунун  инвентаризациялоо боюнча материалдарды жана  10.04.2019-ж.  Жер фондусун инвентаризациялоо  Актысынын негизинде бекитилсин.

 

2.Ийри-Суу айыл аймагынын жер фондусунун  инвентаризациялоо боюнча материалдарын бекитип берүү жагы Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынан  суралсын.

 

 

 

 

Ийри-Суу айылдык

   кенешинин төрагасы                                                   С.Курманбеков. 

 

 

 

          Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                               

                                    ХVII -сессиясынын

 

                                            Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 103                   14, май  2019- жыл.

“Кыргызмамдолбоор”мамлекеттик долборлоо институту тарабынан даярдалган Ийри-Сууайыл өкмөтүнүн калктуу конуштарынын чек араларын тактоодо жазылган сызыкты бекитип берүү жөнүндө.

Кыргыз Респуликасынын Жер Кодексинин13-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-мартындагы №114 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жер фондун инвентаризациялоо тартиби жөнүндө” “Кыргызмамжердолбоор” мамлекеттик долборлоо институту тарабынан даярдалган Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн калктуу конуштарынын чек араларын тактоо боюнча иш кагаздарын карап чыгып Ийри-Суу айылдык Кенеши

                                    ТОКТОМ КЫЛАТ.

1.”Кыргызмамжердолбоор” мамалекеттик долбоорлоо институту тарабынан даярдалган Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн калктуу конуштарынын чек араларын тактоо иш кагаздары чек араларды тактоодо көрсөтүлгөн сызык боюнча бекитилсин.

2.Суралсын Ийри-Суу өкмөтүнүн башчысы А.Тиленбаевден керктүү иш кагаздарын даярдап берүү жагы.

3.Суралсын Өзгөн райондук мамлекеттик админстрациясынан Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн калктуу конуштарынын чек араларын тактоо иш кагаздары чек араларды тактоодо жазылган сызык боюнча бекитип  берүү жагы.

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөдөө жагы айылдык кенештин туруктуу комиссиясына тапшырысын.

      Ийри-Суу айылдык

     кенешинин төрагасы                                             С.Курманбеков.

 

 

 

 

          Ийри-Суу айылдык Кеңешинин  (VI чакырылышындагы)    кезексиз                                                

                                    ХVII -сессиясынын

 

                                            Т О К Т О М У

 

Жийде айылы.                                    № 104                 14, май  2019- жыл.

                                                                      Ийри-Суу айыл өкмөтүндөгү

                                                                      Кыргызстан жана Жийде айылындагы 

                                                                      таза суу ишканасына караштуу

                                                                      абаненттердин  бир айлык төлөө акысын

                                                                      кароо жөнүндө.

 

Ийри-Суу айылдык Кенешинин  (VI- шайланган)    кезексиз  ХVII - сессиясынын  күн тартибиндеги  Ийри-Суу айыл өкмөтүндөгү

Кыргызстан жана Жийде айылындагы   таза суу ишканасына  караштуу абаненттердин  бир айлык төлөө акысын кароо жөнүндөгү маселени   угуп жана талкуулап     Ийри-Суу айылдык Кенеши

 

                                  Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

1.Кыргызстан айылынындагы таза сууну пайдалануучу абаненттеринин бир айылык төлөмү  ар бир түтүнгө 65 сомдон чегерилсин.

 

 1. Жийде айылынындагы таза сууну пайдалануучу абаненттеринин бир айылык төлөмү ар бир түтүнгө 45 сомдон чегерилсин.

 

3.Токтомду аткаруу жагы Ийри-Суу таза суу ишканасынын жетекчиси Нышанов Сайдиллага милдеттендирилсин.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенешинин Финансы, бюджет, экономика боюнча боюнча туруктуу  комиссиясынын төрагасы   Б. Мусаевке  жүктөлсүн.                

  

  Ийри-Суу айылдык Кенештин

            төрагасы                                                          С. Курманбеков.

 

 

 

p class=params-