Дөн-Булак айыл кенешинин (У) шайланган кезексиз XXI сессиясынын

ТОКТОМУ

Бахмал айылы         №79                                                “22” декабрь 2014-жыл.

Дөн-Булак айылдык   кенешинин (V ) шайланган  кезексиз XXI сессиясынын 

ТОКТОМУ

Бахмал айылы           №78                                              “22” декабрь 2014-ж.

Дөн-Булак  айыл  кенешинин  (У)  шайланган  кезексиз  XXI сессиясынын 

                        
                                              ТОКТОМУ

Бахмал айылы                       №77                     22-Декабрь  2014-жыл
 

Дөң-Булак айылдык   кенешинин (V ) шайланган  кезексиз  XX сессиясынын

 ТОКТОМУ

   Бахмал айылы           №76                                      “29” октябрь  2014-ж. 

Дөн-Булак айылдык   кенешинин (У ) шайланган  кезексиз  XX сессиясынын  

Бахмал айылы           №75                                              “29” октябрь  2014-ж. 

p class=params-